Form of Work
Książki
(224)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Status
only on-site
(180)
available
(109)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(112)
Czytelnia
(180)
Author
Karpuś Piotr
(9)
Węcławski Jerzy
(9)
Żmigrodzki Marek
(8)
Palak Zofia
(6)
Pomorska Alicja
(6)
Szołno-Koguc Jolanta
(6)
Leszczyński Leszek
(5)
Mucha-Leszko Bogumiła
(5)
Guz Sabina
(4)
Głuchowski Jan
(4)
Michałowski Stanisław
(4)
Popek Stanisław
(4)
Sokół Wojciech
(4)
Szmulik Bogumił
(4)
Tokarczyk Roman
(4)
Bartkowicz Zdzisław
(3)
Chmaj Marek
(3)
Grabias Stanisław
(3)
Kaczmarek Bożydar
(3)
Kubinowski Dariusz
(3)
Pawłowska Agnieszka
(3)
Pietraś Marek
(3)
Podolak Małgorzata
(3)
Skrzydło Wiesław
(3)
Sobczyk Genowefa
(3)
Sobczyk Mieczysław
(3)
Bujnowska Anna
(2)
Bytniewski Paweł
(2)
Chałubiński Mirosław
(2)
Filipiak Marian
(2)
Gdulewicz Ewa
(2)
Groszyk Henryk
(2)
Kazanowski Zdzisław
(2)
Komorska Marta
(2)
Korybski Andrzej
(2)
Kowaluk Marzena
(2)
Kozłowski Sławomir Grzegorz
(2)
Krajka Jarosław
(2)
Kuć-Czajkowska Katarzyna
(2)
Kwaśniewska Grażyna
(2)
Kwiatkowska Grażyna Ewa
(2)
Lewicka Agnieszka
(2)
Maj Ewa
(2)
Marczewska-Rytko Maria
(2)
Masłyk-Musiał Ewa
(2)
Mich Włodzimierz
(2)
Nowacki Tadeusz W
(2)
Parchomiuk Monika
(2)
Pieniążek Antoni
(2)
Pieniążęk Antoni
(2)
Pokrzycka Lidia
(2)
Romiszewska Beata
(2)
Sarzyńska Ewa
(2)
Seidler Grzegorz Leopold
(2)
Sitko-Lutek Agnieszka
(2)
Skrzydło-Tefelska Ewa
(2)
Skubisz Ryszard
(2)
Stępnik Krzysztof
(2)
Szeliga Zbigniew
(2)
Szwed-Walczak Anna
(2)
Tosiek Piotr
(2)
Wojnarska Anna
(2)
Wojtak Maria
(2)
Wosik-Kawala Danuta
(2)
Łobocki Mieczysław
(2)
Adamik-Szysiak Małgorzata
(1)
Andrzejewska Jolanta
(1)
Baczewski Grzegorz
(1)
Bartmiński Jerzy
(1)
Bałaban Andrzej
(1)
Bednarczyk Beata
(1)
Bernacka Ryszarda Ewa
(1)
Brzozowski Piotr
(1)
Byra Stanisława
(1)
Cackowski Zdzisław
(1)
Chałupczak Henryka
(1)
Chodkowska Maria
(1)
Czarecki Jacek
(1)
Czechowska-Bieluga Marta
(1)
Daniluk Beata
(1)
Dubel Leszek
(1)
Duda Stanisław
(1)
Dudka Katarzyna
(1)
Dziemidok-Olszewska Bożena
(1)
Dąbała Jacek
(1)
Gawda Barbara
(1)
Gaś Zbigniew B
(1)
Gindrich Piotr
(1)
Gindrich Piotr Alfred
(1)
Gocłowska Barbara
(1)
Golec Grzegorz
(1)
Gorzym-Wilkowski Waldemar A
(1)
Gąsiorowski Adam
(1)
Głuchowski Gerard
(1)
Hostyński Lesław
(1)
Hudzik Jan Paweł
(1)
Jarosz-Angowska Aneta
(1)
Jaskuła Tomasz
(1)
Jedlewska Barbara
(1)
Jedynak Barbara
(1)
Year
2010 - 2019
(29)
2000 - 2009
(185)
1990 - 1999
(13)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(228)
Language
Polish
(226)
English
(2)
Subject
Prawo
(13)
Przedsiębiorstwo
(12)
Komunikacja społeczna
(11)
Unia Europejska
(11)
Samorząd terytorialny
(9)
Niepełnosprawni
(8)
Państwo
(8)
Polityka
(8)
Rodzina
(8)
Środki masowego przekazu
(8)
Nauczyciele
(7)
Osobowość
(7)
Pedagogika specjalna
(7)
Dziecko
(6)
Dziecko niepełnosprawne
(6)
Finanse
(6)
Rynek finansowy
(6)
Budżety terenowe
(5)
Dziennikarstwo
(5)
Finanse publiczne
(5)
Gospodarka
(5)
Instytucje europejskie
(5)
Nauczanie
(5)
Pedagogika
(5)
Polska
(5)
Banki
(4)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(4)
Gospodarka terenowa
(4)
Konkurencja
(4)
Kształcenie integracyjne
(4)
Nauczanie początkowe
(4)
Opieka społeczna
(4)
Pedagogika resocjalizacyjna
(4)
Rehabilitacja (med.)
(4)
Socjologia
(4)
Statystyka
(4)
Wychowanie
(4)
Administracja
(3)
Demokracja
(3)
Dziecko upośledzone
(3)
Ekologia
(3)
Globalizacja
(3)
Integracja europejska
(3)
Język polski
(3)
Kultura
(3)
Młodzież
(3)
Nauki polityczne
(3)
Niepowodzenia szkolne
(3)
Organizacja
(3)
Patologia społeczna
(3)
Pedagodzy specjalni
(3)
Pedagogika kultury
(3)
Podatek
(3)
Postawy
(3)
Prasa (wydawnictwa)
(3)
Prawa człowieka
(3)
Prawo karne
(3)
Prawo naturalne
(3)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Przydatność zawodowa
(3)
Rynek kapitałowy
(3)
Społeczności lokalne
(3)
Szkolnictwo
(3)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(3)
Wartość
(3)
Wychowanie przedszkolne
(3)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Władza państwowa
(3)
Zarządzanie strategiczne
(3)
Adaptacja społeczna
(2)
Agresywność
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Bezrobocie
(2)
Biologia
(2)
Choroby dziecięce
(2)
Chorzy w rodzinie
(2)
Czasopisma
(2)
Demokracja uczestnicząca
(2)
Dysleksja i dysgrafia
(2)
Dziennikarze
(2)
Edukacja międzykulturowa
(2)
Egzaminy do szkół wyższych
(2)
Ekonomia
(2)
Euro (pieniądz)
(2)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Francja
(2)
Instytucje finansowe
(2)
Integracja społeczna
(2)
Interakcje społeczne
(2)
Internet
(2)
Język
(2)
Kapitał
(2)
Komunikacja niewerbalna
(2)
Konstytucja
(2)
Kształcenie
(2)
Litwa
(2)
Ludzie starzy
(2)
Manipulacja (psychol.)
(2)
Marketing terytorialny
(2)
Metoda Montessori
(2)
Subject: time
1989-
(15)
2001-0
(2)
1901-
(1)
Subject: place
Białoruś
(3)
Ukraina
(3)
Bułgaria
(2)
Czechy
(2)
Wielka Brytania
(2)
Węgry
(2)
Włochy
(2)
Albania
(1)
Armenia
(1)
Azerbejdżan
(1)
Bałkańskie, kraje
(1)
Chorwacja
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Gruzja
(1)
Polska
(1)
Rosja
(1)
Genre/Form
Felieton
(1)
Film
(1)
Literatura
(1)
Literatura polska
(1)
Literatura rosyjska
(1)
Materiały pomocnicze dla szkół wyższych
(1)
Monografia
(1)
Publicystyka
(1)
Reportaż
(1)
Wywiady
(1)
228 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-227-1935-3
PAŃSTWO: R.1 pojęcie, sposoby definiowania oraz cechy państwa; R.2 Geneza państwa; R.3 Typ i forma państwa; R.4 Funkcje państwa; R.5 Państwo prawa; R.6 Autoryta ryzm i totalitaryzm; R.7 Jednostka, naród, państwo. POLITYKA: R.8 Wprowadzenie do normatywnej teorii wła dzy politycznej; R.9 Legitymizacja polityczna; R.10 Polityka i proces polityczny; R.11 Zachowanie i działa nie polityczne; R.12 Decyzje polityczne i proces decy zyjny; R.13 Determinanty polityki; R.14 Kultura polity czna; R.15 Systemy polityczne; R.16 Interes polityczny - proces instytucjonalizacji polityki grup interesu oraz jej modele; R.17 Konflikt polityczny; R.18 Aksjo logiczne elementy polityki; R.19 Elity polityczne; R.20 Opinia publiczna; R.21 Przywództwo polityczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2130-7
Cz. I Elementy metodologii prawoznawstwa: 1. Wprowadzenie do metodologii prawoznawstwa, 2. Wielopłaszczyznowe badanie prawa. Cz. II Zarys nauki o państwie; 3. Teorie o pochodzeniu
państwa, 4.Podstawowe znaczenia terminu państwo, 5.Ce chy państwa, 6.Partie polityczne i grupy nacisku w me chaniźmie funkcjonowania państwa, 7.Funkcje państwa, 8 .Dwa sposoby ujmowania roli państwa w życiu społecznym , 9.Typ i forma państwa, 10.Formy państwa (w ujęciu hi storycznym), 11.Charakterystyka aparatu państwowego, 1 2.Klasyfikacja organów państwowych, 13.Samorząd teryto rialny, 14.Koncepcja demokratycznego państwa prawnego. Cz.III Zarys nauki o prawie : 15.Prawo stanowione a inne systemy norm społecznych, 16.Norma prawna, jej właściwości i budowa, 17.Przepisy prawne i ich podzia ły, 18.Budowa aktu naormatywnego, 19.Stosunek prawny, 20.Źródła prawa, 21.System źródeł prawa Rzeczypospolit ej Polskiej, 22.System prawa, 23.Wykładnia prawa, 24.S tosowanie i obowiązywanie prawa, 25.Praworządność, 26. Różne sposoby pojmowania prawa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2913-7
Cz. I Elementy metodologii prawoznawstwa: 1. Wprowadzenie do metodologii prawoznawstwa, 2. Wielopłaszczyznowe badanie prawa. Cz. II Zarys nauki o państwie; 3. Teorie o pochodzeniu państwa, 4.Podstawowe znaczenia terminu państwo, 5.Cechy państwa, 6.Partie polityczne i grupy nacisku w me chaniźmie funkcjonowania państwa, 7.Funkcje państwa, 8 .Dwa sposoby ujmowania roli państwa w życiu społecznym , 9.Typ i forma państwa, 10.Formy państwa (w ujęciu hi storycznym), 11.Charakterystyka aparatu państwowego, 1 2.Klasyfikacja organów państwowych, 13.Samorząd teryto rialny, 14.Koncepcja demokratycznego państwa prawnego. Cz.III Zarys nauki o prawie : 15.Prawo stanowione a inne systemy norm społecznych, 16.Norma prawna, jej właściwości i budowa, 17.Przepisy prawne i ich podzia ły, 18.Budowa aktu naormatywnego, 19.Stosunek prawny, 20.Źródła prawa, 21.System źródeł prawa Rzeczypospolit ej Polskiej, 22.System prawa, 23.Wykładnia prawa, 24.S tosowanie i obowiązywanie prawa, 25.Praworządność, 26. Różne sposoby pojmowania prawa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2984-7
1. Pojęcie kultury; 2. Obszar badawczy socjologii kultury; 3. Mechanizmy wpływu kultury na życie społeczne; 4. New Age jako rezultat współczesnych przemian kulturowych; 5. Środki masowego komunikowania; 6. Subkultury młodzieżowe. Pomiędzy spontanicznością a uniwersalizmem; 7. Tradycyjna kultura ludowa w Polsce; 8. Wartości w kulturze; 9. Kultura psychologizmu; 10. Socjalizacja do płci- aspekty społeczno-kulturowe; 11. Sztuka w perspektywie socjologicznej; 12. Starość w paradygmacie mcdonaldyzacji. Kulturowe konteksty starzenia się współczesnych społeczeństw; 13. Socjologia książek; 14. Duchowość jako współczesny fenomen społeczny i kulturowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-0841-6
Pojęcie polityki; Przedmiot i funkcje nauki o polityce; Podstawowe kategorie politologiczne; Procesy polityczne; Determinanty polityki; Władza polityczna; Decyzje polityczne; Państwo w systemie politycznym; Reforma i rewolucja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-0841-6
Pojęcie polityki; Przedmiot i funkcje nauki o polityce; Podstawowe kategorie politologiczne; Procesy polityczne; Determinanty polityki; Władza polityczna; Decyzje polityczne; Państwo w systemie politycznym; Reforma i rewolucja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2257-5
1. Wsparcie społeczne w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością: Dylematy wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnością; Rola kompetencji (dyspozycji instrumentalnych i osobowościowych) pedagogów specjalnych we wsparciu osób rehabilitowanych i resocjalizowanych; Postawy nauczycieli wobec kształcenia integracyjnego a wsparcie pedagogiczne; Relacje interpersonalne w procesie wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych; Ryzyko osłabienia wsparcia społecznego jako podstawowy dylemat współczesnej rehabilitacji; Społeczne wspieranie osób niepełnosprawnych w procesie ich integracji; Problemy pedagogicznego wsparcia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie społecznego funkcjonowania w klasie szkolnej; Interdyscyplinarna wiedza jako punkt wyjścia do właściwej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym; Społeczne wsparcie studentów niesłyszących w społeczności akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób niesłyszących; Biopsychospołeczna koncepcja niepełnosprawności a wieloaspektowość wsparcia; Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w placówkach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym; Wykorzystanie osiągnięć dydaktyki w kształceniu uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim; Turnus rehabilitacyjny dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi jako jedna z form społecznego wsparcia; Warsztaty terapii zajęciowej w rehabilitacji osób niepełnosprawnych; Elementy sieci wsparcia społecznego nauczycieli w środowisku profesjonalnym; Wspieranie osób niepełnosprawnych w procesie rehabilitacji; Dylematy diagnozy i pomiaru efektów wsparcia społecznego rodzin wychowujących dziecko z Zespołem Downa; Wspólnoty "Wiary i Światła" jako grupy wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich opiekunów; Prawnoadministracyjne i społeczne formy pomocy osobom niepełnosprawnym i rodzinom; 2. Wsparcie społeczne a efektywność resocjalizacji penitencjarnej: Wsparcie społeczne a efektywność resocjalizacji penitencjarnej; Wspomaganie psychopedagogiczne i formalnoprawne pedagogów i podopiecznych z wolnościowych i zakładowych instytucji resocjalizacyjnych; Kontrowersje wokół roli samooceny w procesie wykolejenia i resocjalizacji; Wsparcie społeczne młodzieży zażywającej środki odurzające; Postawy młodzieży wobec zjawiska uzależnień jako wyznacznik działalności profilaktycznej; Psychologiczne aspekty terapii sprawców nadużyć seksualnych wobec dzieci; Podkultura "grypsujących" jako grupa wsparcia w warunkach izolacji więziennej; Przemoc w percepcji nieletnich przestępców; profil osobowości rodzinnych kuratorów sądowych oraz czynniki redukujące satysfakcję z pracy- komunikat z badań; Działalność duszpasterstwa więziennego- możliwości i ograniczenia; Czy rzeczywiście bezkarni? O odpowiedzialności nieletnich sprawców przestępstw; Działalność resocjalizacyjna zakładu karnego typu półotwartego; Wsparcie społeczne osób uzależnionych od alkoholu objętych terapią; Niedomagania pomocy postpenitencjarnej wobec wyzwań współczesnej rzeczywistości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-1702-4
I. Specjalne trudności w uczeniu się i zaburzenia rozwojowe oraz sposoby ich przezwyciężania: Nasilenie zjawiska specyficznych i niespecyficznych trudności w uczniów wśród uczniów szkół masowych w świetle wyników ankiety. Formy pomocy uczniom z inteligencją niższą niż przeciętna w przezwyciężaniu trudności i niepowodzeń szkolnych. Charakterystyka procesów pamięciowych dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną. Spostrzeganie siebie i innych a decentracja interpersonalna u dzieci z problemami zdrowotnymi z młodszych klas szkolnych. Trudności przystosowawcze uczniów dyslektycznych ujawniające się w samoocenie. Neurolingwistyczne programowanie jako metoda wspomagania dziecka z trudnościami rozwojowymi i wychowawczymi w edukacji szkolnej. Wspomaganie uczniów szkoły podstawowej przejawiających trudności w nauce i zachowaniu(na przykładzie Szkoły Podstawowej im. B. Malinowskiego w Woli. Woj. katowickie). Rola pedagoga szkolnego w zasadniczej szkole zawodowej we wspomaganiu ucznia z trudnościami rozwojowymi i wychowawczymi. Nowe spojrzenie na rewalidację indywidualną uczniów słabo widzących z trudnościami w nauce. Dlaczego warto wykorzystywać komputery w rewalidacji dzieci o zaburzonym rozwoju? Wspieranie rodzin dzieci zdolnych-przykładowe doświadczenia angielskie. II. Stymulacja rozwoju osób upośledzonych umysłowo: Metody nauczania całościowego stosowane w kształceniu dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Założone a rzeczywiste funkcje podręcznika dla ucznia lekko upośledzonego umysłowo. Organizacja pomocy upośledzonym dzieciom w wieku przedszkolnym w Rosji. Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych w procesie wspomagania rozwoju dzieci głębiej upośledzonych umysłowo. Wpływ nauczania dwupoziomowego na wspomaganie młodzieży z upośledzeniem umysłowym. Rola ćwiczeń logarytmicznych w terapii pedagogicznej dzieci głębiej upośledzonych umysłowo. III. Założenia i realizacja idei integracji dzieci niepełnosprawnych: Wiedza nauczycieli szkół publicznych o kształceniu dzieci niepełnosprawnych. Modyfikacja postaw przyszłych pedagogów wobec uczniów niepełnosprawnych i ich integracji z zespołami klasowymi. Wspomaganie rozwoju uczniów w zespołach integracyjnych w klasach początkowych. Integracja a uczenie "bycie człowiekiem". Podmiotowa rola rodziców w edukacji integracyjnej uczniów z wadą słuchu. Wychowanie słuchowe jako czynnik umożliwiający integrację społeczną osób niepełnosprawnych. Podyplomowe studium z zakresu wczesnej rehabilitacji dzieci słabo widzących i niewidomych. Kontakty rodziców z dzieckiem niewidomym w młodszym wieku szkolnym uczącym się w szkole specjalnej. Integracja uczniów niedostosowanych społecznie ze środowiskiem jako podstawa działalności profilaktyczno-rehabilitacyjnej szkoły. Dzieci z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego w młodszym wieku szkolnym-próba charakterystyki. Potrzeby terapeutyczno - edukacyjne dziewczynek z zespołem Retta a polska rzeczywistość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2460-8
Rozwój powiązań w gospodarce światowe - etapy globalizacji i regionalizacja procesów gospodarczych; Stany Zjednoczone w systemie gospodarki globalnej; Unia Europejska w systemie gospodarki globalnej; Znaczenie euro jako waluty światowej; Rozwój wymiany handlowej między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską w warunkach współpracy transatlantyckiej; Rozwój powiązań handlowych i inwestycyjnych Japonii i Stanów Zjednoczonych; Dynamika gospodarcza i wzrost znaczenia Chin w gospodarce światowej; Rola i funkcje organizacji międzynarodowych we współczesnej gospodarce światowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2055-6
R.1 Pojęcie, geneza i badania partii politycznych; R.2 Klasyfikacja partii; R.3 Funkcje partii politycznych; R.4 Zarządzanie strategiczne partią polityczną; R.5 Systemy partyjne; R.6 Partie w systemach politycznych; R.7 Partie polityczne na arenie wyborczeji gabinetowej R.8 Partie polityczne i system partyjny w Polsce w la tach 1991-2001; R.9 Status prawny partii politycznych w Polsce. Aneks: Finansowanie polityki; Ch-ka współczesnych sys temów partyjnych wybranych państw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2148-X
Cz. I Zagadnienia ogólne: 1. Przedmiot i podstawowe problemy badawcze prawoznawstwa, 2. Prawo-społeczeństwo państwo, 3. Główne kultury prawne. CZ.II Wybrane elementy nauki i prawie: 1. Norma prawna -przepis prawny-akt normatywny, 2. Tworzenie prawa, 3. Stosowanie prawa, 4. Wybrane zagadnienia wykładni prawa, 5.Zdarzenia prawne i stosunki prawne, 6. Odpowiedzialność prawna. Cz. III Prawo krajowe a inne porządki prawne : 1. Konstytucyjne podstawy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Państwo i jego porządek prawny a społeczność międzynarodowa, 3. Normatywny system praw człowieka, 4. Instytucje i system prawny Wspólnot Europejskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (3 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2756-0
Cz. I Zagadnienia ogólne: 1. Przedmiot i podstawowe problemy badawcze prawoznawstwa, 2. Prawo-społeczeństwo państwo, 3. Główne kultury prawne. CZ.II Wybrane elementy nauki i prawie: 1. Norma prawna -przepis prawny-akt normatywny, 2. Tworzenie prawa, 3. Stosowanie prawa, 4. Wybrane zagadnienia wykładni prawa, 5.Zdarzenia prawne i stosunki prawne, 6. Odpowiedzialność prawna. Cz. III Prawo krajowe a inne porządki prawne : 1. Konstytucyjne podstawy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Państwo i jego porządek prawny a społeczność międzynarodowa, 3. Normatywny system praw człowieka, 4. Instytucje i system prawny Wspólnot Europejskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2301-6
1. Wychowanie do wartości. 2. W poszukiwaniu godnych uznania oddziaływań wychowawczych w szkole. 3. Psychospołeczne warunki skutecznego wychowania. 4. W sprawie trudności wychowawczych. 5. Wychowanie w rodzinie i na styku nauczyciele-rodzice. 6. O wychowaniu akademickim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2665-5
1. Elementy filozofii wartości 2. Wybrane psychologiczne koncepcje wartości 3. Wybrane problemy psychologii wartości 4. Metody badań wzorcowej hierarchii wartości 5. Wokół wzorcowej hierarchii wartości - analizy empiryczne 6. Wartości niższe i wyższe 7. Korelacje między wartościami a cechami osobowości, postawami i uczuciami 8. Korelacje między kategoriami wartości SWS i "pakietem zmiennych" 9. Wzorcowa i uniwersalna hierarchia wartości - podsumowania i interpretacje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-1726-1
1.Warunki modernizacji kształcenia pedagogicznej studentów; 2. Rola umiejętności psychospołecznych w kształceniu pedagogicznym studentów; 3. Nauczanie problemowe i zespołowe; 4. Współudział studentów w organizowaniu zajęć dydaktycznych; 5. Technika treningu interpersonalnego; 6. Trening asertywności; 7. Drama; 8. Metoda sytuacyjna; 9. Organizowanie praktyk studenckich; 10. Organizowanie obozów naukowych; 11. Wykorzystanie środków audiowizualnych w pracy ze studentami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2588-4
I. Uwarunkowania konkurencyjności produktów i pośredników rynkowych: Innowacje operacyjne jako źródło przewagi konkurencyjnej. Proces świadczenia usług jako istotny element kształtowania przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwach usługowych. System zarządzania jakością czynnikiem przewagi konukrencyjnej przedsiebiorstw na rynku. Instrumenty konukrowania na rynku usług szkoleniowych w Polsce. Uwarunkowania konkurencyjności dla nowych modeli biznesu (na przykładzie sektora odzieżowego).Konkurencyjnośc polskiego przemysłu stocznowego na rynku globalnym. Rola regionalnych i lokalnych organizacji wspierających rozwój gospodarki turystycznej w województwie śląskim. Odpowiedzialność sprzedawcy za towar konsumcyjny jako czynnik jego konkurencyjnośi w świetle prawa wspólnotowego i krajowego. II.Narzędzie marketingowe a rozwój technik informatycznych i komunikacyjnych: Współpraca producenta i detalisty w łańcuchu dostaw FMCG - jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Strategie efektywnej obsługi klienta - ECR w swietle wyników badań. Centra handlowe kreujące nowe cechy konkurencyjności na rynku sprzedaży detalicznej. Relacja producent-konsument w aspekcie badań postępowania nabywców indywidualnych na polskim rynku IT. Rynek internetowy a uwarunkowania rynku doskonale konkurencyjnego. Pozycjonowanie witryn WWW innowacją w marketingu internetowym. Kierunki ewolucji marketingu partnerskiego na rynku B2B - w świetle badań. Nowoczesne formy komunikacji a procesy decyzyjne młodych konsumentów. III. Trendy w zachowaniach na rynku: Uwarunkowania i czynniki kształtujące zachowania konsumentów na rynku usług finansowych. Wpływ oczekiwań klientów na postrzeganie jakości usług świadczonych przez jednostki administracyji samorządowej. Wpływ reklamy na zachowania konsumentów na podstawie badań studentów Małopolski. Postawy konsumentów wobec różnych form reklamy. Zachowania konsumentów w sferze czasu wolnego i ich uwarunkowania. Gospodarstwa agrosturystyczne w opinii ich właściceli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-2140-4
Cz.I Wprowadzenie do ekonomii : R.I Przedmiot i metoda ekonomii : 1. Przedmiot i podstawowe pojęcia ekonomii, 2. Metody analizy ekonomicznej, 3. Podstawowe teorie ekonomiczne. R.II System gospodarczy i podmioty gospodarcze : 1. Gospodarka, jej cechy i ewolucja. Systemy ekonomiczne, 2. Podmioty gospodarcze. Cz.II Mikroekonomia : R.III Funkcjonowanie rynku jako mechanizmu gospodarczego : 1. Podstawowe kategorie rynku i jego funkcjonowanie, 2. Funkcje cen, 3. Gospodarka rynkowa, 4. Istota i funkcje pieniądza. R.IV Gospodarstwo domowe jako podmiot ekonomiczny : 1. Uwagi wstępne , 2. Równowaga gospodarstwa domowego na rynku środków konsumpcji. R.V Przedsiębiorstwo a rynek : 1. Funkcja produkcji w przedsiębiorstwie, 2. Wybór metod wytwarzania w przedsiębiorstwie, 3. Koszty produkcji, 4. Formy rynku. R.VI Rynki czynników produkcji : 1. Wstęp, 2. Rynek pracy, 3. Rynek kapitałowy. Cz.III Makroekonomia : R.VII Produkt globalny i dochód narodowy : 1. Problemy makroekonomii, 2. Okrężny obieg dokumentów, 3. Produkt narodowy i dochód narodowy, 4. Kategorie systemu rachunkowości społecznej, 5. Ceny w rachunku produktu narodowego, 6. PNB jako miernik działalności gospodarczej. R.VII Determinanty dochodu narodowego : 1. Popyt globalny, 2. Produkcja na poziomie równowagi, 3. Równowaga dochodu narodowego przy zmiennej funkcji popytu globalnego, 4. Mnożnik, 5. Państwo a popyt globalny, 6. Czynniki warunkujące popyt konsumpcyjny i inwestycyjny, 7. Równowaga na rynkach dóbr i pieniądza. R.IX Równowaga makroekonomiczna-ujęcie modelowe : 1. Popyt globalny i podaż globalna. Model makroekonomii, 2. Neoklasyczna teoria równowagi, 3. Poziom cen a popyt globalny, 4. Podaż globalna w ujęciu neoklasycznym, 5. Model AS-AD w ujęciu keynesowskim i nowej ekonomii klasycznej. R.X Wahania koniunktury i wzrost gospodarczy : 1. Cykliczny rozwój gospodarki rynkowej, 2. Czynniki kształtujące trend wzrostu gospodarczego, 3. Czynniki wzrostu gospodarczego, 4. Długookresowy model wzrostu. R.XII Rola państwa w gospodarce rynkowej : 1. Powstanie rozwój gospodarczej interwencji państwa, 2. Zakres ekonomicznej działalności rządu, 3. Wydatki i przychody rządu. R.XIII Inflacja i bezrobocie : 1. Inflacja-podstawowe teorie, 2. Skutki inflacji. Inflacja i bezrobocie, 3. Zatrudnianie i bezrobocie. R.XIV Stosunki gospodarcze z zagranicą : 1. Bilans płatniczy kraju, 2. Rynek walutowy i kursy walut, 3. Korzyści z otwarcia gospodarki narodowej, 4. Międzynarodowa polityka handlowa, 5. Regionalna integracja gospodarcza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Ogólne problemy tworzenia prawa, 2. Polityka tworzenia prawa, 3. Technika tworzenia prawa, 4. System źródeł prawa w PRL, 5. Procedura tworzenia prawa, 6. Publikacja aktów prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-1945-0
Środowisko informacyjne administracji publicznej, Zasoby informacyjne jako przedmiot zarządzania w administracji publicznej, Zasoby informacyjne jako narzędzie zarządzania administracja publiczną, Zasoby informacyjne w zarządzaniu administracją lokalna w Polsce, studia 15 przypadków, Analiza porównawcza zasobów informacyjnych w wybranych urzędach miejskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2802-4
1. Zorganizowana przestępczość polityczna w Europie w XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości o charakterze terrorystycznym. 2. Zorganizowane formy przestępczości w ujęciu kodyfikacji zaborczych obowiązujących na ziemiach polskich w XIX i na początku XX wieku. 3. Reakcja na zorganizowaną zbiorową aktytwność przestępczą w przepisach kodeksu karnego z 1932 roku. 4. Zwalczanie zorganizowanych form przestępczości w prawie karnym obowiązującym w Polsce po II wojnie światowej do wejścia w życie kodeksu karnego z 1997 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again