Form of Work
Książki
(312)
Status
only on-site
(249)
available
(156)
unavailable
(12)
unknown
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(168)
Czytelnia
(253)
Author
Ochendowski Eugeniusz
(16)
Mik Cezary
(14)
Brzeziński Bogumił
(11)
Olesińska Agnieszka
(11)
Jasudowicz Tadeusz
(9)
Borodo Andrzej
(8)
Jędrzejewski Tomasz
(8)
Rączka Piotr
(8)
Balcerzak Michał
(7)
Bukowski Zbigniew
(7)
Galster Jan
(7)
Kurzępa Bolesław
(6)
Masternak Marian
(6)
Matuszewski Wojciech
(6)
Piątkowski Jan
(6)
Witkowski Zbigniew
(6)
Gronowska Bożena
(5)
Justyński Janusz
(5)
Karaszewski Robert
(5)
Morawski Wojciech
(5)
Kołodko Grzegorz W
(4)
Maliszewska-Nienartowicz Justyna
(4)
Marek Andrzej
(4)
Milewicz Marian
(4)
Morawski Lech
(4)
Redelbach Andrzej
(4)
Stankiewicz Marek Jacek
(4)
Szypliński Mieczysław
(4)
Wojtal Janusz
(4)
Dynus Magdalena
(3)
Janicka Danuta
(3)
Kolasiński Krzysztof
(3)
Kolasiński Marek Krzysztof
(3)
Lach Arkadiusz
(3)
Lasok Dominik
(3)
Mickiewicz Janina
(3)
Nowak-Far Artur (1967- )
(3)
Sojak Sławomir
(3)
Stecki Leopold
(3)
Amin Shakir Mahmoud
(2)
Apanowicz Jerzy
(2)
Baruk Agnieszka Izabela
(2)
Bednarski Adam
(2)
Białocerkiewicz Jan
(2)
Bogdanienko Jerzy
(2)
Błaszczak Łukasz
(2)
Czerwiński Wiesław
(2)
Fuchs Dariusz
(2)
Goździewicz Grzegorz
(2)
Haak Henryk
(2)
Kiełtyka Leszek
(2)
Kosiedowski Wojciech
(2)
Kosikowski Cezary (1942- )
(2)
Kołosowska Bożena
(2)
Kubik Krystyna
(2)
Kurzępa Elżbieta
(2)
Leciak Michał
(2)
Lubiszewski Maciej
(2)
Majewski Jarosław
(2)
Mizerski Rafał
(2)
Nesterowicz Mirosław
(2)
Nogalski Bogdan
(2)
Paczuski Ryszard
(2)
Perkowski Maciej
(2)
Prewysz-Kwinto Piotr
(2)
Rakoczy Bartosz
(2)
Sitkowska Krystyna
(2)
Sudoł Stanisław
(2)
Szpak Agnieszka
(2)
Szpunar Maciej
(2)
Szuniewicz Marta
(2)
Szydło Marek
(2)
Wantoch-Rekowski Jacek
(2)
Wasilewski Tadeusz
(2)
Adamiak Jan
(1)
Adamkiewicz-Drwiłło Hanna G
(1)
Adamski Andrzej
(1)
Andrzejewski Marek
(1)
Bac Marzena
(1)
Balcerzak Katarzyna
(1)
Barcz Jan
(1)
Bazylińska Justyna
(1)
Berliński Lechosław
(1)
Bojarski Janusz
(1)
Brzezińska-Rawa Anna
(1)
Bukowska Joanna
(1)
Buszko Andrzej
(1)
Bączyk-Rozwadowska Kinga
(1)
Bąk Adam A
(1)
Bąkowski Tomasz
(1)
Ciechan-Kujawa Marlena
(1)
Cilak Małgorzata
(1)
Czapliński Władysław
(1)
Czermiński Alfred
(1)
Czerska Małgorzata
(1)
Derejczyk Maciej
(1)
Dobrzeniecki Karol
(1)
Drewniak Rafał
(1)
Drobysz Monika
(1)
Dudzik Sławomir
(1)
Year
2010 - 2019
(41)
2000 - 2009
(249)
1990 - 1999
(22)
Country
Poland
(312)
Language
Polish
(312)
Subject
Prawo wspólnotowe europejskie
(23)
Przedsiębiorstwo
(23)
Prawa człowieka
(18)
Unia Europejska
(18)
Podatek
(16)
Samorząd terytorialny
(16)
Prawo pracy
(15)
Prawo karne
(14)
Ubezpieczenia społeczne
(14)
Budżety terenowe
(13)
Postępowanie administracyjne
(12)
Prawo administracyjne
(12)
Finanse publiczne
(11)
Globalizacja
(10)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(9)
Prawo karne procesowe
(9)
Budżet państwowy
(8)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(8)
Gospodarka
(8)
Prawo międzynarodowe
(8)
Prawo państwowe
(8)
Zarządzanie
(8)
Cło
(7)
Polska
(7)
Prawo finansowe
(7)
Prawo gospodarcze
(7)
Bank centralny
(6)
Dług państwowy
(6)
Instytucje europejskie
(6)
Konkurencja
(6)
Narodowy Bank Polski
(6)
Odpowiedzialność cywilna
(6)
Prawo humanitarne międzynarodowe
(6)
Trybunał Konstytucyjny
(6)
Administracja
(5)
Decyzje
(5)
Egzekucja administracyjna
(5)
Egzekucja sądowa
(5)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(5)
Fundusze celowe
(5)
Integracja europejska
(5)
Organizacja
(5)
Orzecznictwo administracyjne
(5)
Podatek dochodowy
(5)
Postępowanie podatkowe
(5)
Prawo
(5)
Rzecznik praw obywatelskich
(5)
Trybunał stanu
(5)
Ubezpieczenia chorobowe
(5)
Wolność obywatelska
(5)
Agencje ochrony osób i mienia
(4)
Banki
(4)
Inwestycje zagraniczne
(4)
Kara (prawo)
(4)
Konsumenci (ekon.)
(4)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(4)
Majątek
(4)
Medycyna
(4)
Najwyższa Izba Kontroli
(4)
Ochrona środowiska
(4)
Odpowiedzialność karna
(4)
Opieka społeczna
(4)
Podatek od towarów i usług
(4)
Prezydentura (urząd)
(4)
Przestępstwo
(4)
Referendum
(4)
Rząd (organ państw.)
(4)
Samorząd gminny
(4)
Samorząd powiatowy
(4)
Samorząd województwa
(4)
Sejm
(4)
Senat
(4)
Stany nadzwyczajne
(4)
Sądownictwo
(4)
Służba zdrowia
(4)
Tajemnica państwowa
(4)
Umowy międzynarodowe
(4)
Zarządzanie jakością
(4)
Zarządzanie wiedzą
(4)
Akcyza
(3)
Budownictwo
(3)
Dziecko
(3)
Etyka lekarska
(3)
Europejska Komisja Praw Człowieka
(3)
Gospodarka terenowa
(3)
Harmonizacja prawa
(3)
Konstytucja
(3)
Konstytucja Europejska
(3)
Koszty
(3)
Kultura
(3)
Menedżerowie
(3)
Nieruchomości
(3)
ONZ
(3)
Ochrona osób
(3)
Odszkodowanie
(3)
Orzecznictwo międzynarodowe
(3)
Państwo
(3)
Prawo cywilne
(3)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Prawo wykroczeń
(3)
Subject: time
1989-
(7)
1901-
(6)
1701-
(4)
1801-
(4)
2001-0
(4)
1601-
(3)
1945-
(2)
1001-
(1)
1101-
(1)
1201-
(1)
1301-
(1)
1401-
(1)
1501-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
ZSRR
(1)
312 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-85709-79-7
Cz.1 Podstawy organizacji i prawa Unii Europejskiej (z uwzględnieniem Układu z Polską): Geneza UE; Metamorfoza Wspólnoty Europ.; Unia, Wspólnota a państwa członkowskie; Status prawny Wspólnoty; Struktura Unii i Wspólnoty; Sądownictwo i orzecznictwo Wspólnoty; Po rządek prawny Wspólnoty; UE a Polska; Przygotowanie do członkostwa UE.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86850-89-2
Cz.1 Wspólny rynek: Pojęcie i zakres prawa gospodarcze go UE; Swoboda obrotu towarami: Handel wewnętrzny(art. 9-37); Swoboda obrotu towarami: Handel zewnętrzny; Swoboda przepływu osób (art.48-51); Swoboda działań gospodarczych (art.52-58); Opieka społeczna; Swoboda usług (art.59-66); Swoboda przepływu płatności i kapitału (art.73(a)-73(g)). Cz.2 Traktatowe Wspólne Polityki Gospodarcze: Wspólna Polityka Rolna (WPR) (art.38-47); Wspólna Polityka Rybołówstwa; Wspólna Polityka Transportowa (art.78-84); Polityka konkurencji: Zasady ogólne; Polityka konkurencji: artykuł 85; Polityka konkurencji: art. 86 i koncentracja przedsiębiorstw; Polityka konkurencji: Mechanizm wykonawczy; Pomoc państwowa(art.92-94); Prawa Własności Intelektualnej; Polityka gospodarcza, monetarna
i walutowa (art.102(a)-109(m)); Ochrona konsumenta; Ochrona środowiska; Polityka socjalna; Miscellanea
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87673-18-8
Historia rozwoju naukowej organizacji pracy i zarządzania. Cel przedmiot i metody nauk o organizacji i zarządzaniu. Miejsce i znaczenie teorii organizacji i zarządzania wśród innych dyscyplin naukowych. Historia rozwoju
myśli organizatorskiej w teorii organizacji i zarządz ania.Pytania kontrolne.Przypisy do rozdziału 1.Literat ura zalecana. Kierunki rozwoju teorii organizacji i zarządzania.Gene za - wpływ rewolucji naukowo-technicznej na organizacj ę procesów pracy i zarządzania.Nurt klasyczny i neokla syczny: Kierunek techniczno-fizjologiczny;Kierunek adm inistracyjny;Kierunek psycho-socjologiczny.Współczesne
kierunki rozwoju.Wkład Polakow i polskiej myśli organ izatorskiej do nauk o organizacji i zarządzaniu. Zamiast podsumowania.Pytania kontrolne.Przypisy do roz działu 2.Literatura zalecana. Podstawy sprawnego działania.Cechy działania zorganizo wanego.Teleologiczne aspekty sprawności działań.Typolo gia celów działania.Cykl działania zorganizowanego.Pos tacie sprawnego działania.Wytyczne sprawnego działania .Rzeczywiste a metodologiczne znaczenie postaci sprawn ości i ich wpływ na ocenę efektywności organizacyjnej. Pytania kontrolne.Przypisy do rozdziału 3.Literatura z alecana. Podstawy organizacji.Pojęcie organizacji.O istocie pro cesów organizowania i terminu organizacja.Potrzeby org anizacji a potrzeby ludzi w organizacjach w procesach budowy modelu organizacyjnego dzialania.Pozyskiwanie l udzi i zasobów do instytucji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-099-2
R.1 Wartość pieniądza w czasie; R.2 Koszt kapitału; R.3 Ocena projektów inwestycyjnych; R.4 Analiza progu rentowności; R.5 Wykorzystanie dźwigni w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-301-1
1. Wartość pieniądza w czasie. 2. Analiza progu rentowności. 3. Wykorzystanie dźwigni w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 4. Koszty kapitału. 5. Ocena projektów inwestycyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-213-8
1. Jakość - obszary, ujęcia, próby zdefiniowania, 2. Koszty jakości, planowanie jakości, 3. Ewolucja zarządzania jakością, 4. Total Quality Managment - podstawowe zagadnienia, 5. Kierunki rozwoju zarządzania przez jakość, 6. Narzędzia stosowane w procesie doskonalenia jakości, 7. Standardy i modele zarządzania jakością, 8. Miejsce największych korporacji świata w kreowaniu i upowszechnianiu systemów zarządzania jakością
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-052-6
1. Charakterystyka wiedzy o zarządzaniu, 2. Kierowanie, 3. Planowanie, 4. Organizacja, 5. Motywacja, 6. Kontrola, 7. Podejmowanie decyzji, 8. Kierowanie zmianą w organizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 837285-58-5
Teoretyczne problemy rozwoju regionalnego, Samorząd terytorialny i jego rola w rozwoju regionalnym i lokalnym, Zarządzanie w systemie samorządu terytorialnego, Zarządzanie finansami lokalnymi i regionalnymi, Rola polityki regionalnej Unii Europejskiej w rozwoju regionalnym i lokalnym Polski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-493-3
1. Istota ryzyka katastroficznego w nieruchomościach; 2. Obraz klęsk żywiołowych na świecie; 3. Programy i systemu ubezpieczeń katastroficznych na świecie; 4. Ubezpieczenia nieruchomości a ryzyka katastroficzne w Polsce; 5. Świadomość ubezpieczeniowa badanych w świetle wyników z ankietyzacji (wybrane elementy).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-285-4
1. Ogólna charakterystyka współczesnej konkurencji międzynarodowej. 2. Zasoby wiedzy jako strategiczny czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa. 3. Istota i główne problemy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach. 4. Metody i narzędzia pomiaru zasobów wiedzy i oceny poziomu zarządzania w przedsiębiorstwach. 5. Pomiar zasobów wiedzy i ocena poziomu zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach. 6. Uwarunkowania zewnętrzne zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach. 7. Uwarunkowania wewnątrzorganizacyjne zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach. 8. Kultura organizacyjna a procesy zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach. 9. Zarządzanie wiedzą - stan w przedsiębiorstwach działających w Polsce na tle osiągnięć największych korporacji świata. 10. Próba modelowania procesów zarządzania konkurencyjnym potencjałem wiedzy w polskich przedsiębiorstwach. 11. Rola konsultingu w racjonalizacji zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-327-1
1. Kontekst terminologiczno-histor, 2. Zarządzanie kompetencjami, 3. Obszary zadaniowe zarządzania zasobami ludzkimi, 4. Kariera zawodowa, 5. Marketing kadrowy, 6. Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, 7. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, 8. Praca i zatrudnienie w organizacjach przyszłości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Doktoraty Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
ISBN: 978-83-7285-561-9
1. Pojęcie zasady prawa Unii Europejskiej; 2. Zasada odpowiedzialności pozaumownej Unii Europejskiej na tle rozwiązań występujących w wybranych systemach prawnych; 3. Przesłanki odpowiedzialności pozaumowne Unii Europejskiej; 4. Dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-469-8
R.1 Zasada ogólnego poszanowania praw człowieka jako kategoria prawa; R.2 Zagadnienie poszanowania praw człowieka w europejskim prawie wspólnotowym przed rekonstrukcją o kodyfikacją standardów praw człowieka; R.3 Ewolucja europejskiego prawa wspólnotowego w kierunku skodyfikowania standardów praw człowieka; R.4 Zasada poszanowania praw człowieka w świetle Karty Praw Podstawowych UE; R.5 Zasada poszanowania praw człowieka a konstytucjonalizacja europejskiego prawa wspólnotowego' Podsumowanie: Synteza dowodów na rzecz poszanowania praw człowieka jako guiding principle w europejskim prawie wspólnotowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-445-2
1. Pojęcia podstawowe. 2. Historyczna ewolucja zasady i jej ograniczeń. 3. Szczegółowa charakterystyka zasady powszechności cła. 4. Szczegółowa charakterystyka i typologia instrumentów ograniczających zasadę powszechności cła. 5. Realizacja zasady powszechności cła. 6. Zasada powszechności cła w systemach celnych wybranych krajów Europy Wschodniej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-318-9
Cz.I Ogólna charakterystyka zasady proporcjonalności w prawie wspólnotowym: 1. Ewolucja zasady proporcjoanlości, 2. Źródła, charakter prawny i treść zasady proporcjonalności, 3. Stosunek zasady proporcjonalności do wybrnaych zasad ogólnych, 4. Funkcje zasady proporcjonalności, 5. Perspektywy rozwoju zasady proporcjonalności. Cz.II Zastosowanie zasady proporcjonalności w ramach wybranych polityk wspólnotowych - orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości: 1. Zasada proporcjonalności a swoboda przepływu towarów na rynku wewnętrznym, 2. Zasada proporcjonalności a swoboda przepływu osób i usług na rynku wewnętrznym, 3. Zasada proporcjonalności a wspólna polityka rolna, 4 .Zasada proporcjonalności a polityka konkurencji, 5. Zasada proporcjonalności a wspólna polityka handlowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-342-4
Idee, zasady ogólne i zasady w porządku prawnym Unii Europejskiej; Zasady wspólne dla państw członkowskich - u źródeł niepisanego ius commune europaeum; Unia jako wspólnota prawa; Miejsce podstawowych zasad ogólnych prawa wspólnotowego w hierarchii wspólnotowych źródeł prawa; Zasada subsydiarności, jej znaczenie oraz perspektywy w rozszerzonej Unii Europejskiej; Miejsce zasady autonomii proceduralnej praństw członkowskich wśród zasad ogólnych prawa wspólnotowego; Zasada równowagi instytucjonalnej. Wybrane problemy; Efektywność jako zasada prawa wspólnotowego; Zasada demokracji jako zasada ogólna prawa wspólnotowego; Zasada dobrej administracji w prawie wspólnotowym; Zasada ochrony zaufania w prawie wspólnotowym; Zasada proporcjonalności w prawie Wspólnot Europejskich - kryteria i zakres kontroli dokonywanej przez Trybunał Sprawiedliwości; Podwójne standardy badania proporcjonalności przez Trybunał Sprawiedliwości; Zasada swobody umów w prawie wspólnotowym; Estoppel w prawie wspólnotowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-308-0
1. Zagadnienia ogólne, 2. Rodzaje wykładni ze względu na podmiot oraz moc wiążącą; 3.Clara non sunt interpretanda, 4. Dyrektywy wykładni, 5. Dyrektywy preferencji, 6. Wykładnia językowa, 7. Wykładnia systemowa, 8. Wykładnia funkcjonalna, 9. Domniemania interpretacyjne, 10. Zakres wykładni - wykładania literalna, rozszerzająca i zwężająca; 11.Materiały interpretacyjne, 12. Wnioskowanie prawnicze, 13. Reguły kolizyjne, 14. Błędna wykładnia prawa i jej skutki; 15.Zasady wykładni prawa międzynarodowego i europejskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-316-5
1. Pojęcie, przedmiot i charakter prawny zgody na zabieg medyczny. 2. Podmioty uprawnione do wyrażenia zgody na zabieg medyczny. 3. Forma zgody na zabieg medyczny. 4. Obowiązek udzielenia pacjentowi informacji jako przesłanka niewadliwosci zgody na zabieg medyczny. 5. Działanie lekarza bez zgody pacjenta. 6. Niepodjęcie interwencji wbrew woli pacjenta i powinności lekarza w stanach terminalnych. 7. Przymus leczenia i innych zabiegów medycznych. 8. Zgoda pacjenta na zabiegi medyczne - przypadki szczególne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-463-6
Wstęp, 1. Cel i przedmiot badań oraz założenia wyjściowe, 1.1. Cel, zakres, przedmiot oraz założenia metodologiczne badań, 1.2. Pojęcie zrównoważonego rozwoju, 1.3. Wykorzystanie koncepcji zrównoważonego rozwoju w prawie, 1.4. Zasada zrównoważonego rozwoju, 1.5. Prawo a polityka w zakresie zrównoważonego rozwoju, 1.6. Podsumowanie, 2. Zrównoważony rozwój w prawie międzynarodowym, 2.1. Rozwój globalnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, 2.2. Problematyka zrównoważonego rozwoju w umowach między narodowych, 2.3. Zrównoważony rozwój w orzecznictwie sądów międzynarodowych, 2.4. Instytucjonalne podstawy działań społeczności międzynarodowej na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach struktur ONZ, 2.5. Podsumowanie, 3. Zrównoważony rozwój w prawie Unii Europejskiej, 3.1. Unia Europejska i jej system prawny, 3.2. Zarys podstaw regulacji prawnych Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, polityki gospodarczej i społecznej oraz rozwoju, 3.3. Zrównoważony rozwój w prawie pierwotnym, 3.4. Zrównoważony rozwój w projektach nowych Traktatów, 3.5. Zrównoważony rozwój w prawie wtórnym, 3.6. Zrównoważony rozwój w dokumentach Unii Europejskiej, 3.7. Rola Unii Europejskiej w działaniach globalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, 3.8. Problematyka zrównoważonego rozwoju w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, 3.9 Podsumowanie, 4. Zrównoważony rozwój na przykładzie wybranych państw, 4.1. Zrównoważony rozwój w regulacjach konstytucyjnych na wybranych przykładach, 4.2. Niemcy, 4.3. Szwecja, 4.4. Wielka Brytania, 4.5. Holandia, 4.6. Indie, 4.7. Podsumowanie, 5. Zrównoważony rozwój w prawie polskim, 5.1. geneza problematyki zrównoważonego rozwoju w prawie polskim, 5.2. Definicja zrównoważonego rozwoju w prawie polskim, 5.3. Zrównoważony rozwój w Konstytucji RP, 5.4. Zrównoważony rozwój w aktach prawnych, 5.5. Zrównoważony rozwój w ogólnokrajowych aktach planowania, 5.6. Podstawy instytucjonalno-prawne zrównoważonego rozwoju na poziomie centralnym w Polsce, 5.7. Zrównoważony rozwój w prawie lokalnym, 5.8. Zrównoważony rozwój w orzecznictwie sądowym, 5.9. Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-012-7
Podstawowe wiadomości o cle; Przepisy prawa krajowego normujące zwolnienia celne; Celno-podatkowe warunki integracji Polski z Unia Europejską; Unormowania prawne Unii Europejskiej; System zwolnień celnych; Zwolnienia przywozowe; Zwolnienia wywozowe; Przepisy ogólne i końcowe; Handel elektroniczny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again