Form of Work
Książki
(55)
Status
only on-site
(42)
available
(35)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(37)
Czytelnia
(42)
Author
Loska Magdalena
(6)
Łopalewski Piotr
(6)
Łuczkiewicz Grzegorz
(5)
Laszczak Mirosław
(4)
Penc Józef
(4)
Sedlak Kazimierz
(3)
Smid Wacław
(3)
Armstrong Michael
(2)
Bernacki Marek
(2)
Koch Richard
(2)
Kotler Philip
(2)
Kwarciak Bogusław
(2)
Oyrzanowski Bronisław
(2)
Agor Weston H
(1)
Ambler Tim
(1)
Andrzejewski Mariusz
(1)
Bendell Tony
(1)
Boulter Louise
(1)
Buffett Warnen E
(1)
Christopher Martin
(1)
Cisak Ewa
(1)
Coates Charles
(1)
Dębska-Rup Anna
(1)
Graham Benjamin
(1)
Gregory Anne
(1)
Haber Lesław H
(1)
Hamilton Dennis
(1)
Imlay John P
(1)
Jatusripitak Somkid
(1)
Jonas Krzysztof
(1)
Kalin Karl
(1)
Król Marek
(1)
Lewis Herschell Gordon
(1)
Lewis Robert D
(1)
Lipka Anna
(1)
Maesincee Suvit
(1)
Malarski Stanisław
(1)
Milewska Beata
(1)
Milewski Dariusz
(1)
Mudyń Krzysztof
(1)
Muri Peter
(1)
Młodkowski Paweł
(1)
Nesterowicz Piotr
(1)
Nosal Czesław S
(1)
Nowak Edward
(1)
Nęcki Zbigniew
(1)
Patten Dave
(1)
Penc-Pietrzak Ilona
(1)
Piotr Łopalewski
(1)
Pogorzelski Witold
(1)
Potkaniawski Michał
(1)
Sadler Philip
(1)
Schmitt Bernd
(1)
Simonson Alex
(1)
Stewart Grant
(1)
Stobierski Andrzej
(1)
Szymanowska Ewa
(1)
Sękowska Magdalena
(1)
Słodykiewicz Elżbieta
(1)
Ward Michael
(1)
Witkowski Tomasz
(1)
Wołowik Wadim
(1)
Ślusarczyk Mariusz
(1)
Żelazik-Rebmann Beata
(1)
Year
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(37)
Country
Poland
(55)
Language
Polish
(55)
Subject
Zarządzanie
(14)
Przedsiębiorstwo
(10)
Kadry
(8)
Marketing
(8)
Reklama
(7)
Organizacja
(4)
Decyzje
(3)
Motywacja pracy
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Logistyka gospodarcza
(2)
Motywacja
(2)
Motywacja psychologia
(2)
Benchmarking
(1)
Finanse
(1)
Gospodarka materiałowa
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Innowacje
(1)
Integracja europejska
(1)
Internet
(1)
Inwestycje
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kupno i sprzedaż
(1)
Makroekonomia
(1)
Management Science America
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Menedżerowie
(1)
Mikroekonomia
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Prakseologia
(1)
Programy komputerowe
(1)
Promocja handlowa
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwo małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo prywatne
(1)
Public relations
(1)
Płaca
(1)
Rachunkowość
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Sukces
(1)
Unia Europejska a Polska
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
55 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera)
ISBN: 83-7230-051-8
1. Konkurowanie na krawędzi chaosu. 2. Fundamenty skutecznej organizacji. 3. Zapewnienie zdolności do samoodnowy: mechanizm konstruktywnej konfrontacji. 4. Procesy uczenia się w organizacji. 5. Otwarty system informacyjny. 6. Rola kultury organizacyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Bilbioteka Menedżera)
ISBN: 83-7230-002-X
1. Zrozumieć pracownika, czyli osobowość jako źródło patologii w firmie, 2. Szukanie własnego miejsca w firmie albo hodowla patologii, 3. Patologie w zespole pracowniczym, 4. Patologie - efekt walki bądź skutek dostosowania się do organizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera)
ISBN: 83-85441-69-7
Cz.1 Zarządzanie strategią: System otwarty; Analiza SWOT; Analiza grup interesów oraz ich ról. Cz.2 Zarządzanie marketingiem: Cykl życia produktu; Wpływ wielkości udziału w rynku na zysk; Tabela rynku i produktu; Zasada czterech "P"; Cechy i korzyści. Cz.3 Zarządzanie ceną: Krzywa popytu i podaży; Elastyczność cenowa popytu. Cz.4 Zarządzanie finansami: Bilans; rachunek zysków i strat; Prognoza przepływów gotówki; Ocena inwestycji; Budżet. Cz.5 Zarządzanie działaniem: System zamknięty; Cykl kontroli zarządczej; Narady operacyjne; Grupy zadaniowe; Wykres Gantta; Analiza progu rentowności. Cz.6 Zarządzanie decyzjami: Drzewko decyzyjne; Metoda bilansu argumentów "za" i "przeciw"; Koszty i korzyści z szans. Cz.7 Zarządzanie liczbami: Analiza Pareto; Normalny rozkład danych; Prawo Zipfa. Cz.8 Zarządzanie ludźmi: Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna; Tabela stylów zarządzania; Umiejętność prowadzenia narad; Tworzenie zespołu; Podział ról w zespole; Negocjowanie ról; Stanowczość; Okno Johari. Cz.9 Zarządzanie nauką: Wykresy gwiaździste; Słowa klucze; cykl nauki poprzez doświadczenie; Tabela wiedzy. Cz.10 Zarządzanie samym sobą: Metoda Ivy Lee; Tabela priorytetów; Tabela skuteczności i wydajności; Krzywa produktywności; Cykl regeneracji psychicznej. Cz.11 Zarządzanie zmianami: Rozmiary organizacji; Zasada przychodniości; Formowanie kultury; Analiza akcji i reakcji; Kultura osobista; Krzywa zaangażowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera)
ISBN: 83-7230-041-0
Tygrysy i Feniks; Ścigając się z tygrysami; Ewolucja gatunków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera)
Strategie personalne; Ludzie i problemy; Kariery i kompetencje; Myślenie diagnostyczne; Kompetencje umysłowe; Osobowość i temperament; Informacje i decyzje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera)
R.1 Marketing - reklama - psychologia, R.2 Reklama - psychologia negocjacji i przekonywania, R.3 Podbić umysł klienta, R.4 Między nadawcą a odbiorca reklamy, R.5 Psychologia komunikatu reklamowego, czyli strategia podboju klienta, R.6 Psychologia w tworzeniu reklamy, czyli jak przygotować broń na klienta, R.7 Człowiek sterowany?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera)
ISBN: 83-85441-97-5
Marketing - reklama - psychologia; Reklama - psycho- logia negocjacji i przekonywania; Podbić umysł klienta Między nadawcą a odbiorcą reklamy; Psychologia komuni- katu reklamowego, czyli strategia podboju klienta; Psychologia w tworzeniu reklamy, czyli jak przygotować broń na klienta; człowiek sterowany.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera)
ISBN: 83-85441-97-5
Marketing - reklama - psychologia; Reklama - psycho- logia negocjacji i przekonywania; Podbić umysł klienta Między nadawcą a odbiorcą reklamy; Psychologia komuni- katu reklamowego, czyli strategia podboju klienta; Psychologia w tworzeniu reklamy, czyli jak przygotować broń na klienta; człowiek sterowany.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera)
ISBN: 83-85441-64-6
Komunikowanie się w marketingu; Komunikacja wewnętrzna; Stosunki ze społecznością; Finansowe public relations; Władza lokalna i relacje z rządem; Business to business public relations; Public relations dla organizacji non profit; Sponsoring; Public relations a ekologia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7230-014-3
Wstęp; Organizacja i funkcjonowanie spółek kapitało wych; Zasady rachunkowości; Środki trwałe; Inwestycje rozpoczęte; Wartości niematerialne i prawne; Finanoswy majątek trwały; Majątek obrotowy; Inne aktywa; Kapita ły własne; Rezerwy; Zobowiązania i fundusze specjalne; Bierne rozliczenia międzyokresowe i przychody przy szłych okresów; Przychody i koszty; Wynik finansowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera)
ISBN: 83-7230-048-8
Istota i zakres rachunkowości zarządczej, Informacje o kosztach, przychodach i wynikach dla potrezb zarządzania, Analiza zmienności kosztów, Odmiany rachu nku kosztów zmiennych, Analiza progu rentowności, kalkulacje cenowe, Decyzyjne rachunki kosztów i wyników, Rachunek kosztów działań, Ośrodki odpowiedzia lności, Budżetowanie działalności przedisębiortswa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera)
ISBN: 83-85441-65-4
Zadania szefa działu sprzedaży; Motywacja; Styl i kultura zarządzania; Standardy wyników; Planowanie i kontrola; Organizacja; Rekrutacja i selekcja; Szkolenie sprzedawców; Zebrania sprzedawców; Rewizja sprzedaży; Sprzedaż na celująco.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85441-70-0
Strategia: użycie i nadużycie, Strategia jednostki gospodarczej; Strategia centrali, Strategia ratunkowa, Strategia olimpijska, Strategia ekspansji rynkowej, Strategia kształtowania kompetencji i kultury, Strategia kontroli wyników, Słownik teorety- ków strategii, narzędzi i technik oraz pojęć i defi- nicji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Strategie biznesu i marketingu / Ilona Penc-Pietrzak. - Wyd.3. - Kraków : Profesjonalna Szkoła Biznesu, 2000. - 317 s. : tab., wykr. ; 20 cm.
(Biblioteka Menedżera)
Zarządzanie strategiczne i stawiane mu wymagania, Planowanie strategiczne, System informacyjny i jego rola w zarządzaniu, Controlling jako system wspomagający zarządzanie; Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Analiza otoczenia przedsiębiorstwa, Otoczenie bliższe i dalsze, Analiza potencjału przedsiębiorstwa, Metody portfelowe jako narzędzia badania pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, Macierz BCG, GE, ADL, Hofera, Analiza zasobów według Hofera-Schendela, Metoda PIMS jako instrument badania rentowności przedsiębiorstwa, Benchmarking, Analiza SWOT, Scenariusze otoczenia, Budowa strategii przedsiębiorstwa, Przegląd podstawowych strategii biznesu, Strategie konkurencji, Strategie współpracy, Strategiczne zarządzanie marketingiem i strategie marketingowe, Podstawowe rodzaje strategii marketingowych, Strategie Druckera, H. I. Ansoffa, Strategie dyferencjacji, jakościowo-cenowe, pull i push, Segmentacja rynku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Strategie personalne firmy / Anna Lipka. - Kraków : Profesjonalna Szkoła Biznesu, 2000. - 211,[1] s. : rys., wykr. ; 21 cm.
(Biblioteka Menedżera)
ISBN: 83-7230-037-2
Personel jako zasób strategiczny firmy; Wybrane rodzaje strategii firm a wymagania dotyczące zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie; Zakres analizy strategicznej personelu; Rodzaje substrategii personalnych; Strategie personalne w warunkach przekształceń własnościowych i organizacyjno -technicznych w przedsiębiorstwach; Controlling strategiczny w zarządzaniu zasobami ludzkimi; Strategie a etyka zarządzania zasobami ludzkimi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera)
ISBN: 83-85441-85-9
1. Organizacja i jej otoczenia: Przedsiębiorstwo jako system otwarty; Rodzaje przedsiębiorstw i ich funkcje; Otoczenie przedsiębiorstwa i jego komponenty. 2. Zarządzanie i praca menedżera: Istota i funkcje procesu zarządzania; Systemy, style i techniki zarządzania; Menedżerowie, ich role i kompetencje. 3. Tworzenie systemu informacji i monitorowania otoczenia: Znaczenie informacji w procesie zarządzania; Istota, rodzaje i źródła informacji; System informacji i jego projektowanie; Monitorowanie otoczenia; Skuteczne wykorzystanie informacji. 4. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji: Decyzje menedżerskie; Problemy i sposoby ich rozwiązywania; Warunki podejmowania decyzji; Psychologiczne bariery racjonalnego decydowania; Decyzje zespołowe; Doskonalenie procesu decydowania; Decyzje menedżerskie w przyszłości. 5. Projektowanie strategii i planowanie strategiczne: Orientacja strategiczna firmy; Strategiczne myślenie i zarządzanie; Formułowanie strategii firmy; Rodzaje strategii i kwestia ich wyboru; Planowanie strategiczne i tworzenie planu; Skuteczne zarządzanie strategiczne. 6. Zdobywanie rynku i przychylności otoczenia: Zarządzanie marketingowe; Koncepcja marketingu i jego stosowanie w nowoczesnej firmie; Marketing strategiczny i strategie marketingowe; Kierunki doskonalenia marketingu; Pozyskiwanie przychylności otoczenia; Nowe oblicze marketingu. 7. Promowanie innowacji i wewnętrznej przedsiębiorczości: Imperatyw kreowania innowacji; Strategie innowacji; Bariery innowacji; Inteligencja firmy a kreowanie innowacji; Promowanie innowacji; Innowacje produktowe i ich wprowadzanie na rynek; Kreowanie innowacji klucz do przyszłości. 8. Skuteczne konkurowanie na rynku: Konkurencja i jej poziomy; Konkurencja w sektorze działania firmy; Strategie działania wobec konkurencji; Budowa konkurencyjnej strategii; Budowa wyróżniającej zdolności firmy Uwagi końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera)
ISBN: 83-85441-54-9
Cz. I Społeczeństwo postindustrialne: Nadejście społeczeństwa posindustiarlnego; Nowy porządek społeczny; Od wytwarzania do usług; Gospodarka oparta na wiedzy; Technologia informatyczna. Cz. II Zarządzanie w świecie postindustrialnym: Nowe zarządzanie; Zarządzanie usługami; Zarządzanie przy pomocy technologii informatycznej; Zarządzanie zdolnościami; Zmiana kultury zarządzania; Kształcenie przywódców; Wnioski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera)
ISBN: 83-85441-86-7
Cz.1 Idea zarządzania zasobami ludzkimi: Podstawowe terminy i pojęcia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi; Filozofia zarządzania zasobami ludzkimi; Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie personelem Cz.2 Zarządzanie zasobami ludzkimi a firma jako całość: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi; Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie organizacją; Zarządzanie zasobami ludzkimi a kreowanie kultury firmy. Cz.3 Procesy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi Przeprowadzanie zmian; Zaangażowanie; Elastyczność; Praca zespołowa; Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie jakością totalną. Cz.4 Zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce; Wzbogacanie zasobów ludzkich - rekrutacja; Rozwijanie i doskonalenie zasobów ludzkich; Nadzór nad efektywnością pracy; Zarządzanie zasobami ludzkimi a kształtowanie wynagrodzeń; Zarządzanie zasobami ludzkimi a stosunki pracownicze; Wprowadzanie w życie zasad zarządzania zasobami ludzkimi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera)
ISBN: 83-85441-86-7
Cz.1 Idea zarządzania zasobami ludzkimi: Podstawowe terminy i pojęcia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi; Filozofia zarządzania zasobami ludzkimi; Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie personelem Cz.2 Zarządzanie zasobami ludzkimi a firma jako całość: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi; Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie organizacją; Zarządzanie zasobami ludzkimi a kreowanie kultury firmy. Cz.3 Procesy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi Przeprowadzanie zmian; Zaangażowanie; Elastyczność; Praca zespołowa; Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie jakością totalną. Cz.4 Zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce; Wzbogacanie zasobów ludzkich - rekrutacja; Rozwijanie i doskonalenie zasobów ludzkich; Nadzór nad efektywnością pracy; Zarządzanie zasobami ludzkimi a kształtowanie wynagrodzeń; Zarządzanie zasobami ludzkimi a stosunki pracownicze; Wprowadzanie w życie zasad zarządzania zasobami ludzkimi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (3 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again