Form of Work
Książki
(34)
Status
only on-site
(23)
available
(17)
unavailable
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia
(24)
Author
Skrzydło Wiesław
(6)
Borek-Buchajczuk Renata
(4)
Liszcz Teresa
(4)
Perdeus Wiesław
(4)
Filipiak Teresa A
(3)
Mojak Jan
(3)
Nazar Mirosław
(3)
Niezbecka Elżbieta
(3)
Poździk Rafał
(3)
Kosut Anna
(2)
Kubinowski Dariusz
(2)
Leszczyński Leszek
(2)
Ligaj Jarosław
(2)
Skrzydło-Tefelska Ewa
(2)
Stefaniuk Marek
(2)
Szreniawski Jan
(2)
Łysiak Marcin R
(2)
Adamiak Barbara
(1)
Biskup Rafał
(1)
Bobrowicz Wojciech
(1)
Błaś Adam
(1)
Chmaj Marek
(1)
Czarnota Tadeusz
(1)
Dobosz Piotr
(1)
Dąbek Dorota
(1)
Fajgielski Paweł
(1)
Fundowicz S.[Sławomir]
(1)
Gdulewicz Ewa
(1)
Hauser Roman
(1)
Jaśkowska Małgorzata
(1)
Jedlewska Barbara
(1)
Kmiecik Zbigniew R
(1)
Lang Jacek
(1)
Lejcyk Monika
(1)
Leoński Zbigniew
(1)
Liżewski Bartosz
(1)
Małecka-Łyszczek Magdalena
(1)
Michałowski Jerzy
(1)
Miruć Alina
(1)
Motyka Krzysztof
(1)
Niczyporuk J.[Janusz]
(1)
Niewiadomski Zygmunt
(1)
Nowak Marian
(1)
Przyborowska-Kilmczak Anna
(1)
Przyborowska-Klimczak Anna
(1)
Przybysz Piotr
(1)
Radwanowicz Joanna
(1)
Rutkowiak Joanna
(1)
Sawuła Robert
(1)
Skoczylas Andrzej
(1)
Stelmasiak J.[Jerzy]
(1)
Szczotka Jerzy
(1)
Szewczyk Maria
(1)
Sługocki Janusz
(1)
Taras Wojciech
(1)
Warda Jacek
(1)
Wróbel Andrzej
(1)
Zdyb Marian
(1)
Ziemski Krystian M
(1)
Świątkiewicz Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(29)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(34)
Language
Polish
(34)
Subject
Państwo
(8)
Prawo parlamentarne
(6)
Prawo państwowe
(6)
Prawo pracy
(4)
Umowa
(4)
Alimenty
(3)
Fundusze strukturalne UE
(3)
Hipoteka
(3)
Księgi wieczyste
(3)
Kuratela
(3)
Małżeństwo
(3)
Polska
(3)
Posiadanie
(3)
Prawo cywilne
(3)
Prawo rodzinne
(3)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Prawo zobowiązaniowe
(3)
Separacja (prawo)
(3)
Spadek
(3)
Testament
(3)
Współwłasność
(3)
Własność
(3)
Zachowek
(3)
Zastaw
(3)
Administracja
(2)
Czas pracy
(2)
Pedagogika kultury
(2)
Pracownicy samorządowi
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prezydentura (urząd)
(2)
Programy UE
(2)
Płaca
(2)
Sądownictwo
(2)
Traktat o Unii Europejskiej
(2)
Umowa o pracę
(2)
Urzędnicy
(2)
Wspólnota Europejska
(2)
Artykuły konsumpcyjne
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Francja
(1)
Integracja europejska
(1)
Internet
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kościół katolicki
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(1)
Kultura
(1)
Kultura audiowizualna
(1)
Monopol
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
ONZ
(1)
Organizacja
(1)
Organizacje gospodarcze
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Prawo sądowe
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rada Europy
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek pracy
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sejm
(1)
Senat
(1)
Sprawiedliwość
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Sądownictwo administracyjne
(1)
Traktat amsterdamski (1997)
(1)
Traktat nicejski (2000)
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Trybunał stanu
(1)
Umowa kupna i sprzedaży
(1)
Unia Europejska
(1)
Wychowanie moralne
(1)
Subject: time
1989-
(1)
34 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87497-85-1
Przedmowa; Wprowadzenie. Artykuły: -Model sądownictwa administracyjnego a funkcje sądownictwa administracyjnego; -Z problematyki sądowej kontroli rozstrzygnięć Komisji Papierów Wartościowych i Giełd; -Badanie faktów w postępowaniu przed sądem administracyjnym; -Kilka uwag o przedmiocie modelu prawnego kasacji w projekcie ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wniesionym przez Prezydenta RP; -Sądowa kontrola prawa miejscowego w świetle projektowanej reformy sądownictwa administracyjnego; -Procedury administracyjne, model sądownictwa administracyjnego a "prawo pomocy"; -Zasada skargowości w polskim postępowaniu sądowoadministracyjnym; -Konstytucyjny model polskiego sądownictwa administracyjnego; -Głos w dyskusji o reformie sądownictwa administracyjnego; -Akty i czynności z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art.16 ust.1 pkt4 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym jako przedmiot kontroli; -Sądowa kontrola aktów kończących postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń; -Kontrola i nadzór nad stosowaniem przepisów regulujących postępowanie w sprawie skarg i wniosków w sądach; -Model sądownictwa administracyjnego w Polsce a problematyka sądowej kontroli egzekucji administracyjnej; -O usprawnianiu postępowania przed sądami administracyjnymi (kilka uwag w związku z reformą); -Znaczenie zasady sprawiedliwości proceduralnej dla urzeczywistnienia praw i wolności jednostki; -Zasady ogólne pomocy społecznej w orzecznictwie NSA; -Przekazanie kompetencji administracyjnej a właściwość sądu administracyjnego; -Polski model sądownictwa administracyjnego a prawo do dobrej administracji; -Prawna struktura skargi do sądu administracyjnego; -Sądy administracyjne III Rzeczypospolitej (wybrane uwagi); -Instytucje ujednolicające orzecznictwo w projektach ustaw o sądownictwie administracyjnym (zagadnienia wybrane); -Adwokat i radca prawny w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Uwagi do projektu ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; -Wybrane zagadnienia dot. źródeł prawa administracyjne go w świetle orzecznictwa NSA; -Samorządowe kolegia odwoławcze wobec reformy sądownictwa administracyjnego; -Znaczenie doświadczeń Najwyższego Trybunału Administracyjnego dla tworzenia nowej struktury i zasad działania sądownictwa administracyjnego; - Kilka uwag w sprawie reformy sądownictwa administracyjnego; -Sądowa kontrola decyzji zależnych; -Kilka uwag o konstytucyjnej koncepcji NSA; -Podstawy kształtowania nowego modelu sądownictwa administracyjnego; -Analiza zakresu kontroli NSA w świetle obwiązujących rozwiązań prawnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
Polskie prawo konstytucyjne / red. Wiesław Skrzydło. - Stan prawny na 15.09.2003. - Lublin : Oficyna Wydaw. VERBA, 2003. - 445 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-87497-92-4
Przedmowa; R.1 Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego; R.2 Źródła prawa konstytucyjnego; R.3 Prawo konstytucyjne w latach 1944-1989; R.4 Transformacja ustroju politycznego w latach 1980-1997; R.5 Przygotowanie, uchwalenie i ogólna ch-ka Konstytucji z 1997r.; R.6 Konstytucyjne zasady ustroju; R.7 Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela; R.8 Konstytucyjny system źródeł prawa; R.9 System organów państwowych w świetle konstytucji; R.10 Prawo wyborcze; R.11 Sejm i Senat; R.12 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej R.13 Rada Ministrów i administracja rządowa; R.14 Ustrój prawny samorządu terytorialnego; R.15 Sądy i trybunały; R.16 Organy kontroli państwowej i ochrony prawa; R.17 Konstytucyjne aspekty akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Polskie prawo konstytucyjne / red. Wiesław Skrzydło. - Stan prawny na 15.09.2004. - Lublin : Oficyna Wydaw. VERBA, 2004. - 463,[1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-89468-00-X
Przedmowa; R.1 Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego; R.2 Źródła prawa konstytucyjnego; R.3 Prawo konstytucyjne w latach 1944-1989; R.4 Transformacja ustroju politycznego w latach 1980-1997; R.5 Przygotowanie, uchwalenie i ogólna ch-ka Konstytucji z 1997r.; R.6 Konstytucyjne zasady ustroju; R.7 Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela; R.8 Konstytucyjny system źródeł prawa; R.9 System organów państwowych w świetle konstytucji; R.10 Prawo wyborcze; R.11 Sejm i Senat; R.12 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej R.13 Rada Ministrów i administracja rządowa; R.14 Ustrój prawny samorządu terytorialnego; R.15 Sądy i trybunały; R.16 Organy kontroli państwowej i ochrony prawa; R.17 Konstytucyjne aspekty akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (9 egz.)
Book
In basket
Polskie prawo konstytucyjne / red. Wiesław Skrzydło. - Wyd.3 Stan prawny na 15.09.2005 r. - Lublin : Oficyna Wydaw. VERBA, 2005. - 462, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-89468-29-8
Przedmowa; R.1 Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego; R.2 Źródła prawa konstytucyjnego; R.3 Prawo konstytucyjne w latach 1944-1989; R.4 Transformacja ustroju politycznego w latach 1980-1997; R.5 Przygotowanie, uchwalenie i ogólna ch-ka Konstytucji z 1997r.; R.6 Konstytucyjne zasady ustroju; R.7 Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela; R.8 Konstytucyjny system źródeł prawa; R.9 System organów państwowych w świetle konstytucji; R.10 Prawo wyborcze; R.11 Sejm i Senat; R.12 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej R.13 Rada Ministrów i administracja rządowa; R.14 Ustrój prawny samorządu terytorialnego; R.15 Sądy i trybunały; R.16 Organy kontroli państwowej i ochrony prawa; R.17 Konstytucyjne aspekty akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
Polskie prawo konstytucyjne / red. Wiesław Skrzydło. - Wyd.4 Stan prawny na 1.09.2006 r. - Lublin : Oficyna Wydaw. VERBA, 2006. - 463 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-89468-56-7
Przedmowa; R.1 Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego; R.2 Źródła prawa konstytucyjnego; R.3 Prawo konstytucyjne w latach 1944-1989; R.4 Transformacja ustroju politycznego w latach 1980-1997; R.5 Przygotowanie, uchwalenie i ogólna ch-ka Konstytucji z 1997r.; R.6 Konstytucyjne zasady ustroju; R.7 Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela; R.8 Konstytucyjny system źródeł prawa; R.9 System organów państwowych w świetle konstytucji; R.10 Prawo wyborcze; R.11 Sejm i Senat; R.12 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej R.13 Rada Ministrów i administracja rządowa; R.14 Ustrój prawny samorządu terytorialnego; R.15 Sądy i trybunały; R.16 Organy kontroli państwowej i ochrony prawa; R.17 Konstytucyjne aspekty akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (3 egz.)
Book
In basket
Polskie prawo konstytucyjne / red. Wiesław Skrzydło. - Wyd. 5 zm. Stan prawny na 15.09.2008 r. - Lublin : Oficyna Wydaw. VERBA, 2008. - 463, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-89468-71-0
Przedmowa; R.1 Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego; R.2 Źródła prawa konstytucyjnego; R.3 Prawo konstytucyjne w latach 1944-1989; R.4 Transformacja ustroju politycznego w latach 1980-1997; R.5 Przygotowanie, uchwalenie i ogólna ch-ka Konstytucji z 1997r.; R.6 Konstytucyjne zasady ustroju; R.7 Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela; R.8 Konstytucyjny system źródeł prawa; R.9 System organów państwowych w świetle konstytucji; R.10 Prawo wyborcze; R.11 Sejm i Senat; R.12 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej R.13 Rada Ministrów i administracja rządowa; R.14 Ustrój prawny samorządu terytorialnego; R.15 Sądy i trybunały; R.16 Organy kontroli państwowej i ochrony prawa; R.17 Konstytucyjne aspekty akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
Polskie prawo konstytucyjne / red. Wiesław Skrzydło. - Wyd. 6 zm. Stan prawny na 15.09.2010 r. - Lublin : Oficyna Wydaw. VERBA, 2010. - 467, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-89468-89-5
Przedmowa; R.1 Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego; R.2 Źródła prawa konstytucyjnego; R.3 Prawo konstytucyjne w latach 1944-1989; R.4 Transformacja ustroju politycznego w latach 1980-1997; R.5 Przygotowanie, uchwalenie i ogólna ch-ka Konstytucji z 1997r.; R.6 Konstytucyjne zasady ustroju; R.7 Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela; R.8 Konstytucyjny system źródeł prawa; R.9 System organów państwowych w świetle konstytucji; R.10 Prawo wyborcze; R.11 Sejm i Senat; R.12 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej R.13 Rada Ministrów i administracja rządowa; R.14 Ustrój prawny samorządu terytorialnego; R.15 Sądy i trybunały; R.16 Organy kontroli państwowej i ochrony prawa; R.17 Konstytucyjne aspekty akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wprowadzenie; XVIII w. - Stany Zjednoczone Ameryki, Francja; Organizacja Narodów Zjednoczonych; Rada Europy; Unia Europejska; Polska; Kościół katolicki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89468-14-X
Cz. I Stosunki pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach administracji rządowej (służba cywilna): 1. Idea służby cywilnej. Historia służby cywilnej w Polsce, 2. Strony stosunku pracy w służbie cywilnej, 3. Powstanie stosunku pracy członka korpusu służby cywilnej, 4. Zmiany stosunku pracy członka korpusu służby cywilnej, 5. Ustanie stosunku pracy urzędnika służby cywilnej, 6. Ustanie stosunku pracy z pracownikiem służby cywilnej, 7. Obowiązki członka korpusu służby cywilnej, 8. Odpowiedzialność dyscyplinarna członków korpusu służby cywilnej, 9. Uprawnienia pracownicze członka korpusu służby cywilnej. Dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy, 10. Organizacja służby cywilnej, 11. Służba zagraniczna. Cz. II Stosunki pracy na stanowiskach urzędniczych w innych urzędach państwowych (na podstawie ustawy z 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych), 12. Nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku pracy z urzędnikiem państwowym na podstawie umowy o pracę, 13. Zmiana i ustanie stosunku pracy z mianowania w urzędach państwowych, 14. Odrębność w zakresie praw i obowiązków oraz odpowiedzialności pracowników urzędów państwowych, 15. Stosunki pracy pracowników administracyjnych sądów i prokuratury. Cz. III Stosunki pracy w jednostkach samorządu terytorialnego: 16. Strony stosunku pracy, 17. Pozaumowne stosunki pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, 18. Umowne stosunki pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, 19. Odrębności w zakresie uprawnień i obowiązków oraz odpowiedzialności pracowników samorządowych, 20. Tryb dochodzenia roszczeń pracowniczych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (6 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89468-73-4
Cz. I.: Stosunki pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach administracji rządowej (służba cywilna): 1. Idea służby cywilnej. Historia służby cywilnej w Polsce; 2. Strony stosunku pracy w służbie cywilnej; 3. Powstanie stosunku pracy członka korpusu służby cywilnej; 4. Zmiany stosunku pracy członka korpusu służby cywilnej; 5. Ustanie stosunku pracy urzędnika służby cywilnej; 6. Ustanie stosunku pracy z pracownikiem służby cywilnej; 7. Obowiązki członka korpusu służby cywilnej; 8. Odpowiedzialność dyscyplinarna członków korpusu służby cywilnej; 9. Uprawnienia pracownicze członka korpusu służby cywilnej. Dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy; 10. Organizacja służby cywilnej; 11. Stosunki pracy w służbie zagranicznej; Cz. II.: Stosunki pracy na stanowiskach urzędniczych w innych urzędach państwowych (na podstawie ustawy z 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych): 12. Nawiązanie. Zmiana i ustanie stosunku pracy z urzędnikiem państwowym na podstawie umowy o pracę; 13. Zmiana i ustanie stosunku pracy z mianowania w urzędach państwowych; 14. Odrębności w zakresie praw i obowiązków oraz odpowiedzialności pracowników urzędów państwowych; 15. Stosunki pracy pracowników administracyjnych sądów i prokuratury; Cz. III.: Stosunki pracy w jednostkach samorządu terytorialnego: 16. Strony stosunku pracy; 17. Pozaumowne stosunki pracy w jednostkach samorządu terytorialnego; 18. Umowne stosunki pracy w jednostkach samorządu terytorialnego; 19. Odrębności w zakresie uprawnień i obowiązków oraz odpowiedzialności pracowników samorządowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 349 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89468-13-1
1. Prawne formy ochrony konkurencji, 2. Pojęcie rynku i konkurencji w publicznoprawnych regułach konkurencji, 3. Organizacja ochrony publicznoprawnych reguł konkurencji, 4. Cel publicznoprawnych reguł ochrony konkurencji, 5. Zakres podmiotowy, przedmiotowy i terytorialny publicznoprawnych reguł konkurencji, 6. Instytucje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Sprzedaż konsumencka : komentarz / Jerzy Szczotka. - Wyd.2 uaktual. - Lublin : Oficyna Wydaw. VERBA, 2007. - 206, [1] s ; 21 cm.
ISBN: 978-83-89468-45-1
Wstęp, I. Sprzedaż konsumencja-komentarz, 1. Sprzedaż konsumencka, 2. Zmiany w przepisach obowiązujących i przepis końcowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87497-62-2
I. Rynek finansowy: Ewolucja i stan rynku finansowego w Polsce od 1990r.; Transformacja polskiego sektora bankowego; Otwarte Fundusze Emerytalne - nowy element systemu ubezpieczeń społecznych i rynku finansowego w w Polsce. II. Finanse publiczne: Główne kierunki zmian prawa fi nansów publicznych; Źródła niepowodzeń informatyzacji w administracji publicznej. Głosy w dyskusji. III. Rolnictwo: Rynek żywności i polityka żywnościowa Polski w okresie transformacji gospodarczej; Czynniki wytwórcze w rolnictwie; Zmiany polskiego sektora cukro wniczego w perspektywie wejścia do Unii Europejskiej. IV. Varia: Rezultaty transformacji ekonomicznej w euro pejskich krajach postkomunistycznych w latach 90; Transformacja w infrastrukturze w teorii i praktyce; Rynek pracy a proces transformacji gospodarki polskiej w latach 1990-1999; Polski eksport w latach 90. oraz ocena jego konkurencyjności; Rynek ofert politycznych - nowe zjawisko polskiej rzeczywistości ostatniego dziesięciolecia; Zagraniczne inwestycje bezpożrednie w Polsce w latach 90.; Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w województwie lubelskim w latach 1990- 2000; Analiza wybranych ekonomicznych szeregów czaso wych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87497-94-0
R.I Administracja a nauka administracji. R.II Kształtowanie się kierunków badawczych. R.III Organizacja i kierowanie w administracji publicznej. R.IV Zagadnienia władzy w realizowaniu zadań administracji publicznej. R.V Organy administrujące i zasady ich działania. R.VI Samorząd terytorialny jako realizator zadań administracji publicznej. R.VII Kadry administracji publicznej. R.VIII Formy aktywności administracji. R.IX Wybrane systemy administracji publicznej: 1. Model angielski; 2. Model francuski; 3. Model niemiecki; 4. Model amerykański i; 5. Model szwedzki; 6. Model japoński. R.X Podział terytorialny; R.XI Zagadnienia reorganizacji i reform administracji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87497-33-9
Cz.I Wybrane industrialnie modele organizacyjne: Koncepcja społeczeństwa organizacyjnego; Industrialne modele organizacyjne. Cz.II Przegląd niektórych teorii zmian organizacyjnych Pojęcie zmiany organizacyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87497-81-9
Cz. I Część ogólna prawa cywilnego; R.1 Pojęcie i zakres prawa cywilnego, R.2 Źródła i wyznaczniki prawa cywilnego, R.3 Interpretacja i stosowanie prawa cywilne go, R.4 Stosunek cywilnoprawny, R.5 Prawo podmiotowe, R 6 Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, R.7 Podmioty prawa cywilnego, R.8 Czynności prawne, R.9 Przedstawicielstwo, R.10 Przedawnienie i terminy zawite. Cz. II Prawo rzeczowe; R.1 Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym, R.2 Pojęcie własności, jej treść i wykonywanie, R.3 Nabycie i utrata własności, R.4 Współwłasność R.5 Własność lokalu, R.6 Ochrona własności, R.7 Użytkowanie wieczyste, R.8 Prawa rzeczowe ograniczone, R.9 Użytkowanie, R.10 Służebność, R.11 Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe, R.12 Hipoteka, R.13 Zastaw, R.14 Posiadanie, R.15 Księgi wieczyste. Cz. III Prawo zobowiązań (część ogólna); R.1 Podstawo we cechy, funkcje i źródła prawa zobowiązań, R.2 Istota zobowiązań, R.3 świadczenie - pojęcie i rodzaje, R.4 Podmioty stosunku zobowiązaniowego,R.5 Umowy jako źródła zobowiązań, R.6 Bezpodstawne wzbogacenie, R.7 Czyny niedozwolone, R.8 Wykonanie zobowiązania, R.9 Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania, R.10 Wygaśnięcie zobowiązania, R.11 Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. (część szczegółowa) : R.12 Systematyka części szczegół owej, R.13 Umowy służące przenoszeniu praw, R.14 umowy dotyczące świadczenia usług, R.15 Umowy regulujące używanie rzeczy i praw, R.16 Umowy bankowo-kredytowe oraz zabezpieczające, R.17 umowy spełniające funkcje alimentacyjne, R.18 Umowy ubezpieczenia, R.19 Spółka cywilna, R.20 Przyrzeczenie publiczne, R.21 Przekaz i papiery wartościowe. Cz. IV Prawo spadkowe; R.1 Zagadnienia ogólne, R.2 Spadek, R.3 Ogólna charakterystyka dziedziczenia, R.4 Dziedziczenie ustawowe, R.5 Testament, R.6 Rozliczenia testamentowe, R.7 Zachowek, R.8 Stanowisko prawne spadkobiercy, R.9 Wspólność majątku spadkowego. dział spadku, R.10 Umowy dotyczące spadku, R.11 Dziedziczenie gospodarstw rolnych. CZ.V Prawo rodzinne; R.1 Rodzina i prawo rodzinne, R.2 Małżeństwo, R.3 Rodzice i dzieci, R.4 Przysposobienie, R.5 Obowiązek alimentacyjny, R.6 Opieka i kuratela
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarys prawa cywilnego / Teresa A. Filipiak, Jan Mojak, Mirosław Nazar, Elżbieta Niezbecka. - Wyd.4 Stan prawny na 30.04.2006 r. - Lublin : Oficyna Wydaw. VERBA, 2006. - 575 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-89468-22-0
Cz. I Część ogólna prawa cywilnego; R.1 Pojęcie i zakres prawa cywilnego, R.2 Źródła i wyznaczniki prawa cywilnego, R.3 Interpretacja i stosowanie prawa cywilne go, R.4 Stosunek cywilnoprawny, R.5 Prawo podmiotowe, R 6 Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, R.7 Podmioty prawa cywilnego, R.8 Czynności prawne, R.9 Przedstawicielstwo, R.10 Przedawnienie i terminy zawite. Cz. II Prawo rzeczowe; R.1 Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym, R.2 Pojęcie własności, jej treść i wykonywanie, R.3 Nabycie i utrata własności, R.4 Współwłasność R.5 Własność lokalu, R.6 Ochrona własności, R.7 Użytkowanie wieczyste, R.8 Prawa rzeczowe ograniczone, R.9 Użytkowanie, R.10 Służebność, R.11 Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe, R.12 Hipoteka, R.13 Zastaw, R.14 Posiadanie, R.15 Księgi wieczyste. Cz. III Prawo zobowiązań (część ogólna); R.1 Podstawo we cechy, funkcje i źródła prawa zobowiązań, R.2 Istota zobowiązań, R.3 świadczenie - pojęcie i rodzaje, R.4 Podmioty stosunku zobowiązaniowego,R.5 Umowy jako źródła zobowiązań, R.6 Bezpodstawne wzbogacenie, R.7 Czyny niedozwolone, R.8 Wykonanie zobowiązania, R.9 Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania, R.10 Wygaśnięcie zobowiązania, R.11 Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. (część szczegółowa) : R.12 Systematyka części szczegół owej, R.13 Umowy służące przenoszeniu praw, R.14 umowy dotyczące świadczenia usług, R.15 Umowy regulujące używanie rzeczy i praw, R.16 Umowy bankowo-kredytowe oraz zabezpieczające, R.17 umowy spełniające funkcje alimentacyjne, R.18 Umowy ubezpieczenia, R.19 Spółka cywilna, R.20 Przyrzeczenie publiczne, R.21 Przekaz i papiery wartościowe. Cz. IV Prawo spadkowe; R.1 Zagadnienia ogólne, R.2 Spadek, R.3 Ogólna charakterystyka dziedziczenia, R.4 Dziedziczenie ustawowe, R.5 Testament, R.6 Rozliczenia testamentowe, R.7 Zachowek, R.8 Stanowisko prawne spadkobiercy, R.9 Wspólność majątku spadkowego. dział spadku, R.10 Umowy dotyczące spadku, R.11 Dziedziczenie gospodarstw rolnych. CZ.V Prawo rodzinne; R.1 Rodzina i prawo rodzinne, R.2 Małżeństwo, R.3 Rodzice i dzieci, R.4 Przysposobienie, R.5 Obowiązek alimentacyjny, R.6 Opieka i kuratela
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Zarys prawa cywilnego / Teresa A. Filipiak, Jan Mojak, Mirosław Nazar, Elżbieta Niezbecka. - Wyd.5 Stan prawny na dn. 30.05.2008 r. - Lublin : Oficyna Wydaw. VERBA, 2008. - 581, [1] s. : rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-89468-22-0
Cz. I Część ogólna prawa cywilnego; R.1 Pojęcie i zakres prawa cywilnego, R.2 Źródła i wyznaczniki prawa cywilnego, R.3 Interpretacja i stosowanie prawa cywilne go, R.4 Stosunek cywilnoprawny, R.5 Prawo podmiotowe, R 6 Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, R.7 Podmioty prawa cywilnego, R.8 Czynności prawne, R.9 Przedstawicielstwo, R.10 Przedawnienie i terminy zawite. Cz. II Prawo rzeczowe; R.1 Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym, R.2 Pojęcie własności, jej treść i wykonywanie, R.3 Nabycie i utrata własności, R.4 Współwłasność R.5 Własność lokalu, R.6 Ochrona własności, R.7 Użytkowanie wieczyste, R.8 Prawa rzeczowe ograniczone, R.9 Użytkowanie, R.10 Służebność, R.11 Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe, R.12 Hipoteka, R.13 Zastaw, R.14 Posiadanie, R.15 Księgi wieczyste. Cz. III Prawo zobowiązań (część ogólna); R.1 Podstawo we cechy, funkcje i źródła prawa zobowiązań, R.2 Istota zobowiązań, R.3 świadczenie - pojęcie i rodzaje, R.4 Podmioty stosunku zobowiązaniowego,R.5 Umowy jako źródła zobowiązań, R.6 Bezpodstawne wzbogacenie, R.7 Czyny niedozwolone, R.8 Wykonanie zobowiązania, R.9 Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania, R.10 Wygaśnięcie zobowiązania, R.11 Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. (część szczegółowa) : R.12 Systematyka części szczegół owej, R.13 Umowy służące przenoszeniu praw, R.14 umowy dotyczące świadczenia usług, R.15 Umowy regulujące używanie rzeczy i praw, R.16 Umowy bankowo-kredytowe oraz zabezpieczające, R.17 umowy spełniające funkcje alimentacyjne, R.18 Umowy ubezpieczenia, R.19 Spółka cywilna, R.20 Przyrzeczenie publiczne, R.21 Przekaz i papiery wartościowe. Cz. IV Prawo spadkowe; R.1 Zagadnienia ogólne, R.2 Spadek, R.3 Ogólna charakterystyka dziedziczenia, R.4 Dziedziczenie ustawowe, R.5 Testament, R.6 Rozliczenia testamentowe, R.7 Zachowek, R.8 Stanowisko prawne spadkobiercy, R.9 Wspólność majątku spadkowego. dział spadku, R.10 Umowy dotyczące spadku, R.11 Dziedziczenie gospodarstw rolnych. CZ.V Prawo rodzinne; R.1 Rodzina i prawo rodzinne, R.2 Małżeństwo, R.3 Rodzice i dzieci, R.4 Przysposobienie, R.5 Obowiązek alimentacyjny, R.6 Opieka i kuratela
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89468-32-8
R.1 Ogólna ch-ka prawa pracy; R.2 Źródła prawa pracy; R.3 Zasady prawa pracy; R.4 Pojęcie i rodzaje stosunków pracy; R.5 Strony stosunku pracy; R.6 Umowa o pracę; R.7 Rozwiązanie umownego stosunku pracy; R.8 Wygaśnięcie stosunku pracy; R.9 Świadectwo pracy; R.10 Zmiana treści umownego stosunku pracy; R.11 Pozaumowne stosunki pracy; R.12 Obowiązki stron stosunku pracy; R.13 Zakaz konkurencji w prawie pracy; R.14 Wynagrodzenie za pracę; R.15 Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy; R.16 Odpowiedzialność porządkowa pracowników; R.17 Odpowiedzialność materialna pracowników; R.18 Czas pracy; R.19 Urlopy pracownicze; R.20 Bezpieczeństwo i higiena pracy; R.21 Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem; R.22 Zatrudnianie młodocianych i dzieci; R.23 Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy; R.24 Wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika; R.25 Rozstrzyganie indywidualnych sporów pracy; R.26 Związki zawodowe; R.27 Organizacje pracodawców; R.28 Rozwiązanie sporów zbiorowych; R.29 Partycypacja pracownicza; R.30 Samorządy zawodowe; R.31 Status prawny bezrobotnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89468-02-6
R.1 Ogólna ch-ka prawa pracy; R.2 Źródła prawa pracy; R.3 Zasady prawa pracy; R.4 Pojęcie i rodzaje stosunków pracy; R.5 Strony stosunku pracy; R.6 Umowa o pracę; R.7 Rozwiązanie umownego stosunku pracy; R.8 Wygaśnięcie stosunku pracy; R.9 Świadectwo pracy; R.10 Zmiana treści umownego stosunku pracy; R.11 Pozaumowne stosunki pracy; R.12 Obowiązki stron stosunku pracy; R.13 Zakaz konkurencji w prawie pracy; R.14 Wynagrodzenie za pracę; R.15 Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy; R.16 Odpowiedzialność porządkowa pracowników; R.17 Odpowiedzialność materialna pracowników; R.18 Czas pracy; R.19 Urlopy pracownicze; R.20 Bezpieczeństwo i higiena pracy; R.21 Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem; R.22 Zatrudnianie młodocianych i dzieci; R.23 Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy; R.24 Wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika; R.25 Rozstrzyganie indywidualnych sporów pracy; R.26 Związki zawodowe; R.27 Organizacje pracodawców; R.28 Rozwiązanie sporów zbiorowych; R.29 Partycypacja pracownicza; R.30 Samorządy zawodowe; R.31 Status prawny bezrobotnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again