Form of Work
Książki
(134)
Status
only on-site
(116)
available
(73)
unavailable
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(75)
Czytelnia
(117)
Author
Mroziewicz Krzysztof
(6)
Gliniecka Jolanta
(4)
Dolnicki Bogdan
(3)
Terelak Jan F
(3)
Adamus Rafał
(2)
Chakowski Maciej
(2)
Golat Rafał
(2)
Grzegorczyk Wojciech
(2)
Haliżak Edward
(2)
Harasimowicz Jerzy
(2)
Jachnis Anna
(2)
Korzeniowska Agnieszka
(2)
Kowalewski Eugeniusz
(2)
Orlicki Marcin
(2)
Paczuski Ryszard
(2)
Panasiuk Andrzej
(2)
Piasecki Kazimierz
(2)
Podgórski Ryszard Adam
(2)
Pyzioł Wojciech
(2)
Stasikowski Rafał
(2)
Szczotka Jerzy
(2)
Szreniawski Jan
(2)
Szumański Andrzej
(2)
Weiss Ireneusz
(2)
Witosz Antoni
(2)
Abramczyk Gerald S
(1)
Antoniuk Jarosław R
(1)
Banaszczuk-Bąk Agata
(1)
Barcik Jacek
(1)
Bażańska Teresa
(1)
Białas Tomasz
(1)
Białecki Klemens
(1)
Biskup Rafał
(1)
Blicharz Rafał
(1)
Bogacz Ludomir
(1)
Borda Marta
(1)
Borodo Andrzej
(1)
Boryczka Bożena
(1)
Bralczyk Jerzy
(1)
Błasiak-Barnuś Dorota
(1)
Chudzik Mariusz
(1)
Czapiewski Mirosław
(1)
Czarnecka Marzena
(1)
Czubik Paweł
(1)
Daszewski Aleksander
(1)
Drzewiecki Andrzej
(1)
Duży Jerzy
(1)
Dąbek Dorota
(1)
Dąbrowska Anna
(1)
Frań Aneta
(1)
Fuchs Dariusz
(1)
Gaczek Wanda Maria
(1)
Giełżyński Wojciech
(1)
Gilas Janusz
(1)
Golawska-Witkowska Gabriela
(1)
Gorgol Andrzej
(1)
Grabowski Jan
(1)
Graczyk Magdalena
(1)
Gregor Bogdan
(1)
Grzywacz Agnieszka
(1)
Górski Tadeusz II P
(1)
Heller Janusz
(1)
Hernik Józef
(1)
Ikonowicz Mirosław
(1)
Jagoda Joanna
(1)
Jarczewska-Romaniuk Aleksandra
(1)
Jedynak Stanisław
(1)
Jedynak Sławomir
(1)
Jurkowska Anna Maria
(1)
Jędrzejewski Lech
(1)
Kawiński Marcin
(1)
Kojkoł Jerzy
(1)
Kolman Romuald
(1)
Koroluk Sławomir
(1)
Korus Krzysztof
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Kubiak Anna Maria
(1)
Kucia-Guściora Beata
(1)
Kukiełka Jacek
(1)
Kuropatwiński Jarosław
(1)
Kuś Artur
(1)
Kuźniar Roman
(1)
Malinowska Katarzyna
(1)
Marzęda Katarzyna
(1)
Masiota Jacek
(1)
Michniewicz Grzegorz
(1)
Mikołajczyk Agata
(1)
Misztal-Konecka Joanna
(1)
Mogilski Władysław Wojciech
(1)
Molski Rajmund
(1)
Monkiewicz Jan
(1)
Mozgawa Marek
(1)
Niewiadomski Zygmunt
(1)
Nikodemska-Wołowik Anna M
(1)
Niżnik Joanna
(1)
Nowakowska-Małusecka Joanna
(1)
Nykowska Maria
(1)
Ochendowski Eugeniusz
(1)
Ogłódek Tomasz
(1)
Oleksiewicz Izabela
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(121)
1990 - 1999
(8)
Country
Poland
(134)
Language
Polish
(134)
Subject
Ubezpieczenia
(9)
Przedsiębiorstwo
(8)
Samorząd terytorialny
(8)
Gospodarka
(6)
Umowa
(6)
Unia Europejska
(6)
Banki
(5)
Budżety terenowe
(5)
Globalizacja
(5)
Prawo administracyjne
(5)
Prawo autorskie
(5)
Reklama
(5)
Rynek ubezpieczeniowy
(5)
Administracja
(4)
Finanse
(4)
Prawo cywilne
(4)
Prawo wspólnotowe europejskie
(4)
Zamówienia publiczne
(4)
Ekologia
(3)
Emerytura
(3)
Finanse publiczne
(3)
Handel elektroniczny
(3)
Indie
(3)
Nieruchomości
(3)
Podatek
(3)
Podatki i opłaty lokalne
(3)
Polityka społeczna
(3)
Pracownicy samorządowi
(3)
Prawo gospodarcze
(3)
Reasekuracja
(3)
Ryzyko ubezpieczeniowe
(3)
Terroryzm
(3)
Ubezpieczenia gospodarcze
(3)
Upadłość
(3)
Banki internetowe
(2)
Cło
(2)
Dane osobowe
(2)
Dziennikarstwo
(2)
Dziennikarze
(2)
Fundusz emerytalny
(2)
Harmonizacja prawa
(2)
Internet
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Krajowy Rejestr Sądowy
(2)
Likwidacja przedsiębiorstwa
(2)
Miasta
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Odpowiedzialność karna
(2)
Patologia społeczna
(2)
Pieniądz elektroniczny
(2)
Polityka międzynarodowa
(2)
Polska
(2)
Prawo handlowe
(2)
Prawo humanitarne międzynarodowe
(2)
Prawo międzynarodowe
(2)
Prawo państwowe
(2)
Przemoc
(2)
Prześladowanie w miejscu pracy
(2)
Publicystyka
(2)
Rosja
(2)
Socjologia
(2)
Spółki
(2)
Spółki akcyjne
(2)
Spółki cywilne
(2)
Spółki handlowe
(2)
Spółki jawne
(2)
Spółki kapitałowe
(2)
Spółki komandytowe
(2)
Spółki partnerskie
(2)
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(2)
Stosunki interpersonalne
(2)
Stres
(2)
Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
(2)
Ubezpieczenia osobowe
(2)
Wrogość
(2)
Zakłady ubezpieczeniowe
(2)
Zatrudnienie
(2)
Znaki towarowe
(2)
Akcjonariusze
(1)
Bank Centralny
(1)
Bank centralny
(1)
Bazy danych
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezrobocie
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biocenoza
(1)
Budżet
(1)
Ceny
(1)
Czek
(1)
Daniny publiczne
(1)
Depozyt papierów wartościowych
(1)
Dewizy
(1)
Dobra osobiste
(1)
Dokumenty
(1)
Dokumenty audiowizualne
(1)
Dysertacje naukowe
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Ekonomia
(1)
Ekorozwój
(1)
Subject: time
1989-
(2)
1945-
(1)
Subject: place
Afganistan
(1)
Białoruś
(1)
Chiny
(1)
Czechy
(1)
Ukraina
(1)
134 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-89-3
1. Konstrukcja prawna umowy ubezpieczenia; 2. Umowy odnoszące się do osób trzecich; 3. Umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej; 4. Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek; 5. Umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej sensu stricte a umowa ubezpieczenia na cudzy rynek; 6. Problemy praktyczne związane z umową ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej. Kodeks cywilny- umowa ubezpieczenia; Kodeks morski- umowa ubezpieczenia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-87-9
1. Współczesny rynek ubezpieczeń ubezpieczeń Unii Europejskiej: Ewolucja europejskiej kultury ubezpieczeniowej; Aksjologiczne aspekty europejskiego rynku ubezpieczeń; Rynek ubezpieczeń ubezpieczeń państwach członkowskich Unii Europejskiej a umowa ubezpieczenia; 4. Umowa ubezpieczeń na tle przemian instrumentów ochrony przed ryzykiem; 2. Swoboda umów w ubezpieczeniach: Swoboda umów w prawie kontraktowym a ubezpieczenia- zarys ogólny; Funkcjonowanie swobody umów w ubezpieczeniach; Podsumowanie; 3. Dobra wiara: Konstrukcja dobrej wiary w prawie kontraktowym; Dobra wiara jako zasada umowy ubezpieczenia; Podsumowanie; 4. Zakaz wzbogacania: Punkt widzenia zakazu wzbogacania; Zakaz wzbogacania w ubezpieczeniach ubezpieczeniach odpowiedzialność odszkodowawcza; Funkcjonowanie zakazu wzbogacania w ubezpieczeniach; 5. "Zasad" rozsądku: Punk widzenia "zasady" rozsądku; Pojęcie rozsądku jako metoda wykładni kontraktów; Weryfikacja treści i spełnienia obowiązków umownych; 6. Podsumowanie: Uniwersalny charakter zasad umowy ubezpieczenia; Przemiany zasad umowy ubezpieczenia; Dualizm umowy ubezpieczenia jako instrumentu ochrony przed ryzykiem; Metoda integracji umowy ubezpieczenia w Unii Europejskiej poprzez Prawo; Dodatek. Pozaeuropejski rynek ubezpieczeń: Amerykański rynek ubezpieczeniowy; Azjatycki rynek ubezpieczeń; Rynek ubezpieczeń ubezpieczeń kulturze Islamu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89073-77-3
1. Koncepcja zdrowia i ochrony zdrowia, 2. Rola państwa w systemie ochrony zdrowia, 3. Systemy finansowania ochrony zdrowia w krajach Unii Europejskiej, 4. Próba weryfikacji racjonalności systemu ochrony zdrowia na podstawie doświadczeń Unii Europejskiej, 5. Doświadczenia Unii Europejskiej a poszukiwanie systemu finansowania zdrowia w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60186-37-5
1. Uwagi wprowadzające. 2. Pozycja prawna wierzycieli w poszczególnych fazach postępowań restrukturyzacyjnych. 3. Faza właścicielska i faza autoryzacji przez organy państwa procesów restrukturyzacyjnych. 4. Skutki prawne procesów restrukturyzacyjnych. 5. Ochrona praw z papierów wartościowych, innych niż akcje, emitowanych przez zrestrukturyzowaną spółkę. 6. Odpowiedzialność organów spółki kapitałowej lub wspólników prowadzących sprawy spółki osobowej, w spółkach w restrukturyzacji, względem wierzycieli. 7. Wierzyciel a resturkturyzacja spółek handlowych w upadłości z możliwością zawarcia układu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych / pod red. Eugeniusz Ruśkowski, Bogdan Dolnicki. - Stan prawny na 1.01.2006 r. - Bydgoszcz, Białystok : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2007. - 370, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-60186-46-6
R.I Władza i finanse lokalne w Rzeczypospolitej Polskiej: 1. Władza lokalna w Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Finanse lokalne w Rzeczypospolitej Polskiej, R.II Władza i finanse lokalne w Republice Białorusi: 1. Władza lokalna w Republice Białoruś, 2. Finanse lokalne w Republice Białoruś. R.III Władza i finanse lokalne w Republice Czeskiej: 1. Władza lokalna w Republice Czeskiej, 2. Finanse lokalne w Republice Czeskiej. R.IV Władza i finanse lokalne w Republice Litewskiej: 1, Władza lokalna w Republice Litewskiej, 2. Finanse lokalne w Republice Litewskiej. R.V Władza i finanse lokalne w Republice Federalnej Niemiec: 1. Władza lokalna w Republice Federalnej Niemiec, 2. Finanse lokalne w Republice Federalnej Niemiec. R.VI Władza i finanse lokalne w Federacji Rosyjskiej: 1. Samorząd terytorialny w Federacji Rosyjskiej, 2. Finanse samorządu terytorialnego i urzędników samorządowych oraz kontrola i nadzór nad ich działalnością. R.VII Władza i finanse lokalne w Republice Słowackiej: 1. Władza lokalna w Republice Słowackiej, 2. Finanse lokalne w Republice Słowackiej. R.VIII Władza i finanse lokalne na Ukrainie: 1. Samorząd lokalne na Ukrainie, 2. Finanse lokalne na Ukrainie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89073-89-7
1. Istota i charakter prawny procesów restrukturyzacyjnych, 2. Prawa i obowiązki wspólników lub akcjonariuszy w poszczególnych fazach postępowań restrukturyzacyjnych, 3. Uchwały restrukturyzacyjne, 4. Skarżenie uchwał restrukturyzacyjnych, 5. Prawa i obowiązki wspólników albo akcjonariusz w spółce przejmującej lub w spółce nowo zawiązanej bądź w spółce przekształconej (spółce zrestrukturyzowanej), 6. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wspólnikom lub akcjonariuszom procesami restrukturyzacyjnymi
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89073-19-6
R.1 Uwagi wprowadzające; 1. Otoczenie rynku papierów wartościowych;2. Publiczny obrót papierami wartościowy mi;3. Zasady naczelne publicznego obrotu. R.2 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd; 1. Pozycja ustrojowa Komisji Papierów Wartościowych i Giełd;2. Kompetencje Komisji na rynku papierów wartościowych. R.3 System depozytu papierów wartościowych w publicznym obrocie. 1. Pojęcie depozytu papierów wartościowych;2. Zasady realizacji systemu depozytowego. R.4 Działalność maklerska i formy jej ograniczania; 1. Czynności reglamentacyjne Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w odniesieniu do działalności maklerskiej;2. Czynności kontrolno-nadzorcze Komisji wobec przedsiębiorstw maklerskich;3. Wykonywanie zawodu maklera i doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi. R.5 Urzędowy rynek regulowany;1. Pojęcie giełdy papierów wartościowych;2. Polskie tradycje giełdowe;3. Współczesny system rynku regulowanego. R.6 Nieurzędowy rynek pozagiełdowy; 1. Powstanie rynku pozagiełdowego. R.7 Uczestnicy rynku wtórnego. Zagadnienia wybrane;1. Kontrola działalności emitenta papierów wartościowych na wtórnym rynku papierów wartościowych;2. Inwestorzy na wtórnym rynku papierów wartościowych;3. Inwestorzy na wtórnym rynku papierów wartościowych. Źródła prawa polskiego Prawo wspólnot europejskich Orzecznictwo (Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Na czelny Sąd Administracyjny)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86605-54-5
Elementarne informacje o Państwie i konstytucji; Zarys historii polskiego konstytucjonalizmu; Prowizo- rium konstytucyjne w latach 1989-1997; Konstytucja Rzeczypospolitej polskiej z 2 kwietnia 1997.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-42-8
1. Teoretyczne podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa. 2. Majątek przedsiębiorstwa i jego finansowanie. 3. Krótkoterminowe zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. 4. Długoterminowe zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. 5. Kształtowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89073-49-8
R.I Specyfika działalności ubezpieczeniowej i podstawowe zasady zarządzania finansami w zakładach ubezpieczeń, R.II Wymagania ustawowe dla gospodarki finansowej zakładu ubezpieczeń, R.III Sprawozdawczość finansowa w zakładach ubezpieczeń, R.IV Zarządzanie finansami związane z działalnością techniczno-ubezpieczeniową i reasekuracyjną, R.V Ryzyko zarządzania działalnością inwestycyjną zakładów ubezpieczeń, R.VI Metody oceny i analizy finansowej zakładów ubezpieczeń, R.VII Controlling finansowy w zakładach ubezpieczeń
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-69-5
1. Planowanie rozowju lokalnego, 2. Planowanie inwestycji komunalnych w kontekście lokalnych potrzeb, 3. Zarządzanie komunalnymi projektami inwestycyjnymi, 4. Fundusze unijne jako żródła finansowania inwestycji komunalnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie w gospodarce przestrzennej / Wanda Maria Gaczek. - Bydgoszcz [i in.] : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2003. - 238 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-89073-29-3
1.Dylematy zarządzania w gospodarce przestrzennej, 2.Specyfika gospodarowania w przestrzeni, 3.Planowanie przestrzenne jako podstawowa faza zarządzania w gospodarce przestrzennej, 4.Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju, 5.Planowanie rozwoju i zagospodarowania przestrzennego województwa, 6.Gospodarka przestrzenna w gminie, 7.Kształtowanie ładu przestrzennego wielkich miast, 8.Gospdoarka nieruchomościami jako element gospodarki przestrzennej gmin
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86605-70-7
Zasady prawa bankowego, Prawo bankowe w latach 1918- 1997, Zasada trojakiej roli banku centralnego, Zasada licencjonowania działalności bankowej, Zasada trójczłónowego zakresu działalności banków, Zasada minimalizacji ryzyka, Zasada nadzoru bankowego, Zasada tajemnicy bankowej, Zasada ochrony interesu trzech podmiotów - państwa, klientów i banków, Zasada funduszowania gospodarki finansowej banku; Zasaday prawa dewizowego, Prawo dewizowe w latach 1918 -1998, Zasada swobody obrotów bieżących, Zasada regla- mentacji obrotów kapitałowych, Zasada dopuszczalności nadzwyczajnych ograniczeń, Zasada pośrednictwa dewizowego banków, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim; Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe; Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86605-69-3
Polskie prawo budżetowe w latach 1918-1998, okres międzywojenny i okres powojenny; Zasada jawności budżetu, Zasada przejrzystości budżetu, Zasada nietworzenia funduszy celowych w ramach budżetu, Zasada różnorodności form powiazań z budżetem, Zasada dopuszczalności deficytu budżetowego, Zasada podziału kompetencji między parlamentem i rządem w procedurze budżetowej, Zasada racjonalnego wydatkowania środków budżetowych, Zasada zewnetrznego zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Zasada odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60186-11-1
1. Służba cywilna w Polsce, 2. Podmioty stosunków pracy w służbie cywilnej, 3. Obsadzanie w służbie cywilnej, 4. Zmiana i zawieszenie stosunku pracy członka korpusu służby cywilnej, 5. Ustanie stosunku pracy w służbie cywilnej, 6. Uprawnienia członka korpusu służby cywilnej, 7. Szczególne obowiązki członków korpusu służby cywilnej, 8. Odpowiedzialność dyscyplinarna członka korpusu służby cywilnej, 9. Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej, 10. Zbiorowe prawo pracy a służba cywilna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Zawód : korespondent : Wilno - Hawana - Madryt / Mirosław Ikonowicz. - Bydgoszcz, Warszawa : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2007. - 319 [1] s., [4 kart. tabl.] : zdj. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-60186-52-7
Konik spod kina " Helios"; Z domu do Polski; Moja wojna Bałkanska; Powrót do Wilna; Madryt 1973: koronkowe mankiety; Kwiecień w Portugalii; Karnawał w ziemi obiecanej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 82 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89073-51-X
Cz.I Magisterium: Przygotowanie; Organizacja pracy wła snej; Praca nad dokumentacją; Opracowanie tematu; Egza min dyplomowy. Cz.II Doktorat: Wymogi prawne uzyskania doktoratu; Przed otwarciem przewodu doktorskiego; Badania rozpoz nawcze; Przewód doktorski; Wymagania dot. prac doktor skich; Nowatorstwo; Badania własne; Opracowanie zebra nego materiału; Obrona pracy doktorskiej. Cz.III Habilitacja: Wymogi prawne uzyskania habilita cji; Spceyfika pracy habilitacyjnej; Wkład poznawczy; Przewód habilitacyjny; Kolokwium habilitacyjne. CZ.IV Pisarstwo: Przygotowania do pisania; Struktura publikacji naukowej; Technika pisania; Przystosowanie publikacji do druku. Cz.V Poradnictwo sięgania po wiedzę: Uwagi ogólne; Technika komputerowa; Opracowania różne; Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89073-99-4
1. Orzecznictwo a stanowienie prawa - kierunki rozwoju: Granice związania prawem sądów i administracji, Orzecznictwo a stanowienie prawa - niemiecka perspektywa. 2. Orzecznictwo a prawo administracyjne: Orzecznictwo a prawo administracyjne - niemiecka perspektywa, Wykładnia sądowa a prawo administracyjne. 3. Orzecznictwo a prawo konstytucyjne: Orzecznictwo a prawo konstytucyjne - niemiecka perspektywa. 4. Orzecznictwo a prawo europejskie: Orzecznictwo a prawo europejskie - o prawie sędziowskim ws. Wspólnocie Europejskiej, "Europejskie" orzecznictwo sądów polskich przed przystąpieniem do Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
Znaki towarowe / Eugeniusz Waliszko, Rafał Golat. - Bydgoszcz, Warszawa : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2006. - 435 s. : tab. ; 21 cm.
ISBN: 83-60186-12-X
Część I: Postępowanie przy rejestracji znaków towarowych w systemach: krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym. 1. Postępowanie rejestracyjne i ochrona znaków towarowych na obszarze RP. 2. Procedura zgłoszeniowa wspólnotowego znaku towarowego. 3. Międzynarodowa ochrona znaków towarowych. Część II: Uwarunkowania prawne i podatkowe korzystania ze znaków towarowych. 1. Czym jest znak towarowy? 2. Zróżnicowany charakter znaków towarowych. 3. Znaki towarowe a inne dobra prawne. 4. Status prawny znaku towarowego w układzie czasowym. 5. Procedura rejestracji znaków towarowych. 6. Prawa ochronne na znaki towarowe. 7. Obrót umowny znakami towarowymi. 8. Znaki towarowe (prawa ochronne) a majątek przedsiębiorstwa. 9. Ochrona znaków towarowych. 10. Kontekst podatkowy znaków towarowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89073-98-6
Wstęp. 1. Filozoficzno-prawne aspekty zrównoważonego rozwoju; Człowiek jako podmiot zrównoważonego rozwoju; konsekwencje filozoficzno-społeczne; Zrównoważony rozwój a współczesny problem ekologiczny: ontologia polityki ochrony środowiska; Filozofia zrównoważonego rozwoju; Wąskie i szerokie interpretacje zrównoważonego rozwoju oraz konsekwencje wyboru; Prawo a koncepcja zrównoważonego rozwoju; Konstytucyjne ujęcie zasady zrównoważonego rozwoju; Pojęcie zrównoważonego rozwoju w prawie polskim; Bezpieczeństwo ekologiczne jako kryterium koniecznych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju; Rozwój samopodtrzymujący się: orientacje racjonalnościowe. 2. Społeczno-ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju. Dylematy zrównoważonego rozwoju w warunkach globalizacji gospodarki; Zrównoważony rozwój w praktyce gospodarek przejściowych; Czy strategie rozwoju lokalnego są strategiami zrównoważonego rozwoju?; Konsultacja i dialog społeczny na poziomie lokalnym: udział społeczeństwa w kształtowaniu i wdrażaniu strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju; Zrównoważony rozwój w służbie rozwiązywania konfliktów społecznych na tle konserwatorskiej polityki ochrony środowiska; Polityka społeczna wobec zrównoważonego rozwoju. 3. Polityczne aspekty zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój i susydiarność jako podstawowe zasady polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej; Zasada zrównoważonego rozwoju w polityce państwa; Strategie zrównoważonego rozwoju: gospodarki wodą, gospodarki przestrzennej i naukowa; Monitorowanie zrównoważonego rozwoju; Zrównoważony rozwój w edukacji ekologicznej; Znaczenia nauk ekologicznych w kształtowaniu idei zrównoważonego rozwoju. Nota o autorach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again