Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(7)
Author
Andruszkiewicz Krzysztof
(1)
Borowska Elżbieta
(1)
Gryz Jarosław
(1)
Itrich-Drabarek Jolanta
(1)
Kitler Waldemar
(1)
Kwiatkowska-Drożdż Anna
(1)
Kwiatkowski Stanisław
(1)
Kwiatkowski Stefan
(1)
Morawski Antoni
(1)
Pająk Kazimierz
(1)
Przastek Daniel
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Zarządzanie kryzysowe
(7)
Przedsiębiorstwo
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Centra zarządzania kryzysowego
(1)
Gospodarka
(1)
Kadry
(1)
Kobieta
(1)
Marketing strategiczny
(1)
NATO
(1)
Nadzór korporacyjny
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Polska
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Terroryzm
(1)
Wybory parlamentarne
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Subject: time
1989-
(2)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-54-6
W kierunku nowego paradygmatu ocen. Badania zarządzania wiedzą zrealizowane w Centrum Studiów Zarządzania WSPIZ - aspekty metodyczne. Jak mierzyć kreatywność jednostki? Definiowanie rynków dla potrzeb kontroli koncentracji przedsiębiorstw (na przykładzie sektora rafineryjnego w Unii Europejskiej). Refleksyjny praktyk i jego kształcenie. Technologie informacyjne w zarządzaniu strategicznym. Warunki i bariery budowy gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Kobiety w zarządzaniu - wyzwanie dla XXI wieku. Corporate governance - perspektywa właścicielska oraz perspektywa stakeholders. Practical Reason, use and meaning in management - the argument in ethnomethodology. Rady dyrektorów w dobie reform. Doświadczenia zza oceanu i nie tylko. The Challenge Lab: Polish Management and Management Education. Współczesne rozumienie polityki personalnej. Research Progress Reports to Rector Bogdan Wawrzyniak. Modele architektury zasobów ludzkich - warunki zastosowania. Nadzór nad przedsiębiorstwem i grupą kapitałową. Zarządzanie w kryzysie. Od nadzoru właścicielskiego do nadzoru korporacyjnego. Ewolucja polskiego systemu nadzoru. Zarządzanie ryzykiem systemowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89795-43-4
1. Kształtowanie się ustroju i zadań samorządu terytorialnego. 2. Uwarunkowania rozwoju lokalnego. 3. Rozwój samorządności terytorialnej. 4. Strategia rozwoju gminy. 5. Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w rozwoju lokalnym. 6. Samorząd terytorialny w świetle wybranych dokumentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8017-081-0
Koncepcje ogólnopaństwowej izby samorządowej w polskiej myśli politycznej międzywojnia i ich współczesne aspekty; Restytucja samorządu terytorialnego po okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej; Nowe trendy modernizacji samorządów lokalnych w III RP; Zasada adekwatności; Instytucja burmistrza w systemie komunalnym Niemiec; Samorząd terytorialny w Japonii; Bezpośrednie wybory organu wykonawczego gminy we Włoszech - w świetle uregulowań prawnych i praktyki ustrojowej; Zarządzanie kryzysowe jako wyzwanie dla samorządu gminnego; Partykularyzm lokalny - pojecie, przykłady, zagrożenia; Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego - wybrane aspekty; Nieodzowność zmiany paradygmatu wykorzystywania instrumentów zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego; E-kampania wyborcza w wyborach do samorządu w 2014 roku; Analiza wyborów samorządowych - implikacje, prognozy; Prezydent na lata? Analiza władzy miasta przed wyborami oraz po wyborach samorządowych w 2014 roku; Młodzi w wyborach samorządowych 2014.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-231-2139-8
1. Przemiany w toczeniu a koncepcja działania przedsiębiorstwa, 2. Podstawowe problemy teoretyczne marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem, 3. Stany kryzysowe w polskich przedsiębiorstwach w świetle badania empirycznego, 4. Zarządzanie marketingowe i marketingiem w polskich przedsiebiorstwach w kryzysie w świetle badania empirycznego - analiza porównawcza, 5. Strategia marketingowe przedsiębiorstwa w procesie walki z kryzysem
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-834-8
Wstęp. Rozdział 1. Istota zarządzania kryzysowego. (Waldemar Kitler). Rozdział 2. Zarządzanie kryzysowe jako element zarządzania bezpieczeństwem narodowym. (Waldemar Kitler). Rozdział 3. Charakter badań nad zarządzaniem kryzysowym. Rozdział 4. Systemy reagowania kryzysowego w doświadczeniach i praktyce wybranych państw. (Hieronim Szafran). Rozdział 5. Założenia i potrzeby w zakresie reagowania kryzysowego. (Marek Obrusiewicz). Rozdział 6. Rozwój zarządzania kryzysowego w Polsce w po 1989 roku - zarys problematyki. Rozdział 7. Rola i miejsce w systemie reagowania kryzysowego Polski sił o charakterze militarnym i niemilitarnym. Rozdział 8. Kierunki transformacji Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego. (Zbigniew Piątek). Rozdział 9. Postulowany model systemu reagowania kryzysowego w Polsce. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Człowiek. Społeczeństwo. Polityka - red. nauk. Marek Jabłonowski ; T.7)
ISBN: 978-83-7549-010-7
Identyfikacja sytuacji kryzysowych. Ocena ryzyka: " Od powietrza, głodu, ognia i wojny"; Próba ewaluacji ryzyka globalnego polskiej gospodarki; Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku; Służby i organy reagowania kryzysowego a zarządzanie jakością; Międzynarodowe aspekty stanów kryzysowych: Globalna strategia walki z terroryzmem; Zagrożenia asymetryczne - istota, specyfika, strategiczna ranga z polskiej perspektywy; Współpraca Polski z państwami ościennymi w zapobieganiu i usuwaniu skutków katastrof i klęsk żywiołowych; Sytuacje kryzysowe. Wybrane zdarzenia i działania: Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w polskim systemie prawnym; Wyzwania i zagrożenia w polskiej polityce bezpieczeństwa. Analiza zagrożeń kryzysowych po 1990 roku; Zadania realizowane przez jednostki policji po wprowadzeniu gotowości czasu kryzysu. Policyjne sytuacje kryzysowe; Użycie sił policyjnych w sytuacjach kryzysowych; Kryterium czasu w planach reagowania kryzysowego; Funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na przykładzie katastrofy budowlanej w Chorzowie; Rola organizacji pozarządowych w systemie zarządzania kryzysowego; Kształcenie kadr na potrzeby bezpieczeństwa; Logistyka w sytuacjach kryzysowych; Kryzysy konsekwencją zagrożeń cywilizacyjnych; Kryzys jako sytuacja decyzyjna w organizacji; Społeczne konsekwencje kryzysów: Kultura bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych; Wykorzystanie macierzy celów wizerunkowych w prognozowaniu i zapobieganiu sytuacjom kryzysowym; Rola mediów w komunikacji kryzysowej; Zapobieganie sytuacjom kryzysowym: Prawnomiędzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie zwalczania terroryzmu; Zapobieganie i likwidacja skutków katastrof i klęsk żywiołowych w polskiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa; Bezpieczeństwo powietrzne elementem systemu bezpieczeństwa państwa; Uwarunkowania rozwoju zagrożeń terrorystycznych; Stanowisko I Krajowej Konferencji. Zarządzanie kryzysowe w Polsce. Stan i perspektywy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again