Source
Książki
(8)
Form of Work
Książki
(6)
Czasopisma
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(7)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(7)
Author
Baran Beata
(2)
Borski Maciej (1975- )
(2)
Fleszer Dorota (1971- )
(2)
Lityński Adam
(2)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(2)
Truchan Jarosław Radosław
(2)
Bodio Joanna
(1)
Borkowski Grzegorz
(1)
Czarny Elżbieta
(1)
Czermińska Małgorzata
(1)
Demendecki Tomasz
(1)
Duraj Tomasz
(1)
Folfas Paweł
(1)
Garlińska-Bielawska Joanna
(1)
Gawroński Piotr
(1)
Gołba Łukasz
(1)
Grygutis Jakub
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Hryszkiewicz Dominik
(1)
Juranek Alexander Martin
(1)
Jurewicz Marcin
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kil Jan
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Kubies Wacław
(1)
Kuźnar Andżelika
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Menkes Jerzy
(1)
Minich Dobrochna
(1)
Miłkowski Tomasz (1970- )
(1)
Niziołkiewicz Monika
(1)
Odrobina Anna
(1)
Pera Bożena
(1)
Pera Jacek
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Pudło Anna
(1)
Rojewski Michał
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Stawnicka Jadwiga
(1)
Strug Ewa
(1)
Suska Magdalena
(1)
Synowiec Andrzej
(1)
Szypulewska-Porczyńska Alina
(1)
Topa Ilona
(1)
Zdanowicz Mieczysław
(1)
Ziółkowski Janusz
(1)
Łaguna Łukasz
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Świętnicki Tomasz
(1)
Лясковский Иван
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Straż graniczna
(8)
Policja
(4)
Adwokaci
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Granice
(2)
Organy ochrony prawnej
(2)
Prokuratura
(2)
Radcy prawni
(2)
Sądownictwo
(2)
Służba celna
(2)
Adaptacja zawodowa
(1)
Antyterroryzm
(1)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Brexit
(1)
Diagnostyka prenatalna
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dzielnicowi
(1)
Dłużnicy
(1)
Eksport
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Informacje niejawne
(1)
Innowacje
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Izba morska
(1)
Izolacjonizm (politologia)
(1)
Jednolity rynek Unii Europejskiej
(1)
Jednostki antyterrorystyczne
(1)
Kampania wyborcza samorządowa
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Konkurencyjność
(1)
Konstytucjonalizm (ustrój)
(1)
Kontrakt socjalny
(1)
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
NAFTA (organizacja)
(1)
Najwyższa Izba Kontroli (NIK)
(1)
Nanotechnologia
(1)
Negocjacje
(1)
Notariat
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka migracyjna
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka naukowa
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Polska
(1)
Porządek społeczny
(1)
Postępowanie dyscyplinarne
(1)
Postępowanie egzekucyjne
(1)
Postępowanie karne procesowe
(1)
Pożarnictwo
(1)
Prace badawczo-rozwojowe
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo do ochrony zdrowia
(1)
Prawo do sądu
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo spółdzielcze
(1)
Prawo urzędnicze
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prekariat
(1)
Przedawnienie roszczenia
(1)
Przemysł motoryzacyjny
(1)
Przemysł tytoniowy
(1)
Przestępczość
(1)
Przetwarzanie danych
(1)
Płód
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rzecznicy patentowi
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Rękojmia za wady rzeczy
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Spółdzielczość produkcyjna
(1)
Spółdzielczość rolnicza
(1)
Spółdzielnia pracy
(1)
Strajki
(1)
Straż gminna
(1)
Służba bezpieczeństwa
(1)
Służba zdrowia
(1)
Tajni współpracownicy policji
(1)
Terroryzm
(1)
Trump, Donald
(1)
Ubezwłasnowolnienie
(1)
Układ z Schengen (1985)
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Afryka Zachodnia
(1)
Azja
(1)
Azja Wschodnia
(1)
Chiny
(1)
Czechy
(1)
Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski)
(1)
Kanada
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Niemcy
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Słowacja
(1)
Wielka Brytania
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo prawnicze
(2)
Podręcznik
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
8 results Filter
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVII. Zeszyt 2)
Subject
Trump, Donald NAFTA (organizacja) Unia Europejska (UE) Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) Izolacjonizm (politologia) Polityka zagraniczna Polityka międzynarodowa Brexit Eksport Konkurencyjność Gospodarka narodowa Handel zagraniczny Integracja gospodarcza Handel międzynarodowy Umowy międzynarodowe gospodarcze Polityka migracyjna Prawa i obowiązki obywatelskie Polityka gospodarcza Przemysł motoryzacyjny Wartość dodana Jednolity rynek Unii Europejskiej Rynek finansowy Prace badawczo-rozwojowe Innowacje Polityka naukowa Nanotechnologia Prawo wspólnotowe europejskie Pracownicy samorządowi Kampania wyborcza samorządowa Odpowiedzialność dyscyplinarna Prawo urzędnicze Straż graniczna Postępowanie dyscyplinarne Prawo do sądu Przetwarzanie danych Ochrona danych osobowych Prawo cywilne Dzielnicowi Poczucie bezpieczeństwa Bezpieczeństwo publiczne Antyterroryzm Bezpieczeństwo narodowe Strajki Służba zdrowia Zbiorowe stosunki pracy Adaptacja zawodowa Spółdzielnia pracy Spółdzielczość rolnicza Spółdzielczość produkcyjna Prawo spółdzielcze Dłużnicy Wyjawienie majątku Postępowanie egzekucyjne Wierzyciele Odpowiedzialność cywilna Diagnostyka prenatalna Prawo do ochrony zdrowia Płód Zdolność prawna Prekariat Zatrudnienie elastyczne Umowa o pracę na czas nieokreślony Bezpieczeństwo społeczne Azja Chiny Stany Zjednoczone (USA) Kanada Czechy Niemcy Słowacja Węgry Wielka Brytania Kraje rozwijające się Afryka Zachodnia Kraje Unii Europejskiej Azja Wschodnia Polska
Zawiera: THE INSTITUTIONALIZATION OF COOPERATION IN THE TRANSATLANTIC AREA: USA-Asia Relations in the Time of Trump's Administration; Will the Atlantic Bridge Withstand Shocks?; Changes in the export competitiveness of the Visegrad Group and Germany in years 2004-2014 - Is there convergence?. LEGAL-ECONOMIC ASPECTS OF THE EU OPERATION: Brexit and its Potential Effects on Trade Between the European Union and Selected Countries; The European Union's and Great Britain's Trade Relations with Selected Developing Countries in the Context of Brexit; European Union - West Africa Trade Relations: with or without Economi Partnership Agreement (EPA); Debate on Issues Concerning the EU Citizens' Rights after Brexit; The economic position of the European Union in the contemporary world. The risk-based perspective; Poland in International Production Networks of Automotive Industry; Integration of Financial Markets in the European Union after 2018; The European Union in Globsl Research and Development. The balance and prospects; The Precautionary Principle as the Basis fo Legal Regulations in the Field of Nanotechnology. PUBLIC LAW ISSEUES: Effects of Involvement of Self-Government Employees in Local Election Campaigns; Selected Problems of Disciplinary Proceedings in the Case of Border Guard Officers in the Perspctive of Standards of Human Rights; Consent for Personal Data Processing in Digital Environment According to GDPR; The Characteristics of an Institution of a Police Community Support Officer (PCSO) in the Light of Legal and Political Changes; Statutory Regulations in the Field of Anti-terrorist Activities in Poland. Notes on the Special Use of Weapons. PRIVATE LAW ISSUES: The Right to Strike in Health Service; Candidate Internship in Cooperatives and Agricultural Cooperatives; Ways of Obtaining Information about the Debtor's Assets in Court Enforcement Proceedings; Liability for Prenatal Injuries in the Context of the Protection of the Rights of Conceived Children; Employment Security under Polish Law - Consderations Based on the Concept of Precariat by G. Standing. REPORTS: A Report on the "Legal Standards - Social and Cultural Standards. Case Studies" Conference in Cracow, 16-17 September 2017; A Report from the "Europe in the World: The Time of Breaktrough"Scientific Conference, Warsaw, 6 October, 2017; Report on the Internationa; Scientific Conference of the 2nd Central European Forum on Law and Administration "Judicial Protection of Individual Rights in Central European Countries - Current Experience and Trends". REVIEWS: Arkadiusz Bereza. The Supreme Court 1917-2017. Presidents, Judges, Prosecutors of the Supreme Court. Published by: The Supreme Court in Warsaw. Wasaw 2017, pp.671; Marcin Łysko. The Works on the Codification of the Substantive Misdemeanors Law in People's Poland (1960-1971), Wydawnictwo Temida2, Białystok 2016, pp.351. CHRONICLE: On the Activity of the Faculty of Administation and Law at Humanitas University.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-920352-6-7
Wstęp. Wprowadzenie - bezpieczeństwo bez granic. Część 1. Sesja Plenarna - Zadania Policji, Administracji Rządowej i Samorządowej w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Współczesne rozumienie bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych; Unia Europejska wobec terroryzmu. Zadania dla polskiej Policji; Syntetyczne podsumowanie priorytetowych obszarów monitorowanych przez Unię Europejską w okresie przedakcesyjnym oraz wynikająca z tego aktualna współpraca z instytucjami UE; Współpraca międzynarodowa Komendy Stołecznej Policji jako element tworzenia sieci bezpieczeństwa bez granic; Zadania Państwowej Straży Pożarnej w związku z przystąpieniem do UE. Możliwości pozyskania środków strukturalnych; System finansowania Policji a efektywność jej funkcjonowania - stan obecny i prognoza; Nadbużański Oddział Straży Granicznej - współdziałanie z organami ochrony granicy państwowej po przystąpieniu Polski do UE; Współpraca służb celnych państw UE w zwalczaniu przestępczości transgranicznej; Zadania samorządu w zapobieganiu przestępczości - wybrane zagadnienia (koordynacja działań prewencyjnych); Wychowanie do odpowiedzialnej wolności jako fundament budowania porządku społecznego. Część 2. Panel 1 - Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - możliwości pozyskiwania przez jednostki Policji a także w procesie zarządzania granicą wschodnią. Szkoleniowe programy pomocowe w sektorze Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne; Partnerstwo Publiczno-Prywatne narzędziem finansowania działań; Fundusze strukturalne - rola służb kontroli skarbowej w systemie funduszy strukturalnych; Społeczeństwo informacyjne - perspektywy rozwoju nowych technologii a bezpieczeństwo publiczne. Możliwości pozyskiwania środków na wdrożenie teleinformatyczne; Współpraca przygraniczna w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG IIIA; Doświadczenia Policji pomorskiej w zakresie pozyskiwania dofinansowania z funduszy strukturalnych ERDF; Inicjatywa EQUAL - przeciwko wykluczeniu społecznemu; Programy edukacyjne i młodzieżowe UE - możliwości korzystania dla różnych podmiotów; KWP Ostrawa i KWP Lublin. Retrospekcja oraz plany dalszej współpracy policyjnej; Doświadczenia Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych w 2004 roku; Strategia rozwoju dróg krajowych w województwie lubelskim; Umiejscowienie policji w kontekście strategicznych dla województwa lubelskiego dokumentów - wybrane przykłady; Budowa systemu faksowo-mailowego z podpisem elektronicznym dla jednostek Policji w województwie śląskim. Część 3. Panel 2 - Współpraca Policji z innymi organami realizującymi zadania związane z kontrolą i przestrzeganiem porządku prawnego w budowaniu bezpieczeństwa na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej; Współpraca z policją jako czynnik wspomagający realizację celów statutowych przez urzędy skarbowe; System ewidencji pojazdów a bezpieczeństwo ruchu drogowego; Zadania UKS i ich realizacja we współpracy z Policją i innymi organami. Przestępczość gospodarcza, nieujawnione źródła przychodów, przemyt wyrobów akcyzowych; Współpraca SOK z Policją, Strażą Graniczną, Strażą Miejską, Żandarmerią Wojskową w zakresie zapewnienia porządku prawnego na obszarach kolejowych; Zagadnienia demoralizacji i przestępczości nieletnich a współczesne trendy w budowaniu lokalnego systemu profilaktyki; OLAF w ochronie budżetu Unii Europejskiej - implikacje dla polskiej Policji; Współpraca policji z innymi organami na rzecz budowania bezpieczeństwa zewnętrznej granicy UE na przykładzie KWP z/s w Radomiu; Bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach krajowych. Uwarunkowania i działania; Rola i funkcje Straży Miejskiej w zapewnianiu bezpiecznego miasta Lublina; Lotnictwo w służbie Policji. Część 4. Panel 3 - Realizacja zadań III Filaru - gwarantem bezpieczeństwa i porządku prawnego w Unii Europejskiej. Zadania organizacji pozarządowych w świetle "Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi"; Współpraca KWP w Lublinie z Milicją ukraińską; Możliwości współdziałania Policji na granicy; Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych jako jeden z elementów mających wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego; Policyjna współpraca międzynarodowa KWP w Białymstoku na przykładzie operacji FALCON; Podstawy o międzynarodowym współdziałaniu Republiki Białorusi w walce z Transgraniczną przestępczością; Relacja Unii Europejskiej na zamach w Madrycie; Główne prawno-karne instrumenty zwalczania terroryzmu w UE i ich implementacja w prawie polskim; Funkcjonowanie systemu wymiany informacji z bazą Eurodac; Prezentacja PCR (Policji Republiki Czeskiej) oraz UE-Policji w sercu Europy; Wybrane aspekty współpracy transgranicznej KWP w Gorzowie Wlkp. z jednostkami policji niemieckiej; Współpraca przygraniczna organów spraw wewnętrznych Obwodu Brzeskiego Republiki Białoruś oraz Polski w walce z przestępczością; Możliwości współdziałania policji na granicy; "Concept on combating human trafficking"; Współpraca międzynarodowa CBŚ i jej rola w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej; Geneza i zasady powoływania Wspólnych Zespołów Śledczych. Komunikaty. Komunikat "Bezpieczna gmina"; Komunikat z realizacji projektu edukacyjnego pt. "Polska Policja w Unii Europejskiej".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-418-3
1. Zagrożenia wschodniej granicy Polski; 2. Działania specjalne straży granicznej i policji w aspekcie zagrożeń terrorystycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zbiory Orzecznictwa Becka)
ISBN: 978-83-255-2044-1
1. Sądownictwo powszechne; 2. Sądownictwo administracyjne; 3. Prokuratura; 4. Policja; 5. Straż graniczna; 6. Adwokatura; 7. Radcy prawni; 8. Notariat; 9. Rzecznicy patentowi; 10. Komornicy sądowi; 11. Kuratorzy sądowi; ; 12. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu; 13. Prokuratura Generalna Skarbu Państwa; 14. Rzecznik Praw Obywatelskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Book
In basket
Polska w Schengen / pod red. Mieczysław Zdanowicz. - Białystok : Temida 2, 2009. - 306 s. : tab. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-89620-72-9
Wpływ rozszerzenia Schengen na ruchy migracyjne: Zmiany zasad w ruchu osobowym; Ekonomiczne implikacje przystąpienia do Układu z Schengen; Instytucje małego ruchu granicznego; Zmiany w przedmiocie wiz jednolitych w polskiej ustawie o cudzoziemcach; Implikacje wstąpienia Polski do strefy Schengen w obszarze wtórnych przemieszczeń uchodźców. 2. Nowe zadania dla instytucji państwowych: Polska w Schengen; Perspektywy służb granicznych a rozwój strategii zarządzania granicami; Wsparcie ukraińskich służb ochrony granic na drodze prowadzonych reform; Praktyki wizowe po przystąpieniu Polski do Schengen na przykładzie Konsulatu Generalnego RP w Grodnie; Wybrane zagadnienia funkcjonowania polskiej Straży Granicznej w strukturach Schengen - sytuacja po I półroczu; Koncepcja przystosowania SG do pełnej realizacji Układu z Schengen; Działalność Służby Granicznej Republiki Łotwy w kontekście dorobku Schengen; Zarys ogólny przygotowań do implementacji prawa UE do prawa krajowego Ukrainy w zakresie problematyki granicznej; Zmiany w funkcjonowaniu Służby Celnej po zniesieniu granic wewnętrznych Unii Europejskiej. 3. Kryminologiczne i prawno-karne implikacje Polski do strefy Schengen: Odpowiedzialność cudzoziemców za przestępstwa popełnione na terytorium Polski; Relacje pomiędzy zjawiskiem nielegalnej migracji a przestępczością oraz innymi przejawami zachowań patologicznych w różnych ich postaciach; Przestępczość cudzoziemców w Polsce w latach 1989-2007 w świetle statystyk policyjnych - skala, dynamika, prognozy zagrożeń po wejściu do strefy Schengen; Regulacje prawnokarne dotyczące zwalczania i zapobiegania przestępczości w aspekcie europejskim; Przestępczość na granicy polsko-rosyjskiej przed i po wejściu Polski do strefy Schengen; Uprowadzenie dziecka za granicę - problem w dyskusji naukowej czy problem do rozwiązania; Wybrane aspekty kryminologiczne przestępczości na wschodniej granicy Polski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XIX. Zeszyt 2)
Zawiera: Wolność zrzeszania się; Konstytucjonalizm a rozumienie prawa; Problematyka ubezwłasnowolnienia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Przedmiot dowodzenia w procesie karnym; Karnoprawne implikacje uznania za zmarłego sprawcy przestępstwa; Skarga na wyrok sądu odwoławczego – uwagi de lege lata i de lege ferenda; Zastosowanie negocjacji w zawodzie pracownika socjalnego; Obowiązek zatrudnienia kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy w świetle przepisów nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 roku; „Opieka wytchnieniowa” jako ważny instrument wsparcia opiekunów osób z niepełnosprawnościami; Kary orzekane wobec funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej za przewinienia dyscyplinarne; Nowe zasady gromadzenia i ochrony danych osobowych przez służby policyjne; Faktyczne i prawne ograniczenia w dostępie do informacji publicznej na tle rodzimego ustawodawstwa; Prawo do prawdy o poważnych naruszeniach praw człowieka w prawie międzynarodowym; O персональных данных; Ochrona prawna informatorów na przykładzie Stanów Zjednoczonych; Ochrona trwałości stosunku pracy na arenie międzynarodowej; Uprawnienia procesowe osoby świadczącej pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy; Zamek w Jagielnicy – od twierdzy obronnej do zakładu przemysłowego; W sprawie wybranych aspektów nowelizacji przepisów o przedawnieniu w Kodeksie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem przedawnienia roszczeń przeciwko konsumentom i roszczeń o usunięcie wady fizycznej rzeczy lub wymiany rzeczy przy umowie sprzedaży; Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – wybrane aspekty podatkowe; Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 lutego 2019 r., sygn. akt: II SA/KE 72/19 (postępowanie odwoławcze, ocena działania urzędów); Sprawozdanie z VI Seminarium Naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Grzegorz Nancka, Prawo rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 278; Z działalności Instytutu Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-468-8
1. Szkolnictwo Policji i Straży Granicznej w literaturze naukowej; 2. Filozoficzne i aksjologiczne konteksty dydaktyki zadaniowej; 3. Pedagogiczne konteksty dydaktyki zawodowej; 4. Dydaktyka zadaniowa [w] Policji i Straży Granicznej w świetle badań sondażowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-264-9539-7
Zawiera: Cz. I. Organy rozstrzygające Rozdział 1. Klasyfikacja organów ochrony prawnej: Organy sądowe; Niezawisłość sędziów i niezależność sądów; Krajowa Rada Sądownictwa; Gwarancje niezawisłości sędziowskiej; Struktura sądów; Sądy powszechne; Sądy szczególne; Sąd Najwyższy; Trybunał Stanu; Trybunał Konstytucyjny; Trybunały i sądy międzynarodowe. Rozdział 2. Organy quasi-sądowe: Izby morskie; Komisja do spraw ustalania okoliczności faktycznych wypadków lub katastrof; Sąd polubowny i międzynarodowy arbitraż handlowy; Arbitraż społeczny; Samorządowe kolegia odwoławcze; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej; Komisja Prawa Autorskiego. Rozdział 3. Organy pozasądowe. Cz. II. Organy pojednawcze Rozdział 4. Organy mediacyjne: Mediator. Rozdział 5. Organy koncyliacyjne: Zakładowa komisja pojednawcza. Cz. III. Organy kontroli legalności Rozdział 6. Organy kontroli legalności sensu stricte: Prokuratura; Rzecznicy dyscyplinarni. Wzmianka; Lustrator spółdzielni. Rozdział 7. Organy kontroli legalności sensu largo ( w tym pozasądowe): Najwyższa Izba Kontroli; Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; Policja; Centralne Biuro Antykorupcyjne; Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu; Straż Graniczna; Straż gminna (miejska); Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Państwowa Inspekcja Pracy; Społeczna inspekcja pracy; Inspekcja Handlowa; Państwowa Inspekcja Sanitarna; Organy kontroli skarbowej. Cz. IV. Organy pomocy prawnej Rozdział 8. Korporacje ochrony prawa: Adwokatura; Radcowie prawni; Prawnicy zagraniczni; Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa; Rzecznicy patentowi; Doradcy podatkowi; Notariat; Komornicy sądowi. Rozdział 9. Rzecznicy praw i wolności: Rzecznik Praw Obywatelskich; Rzecznik Praw Dziecka; Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów; Rzecznik Ubezpieczonych; Rzecznik Praw Pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Rozdział 10. Pozostałe organy pomocy prawnej: Konsulowie; Organizacje społeczne; inne organy pomocy prawnej (wzmianka).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again