Source
Książki
(30)
Form of Work
Książki
(29)
Publikacje naukowe
(7)
Publikacje fachowe
(6)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(24)
available
(21)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Czytelnia
(24)
Author
Jaworski Władysław L. (1927-2017)
(7)
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata (1971- )
(5)
Krzyżkiewicz Zbigniew (1923-2016)
(3)
Zawadzka Zofia (1950-2005)
(3)
Kosiński Bohdan
(2)
Siciński Jędrzej
(2)
Antonowicz Alicja
(1)
Antonowicz Paweł
(1)
Bakonyi Jadwiga
(1)
Brzozowska Krystyna
(1)
Budzik Tomasz
(1)
Błaszczyk Andrzej
(1)
Chrobak Gracjan
(1)
Ciejpa-Znamirowski Krzysztof
(1)
Czajka Kamil
(1)
Czyżewska Marta
(1)
Dacko-Pikiewicz Zdzisława
(1)
Dzieńdziora Joanna
(1)
Fedorowicz Zdzisław
(1)
Flejterski Stanisław (1948- )
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Grudowski Piotr
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Kaczmarek Patryk
(1)
Kaczmarek Tadeusz T
(1)
Kaczmarska-Krawczak Jadwiga
(1)
Kondak Anna
(1)
Korombel Anna
(1)
Koronowski Adam
(1)
Kotyński Juliusz
(1)
Kozina Andrzej
(1)
Kulchytska Nadia
(1)
Madyda Aneta
(1)
Mazur Konstancja
(1)
Mietlewski Zygmunt
(1)
Mliczewska Danuta
(1)
Nowak Agnieszka
(1)
Nowakowski Marcin K
(1)
Nowicka-Skowron Maria
(1)
Oręziak Leokadia
(1)
Pawłowicz Leszek J
(1)
Pluskota Przemysław
(1)
Prokopenko Olha V
(1)
Shkola Viktoriia Yu
(1)
Smolarek Małgorzata (1974- )
(1)
Szymański Wojciech
(1)
Szymczak Iwona
(1)
Szymonik Andrzej (1952- )
(1)
Tarczydło Beata
(1)
Tarczyński Waldemar
(1)
Tobiasz Magdalena
(1)
Tworzydło Dariusz
(1)
Wieprow Joanna
(1)
Wierzbicka Ewa
(1)
Wiśniewska Małgorzata (1961- )
(1)
Wojtaszek Marta
(1)
Wrzosek Stanisław (1957- )
(1)
Zwolankowski Marek
(1)
Year
2020 - 2023
(4)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(19)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(30)
Subject
Banki
(14)
Ryzyko bankowe
(9)
Kredyt
(6)
Zarządzanie ryzykiem
(6)
Bankowe usługi detaliczne
(5)
Rynek finansowy
(5)
Bank centralny
(4)
Gospodarka
(4)
Obrót bezgotówkowy
(4)
Ryzyko
(4)
Ryzyko kredytowe
(4)
Zarządzanie
(4)
Gwarancje bankowe
(3)
Innowacje
(3)
Inwestycje
(3)
Nadzór bankowy
(3)
Obrót pieniężny
(3)
Rynek kapitałowy
(3)
Ryzyko gospodarcze
(3)
Ryzyko inwestycyjne
(3)
Analiza finansowa
(2)
Budżety terenowe
(2)
Euro (pieniądz)
(2)
Polska
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
(2)
Rynek pieniężny
(2)
Ryzyko upadłości
(2)
Sprawozdawczość finansowa
(2)
System wczesnego ostrzegania
(2)
Unia Europejska
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Bancassurance
(1)
Benchmarking
(1)
Bezpieczeństwo produktu
(1)
Blogi
(1)
Branża TSL
(1)
Budżet państwowy
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Europejski System Banków Centralnych
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Integracja europejska
(1)
Jakość
(1)
Klienci banków
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja autobusowa
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Leasing
(1)
Logistyka gospodarcza międzynarodowa
(1)
Macierze
(1)
Negocjacje
(1)
Odpady
(1)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(1)
Państwowa Komunikacja Samochodowa
(1)
Pieniądz
(1)
Poręczenie
(1)
Poręczenie bankowe
(1)
Produkcja -- organizacja
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwo -- ekonomika -- podręcznik
(1)
Przedsiębiorstwo -- ochrona
(1)
Przedsiębiorstwo internetowe
(1)
Rachunek bankowy
(1)
Rynek
(1)
Rynek walutowy
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko handlowe
(1)
Ryzyko kursowe
(1)
Ryzyko stopy procentowej
(1)
Ryzyko transportowe
(1)
Sektor prywatny
(1)
Sportowcy
(1)
Start-up
(1)
Towary
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Wycena przedsiębiorstwa
(1)
Zabezpieczenie wierzytelności
(1)
Zarządzanie finansami
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie talentami
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Związek Harcerstwa Polskiego
(1)
Subject: time
2001-
(7)
1989-2000
(2)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(11)
Genre/Form
Podręcznik
(11)
Monografia
(4)
Opracowanie
(3)
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(19)
Zarządzanie i marketing
(5)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
30 results Filter
No cover
Book
In basket
Banki i system bankowy; Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny; Operacje bankowe; Zarządzanie bankiem komercyjnym; Kształtowanie operacji aktywnych i pasywnych banku komercyjnego; Aktywa i pasywa banku komercyjnego; Zarządzanie ryzykiem bankowym; Czynniki wpływające na kształtowanie wyników banku komercyjnego; Polityka i plan finansowy banku komercyjnego; Analiza wyników działalności banku komercyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Banki i system bankowy; Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny; Operacje bankowe; Zarządzanie bankiem komercyjnym; Kształtowanie operacji aktywnych i pasywnych banku komercyjnego; Aktywa i pasywa banku komercyjnego; Zarządzanie ryzykiem bankowym; Czynniki wpływające na kształtowanie wyników banku komercyjnego; Polityka i plan finansowy banku komercyjnego; Analiza wyników działalności banku komercyjnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Banki polskie u progu XXI wieku / pod red. Władysław L. Jaworski. - Warszawa : Poltext, 1999. - 363, [3] s. : rys., tabl. ; 23 cm.
(Studia Finansowo-Bankowe / Szkoła Główna Handlowa)
ISBN: 83-86890-69-X
Cz.1 Polityka pieniężna i rynki finansowe: Rola pieniądza w gospodarce a polityka banku centralnego; Polityka pieniężna w Polsce na przełomie dekad: strategiczne wyzwania; Obserwacja i ocena funkcjonowania rynku pieniężnego w Polsce; Rozwój giełdowy rynku instrumentów pochodnych jako niezbędny element zarządzania ryzykiem finansowym przez banki w Polsce. Cz.2 Strategie banków polskich: Kierunki reformy sektora bankowego w Polsce; Sytuacja finansowa banków; Źródła dokapitalizowania instytucji kredytowych a kierunki przekształceń polskiego sektora bankowego; Banki za graniczne w Polsce jako przejaw konkurencji w sektorze bankowym; Kierunki zmian w polskim sektorze bankowym. Cz.3 Zarządzanie ryzykiem bankowym: Warunki bezpieczeństwa banków i ich klientów; Polski nadzór bankowy i regulacje przez niego tworzone - kierunki zmian; System wewnętrznych regulacji ostrożnościowych w bankach i możliwości jego rozwoju; Wykorzystanie analiz controllingowych do zapewnienia bezpieczeństwa działalności banków komercyjnych; Ocena zdolności kredytowej wybranych banków polskich - analiza porównawcza; Optymalizacja i zarządzanie portfelem kredytowym. Cz.4 Obrót bezgotówkowy: Upowszechnienie rozliczeń bezgotówkowych w perspektywie integracji z Unią Europ.; Gospodarstwo domowe a obrót bezgotówkowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Banki w Polsce : wyzwania i tendencje rozwojowe / pod red. Władysław L. Jaworski. - Warszawa : Poltext, 2001. - 339, [5] s. : rys., tabl. ; 23 cm.
(Studia Finansowo-Bankowe)
ISBN: 83-88840-02-9
Cz.1 Tendencje rozwojowe: Aktualne tendencje w bankowości światowej; Wpływ zmian podaży pieniądza na produkcję i ceny; Rozliczenia pieniężne w perspektywie przy stąpienia Polski do Unii Europ. Cz.2 Zmiany instytucjonalne: Konieczność zmian instytucjonalnych w nowych warunkach działania banków w Polsce; Warunki rozwoju banków hipotecznych w Polsce; Kierunki rozwoju bankowości detalicznej w Polsce; Bankowość inwestycyjna wyzwaniem dla polskich banków; Nadzorowanie instytucji finansowych - aktualne problemy oraz prawdopodobne zmiany. Cz.3 Nowe metody zarządzania: Wybrane modele oceny ryzyka kredytowego; Nowe metody stosowane do oceny i zarządzania efektywnością banków; Systemy szacowania indywidualnego ryzyka kredytowego. Doświadczenia banków zagranicznych i polskich; Międzybankowy rynek pieniężny i walutowy w Polsce. Przemiany i wyzwania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Bankowość : podstawowe założenia / Władysław L. Jaworski. - Wyd. 8 zaukt. i roz. - Warszawa : Poltext, 2001. - 295, [1] s. : rys., tabl. ; 20 cm.
(Studia Finansowo-Bankowe / Szkoła Główna Handlowa)
Wstęp. Nauka o przedsiębiorstwie bankowym; Banki i system bankowy; Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny; Operacje bankowe; Polityka banków komercyjnych; Kształtowanie operacji aktywnych i pasywnych banku komercyjnego; Aktywa i pasywa banku komercyjnego - wzajemne relacje; Zarządzanie ryzykiem bankowym; Planowanie finansowe w bankach komercyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bankowość : zagadnienia podstawowe / Władysław L. Jaworski, Zofia Zawadzka. - Warszawa : Poltext, 2003. - 330,[6] s. : tab., wzory, rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-88840-44-4
Cz. I System bankowy i jego otoczenie: Banki i system bankowy; Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny; Nadzór bankowy w Polsce. Cz. II Operacje bankowe: Operacje kredytowo-depozytowe; Operacje zagraniczne; Operacje bankowości elektronicznej; Operacje bankowości inwestycyjnej; Sekuratyzacja; Operacje instrumentami pochodnymi. Cz. III Zarządzanie bankiem komercyjnym: Cele polityki bankowej; Kapitał własny banku; Strategia marketingowa banków komercyjnych; Metody oceny banku komercyjnego. Cz. IV Ryzyko bankowe: Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowe go; Ryzyko płynności; Ryzyko kredytowe; Ryzyko kraju; Ryzyko stopy procentowej; Ryzyko walutowe; Ryzyko operacyjne. Aneks: Wewnętrzne modele zarządzania ryzykiem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bankowość : zagadnienia podstawowe / Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Władysław L. Jaworski, Zofia Zawadzka. - Nowe wydanie zaktual. i rozszerz. - Warszawa : Poltext, 2010. - 334 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7561-072-7
Cz. I System bankowy i jego otoczenie: Banki i system bankowy; Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny; Nadzór na działalnością bankową w Polsce. Cz. II Operacje bankowe: Operacje kredytowo-depozytowe; Operacje zagraniczne; Operacje bankowości elektronicznej; Operacje bankowości inwestycyjnej; Sekuratyzacja; Operacje instrumentami pochodnymi. Cz. III Zarządzanie bankiem komercyjnym: Cele polityki bankowej; Kapitał własny banku; Strategia marketingowa banków komercyjnych; Ocena działalności banku; Cz. IV Ryzyko bankowe: Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego; Ryzyko płynności; Ryzyko kredytowe; Ryzyko kraju; Ryzyko stopy procentowej; Ryzyko walutowe; Ryzyko operacyjne; Modele VaR.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-139-0
1.Zmieniająca się istota biznesu międzynarodowego. Podstawowe pojęcia, 2.Teorie biznesu międzynarodowego, 3.Niepewność w międzynarodowym otoczeniu przedsiębiorstw, 4.Międzynarodowe regulacje handlu światowego, 5.Przem,iany w korporacjach transnarodowych, 6.Międzyanrodwe sieci przedsiębiorstw handlowych, 7.Przedsiębiorstwa wirtualne, 8.Małe i średnie przedsiębiorstwa, 9.Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, 10.Zarządzanie międzynarodowe, 11. B+R. Produkcja międzynarodowa (rozwój technologii i produkcja międzynarodowa), 12.Marketing na rynkach zagranicznych, 13.Logistyka międzynarodowa, 14.Finansowanie w biznesie międzynarodowym, 15.Ryzyko kursowe w działalności gospodarczej i metody jego minimalizowania - zarządzanie przepływami środków walutowych w firmie międzynarodowej, 16.Euro jako katalizator rozwoju, 17.Międzyanrodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
Czynniki destabilizacji rynków walutowych / Adam Koronowski. - Warszawa : TWIGGER, 2003. - 121 s. : wykr. ; 21 cm.
(Biblioteka Bankowca)
ISBN: 83-88904-18-3
1.Brak spójności polityki gospdoarczej jako przyczyna kryzysów walutowych, 2.Znaczenie wstrząsów i oczekiwań w świetle modeli kryzysów walutowych pierwszej i dru giej generacji, 3.Niedoskonałość rynku a kryzysy walu towe, 4.Krajowe stopy procentowe a sytuacja płatnicza i ryzyko walutowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-139-0
Cz.I Wybrane zagadnienia z nauki o przedsiębiorstwie: 1. Wartość przedsiębiorstwa i jej wycena, 2. Ocena standingu przedsiębiorstwa, 3. Polityka dywidend w teorii i praktyce gospodarczej, 4. Bankowa obsługa przedsiębiorstw, 5. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa, 6. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, 7. Pomiar ryzyka w działalności przedsiębiorstwa, 8. Fuzje i przejęcia jako narzędzie kreowania wartości, 9. Działalność przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, 10. Kryzys przedsiębiorstwa i restrukturyzacja finansowa. Cz.II Wybrane zagadnienia z zarządzania produkcją: 1. Ochrona własności przemysłowej, 2. Innowacje w przedsiębiorstwie, 3. Podstawy organizacji procesu produkcyjnego, 4. Przestrzenna organizacja procesu produkcyjnego, 5. Metody optymalizacji przebiegu procesu produkcyjnego w czasie, 6. Niezawodność procesów produkcyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1572-X
Wprowadzenie; Tendencje do globalizacji i integracji regionalnej a ryzyko makroekonomiczne i wzrost gospodarczy; Szanse i zagrożenia związane z rozwojem konkurencyjności polskiej gospodarki i społeczeństwa w Unii Europejskiej; Racjonalne wybory ekonomiczne w gospodarce otwartej w kontekście integracji polskiej gospodarki z rynkiem Unii Europejskiej - identyfikacja i zarządzanie ryzykiem ekonomicznym; Globalne zagrożenia finansowe a integracja europejska; Szanse i zagrożenia dla sektora finansowego, stabilizacji i wzrostu związane z członkostwem Polski w Unii Eurorpejskiej i wprowadzeniem euro.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Nauk Społecznych ; Tom 3)
ISBN: 83-7363-146-1
1.Najnowsze tendencje w zarządzaniu bankiem, 2.Innowacyjność produktowa na rynku ubezpieczeniowym, 3.Polski rynek kapitałowy w obliczu zmian
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8102-359-7
Wstęp; Rozdział 1. Innowacje i procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach 1.1. Innowacje w przedsiębiorstwach w świetle teorii 1.2. Ryzykowna natura innowacji 1.3. Modele procesów innowacyjnych i zarządzanie innowacjami 1.4. Warunki rozwijania innowacji a strategia przedsiębiorstwa 1.5. Portfolio innowacji i diagnoza potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa Rozdział 2. Potencjał i tworzenie start-upów 2.1. Postawy przedsiębiorcze Polaków i edukacja dla przedsiębiorczości w budowaniu potencjału dla rozwoju start-upów 2.2. Cechy i kompetencje założycieli a sukcesy start-upów 2.3. Cechy start-upów sukcesu a popełniane błędy 2.4. Model biznesowy w tworzeniu start-upu 2.5. Metodyki projektowania innowacyjnych rozwiązań w start-upach Rozdział 3. Ryzyko w realizacji przedsięwzięć start-upowych 3.1. Ryzyko w działalności innowacyjnej start-upów 3.2. Ryzyko rozwojowe przedsiębiorstw i start-upów. Klasyfikacja ryzyka 3.3. Metodologia szacowania ryzyka 3.4. Zarządzanie ryzykiem wobec wyzwań XXI w. 3.5. Zarządzanie ryzykiem a tworzenie wartości firmy Rozdział 4. Akceleracja start-upów i wsparcie publiczne ryzykownych przedsięwzięć w Polsce 4.1. Nowe technologie w Polsce a stymulowanie rozwoju start-upów 4.2. Ekosystemy start-upowe w Polsce a warunki ich efektywnego rozwijania 4.3. Inkubacja i akceleracja biznesu w rozwijaniu nowych technologii 4.4. Doświadczenia zagraniczne dla polskich akceleratorów i inkubatorów Rozdział 5. Venture capital w finansowaniu start-upów jako ryzykownych, innowacyjnych przedsięwzięć 5.1. Specyfika finansowania venture capital 5.2. Ryzyko inwestowania venture capital w start-upy 5.3. Zarządzanie ryzykiem w funduszach venture capital 5.4. Ryzyko w szacowaniu wartości start-upów 5.5. Polityka państwa w stymulowaniu rozwoju rynku venture capital 5.6. Wskazówki dla start-upów w poszukiwaniu venture capital i współpracy z inwestorem; Zakończenie; Bibliografia; Spis rysunków; Spis tabel.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 9788372515698
1. Zabezpieczenia kredytów i ich rodzaje, 2. Charkaterystyka poręczenia w świetle przepisów kodeksu cywilnego, 3. Rynek usług poręczeniowych w Polsce, 4. Konsekwencje rozwoju usług poręczeniowych dla rynku finansowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Inżynieria finansowa / Waldemar Tarczyński, Marek Zwolankowski. - Warszawa : PLACET, 1999. - 336,[8] s. : rys.,tab.,wykr. ; 24 cm.
(Biblioteka Biznesmena / PLACET)
(Bibliotaka Biznesmena)
ISBN: 83-85428-40-2
Wstęp; Rynek kapitałowy jako środowisko inżynierii finansowej: Rynek finansowy i jego segmenty, Pojęcie i funkcje rynku kapitalowego, Instytucje i instrumenty rynku kapitałowego; Innowacje finansowe jako atrybut inżynierii finansowej: Mechanizm kreacji innowacji finansowych, Zarządzanie ryzykiem, Opcje, Kontrakty financial futures i forward, Swapy; Strategie inwestowania z wykorzystaniem instrumentów pochodnych: Wycena pochodnych instrumentów finansowych, Strategie inwestowania, Commercial papers - skrypty dłużne przedsiębiorstw, Venture capital nowy element polskiego rynku kapitałowego, Inżynieria finansowa - polskie przykłady i doświadczenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86038-61-6
Wprowadzenie; Bezpośrednie konsekwencje wejścia do Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorstw; Pozyskiwanie finansowania we wczesnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa; Polityka proeksportowa Unii Europejskiej; Strategia rozwoju rynku; Skutecznie konkurować; W poszukiwaniu źródeł oszczędności; Analiza kondycji spółki; Jak zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku UE poprzez strategię wzrostu zewnętrznego?; Ocena ryzyka strategicznego; Kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie; Zarządzanie ryzykiem a wpływ na reputację firmy; Ocena ryzyka regulacyjnego Współpraca czy rywalizacja?; Podglądać liderów - benchmarking; Zarządzanie marką a pozycja konkurencyjna polskich przedsiębiorstw; Ile warta jest wolność wybory - opcje rzeczowe; Uwolnić kapitał - jak usprawnić procesy zarządzania kapitałem obrotowym; Zarządzanie należnościami; Restrukturyzacja finansowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-66843-07-3
PRZEDSŁOWIE – od autorów; WSTĘP – społeczne konsekwencje upadłości przedsiębiorstw jako przesłanka sine qua non szerokiego rozwoju instytucji restrukturyzacji przedsiębiorstw; ROZDZIAŁ I. NIEUCHRONNOŚĆ SYTUACJI KRYZYSOWYCH W CYKLU ŻYCIA ORGANIZACJI W TEORII NAUK EKONOMICZNYCH 1.1. Zmieniający się paradygmat zarządzania antykryzysowego – w kierunku organizacji zorientowanej na „millenialsów” 1.2. Znaczenie zasobów niematerialnych w rozwoju organizacji przyszłości – zarządzanie antykryzysowe 1.3. Różnorodność pokoleniowa pracowników XXI wieku – destruktor versus generator wartości dla organizacji 1.4. Sharing Economy i post-COVID-19-owe tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi 1.5. Zarządzanie antykryzysowe przyszłości – w zgodzie z ideą work–life balance 1.6. Zarządzanie kryzysowe w organizacji w kontekście legislacyjnym ROZDZIAŁ II. SKALA ZJAWISKA UPADŁOŚCI I RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE 2.1. Procesy upadłościowe i restrukturyzacyjne przedsiębiorstw w gospodarce polskiej – makroekonomiczna analiza zjawiska w latach 2016–2019 2.2. Metodyka badań ilościowych – proces przygotowania danych o upadłościach i restrukturyzacjach podmiotów gospodarki narodowej 2.3. Skala upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw 2.4. Analiza rozkładu upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw z lat 2016–2019 w podziale administracyjnym Polski 2.5. Sektorowa analiza upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw w latach 2016–2019 ROZDZIAŁ III. ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW W RESTRUKTURYZACJI 3.1. Analiza płynności finansowej – zdolności jednostki do wywiązywania się ze zobowiązań bieżących 3.2. Analiza wspomagania finansowego – ocena stopnia zadłużenia i zdolności jego obsługi 3.3. Analiza sprawności działania – ocena składowych cyklu konwersji gotówki 3.4. Analiza rentowności jednostki – efektywności funkcjonowania ROZDZIAŁ IV. WCZESNE OSTRZEGANIE PRZED ZAGROŻENIEM UTRATY ZDOLNOŚCI DO KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 4.1. Prospektywna analiza finansowa we wczesnym ostrzeganiu przed sądową restrukturyzacją zadłużenia i niewypłacalnością przedsiębiorstw 4.2. Sprawozdawczość finansowa – źródła informacji zarządczej w procesie określania wiarygodności finansowej kooperantów na rynku 4.3. Istota oceny płynności finansowej w procesie oceny zagrożenia utratą zdolności do ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw 4.4. Poziom i zdolność obsługi zadłużenia przedsiębiorstw upadających i zmienności ich struktury finansowania ROZDZIAŁ V. PRAKTYCZNY WYMIAR PLANU RESTRUKTURYZACYJNEGO – STUDIA PRZYPADKÓW 5.1. Analiza przyczyn i konsekwencje pogarszającej się sytuacji przedsiębiorstw przed restrukturyzacją 5.2. Plan restrukturyzacyjny jako narzędzie planowania strategicznego 5.3. Plan restrukturyzacyjny jako zarządcze narzędzie restrukturyzacji 5.4. Skuteczna restrukturyzacja – studia przypadków ROZDZIAŁ VI. KONCEPCJE I MODELE WYCENY WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W RESTRUKTURYZACJI 6.1. Modele wyceny przedsiębiorstwa (ujęcie statyczne, ujęcie dynamiczne, ujęcie hybrydowe) 6.2. Wycena przedsiębiorstw zagrożonych upadłością lub będących w restrukturyzacji – ujęcie autorskie 6.3. Błędy popełniane w sztuce wyceny i sposoby ich eliminacji 6.4. Komponent jakościowy i storytelling w wycenie podmiotu – przypadek przedsiębiorstwa w restrukturyzacji; PODSUMOWANIE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8102-276-7
Zawiera: Wstęp. Rozdział 1. Jakość i kultura jakości: 1.1. Pojęcie jakości i jej znaczenie dla satysfakcji oraz lojalności interesariuszy; 1.2. Istota i rozwój koncepcji kompleksowego zarządzania jakością TQM; 1.3. Koncepcja Lean; 1.4. Six Sigma; 1.5. Lean Six Sigma; 1.6. Kultura jakości w organizacji. Rozdział 2. Doskonałość i kultura doskonałości: 2.1. Pojęcie i znaczenie doskonałości w organizacji; 2.2. Istota modeli doskonałości; 2.3. Prestiżowe modele premiujące doskonałość organizacji; 2.4. Inne modele i podejścia służące rozwojowi koncepcji doskonałości organizacyjnej; 2.5. Kultura doskonałości i ciągłe doskonalenie. Rozdział 3. Cykl doskonalenia PDCA oraz zarządzanie ryzykiem jako podstawa zarządzania systemowego: 3.1. Istota systemu zarządzania oraz cyklu PDCA; 3.2. Podejście normatywne do zarządzania jakością; 3.3. Inne normatywne systemy zarządzania i ich integracja; 3.4. Wdrażanie i certyfikacja normatywnych systemów zarządzania a krzewienie kultury jakości opartej na orientacji procesowej; 3.5. Zarządzanie ryzykiem i jego istota; 3.6. Systemowe zarządzanie ryzykiem wg normy ISO 31000:2018. Rozdział 4. Bezpieczeństwo jako kluczowy aspekt jakości i doskonałości: 4.1. Znaczenie i pojęcie bezpieczeństwa; 4.2. Wybrane aspekty bezpieczeństwa produktów, usług, podmiotów i procesów; 4.3. Kultura bezpieczeństwa jako element kultury jakości i doskonałości; 4.4. Just culture. Rozdział 5. Przykłady narzędzi i metod służących rozpoznaniu oraz kształtowaniu kultury jakości i doskonałości: 5.1. Rola narzędzi i metod w zarządzaniu jakością oraz zjawisko samooceny; 5.2. Narzędzie do przeprowadzenia samooceny kultury jakości; 5.3. Narzędzie do przeprowadzenia samooceny kultury doskonałości; 5.4. Narzędzie do przeprowadzenia samooceny kultury bezpieczeństwa oraz just culture; 5.5. Narzędzie do przeprowadzenia samooceny kultury bezpieczeństwa pacjenta; 5.6. Narzędzie do przeprowadzenia samooceny kultury bezpieczeństwa żywności; 5.7. Metoda oceny skuteczności działań doskonalących; 5.8. Metody wykorzystywane w zarządzaniu ryzykiem. Podsumowanie - ku Jakości 4.0. Bibliografia. Spis tabel. Spis rysunków. Załączniki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86929-85-5
R.I Definicje ważniejszych pojęć stosowanych w pracy. R.II Formy i źródła finansowania działalności gospodar czej. R.III Metody szacowania ryzyka w działalności go spodarczej. R.IV Ekonomiczna Macierz Powiązań Informa cyjnych (EMPI). R.V Implementacja metody EMPI
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7011-912-6
1. Warunki i kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych; 2. Statyczne metody rachunku efektywności inwestycji; 3. Metody dynamiczne; 4. Struktura i kalkulacja przepływów pieniężnych na potrzeby oceny efektywności inwestycji; 5. Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych; 6. Leasing jako szczególna forma finansowania inwestycji; 7. Wybrane metody uwzględniania ryzyka w analizie efektywności inwestycji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again