Source
Książki
(54)
Form of Work
Książki
(54)
Status
only on-site
(41)
available
(36)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(37)
Czytelnia
(42)
Author
Dębski Wiesław
(5)
Górski Marian
(3)
Pietrzak Bogusław
(3)
Sierpińska Maria
(3)
Wędzki Dariusz
(3)
Al-Kaber Munir
(2)
Brigham Eugene F
(2)
Houston Joel F
(2)
Karpuś Piotr
(2)
Kokoszczyński Ryszard
(2)
Polański Zbigniwe
(2)
Rymarczyk Jan
(2)
Węcławski Jerzy
(2)
Łuniewska Małgorzata
(2)
Banaszczak-Soroka Urszula
(1)
Bernaś Bogumił
(1)
Bielawska Aurelia
(1)
Czekaj Jan
(1)
Dach Zofia
(1)
Daniluk Marian
(1)
Dybał Mariusz
(1)
Dziawgo Danuta
(1)
Dzikiewicz-Gazda Urszula
(1)
Gabrusewicz Wiktor
(1)
Gazda Zbigniew
(1)
Golec Maria Magdalena
(1)
Gruszecki Tomasz
(1)
Głuchowski Jan
(1)
Hall Robert E
(1)
Homa Magdalena
(1)
Jakubowski Sebastian
(1)
Jaworski Piotr
(1)
Kowalik Paweł
(1)
Kudła Janusz
(1)
Lutkowski Karol
(1)
Masiukiewicz Piotr
(1)
Micał Jacek
(1)
Mincewicz Agnieszka
(1)
Mishkin Frederic S
(1)
Najlepszy Eugeniusz
(1)
Nieborak Tomasz
(1)
Owsiak Stanisław
(1)
Paczuła Czesław
(1)
Pietrzak Agnieszka
(1)
Polański Zbigniew
(1)
Ryszkowska-Grzeszczuk Bożena
(1)
Sieradzan Piotr
(1)
Sobańska Katarzyna
(1)
Starzeński Oskar
(1)
Sura Rafał
(1)
Szambelańczyk Jan
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Szopa Bogumiła
(1)
Sławiński Andrzej
(1)
Treder Hanna
(1)
Trzaskalik Tadeusz
(1)
Valdez Stephen
(1)
Wood Julian
(1)
Woźniak Barbara
(1)
Zarzecki Jan
(1)
Zawadzka Patrycja
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(42)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(53)
unknown (us)
(1)
Language
Polish
(54)
Subject
Rynek finansowy
(46)
Finanse
(14)
Rynek kapitałowy
(14)
Przedsiębiorstwo
(11)
Akcje (ekon.)
(8)
Pieniądz
(8)
Bank centralny
(7)
Banki
(7)
Obligacje
(7)
Decyzje
(6)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(6)
Finanse międzynarodowe
(5)
Giełda papierów wartościowych
(5)
Instytucje finansowe
(5)
Kursy walutowe
(5)
Transakcja opcyjna
(5)
Zarządzanie
(5)
Bilans księgowy
(4)
Ceny
(4)
Inwestycje
(4)
Rynek walutowy
(4)
Ryzyko
(4)
Bilans płatniczy
(3)
Integracja gospodarcza
(3)
Matematyka finansowa
(3)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(3)
Procent
(3)
Banki spółdzielcze
(2)
Dyskonto
(2)
Dług
(2)
Ekonometria
(2)
Gospodarka
(2)
Gospodarka kapitalistyczna
(2)
Handel międzynarodowy
(2)
Instrumenty pochodne
(2)
Instytucje finansowe międzynarodowe
(2)
Kapitał
(2)
Makroekonomia
(2)
Modele matematyczne
(2)
Ogranizacje międzynarodowe
(2)
Papiery wartościowe
(2)
Popyt
(2)
Rachunkowość
(2)
Rozliczenia międzynarodowe
(2)
Rynek pieniężny
(2)
Ryzyko bankowe
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Unia Europejska
(2)
Bank Centralny
(1)
Banki hipoteczne
(1)
Banki inwestycyjne
(1)
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
(1)
Cykl koniunkturalny
(1)
Dywidenda
(1)
Ekonomia
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Finanse publiczne
(1)
Giełda
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Inflacja
(1)
Informacja
(1)
Kasy oszczędności
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Koszty
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Księgowość
(1)
Leasing
(1)
Liberalizm gospodarczy
(1)
Marketing
(1)
Matematyka aktuarialna
(1)
Mikroekonomia
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(1)
Podatek
(1)
Polska
(1)
Produkcja
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- zarządzanie -- podręcznik
(1)
Rachunkowość przemysłowa
(1)
Rynek
(1)
Rynek finansowy międzynarodowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko gospodarcze -- zarządzanie
(1)
Siła robocza
(1)
Spółdzielczość oszczędnościowo-pożyczkowa
(1)
Stopy procentowe
(1)
Ubezpieczenia finansowe
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Venture capital
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zysk
(1)
Genre/Form
Podręczniki
(1)
54 results Filter
Book
In basket
Analiza rynków finansowych / Oskar Starzeński. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - 303 s. ; rys. ; 24 cm.
(Finanse - C.H.Beck. Rynki finansowe)
ISBN: 978-83-255-1979-7
1. Liberalizacja i globalizacja rynków finansowych; 2. Efektywność rynków finansowych; 3. Inwestorzy a wahania kursów instrumentów finansowych; 4. Losowość i szeregi czasowe; 5. Modele w analizie rynków finansowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069-19-9
Cz.1 Pieniądz i instrumenty finansowe : 1.Pieniądz, 2.Instrumenty fiannsowe, 3.Stopy procentowe i dyskontowe, Cz.II Podmioty systemu finansowego gospodarki : 4.Struktura podmiotowa systemu finansowego gospodarki, 5.Depozytowo-kredytowe instytucje pośrednictwa finansowego, 6.Niedepozytowe instytucje pośrednictwa finansowego, 7.Ryzyko w działalności posredników finansowych. Cz.III Rynki finansowe : 8.Rynki finansowe - podmioty, klasyfikacja, 9.Rynki terminowych instrumentów finansowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88048-12-0
Wstęp; Pieniądz krajowy i pieniądz międzynarodowy; Narodowy Bank Polski; Prawne podstawy działalności banków w Polsce - zagadnienia wybrane; Podstawy zarządzania bankiem komercyjnym; Marketing bankowy; Operacyjna działalność banku komercyjnego; Bank komercyjny na rynku finansowym; Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym; Windykacja należności banku; Likwidacja, prze- jęcie, zawieszenie i upadłość banku; Bankowy Fundusz Gwarancyjny; Instytucje bankowe Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15481-3
1. Wprowadzenie do ekonometrii finansowej: Ekonometria finansowa a rynek kapitałowy; Teoretyczne podstawy ekonometrii finansowej; Pojęcie i rodzaje prawidłowości statystycznych; Model ekonometryczny; Elementy programowania liniowego. 2. Rynek kapitałowy: Charakterystyka rynku kapitałowego; Funkcje rynku kapitałowego i giełdy papierów wartościowych; Dane ekonomiczno-finansowe; Podstawowe charakterystyki akcji. 3. Metody analiz stosowane na rynku kapitałowy: Analiza techniczna; Analiza fundamentalna; Analiza portfelowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Ekonometria finansowa : analiza rynku kapitałowego / Małgorzata Łuniewska. - Wyd. 1, 1 dodruk - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2012. - 132 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Inwesytcje / PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 978-83-01-15481-3
1. Wprowadzenie do ekonometrii finansowej: Ekonometria finansowa a rynek kapitałowy; Teoretyczne podstawy ekonometrii finansowej; Pojęcie i rodzaje prawidłowości statystycznych; Model ekonometryczny; Elementy programowania liniowego. 2. Rynek kapitałowy: Charakterystyka rynku kapitałowego; Funkcje rynku kapitałowego i giełdy papierów wartościowych; Dane ekonomiczno-finansowe; Podstawowe charakterystyki akcji. 3. Metody analiz stosowane na rynku kapitałowy: Analiza techniczna; Analiza fundamentalna; Analiza portfelowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-13597-2
Cz.I Wprowadzenie: Czemu służy analiza pieniądza, ban kowości i rynków finansowych?; Rzut oka na system finansowy; Czym jest pieniądz?. Cz.II Rynki finansowe: Stopy procentowe; Wybór portfo lio; Ksztłatowanie się stóp procentowych; Struktura ryzyka stóp procentowych i struktura okresowa; Rynek walut. Cz.III Instytucje finansowe: Analiza ekonomiczna stru ktury finansowej; Bank i inne instytucje finansowe; Banki: ich struktura i konkurencyjność; Analiza ekonomiczna regulacji prawnych działań banków; Niebankowe instytucje finansowe; Derytawy finansowe. Cz.IV Bank centralny i prowadzenie polityki pieniężnej Struktura banków centralnych i Systemu Rezerwy Federalnej; Wielokrotna kreacja depozytów i proces podaży pieniądza; Czynniki wpływające na podaż pieniądza; Instrumenty polityki pieniężnej; Prowadzenie polityki pieniężnej: cele strategiczne i wielkości optymalne; Międzynarodowy system finansowy. Cz.V Teoria pieniądza: Popyt na pieniądz; Uproszczony model Keynesa i ISLM; Polityka pieniężna i fiskalna w modelu ISLM; Analiza zagregowanego popytu i podaży; Mechanizmy transmisyjne polityki pieniężnej - dowody; Pieniądz i inflacja; Teoria racjonalnych oczekiwań i efektywnych rynków kapitałowych; Racjonalne oczekiwania: implikacje dla polityki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14787-7
1. Finanse międzynarodowe i polityka finansowa. 2. Międzynarodowe organizacjie finansowe jako współtwórcy standardów polityki finansowej świata. 3. Polityka finansowa Unii Europejskiej. 5. Kursy walutowe. 6. Pieniądz i systemy pieniężne. 7. Bilans płatniczy i pozycja inwestycyjna państwa. 8. Międzynarodowe rynki i kryzysy finansowe. 9. Rozliczenia międzynarodowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15353-3
1. Wymienialność walut i mechanizmy kursów w różnych systemach monetarnych, 2. Kurs walutowy w perspektywie długo i krótkookresowej, 3. Kurs walutowy i równowaga monetarna w gospodarce otwartej, 4. Rynek terminowy i kurs forward, 5. System z Bretton Woods przykładem sztywnych kursów w praktyce, 6. Światowy system walut epoki floatingu i nowsze tendencje w jego ewolucji, 7. Struktura i mechanizm lokalnego i międzynarodowego rynku walutowego, 8. Giełdowy rynek kontraktów walutowych, 9. Rola banków w międzyanrodowym obrocie gospodarczym, 10. Miedzyanrodowy rynek pieniężko-walutowy, 11. Rola centrów offshore w międzynarodowym systemie finansowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw / Eugeniusz Najlepszy. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013. - 428 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-2038-6
Wstep, 1. Bilans obrotów bieżących i przepływy kapitału, 2. Kurs walutowy i mechanizm dostawczy, 3. Zmiany relacji partytetowych na rynku walutowym, 4. Rynki walutowe i typy transakcji, 5. Instrumenty rynku terminowego- derywaty walutowe, 6. Pojęcia i rodzaje ryzyka kursowego, 7. Kursowe ryzyko konwersji (księgowe), 8. Kursowe ryzyko transakcyjne (krótkookresowe) i ekonomiczne (długookresowe), 9. Zarządzanie ryzykiem konwersji (księgowym), 10. Zarządzanie ryzykiem transakcyjnym (krótkookresowym), 11. Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym (długookresowym), 12. Źródła i koszty międzynarodowego finansowania krótkoterminowego, 13. Instrumenty i techniki finansowania handlu zagranicznego, 14. Kapitał obrotowy i bieżąca polityka kredytowa, 15. Przepływy finansowe w przedsiębiorstwie międzynarodowym, 16. Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, 17. Ocena finansowa bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 18. Ryzyko polityczne a inwestycje zagraniczne, 19. Strategie finansowania międzynarodowego w długim okresie, 20. Międzynarodowe rynki kapitałowe jako źródło funduszy długoterminowych, 21. Globalne rynki swapów długoterminowych, 22. Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych, 23. Redukcja obciążeń fiskalnych w rajach podatkowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse publiczne : współczesne ujęcie / Stanisław Owsiak. - Wyd. 1 - 3 dodruk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2019. - 1134 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-19088-0
Zawiera: Wstęp. Część I. Podstawy teorii finansów publicznych: 1.Przedmiot nauki o finansach publicznych: 1.1. Pojęcie nauki o finansach publicznych; 1.2. Kategoria potrzeb zbiorowych; 1.3. Dobro publiczne; 1.4. Dobro społeczne; 1.5. Finanse publiczne jako przedmiot zainteresowania różnych dyscyplin. 2.Przegląd ważniejszych teorii finansów publicznych: 2.1. Znaczenie teorii finansów publicznych; 2.2. Okres przedkapitalistyczny; 2.3. Finanse publiczne w okresie powstania kapitalizmu; 2.4. Liberalna myśl finansowa; 2.5. Ortodoksyjna teoria finansów publicznych; 2.6. Wzrost wydatków publicznych - prawo Wagnera; 2.7. Złota reguła finansów publicznych; 2.8. Rewolucja keyenesowska; 2.9.Neokeynesowskie teorie finansów publicznych; 2.10. Neoliberalizm i nowy konserwatyzm fiskalny; 2.11. Niekeynesowskie podejście do gospodarki i finansów publicznych. 3.Funkcje finansów publicznych: 3.1. Rodzaje funkcji; 3.2. Funkcja alokacyjna; 3.3. Funkcja redystrybucyjna; 3.4. Funkcja stabilizacyjna; 3.5. Problem sprzeczności między funkcjami finansów publicznych. 4.Elementy teorii wyboru publicznego: 4.1. Mechanizm alokacji dobra prywatnego i dobra publicznego; 4.2. Cele i przedmiot wyboru publicznego; 4.3. Istota wyboru publicznego; 4.4. Sposoby wyrażania preferencji w sprawach publicznych; 4.5. Kryterium kosztów i korzyści; 4.6. Zasady ustalania wyników głosowania w sprawach publicznych; 4.7. Paradoks wyborczy. 5.System finansów publicznych: 5.1. Sektor publiczny a finanse publiczne; 5.2. Struktura systemu finansów publicznych; 5.3. Budżet państwa; 5.4. Finanse regionalne; 5.5. Finanse lokalne; 5.6. Publiczne fundusze celowe; 5.7. Finanse ubezpieczeń społecznych; 5.8. System finansowy ubezpieczeń zdrowotnych; 5.9. Ubezpieczenie od bezrobocia; 5.10. Finanse agencji władz publicznych. 6.Dochody publiczne: 6.1. Przyczyny gromadzenia dochodów publicznych; 6.2. Rodzaje dochodów publicznych; 6.3. Podatek; 6.4. Opłaty; 6.5. Cła. 7.Gospodarcze i społeczne skutki podatków: 7.1. Zasady podatkowe; 7.2. Podatek a alokacja zasobów w gospodarce rynkowej; 7.3. Rynkowe reakcje podmiotów na podatek; 7.4. Efekt podatkowego spustoszenia; 7.5. Wpływ podatków na oszczędności i inwestycje; 7.6. Redystrybucyjne skutki podatków; 7.7. Problem granic opodatkowania; 7.8. Przerzucalność podatków; 7.9. Ucieczka przed podatkami; 7.10. Etyczne aspekty podatku; 7.11. Cechy współczesnego systemu podatkowego. 8.Wydatki publiczne: 8.1. Istota wydatków publicznych; 8.2. Kwestia granicy wydatków publicznych; 8.3. Rodzaje wydatków publicznych; 8.4. Problem racjonalizacji wydatków publicznych. 9.Nowatorskie zarządzanie finansami publicznymi: 9.1. Zarządzanie finansami jako element nowego zarządzania publicznego; 9.2. Metody racjonalizacji wydatków publicznych; 9.3. Uniwersalne zasady wykorzystania budżetu w zarządzaniu; 9.4. Doświadczenia z metodami budżetowania wybranych krajów; 9.5. Budżet zadaniowy w Polsce. 10.Równowaga budżetowa: 10.1. Istota równowagi budżetowej; 10.2. Czynniki równowagi budżetowej; 10.3. Mnożnik zrównoważonego budżetu; 10.4. Rodzaje sald budżetowych; 10.5. Standardowe metody obliczania salda budżetowego (GFS i ESA); 10.6. Mechanizm powstawania deficytu budżetowego; 10.7. Ekonomiczne rodzaje deficytu budżetowego; 10.8. Równowaga budżetowa jako kryterium oceny działalności władz publicznych. 11.Dług publiczny: 11.1. Ekonomiczna istota długu publicznego; 11.2. Rodzaje długu publicznego; 11.3. Dług jawny a dług ukryty; 11.4. Przyczyny powstawania długu publicznego; 11.5. Dylematy związane z zaciąganiem pożyczek publicznych; 11.6. Instrumenty zaciągania długu publicznego; 11.7. Cele zarządzania długiem publicznym. 12.Polityka finansowa państwa: 12.1. Przedmiot polityki finansowej; 12.2. Podmiot polityki finansowej; 12.3. Cele polityki finansowej; 12.4. Polityka monetarna; 12.5. Polityka fiskalna; 12.6. Kwestia optymalnej polityki fiskalnej; 12.7. Najnowsze trendy w polityce fiskalnej; 12.8. Problem relacji między polityką monetarną a polityką fiskalną. Część II. Finanse publiczne w Polsce: 13.System finansów publicznych: 13.1. Systemowe podejście do finansów publicznych; 13.2. Przesłanki ustrojowe systemu finansów publicznych; 13.3. Ewolucja systemu finansów publicznych w Polsce; 13.4. Sektor finansów publicznych w Polsce. 14.System budżetowy: 14.1. Istota systemu budżetowego; 14.2. Budżet państwa; 14.3. Koncepcja środków publicznych; 14.4. System dochodów budżetu państwa; 14.5. System wydatków budżetu państwa; 14.6. Reguła wydatkowa; 14.7. Wynik budżetu państwa; 14.8. Budżet środków Unii Europejskiej; 14.9. Jednostki sektora finansów publicznych; 14.10. Podstawowe zasady gospodarowania finansowymi środkami publicznymi; 14.11. Wieloletni Plan Funansowy Państwa; 14.12. Budżety jednostek samorządu terytorialnego; 14.13. Dochody jednostek samorządu terytorialnego; 14.14. Struktura dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 14.15. Budżet obywatelski. 15.System podatkowy: 15.1. Przesłanki rewolucji podatkowej; 15.2. Główne zasady i etapy budowania nowego systemu podatkowego; 15.3. Ordynacja podatkowa; 15.4. Kształt nowego systemu podatkowego; 15.5. Charakterystyka podatków centralnych; 15.6. Podatki i opłaty lokalne; 15.7. Kierunki zmian w systemie podatkowym kierunki zmian w systemie podatkowym. 16.Fundusze celowe i agencje władz publicznych: 16.1. Reformowanie publicznych funduszy celowych; 16.2. Przegląd państwowych funduszy celowych; 16.3. Agencje wykonawcze; 16.4. Państwowe osoby prawne; 16.5. Instytucje gospodarki budżetowej. 17.Fundusze ubezpieczeń społecznych i fundusze emerytalne: 17.1. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce w 1999 r.; 17.2. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych; 17.3. Fundusz Rezerwy Demograficznej; 17.4. Otwarte fundusze emerytalne; 17.5. Istota zmian w otwartych funduszach emerytalnych w latach 2011-2014; 17.6. Pracownicze programy Emerytalne oraz indywidualne konta emerytalne; 17.7. Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego; 17.8. Fundusze ubezpieczeń społecznych w rolnictwie. 18.Wydatki budżetowe: 18.1. Wydatki budżetowe na tle wydatków publicznych; 18.2. Wydatki w układzie przestrzennym; 18.3. Wydatki budżetu państwa - ogólna tendencja; 18.4. wydatki budżetu państwa według funkcji; 18.5. Wydatki budżetu państwa według grup ekonomicznych; 18.6. Wydatki sztywne i wydatki elastyczne; 18.7. Wydatki budżetu państwa na gospodarkę; 18.8. Pomoc publiczna; 18.9. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego. 19.Deficyt finansów publicznych i dług publiczny: 19.1. Ewolucja podejścia do równowagi budżetowej; 19.2. Charakter deficytu budżetowego w Polsce ; 19.3. Państwo na rynkach finansowych; 19.4. Dług publiczny; 19.5. Koszty obsługi długu publicznego; 19.6. Należności Skarbu Państwa. 20.Kryzysy i reformy finansów publicznych: 20.1. Periodyzacja okresu transformacji z perspektywy finansów publicznych; 20.2. Cechy gospodarki polskiej z perspektywy finansów publicznych; 20.3. Kryzysy finansów publicznych; 20.4. Reformy finansów publicznych; 20.5. Bezpieczeństwo finansów publicznych. Finanse Unii Europejskiej: 21.1. Geneza Unii Europejskiej; 21.2 kropka budżet Unii Europejskiej oraz wieloletnie ramy finansowe; 21.3. Wpływ Unii Europejskiej na finanse publiczne - ujęcie instytucjonalne; 21.4. Europejskie fundusze stabilnościowe; 21.5. Harmonizacja podatków w Unii Europejskiej. Bibliografia. Indeks osobowy. Indeks rzeczowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 336
Book
In basket
ISBN: 978-83-87251-56-7
1. Instrumenty finansowe jako element systemu finansowego; 2. Instrumenty rynku kapitałowego; 3. Instrumenty rynku pieniężnego; 4. Instrumenty depozytowe i kredytowe; 5. Instrumenty zabezpieczające uzyskanie płatności; 6. Instrumenty terminowe i pochodne; 7. Instrumenty syntetyczne; 8. Instrumenty obrotu wierzytelnościami; 9. Instrumenty rozliczeń krajowych i ich rozrachunek; 10. Rozliczenia międzynarodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87897-01-9
Pośrednicy finansowi i instytucje finansowe, Bank centralny, Fundusze emerytalne, Domy maklerskie, Giełdy i rynek kapitałowy; Rynki finansowe: pieniężne i kapitałowe, Rynek pieniężny, Rynek bonów skarbowych, Rynek międzybankowy, Rynek walutowy, Rynek kapitałowy, Segment rynku kapitałowego, szczególne segmenty rynku papierów wartościowych, Giełdy papierów wartościowych; Papiery wartościowe, Obligacje, Akcje, Świadectwa udziałowe, Agencje ratingowe. Mierzenie ryzyka, Pieniądz i bank centralny, Banki i systemy bankowe - ujęcie porównawcze, banki komercyjne, Bankowość inwestycyjna i banki inwestycyjne, Fundusze inwestycyjne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych; Firmy ubezpieczeniowe jako podmiot rynku kapitałowego, Fundusze emerytalne, Giełdy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-62-0
1. Narodowy Bank Polski jak bank centralny, 2. Komisja Nadzoru Finansowego, 3. Instytucja nadzoru ubezpieczeniowego w Polsce, 4. Nadzór bankowy w Poslce na tle rozwiązań systemowych, 5. Banki komercyjne na polskim rynku finansowym, 6. Banki hipoteczne w Polsce, 7. Banki inwestycyjne na polskim rynku finansowym, 8. Banki spółdzielcze w Polsce, 8. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, 10. Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwiązań systemowych, 11. Krajowa Izba Rozliczeniowa SA jako kluczowy pośrednik rozliczeniowy w polskim systemie finansowym, 12. Instytucje ubezpieczeniowe w Polsce, 13. Pośrednicy ubezpieczeniowi w Polsce, 14. Firmy reasekuracyjne na rynku ubezpieczeniowym, 15. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, 16. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, 17. MTS - Centralna Tabela Ofert SA, 18. Giełdy towarowe w Poslce, 19. Instytucje asset management na polskim rynku finansowym, 20. Domy maklerskie, 21. Fundusze inwestycyjne w Polsce, 22. Fundusze ventre capital, 23. Fundusze hedingowe w Polsce, 24. Fundusze emerytalne w Polsce, 25. Fundusze poręczeń kredytowych w Polsce, 26. Fundusze pożyczkowe na polskim rynku finansowym, 27. Firmy leasingowe w Polsce, 28. Spółki audytorskie i konsultingowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 1-4039-012-4
1. The Debt Merry-Go-Round; 2. Banking Background; 3. The role of the Central Bank; 4. Commercial Banking; 5. investment Banking; 6. The Money and Bond Markets; 7. Stock Exchanges; 8. Foreign Exchange; 9. Trade Finance; 10. European Economic and Monetary Union; 11. Trade Options; 12. Financial Futures; 13. Other Derivative Products; 14. Insurance; 15. Global Financial Crises; 16. Key Trends.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87251-77-1
1. Private equity - zagadnienia wstępne, 2. proces inwestycyjny private equity, 3. Polityka funduszy private equity, 5. Uwarunkowania prawne działalności funduszy private equity, 5. Rynek funduszy private equity, 6. Przykłady inwestycji funduszy private equity
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Makroekonomia / Robert E. Hall. - Wyd.3 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2004. - 508 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-0114326-6
Cz.I Wprowadzenie : 1.Wzrost i fluktuacje gospodarcze, 2.Pomiar wyników gospodarczych. Cz.II Podstawowe zasady długiego okresu : 1.Wzrost gospdoarczy, 2.Polityka fiskalna i polityka pieniężna w modelu wzrostu, 3.Bezrobocie oraz tworzenie i likwidowanie miejsc pracy. Cz.III Fluktuacje gospdoarcze : 6.Fluktuacje krótkookresowe, 7.Rynki finansowe a łączny popyt, 8.Proces dostosowawczy, 9.Polityka makroekonomiczna. Cz.IV Mikroekonomiczne podstawy makroekonomii ; 1.Popyt konsumpcyjny, 2.Popyt inwestycyjny, 3.Handel zagraniczny i kurs walutowy, 4.Wydatki, podatki i deficyt budżetowy, 5.System pieniężny i reguła polityki Rezerwy Federalnej, 6.Mikroekonomiczne podstawy sztywności cen. Cz.V Polityka makroekonomiczna : 1.Inflacja a fluktuacja produkcji, 2.Projektowanie i utrzymywanie dobrej polityki makroekonomicznej, 3.Gospodarka światowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
Marketing w enklawach finansowych / Piotr Masiukiewicz. - Warszawa : Difin, 2007. - 190 s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-775-3
1. Pojęcie i teoretyczne podstawy enklaw finansowych, 2. Specyfika produktów finansowych i ich cen, 3. Regulacje prawne cen produktów finansowych, 4. Postrzeganie cen a decyzje finansowe, 5. Modele enklaw finansowych. Produkty i ceny, 6. Elementy analizy marketingowej enklaw finansowych, Dodatek: Instrumenty bezodsetkowe w Islamie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1636-X
Cz.I. Metody wielokryterialne. 1. Liniowe problemy wielokryterialnego podejmowania decyzji. 2. Dyskretne problemy wielokryterialnego podejmowania decyzji: Cz. II. Zastosowania na polskim rynku finansowym. 3. Wielokryterialne wspomaganie wyboru portfela akcji. 4. Metody wielokryterialne w banku komercyjnym . 5. Metody wielokryterialne w ubezpieczeniach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1604-1
Cz.I Teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej : 1.Doktryna słusznej ceny, 2.Merkantylizm - usystematyzowana teoria protekcjonizmu, 3.Klasyczne teorie wymainy - rozwój teorii wolnego handlu, 4.Poklasyczne teorie wymiany międzynarodowej, 5.Alternatywne teorie handlu międzynarodowego, 6.Współczesny handel międzynarodowy. Cz.II Polityka wymiany międzynarodowej : 1.Polityka handlowa - definicja i rodzaje, 2.Narzędzie polityki handlowej. Cz.III Międzynarodowe przepływy czynników produkcji : 1.Międzynarodowe przepływy kapitału, 2.Nielegalne przepływy kapitałowe, 3.Transfer technologii, 4.Międzynarodowe przepływy ludności. Cz.IV Kurs walutowy i rynek walutowy : 1.Kurs walutowy, 2.Rynek walutowy, 3.Kształtowanie się kursów walutowych w długim i krótekim okresie. Cz.V Międzynarodowy system walutowy : 1.Pojęcie międzynarodwego systemu walutowego. Klasyfikacja systemów walutowych, 2.Czynniki determinujące wybór systemu walutowego, 3.Kurs sztywny czy kurs płynny, 4.Historia międzynarodwego systemu walutowego. Cz.VI Stabilizacja i kryzysy na globalnych rynkach finansowych : 1.Rozwój rynków finansowych, 2.Handel derywatami, 3.Inwestorzy instytucjonalni, 4.Fundusze hedgingowe, 5.Kryzysy finansowe, 6.Globalna architektura finansowa, 7.Forum Stabilizacji Finansowej, 8.Reforma instytucyji z Bretton Woods, 9.Stabilizacja kursów walutowych, 10.Korzyści i zagrożenia globalizacji rynków finansowych, Cz.VII Dochód narodowy, bilans płatniczy i nadlowy : 1.Dochód narodowy w gospodarce otwartej, 2.Bilasn płatniczy, 3.Problem równowagi bilasnu płatniczego. Cz.VIII Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarek : 1.Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek, 2.Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.Zasady konkurencyjności. CZ.IX Teoria i praktyka międzynarodowej integracji gospodarczej : 1.Pojęcie i istota międzynarodwoej integracji gospodarczej, 2.Przebieg międzynarodwej integracji gospodarczej, 3.Integracja walutowa jako etap integracji gospodarczej, 4.Ugrupowania integracyjne na świecie. CZ.X Międzynarodowe organizacje gospodarcze : 1.Bank światowy, 2.Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 3.Krytyka działalności MFW i Banku Światowego, 4.Światowa Organziacja Handlu, 5.Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, 6.Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, 7.Konferencja Narodów Zjednoczonych do Spraw Handlu i Rozwoju. CZ.XI Problem rozwoju i wymainy międzynarodwej krajów rozwijających się : 1.Charkaterystyka krajów rozwijających się, 2.Problem rozwoju krajów rozwijających się - ujęcie teoretyczne, 3.Różnice w rozwoju pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się, 4.Integracja gospodarcza jako sposób wzmocnienia pozycji krajów rozwijających się, 5.Pomoc dla krajów rozwijających się, 6.Kryzys zadłużeniowy jako zjawisko globalne. Cz.XII Korporacje międzyanrodowe w gospodarce światowej : 1.Rozwój przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, 2.Otoczenie przedsiębiorstwa międzynarodowego, 3.Pozytywne i negatywne znaczenie korporacji międzyanrodowych, 4.Praktyka zarządzania korporacjami międzynarodowymi, Cz.XIII Globalizacja stosunków międzynarodowych : 1.Pojęcie i charkaterystyka procesu globalizacji, 2.Przyczyny globalizacji stosunków międzynarodowych, 3.Skutki globalizacji stosunków międzynarodowych, 4.Zagrożenia związane z procesem globalizacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1604-1
Cz.I Teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej : 1.Doktryna słusznej ceny, 2.Merkantylizm - usystematyzowana teoria protekcjonizmu, 3.Klasyczne teorie wymainy - rozwój teorii wolnego handlu, 4.Poklasyczne teorie wymiany międzynarodowej, 5.Alternatywne teorie handlu międzynarodowego, 6.Współczesny handel międzynarodowy. Cz.II Polityka wymiany międzynarodowej : 1.Polityka handlowa - definicja i rodzaje, 2.Narzędzie polityki handlowej. Cz.III Międzynarodowe przepływy czynników produkcji : 1.Międzynarodowe przepływy kapitału, 2.Nielegalne przepływy kapitałowe, 3.Transfer technologii, 4.Międzynarodowe przepływy ludności. Cz.IV Kurs walutowy i rynek walutowy : 1.Kurs walutowy, 2.Rynek walutowy, 3.Kształtowanie się kursów walutowych w długim i krótekim okresie. Cz.V Międzynarodowy system walutowy : 1.Pojęcie międzynarodwego systemu walutowego. Klasyfikacja systemów walutowych, 2.Czynniki determinujące wybór systemu walutowego, 3.Kurs sztywny czy kurs płynny, 4.Historia międzynarodwego systemu walutowego. Cz.VI Stabilizacja i kryzysy na globalnych rynkach finansowych : 1.Rozwój rynków finansowych, 2.Handel derywatami, 3.Inwestorzy instytucjonalni, 4.Fundusze hedgingowe, 5.Kryzysy finansowe, 6.Globalna architektura finansowa, 7.Forum Stabilizacji Finansowej, 8.Reforma instytucyji z Bretton Woods, 9.Stabilizacja kursów walutowych, 10.Korzyści i zagrożenia globalizacji rynków finansowych, Cz.VII Dochód narodowy, bilans płatniczy i nadlowy : 1.Dochód narodowy w gospodarce otwartej, 2.Bilasn płatniczy, 3.Problem równowagi bilasnu płatniczego. Cz.VIII Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarek : 1.Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek, 2.Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.Zasady konkurencyjności. CZ.IX Teoria i praktyka międzynarodowej integracji gospodarczej : 1.Pojęcie i istota międzynarodwoej integracji gospodarczej, 2.Przebieg międzynarodwej integracji gospodarczej, 3.Integracja walutowa jako etap integracji gospodarczej, 4.Ugrupowania integracyjne na świecie. CZ.X Międzynarodowe organizacje gospodarcze : 1.Bank światowy, 2.Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 3.Krytyka działalności MFW i Banku Światowego, 4.Światowa Organziacja Handlu, 5.Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, 6.Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, 7.Konferencja Narodów Zjednoczonych do Spraw Handlu i Rozwoju. CZ.XI Problem rozwoju i wymainy międzynarodwej krajów rozwijających się : 1.Charkaterystyka krajów rozwijających się, 2.Problem rozwoju krajów rozwijających się - ujęcie teoretyczne, 3.Różnice w rozwoju pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się, 4.Integracja gospodarcza jako sposób wzmocnienia pozycji krajów rozwijających się, 5.Pomoc dla krajów rozwijających się, 6.Kryzys zadłużeniowy jako zjawisko globalne. Cz.XII Korporacje międzyanrodowe w gospodarce światowej : 1.Rozwój przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, 2.Otoczenie przedsiębiorstwa międzynarodowego, 3.Pozytywne i negatywne znaczenie korporacji międzyanrodowych, 4.Praktyka zarządzania korporacjami międzynarodowymi, Cz.XIII Globalizacja stosunków międzynarodowych : 1.Pojęcie i charkaterystyka procesu globalizacji, 2.Przyczyny globalizacji stosunków międzynarodowych, 3.Skutki globalizacji stosunków międzynarodowych, 4.Zagrożenia związane z procesem globalizacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again