Source
Książki
(100)
Form of Work
Książki
(99)
Czasopisma
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(77)
available
(73)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(73)
Czytelnia
(78)
Author
Bień Witold
(8)
Brigham Eugene F
(5)
Kokoszczyński Ryszard
(5)
Bednarski Lech
(4)
Sierpińska Maria
(4)
Czekaj Jan
(3)
Dresler Zbigniew
(3)
Pluta Wiesław
(3)
Rutkowski Andrzej
(3)
Wędzki Dariusz
(3)
Borowiecki Ryszard
(2)
Brealey Richard A
(2)
Duraj Jan
(2)
Grzywacz Jacek
(2)
Houston Joel F
(2)
Jankowska Małgorzata
(2)
Katolik Jerzy
(2)
Krzemińska Danuta
(2)
Kurtys Edmund
(2)
Machała Robert
(2)
Michalski Grzegorz
(2)
Myers Stewart C
(2)
Ostaszewski Janusz
(2)
Pers Jolanta
(2)
Skrzypek Jerzy
(2)
Sokół Aneta
(2)
Tyran Michael R
(2)
Walczak Marian
(2)
Waśniewski Tadeusz
(2)
Wersty Bolesław
(2)
Wicher Anna
(2)
Wieloch Maciej
(2)
Śliwa Jan
(2)
Alimpiiev Yevhenii
(1)
Altkorn Jerzy
(1)
Antkiewicz Sławomir
(1)
Ayyoub Sameer
(1)
Baryń Magdalena
(1)
Bennett Dominic
(1)
Bielawska Aurelia
(1)
Bielski Ireneusz
(1)
Buk Halina
(1)
Chojnacka Ewa
(1)
Ciechan-Kujawa Marlena
(1)
Dahmen Andreas
(1)
Davies David
(1)
Davis Edward W
(1)
Detyna Beata
(1)
Dobija Mieczysław
(1)
Dreliszak Ewa
(1)
Dudycz Tadeusz
(1)
Dębska-Rup Anna
(1)
Ehrbar Al
(1)
Flis Iwona
(1)
Fluksik Jolanta
(1)
Francik Kamila
(1)
Glikamn Paweł
(1)
Gorynia Marian
(1)
Gostomski Eugeniusz
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Gryko Józefa Monika
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Illiashenko Nataliia
(1)
Illiashenko Sergii
(1)
Jachna Tomasz
(1)
Jacobi Philipp
(1)
Jajuga Teresa
(1)
Jakóbik Witold
(1)
Janik Beata
(1)
Januszkiewicz Włodzimierz
(1)
Jarmułowicz Wacław
(1)
Jaworski Jacek
(1)
Jerzemowska Magdalena
(1)
Jordan Bradford D
(1)
Juda Jacek
(1)
Kaczmarek Tadeusz T
(1)
Kamiński M
(1)
Kania Dorota
(1)
Karmańska Anna
(1)
Kluzek Marta
(1)
Kobis Paweł
(1)
Koch Szołtysek Marta
(1)
Komorowski Jan
(1)
Kotowicz-Jawor Joanna (1940- )
(1)
Kowalak Robert
(1)
Kowalska Sylwia
(1)
Kołosowska Bożena
(1)
Koźmiński Andrzej K
(1)
Kożuch Barbara (1950- )
(1)
Kubiak Jarosław
(1)
Kuchmacz Jerzy
(1)
Kulhánek Lumír
(1)
Kulpa N
(1)
Kwiatkowski Stefan
(1)
Leszczyński Zdzisław
(1)
Lewandowski Marcin
(1)
Lisiecki Marek
(1)
Makiewicz Małgorzata
(1)
Marcinkowski Jerzy
(1)
Marecki Krzysztof
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(73)
1990 - 1999
(20)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(100)
Language
Polish
(100)
Subject
Przedsiębiorstwo
(96)
Finanse
(19)
Bilans księgowy
(7)
Rynek finansowy
(7)
Decyzje
(6)
Kapitał
(6)
Koszty
(6)
Zarządzanie
(6)
Banki
(5)
Fundusze strukturalne UE
(4)
Leasing
(4)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(4)
Bankowe usługi detaliczne
(3)
Matematyka finansowa
(3)
Planowanie strategiczne
(3)
Ryzyko
(3)
Ryzyko finansowe
(3)
Wartość ekonomiczna
(3)
Akcje (ekon.)
(2)
Bank Gospodarstwa Krajowego
(2)
Diagnostyka przemysłowa
(2)
Finanse publiczne
(2)
Fundusze celowe
(2)
Fuzja przedsiębiorstw
(2)
Gospodarka
(2)
Informacja dla zarządzania
(2)
Kadry
(2)
Kapitał akcyjny
(2)
Programy UE -- Polska -- poradnik
(2)
Programy pomocowe UE
(2)
Przejęcie przedsiębiorstwa
(2)
Rozliczenia międzynarodowe
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Unia Europejska
(2)
Środki obrotowe
(2)
Analiza strategiczna
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
BPMS (informat.)
(1)
Bezpzieczeństwo informacyjne
(1)
Budżet
(1)
Budżety terenowe
(1)
Controlling
(1)
Diagnoza
(1)
Dywidenda
(1)
Faktoring
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Inwestycje
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kredyt
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Macierze
(1)
Marketing
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Menedżerowie
(1)
Obligacje
(1)
Obrót gospodarczy
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Oceny pracowników
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Pieniądz
(1)
Planowanie gospodarcze -- Polska
(1)
Planowanie terenowe
(1)
Podatek
(1)
Prognozy -- metody
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- prognozy -- metody -- podręcznik
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- zarządzanie -- podręcznik
(1)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(1)
Przedsiębuirstwo
(1)
Płaca minimalna
(1)
Płynność finansowa
(1)
Rachunkowość
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rynek
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek walutowy
(1)
Równowaga ekonomiczna
(1)
Spółki
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Spółki akcyjne a kapitał
(1)
Systemy informacyjne
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szczupłe zarządzanie
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Umowa
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zarządzanie talentami
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zdolności
(1)
Zysk
(1)
Środki trwałe
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
2001-
(2)
1989-2000
(1)
Subject: place
Katowice
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
100 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Bankowca)
ISBN: 83-85776-59-1
R.1 Sposoby długoterminowego finansowania przedsiębiorstw: Podstawowe pojęcia; Klasyfikacja źródeł finansowania; Istota i mierniki struktury kapitałowej; Uwarunkowania struktury kapitałowej; Analiza teorii struktury kapitału w przedsiębiorstwie; Wnioski. R.2 Analiza ekonomiczna akcji i obligacji: Analiza akcji; Analiza klasycznych obligacji; Analiza obligacji zamiennych na akcje; Wnioski. R.3 Emisje akcji i obligacji w świetle polskiego ustawodawstwa: podwyższenie kapitału w drodze nowej emisji akcji; Pozyskiwanie kapitału poprzez emisję obligacji; Podwyższenie kapitału drogą emisji obligacji zamiennych na akcje; Weryfikacja teorii struktury kapitałowej i teorii wypłat dywidendy w świetle polskiego prawa podatkowego; Prawna analiza porównawcza form długoterminowego finansowania polskich przedsiębiorstw; Wnioski. R.4 Wykorzystanie emisji akcji i obligacji w polskich przedsiębiorstwach: Długoterminowe finansowanie przedsiębiorstw na świecie; Ch-ka finansowania polskich firm; Emisje akcji na rynku publicznym; Emisje obligacji przez polskie przedsiębiorstwa; Długoterminowe finansowanie polskich przedsiębiorstw - analiza przypadków; Teorie struktury kapitału a finansowanie polskich firm; Wnioski. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy teoretyczno-metodyczne analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, materiały źródłowe i prezentacja wyników analizy ekonomicznej, Metody analizy ekonomicznej, Analiza rentowności przedsiębiorstwa, Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa na podstawie pionowej i poziomej oceny aktywów i pasywów bilansu, Ustalenie i zastosowanie przepływu środków pieniężnych oraz przepływu kapitałów w ocenie zmian płynności i pozycji finansowej przedsiębiorstwa, Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa, Analiza produkcji przedsiębiorstwa przemysłowego, Analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim, Analiza gospodarowania środkami trwałymi, Analiza gospodarowania materiałami, Analiza działalności marketingowej przedsiębiorstwa, Analiza rozwoju przedsiębiorstwa, Analiza wartości przedsiębiorstwa, System oceny działalności przedsiębiorstwa, Diagnostyka ekonomiczna przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7011-632-9
Podstawy teoretyczno-metodyczne analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, materiały źródłowe i prezentacja wyników analizy ekonomicznej, Metody analizy ekonomicznej, Analiza rentowności przedsiębiorstwa, Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa na podstawie pionowej i poziomej oceny aktywów i pasywów bilansu, Ustalenie i zastosowanie przepływu środków pieniężnych oraz przepływu kapitałów w ocenie zmian płynności i pozycji finansowej przedsiębiorstwa, Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa, Analiza produkcji przedsiębiorstwa przemysłowego, Analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim, Analiza gospodarowania środkami trwałymi, Analiza gospodarowania materiałami, Analiza działalności marketingowej przedsiębiorstwa, Analiza rozwoju przedsiębiorstwa, Analiza wartości przedsiębiorstwa, System oceny działalności przedsiębiorstwa, Diagnostyka ekonomiczna przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-089-X
Podstawowe problemy metodyczne wykorzystywania analiz; Metody badawcze w analizie ekonomiczno-finansowej; Analiza sprawozdań finansowych; Analiza przepływów środków pieniężnych; Analiza wskaźnikowa wstępna i szybka metoda oceny firmy; Analiza zasobów trwałych w przedsiębiorstwie; Analiza zasobów obrotowych firmy; Analiza zasobów kapitałowych firmy; Analiza wybranych procesów gospodarki materiałowej; Ocena projektów inwestycyjnych; Wybór źródeł finansowania zakupów inwestycyjnych; Analiza przychodów i kosztów funkcjonowania firmy; Analiza wyników finansowych firmy Analiza wartości rynkowej firmy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Analiza finansowa / Tadeusz Dudycz. - Wrocław : Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 1999. - 150 s. : rys., tab., wzory ; 24 cm.
ISBN: 83-7011-399-0
Źródła informacji analitycznych; Wstępna ocena sprawo zdań finansowych; Analiza płynności; Analiza wspomagania operacyjnego; Analiza finansowa przedsiębiorstwa; Analiza rentowności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie / Lech Bednarski. - Wyd.3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - 191 s. : tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-208-1120-1.
Istota i przedmiot analizy finansowej przedsiębiorstwa; Metody a.f.; Źródła a.f. w przedsiębiorstwie i prezentacja wyników; Syntetyczna analiza wyniku finansowego przeds.; Analiza ogólna bilansu oraz rachunku zysków i strat; Analiza wskaźnikowa danych bilansu oraz rachunku zysków i strat; Analiza rentowności w wielkościach bezwzględnych i względnych; Analiza przychodów ze sprzedaży i kosztów ich uzyskania; Analiza wartości do danej; Analiza przepływów finansowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie / Lech Bednarski. - Wyd.5 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 213 s. : rys., wzory matematyczne i dokumentów ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1120-1.
Istota i przedmiot analizy finansowej przedsiębiorstwa; Metody a.f.; Źródła a.f. w przedsiębiorstwie i prezentacja wyników; Syntetyczna analiza wyniku finansowego przeds.; Analiza ogólna bilansu oraz rachunku zysków i strat; Analiza wskaźnikowa danych bilansu oraz rachunku zysków i strat; Analiza rentowności w wielkościach bezwzględnych i względnych; Analiza przychodów ze sprzedaży i kosztów ich uzyskania; Analiza wartości do danej; Analiza przepływów finansowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-352-x
R.1 Potrzeby informacyjne zarządzania przedsiębiorstwem; R.2 Miejsce analizy finansowej w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwem; R.3 Źródła analizy finansowej i ich regulacje; R.4 Wycena aktywów i pasywów w międzynarodowych regulacjach rachunkowości R.5 Metody analizy finansowej; R.6 Nowoczesne metody analizy finansowej; R.7 Analiza efektywności ekonomicznej gospodarowania; R.8 Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych; R.9 Analiza ryzyka inwestycyjnego; R.10 Ocena sytuacji finansowej jednostki gospodarczej; R.11 Polityka rachunkowości a sprawozdania finansowe i ich analiza
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Analiza kosztów firmy / Kazimierz Sawicki. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. - 193,[1] s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1304-2
Istota, zadania i zakres analizy kosztów; Metody analizy kosztów; Organizacja i technika badań analitycznych; Koszty firmy jako przedmiot badań analitycznych; Analiza kosztów w układzie rodzajowym; Analiza kosztów w układzie podmiotowym, kalkulacyjnym i kosztów jednostkowych; Wybrane problemy stosowania analizy kosztów firmy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87885-27-4
R.1 Wprowadzenie. R.2 Rynek usług bankowych dla przedsiębiorców: Podstawowe dane o rynku usług bankowych dla przedsiębiorców; Kluczowe czynniki marketingowe w bankowej obsłudze przedsiębiorstw; Fundamentalne trendy. R.3 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw: Uwagi wstępne; Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstw; Decyzje inwestycyjne; Decyzje w sprawie finansowania. R.4 Bankowa obsługa przedsiębiorstw ukierunkowana na przyszłość: Kredyty bankowe dla przedsiębiorstw; Proces podejmowania decyzji kredytowych; Wycena wartości przedsiębiorstwa; Alternatywne instrumenty finansowania. Finansowanie specjalne i doradztwo na rzecz firm; Operacje pośredniczące. R.5 Marketing w usługach bankowych dla przedsiębiorstw Zadania i rola marketingu w zakresie bankowości korporacyjnej; Marketingowe metody zarządzania obszarami strategicznymi w zakresie bankowości korporacyjnej. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1724-9
Wstęp, 1. Podstawowe pojęcia, 2. Podsumowanie wykonawcze w biznesplanie, 3. Cele i opis przedsięwzięcia, 4. Opis produktu, 5. Analiza rynku, 6. Marketing, 7. Zarządzanie, 8. Analiza szans i zagrożeń, 9. Analiza finansowa, 10. Plan wykonawczy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-317-2
CZ.I Wprowadzenie do biznes planu: 1.Planowanie w przedsiębiorstwie, 2.Istota, funkcje i zasady konstrukcji biznes planów. CZ.II Struktura Biznes planu: 3.Podstawowe elementy biznes planu, 4.Rodzeje analiz wykorzystywanych w biznes planie. Cz.III Biznes plan w praktyce gospodarczej: 5.Standardy sporządzania biznes planów, 6.Wykorzystywanie biznes planu w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowania działalności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-353-9
1. Struktura biznesplanu, 2. Analiza rynku, sektora i przedsiębiorstwa, 3. Analiza i badanie rynku, 4. Plan marketingowy, 5. Zasoby ludzkie w biznesplanie, 6. Analiza ekonomiczno-finansowa, 7. Ocena biznesplanu przez banki, 8. Uwarunkowania współfinansowania projektu inwestycyjnego gminy ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013, 9. Ocena zdolności kredytowej gminy przez bank
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Biznesplan : model najlepszych praktyk / Jerzy T. Skrzypek. - Nowe wyd. zaktual. i rozszerz. - Warszawa : Poltext , 2012. - 256 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7561-190-8
1. Model najlepszych praktyk sporządzania biznesplanu; 2. 12 kroków do opracowania i wdrożenia skutecznego biznesplanu; 3. Charakterystyka przedsiębiorstwa oraz koncepcja realizowanego przedsięwzięcia; 4. Plan strategiczny; 5. Plany dziedzinowe; 6. Plan finansowy; 7. Prognozy elementów planu finansowego; 8. Zestaw analiz finansowych; 9. Dostosowanie modelu najlepszych praktyk do wytycznych dla projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.1/.5
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie Ekonomia Marketing)
ISBN: 83-7333-076-3
Budżetowanie; Kontrola budżetowa; Budżet jednostki samorządu terytorialnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1285-2
Podstawy budżetowania kapitałów; Szacowanie przepływów pieniężnych netto; Finansowanie inwestycji rzeczowych; Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach ryzyka; Okres życia projektu; Decyzje inwestycyjne i decyzje finansowe; Inne obszary zastosowania procedur budżetowania kapitału; Budżetowanie kapitału na rynku międzynarodowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; Zeszyt 231)
ISBN: 83-7291-053-7
1. Planowanie w przedsiębiorstwie; 2. Podstawy teoretyczne budżetowania; 3. Modele w budżetowaniu; 4. Metody budżetowania; 5. Budżetowanie kosztów; 6. Przykłady budżetowania; 7. Decyzje dostosowawcze do systemu budżetowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse / C.H.Beck. Finanse przedsiębiorstwa)
ISBN: 978-83-255-2039-7
1.Budżetowanie operacyjne krótkookresowe; 2. Rocznybudżet operacyjno-finansowy; 3. Budżetowanie finansowe; 4. Budżetowanie operacyjne średniookresowe; 5. Wprowadzenie do budżetowania kapitałowego; 6. Ilościowe kryteria w budżetach inwestycji; 7. Finansowanie i ryzyko inwestycji; 8. W kierunku praktyki optymalnego budżetu kapitałowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-162-2
1. Budżetowanie jako instrument zarządzania. 2. Podstawowe koncepcje budżetowania. 3. Budżetowanie operacyjne. 4. Budżetowanie finansowe. 5. Budżetowanie kapitałów. 6. Kontrola wykonania budżetów. 7. Budżetowanie w warunkach rachunku kosztów standardowych. 8. Psychologiczne aspekty budżetowania. 9. Organizacja budżetowania. 10. Informatyczne wspomaganie budżetowania. 11. Budżetowanie w nowoczesnych systemach zarządzania. 12. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Studium przypadku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7440-180-7
1. Controlling, 2. Rachunkowość zarządcza, 3. Koszty w zarządzaniu, 4. Planowanie i budżetowanie, 5. Narzędzia informatyczne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again