Źródło opisu
Książki
(10)
Forma i typ
Książki
(9)
Czasopisma
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(9)
dostępne
(4)
nieokreślona
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(10)
Autor
Bartkowiak Piotr
(2)
Strużycki Marian
(2)
Bazan-Bulanda Anna
(1)
Bojewska Barbara
(1)
Dzieńdziora Joanna
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gancarczyk Marta
(1)
Huczek Marian
(1)
Janczewski Jerzy
(1)
Jaworski Jacek
(1)
Kocot Damian
(1)
Kocot Maria
(1)
Kowalska Sylwia
(1)
Lemańska-Majdzik Anna
(1)
Marcinkiewicz Cezary
(1)
Paradowski Mariusz
(1)
Rybicka Karolina
(1)
Skowron-Grabowska Beata
(1)
Smolarek Małgorzata (1974- )
(1)
Smul Patrycja
(1)
Sobieraj Aneta
(1)
Wiśniewski Jan
(1)
Znańska-Kozłowska Katarzyna
(1)
Łuczka Teresa
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(7)
Kraj wydania
Polska
(10)
Język
polski
(10)
Temat
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(8)
Zarządzanie
(3)
Polska
(2)
Przedsiębiorczość (postawa)
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Agroturystyka
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Budżet państwowy
(1)
Ceny transferowe
(1)
Energetyka
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Innowacje
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kapitał
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Outsourcing
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Przedsiebiortswa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie -- Polska
(1)
Rachunkowość
(1)
Rynek
(1)
Rynek pracy
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Unia Europejska
(1)
Usługi
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Temat: czas
1989-
(3)
Gatunek
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Dziedzina i ujęcie
Zarządzanie i marketing
(1)
10 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7556-035-0 (CeDeWu.pl)
1. Zarządcze aspekty funkcjonowania małego przedsiębiorstwa; 2. Informacja w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem; 3. Potrzeby informacyjne menedżerów i wykorzystanie informacji finansowych w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem; 4. Źródła informacji finansowych w małym przedsiębiorstwie; 5. Metody gromadzenia i przetwarzania informacji finansowych na potrzeby małego przedsiębiorstwa.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.1/.5
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7143-285-9
Cz.I Małe i średnie przedsiębiorstwa w rozwoju gospodarki narodowej i regionalnej: Przetrwanie małych i średnich przedsiębiorstw - koncepcje i ich weryfikacja empiryczna w gospodarce polskiej; Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesach rozwoju konkurencyjności i partnerstwa lokalnego; Przedsiębiorstwa rodzinne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw; Małe i średnie przedsiębiorstwa a kapitał społeczny. Cz.II Determinanty zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach: Finansowanie procesu powstawania oraz rozwoju mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw; Sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz jego finansowanie w Wielkiej Brytanii; Wpływa państwa na dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do rynku zamówień publicznych; Podatek od wartości dodanej oraz jego skutki ekonomiczne dla małych i średnich przedsiębiorstw; Małe i średnie przedsiębiorstwa a innowacje; Internet w komunikacji marketingowej małych i średnich przedsiębiorstw; Doskonalenie kompetencji pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7378-214-1
Enterprise performance management - nowe wsparcie dla przedsiębiorczości korporacyjnej w warunkach globalizacji; Migracja wartości a procesy przedsiębiorczości; Zarządzanie wiedzą jako przejaw przedsiębiorczości; Przedsiębiorczość w restrukturyzacji i wycenie przedsiębiorstwa; Reorientacja procesowa w organizacji a warunki wyzwalania przedsiębiorczości; Integracja personalna w grupach kapitałowych. Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorczości; Public relations a inne formy wpływu na otoczenie - przejawy przedsiębiorczości; Project finance jako metoda pobudzania przedsiębiorczości; Umowy handlowe i regulacje celne jako uwarunkowania przedsiębiorczości; Wpływ prywatyzacji przedsiębiorstw na innowacyjność gospodarki na przykładzie gospodarki polskiej; Wspieranie przedsiębiorczości w działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Wzrost przedsiębiorczości na polskim rynku telekomunikacyjnym jako efekt procesów liberalizacyjno- demonopolizacyjnych; Uwarunkowania i przejawy przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce; Przejawy przedsiębiorczości w zarządzaniu kryzysowym w transporcie lotniczym.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zarządzanie / C.H.Beck. Przedsiębiorczość)
ISBN: 978-83-255-1534-8
1. Teoretyczne podstawy podejmowania decyzji o wsparciu publicznym: Procesy decyzyjne dotyczące wsparcia publicznego; Uwarunkowania decyzji o interwencji państwa z perspektywy zawodności rynku; Interwencja państwa z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej; Metodyka decydowania o interwencji publicznej; 2. Istota wsparcia dla MSP i jego wdrażanie: Właściwości MSP i ich wkład w gospodarkę; Istota polityki wobec MSP i jej miejsce w polityce gospodarczej; Obszary i instrumenty wspierania MSP; Struktury zarządzania i formy dostarczania wsparcia dla MSP; 3. Model oceny wsparcia publicznego dla MSP: Metodyka i model oceny wsparcia dla MSP; Ocena usług informacyjno-konsultacyjnych ze środków publicznych w województwie małopolskim; Ocena procesu wyboru beneficjentów do wsparcia
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 564)
1. Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej; 2. Istota i znaczenie przedsiębiorczości w zarządzaniu; 3. Skłonność małych i średnich przedsiębiorstw do przedsiębiorczości w zarządzaniu; 4. Znaczenie innowacji w rozwoju przedsiębiorczości; 5. Znaczenie zarządzania innowacjami w rozwoju przedsiębiorczości; 6. Skłonność małych i średnich przedsiębiorstw do zarządzania innowacjami- uwarunkowania przedsiębiorczości jako sposobu zarządzania; 7. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw- uwarunkowania przedsiębiorczości jako funkcji.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-88469-17-7
Wpływ otoczenia na zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami; Wpływ zmian zachodzących w otoczeniu na rozwój i działalność średniego przedsiębiorstwa handlowego; Formy instytucjonalnego wspierania małych i średnich przedsiębiorstw; Mieszkańcy powiatu sieradzkiego i ich działania na rzecz przedsiębiorczości lokalnej; Samozatrudnienie czyli sposób na przedsiębiorczość; Inkubator przedsiębiorczości jako instrument wspierania rozwoju lokalnego; Inkubator przedsiębiorczości jako miejsce inicjatyw gospodarczych na przykładzie Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości; Przedsiębiorczość w Polsce i krajach Unii Europejskiej w obszarze użyteczności publicznej; Bariery rozwoju przedsiębiorczości w samorządzie gminnym a przedsiębiorstwa użyteczności publicznej; Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości agroturystycznej w Małopolsce; Szanse i bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w momencie wejścia Polski do UE; Znaczenie znaku CE dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i krajach UE; Programy pomocowe Unii Europejskiej - szansą rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Programy regionalne dla małych i średnich przedsiębiorstw realizowane w Polsce w latach 1990-95 - analiza ilościowa i jakościowa; Źródła finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw; Rola i znaczenie analizy ekonomicznej w małym i średnim przedsiębiorstwie; Analiza struktury finansowej przedsiębiorstw jako podstawowy aspekt sprawnego zarządzania; Skuteczne zarządzanie finansami kluczem do sukcesu MSP na rynkach UE; Ocena zdolności kredytowej małego i średniego przedsiębiorstwa dokonana przez wybrane banki w Polsce; Kredyt bankowy jako podstawowe źródło finansowania rozwoju sektora MSP; Analiza sytuacji finansowej spółki z o.o. "X" za rok 2002.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-88469-32-0
Kształtowanie wizerunku przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce i w krajach UE; Znaczenie promocji internetowej w małych i średnich przedsiębiorstwach; K problematike uplatnovania efektiveho marketingu v malom a strednom podnikani; Internet jako medium promocji małych i średnich przedsiębiorstw; Polskie przedsiębiorstwa transportowe przed przystąpieniem Polski do UE; Dostosowanie poziom produkcji mleka do wymogów UE; Ekonomiczna ocena stanu produkcji jajczarskiej w Polsce na tle krajów UE; Zewnętrzne i wewnętrzne determinanty dla przedsiębiorczości turystycznej na przykładzie miejscowości na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej; Wiedza i praca w organizacji wirtualnej; Małe i średnie elektrownie wodne jako lokalna konkurencja dla energetyki konwencjonalnej w świetle dyrektyw UE; Elektrownie wiatrowe alternatywnym źródłem energii dla małych i średnich przedsiębiorstw; Małe elektrownie wiatrowe jako przykład lokalnej przedsiębiorczości; Energia geotermalna - niewykorzystane źródło energetyczne ludzkości; Pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości - jego wpływ na środowisko pracy i życia człowieka; Telefonia komórkowa - wpływ na życie i środowisko współczesnej cywilizacji
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7251-259-0
Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Struktura wyróżników europejskich w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Przedsiębiorczość w zarządzaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Doradztwo z zakresu zarządzania jako czynnik rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Działalność marketingowa polskich przedsiębiorstw sektora MSP w kontekście integracji z Unią Europejską, Finansowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na progu Unii Europejskiej, Monitoring finansowy w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Monografie i Opracowania Naukowe / Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
ISBN: 978-83-923607-1-1
Formalno-prawne ograniczenia swobody inicjacji działalności gospodarczej - na przykładzie koncesji na przewozy lotnicze; Prawno-ekonomiczne bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego; Problematyka wdrażania międzynarodowego prawa bilansowego w Polsce; Funkcjonowanie rynku pracy w Polsce; Ośrodki odpowiedzialności w przedsiębiorstwie; Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach aliansu strategicznego; Zarządzanie zasobami firmy i jej procesami gospodarczymi wspomagane systemem ERP/ERP II; Zasady finansowania działalności w średnich i dużych przedsiębiorstwach; Zasady prezentacji zmian w kapitałach własnych w różnych formach prawno-organizacyjnych; Rachunkowość przerobu Goldratta w świetle paradygmatów rachunkowości - wyniki badania ankietowego; Biegły rewident jako instytucja zaufania publicznego - ocena korzyści z audytu (wyniki badań empirycznych); Metodyka wyznaczania rodzaju polityki rachunkowości w zakresie rezerw w bankach spółdzielczych; Wybór formy opodatkowania jako optymalizowanie ponoszonych wydatków przez przedsiębiorcę będącym osoba fizyczną; Znaczenie wprowadzenia jednolitej stawki podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw; Rola cen transferowych w planowaniu optymalizacji obciążeń podatkowych; Prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych przez organy kontroli skarbowej; Wyspecjalizowana administracja podatkowa - czynnik wspomagający procesy gospodarcze i zarządzanie dużą firmą; Podatki i ich wpływ na dochody budżetu państwa w Polsce w latach 1991-2003; Kierunki dostosowywania wyższego szkolnictwa zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy w Polsce - wybrane aspekty; Trzecia Droga czy liberalizm gospodarczy? Rozwiązania dla Polski w kontekście ustrojów gospodarczych krajów Unii Europejskiej; Uwarunkowania przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wyzwania dla Polski; Międzynarodowe kryzysy finansowe. Wybrane zagadnienia; Strategia polityki pieniężnej w strefie euro; Działalność europejska Funduszu Inwestycyjnego w zakresie venture capital jako element strategii lizbońskiej; Długoterminowa polityka energetyczna Unii Europejskiej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 338 (1 egz.)
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Zeszyt 1/2013)
1.Orientacja na klienta czynnikiem zapobiegania kryzysowi w przedsiębiorstwie; 2. Rozwój i stan polskiej agroturystyki; 3. Wybrane aspekty doboru personelu w administracji publicznej; 4. Powody prowadzenia własnej działalności gospodarczej małych firm; 5. Wykorzystanie outsourcingu w wybranych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa; 6. Problemy związane z zastosowaniem outsourcingu w sektorze MSP; 7. Problematyka zarządzania logistycznego strumieniami powrotnymi; 8. Wykorzystanie Internetu w sprzedaży i promocji usług turystycznych; 9. Wypalenie zawodowe- pojęcie, przyczyny i objawy; 10. Globalizacja- szansa czy zagrożenie dla współczesnego świata; 11. Teoretyczne i praktyczne aspekty komunikacji społecznej na przykładzie wybranych zagadnień socjologicznych; 12. Kontrola zarządcza instrumentem zarządzania jednostką finansów publicznych; 13. Kalkulacja kosztu jednostkowego elementem zarządzania spółką X; 14. Zasady opodatkowania osób prawnych w Polsce i Niemczech- analiza porównawcza; Recenzja książki S. Kassay "Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość, tom I, Środowisko biznesowe. Zmiany struktur własnościowych w okresie transformacji ekonomicznej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej