Source
Książki
(23)
Form of Work
Książki
(22)
Publikacje naukowe
(2)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(19)
available
(8)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(20)
Author
Wach Krzysztof (1976- )
(5)
Piałucha Marek
(2)
Alimpiiev Yevhenii
(1)
Bajorek-Ziaja Hanna
(1)
Baran Michał
(1)
Baryń Magdalena
(1)
Borowiecki Ryszard
(1)
Brdulak Halina
(1)
Bugaj Justyna M
(1)
Detyna Beata
(1)
Dudzińska-Korczak Natalia
(1)
Francik Kamila
(1)
Gancarczyk Jacek
(1)
Gołębiowski Tomasz
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Gródek-Szostak Zofia
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Illiashenko Nataliia
(1)
Illiashenko Sergii
(1)
Jarzębiński Marek
(1)
Kobis Paweł
(1)
Kowalska Sylwia
(1)
Kraj Kamil M
(1)
Kulhánek Lumír
(1)
Kusio Tomasz
(1)
Lech Aleksandra
(1)
Makieła Zbigniew J
(1)
Małuszyńska Ewa
(1)
Miszewski Maciej
(1)
Miąsek Dagmara
(1)
Najlepszy Eugeniusz
(1)
Nowakowski Marcin K
(1)
Olszewski Leon
(1)
Podgórska-Rykała Joanna (1987- )
(1)
Porvazník Ján
(1)
Poznańska Krystyna
(1)
Pudło Mariusz
(1)
Pędziwiatr Ewelina
(1)
Shypulina Yuliia
(1)
Siuta-Tokarska Barbara
(1)
Stefańska-Matuszyn Maria
(1)
Stolarska Agnieszka
(1)
Stuss Magdalena M
(1)
Sulich Adam
(1)
Sulima Elżbieta
(1)
Surdej Aleksander (1961- )
(1)
Szczepańska-Woszczyna Katarzyna
(1)
Szymańska Anna
(1)
Tendera-Właszczuk Helena
(1)
Trojanowski Tomasz
(1)
Widera Wiktor
(1)
Wiśniewski Jan (1946- )
(1)
Wójtowicz Krzysztof
(1)
Ziaja Sebastian
(1)
Ćwik Bogdan
(1)
Żukowska Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(18)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(23)
Subject
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(14)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(8)
Unia Europejska
(8)
Polska
(4)
Ochrona środowiska
(3)
Prawo krajowe a prawo Unii Europejskiej
(3)
Rolnictwo
(3)
Unia Europejska (UE)
(3)
Energetyka
(2)
Euro (pieniądz)
(2)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Fundusze wspierania przedsiębiorczości
(2)
Globalizacja
(2)
Innowacje
(2)
Integracja europejska
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Konkurencja
(2)
Otoczenie firmy
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Przedsiębiorstwo prywatne
(2)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(2)
Rynek pracy
(2)
Swobodny przepływ osób
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(2)
Współpraca gospodarcza
(2)
BPMS (informatyka)
(1)
Banki
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bezpieczeństwo informacji
(1)
Bhp
(1)
Budżet państwa
(1)
Ceny transferowe
(1)
Działalność gospodarcza
(1)
Edukacja
(1)
Ekorozwój
(1)
Europeizacja
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Facebook
(1)
Finanse przedsiębiorstwa
(1)
Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce
(1)
Franchising
(1)
Fundusze
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Handel
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Internacjonalizm
(1)
Inwestycje
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Jednolity rynek Unii Europejskiej
(1)
Kadry
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Keynesizm
(1)
Konsumenci
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Leśnictwo
(1)
Logistyka
(1)
Logistyka gospodarcza międzynarodowa
(1)
Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce lokalnej
(1)
Menedżerowie
(1)
Monopole
(1)
Niemcy
(1)
Ocena pracowników
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Ordoliberalizm
(1)
Pieniądz
(1)
Podatek
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Podatki
(1)
Polityka innowacyjna
(1)
Polityka publiczna
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka spójności UE
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo pracy
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Przemysł
(1)
Przetwarzanie w chmurze
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Płaca minimalna
(1)
Rachunkowość
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rybołóstwo
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Równowaga ekonomiczna
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Spółki
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1989-2000
(2)
1901-2000
(1)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(8)
Polska
(4)
Katowice (woj. śląskie ; okolice)
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(3)
Podręcznik
(2)
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(7)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(6)
Zarządzanie i marketing
(2)
23 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7417-121-9
Część I: Biznes międzynarodowy - formy i metody działania w zróżnicowanych warunkach konkurencji międzynarodowej. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski i jej pomiar przy zastosowaniu analizy czynnikowej; Dylematy polityk i konkurencji Unii Europejskiej; Konkurencyjność, atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne Polski na tle innych krajów Europy Środkowowschodniej; Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1919-2002 i jego wkład w handel zagraniczny; Determinanty rozwoju regionalnego i globalnego. Przypadek energii; Analiza rynku wyrobów mleczarskich w Polsce w obliczu przystąpienia do Unii Europejskiej; Międzynarodowa wymiana handlowa produktami technologii informatycznych - specyfikacja i implikacje; Technologiczne aspekty funkcjonowania łańcuchów dostaw - ujęcie międzynarodowe; Logistyka międzynarodowa w biznesie międzynarodowym; Uwarunkowania rozwoju transportu w krajach alpejskich; Żegluga morska bliskiego zasięgu. Część II: Zróżnicowanie współczesnej polityki gospodarczej i zagranicznej z perspektywy rozwoju globalizacji. Globalizacja a handel międzynarodowy - uwagi ogólne; Globalizacja - szansa czy zagrożenia dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - wyniki badań ekspertów; Globalizacja a polityka przemysłowa; Perspektywy delokalizacji działalności produkcyjnej poza Europę w opinii europejskich ekspertów; Wpływ procesów integracji i globalizacji rynków finansowych na usługi bankowości inwestycyjnej; Wpływ japońskiego kryzysu gospodarczego na reformy strukturalne w Japonii; Polityka wspierania wymiany gospodarczej krajów ASEAN. Część III: Procesy internacjonalizacji - korporacje międzynarodowe - strategie przedsiębiorstw - konkurencyjność międzynarodowa. Korporacje transnarodowe jako podmioty współczesnej gospodarki światowej; Struktury przedsiębiorstw międzynarodowych w świetle nowego instytucjonalizmu w teorii organizacji; Zarządzanie wiedzą w korporacjach transnarodowych; Przeciwdziałanie kryzysom - wnioski dla przedsiębiorców międzynarodowych; Teoretyczny model funkcjonowania konsorcjum eksportowego; Sieci biznesowe jako forma integracji w celu optymalizacji warunków działania na rynku globalnym - ujęcie teoretyczne; Typologia oraz kierunki przepływu wiedzy wewnątrz powiązania sieciowego działającego na rynku zagranicznym; Możliwości czołowej rywalizacji polskich przedsiębiorstw z korporacjami międzynarodowymi; Wpływ konkurencji na strategie przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych; Determinanty strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa na etapie wyboru rynku zagranicznej ekspansji; Inwestycje jako forma wejścia przedsiębiorstw na rynek Federacji Rosyjskiej; Rozwój rynku fuzji i przejęć w Europie Środkowowschodniej - determinanty szóstej fali fuzji i przejęć; Cele i strategie działania polskich przedsiębiorców w perspektywie roku 2008 - wyniki badań; Kształtowanie polityki cenowej na rynkach międzynarodowych; Zagadnienia kadrowe w kontekście internacjonalizacji rynków pracy; Wpływ pomocy publicznej na konkurencyjność przedsiębiorstw; Dominujące postawy strategiczne firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych; Wpływa nowoczesnych technologii na działalność firm fonograficznych; Internacjonalizacja polskiej branży meblarskiej. Część IV: Międzynarodowe rynki finansowe. Rozwój globalnych rynków finansowych na przełomie wieków; Ryzyko kraju i instrumenty jego ograniczania; Ocena skuteczności tzw. pośrednich reżimów kursowych; Problematyka uwarunkowania pomocy kredytowej MFW oraz efektywności programów dostosowywania tej organizacji; Wpływ globalizacji rynków finansowych na politykę pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa; Ocena stabilności deficytu na rachunku obrotów bieżących - podejście bezpośrednie i pośrednie; Liberalizacja przepływów kapitału w krajach Unii Europejskiej na tle ewolucji światowego systemu walutowego; Sektor finansowy w nowych krajach Unii Europejskiej i jego znaczenie w finansowej intermediacji i transmisji impulsów polityki pieniężnej; Integracja rynku papierów wartościowych w Unii Europejskiej; Kontrowersje wokół polityki fiskalnej w strefie euro; Perspektywy integracji walutowej Polski w ramach Europejskiego Systemu Walutowego; Rozwój detalicznego rynku usług bankowych po akcesji Polski do Unii Europejskiej na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw; Rozwój światowego rynku kwitów depozytowych w latach 1993-2004.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-921813-0-1
1. Uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej, 2.Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw, 3.Warunki uruchamiania działalności gospodarczej w wybranych krajach Unii Europejskiej, 4.Współpraca handlowa wewnątrz Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-383-6
1. Biznes europejski- ku specyfice czy globalizacji?; 2. Otoczenie prawne eurobiznesu; 3. Sektor finansowy Unii Europejskiej- kierunek reform; 4. Zmiany w bankowości w Unii Europejskiej; 5. Eurozarządzanie- zarządzanie europejskie; 6. Euromarketing- marketing europejski; 7. Korporacje transnarodowe- inwestycyjne zaangażowanie na rynku Unii Europejskiej; 8. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej; 9. Polskie przedsiębiorstwa na rynkach Unii Europejskiej; 10. Uwarunkowania międzynarodowej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw po akcesji do Unii Europejskiej; 11. Unia Europejska- instytucje i polityka Wspólnoty dla biznesu; 12. Statystyczny obraz polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-17271-8
1. Konceptualizacja rozwoju małego i średniego przedsiębiorstwa; 2. Rozwój małego i średniego przedsiębiorstwa przez umiędzynarodowienie; 3. Operacjonalizacja procesu europeizacji małych i średnich przedsiębiorstw; 4. Unijna polityka wspierania rozwoju i europeizacji małych i średnich przedsiębiorstw; 5. Empiryczna analiza procesu europeizacji przedsiębiorstw. Badania eksploracyjne przedsiębiorstw z województwa małopolskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.1/.5
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8030-009-5
Zawiera: Wprowadzenie; Fundusze unijne w rozwoju regionalnym Polski - priorytety, działania i zmiany; Znaczenie venture capital w finansowaniu innowacyjnych przedsiębiorstw; Prawne uwarunkowania emisji obligacji przychodowych a potencjalne szanse i zagrożenia dla jednostek samorządu terytorialnego jako emitentów; Portal społeczności owy Facebook jako kanał przepływu informacji wśród studentów szkół wyższych w województwie śląskim; udział podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w kształtowaniu lokalnej polityki ochrony zabytków; Rewitalizacja małych i średnich miast Mazowsza w latach 2007-2013. Dylematy i wyzwania; Rola prezydenta w moderowaniu dyskursu publicznego na podstawie rozmów o przyszłości Republiki Słowenii, zainicjowanych przez prezydenta Janeza Drnovška.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Fundusze UE 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm / Anna Szymańska. - Wyd.2 zaktual. - Warszawa : PLACET, 2008. - 367 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7488-129-6
1. Chwila rozmowy, czyli co było, co bedzie, 2. Co czeka Misie w latach 2007-2013, czyli ułatwienia, 3. Nowości, czyli co to jest innowacja, 4. Za horyzontem - słów klika o polityce horyzontalnej, 5. Mapa pomocy, czyli fundusze centralne i regionalne, 6. Spacerkiem po Polsce, czyli co znajda Misie w RPO, 7. Fundusze europejskie, nie unijne, 8. Krok po kroku, wniosek, załączniki i co tam jeszcze potrzeba, 9. Niezbędnik, czyli książka adresowa, 10. Dodatki: słownik, kategoryzacja, formularze, itd.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7171-878-0
1.Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i Polsce, 2.Polityka technologiczna Unii Europejskiej i Polsce, 3.Polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej i Polsce a konkurencyjność, 4.Wpływ prywatyzacji na konkurencyjność sektora energetycznego w Unii europejskiej i Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-40-X
1. Podstawy działania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, 2. Warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej, 3. Korzyści i koszty związane z uruchomieniem działalności gospodarczej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Book
In basket
Jak założyć firmę w Unii Europejskiej / Krzysztof Wach. - Wyd. 3 uaktual. - Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2006. - 421, s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-7484-057-9
1. Podstawy działania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, 2. Warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej, 3. Korzyści i koszty związane z uruchomieniem działalności gospodarczej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 1642-980X ; Nr 1-2/2003 Nr 1-2/2004)
1.Doktryna ortoliberalizmu - założenia i charkaterystyka, 2.Badanie otoczenia rynkowego i makroekonomicznego na potrzeby identyfikacji sytuacji rynkowej, 3.Wykorzystanie koncepcji mikroekonomicznych nowej ekonomii keynesowskiej w polityce personalnej przedsiębiorstw, 3.Decyzje inwestycyjne śląskich przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) wobec członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, 4.Logistyczna struktura procesowa - próba budowy modelu transformacji, 5.Wycena inwestycji, 6.Wybrane zaganienia franchisingu, 7.Instrumenty oddziaływania na klienta w działalności gospodarczej - wybrane aspekty, 8.Jakość usług w administracji samorządowej jako obiekt badań, 9.Środki trwałe w świetle przepisów bilansowych i podatkowych, 10.Podatki bezpośrenie w śwecji, 11.Wybrane problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, leśnictwie i łowiectwie, 12.Nowe regulacje w prawie prawcy w 2004 r a nowe obowiązki przedsiębiorców zatrudniających pracowników - wybrane zaganienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7431-082-6
Wprowadzenie; R.1 Międzynarodowa integracja gospodarcza w Europie w ujęciu historycznym; R.2 Unia Europejska i jej prawo; R.3 System instytucjonalny Unii Europejskiej; R.4 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej; R.5 Polityka budżetowa; R.6 Polityka monetarna; R.7 Polityka regionalna; R.8 Polityka rolna; R.9 Polityka zatrudnienia; R.10 Polityka ochrony środowiska; R.11 Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2689)
ISBN: 83-229-2587-5
1.Makroekonomiczne aspekty procesów globalizacji i regionalizacji, 2.Współpraca regionalna, 3.Prawne i ekonomiczne aspekty stosunków polsko-niemieckich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie / C.H.Beck. Przedsiębiorczość)
ISBN: 978-83-812-8551-3
Zawiera: Część I. Przedsiębiorczość Rozdział 1. Przedsiębiorczość i innowacyjność – wprowadzenie: 1.1. Przedsiębiorczość; 1.2. Wprowadzenie do innowacyjności – analiza pojęciowa; 1.3. Innowacyjność a przedsiębiorczość; 1.4. Przedsiębiorcza, innowacyjna organizacja. Rozdział 2. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości: 2.1. Klasyfikacja uwarunkowań kształtowania przedsiębiorczości; 2.2. Kompetencje przedsiębiorcze i motywacja w podejmowaniu działalności gospodarczej; 2.3. Stan rozwoju przedsiębiorczości w Polsce; 2.4. Studium przypadku – koncepcja i uwarunkowania rozwoju firmy rodzinnej na przykładzie przedsiębiorstwa cukierniczo-piekarskiego. Rozdział 3. System i instytucje wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw: 3.1. Systemy wsparcia MSP; 3.2. Polityka Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw; 3.3. Systemy i instrumenty wspierania MSP w wybranych krajach UE; 3.4. System i instrumenty wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; 3.5. Studium przypadku – przykłady wsparcia dla MSP. Rozdział 4. Przestrzenne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości: 4.1. Przesłanki rozwoju przedsiębiorczości; 4.2. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie klastrów; 4.3. Studium przypadku – Klaster Life Science w Krakowie. Rozdział 5. Przedsiębiorczość akademicka: 5.1. Kanały komercjalizacji innowacji; 5.2. Definicje przedsiębiorczości akademickiej – analiza pojęciowa; 5.3. Koncepcje (modele) przedsiębiorczości akademickiej;5.4. Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości akademickiej; 5.5. Rekomendacje dla przedsiębiorczości akademickiej;5.6. Studium przypadku – przedsiębiorczość akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozdział 6. Cechy modelu przedsiębiorczego uniwersytetu – analiza przypadku polskiej uczelni publicznej: 6.1. Wprowadzenie do przedsiębiorczości uniwersyteckiej; 6.2. Ewolucja uczelni w kierunku modelu przedsiębiorczego – wybrane zagadnienia; 6.3. Studium przypadku – przedsiębiorcza Akademia Górniczo-Hutnicza. Część II. Zarządzanie innowacjami Rozdział 7. Innowacyjne przedsiębiorstwo: 7.1. Czynniki innowacyjności przedsiębiorstwa w kontekście zmian w postrzeganiu procesów innowacyjnych; 7.2. Innowacyjne przedsiębiorstwo – istota pojęcia; 7.3. Miary innowacyjnego przedsiębiorstwa; 7.4. Refleksje nad innowacyjnym przedsiębiorstwem; 7.5. Studium przypadku – innowacyjne przedsiębiorstwa. Rozdział 8. Innowacyjne metody zarządzania: 8.1. Analiza przyczyn i skutków wad (FMEA); 8.2. Rozwinięcie funkcji jakości (QFD) a dom jakości (HoQ); 8.3. Statystyczne sterowanie procesem (SPC); 8.4. Studium przypadku – projektowanie nowej usługi edukacyjnej z zastosowaniem techniki budowy domu jakości w ramach analizy QFD. Rozdział 9. Zarządzanie innowacjami: 9.1. Zarządzanie innowacjami – analiza pojęciowa; 9.2. Źródła innowacji; 9.3. Strategie innowacji; 9.4. Modele zarządzania innowacjami; 9.5. Źródła finansowania innowacji; 9.6. Uwarunkowania wdrażania innowacji; 9.7. Studium przypadku – plan zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie branży Motoryzacyjnej. Rozdział 10. Techniki zarządzania innowacyjnym projektem: 10.1. Uwarunkowania projektów innowacyjnych; 10.2. Techniki stosowane w praktyce zarządzania projektem innowacyjnym; 10.3. Studium przypadku – firma Flukar Sp. z o.o. Rozdział 11. Działalność innowacyjna korporacji transnarodowych w Polsce; 11.1. Rola międzynarodowych organizacji outsourcingowych we wdrażaniu innowacji; 11.2. Rola kultury organizacyjnej wpływająca na poziom innowacyjności organizacji; 11.3. Rola specjalistów personalnych we wdrażaniu innowacji; 11.4. Studium przypadku – zastosowania employer brandingu w Grupie INTERIA.PL (wywiad z Agatą Łotowską). Rozdział 12. Rola informacji w pobudzaniu innowacyjności: 12.1. Pojęcie informacji z perspektywy innowacyjności; 12.2. Zasilanie informacją procesu kreowania innowacyjnych rozwiązań; 12.3. Informatyczne wsparcie zasilania informacją procesu pobudzania innowacyjności; 12.4. Doskonalenie systemu informacyjnego podnoszące potencjał innowacyjności; 12.5. Studium przypadku – innowacyjność jako źródło oraz efekt wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego SAP na Uniwersytecie Jagiellońskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-215-3
1. Przedsiębiorczość i przedsiębiorstwo rodzinne w gospodarce rynkowej; 2. Własność, kontrola i zarządzanie w przedsiębiorstwach rodzinnych; 3. Sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych; 4. Egzogeniczne uwarunkowania procesu sukcesji przedsiębiorstw w Unii Europejskiej; 5. Metodyka badania procesu sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych; 6. Empiryczna analiza sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 35)
ISBN: 83-89224-55-0
Współzależności polityki konkurencji Unii Europejskiej z pozostałymi politykami wspólnotowymi; Ochrona konsumenta wobec reklamy w Unii Europejskiej i w Polsce; Przekształcenia w handlu wspólnotowym jako efekt istnienia jednolitego rynku europejskiego; Kształtowanie dochodów rolniczych w świetle zmian Wspólnej Polityki Rolnej UE z uwzględnieniem typologii gospodarstw rolnych; Zasady i ewolucja wspierania MŚP w Unii Europejskiej - implikacje dla Polski; Ewolucja strategii polityki pieniężnej i kursowej w Polsce w procesie integracji gospodarczej z UE i UGW; Jednolita ponadnarodowa polityka pieniężna oraz zróżnicowana narodowo polityka fiskalna wobec asymetrycznych i wspólnych wstrząsów gospodarczych w przyszłej Unii Europejskiej; Zachowania władz regionalnych w polityce europejskiej Hiszpanii i Niemiec; Rola polityki regionalnej w zmniejszaniu zróżnicowania regionalnego w Unii Europejskiej. Zróżnicowanie regionalne PKB oraz stopy bezrobocia w krajach kandydujących i członkowskich Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" ; Nr 15)
ISBN: 83-87708-81-X
1. Wpływ Unii Europejskiej na zmiany otoczenia gospodarczego MSP w Polsce (uwarunkowania prawne), 2. Wykorzystanie doświadczeń Unii Europejskiej w tworzeniu instytucjonalnych form wspierania sektora MSP w Polsce, 3. Możliwości funkcjonowania sektora MSP w Polsce w aspekcie członkostwa w UE, 4. Małe i średnie przedsiębiorstwa
w specjalnych strefach ekonomicznych po przystąpieniu do Unii Europejskiej, 5.System funduszy pożyczkowych i
poręczeniowych jako wsparcie rozwoju małych i śred nich przedsiębiorstw w Polsce, 5.Programy pomocowe prz eznaczone dla przedsiębiorców rozpoczynajacych działa lność gospodarczą, 6.Kapitały zewnętrzne w finansowani u produkcji "zielonej energii" na przykładzie małych elektrowni wodnych, 7.Realizacja polityki budżetowej w Polsce w kontekście wspierania rozwoju małych i śre dnich przedsiębiorstw, 8.Polityka państwa wobec małych
i średnich przedsiębiorstw, 9.Szanse rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw handlowych w procesach integr acji europejskiej, 10.Kierunki działań projakościowych
w małych i średnich przedsiębiorstwach, 11.Wspieranie MSP i pomoc publiczna w krajach Unii Europejskiej, 12. Pomoc finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programu PHARE, 13.Możliwości pozyskania środ ków na inwestycje przez MSP w ramach Sektorowego Progr amu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębior stw (SPO WKP), 14.Strategie globalne i regionalne a polityka wspierania rozwoju MSP w kontekście przechodz enia od przedsiębiorstwa tradycyjnego do organizacji wirtualnej, 15.Odpowiedzialność cywilnoprawna przedsię biorcy za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym, 16.Formy pomocy oraz oczekiwania małych i średnich prz edsiębiorstw wobec udzielonego wsparcia, 17.Wpływ poli tyki Polski oraz Unii Europejskiej na MSP turystyczne oraz transportowe, 18.System wspierania innowacji i tr ansferu technologii dla małych i średnich przedsię biorstw.Wnioski dla Dolnego śląska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" ; Nr 15)
ISBN: 83-87708-81-X
1. Informacyjno-decyzyjne aspekty systemu logistycznego przedsiębiorstwa produkcyjnego, 2. Zarządzanie własnością intelektualną w małych i średnich przedsiębiorstwach, 3. Podejmowanie działalności gospodarczej i uwarunkowania rozwoju MSP, 4. Wpływ małych i średnich przedsiębiorstw na rynek pracy w Polsce, 5. Zarządzanie małymi przedsiębiorstwami, 6. Potencjał pracy jako krytyczny czynnik sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw, 7. Tworzenie systemu wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie eksportu w regionie opolskim, 8. Mikroprzedsiębiorstwo jako szczególna kategoria małej firmy. analiza i ocena działalności mikroprzedsiębiorstw w latach 1993-2001, 9. Zasady opodatkowania VAT małych przedsiębiorstw, 10. Specyfika motywowania w dziale marketingu, 11. Opis działania menedżera firmy radiowej na przykładzie radia wrocławskiego, 12. Tanie i skuteczne, 13. Prawa konsumentów w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, 14. Możliwości oraz bariery wykorzystania Internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa, 15. Wybrane problemy eksploatacji maszyn i u rządzeń w małych i średnich przedsiębiorstwach, 16. Internetowe możliwości wspierania procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwie na przykładzie województwa lubuskiego, 17. Dylematy polskich oraz europejskich małych i średnich przedsiębiorstw wobec możliwości ich rozwoju, 18. Strategia Rozwoju Powiatu Kłodzkiego i Strategia Rozwoju Gminy Bystrzyca Kłodzka - przygotowanie samorządu do spierania małej i średniej przedsiębiorczości w dziedzinie turystyki, 19. Budowanie lojalności klientów jako sposób na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.
średnich przedsiębiorstw wobec możliwości ich rozwoju , 18.Strategia Rozwoju Powiatu Kłodzkiego i strategia Rozwoju Gminy Bystrzyca Kłodzka - przygotowanie samorz ądu do wspierania małej i średniej przedsiębiorczości w dziedzinie turystyki, 19.Budowanie lojalności klient ów jako sposób na uzyskanie przewagi konkurencyjnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7378-173-0
1. Relacje transakcyjne i kooperacyjne z interesariuszami a rozwój przedsiębiorstwa. 2. Uwarunkowania prawne (regulacje) a możliwości zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. 3. Uwarunkowania (relacje) finansowe jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw. 4. Aspekty społeczne, etyczne i ekologiczne w relacjach przedsiębiorstwa z jego interesariuszami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Studia Ekonomiczna / Oficyna Ekonomiczna)
ISBN: 83-89355-72-8
Wprowadzenie; R.1 Rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód; R.2 Specyfika rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód; R.3 Procedura akcesji do Unii Europejskiej; R.4 Wyniki negocjacji akcesyjnych w poszczególnych obszarach; R.5 Ocena procesu akcesyjnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania Naukowe / Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
ISBN: 978-83-923607-1-1
Formalno-prawne ograniczenia swobody inicjacji działalności gospodarczej - na przykładzie koncesji na przewozy lotnicze; Prawno-ekonomiczne bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego; Problematyka wdrażania międzynarodowego prawa bilansowego w Polsce; Funkcjonowanie rynku pracy w Polsce; Ośrodki odpowiedzialności w przedsiębiorstwie; Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach aliansu strategicznego; Zarządzanie zasobami firmy i jej procesami gospodarczymi wspomagane systemem ERP/ERP II; Zasady finansowania działalności w średnich i dużych przedsiębiorstwach; Zasady prezentacji zmian w kapitałach własnych w różnych formach prawno-organizacyjnych; Rachunkowość przerobu Goldratta w świetle paradygmatów rachunkowości - wyniki badania ankietowego; Biegły rewident jako instytucja zaufania publicznego - ocena korzyści z audytu (wyniki badań empirycznych); Metodyka wyznaczania rodzaju polityki rachunkowości w zakresie rezerw w bankach spółdzielczych; Wybór formy opodatkowania jako optymalizowanie ponoszonych wydatków przez przedsiębiorcę będącym osoba fizyczną; Znaczenie wprowadzenia jednolitej stawki podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw; Rola cen transferowych w planowaniu optymalizacji obciążeń podatkowych; Prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych przez organy kontroli skarbowej; Wyspecjalizowana administracja podatkowa - czynnik wspomagający procesy gospodarcze i zarządzanie dużą firmą; Podatki i ich wpływ na dochody budżetu państwa w Polsce w latach 1991-2003; Kierunki dostosowywania wyższego szkolnictwa zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy w Polsce - wybrane aspekty; Trzecia Droga czy liberalizm gospodarczy? Rozwiązania dla Polski w kontekście ustrojów gospodarczych krajów Unii Europejskiej; Uwarunkowania przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wyzwania dla Polski; Międzynarodowe kryzysy finansowe. Wybrane zagadnienia; Strategia polityki pieniężnej w strefie euro; Działalność europejska Funduszu Inwestycyjnego w zakresie venture capital jako element strategii lizbońskiej; Długoterminowa polityka energetyczna Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again