Form of Work
Książki
(64)
Status
only on-site
(52)
available
(35)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(38)
Czytelnia
(52)
Author
Borski Maciej (1975 - )
(9)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(7)
Fleszer Dorota (1971- )
(6)
Florek Ludwik
(6)
Krawiec Grzegorz
(5)
Lityński Adam
(5)
Baran Beata
(4)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(4)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(4)
Sobas Magdalena
(4)
Ćwiertniak Bolesław Maciej
(4)
Świątkowski Andrzej Marian
(4)
Kalisz Anna
(3)
Pogłódek Andrzej
(3)
Pudło Anna
(3)
Rozmus Dariusz
(3)
Sozański Jarosław
(3)
Sternal Szymon
(3)
Suknarowska-Drzewiecka Ewa
(3)
Witkowski Jarosław
(3)
Żołyński Janusz
(3)
Bernat Rafał
(2)
Bielecki Leszek
(2)
Bury Beata
(2)
Hołubko Wiktor
(2)
Hrynkiewicz Radosław
(2)
Kil Jan
(2)
Kosior Wojciech
(2)
Kumidor Irena
(2)
Kumor-Jezierska Ewelina
(2)
Majewska Patrycja
(2)
Majewski Kamil
(2)
Makowiec Aneta
(2)
Mercik Anna
(2)
Milewicz Marian
(2)
Moll Tomasz
(2)
Moras-Olaś Kinga
(2)
Podgórska-Rykała Joanna
(2)
Surdykowska Barbara
(2)
Szewczyk Helena
(2)
Wojtal Janusz
(2)
Zieliński Tadeusz
(2)
Adamczyk Sławomir
(1)
Aniszewska Grażyna
(1)
Armstrong Michael
(1)
Bartkiewicz Katarzyna
(1)
Beśka Tadeusz
(1)
Białas Patrycja
(1)
Biernacka Ewa
(1)
Bolechów Bartosz
(1)
Borkowska Stanisława
(1)
Boroń Marta
(1)
Cegiełko Paweł
(1)
Chakowski Maciej
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Chmielowiec Agnieszka
(1)
Ciszek Przemysław
(1)
Czerniak-Swędzioł Justyna
(1)
Duraj Tomasz
(1)
Dygnatowski Włodzimierz
(1)
Enerlich Marek
(1)
Fagan Colette
(1)
Florczak Agnieszka
(1)
Frankowska Weronika
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Furmańska-Maruszak Agnieszka
(1)
Giermanowska Ewa
(1)
González Menéndez Maria C
(1)
Gredka Iwona
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Gregorczyk Dariusz J
(1)
Grygiel-Kaleta Żaneta
(1)
Grygutis Jakub
(1)
Grzonka Lesław
(1)
Gómez Ansón Silvia
(1)
Góral Zbigniew
(1)
Huras Agnieszka
(1)
Jabłońska Maria
(1)
Jesiołowski Kamil
(1)
Juchnowicz Marta
(1)
Kaczmarczyk Michalina
(1)
Kakhnych Volodymyr
(1)
Klimowicz Magdalena
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Kochańczyk Rafał
(1)
Koczur Wiesław
(1)
Kolasiński Adam
(1)
Kolasiński Marek Krzysztof
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Kowalska Magdalena
(1)
Kozaczek Jan
(1)
Kozioł Aleksandra A
(1)
Krajewski Mirosław
(1)
Kruszyński Piotr
(1)
Kryska Sandra
(1)
Krzysztofik Edyta
(1)
Kupny Weronika
(1)
Kuźmicz Karol
(1)
Kuźnik Grzegorz
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Year
2010 - 2019
(29)
2000 - 2009
(33)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(64)
Language
Polish
(64)
Subject
Prawo pracy
(47)
Prawo cywilne
(8)
Kadry
(7)
Praca
(6)
Prawa człowieka
(6)
Prawo konstytucyjne
(6)
Równouprawnienie płci
(6)
Zbiorowe stosunki pracy
(6)
Prawo karne
(5)
Ubezpieczenia społeczne
(5)
Zatrudnienie
(5)
Konkurencja
(4)
Płaca
(4)
Równość (prawo)
(4)
Samorząd terytorialny
(4)
Urzędnicy
(4)
Wolność obywatelska
(4)
Administracja publiczna
(3)
Czas pracy
(3)
Dyskryminacja
(3)
Kobieta
(3)
Menedżerowie
(3)
Motywacja pracy
(3)
Praca czasowa
(3)
Pracodawcy
(3)
Prawo do pracy
(3)
Prawo do sądu
(3)
Prawo międzynarodowe
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Rolnictwo
(3)
Rzecznik praw obywatelskich
(3)
Zarządzanie wiedzą
(3)
Zdrowie publiczne
(3)
Związki zawodowe
(3)
Administracja
(2)
Agencje ochrony osób i mienia
(2)
Bhp
(2)
Decyzje administracyjne
(2)
Energetyka
(2)
Godność ludzka
(2)
Internet
(2)
Leśnictwo
(2)
Majątek
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Odpowiedzialność cywilna
(2)
Pierwsza pomoc
(2)
Polityka społeczna
(2)
Prace dyplomowe
(2)
Prawo autorskie
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Prawo karne procesowe
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Prześladowanie w miejscu pracy
(2)
Płeć kulturowa
(2)
Rady zakładowe
(2)
Religia
(2)
Samoobrona
(2)
Służba więzienna
(2)
Tajemnica państwowa
(2)
Tajemnica służbowa
(2)
Ubezpieczenia chorobowe
(2)
Umowa o pracę na czas określony
(2)
Umowa o pracę na zastępstwo
(2)
Unia Europejska
(2)
Zakład pracy
(2)
AIDS
(1)
Absencja
(1)
Absolutorium (prawo)
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Broń palna
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Choroby
(1)
Controlling
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Daniny publiczne
(1)
Demokracja deliberatywna
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dyscyplina pracy
(1)
Dysertacje naukowe
(1)
Ekonomia
(1)
Ekorozwój
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Emerytura
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Farmaceuci
(1)
Feminizm
(1)
Franchising
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gry hazardowe
(1)
Gwałt
(1)
Górnictwo
(1)
Handel ludźmi
(1)
Homoseksualizm
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Inspekcja pracy
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Inwestycje
(1)
Subject: time
1901-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Czechy
(1)
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.)
(1)
Mołdawia
(1)
Polska
(1)
81 results Filter
No cover
Book
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka ; Rok XIX. Zeszyt specjalny)
Temat: Kroński, Aleksander (prawnik ; 1870-1935) ; Demokracja deliberatywna - prawo - Polska ; Inicjatywa ludowa - prawo - Polska ; Społeczeństwo obywatelskie - a inicjatywa ustawodawcza - Polska ; Rzecznik praw obywatelskich - organizacja - Polska ; Równość (prawo) - prawodawstwo - Polska ; Dyskryminacja - prawo - Polska ; Farmaceuci - klauzula sumienia - prawo - Polska ; Farmaceuci - etyka - Polska ; Prawa człowieka - filozofia - zagadnienia - 21 w ; Godność ludzka - filozofia - zagadnienia - 21 w ; Zapłodnienie sztuczne - etyka ; Zapłodnienie sztuczne - metody - prawo ; Wina (prawo) - a indukcja ; Wina (prawo) - a abdukcja (log.) ; Wina (prawo) - a dedukcja ; Dowód sądowy - a opinie prawne ; Ekspertyza (prawo) - a a dowód sądowy ; Przepadek rzeczy - prawo - Polska ; Orzeczenie sądowe ; Prawo karne procesowe ; Broń palna - użytkowanie - prawo - Polska ; Pozwolenia administracyjne - prawo - Polska ; Administracja elektroniczna - organizacja - Polska ; Administracja elektroniczna - a doręczenie pisma - prawo - Polska ; Budżety obywatelskie - a samorząd terytorialny ; Absolutorium (prawo) - zarząd - samorząd powiatowy ; Absolutorium (prawo) - zarząd - samorząd wojewódzki ; Równość (prawo) - Polska ; Postępowanie administracyjne - a równość (prawo) ; Samorząd terytorialny - organizacja - teoria - Polska ; Służba więzienna - odpowiedzialność dyscyplinarna - prawo - Polska ; Dyscyplina pracy - prawo - Polska ; Skargi i zażalenia - a policja - prawo ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Irlandia ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Australia ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Stany Zjednoczone (USA) ; Sztuka - fałszerstwo - handel ; Odpowiedzialność cywilna - handel - sztuka ; Prawo gospodarcze - Polska ; Uber - a kierowcy zawodowi - prawo pracy ; Prawo pracy - a lojalność ; Prawo pracy - a praworządność ; Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.) - ustrój - historia ; Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.) - autonomia (politol.) ; Mołdawia - ustrój ; Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - budżety obywatelskie - stan na 2018 r
Zawiera: O ustroju Gagauzji – przyczynek do dyskusji; Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako instytucja demokracji deliberatywnej i wyraz świadomości konstytucyjnej; The implementation of the principles of equality and the prohibition of discrimination in the activities of the Ombudsman as an independent authority for equal treatment; Poszukując podstaw prawnych odmowy wydania leku przez aptekarza – czyli kilka uwag na tle wolności sumienia polskiego farmaceuty; Wokół zagadnienia filozoficznych podstaw praw człowieka; Wolność prokreacyjna a tzw. problem „zbawczego rodzeństwa” (ang. savior sibling); Uzasadnienie i przekonanie jako podstawy dowodu w procesie karnym; Dowód z opinii instytutu naukowego (art. 290 k.p.c.) w świetle orzecznictwa sądowego – wybrane zagadnienia; Wpływ orzeczenia przepadku na sytuację prawną małżonka skazanego; Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako środek zaskarżenia sui generis; Administracyjne cofnięcie pozwolenia na broń. Polemika na kanwie przypadków regulowanych art. 18 ustawy o broni i amunicji; Komunikacja elektroniczna w funkcjonowaniu administracji publicznej; Budżet obywatelski a budżet partycypacyjny. Dwa rozwiązania dla jednego miasta w konsekwencji nowelizacji prawa samorządowego; Odrzucenie uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi powiatu i województwa – głos w wieloletniej dyskusji; Realizacja zasady równości wobec prawa w postępowaniu administracyjnym; Aleksandra Krońskiego teoria samorządu terytorialnego; Nullum crimen sine lege certa and the disciplinary offences of Prison Service officers; Rola „ombudsmanów policyjnych” w realizacji zasady democratic policing; Zasady odpowiedzialności sprzedawcy przy sprzedaży fałszywego dobra kultury; Nowa instytucja prawa gospodarczego – zarząd sukcesyjny. Analiza prawna; Próba ochrony przed elektroniczną technologią pracowniczego statusu zatrudnionych; Lojalność a praworządność w stosunku pracy; Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2010 r., sygn. akt I OSK 1155/10; Sprawozdanie z VII seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Sprawozdanie z VIII seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Polityka informacyjna wobec dóbr kultury”; Michał Bernaczyk, „Dokument wewnętrzny” jako ograniczenie konstytucyjnego prawa do informacji. Rozstrzyganie kolizji w teorii i praktyce prawa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017, ss. 278.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka ; Rok XV. Zeszyt 1)
1. Zagadnienia prawnokonstytucyjne: Godność i prywatność osoby w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; Kilka uwag o konstytucyjności art. XII § 1 przepisów wprowadzających kodeks pracy; Udział Komisji Ustawodawczej Sejmu RP w postepowaniu ustawodawczym; 2. Zagadnienia prawno-historyczne: Prawo karne w okresie PKWN - wahania i decyzje; Ortodoksyjne prawo religijne a ochrona światowego dziedzictwa kulturowego - zarys zagadnień; Przestrzenne zastosowanie obyczajowego prawa religijnego na przykładzie cmentarza żydowskiego; 3. Z problematyki funkcjonowania administracji publicznej: Okreg urzędu stanu cywilnego a okreg rejestracji stanu cywilnego w kontekście obowiązku zatrudnienia innej osoby na stanowisku kierownika USC; Zasada „wszystko, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” w swietle klauzuli dobrych obyczajów i wymogu staranności zawodowej; Wpływ prawodawstwa Unii Europejskiej na zasady funkcjonowania transportu publicznego na obszarach miejskich w Polsce; 4. Zagadnienia prawnokarne: Praktyczny wymiar strony podmiotowej jako znamienia czynu zabronionego z art. 248 k.k. w świetle orzecznictwa sądowego; Od przestepstwa działania na szkodę spółki do „niegospodarności bezszkodowej” - problematyka przedmiotu ochrony prawnokarnej; 5. Z zagadnień prawa prywatnego: Nowe funkcje Agencji Nieruchomości Rolnych w świetle ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego; Wybrane zagadnienia dotyczace charakteru prawnego gwarancji bankowej na tle doktryny i nauki prawa; 6. Z problematyki prawa pracy: Naruszenie uprawnień rady pracowników w przypadku planowanego przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę; Z problematyki umów prorogacyjnych w sprawach z zakresu prawa pracy; Wybrane zasady postepowania w sprawach o wykroczenia w ramach czynności prowadzonych przez Inspektora Pracy; zakres podmiotowy a charakter prawny zgody dyrektora zakładu karnego na świadczenie pracy zarobkowej przez skazanego; Przyjmowanie aktów autonomicznego prawa pracy w świetl;e art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Aspekt teoretyczno-praktyczny; zagadnienia temporalne tzw. Porozumień antykryzysowych; O wadliwości procesu negocjacyjnego w zbiorowym prawie pracy słów kilka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka ; Rok XV. Zeszyt 2)
1. Zagadnienia prawnokonstytucyjne: Trybunał konstytucyjny - trzecia odsłona; Akty prawa miejscowego a przepisy porządkowe, czyli kształt i charakter własnych regulacji normatywnych samorządu terytorialnego; Polityka równości płci - wybrane regulacje prawa międzynarodowego i europejskiego; Postepowanie ustawodawcze w Izbie Ustawodawczej Olij Mażlisa Republiki Uzbekistanu; 2. Zagadnienia prawno-historyczne: Zagadnienie ochrony prawnej zabytków ze starego cmentarza żydowskiego w Pilicy; Zobowiązania prawne księcia Mieszka I wobec swoich drużników w świetle kroniki Ibrahima Ibn Jakuba; 3. Zagadnienia prawnokarne: The development of the department of criminal procedure and criminal law of the university of lviv; 4. Z zagadnienień prawa prywatnego: Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta w umowach zawieranych w nietypowych okolicznościch w świetle nowego prawa konsumenckiego; Cywilnoprawna odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzeta na gruncie art. 431 kodeksu cywilnego; Insurance protection of museum collections hired for temporary exhibitions; Przekształcenie spółdzielni pracy w spółke kapitałową - wybrane skutki podatkowe; 5. Z problematyki prawa pracy: Zmiany w uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem; Z problematyki treści umowy przedwstepnej o pracę; Podstawa nawiązania stosunku pracy z dyrektorem urzędu pracy; Przejście zakładu pracy lub jego części a niewykorzystane środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych; zakres przedmiotowy i podmiotowy zakazu podejmowania dodatkowych zajęć przez funkcjonariuszy Policji; Skutki prawne przejścia zakładu pracy a treść porozumienia transferowego i stosunku pracy; Ochrona własności pracodawcy w sporze zbiorowym; Rózne perspektywy postrzegania prawa do rokowań zbiorowych; Sprawozdania: 6. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Stosowanie prawa administracyjnego w praktyce”, Sosnowiec, 30 czerwca 2015 r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka ; Rok XVI. Zeszyt 1.)
Czy głosowanie przez pełnomocnika może być antidotum na przymusową absencję wyborczą osób niepełnosprawnych; Wysłuchanie publiczne - ważna, chociaż niedoceniana instytucja demokracji partycypacyjnej; Charakter zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w prawie UE; Klasyka polskiej anegdoty prawniczej; Leff. Instytucja prawa zwyczajowego w średniowiecznym Maghrebie; Sulh - tradycyjna forma zawierania polubownego porozumienia w Maghrebie; Age and notions related to it in greek non-legal sources - the contribution to the research of roman law; Samorząd terytorialny jako wspólnota obywatelska; Legalność jako kryterium nadzoru nad samorządem terytorialnym - ius czy lex?; Pełnienie funkcji przez wójta po upływie kadencji, na którą został wybrany; Radny jednostki samorządu terytorialnego zastępcą wójta; Pozycja prawna przewodniczącego rady gminy - wnioski i postulaty; Dążenie przez organ do ustalenia prawdy obiektywnej a granice obowiązku dowodowego strony w świetle regulacji art. 220 kodeksu postępowania administracyjnego; Problematyka przymusowych szczepień ochronnych u dzieci na tle orzecznictwa sądów administracyjnych; Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne a dobro rodziny - kilka uwag na tle stosowania art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych; Kara za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych; Materialnoprawne wygaśnięcie decyzji i proceduralne stwierdzenie wygaśnięcia jej mocy obowiązującej; Emergency medical services intervention in a specialised hospital; Odpowiedzialność nabywcy gospodarstwa rolnego za zobowiązania związane z prowadzeniem gospodarstwa w świetle poglądów judykatury; Zakres zastosowania regulacji prawnej o nieodpłatnej pomocy prawnej; Nowelizacja zobowiązaniowych stosunków pracy; Wypowiedzenie umowy o pracę radcy prawnemu w związku z nienależytym wykonywaniem zawodu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Człowiek w Firmie)
ISBN: 83-88840-57-6
1. Standardy organizacji zasobów ludzkich, 2. Zarządzanie kompetencjami w UE, 3. Standardy unijne w dziedzinie ustawicznego kształcenia kadr (UKZ), 4. Zastosowanie nowoczesnych programów szkoleniowych. Metody pomiaru efektywności, 5. Wynagrodzenia w krajach Piętnastki-implikacje dla Polskich firm, 6. Płaca minimalna według standardów europejskich, 7. Standardy społecznej odpowiedzialności w sferze zasobów pracy, 8. Kariery zawodowe kobiet - perspektywy rozwoju na tle tendencji do uelastyczniania pracy, 9. Derekrutacja i outplacment według standardów europejskich, 10. Kształtowanie warunków pracy w świetle regulacji europejskich, 11. Wpływ implementowania standardów europejskich zarządzania informacją na wizerunek menedżerów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-375-2
Cz.I Zatruenieni pracowników w administacji publicznej: 1. Modele zatrudnienia w administracji publicznej (uwagi polemiczne), 2. Ogólna charakterystyka instytucji (kategorii pojęciowych) prawa urzędniczego, 3. Źródła prawa urzędniczego, 4. Nawiązanie stosunku pracy, 5. zmiana warunków pracy i płacy, 6. rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy, 7. Obowiązki pracownika, 8. Uprawnienia pracownika, 9. Odpowiedzialność pracownika, 10. Rozpatrywanie sporów o roszczenia pracowników. Cz.II Zarys wspólnotowego prawa pracy: 1. Wprowadzenie do prawa Unii Europejskiej, 2. Zasada swobody przepływu pracowników i jej wyłączenie w administracji publicznej, 3. Zakaz dyskryminacji w prawie wspólnotowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Świadectwo pracy po zmianach / Maciej Nałęcz. - Stan prawny: listopad 2012 r. - Warszawa : C.H.Beck , 2013. - 123, [1] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Monitora Prawa Pracy)
ISBN: 978-83-255-4793-6
1. Świadectwo pracy: Wstęp; Charakter świadectwa pracy; Podmiotowy zakres obowiązku wydania świadectwa pracy; Treść świadectwa pracy; Wypełnianie świadectwa pracy; Czego w świadectwie pracy się nie wpisuje?; Miejsce wydania świadectwa pracy; Termin wydania świadectwa pracy; Uzależnienie wydania świadectwa pracy; Uzależnienie wydania świadectwa pracy od wniosku lub rozliczenia się; Wydanie świadectwa pracy dotyczącego kilku umów terminowych; Wydanie świadectwa pracy w okresie wypowiedzenia; Wydanie świadectwa pracy w związku ze śmiercią pracownika; Przejście zakładu pracy a świadectwo pracy; Archiwizowanie kopii wydanego świadectwa pracy; Wydanie odpisu (duplikatu) świadectwa; Sprostowanie świadectwa pracy; Śprostowanie świadectwa pracy; Uzupełnienie treści świadectwa pracy; Odpowiedzialność z tytułu wystawienia błędnego świadectwa pracy lub jego nieterminowego wydania; Inne roszczenia związane z wydaniem świadectwa pracy; Ochrona prawna świadectwa pracy; Przepisy dotyczące świadectwa pracy; 2. Opinia o pracy: Opinia o pracy pracownika; inne zaświadczenia o pracy wydawane pracownikowi; Opinia z odbytej praktyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Monitora Prawa Pracy)
ISBN: 978-83-7483-490-0
1. Terminowa umowa o pracę. 2. Zawarcie umowy o pracę. 3. Zawarcie kolejnych umów na czas określony. 4. Zmiana umowy o prace. 5. Sytuacja prawna pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony. 6. Rozwiązanie umowy. 7. Umowa o pracę na czas określony z członkiem zarządu spółki. 8. Roszczenia pracownika. 9. Umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika. 10. Umowa na czas określony w europejskim prawie pracy. 11. Wzory pism.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7561-174-8
1. Pozaprawne aspekty lobbingu: Mobbing- istota, przyczyny i skutki; Kultura organizacyjna a lobbing; Mobbing w organizacjach o różnej wielkości; Zachowania lobbingowe- praktyczne problemy diagnozy; Psychologiczne aspekty lobbingu w ujęciu interakcyjnym; 2. Aspekty prawne lobbingu: Prawne pojęcie lobbingu i jego skutki zdrowotne; Antymobbingowe regulacje prane we Francji i Belgii; Środki przeciwdziałania lobbingowi świetle prawa paca; Cywilnoprawne podstawy roszczeń pracownika wobec pracodawcy w sytuacji mobbingu w miejscu pracy; Odpowiedzialność karna za mobbing; Mobbing a ochrona danych osobowych pracownika.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Work and Welfare in Europe)
ISBN: 978-0-230-29344-1
1. Introduction; 2. Woman on Boards in Europe Project: Aims, Methodology and Implications; 4. Gender Quotas for Corporate Boards in Norway: Innovative Gender Equality Policy; 5. Surge Under Threat: The Rapid Increase of Woman on Swedish Boards of Directors; 6. Individual Competence and Official Support: Women on Company Boards in Finland; 7. Woman's Representation on the Boards of UK-Listed Companies; 8. Women in Top Management in France: A Time of Change?; 9. Spain on the Norwegian Pathway: Towards a Gender-Balanced Presence of Woman on Corporate Boards; 10. Women's Under-Representation in Top Management Jobs in Slovenia: New and Persisting Barriers for Younger Generations of Women; 11. Women in Management: The Hungarian Case; 12. Conclusions.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Women on corporate boards of directors : international research and practice / ed. by Susan Vinnicombe [et al.]. - [Repritend]. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar Publishing , 2014. - 252 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(New Horizons in Management1)
ISBN: 978-1-84720-480-6
1. Women board directors in the United States: an eleven year retrospective; 2. Women on corporate boards of directors: the Canadian perspective; 3. The pipeline to the board finally opens: women's progress on FTSE 100 boards in the UK; 4. Women on corporate boards of directors: the French perspective; 5. New Zealand women directors: many aspire but few succeed; 6. "Glacial at best": women's progress on corporate boards in Australia; 7. The quota story: five years of change in Norway; 8. Women on corporate boards of directors: the Icelandic perspective; 9. Women on corporate boards of directors in Spanish listed companies; 10. Contrasting positions of women directors in Jordan and Tunisia; 11. Championing the discussion of tough issues: how women corporate directors contribute to board deliberations; 12. Women directors and the "black box" of board behavior; 13. Do women still lack the "right" kind of human capital for directorships on the FTSE 100 corporate boards?; 14. Examining gendered experiences beyond the glass ceiling: the precariousness of the glass cliff and the abscence of rewards; 15. On the progress of corporate women: less a glass ceiling than a bottleneck; 16. ION: organizational networking to harness local power for national impact; 17. Women on corporate boards of directors: best practice companies; 18. Critical mass: does the number of women on a corporate board make a difference?.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-644-8
Temat I: Stosunek pracy i jego przemiany: Stosunek pracy i jego przemiany; Przemiany stosunku pracy w III RP; Przedmiot stosunku pracy. Rozważania de lege lata i de lege ferenda; Uwagi na temat ewolucji stosunku pracy; Przemiany pojęcia "stosunek pracy" - wpływ orzecznictwa czy prawa sędziowskiego?; Wpływ globalizacji i ogólnoświatowego kryzysu na podstawy i warunki zatrudniania. Wyzwania dla polskiego prawa pracy; Przemiany stosunków pracy z mianowania; Przyszłość stosunku pracy z powołania; O "szczególnych właściwościach" prawa pracy - refleksje o stanie rozważań nad podstawowym pojęciem agregatywnym prawa pracy; W sprawie podporządkowania pracownika; Podporządkowanie pracownicze jako zmieniająca się cecha stosunku pracy; O podporządkowaniu autonomicznym -krytycznie; Podporządkowanie pracownika pracodawcy jako cecha stosunku pracy; Wybrane problemy pracowniczego podporządkowania jako konstytucyjnej cechy stosunku pracy; Podporządkowanie jako kryterium ustalania stosunku pracy w prawie polskim i brytyjskim na przykładzie członków zarządu spółek i pracowników tymczasowych; Zobowiązania pracownicze a element rezultatu pracy; Odcinkowa zdolność prawna pracodawcy w stosunkach pracy; Zatrudnienie (się) we własnym zakładzie pracy w świetle ustrojowych podstaw prawa pracy; Funkcjonalna elastyczność zatrudnienia a ustalanie rodzaju pracy w umowie o pracę; Wpływ koncepcji flexicurity na przemiany stosunku pracy; Przemiany stosunku pracy związane z rodzicielstwem; Refleksje na temat współczesnego kształtu ryzyka osobowego pracodawcy oraz prawnie dozwolonych form jego ograniczenia; Kilka uwag w zakresie zagadnienia stosunku pracy i jego przemian; Funkcje prawnej regulacji podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników i zakres ich realizacji w Polsce; Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - prawo czy obowiązek pracownika; Stosunek zatrudnienia rodzica zastępczego jako nietypowy stosunek pracy; Zmiany w zakresie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych; Temat II: Otwarte fundusze emerytalne jako część ubezpieczenia emerytalnego: Otwarte fundusze emerytalne jako element konstrukcyjny systemu emerytalnego; Kapitałowy segment zreformowanego systemu emerytalnego; Konstytucyjne aspekty funkcjonowania drugiego filaru ubezpieczenia emerytalnego; Elementy publiczno- i prywatnoprawne OFE. Potrzeba rekonstrukcji; OFE - ubezpieczenie versus oszczędzanie; Charakter prawny środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym; Charakter prawny okresowej emerytury kapitałowej a zarządzanie środkami w otwartym funduszu emerytalnym; Tytuł prawny do składki w OFE; Podział środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym po rozwodzie współmałżonków; Kilka uwag na marginesie reformy ubezpieczenia emerytalnego; Propozycje reformy funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych; Temat III: Czynniki wpływające na naukę prawa pracy: Czynniki wpływające na naukę prawa pracy; Uwarunkowania i zadania nauki prawa pracy; O zakresie przedmiotowym nauki prawa pracy na tle niepracowniczych stosunków zatrudnienia; Regulacja statusu prawnego nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach publicznych a rozwój nauki (wybrane zagadnienia).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Wynagrodzenie za pracę / Monika Nowak. - Stan prawny na 1.09.2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2014. - 247, [1] s. ; 25 cm.
(Biblioteka Prawa Pracy)
ISBN: 978-83-264-3159-3
1.Zagadnienia ogólne; 2. Podstawowe prawne kryteria i ramy kształtowania wysokości wynagrodzenia za pracę; 3. Ustalanie warunków wynagradzania i ich zmiana; 4. Zasada wynagrodzenia za pracę wykonaną i odstępstwa od niej; 5. Składniki wynagrodzenia za pracę; 6. Ochrona wynagrodzenia za pracę; 7. Ochrona wynagrodzenia za pracę w świetle ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Zakaz konkurencji w prawie pracy / Piotr Prusinowski. - Stan prawny na 31.03.2014 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2014. - 256, [8] s. ; 25 cm.
(Biblioteka Prawa Pracy)
ISBN: 978-83-264-3311-5
1. Ograniczenia działalności konkurencyjnej; 2. Charakter prawny umów o zakazie konkurencji; 3. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji; 4. Treść umowy o zakazie konkurencji; 5. Ustanie umowy o zakazie konkurencji; 6. Skutki naruszenia przez pracownika umowy o zakazie konkurencji zawartej na czas trwania stosunku pracy; 7. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie klauzuli konkurencyjnej; 8. Umowy o zakazie konkurencji w aspekcie procesowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Monitora Prawa Pracy)
ISBN: 978-83-255-0062-7
1. Ochrona interesu pracodawcy niezależna od zakazu konkurencji, 2. Umowa o zakazie konkurencji, 3. Przedmiotowy i terytorialny zakres umowy o zakazie konkurencji, 4. Zasady zawierania umowy o zakazie konkurencji, 5. Odpłatnośc za ustanowienie zakazu konkurencji, 6. Kara umowna, 7. Zmiany w umowie o zakazie konkurencji, 8. Zasięg czasowy zakazu konkurencji, 9. Naruszenie zakazu konkurencji, 10. Zakaz konkurencji w umowie cywilnoprawnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-264-0616-4
1. Zarządzanie zasobami ludzkimi; 2. Procesy zarządzania zasobami ludzkimi; 3. Praca i zatrudnienie; 4. Zachowanie organizacyjne; 5. Projektowanie i rozwój organizacji; 6. Pozyskiwanie zasobów ludzkich; 7. Zarządzanie wydajnością; 8. Uczenie się i rozwój; 9. Wynagradzanie pracowników; 10. Stosunki pracy; 11. Bezpieczeństwo, higiena i dobrostan pracownika; 12. Polityka, procedury i system zzl.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 83-87890-74-X
1. Ku doskonałości HR. 2. Integracja strategii HR ze strategią organizacji. 3. HR w organizacjach o elastycznych strukturach i zatrudnieniu. 4. Wynagrodzenia efektywne: oczekiwania a rzeczywistość. 5. Bezpośrednia i przedstawicielska partycypacja pracownicza. 6. Społeczna odpowiedzialność organizacji. 7. Współpraca między działem HR i związkami zawodowymi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych / Lesław Grzonka. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 65, [6] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Monitora Prawa Pracy)
ISBN: 978-83-255-1498-3
1. Zagadnienia ogólne; 2. Obowiązki pracodawcy; 3. Zakład pracy chronionej i aktywności zawodowej; 4. Telepraca; 5. Wsparcie dla pracowników niepełnosprawnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Monitora Prawa Pracy)
ISBN: 978-83-255-4925-1
1. Podróż służbowa jako pojecie z zakresu prawa pracy; 2. Należność z tytułu podróży służbowej; 3. Zasady zatrudniania pracowników mobilnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ; Z. 12)
1. Odpowiedzialność pracownicza osób zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach kierowniczych (cz. II); 2. Cywilna i finansowa odpowiedzialność członków korpusu służby cywilnej; 3. Ochrona baz danych; 4. Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym; 5. Charakter prawny propozycji układowych i układu w postępowaniu upadłościowym; 6. Rozwój programów oszczędzania energii na poziomie lokalnym- realna droga wyjścia Ukrainy z kryzysu energetycznego; 7. Autonomia prawa unijnego; 8. Racjonalizacja zatrudnienia w administracji publicznej i jej cele; 9. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych- specyfika i funkcjonowanie; 10. Transformacja ekonomiczna górnictwa węgla kamiennego w Polsce, jej efekty i perspektywy na przyszłość; 11. Księgi wieczyste w Polsce od XVI do XIX wieku; 12. O potrzebie i kierunkach doskonalenia prawa samorządu terytorialnego; 13. Aspekty prawo-organizacyjne kształtowania etycznych zachowań urzędników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again