Form of Work
Książki
(7)
Status
available
(6)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(4)
Author
Byrczek Paweł
(1)
Garlicki Leszek
(1)
Górecki Dariusz
(1)
Leciak Michał
(1)
Skoczylas Józef Jan
(1)
Wałachowska Monika
(1)
Zeidler Kamil
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Prawo państwowe
(4)
Prezydentura (urząd)
(2)
Rzecznik Praw Obywatelskich
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Finanse publiczne
(1)
Kara umowna
(1)
Kompensata państwowa dla ofiar przestępstw
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(1)
Kultura
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Odszkodowanie
(1)
Parlament
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Polska
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Pożarnictwo
(1)
Prawa człowieka
(1)
Ratownictwo
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Referendum
(1)
Rzecznik Praw Dzieci
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sejm
(1)
Stany nadzwyczajne
(1)
Sądownictwo
(1)
Sądownictwo konstytucyjne
(1)
Tajemnica państwowa
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Trybunał Stanu
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Świadkowie
(1)
15 results Filter
Book
In basket
Polskie prawo konstytucyjne / red. Dariusz Górecki. - Stan prawny na 1.01.2007 r. - Warszawa, Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 291, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-074-8
1. Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2. Przekształcenia w polskim prawie konstytucyjnym, 3. Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 4. Symbole i stolica państwa, 5. Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 6. Wolności i prawa człowieka i obywatela, 7. Formy demokracji bezpośredniej, 8. System wyborczy do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 9. Sejm i Senat, 10. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 11. Rada Ministrów, 12. Wymiar sprawiedliwości, 13. Trybunał Konstytucyjny, 14. Trybunał stanu, 15. Najwyższa Izba kontroli, 16. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 17. Rzecznik Praw Obywatelskich, 19. Rzecznik Praw Dziecka, 20. Finanse publiczne, 20. Samorząd terytorialny, 21. Stany nadzwyczajne w państwie, 22. Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7206-142-3
Od Autora; Ku nowej konstytucji; Konstytucja i inne źródła prawa konst.; Zasady ustroju Rzeczypospolitej; Konstytucyjny status jednostki; Źródła prawa; Wybory i prawo wyborcze; Referendum; Parlament, struktura, skład i organizacja; Parlament, funkcje; Prezydent; Rada Ministrów i administracja rządowa, Samorząd terytorialny Finanse publiczne, radiofonia i telewizja, kontrola państwowa, Władza sądownicza, sądy, Władza sądownicza, Trybunał Konstytucyjny; Władza sądownicza, Trybunał Stanu; Rzecznik Praw Obywatelskich; Stany Nadzwyczajne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo konstytucyjne / red. nauk. Paweł Byrczek. - Stan prawny na 1.04.2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 342 s. ; 21 cm.
(Testy dla studentów)
ISBN: 978-83-7526-381-7
1. Propedeutyka wiedzy o konstytucji oraz źródła prawa konstytucyjnego, 2. Podstawowe zasady ustrojowe Rzeczypospolitej Polskiej, 3. Prawa i wolności człowieka i obywatela, 4. Formy realizacji władzy w państwie demokratycznym, 5. Pozycja i struktura parlamentu, 6. Funkcje parlamentu, 7. Rada Ministrów i administracja rządowa, 8. Prezydent RP, 9. Gwarancje praworządności, 10. Władza sądownicza, 11. Rzeczpospolita Polska w systemie prawa wspólnotowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo ochrony dziedzictwa kultury / Kamil Zeidler. - Stan prawny na 1.06.2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 325, [3] s. : fot., rys. ; 19 cm.
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-423-4
1. Przedmiot ochrony. 2. Podmioty zajmujące się ochroną dziedzictwa kultury. 3. Prawne formy ochrony dziedzictwa kultury. 4. System ochrony dziedzictwa kultury. Żródła prawa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo ratownicze / Józef Jan Skoczylas. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 486, [2] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7334-798-4
1. Prawo ratownicze i powstanie oraz realizacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 2. Ochotnicze straże pożarne i inne podmioty ratownicze. 3. Bezpieczeństwo publiczne, zarys systemu prawnej ochrony ludności i zarządzanie kryzysowe. 4. Wpływ reformy administracyjnej na funkcjonowanie powszechnego systemu ratowniczego. 5. Pozycja w prawie administracyjnym oraz status prawny i zakres przedmiotowy Państwowej Straży Pożarnej. 6. Środki administracyjnoprawne stosowane przez organy Państwowej Straży Pożarnej. 7. Uregulowania prawne dotyczące ratownictwa medycznego w Polsce. 8. Regulacje prawne bezpieczeństwa i higieny służby w Państwowej Straży Pożarnej. 9. Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów i terenów budowlanych w świetle obowiązujących przepisów prawnych. 10. Problematyka przestępstw przeciwko bezpieczeństwu pożarowemu. 11. Postępowanie odszkodowawcze w Państwowej Straży Pożarnej. 12. Ratownictwo i ochrona ludności w Unii Europejskiej. 13. Współdziałanie organów Państwowej Straży Pożarnej z mediami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-331-8
Wprowadzenie, 1. Rozwój prawno - procesowej ochrony tajemnicy państwowej, 2. Charakter prawny tajemnicy państwowej w polskim ustawodawstwie, 3. Tajemnica państwowa w zeznaniach świadka w kodeksie postępowania karnego, 4. tajemnica państwowa w zeznaniach świadka w kodeksie postępowania w sprawach wykroczenia, 5. tajemnica państwowa w zeznaniach świadka w kodeksie postępowania cywilnego, 6. tajemnica państwowa w zeznaniach świadka w kodeksie postępowania administracyjnego, 7. tajemnica państwowa w zeznaniach świadka w innych przepisach o charakterze prawno - procesowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-350-9
Cz.I Zadośćuczunienie pieniężne w prawie porównawczym: 1. Zadośćuczynienie pieniężne w prawie niemieckim, 2. Zadośćuczynienie pieniężne w prawie francuskim, 3. Zadośćuczynienie pieniężne w prawie angielskim. Cz.II Zadośćuczyenienie pieniężne w prawie polskim: 4. Zadośćuczynienie w ramach reżimu odpowiedzialności deliktowej w kodeksie cywilnym, 5. Zadośćuczynienie pieniężne w prawie prasowym, 6. Zadośćuczynienie pieniężne w prawie autorskim, 7. Zadośćuczynienie pieniężne w prawie medycznym, 8. Zadośćuczynienie pieniężne na rzecz organizacji społecznych w ustawach szczególnych, 9. Zadośćucznienie pieniężne w prawie pracy, 10. Zadośćuczynienie pieniężne ex contractu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again