Form of Work
Książki
(78)
Status
available
(59)
only on-site
(40)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(61)
Czytelnia
(40)
Author
Grajewski Jan
(6)
Marek Andrzej (1940-2012)
(5)
Warylewski Jarosław (1959-2020)
(5)
Lityński Adam
(4)
Baniak Stanisław
(3)
Bojarski Marek
(3)
Bojarski Tadeusz
(3)
Gardocki Lech (1944- )
(3)
Grzegorczyk Tomasz
(3)
Grześkowiak Alicja (1941- )
(3)
Tylman Janusz
(3)
Wróbel Włodzimierz
(3)
Barczak-Oplustil Agnieszka
(2)
Bielski Marek
(2)
Blaski Ewelina
(2)
Bogdan Grzegorz
(2)
Dukiet-Nagórska Teresa
(2)
Dyl Anna
(2)
Dyl Krzysztof
(2)
Fiutak Agnieszka
(2)
Giezek Jacek
(2)
Górowski Wojciech
(2)
Kardas Piotr
(2)
Majewski Jarosław
(2)
Miętkowska Katarzyna
(2)
Mozgawa Marek
(2)
Prusak Feliks
(2)
Raglewski Janusz
(2)
Sienkiewicz Zofia
(2)
Tokarz Andrzej
(2)
Świda Zofia
(2)
Artymiak Grażyna
(1)
Błaszczyk Magdalena
(1)
Dudka Katarzyna (1967- )
(1)
Flis-Świeczkowska Marta
(1)
Jankowski Wojciech J
(1)
Kmieciak Zbigniew
(1)
Kmiecik Romuald
(1)
Konarska-Wrzosek Violetta (1952- )
(1)
Korcyl-Wolska Marianna
(1)
Kuć Małgorzata
(1)
Mierzejewski Piotr
(1)
Migdał Jerzy
(1)
Morawski Lech
(1)
Muras Zdzisław
(1)
Namysłowska-Gabrysiak Barbara
(1)
Nawacki Maciej
(1)
Oczkowski Tomasz
(1)
Pawela Stanisław
(1)
Pohl Łukasz
(1)
Ponikowski Ryszard
(1)
Posnow Włodzimierz
(1)
Rogalski Maciej
(1)
Sawicki Janusz
(1)
Skorupka Jerzy (1950 - )
(1)
Skrętowicz Edward
(1)
Snarski Tomasz
(1)
Starzyński Piotr
(1)
Stefański Ryszard A
(1)
Steinborn Sławomir
(1)
Suwaj Patrycja Joanna
(1)
Szumiło-Kulczycka Dobrosława
(1)
Szymanowski Teodor
(1)
Waltoś Stanisław (1932- )
(1)
Wilk Leszek
(1)
Zawłocki Robert
(1)
Zbrojewska Monika
(1)
Zoll Andrzej
(1)
Łoszewska-Ołowska Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(31)
2000 - 2009
(47)
Country
Poland
(78)
Language
Polish
(78)
Subject
Prawo karne
(46)
Kara (prawo)
(29)
Przestępstwo
(24)
Prawo karne procesowe
(20)
Wina (prawo)
(10)
Środki zabezpieczające (prawo)
(9)
Odpowiedzialność karna
(8)
Prawo karne finansowe
(8)
Prawo
(7)
Prawo cywilne
(6)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(6)
Prawo administracyjne
(5)
Dowód
(4)
Organy ochrony prawnej
(4)
Polska
(4)
Postępowanie przygotowawcze
(4)
Prawo pracy
(4)
Prawo wykroczeń
(4)
Ubezpieczenia społeczne
(4)
Sądownictwo
(3)
Dowód sądowy
(2)
Etyka lekarska
(2)
Finanse
(2)
Kara pozbawienia wolności
(2)
Medycyna
(2)
Odpowiedzialnośc cywilna
(2)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(2)
Opłaty sądowe
(2)
Orzecznictwo karne -- Polska
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Postępowanie sądowe
(2)
Prawo finansowe
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Prawo karne wykonawcze
(2)
Prawo państwowe
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Internet
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny
(1)
Odpowiedzialność za wykroczenia
(1)
Orzecznictwo karne
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Podatek
(1)
Postępowanie przygotowawcze -- Polska -- stan na 2005 r
(1)
Postępowanie przygotowawcze -- Polska -- stan na 2008 r
(1)
Postępowanie w sprawach nieletnich
(1)
Postępowanie w sprawach o wykroczenia
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo karne procesowe -- Polska -- stan na 2005 r. -- podręcznik akademicki
(1)
Prawo karne procesowe -- Polska -- stan na 2008 r. -- podręcznik akademicki
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo socjalne
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Procesy sądowe
(1)
Przedawnienie odpowiedzialności karnej
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość nieletnich
(1)
Przestępstwo przeciw mieniu
(1)
Przestępstwo przeciw porządkowi publicznemu
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Przestępstwo przeciw wymiarowi sprawiedliwości
(1)
Przestępstwo przeciw życiu i zdrowiu
(1)
Recydywa (prawo)
(1)
Sądownictwo - błędy
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Unia Europejska
(1)
Ułaskawienie
(1)
Więziennictwo
(1)
Środki odwoławcze
(1)
Środki odwoławcze -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Środki odwoławcze -- Polska -- stan na 2008 r.
(1)
Subject: time
1901-
(4)
Genre/Form
Materiały pomocnicze dla szkół wyższych
(1)
78 results Filter
No cover
Book
In basket
Procedura karna / Anna Dyl, Krzysztof Dyl, Katarzyna Miętkowska, Andrzej Tokarz. - Stan prawny na 1.03.2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 313, [3] s. : tab. ; 24 cm.
(Repetytorium / Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0076-6
1. Zasady procesowe; 2. Postępowanie przygotowawcze; 3. Postępowanie przed sądem I instancji; 4. Postępowanie odwoławcze; 5. Nadzwyczajne środki zaskarżania; 6. Postępowanie szczególne; 7. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia; 8. Koszty procesu; 9. Postępowanie ze stosunków międzynarodowych; Kazusy; Pytania testowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo karne : repetytorium / Marta Flis-Świeczkowska, Tomasz Snarski. - Wyd. 2 Stan prawny na 6.08.2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2012. - 173, [3] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Seria Akademicka. Repetytorium)
ISBN: 978-83-264-3782-3
1. Pojęcie prawa karnego; 2. Funkcje prawa karnego; 3. Nauka prawa karnego; 4. Nauki pokrewne i pomocnicze prawa karnego; 5. Historia prawa karnego oraz relacje prawa karnego z innymi systemami normatywnymi; 6. Zasady prawa karnego; 7. Źródła prawa karnego; 8. Polskie ustawodawstwo karne; 9. Zakazy karne; 10. Stosowanie prawa karnego; 11. Obowiązywanie czasowe i terytorialne ustawy karnej; 12. Pojęcia przestępstwa; 13. Karnoprawne ujęcie czynu; 14. Związek przyczynowy; 15. Znamiona czynów zabronionych; 16. Klasyfikacja przestępstw; 17. Kontratypy; 18. Problematyka zawinienia; 19. Formy popełnienia przestępstwa; 20. Jedność i ilość czynów oraz przestępstw; 21. Środki reakcji karnej; 22. Dyrektywy wymiaru kary oraz innych środków reakcji karnej; 23. Zaniechanie albo ograniczenie reakcji karnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7601-816-4
1. Prawo karne procesowe i proces karny - podstawowe pojęcia i założenia teoretyczne, 2. Naczelne zasady procesowe w postępowaniu karnym, 3. Uczestnicy procesu, 4. Przesłanki procesowe, 5. Czynności procesowe, 6. Środki przymusu, 7. Teoria prawa dowodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-1717-5
1. Podstawy ustrojowe sądownictwa w Polsce; 2. Właściwość sądu; 3. Składy orzekające sądów; 4. Czynności procesowe; 5. Przesłanki procesowe; 6. Dowody; 7. Środki przymusu; 8. Uczestnicy postępowania; 9. Postępowanie przygotowawcze; 10. Postępowanie przed sądem I instancji; 11. Postępowanie odwoławcze; 12. Nadzwyczajne środki zaskarżania; 13. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7526-545-3
Część Ogólna : 1. Prawo karne wykonawcze i jego miejsce w systemie prawa ; 2. Nauka prawa karnego wykonawczego i dyscypliny pokrewne ; 3. Linia rozwojowa polskiego prawa karnego wykonawczego ; 4. Źródła polskiego prawa karnego wykonawczego i jego obraz współczesny ; 5. Podstawowe zasady prawa karnego wykonawczego ; 6. Organy postępowania wykonawczego i ich właściwości ; 7. Sytuacja prawna skazanego w postępowaniu wykonawczym ; 8. Postępowanie wykonawcze ; 9. Nadzór penitencjarny ; Część Szczególna : 11. Wykonywanie kary grzywny ; 12. Wykonanie kary ograniczenia wolności ; 13. Wykonywanie kary pozbawienia wolności ; 14. Wykonywanie środków probacyjnych ; 15. Wykonywanie środków karnych ; 16. Wykonywanie środków zabezpieczających ; 17. Wykonywanie tymczasowego aresztowania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo i postępowanie karne skarbowe / Feliks Prusak. - Wyd. 2 rozsz. i azkt. - Warszawa : C.H.Beck, 2002. - XXVI, 405 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
Materialne prawo karne skarbowe; Część ogólna Kodeksu karnego skarbowego; część szczególna Kodeksu karnego skarbowego; Proces karny skarbowy; Struktura procesu karnego skarbowego; Dynamika procesu karnego skarbowego; Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych skarbowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7601-129-5
1. Zagadnienia ogólne, 2. Zasady procesu karnego, 3. Przesłanki procesowe, 4. Organy procesowe. Pomocnicy procesowi, 5. Strony procesowe, przedstawiciele procesowu stron, rzecznicy interesu społecznego, 6. Czynności procesowe, 7. Dowody - zagadnienia podstawowe i systemowe, 8. Poszczególne doowdy procesowe i ich przeprowadzanie, 9. Środki przymusu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-032-3
Cz. I. Wiadomości wstępne: 1. Ogólne wiadomości o prawie karnym; 2. Zasady prawa karnego; 3. Źródła prawa karnego, jego normy i ich wykładnia; Cz. II. Nauka o przestępstwie: 1. Istota przestępstwa; 2. Ustawowe znamiona czynu zabronionego; 3. Bezprawność i wina; 4. Formy stadialne i zasady odpowiedzialności za nie; 5. Współdziałanie przestępne; 6. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną; 7. Jedność- wielość czynów i przestępstw; 8. Obowiązywanie polskiej ustawy karnej w czasie, w miejscu i co do osób; Cz. III. Środki oddziaływania właściwe prawu karnemu i ich stosowanie: 1. Kara i ewolucja środków penalnych; 2. Kary; 3. Środki karne; 4. Środki związane z wyznaczaniem okresu próby; 5. Wymiar kary i środków karnych; 6. Ustanie i ograniczenie karalności, zatarcie skazania; 7. Środki zabezpieczające; 8. Odpowiedzialność karna, konsekwencje popełnienia czynu określonego w ustawie karnej przez nieletniego, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych; Cz. IV. Wybrane typizacje części szczególnej kodeksu karnego: 1. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne; 2. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej; 3. Przestępstwa przeciwko obronności; 4. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu; 5. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji; 6. Przestępstwa przeciwko środowisku; 7. Przestępstwa przeciwko wolności; 8. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece; 9. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej; 10. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową; 11. Przestępstwa przeciwko instytucji państwowych i samorządowych; 12. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości; 13. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu; 14. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji; 15. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów; 16. Przestępstwa przeciwko mieniu; 17. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu; 18. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi; Cz. V. Wybrane zagadnienia części wojskowej kodeksu karnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-380-0
R.1 Rozwój prawnej idei mediacji i koncyliacji; R.2 Prawo administracyjne wobec zjawiska konfliktu interesów; R.3 Prawna konstrukcja dokonywania uzgodnień z organem administracji; R.4 Elementy uzgodnienia, mediacji i koncyliacji w postępowaniu administracyjnym - uwagi delegata; R.5 Reforma sądownictwa administracyjnego a efektywność ochrony praw jednostek; R.6Mediacja w postępowaniu sądowo-administracyjnym na tle prawno-porównawczym; R.7 Perspektywy mediacji i koncyliacji w sferze przedsądowej weryfikacji rozstrzygnięć organów administracji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-453-7
I. Zagadnienia wstępne. Zasady odpowiedzialności: 1. Prawo karne i prawo wykroczeń oraz zasady ich stosowania. 2. Pojęcie przestępstwa i wykroczenia. Zasady odpowiedzialności. 3. Okoliczności uchylające odpowiedzialność. IV. Formy popełniania przestępstwa (Wykroczenia) 5. Oceny prawne wielości czynów i zabiegu przepisów. II. Kary i inne środki odpowiedzialności: 1. Kary za przestępstwa i wykroczenia - zagadnienia ogólne. 2. Kary. 3. Środki karne. 4. Środki probacyjne. 5. Recydywa, przestępczość zawodowa, zorganizowana i terrorystyczna. 6. Wymiar kary (środków karnych). 7. Środki zabezpieczające w prawie karnym. 8. Okoliczności uchylające karalność. Zatarcie skazania. III. Wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń: 1. Przestępstwa przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Przestęstwa i wykroczenia przeciwko działalności instytucji oraz samorządu terytorialnego. 3. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu. 4. Prawno-karna ochrona życia i zdrowia. 5. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. 6. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko mieniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-733-792-2
1. Pojęcie i rys historyczny prawa karnego skarbowego, 2. Zasady obowiązywania kodeksu karnego skarbowego, 3. Zaniechanie ukarania sprawcy, 4. Zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, 5. Kary, środki karne i środki zabezpieczajace oraz zasady ich wymierzania, 6. Zakres penalizacji części szczególnej tytułu i kodeksu Karnego skarbowego, 7. Wybrane zagadnienia procesowego prawa karnego skarbowego, 8. Wybrane zagadnienia wykonawczego prawa karnego skarbowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-4745-5
1.Materialne prawo wykroczeń- część ogólna: Prawo wykroczeń- pojęcie i źródła; Pojęcie wykroczenia; Struktura wykroczenia; Czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego; Formy popełniania wykroczenia; Wyłączenie odpowiedzialności za wykroczenie; Zbieg przepisów i czynów w prawie wykroczeń; Kary; Środki karne; Środki oddziaływania wychowawczego; Zasady i dyrektywy wymiaru kary i środków karnych; Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu; Przedawnienie i zatarcie ukarania; 2. Materialne prawo wykroczeń- część szczególna: Systematyka części szczególnej Kodeksu wykroczeń; Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu; Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym; Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia; Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji; Wykroczenia przeciwko osobie; Wykroczenia przeciwko zdrowiu; Wykroczenia przeciwko mieniu; Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów; Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej; Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego; Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji; Szkolnictwo leśne, polne i ogrodowe; Ustawodawstwo pozakodeksowe prawa o wykroczeniach; 3. Postępowanie w sprawach o wykroczenia: Zagadnienia wstępne; Warunki dopuszczalności postępowania w sprawach; System sądów i ich właściwość oraz skład sądu i wyłączenie; Strony, obrońcy i pełnomocnicy; Czynności procesowe; Dowody; Środki przymusu; Czynności wyjaśniające; Postępowanie zwyczajne; Postępowanie szczególne; Środki odwoławcze; Nadzwyczajne środki zaskarżania; Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenie; Postępowanie w sprawach ze stosunków międzynarodowych; Koszty postępowania; Postępowanie wykonawcze w sprawach o wykroczenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Polskie postępowanie karne / Tomasz Grzegorczyk, Janusz Tylman. - Wyd.5 zm. i uzupeł. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2005. - 975 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-415-2
Część ogólna: 1. Zagadnienia wstępne, 2. Naczelne zasady procesowe, 3. Warunki dopuszczalności postępowania karnego, 4. Sad, inne organy procesowe i pomocnicy procesowi, 5. Strony postępowania karnego, 6. Przedstawiciele procesowi stron, rzecznicy interesu społecznego i inni uczestnicy postępowania karnego, 7. Czynności procesowe, 8. Dowody, 9. Środki przymusu. Część szczególna; 10. Postępowanie przygotowawcze, 11. Postępowanie przed sądem I instancji, 12. Postępowanie odwoławcze, 13. Postępowanie szczególne, 14. Nadzwyczajne środki zaskarżenia, 15. Postępowania po uprawomocnieniu się orzeczenia, 16. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, 17. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Procedura karna : zbiór kazusów / pod red. Marianna Korcyl-Wolska. - Stan prawny na 1.01.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008. - 164, [3] s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7526-878-2
I. Sąd (art. 24 - 39 k.p.k.), 2. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny (art. 45-91 k.p.k.), 3. Czynności procesowe (art. 92-166 k.p.k.), 4. Dowody (art. 167-242 k.p.k.), 5. Środki przymusu (art. 243-296 k.p.k.), 6. Postępowanie przygotowawcze (art. 297-336 k.p.k.), 7. Postepowanie przed sądem pierwszej instancji (art. 337-424 k.p.k.), 8.Postępowanie odwoławcze (art. 425-467 k.p.k.), 9. Postępowanie szczególne (art. 468-517j k.p.k.), 11. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia (art. 549-577 k.p.k), 10. Nadzwyczajne środki zaskarżenia (art. 518-548 k.p.k.), 12. Postepowanie w sprawach karnych ze stosunków miedzynarodowych (art. 578 - 611s k.p.k.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo karne / red. Alicja Grześkowiak. - Wyd. 5 popr. i uzupeł. - Warszawa : C.H.Beck, 2015. - 450 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-7557-1
Cz.I Wprowadzenie do nauki prawa karnego: 1. Zagadnienia ogólne, 2. Ustawa karna i jej obowiązywanie. Cz.II Nauka o przestępstwie: 1.Definicja przestępstwa, 2. Struktura przestępstwa, 3. Okoliczności wyłączające bezprawność (kontratypy), 4. Okoliczności wyłączające winę, 5. Formy stadialne przstępstwa, 6. Formy współdziałania przestępnego, 7. Zbieg przestępstw, 8. Zbieg przepisów. Cz.III Środki penalne: 1. Pojęcie i teorie kary, 2. Kary, 3. Środki karne, przepadek i środki kompensacyjne, 4. Środki probacyjne, 5. Środki zabezpieczające, 6. Zasady wymiaru kary i środków karnych, 7. Kara łączna, 8. Wyłączenie karalności sprawcy, zatarcie skazania. Cz.IV Część szczegółowa: 1. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne, 2. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, 3. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, 4. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji, 5. Przestępstwa przeciwko wolności, 6. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, 7. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, 8. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, 9. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, 10. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, 11. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, 12. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji, 13. Przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, 14. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, 15. Przestępstwa przeciwko obronności i obowiązkowi pełnienia służby wojskowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-263-4
I. Zagadnienia wstępne. Zasady odpowiedzialności: 1. Prawo karne i prawo wykroczeń oraz zasady ich stosowania. 2. Pojęcie przestępstwa i wykroczenia. Zasady odpowiedzialności. 3. Okoliczności uchylające odpowiedzialność. IV. Formy popełniania przestępstwa (Wykroczenia) 5. Oceny prawne wielości czynów i zabiegu przepisów. II. Kary i inne środki odpowiedzialności: 1. Kary za przestępstwa i wykroczenia - zagadnienia ogólne. 2. Kary. 3. Środki karne. 4. Środki probacyjne. 5. Recydywa, przestępczość zawodowa, zorganizowana i terrorystyczna. 6. Wymiar kary (środków karnych). 7. Środki zabezpieczające w prawie karnym. 8. Okoliczności uchylające karalność. Zatarcie skazania. III. Wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń: 1. Przestępstwa przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Przestęstwa i wykroczenia przeciwko działalności instytucji oraz samorządu terytorialnego. 3. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu. 4. Prawno-karna ochrona życia i zdrowia. 5. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. 6. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko mieniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88166-78-6
1. Bezstronność i jej rozumienie wśród zasad prawa, 2. Ustrojowe i materialno - prawne środki wspierające bezstronność działań administracji, 3. Podmioty zobowiązane do zachowania bezstronności w postępowaniu administracyjnym, 4. Procesowe gwarancje bezstronności, 5. Rola nadzoru i kontroli w ograniczaniu stronniczego działania, 6. Bezstronność a odpowiedzialność administracji za podjęte działania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-864-6
Cz.I Zagadnienia ogólne: 1. Pojęcie i podział prawa karnego, 2. Źródła prawa karnego i zasady rządzące jego stosowaniem, 3. Tło historyczne prawa i procesu karnego. Cz.II Prawo karne materialne: Dz.I Nauka o przestępstwie i zasady odpowiedzialności: 4. Pojęcie i struktura przestępstwa, 5. Formy popełniania przestępstwa, 6. Okoliczności uchylające odpowiedzialność karną, 7. Zbieg przestępstw i zbieg przepsiów ustawy. Dz.II Kary, środki karne i zabezpieczające: 8. Zagadnienia wstępne, 9. Kary, 10. Środki karne, 11. Poddanie sprawcy próbie (środki probacyjne), 12. Środki zabezpieczające, 13. Zasady sądowego wymiaru kary i środków karnych, 14. Przedawnienie karalności i zatarcie skazania. Dz.II Poszczególne przestępstwa (wybrane kategorie): 15. Systematyka "części szczególnej", 16. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, 18. Przestępstwa przeciwko wolności i niektórym innym dobrom osobistym, 19. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwi w komunikacji, 20. Przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, 21. Przestępstwa funkcjonariuszy publicznych oraz przestępstwa przecwko funkcjonariuszom i instytucjom publicznym. Cz.III Prawo karne procesowe: 22. Pojęcie i struktura procesu karnego, 23. Czynnośći procesowe, 24. Dowody, 25. Zatrzyamnie i środki zapobiegawcze, 26. Naczelne zasady procesu, 27. Przesłanki procesowe, 28. Przebieg procesu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Prawne podstawy resocjalizacji / Małgorzata Kuć. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck, 2013. - 183, [1] s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-5321-0
1. Zagadnienia wprowadzające; 2. Teorie kary; 3. Organy postępowania wykonawczego; 4. Historyczne systemy penitencjarne; 5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności; 6. Wybrane czynniki utrudniające proces resocjalizacji; 7. Postępowanie w sprawach nieletnich; 8. Mediacja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again