Form of Work
Książki
(222)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(158)
available
(128)
unknown
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(129)
Czytelnia
(160)
Author
Kosikowski Cezary (1942- )
(17)
Radwański Zbigniew
(6)
Strzyczkowski Kazimierz
(6)
Olszewski Jan
(5)
Powałowski Andrzej
(5)
Zawłocki Robert
(5)
Panowicz-Lipska Janina
(4)
Szafrański Adam
(4)
Wierzbowski Marek
(4)
Blicharz Rafał
(3)
Grzegorzewska-Mischka Ewa
(3)
Górniok Oktawia
(3)
Norek Emil
(3)
Popowska Bożena
(3)
Serwach Małgorzata
(3)
Skorupka Jerzy
(3)
Snażyk Zofia
(3)
Stec Mirosław
(3)
Wentkowska Aleksandra
(3)
Zdyb Marian
(3)
Antoniuk Jarosław R
(2)
Bandarzewski Kazimierz
(2)
Barcz Jan
(2)
Borski Maciej (1975 - )
(2)
Brodecki Zdzisław
(2)
Flejszar Radosław
(2)
Fleszer Dorota (1971- )
(2)
Grabowski Jan
(2)
Gronkiewicz-Waltz Hanna
(2)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(2)
Guz Tadeusz
(2)
Głuchowski Jan
(2)
Hauser Roman
(2)
Hoc Stanisław
(2)
Horosz Piotr
(2)
Jacyszyn Jerzy
(2)
Kotowski Wojciech
(2)
Kowalewski Eugeniusz
(2)
Kurzępa Bolesław
(2)
Leoński Zbigniew
(2)
Lityński Adam
(2)
Manowska Małgorzata
(2)
Michniewicz Grzegorz
(2)
Mróz Teresa
(2)
Nowińska Ewa
(2)
Pałubska Maria R
(2)
Podgórska-Rykała Joanna
(2)
Sangowski Tadeusz
(2)
Skoczylas Andrzej
(2)
Skubisz Ryszard
(2)
Szydło Marek
(2)
Vall Michał du
(2)
Wyrzykowski Mirosław
(2)
Włodyka Stanisław
(2)
Świątkowski Andrzej Marian
(2)
Baczewski Rafał
(1)
Baran Beata
(1)
Barcik Jacek
(1)
Bartosiewicz Adam
(1)
Białek Tadeusz
(1)
Bielecki Leszek
(1)
Bieleń Stanisław
(1)
Bilkiewicz Tatiana
(1)
Bojarski Janusz
(1)
Borszowski Paweł
(1)
Boryczka Michał
(1)
Bugajan-Sporczyk Dorota
(1)
Bączyk Mirosław
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Chmielnicki Paweł
(1)
Chochowski Krzysztof
(1)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Cieśliński Aleksander
(1)
Cybulska Renata
(1)
Czajka Dariusz
(1)
Czajkowska Magdalena
(1)
Czajkowska-Matosiuk Katarzyna
(1)
Czerw Jarosław
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Dobaczewska Anna
(1)
Dolna-Ciemniakowska Maria
(1)
Domagała Michał
(1)
Domańska Anna
(1)
Dominiczak Zofia
(1)
Dragoń Andrzej
(1)
Drogoń Andrzej
(1)
Dubiński Łukasz
(1)
Edward M. Haliżak
(1)
Etel Maciej
(1)
Fajgielski Paweł
(1)
Filipowicz Andrzej
(1)
Fuchs Dariusz
(1)
Galster Jan
(1)
Gapski Maciej P
(1)
Gałach Adam
(1)
Glicz Marcin
(1)
Gnela Bogusław
(1)
Gola Alfred
(1)
Golat Rafał
(1)
Gołębiewski Alekdander
(1)
Year
2010 - 2019
(54)
2000 - 2009
(160)
1990 - 1999
(9)
Country
Poland
(223)
Language
Polish
(223)
Subject
Prawo gospodarcze
(131)
Konkurencja
(27)
Przedsiębiorcy
(26)
Przedsiębiorstwo
(22)
Umowa
(22)
Przestępczość gospodarcza
(20)
Wolność ekonomiczna
(17)
Gospodarka
(16)
Spółki
(16)
Prawo administracyjne
(15)
Zamówienia publiczne
(14)
Konsumenci (ekon.)
(13)
Ubezpieczenia gospodarcze
(13)
Integracja europejska
(12)
Papiery wartościowe
(11)
Obrót gospodarczy
(9)
Poczta
(9)
Polska
(9)
Prawo karne
(9)
Samorząd gospodarczy
(9)
Samorząd terytorialny
(9)
Unia Europejska
(9)
Banki
(8)
Energetyka
(8)
Leasing
(8)
Monopol
(8)
Pomoc publiczna
(8)
Prawo karne gospodarcze
(8)
Telekomunikacja
(8)
Orzecznictwo gospodarcze
(7)
Podatek
(7)
Prawo wspólnotowe europejskie
(7)
Ubezpieczenia
(7)
Upadłość
(7)
Postępowanie administracyjne
(6)
Prawo
(6)
Spółki kapitałowe
(6)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(6)
Arbitraż gospodarczy
(5)
Gospodarka komunalna
(5)
Instytucje europejskie
(5)
Koncesja
(5)
Obligacje
(5)
Pranie pieniędzy
(5)
Prawa człowieka
(5)
Prawo państwowe
(5)
Prawo pracy
(5)
Prywatyzacja
(5)
Przedsiębiorstwo państwowe
(5)
Spółki osobowe
(5)
Swobodny przepływ towarów
(5)
Swobodny przepływ usług
(5)
Transport
(5)
Weksle
(5)
Administracja
(4)
Krajowy Rejestr Sądowy
(4)
Najem
(4)
Nieruchomości
(4)
Odpowiedzialność karna
(4)
Oszustwo
(4)
Polska a Unia Europejska
(4)
Postępowanie cywilne
(4)
Prawo cywilne
(4)
Prawo handlowe
(4)
Prawo zobowiązaniowe
(4)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(4)
Przyrzeczenie publiczne
(4)
Rolnictwo
(4)
Rynek
(4)
Rynek kapitałowy
(4)
Sprzedaż
(4)
Swobodny przepływ kapitału
(4)
Swobodny przepływ osób
(4)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(4)
Użyczenie
(4)
Własność przemysłowa
(4)
Zabezpieczenie wierzytelności
(4)
Dokumenty
(3)
Fundacja
(3)
Globalizacja
(3)
Informacja gospodarcza
(3)
Kontrola gospodarcza
(3)
Kultura
(3)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(3)
Narodowy Bank Polski
(3)
Nieuczciwa konkurencja
(3)
Organizacje
(3)
Planowanie gospodarcze
(3)
Postępowanie sądowe
(3)
Praca
(3)
Prawo konstytucyjne
(3)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(3)
Przestępstwo przeciw mieniu
(3)
Rynek pracy
(3)
Rynek ubezpieczeniowy
(3)
Spółki akcyjne
(3)
Spółki cywilne
(3)
Spółki jawne
(3)
Sądownictwo
(3)
Sądownictwo polubowne
(3)
Subject: time
1989-
(7)
2001-0
(3)
1918-
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Afryka
(1)
Ameryka Łacińska
(1)
Arktyka
(1)
Azja
(1)
Bałkańskie, kraje
(1)
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.)
(1)
Irlandia
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Mołdawia
(1)
Svalbard (Norwegia)
(1)
Turkmenistan
(1)
Wielka Brytania
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
334 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-255-2013-7
Część pierwsza : Wpływ nauki prawa administracyjnego na rozwój badań w sferze administracji publicznej : Rozdział I : Wpływ nauk przyrodniczych i technicznych na treść , interpretację i stosowanie norm prawa administracyjnego ( na przykładzie przepisów z zakresu prawnej ochrony środowiska ) ( Marek Górski ) , Rozdział II : Samodzielność gminy w świetle konstytucji i ustawodawstwa zwykłego ( Tomasz Bąkowski , Marcin Brzeski , Magdalena Laskowska ) , Rozdział III : W kwestii granic autonomii społeczeństwa obywatelskiego w państwie prawa ( Jolanta Blicharz ) , Rozdział IV : Kilka uwag na temat funkcji podziału terytorialnego państwa polskiego ( Bronisław Jastrzębski ) , Rozdział V : Podmiotowość prawna a podmiotowość administracyjnoprawna - współzależność koncepcji ( Janusz Niczyporuk ) , Rozdział VI : nauka i nauczanie polskiego prawa administracyjnego na emigracji ( Jarosław Dobkowski ) , Rozdział VII : Umowy cywilnoprawne ze świadczeniobiorcami w działaniach administracji pomocy społecznej ( Alina Miruć ) , Rozdział VIII : Międzynarodowy akt administracyjny międzynarodowym prawie administracyjnym ( Artur Modrzejewski ) , Rozdział IX : Odpowiedzialność administracyjnoprawna - kilka uwag na tle współzależności pojęć teoretycznych i prawa oświatowego ( Michał Możdżen-Marcinkowski) , Rozdział X : Spory o charakter prawny odpowiedzialności odszkodowawczej administracji publicznej jako przykład współzależności dyscyplin badawczych w sferze administracji administracji publicznej ( Jerzy Parchomiuk) ; Część druga : Wpływ nauki postepowania administracyjnego na rozwój badań w sferze administracji publicznej : Rozdział I : Nauka postępowania administracyjnego a inne dyscypliny wiedzy w sferze badań nad administracją publiczną ( Barbara Adamiak ) , Rozdział II : Nauka postępowania administracyjnego a inne dyscypliny wiedzy w sferze badań nad administracją publiczną ( Janusz Borkowski ) , Rozdział III : Trybunały . Z historii orzecznictwa administracyjnego Anglii ( Jerzy Supernat ) , Rozdział IV : Materialnoprawne aspekty wstrzymania wykonania decyzji administracyjnej ( Robert Sawuła ) , Rozdział V : Postępowanie wyjaśniające Komisji Nadzoru Finansowego ( Rafał Blicharz ) , Rozdział VI : Wpływ technologii komunikacyjno - informacyjnych na postępowanie administracyjne na przykładzie wnoszenia i doręczania pism w formie elektronicznej ( Małgorzata Ganczar ) , rozdział VII : Pozycja procesowa organizacji społecznej jako podmiotu na prawach strony w postępowaniu administracyjnym ( Mirosław Karpiuk ) , Rozdział VIII : Wpływ alternatywnych wobec prawa administracyjnego dyscyplin badawczych na ogólne postępowanie administracyjne ( Przemysław Kledzik ) , Rozdział IX : Charakter prawny rozstrzygnięcia w postępowaniu regulującym przed Komisją Majątkową ( Rafał Biskup , Tadeusz Stanisławski ) , Rozdział X : Obliczanie terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ na podstawie przepisów Prawa budowlanego ( Joanna Smarż) ; Część trzecia : Wpływ nauki administracyjnego prawa gospodarczego na rozwój badan w sferze administracji publicznej : rozdział I ; Model prawny umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi ( Michał A. Waligórski ) , Rozdział II : O współzależności dyscyplin badawczych w publicznym prawie gospodarczym ( Karol Kiczka ) , Rozdział III : Usługi ubezpieczeniowe jako instrument wspomagający realizację inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego ( Maciej Rudnicki ) , Rozdział IV : Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych w zakresie sporządzania planów rozwoju ( Michał Domagała ) , Rozdział V : Wyznaczanie wymiaru asortymentowego ryku właściwego w prawie antymonopolowym ( Michał Pawełczyk , Rafał Stankiewicz ) , Rozdział VI : Planowanie gospodarki odpadami w ujęciu nauk administracyjnych ( Piotr Sacharczuk ) ; Część czwarta: Wpływ nauki administracji i nauk o zarządzaniu na rozwój badań w sferze administracji publicznej : Rozdział I : Nauka administracji w kręgu nauk prawnych - dziedzictwo europejskie ( Adam Błaś ) , Rozdział II : Słowo o aktualności prakseologicznej płaszczyzny badań nad administracją publiczną ( Jan Łukasiewicz ) , Rozdział III : Wpływ nauki administracji na rozwój badań nad administracją publiczną ( Stanisław Wrzosek ) , Rozdział IV : Eklektyzm czy synteza . Nauka administracji wobec dyscyplin badających administrację publiczną ( Jan Jeżewski ) , Rozdział V : Prakseologiczne uwarunkowania prawa administracyjnego ( Sławomir Fundowicz ) , rozdział VI : Wpływ nauk o zarządzaniu na współczesną naukę administracji ( Lidia Zacharko ) , Rozdział VII : Metody badawcze nauk administracyjnych ( Jan Izdebski ) , Rozdział VIII : Prolegomena do wyzwań administracji wobec współczesności ( Marcin Szewczak ) , Rozdział IX : Wpływ administracji publicznej na kształtowanie rozwoju regionalnego ( Marcin Szewczak ) , Rozdział X : Dualizm administracji publicznej w województwie w ujęciu nauki administracji i polityki administracyjnej w województwie w ujęciu nauki administracji i polityki administracyjnej ( Małgorzata Kruszewska-Gagoś) , Rozdział XI : " Milczenie " organu adminsitracji publicznej - między prakseologią a teorią prwanych form działania administracji ( marian Masternak , Małgorzata Szalewska ) ; Część piąta : Perspektywy współpracy interdyscyplinarnej w sferze badań nad administracją publiczną : Rozdział I : Elementy prakseologiczne w strukturze i działaniu administracji publicznej ( Bogdan Dolnicki ) , Rozdział II : Granice prawa publicznego a inne dyscypliny wiedzy w sferze badań nad administracją publiczną ( Wojciech Łączkowski ) , Rozdział III : Analiza ekonomiczna rynku w działaniu organów regulujących ( Waldemar Hoff ) , Rozdział IV : Prawo karne - administracja publiczna - prawo administracyjne ( Zbigniew Janku ) , Rozdział V : Nauka materialnego prawa administracyjnego a nauki techniczne w sferze badań nad administracją publiczną na przykładzie Prawa budowlanego ( Helena Kisilowska ,Dominik Sypniewski ) , Rozdział VI : Sposoby refleksji etyczno - administracyjnej w badaniach nad współczesną administracją publiczną ( Tomasz Barankiewicz ) m Rozdział VII : badanie zjawiska korupcji w administracji publicznej w świetle niektórych nauk społecznych ( Jan Gola , Grzegorz Klich ) , Rozdział VIII : Teoria postępowania egzekucyjnego w administracji w perspektywie nauk filozoficznych ( Piotr Przybysz ) , Rozdział IX : Polityka legislacyjna a nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego ( Krzysztof Kaszubski , Mikołaj Pułło ) , Rozdział X : Własność intelektualna " według " św. Tomasza ( Wojciech Włodarczyk )
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wykroczenia pozakodeksowe : komentarz / Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa. - Stan prawny na 11.10.2006 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 793, [1] s. : tab. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7334-660-4
Część I: Zagadnienia ogólne prawa wykroczeń. 1. Zasady odpowiedzialności. 2. Kary, środki karne i zasady ich wymiaru oraz zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego. 3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary. 4. Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania. 5. Wyjaśnienie ustawowych wyrażeń. 6. Postępowanie mandatowe. Część II: Przepisy o wykroczeniach zawarte w ustawach szczególnych. 1. Środowisko. 2. Rolnictwo. 3. Gospodarka. 4. Zdrowie. 5. Praca i ubezpieczenia społeczne. 6. Bezpieczeństwo osób i mienia. 7. Porządek publiczny. 8. Obronność. 9. Stany nadzwyczajne. 10. Komunikacja. 11. Kultura. 12. Wybory, referenda i działalność partii politycznych. 13. Znaki i symbole. 14. Działalność kontrolna i inspekcyjna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wykroczenia pozakodeksowe : komentarz / Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.06.2008 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2008. - 946, [3] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-660-4
Część I: Zagadnienia ogólne prawa wykroczeń. 1. Zasady odpowiedzialności. 2. Kary, środki karne i zasady ich wymiaru oraz zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego. 3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary. 4. Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania. 5. Wyjaśnienie ustawowych wyrażeń. 6. Postępowanie mandatowe. Część II: Przepisy o wykroczeniach zawarte w ustawach szczególnych. 1. Środowisko. 2. Rolnictwo. 3. Gospodarka. 4. Zdrowie. 5. Praca i ubezpieczenia społeczne. 6. Bezpieczeństwo osób i mienia. 7. Porządek publiczny. 8. Obronność. 9. Stany nadzwyczajne. 10. Komunikacja. 11. Kultura. 12. Wybory, referenda i działalność partii politycznych. 13. Znaki i symbole. 14. Działalność kontrolna i inspekcyjna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-487-X
I. Pisma różne, II. Pisma w postępowaniu procesowym: 1. Pisma w postępowaniu przed sądem I instancji, 2. Pisma w toku postępowania, 3. Pełnomocnictwo procesowe, 4. Pisma w postępowaniu nakazowym i upominawczym, 5. Skargi oraz pisma związane z zaskarżeniem orzeczeń sądowych, 6. Pisma w postępowaniu uproszczonym. III. Pisma w postępowaniu nieprocesowym: 1. Pisma w sprawach z zakresu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 2. Pisma w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, 3. Pisma w postępowaniu spadkowym, 4. Pisma w a postępowaniu wieczystoksięgowym, 5. Pisma w innych sprawach, 6. Pisma w postępowaniu polubownym, 7. Pisma w postępowaniu upadłościowym i naprawczym oraz układowym. IV Pisma w postępowaniu zabezpieczającym, V. Pisma w postępowaniu egzekucyjnym: 1. Pisma w sprawie klauzuli wykonalności, 2. Pisma w związku z przeprowadzaniem egzekucji, VI Pisma w związku z obrotem prawnym z zagranicą, VII Pisma w w postępowaniu rejestrowym: 1. Uwagi ogólne, 2. Rejestracja spółek handlowych, 3. Wnioski o rejestrację spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 4. Wnioski o wpis zaległości podatkowej, celnej i na rzecz ZUS, 5. Wnioski o wpis do rejestru przekształcenia spółki, dłużnika niewypłacalnego, 6. Wnioski o rejestrację fundacji, stowarzyszenia, organizacji samorządu zawodowego lub gospodarczego, 7. Wnioski o wpis do rejestru związku zawodowego i zakładu opieki zdrowotnej, 8. Wnioski organizacji pożytku publicznego, 9. Wnioski o wpis do europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych i spółki europejskiej. VIII Pisma procesowe dotyczące postępowania rejestrowego przed sądem okręgowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Zakładamy firmę / Maria Dolna-Ciemniakowska, Aneta Wesołowska. - Warszawa : Difin, 2007. - 396 s : tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-680-0
1. Dotacje unijne dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą 2. Środki dla osoby bezrobotnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej 3. Formy prowadzenia działalności gospodarczej 4. Rejestr przedsiębiorców 5. Numer statystyczny - regon 6. Numr identyfikacji podatkowej - NIP 7. Podatek od towarów i usług 8. Podatek dochodowy od osób fizycznych - wybór formy opodatkowania 9. Podatek dochodowy od osób prawnych 10. Księgi podatkowe 11. Podatek od czynności cywilnoprawnych 12. Podatki i opłaty lokalne 13. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 14. Przedsiębiorca będący pracodawcą 15. Obowiązek informowania innych instytucji 16. Obowiązki nałożone ustawą o swobodzie działalności gospodarczej 17. Firmy zajmujące się wywózką śmieci 18. Przedsiębiorcy podlegający ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 19. Opłata od zanieczyszczenia środowiska 20. Opłata produktowa 21. Księgowość firmy 22. Załączniki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-293-1
Cz. I Zagadnienia ogólne: Administracja publiczna i prawo administracyjne; Stosunek administracyjno-prawny; Konstytucyjne podstawy (zasady) działania administracji publicznej. Cz. II Ustrojowe prawo administracyjne: Pojęcie ustrojowego prawa administracyjnego i zasady budowy organów administracji; Organy i podmioty realizujące zadania administracji publicznej; Centralne organy administracji; Podział terytorialny; Terenowe organy administracji rządowej; Samorząd terytorialny; Samorząd zawodowy i gospodarczy; Status prawny pracowników administracji publicznej; Kontrola administracji. Cz. III Formy prawne działania administracji publicznej Istota i rodzaje form prawnych działania administracji Akty generalne (normatywne) organów administracji publicznej; Indywidualne akty administracyjne (decyzje administracyjne); Inne prawne formy działania administracji; Postępowanie administracyjne ogólne; Sądownictwo administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne; Postępowanie egzekucyjne w administracji; Sankcje typu karnego a wykonanie aktu administracyjnego (wykonanie obowiązków publicznoprawnych). Cz. IV Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego: Istota i ch-ka materialnego prawa administracyjnego; Pomoc społeczna i jej formy; Reglamentacja administracyjno-prawna działalności gospodarczej; Działanie administracji publicznej w stanach zagrożenia (stanach nadzwyczajnych). Policja administracyjna; Podstawowe instytucje prawa budowlanego; Wywłaszczenie nieruchomości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-627-9
Cz. I Zagadnienia ogólne: Administracja publiczna i prawo administracyjne; Stosunek administracyjno-prawny; Konstytucyjne podstawy (zasady) działania administracji publicznej. Cz. II Ustrojowe prawo administracyjne: Pojęcie ustrojowego prawa administracyjnego i zasady budowy organów administracji; Organy i podmioty realizujące zadania administracji publicznej; Centralne organy administracji; Podział terytorialny; Terenowe organy administracji rządowej; Samorząd terytorialny; Samorząd zawodowy i gospodarczy; Status prawny pracowników administracji publicznej; Kontrola administracji. Cz. III Formy prawne działania administracji publicznej Istota i rodzaje form prawnych działania administracji Akty generalne (normatywne) organów administracji publicznej; Indywidualne akty administracyjne (decyzje administracyjne); Inne prawne formy działania administracji; Postępowanie administracyjne ogólne; Sądownictwo administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne; Postępowanie egzekucyjne w administracji; Sankcje typu karnego a wykonanie aktu administracyjnego (wykonanie obowiązków publicznoprawnych). Cz. IV Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego: Istota i ch-ka materialnego prawa administracyjnego; Pomoc społeczna i jej formy; Reglamentacja administracyjno-prawna działalności gospodarczej; Działanie administracji publicznej w stanach zagrożenia (stanach nadzwyczajnych). Policja administracyjna; Podstawowe instytucje prawa budowlanego; Wywłaszczenie nieruchomości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7814-479-3
Zagadnienia zrównoważonego rozwoju w prawie międzynarodowym; Ocena rozwoju powiatów w ramach województw; Cel publiczny jako element zrównoważonego rozwoju; Kapitał ludzki, społeczny, kreatywny w rozwoju społeczno-gospodarczym gminy; Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy; Dylematy budżetowania partycypacyjnego – perspektywa polska; Finanse samorządów jako element zrównoważonego rozwoju oraz słów parę o budżecie partycypacyjnym; Jawność i przejrzystość finansów lokalnych jako element zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego; Analiza barier absorpcji funduszy europejskich w procesie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2013; Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości w związku z budową dróg – wybrane problemy; Zróżnicowanie etniczne jako źródło regresji, stagnacji i rozwoju small businessu w społecznościach lokalnych na przykładzie Berlina.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ISSN 1899-8658 ; Tom XIX Zeszyt 1/2018)
Temat: Szkolnictwo wyższe - marketing ; Turystyka - marketing - Ukraina ; Informcja turystyczna - organizacja - Ukraina ; Satysfakcja zawodowa ; Przedsiębiorstwa małe i średnie - polityka - kadry ; Przedsiębiorstwo komunalne - a kadry - zarządzanie ; Motywacja pracy - organizacja - zarządzanie ; Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwo - zarządzanie ; Społeczna odpowiedzialność biznesu ; Kadry - odpowiedzialność społeczna ; Zarządzanie kryzysowe - samorząd - Polska ; Zarządzanie wiedzą - metody ; Sektor publiczny - innowacje - zarządzanie ; Budżety obywatelskie - organizacja - prawo ; Samorząd terytorialny - a budżety obywatelskie ; Klastry (ekon.) - a przedsiębiorstwo ; Klastry (ekon.) - innowacje ; Współpraca gospodarcza - a sieci innowacji ; Ubezpieczenia - a innowacje - organizacja ; Ubezpieczenia - konkurencyjność ; Studenci - jakość życia - Katowice ; Studenci - jakość życia - Polska ; Studenci - image - Polska ; Przedsiębiorstwo - wartość ekonomiczna ; Górnictwo - reforma - Polska ; Zaufanie - a przedsiębiorstwo wirtualne - stosowanie ; Przedsiębiorstwo wirtualne - a zarządzanie zaufaniem ; Gry komputerowe - a promocja handlowa - stosowanie ; Second Life ; Gry komputerowe - product placement ; Nieruchomości - wycena - prawo - Polska ; Operat szacunkowy - organizacja - prawo ; Rzeczoznawcy majątkowi ; Katowice (woj. śląskie) - wizerunek miasta ; Śląskie, województwo (od 1999) - szkolnictwo wyższe - organizacja ; Artykuł z czasopisma
Zawiera: Difficulties and barriers for the implementing of marketing model in Wroclaw University of Science and Technology; Methodological principals of three-level system of cooperative marketing in the ukrainian tourism; Job satisfaction in the opinion of employees of small and medium - sized enterprises; Implementacja systemów motywacyjnych w samorządowych przedsiębiorstwach komunalnych; Odpowiedzialność za pracowników wyzwaniem dla współczesnych organizacji; Manager or leader? Leadership in crisis management at local government level; Innowacyjne metody dzielenia się wiedzą w organizacjach sektora publicznego; Budżet obywatelski jako przykład współdecydowania o rozwoju na szczeblu samorządowym wobec zmian prawnych z 2018 roku; Współpraca w zakresie działalności innowacyjnej na przykładzie inicjatyw klastrowych; Potencjał innowacyjny w ubezpieczeniach - postrzeganie przez klientów indywidualnych i instytucjonalnych; Potencjał akademicki jako element wizerunku Katowic na tle wybranych miast wojewódzkich; Warunki życia z perspektywy osób studiujących w Katowicach w odniesieniu do wybranych polskich miast wojewódzkich cieszących się największą popularnością wśród studentów; Wykorzystanie opcji realnej w wycenie wartości przedsiębiorstwa; Przesłanki procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce; Znaczenie zarządzania zaufaniem w organizacji wirtualnej; Forms of promotion in computer games. An example of second life; Uwarunkowania wyceny nieruchomości w aspekcie procesu decyzyjnego kredytodawcy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo Gospodarcze i Handlowe / pod red. Stanisław Włodyka ; C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-513-8
1. Zasady prawa - uwagi wstępne, 2. Zasady fundamentalne (konstytucyjne) - specyfika gospodarczo-prawna, 3. Zasady gałęziowe prawa cywilnego - specyfika prawno-majątkowa, 4. wybrane zasady szczegółowe (cywilnoprawne)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
(Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. Kazimierz Działocha, Artur Preisner)
ISBN: 83-7059-744-0
Konstytucyjna zasada społecznej gospodarki rynkowej jako podstawa tworzenia i stosowania prawa; Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia w praktyce stosowania Konstytucji RP; Własność państwowa i jej ochrona w świetle Konstytucji RP; Własność komunalna i jej ochrona w praktyce stosowania Konstytucji RP; Organizacja i funkcjonowanie kontroli i nadzoru państw wobec gospodarki w świetle Konstytucji RP; Tworzenie ustawy budżetowej (ustawy o prowizorium budżetowym) w praktyce stosowania Konstytucji RP; Konstytucyjność ustaw podatkowych w praktyce legislacyjnej i w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego; Akty normatywne organów Narodowego Banku Polskiego oraz organów nadzoru nad rynkiem finansowym w świetle postanowień Konstytucji RP.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1062-0
Wstęp; Zezwolenia na tle wolności gospodarczej w Polsce; Podstawowe cechy zezwoleń na działalność gospodarczą oraz postępowania z nimi związanego; Zezwolenia na działalność wytwórczą; Zezwolenia na działalność eksploatacyjną i hodowlaną; Zezwolenia na działalność transportową; Zezwolenia na działalność handlową i magazynową; zezwolenia na działalność usługową; Zezwolenia na inną działalność gospodarczą; Przyszłość instytucji zezwoleń na działalność gospodarczą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie / Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie ; 1/1997)
ISBN: 83-87444-05-7
1.Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, 2.Logistyka a organizacja - sprzężenie zwrotne, 3.Polska a kraje Unii Europejskiej, badania porównawcze - metody, wyniki, 4.Polityka gospodarcza krajów Unii Europejskiej jako instrument integracji, 5.Transformacja systemu gospodarczego Izraela - podstawowe kierunki i uwarunkowania, 6.kontrola legalności aktów prawnych w ramach jurysdykcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, 7.Kierunki rozwoju informatyzacji biznesu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zobowiązania. Zobowiązania - część szczegółowa / Zbigniew Radwański; Janina Panowicz-Lipska. - Wyd. 8 rozszerz. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 398, [1] s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-1135-7
Wprowadzenie; Umowy regulujące przeniesienie praw; Umowy regulujące używanie rzeczy; Zobowiązania odnoszące się do świadczenia usług; Umowy regulujące stosunki kredytowe; Zabezpieczenia wierzytelności; Umowy o funkcji alimentacyjnej; Ubezpieczenia gospodarcze; Umowa spółki w systemie prawnym; Przekaz i papiery publiczne; Gra i zakład; Ugoda.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-3419-6
Wprowadzenie; Umowy regulujące przeniesienie praw; Umowy regulujące używanie rzeczy; Zobowiązania odnoszące się do świadczenia usług; Umowy regulujące stosunki kredytowe; Zabezpieczenia wierzytelności; Umowy o funkcji alimentacyjnej; Ubezpieczenia gospodarcze; Umowa spółki w systemie prawnym; Przekaz i papiery publiczne; Gra i zakład; Ugoda.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Zobowiązania. Zobowiązania - część szczegółowa / Zbigniew Radwański; Janina Panowicz-Lipska. - Wyd. 10 rozszerz. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2013. - 414 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-5634-1
Wprowadzenie; Umowy regulujące przeniesienie praw; Umowy regulujące używanie rzeczy; Zobowiązania odnoszące się do świadczenia usług; Umowy regulujące stosunki kredytowe; Zabezpieczenia wierzytelności; Umowy o funkcji alimentacyjnej; Ubezpieczenia gospodarcze; Umowa spółki w systemie prawnym; Przekaz i papiery publiczne; Gra i zakład; Ugoda.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-7738-4
Wprowadzenie; Umowy regulujące przeniesienie praw; Umowy regulujące używanie rzeczy; Zobowiązania odnoszące się do świadczenia usług; Umowy regulujące stosunki kredytowe; Zabezpieczenia wierzytelności; Umowy o funkcji alimentacyjnej; Ubezpieczenia gospodarcze; Umowa spółki w systemie prawnym; Przekaz i papiery publiczne; Gra i zakład; Ugoda.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again