Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(15)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(15)
Author
Baran Beata
(2)
Borski Maciej (1975 - )
(2)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(2)
Białas Patrycja
(1)
Bielecki Leszek
(1)
Cegiełko Paweł
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Chmielowiec Agnieszka
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Fuchs Dariusz
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Grygiel-Kaleta Żaneta
(1)
Grzegorczyk Paweł
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Huras Agnieszka
(1)
Jesiołowski Kamil
(1)
Kaczmarek Przemysław
(1)
Kaczor Jacek
(1)
Kil Jan
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Kowalewski Eugeniusz
(1)
Kozaczek Jan
(1)
Krawiec Grzegorz
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Kwik Marek
(1)
Kłoda Marcin
(1)
Leja Andżelika
(1)
Lewandowski Jerzy
(1)
Lityński Adam
(1)
Machoń Mirosław
(1)
Majewska Patrycja
(1)
Makowiec Aneta
(1)
Malinowski Adam Marek
(1)
Matyjaszek Dorota
(1)
Mercik Anna
(1)
Mikosz Ryszard
(1)
Miśkowicz Tomasz
(1)
Mogilski Władysław Wojciech
(1)
Morański Wojciech
(1)
Nowacki Józef
(1)
Nowak Krystian
(1)
Nowakowski Bartosz
(1)
Nowakowski Leszek
(1)
Nowicka Urszula
(1)
Paradowski Mariusz
(1)
Patryk Aleksandra
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Pogonowski Piotr
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Pudło Anna
(1)
Rej Anna
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rozkuszka Anna
(1)
Rozpędek Beata
(1)
Rzepka Michał
(1)
Samek-Skwara Krystyna
(1)
Serwach Małgorzata
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sozański Jarosław
(1)
Stasiak Jarosław
(1)
Stelmachowski Andrzej
(1)
Sternal Szymon
(1)
Szewczyk Helena
(1)
Szpunar Andrzej
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Witkowski Jarosław
(1)
Ziemianin Bronisław
(1)
Ćwiertniak Bolesław Maciej
(1)
Ćwiertniak Tomasz
(1)
Łoszewska-Ołowska Maria
(1)
Świątkowski Andrzej Marian
(1)
Żołyński Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Prawo cywilne
(11)
Odpowiedzialność cywilna
(3)
Prawo cywilne procesowe
(3)
Postępowanie cywilne
(2)
Prawo
(2)
Prawo administracyjne
(2)
Prawo karne
(2)
Prawo państwowe
(2)
Prawo pracy
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Sądownictwo
(2)
Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
(2)
Absolutorium (prawo)
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Administracja publiczna
(1)
Broń palna
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Demokracja deliberatywna
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dyscyplina pracy
(1)
Dyskryminacja
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Farmaceuci
(1)
Godność ludzka
(1)
Immunitety
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Konferencje
(1)
Kroński, Aleksander
(1)
Leśnictwo
(1)
Majątek
(1)
Odszkodowanie
(1)
Opłaty sądowe
(1)
Orzeczenie sądowe
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie cywilne międzynarodowe
(1)
Pozwolenia administracyjne
(1)
Pośrednictwo
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo naturalne
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo pierwokupu
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Prawo publiczne
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Prawo zobowiązaniowe
(1)
Przepadek rzeczy
(1)
Przepis przejściowy
(1)
Reasekuracja
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Równość (prawo)
(1)
Skargi i zażalenia
(1)
Sponsoring
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Spółka cywilna
(1)
Spółki cywilne
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Sztuka
(1)
Służba więzienna
(1)
Teoria prawa
(1)
Uber
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Umowa
(1)
Wina (prawo)
(1)
Zapłodnienie sztuczne
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Subject: place
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.)
(1)
Mołdawia
(1)
21 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0494-8
1. Ogólne zagadnienia immunitetów w postępowaniu cywilnym; 2. Źródła prawa w dziedzinie immunitetu państwa, jego zakres i najnowsze tendencje rozwojowe; 3. Podstawa prawna i miejsce immunitetu państwa w polskim prawie procesowym cywilnym; 4. Immunitet państwa w świetle przesłanek procesowych postępowania cywilnego; 5. Procesowe traktowanie immunitetu państwa; 6. Przebieg postępowania z udziałem obcego państwa (zagadnienia wybrane); 7. Immunitet państwa w europejskim prawie procesowym cywilnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86605-14-3
1. Pojęcie szkody majątkowej i jej rodzaje, 2. Czynniki wpływające na ustalenie odszkodowania, 3. Sposoby i cele naprawienia szkody, 4. Wynagrodzenie szkody na osobie, 5. Zagadnienia szczególne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy prawa dla dziennikarzy / Maria Łoszewska-Ołowska. - Warszawa : Difin, 2008. - 405 s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-895-8
Część I: Teoria prawa. 1. Prawo. 2. Norma prawna i przepis. 3. Akty prawne. 4. Obowiązywanie prawa. 5. Źródła prawa. 6. Stosowanie prawa. 7. Przestrzeganie prawa. 8. Praworządność. 9. Luka w prawie. 10. Wykładnia prawa. Część II: Prawo konstytucyjne. 1. Sejm i Senat. 2. Prezydent RP. 3. Rada Ministrów. 4. Sądy. 5. Trybunał Konstytucyjny. 6. Trybunał Stanu. 7. Rzecznik Praw Obywatelskich. 8. Najwyższa Izba Kontroli. 9. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 10. Samorząd Terytorialny. Część III: Prawo administracyjne. 1. Administracja i prawo administracyjne formalne. 2. Stosunek administracyjnoprawny. 3. Przebieg postępowania administracyjnego i jego zasady. 4. Akt administracyjny. 5. Decyzje i postanowienia. 6. Środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym. 7. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 8. Naczelny Sąd Administracyjny. Część IV: Prawo karne. 1. Przestępstwo. 2. Granica wieku odpowiedzialności w prawie karnym. 3. Formy uczestnictwa w przestępstwie. 4. Formy zjawiskowe. 5. Okoliczności wyłączające winę. 6. Okoliczności wyłączające bezprawność. 7. Kary. 8. Środki karne. 9. Obostrzenie i złagodzenie kary. 10. Warunkowe umorzenie postępowania karnego. 11. Zniesławienie i zniewaga. 12. Postępowanie przygotowawcze a sądowe. 13. Środki zapobiegawcze w postępowaniu karnym. Część V: Prawo cywilne. 1. Stosunek cywilnoprawny. 2. Osoby fizyczne. 3. Osoby prawne. 4. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. 5. Dobra osobiste i ich ochrona. 6. Czynności prawne. 7. Wady oświadczenia woli. 8. Przedstawicielstwo. 9. Przedawnienie roszczeń. 10. Prawo rzeczowe i jego istota. 11. Własność. 12. Użytkowanie wieczyste. 13. Ograniczone prawa rzeczowe. 14. Posiadanie. 15. Zobowiązanie. 16. Szkoda. 17. Odpowiedzialność deliktowa. 18. Odpowiedzialność kontraktowa. 19. Prawo spadkowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-344-8
Cz.I Encyklopenia prawa: 1. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa, 2. Prawo panstwowe, 3. Prawo administracyjne, 4. Prawo karne. Część ogólna. Cz.II Prawo cywilne: 1. Część ogólna prawa cywilnego, 2. Prawo rzeczowe, 3. Zobowiązania - część ogólna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2777)
ISBN: 83-229-2656-1
1. Cywilistyczna charakterystyka czynności prawnych upoważniających, 2. charakterysytka elementów pojęcia czynności prawnej upoważniającej, 3. Metodologiczna charakterystyka pojęcia czynności prawnej upoważniającej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo cywilne : część ogólna / Bronisław Ziemianin. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. - Poznań : Ars boni et aequi , 2002. - 303 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-87148-21-0
1. Prawo cywilne; 2. Źródła prawa cywilnego; 3. Normy i przepisy prawa cywilnego; 4. Obowiązywanie norm prawa cywilnego; 5. Stosowanie prawa cywilnego; 6. Prawo podmiotowe; 7. Stosunek cywilnoprawny; 8. Osoby fizyczne; 9. Osoby prawne; 10. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych; 11. Czynności prawne; 12. Przedstawicielstwo; 13. Przedawnienie i terminy zawite.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-818-7
1. Przedmiot, źródła i podstawowe pojęcia prawa międzyczasowego prywatnego. 2. Zagadnienia ogólne prawa międzyczasowego prywatnego. 3. Zasada lex retro non agit na tle innych zasad podstawowych prawa międzyczasowego prywatnego. 4. Podstawy obowiązywania zasady lex retro non agit na tle innych zasad podstawowych prawa międzyczasowego prywatnego (de lege lata i de lege ferenda).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; No 1315)
ISBN: 83-226-0450-5
Wstęp; Stan dyskusji; Przedmiot podziału; Kryterium podziału; Przyjmowanie założenia; Zakończenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60186-09-X
1. Ubezpieczenia - wiadomości ogólne 2. Podstawowe pojęcia techniczno-ubezpieczeniowe i prawne 3. Z historii ubezpieczeń i prawa ubezpieczeniowego 4. Prawo ubezpieczeń gospodarczych oraz problematyka OWU 5. Polski rynek ubezpieczeń gospodarczych 6. Działalność ubezpieczeniowa 7. Stosunek ubezpieczenia 8. Umowa ubezpieczenia 9. Ubezpieczenia obowiązkowe 10. Postępowanie w sprawach roszczeń ubezpieczeniowych 11. Przedawnienie roszczeń 12. Regres ubezpieczeniowy 13. Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczenia OC 14. Pośrednictwo ubezpieczeniowe 15. Reasekuracja 16. Gwarancja ubezpieczeniowa 17. Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe 18. Europejskie prawo ubezpieczeń gospodarczych 19. Aneks (akty prawne)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka ; Rok XIII)
1. Zagadnienia prawnokonstytucyjne: Postępowanie z projektami kodeksów jako przykład szczególnego trybu ustawodawczego; Przestrzeganie zasady pomocniczości w polskim parlamencie; 2. Zagadnienia prawno międzynarodowe: Rok 1934 w ZSRR: NKWD, lex Kirov i początek wielkiego terroru; Podmiotowość organizacji i konferencji międzynarodowych (międzyrządowych)- wprowadzenie do zagadnienia; Pojęcie i źródła prawa międzynarodowego; prawno porównawcze aspekty relacji pomiędzy Unią Europejską a beneficjentami funduszy pomocowych; 3. Z problematyki funkcjonowania administracji publicznej: Ograniczenia radnych wynikające z art. 24e ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym; O potrzebie nowelizacji przepisów o zachowaniu terminu w postępowaniu administracyjnym (art. 57 5 k.p.a.) i sądowo-administracyjnym; Administracja leśna w obliczu potrzeb ochrony przyrody; 4. Z problematyki prawa pracy: Ochrona praw i interesów osób zatrudnionych a nietypowe formy zatrudnienia w społecznej gospodarce rynkowej; Problematyka zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia; Żołnierze zawodowi jako nauczyciele akademiccy w uczelniach wojskowych; Kilka uwag na temat praktycznego stosowania zasady obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych; Z problematyki przesłanek odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa przy wykonywaniu władzy publicznej; Charakter prawny odpowiedzialności dyscyplinarnej członka korpusu służby cywilnej; Utrata nieposzlakowanej opinii versus niegodne zachowanie w służbie oraz poza nią na przykładzie urzędnika służby cywilnej; Zakres kognicji sądów pracy w sprawach o ustalenie stosunku prawnego lub prawa; Statut publicznej uczelni wyższej jako źródło prawa pracy; Zakładowa organizacja związkowa jako strona zakładowego układu zbiorowego pracy; Równość proceduralna jako podstawowa implikacja zasady dialogu społecznego; Możliwość ograniczenia akcji protestacyjnych; Negatywny aspekt wolności zrzeszania w związkach zawodowych; 5. Z zagadnień prawa cywilnego: Pojęcie gospodarstwa rolnego w kodeksie cywilnym- zagadnienia wybrane; Określenie charakteru prawnego umowy sponsoringu jako przesłanka umożliwiająca podjęcie próby ustalenia jej reżimu prawnego; Jasne i ciemne strony hipoteki po nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece; Problematyka umownego prawa pierwokupu; W kierunku harmonizacji prawa spadkowego w Unii Europejskiej- rozporządzenie (UE) nr 650/2012 z 4 lipca 2012 r.; Essentialia negotii umowy deweloperskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka ; Rok XIX. Zeszyt specjalny)
Temat: Kroński, Aleksander (prawnik ; 1870-1935) ; Demokracja deliberatywna - prawo - Polska ; Inicjatywa ludowa - prawo - Polska ; Społeczeństwo obywatelskie - a inicjatywa ustawodawcza - Polska ; Rzecznik praw obywatelskich - organizacja - Polska ; Równość (prawo) - prawodawstwo - Polska ; Dyskryminacja - prawo - Polska ; Farmaceuci - klauzula sumienia - prawo - Polska ; Farmaceuci - etyka - Polska ; Prawa człowieka - filozofia - zagadnienia - 21 w ; Godność ludzka - filozofia - zagadnienia - 21 w ; Zapłodnienie sztuczne - etyka ; Zapłodnienie sztuczne - metody - prawo ; Wina (prawo) - a indukcja ; Wina (prawo) - a abdukcja (log.) ; Wina (prawo) - a dedukcja ; Dowód sądowy - a opinie prawne ; Ekspertyza (prawo) - a a dowód sądowy ; Przepadek rzeczy - prawo - Polska ; Orzeczenie sądowe ; Prawo karne procesowe ; Broń palna - użytkowanie - prawo - Polska ; Pozwolenia administracyjne - prawo - Polska ; Administracja elektroniczna - organizacja - Polska ; Administracja elektroniczna - a doręczenie pisma - prawo - Polska ; Budżety obywatelskie - a samorząd terytorialny ; Absolutorium (prawo) - zarząd - samorząd powiatowy ; Absolutorium (prawo) - zarząd - samorząd wojewódzki ; Równość (prawo) - Polska ; Postępowanie administracyjne - a równość (prawo) ; Samorząd terytorialny - organizacja - teoria - Polska ; Służba więzienna - odpowiedzialność dyscyplinarna - prawo - Polska ; Dyscyplina pracy - prawo - Polska ; Skargi i zażalenia - a policja - prawo ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Irlandia ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Australia ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Stany Zjednoczone (USA) ; Sztuka - fałszerstwo - handel ; Odpowiedzialność cywilna - handel - sztuka ; Prawo gospodarcze - Polska ; Uber - a kierowcy zawodowi - prawo pracy ; Prawo pracy - a lojalność ; Prawo pracy - a praworządność ; Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.) - ustrój - historia ; Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.) - autonomia (politol.) ; Mołdawia - ustrój ; Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - budżety obywatelskie - stan na 2018 r
Zawiera: O ustroju Gagauzji – przyczynek do dyskusji; Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako instytucja demokracji deliberatywnej i wyraz świadomości konstytucyjnej; The implementation of the principles of equality and the prohibition of discrimination in the activities of the Ombudsman as an independent authority for equal treatment; Poszukując podstaw prawnych odmowy wydania leku przez aptekarza – czyli kilka uwag na tle wolności sumienia polskiego farmaceuty; Wokół zagadnienia filozoficznych podstaw praw człowieka; Wolność prokreacyjna a tzw. problem „zbawczego rodzeństwa” (ang. savior sibling); Uzasadnienie i przekonanie jako podstawy dowodu w procesie karnym; Dowód z opinii instytutu naukowego (art. 290 k.p.c.) w świetle orzecznictwa sądowego – wybrane zagadnienia; Wpływ orzeczenia przepadku na sytuację prawną małżonka skazanego; Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako środek zaskarżenia sui generis; Administracyjne cofnięcie pozwolenia na broń. Polemika na kanwie przypadków regulowanych art. 18 ustawy o broni i amunicji; Komunikacja elektroniczna w funkcjonowaniu administracji publicznej; Budżet obywatelski a budżet partycypacyjny. Dwa rozwiązania dla jednego miasta w konsekwencji nowelizacji prawa samorządowego; Odrzucenie uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi powiatu i województwa – głos w wieloletniej dyskusji; Realizacja zasady równości wobec prawa w postępowaniu administracyjnym; Aleksandra Krońskiego teoria samorządu terytorialnego; Nullum crimen sine lege certa and the disciplinary offences of Prison Service officers; Rola „ombudsmanów policyjnych” w realizacji zasady democratic policing; Zasady odpowiedzialności sprzedawcy przy sprzedaży fałszywego dobra kultury; Nowa instytucja prawa gospodarczego – zarząd sukcesyjny. Analiza prawna; Próba ochrony przed elektroniczną technologią pracowniczego statusu zatrudnionych; Lojalność a praworządność w stosunku pracy; Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2010 r., sygn. akt I OSK 1155/10; Sprawozdanie z VII seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Sprawozdanie z VIII seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Polityka informacyjna wobec dóbr kultury”; Michał Bernaczyk, „Dokument wewnętrzny” jako ograniczenie konstytucyjnego prawa do informacji. Rozstrzyganie kolizji w teorii i praktyce prawa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017, ss. 278.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; nr 1871)
ISBN: 83-226-0984-1
Zawiera: Zagadnienia prawa samorządowego: Samorządowe kolegia odwoławcze; Zadania samorządu terytorialnego; Formułowanie i finansowanie strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego; Finanse województwa samorządowego (wybrane zagadnienia); Kilka uwag o spójności regulacji prawnej nadzoru nad samorządem terytorialnym; Gospodarka finansowa gmin w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego (zagadnienia wybrane); Pracodawca samorządowy; Samorządowe spółki akcyjne; Budżet jednostki samorządu terytorialnego ukształtowany w wyniku reformy ustrojowej państwa. Zagadnienia prawa cywilnego: Prawa pochodne w publicznym obrocie papierami wartościowymi; Z dziejów kodyfikacji prawa cywilnego w Polsce (zagadnienia wybrane); Odgraniczenie umowy sprzedaży od umów o świadczenie usług na tle Konwencji Wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów. Zagadnienia prawa ochrony środowiska: Ochrona środowiska morskiego; Narodziny międzynarodowego prawa środowiska; Niektóre problemy prawne restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego; Fiskalizacja prawa ochrony środowiska; Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w środowisku przewidywana w projekcie ustawy o ochronie środowiska. Zagadnienia teorii prawa: O rozumieniach legalności; Prawo naturalne i jego praktyczne implikacje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7426-448-8
1. Charakter prawny spółki cywilnej i podstawowe aspekty jej unkcjonowania, 2. umowa spółki cywilnej i jej możliwe warianty, 3. Wkłady wspólników i współwłasność łączna, 4. Stosunki zewnętrzne spółki, 5. Stosunki wewnetrzne - prowadzenie spraw spółki, 6. Spółka cywilna jako pracodawca, 7. Spółka cywilna w obrocie wekslowym, 8. Obowiązek przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną, 9. Wypowiedzenie umowy spółki, 10. Koniec działalności i rozliczenia miedzy wspólnikami, 11. Porównanie różnych form działalności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
(Ubezpieczenia)
ISBN: 83-88840-50-9
1. Odpowiedzialność cywilna-definicja, 2. Źródła odpowiedzialności cywilnej, rodzaje, typy i zakres odszkodowawczy (wg K.C.), 3. Systematyka-wybrane typy i rodzaje odpowiedzialności cywilnej, 4. Umowa ubezpieczenia, 5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 6. Rynek ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w Polsce w liczbach (2001/2002), 7. Analiza i komentarz do wybranego ustawo dawstwa o obowiązkowych ubezpieczeniach OC
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-55-7
1.Obowiązywanie zakazu reformationis in peius w rozwoju historycznym, 2.Założenia aksjologiczne obowiązywania zakazu oraz jego funkcje w postępowaniu apelacyjnym, 3.Przesłanki obowiązywania, zakres i skutki związania sądu zakazem w postępowaniu apelacyjnym, 4.Zakaz reformationis in peius w postępowaniu zażaleniowym, 5.Reformationis in peius w postępowaniu kasacyjnym, 6.Reformationis in peius w postępowaniu wznowieniowym, 7.Zakaz reformationis in peius w trybie nieprocesowym, 8.Zakaz reformationis in peius w postępowaniu polubownym, 9.Zakaz reformationis in peius w postępowaniu w sprawie zagninięcia lub zniszczenia akt, 10.Zakaz reformationis in peius w postępowaniu zabezpieczającym, 11.Zakaz reformationis in peius w postępowaniu egzekucyjnym, 12.Zakaz reformationis in peius w postępowaniu upadłościowym, 13.Zakaz reformationis in peius w międzynarodowym postepowaniu cywilnym - postępowaniach o uznanie lub stwierdzenie wykonlaności orzeczenia zagranicznego, 14.Zakaz reformationis in peius w postępowaniu karnym, wykroczeniowym i karnym-skarbowym, 15.Reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym, 16.Reformatio in peius w procesie kanonicznym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87558-03-6
Cz.I: Prawo cywilne w systemie prawa; Podstawowe cechy prawa cywilnego; Prawo cywilne a układ stosunków ekono micznych; Pierwiastek moralny w prawie cywilnym; Prawo cywilne a układ stosunków polityznych. Cz.II: Zasada autonomiczności stron; Zasada bezpieczeń stwa obrotu; Zasada słuszności (współżycia społecznego Interes jednostkowy a interes społeczny w prawie cywil nym. Cz.III: Podmiotowość w prawie cywilnym : Elastyczność cywilistyczna ujęcia podmiotu praw i obowiązków; Osoby fizyczne; Ososby prawne. Cz.IV: Wasność w prawie cywilnym; Odpowiedzialność cywilna; Mechanizmy zawierania umów; Mechanizm usuwa nia sprzeczności między układem stosunków faktycznych a ukłądem stosunków prawnych w prawie cywilnym; Mecha nizm realizacji praw cywilnych. Cz.V: Powszechne (konstytucyjne) źródła prawa cywilne go; Pozakonstytucyjne źródła prawa cywilnego. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-299-9
1. Zagadnienia wyjściowe, 2. Zdolność sądowa a zdolność prawa, 3. Zasadność definiowania zdolności sądowej w kodeksie postępowania cywilnego, 4. Problematyka znaczenia zdolności sądowej, 5. Ogólna zdolność sądowa i jej odmiany
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zwolnienie od kosztów sądowych / Jarosław Stasiak. - Stan prawny na 30.01.2010 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2010. - 225, [1] s. ; 21 cm.
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-333-1
1. Funkcje kosztów postępowania cywilnego a zwolnienie od kosztów sądowych; 2. Zwolnienie do kosztów sądowych w prawie polskim; 3. Ustawowe zwolnienia od kosztów sądowych; 4. Zwolnienie od kosztów sądowych z mocy postanowienia sądu lub referendarza sądowego; 5. Porównanie regulacji niemieckiej z prawem polskim; 6. Ocena aktualnej regulacji zwolnienia od kosztów sądowych w Polsce i postulaty de lege ferenda
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Authority data
Prawo cywilne - teoria (hasło przedmiotowe)
Authority data
Prawo cywilne - teoria - zagadnienia (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again