Form of Work
Książki
(35)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
only on-site
(30)
available
(18)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia
(30)
Author
Leszczyński Leszek
(3)
Góralczyk Wojciech jr
(2)
Korybski Andrzej
(2)
Morawski Lech
(2)
Nowacki Józef
(2)
Pieniążęk Antoni
(2)
Tobor Zygmunt
(2)
Zieliński Maciej
(2)
Antonów Dobrosława
(1)
Barcz Jan
(1)
Bielska-Brodziak Agnieszka
(1)
Brolik Jacek
(1)
Brzeziński Bogumił
(1)
Choduń Agnieszka
(1)
Helios Joanna
(1)
Jakimowicz Wojciech
(1)
Janicka Barbara
(1)
Kalisz Anna
(1)
Karwat Piotr
(1)
Langer Tomasz
(1)
Laskowska Marzena
(1)
Lewandowski Jerzy
(1)
Lewandowski Sławomir
(1)
Machińska Hanna
(1)
Malinowski Andrzej
(1)
Matczak Marcin
(1)
Mik Cezary
(1)
Patryas Wojciech
(1)
Petzel Jacek
(1)
Pietrzykowski Tomasz
(1)
Piszko Robert
(1)
Prokop-Perzyńska Eliza
(1)
Rabault Hugues
(1)
Rowiński Wojciech
(1)
Skoczylas Andrzej
(1)
Spyra Tomasz
(1)
Wawrzyniak Jan
(1)
Wojciechowski Bartosz
(1)
Woleński Jan
(1)
Wronkowska Sławomira
(1)
Zimmermann Jan
(1)
Zirk-Sadowski Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(30)
1990 - 1999
(1)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(37)
Language
Polish
(37)
Subject
Prawo
(25)
Norma prawna
(5)
Podatek
(5)
Prawo administracyjne
(5)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(3)
Logika
(3)
Normatywizm
(3)
Prawa człowieka
(3)
Prawodawstwo
(3)
Naczelny Sąd Administracyjny
(2)
Prawo karne
(2)
Prawo państwowe
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Unia Europejska
(2)
Administracja
(1)
Akt administracyjny
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Energetyka
(1)
Europejski Trybunał Obrachunkowy
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja europejska
(1)
Internet
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Komisja Europejska
(1)
Komitet Regionów
(1)
Kultura prawna
(1)
Notariat
(1)
Obiektywność
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
Parlament Europejski
(1)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(1)
Państwo
(1)
Polska
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo europejskie i prawo krajowe
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Prawo socjalne
(1)
Prawo zobowiązaniowe
(1)
Praworządność
(1)
Pytanie prawne
(1)
Rada Unii Europejskiej
(1)
Rozumowanie (log.)
(1)
Równość (prawo)
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Swobodny przepływ kapitału
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Swobodny przepływ usług
(1)
Sąd Najwyższy RP
(1)
Sądownictwo
(1)
Sądownictwo administracyjne
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Unikanie opodatkowania
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
57 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-89275-53-0
O "specyfice" wykładni prawa podatkowego; Wielopłaszczyznowa ochrona praw człowieka; Zasady techniki prawodawczej i ich rola w procesie tworzenia i interpretowania przepisów prawa; O semantycznych nadużyciach przy definiowaniu aktów prawa miejscowego; Pojęcie i koncepcje obiektywności; Gdzie te definicje? "Powinien przypuszczać" czyli? Uwagi dotyczące interpretacji art. 292 par. 1 KK; Polityka prawa Unii Europejskiej, czy ius communae imperfecta - uwagi wprowadzające; Wokół definicji cywilnego nieposłuszeństwa; Zasada proporcjonalności a istota praw podstawowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2148-X
Cz. I Zagadnienia ogólne: 1. Przedmiot i podstawowe problemy badawcze prawoznawstwa, 2. Prawo-społeczeństwo państwo, 3. Główne kultury prawne. CZ.II Wybrane elementy nauki i prawie: 1. Norma prawna -przepis prawny-akt normatywny, 2. Tworzenie prawa, 3. Stosowanie prawa, 4. Wybrane zagadnienia wykładni prawa, 5.Zdarzenia prawne i stosunki prawne, 6. Odpowiedzialność prawna. Cz. III Prawo krajowe a inne porządki prawne : 1. Konstytucyjne podstawy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Państwo i jego porządek prawny a społeczność międzynarodowa, 3. Normatywny system praw człowieka, 4. Instytucje i system prawny Wspólnot Europejskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86670-87-8
1. Prawoznawstwo - przedmiot, problemy, metody badawcze, 2. Wybrane przedmioty prawnicze na studiach administracyjnych, 3. Społeczeństwo, 4. Państwo, 5. Typy i formy państwa, 6. Koncepcje klasyfikacji państw. Analiza współczesnej demokracji, 7. Przepisy prawne. Akty normatywne, 8. Normy prawne, 9. Praktyka prawnicza: tworzenie i stosowanie prawa, 10. Wykładnia prawa, 11. System prawa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2756-0
Cz. I Zagadnienia ogólne: 1. Przedmiot i podstawowe problemy badawcze prawoznawstwa, 2. Prawo-społeczeństwo państwo, 3. Główne kultury prawne. CZ.II Wybrane elementy nauki i prawie: 1. Norma prawna -przepis prawny-akt normatywny, 2. Tworzenie prawa, 3. Stosowanie prawa, 4. Wybrane zagadnienia wykładni prawa, 5.Zdarzenia prawne i stosunki prawne, 6. Odpowiedzialność prawna. Cz. III Prawo krajowe a inne porządki prawne : 1. Konstytucyjne podstawy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Państwo i jego porządek prawny a społeczność międzynarodowa, 3. Normatywny system praw człowieka, 4. Instytucje i system prawny Wspólnot Europejskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
Wstęp do prawoznawstwa / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. - Wyd. 3. - Warszawa, Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 236, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-598-9
1. Przepisy prawa. 2. Fakty prawne, skutki prawne. 3. Przepis prawny a norma prawna. 4. System prawa. 5. Sposoby powstawania prawa. 6. Obowiązywanie prawa. 7. Podmioty prawa. 8. Stosowanie prawa. 9. Wykładnia prawa. 10. Prawo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (3 egz.)
Book
In basket
Wstęp do prawoznawstwa / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. - Wyd. 4. - Warszawa, Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - 236, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-3999-5
1. Przepisy prawa. 2. Fakty prawne, skutki prawne. 3. Przepis prawny a norma prawna. 4. System prawa. 5. Sposoby powstawania prawa. 6. Obowiązywanie prawa. 7. Podmioty prawa. 8. Stosowanie prawa. 9. Wykładnia prawa. 10. Prawo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-147-1
Cz. I Wprowadzenie. Cz. II Teoretyczne ujęcie wykładni prawa: 1. Podstawowe pojęcia związane z wykładnią; 2. Koncepcje wykładni prawa w Polsce. Cz. III Ch-ka właściwości polskich tekstów prawnych: 3. Warunki wstępne ch-ki tekstu prawnego; 4. Idiomatyczność wyrażeń tekstu prawnego; 5. Rozczłonkowanie norm w przepisach prawnych; 6. Kondensacja norm w przepisach prawnych; 7. Leksyka (słownictwo) języka tekstów prawnych; 8. Zwroty niedookreślone i nieostre w tekście prawnym; 9. Zwroty szacunkowe w języku tekstów prawnych; 10. Tekst prawny a eufemizmy, wulgaryzmy i archaizmy; 11. Wyrazy obcojęzyczne i neologizmy w tekście prawnym; 12. Skróty i skrótowce w języku tekstów prawnych; 13. Słownictwo języka tekstów prawnych Hasłownictwo odmian i socjolektów języka ogólnego; 14. Definicje w tekstach prawnych; 15. Zmiany tekstu prawnego. Cz. IV Praktyczna wersja koncepcji derywacyjnej: 16. Główne wyznaczniki cech koncepcji; 17. Inne właściwości praktycznej wersji koncepcji derywacyjnej; 18. Pragmatyczność i normatywność koncepcji wykładni; 19. Założenia o racjonalności prawodawcy. Cz. V. Dyrektywy postępowania interpretacyjnego: 20. Dyrektywy ogólne; 21. Dyrektywy porządkujące fazy wykład ni; 22. Dyrektywy rekonstrukcyjnej fazy wykładni; 23. Dyrektywy percepcyjne fazy wykładni.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-814-1
Cz. I Wprowadzenie. Cz. II Teoretyczne ujęcie wykładni prawa: 1. Podstawowe pojęcia związane z wykładnią; 2. Koncepcje wykładni prawa w Polsce. Cz. III Ch-ka właściwości polskich tekstów prawnych: 3. Warunki wstępne ch-ki tekstu prawnego; 4. Idiomatyczność wyrażeń tekstu prawnego; 5. Rozczłonkowanie norm w przepisach prawnych; 6. Kondensacja norm w przepisach prawnych; 7. Leksyka (słownictwo) języka tekstów prawnych; 8. Zwroty niedookreślone i nieostre w tekście prawnym; 9. Zwroty szacunkowe w języku tekstów prawnych; 10. Tekst prawny a eufemizmy, wulgaryzmy i archaizmy; 11. Wyrazy obcojęzyczne i neologizmy w tekście prawnym; 12. Skróty i skrótowce w języku tekstów prawnych; 13. Słownictwo języka tekstów prawnych Hasłownictwo odmian i socjolektów języka ogólnego; 14. Definicje w tekstach prawnych; 15. Zmiany tekstu prawnego. Cz. IV Praktyczna wersja koncepcji derywacyjnej: 16. Główne wyznaczniki cech koncepcji; 17. Inne właściwości praktycznej wersji koncepcji derywacyjnej; 18. Pragmatyczność i normatywność koncepcji wykładni; 19. Założenia o racjonalności prawodawcy. Cz. V. Dyrektywy postępowania interpretacyjnego: 20. Dyrektywy ogólne; 21. Dyrektywy porządkujące fazy wykład ni; 22. Dyrektywy rekonstrukcyjnej fazy wykładni; 23. Dyrektywy percepcyjne fazy wykładni.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-231-1832-9
1. Wykładnia prawa konstytucyjnego, 2. Zasada proporcjonalności - refleksje na gruncie aksjologicznych podstaw Konstytucji z 1997 roku i orzecznictwa Trybunału konstytucyjnego, 3. Kilka słów na temat interpretacji w prawie międzynarodowym. Uwagi na tle ustawy Sądu Najwyższego z 19 lutego 2003 r. (1 KZP 47/02), 4. Rola Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w procesie interpretacji prawa wspólnotowego i prawa krajowego państw członkowskich, 5. O wykładni prawa karnego, 6. Przyczynek do dyskusji nad gospodarczą wykładnią europejskiego wspólnotowego prawa podatkowego, 7. Wykładnia w prawie podatkowym - przekrój problematyki, 8. Fikcyjność pozytywistycznego paradygmatu, 9. Formuła Radbrucha. Pojęcie i zastosowanie w orzecznictwie, 10. Konflikt interesów indywidualnego i ogólnego w prawie praw człowieka, 11. Status praw socjalnych, 12. Normatywna i pozanormatywna regulacja Internetu - modele konkurencyjne czy komplementarne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-297-1
1. Wpływ źródeł prawa na wykładnię prawa. 2. Założenia i funkcje wykładni prawa wspólnotowego. 3. Kształtowanie wykładni prawa podatkowego przez orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 4. Wpływ prawa wspólnotowego na wykładnię językową prawa podatkowego. 5. Wykładnia pozajęzykowa prawa podatkowego po wejściu Polski do Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-380-6
Znaczenie komparatystyki językowej w wykładnie sądów luksemburskicj; Wykładnia celowościowa prawa wspólnotowego w orzecznictwie sądów Unii Europejskiej; Wykładnia autonomiczna w prawie Unii Europejskiej; Sądowa kontrola interpretacji i stosowania zwrotów szacunkowych przez instytucje wspólnotowe; Między wykładnią a tworzeniem prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich; Wykładnia przepisów Wspólnoty Europejskiej o współpracy sądowej w sprawach cywilnych; Pozasądowa wykładnia wspólnotowego prawa konkurencji; Rola Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w wykładni przepisów wspólnotowego prawa własności intelektualnej; Prowspólnotowa wykładnia posliego prawa administracyjnego; Prowspólnotowa wykładnia polskiego prawa spółek.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-232-3415-9
Praca poświęcona jest stosunkowo nowemu dla polskiej kultury prawnej zjawisku, jakim jest wykładnia krajowych tekstów prawnych w zgodzie z prawem unijnym. Przedmiotem pracy jest analiza dorobku polskiej nauki prawa dotyczącej problematyki interpretacji prounijnej, a przede wszystkim orzeczeń TK, SN i NSA, w których odwoływano się do prawa unijnego, a wcześniej wspólnotowego. Celem tej analizy jest próba ustalenia, czy na skutek pojawienia sie? obowiązku wykładni prounijnej doszło do zmiany w koncepcjach i praktyce dokonywania wykładni prawa w Polsce. Na tej bazie wyciągane są wnioski dotyczące zjawiska wykładni prounijnej, kwestii jej zdefiniowania, czy też określenia czym ona jest, ale także poruszono kwestie praktyczne, jak sposób wykładni prounijnej czy kwestia prawidłowego określenia jej granic. Z tego względu, mimo że praca ma charakter teoretycznoprawny, to w istotny sposób ułatwia rozwiązywanie określonych problemów praktycznych związanych ze stosowaniem prawa unijnego i wykładni prounijnej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444320-0
Część I: Celowościowe uwarunkowania wykładni w prawie administracyjnym. 1. Uwagi ogólne. 2. Cel administracji publicznej a interes publiczny. 3. Cel i rola prawa administracyjnego. 4. Wykładnia celowościowa w prawie administracyjnym. 5. Wykładnia doktrynalna w prawie administracyjnym. Część II: Podmiotowe uwarunkowania wykładni w prawie administracyjnym. 1. Uwagi ogólne. 2. Podmioty administrujące. 3. Sądy administracyjne. 4. Zwyczaj podmiotów stosujących prawo. 5. Podmiotowe uwarunkowania wykładni językowej. 6. Podmiotowe uwarunkowania wykładni autentycznej.. 7. Gwarancje poprawnej wykładni w prawie administracyjnym w kontekście jej uwarunkowań podmiotowych - zasada kontrasygnaty. Część III: Przedmiotowe uwarunkowania wykładni w prawie administracyjnym. 1. Uwagi ogólne. 2. Normy prawa administracyjnego. 3. Przepisy prawa administracyjnego. 4. Przepisy innych gałęzi prawa. 5. Fakty.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Prawa Administracyjnego / red. nacz. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; Tom 4)
ISBN: 978-83-255-1462-4
1. Stosowanie i wykładnia prawa administracyjnego; 2. Podstawa decyzji stosowania prawa administracyjnego. Ustalenia walidacyjne; 3. Pojęcie, koncepcje i przebieg wykładni prawa administracyjnego; 4. Problemy wykładni językowej w prawie administracyjnym; 5. Wykładnia systemowa przepisów prawa administracyjnego; 6. Wykładnia całościowo-funkcjonalna przepisów prawa administracyjnego; 7. Interpretacyjna rola kryteriów otwartych i innych decyzji stosowania prawa; 8. Wybrane zagadnienia szczegółowe i porównawcze; 9. Reguły kolizyjne i inferencyjne w interpretacji prawa administracyjnego; 10. Model zakresu swobody interpretacyjnej prawa administracyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; T. 658)
ISBN: 978-83-7241-601-8
Cz. I Problematyka obowiązywania dyrektyw wykładni prawa 1. Status semiotyczny dyrektyw tworzenia, redagowania i wykładni prawa 2. Obowiązywanie dyrektyw wykładni prawa Cz. II Wyznaczniki kształtowania dyrektyw wykładni prawa 3. Dwa typy wyznaczników dyrektyw wykładni prawa 4. Analiza wyznaczników kształtowania dyrektyw wykładni prawa 5. Korespondencja między zasadami techniki prawodawczej a dyrektywami wykładni prawa 6. Rola urzędowych zbiorów zasad techniki prawodawczej w kształtowaniu się dyrektyw wykładni prawa Cz. III Wyznaczniki kształtowania się dyrektyw wykładni prawa 7. Kształtowanie się dyrektyw wykładni prawa 8. Racjonalne tworzenie, redagowanie i wykładnia prawa w naukach prawnych 9. Racjonalność tworzenia, redagowania i wykładni prawa w praktyce prawniczej 10. Władza dyskrecjonalna w kształtowaniu się dyrektyw wykładni prawa 11. Podsumowanie i wnioski de lege ferenda
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-308-0
1. Zagadnienia ogólne, 2. Rodzaje wykładni ze względu na podmiot oraz moc wiążącą; 3.Clara non sunt interpretanda, 4. Dyrektywy wykładni, 5. Dyrektywy preferencji, 6. Wykładnia językowa, 7. Wykładnia systemowa, 8. Wykładnia funkcjonalna, 9. Domniemania interpretacyjne, 10. Zakres wykładni - wykładania literalna, rozszerzająca i zwężająca; 11.Materiały interpretacyjne, 12. Wnioskowanie prawnicze, 13. Reguły kolizyjne, 14. Błędna wykładnia prawa i jej skutki; 15.Zasady wykładni prawa międzynarodowego i europejskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Podatkowe / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-486-5
1. Uwagi o konstrukcji i właściwościach anglosaskich systemów prawnych, 2. Teorie wykładni prawa. Osiągnięcia amerykańskiej doktryny prawniczej, 3. Zasady sądowej wykładni prawa w państwach anglosaskich, 4. Problematyka wykładni prawa podatkowego w amerykańskiej literaturze prawniczej, 5. Sądowa wykładnia prawa podatkowego, 6. Wykładnia prawa a zwalczanie unikania opodatkowania, 7. Sądowe strategie interpretacji prawa podatkowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again