Form of Work
Książki
(7)
Status
available
(5)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(4)
Author
Borek-Buchajczuk Renata
(2)
Korzeniowska Agnieszka
(2)
Liszcz Teresa
(2)
Perdeus Wiesław
(2)
Ura Elżbieta
(2)
Sanetra Walerian
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Pracownicy samorządowi
(7)
Urzędnicy
(5)
Prawo pracy
(3)
Budżety terenowe
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
12 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-89073-74-9
1. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego, 2. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce, 3. Pozycja prawna radnego, 4. Tworzenie prawa miejscowego, 5. Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym, 6. Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego, 7. Jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty prawa, 8. Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko samorządowi terytorialnemu, 9. Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, 10. Dostęp do informacji publicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ABC samorządu terytorialnego / pod red. Agnieszka Korzeniowska. - Wyd. zaktual. dodkruk Stan prawny na 30.06.2006 r. - Bydgoszcz [i in.] : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2005.
1. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego, 2. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce, 3. Pozycja prawna radnego, 4. Tworzenie prawa miejscowego, 5. Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym, 6. Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego, 7. Jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty prawa, 8. Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko samorządowi terytorialnemu, 9. Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, 10. Dostęp do informacji publicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo urzędnicze / Elżbieta Ura. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2004. - 255 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7334-382-2
1. Istota prawa urzędniczego, 2. Historia prawa urzędniczego w Polsce, 3. Zmiany w statusie prawnym pracowników administracji w związku z utworzeniem samorządu terytorialnego, 4. Reaktywowanie służby cywilnej ustawą z 5 lipca 1996 roku, 5. Tworzenie korpusu służby cywilnej na podstawie ustawy z 18 grudnia 1998 roku, 6. Obowiązki i uprawnienia pracowników administracji rządowej i samorządowej, 7. Odpowiedzialność prawna członków korpusu służby cywilnej i pracowników samorządowych, 8. Rozstrzyganie sporów na tle stosunków pracy pracowników administracji, 9. Rozwiązania prawne w wybranych państwach europejskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89468-14-X
Cz. I Stosunki pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach administracji rządowej (służba cywilna): 1. Idea służby cywilnej. Historia służby cywilnej w Polsce, 2. Strony stosunku pracy w służbie cywilnej, 3. Powstanie stosunku pracy członka korpusu służby cywilnej, 4. Zmiany stosunku pracy członka korpusu służby cywilnej, 5. Ustanie stosunku pracy urzędnika służby cywilnej, 6. Ustanie stosunku pracy z pracownikiem służby cywilnej, 7. Obowiązki członka korpusu służby cywilnej, 8. Odpowiedzialność dyscyplinarna członków korpusu służby cywilnej, 9. Uprawnienia pracownicze członka korpusu służby cywilnej. Dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy, 10. Organizacja służby cywilnej, 11. Służba zagraniczna. Cz. II Stosunki pracy na stanowiskach urzędniczych w innych urzędach państwowych (na podstawie ustawy z 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych), 12. Nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku pracy z urzędnikiem państwowym na podstawie umowy o pracę, 13. Zmiana i ustanie stosunku pracy z mianowania w urzędach państwowych, 14. Odrębność w zakresie praw i obowiązków oraz odpowiedzialności pracowników urzędów państwowych, 15. Stosunki pracy pracowników administracyjnych sądów i prokuratury. Cz. III Stosunki pracy w jednostkach samorządu terytorialnego: 16. Strony stosunku pracy, 17. Pozaumowne stosunki pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, 18. Umowne stosunki pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, 19. Odrębności w zakresie uprawnień i obowiązków oraz odpowiedzialności pracowników samorządowych, 20. Tryb dochodzenia roszczeń pracowniczych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (6 egz.)
Book
In basket
Prawo urzędnicze / Elżbieta Ura. - Wyd.2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 296 s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7334-723-6
1. Istota prawa urzędniczego, 2. Historia prawa urzędniczego w Polsce, 3. Zmiany w statusie prawnym pracowników administracji w związku z utworzeniem samorządu terytorialnego, 4. Reaktywowanie służby cywilnej ustawą z 5 lipca 1996 roku, 5. Tworzenie korpusu służby cywilnej na podstawie ustawy z 18 grudnia 1998 roku, 6. Nowe rozwiązania prawne w zakresie służby cywilnej, 7. Obowiązki i uprawnienia pracowników administracji rządowej i samorządowej, 8. Odpowiedzialność prawna członków korpusu służby cywilnej i pracowników samorządowych, 9. Rozstrzyganie sporów na tle stosunków pracy pracowników administracji, 10. Rozwiązania prawne w wybranych państwach europejskich - jako przykład róznych modeli służby cywilnej, Zakończenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89468-73-4
Cz. I.: Stosunki pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach administracji rządowej (służba cywilna): 1. Idea służby cywilnej. Historia służby cywilnej w Polsce; 2. Strony stosunku pracy w służbie cywilnej; 3. Powstanie stosunku pracy członka korpusu służby cywilnej; 4. Zmiany stosunku pracy członka korpusu służby cywilnej; 5. Ustanie stosunku pracy urzędnika służby cywilnej; 6. Ustanie stosunku pracy z pracownikiem służby cywilnej; 7. Obowiązki członka korpusu służby cywilnej; 8. Odpowiedzialność dyscyplinarna członków korpusu służby cywilnej; 9. Uprawnienia pracownicze członka korpusu służby cywilnej. Dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy; 10. Organizacja służby cywilnej; 11. Stosunki pracy w służbie zagranicznej; Cz. II.: Stosunki pracy na stanowiskach urzędniczych w innych urzędach państwowych (na podstawie ustawy z 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych): 12. Nawiązanie. Zmiana i ustanie stosunku pracy z urzędnikiem państwowym na podstawie umowy o pracę; 13. Zmiana i ustanie stosunku pracy z mianowania w urzędach państwowych; 14. Odrębności w zakresie praw i obowiązków oraz odpowiedzialności pracowników urzędów państwowych; 15. Stosunki pracy pracowników administracyjnych sądów i prokuratury; Cz. III.: Stosunki pracy w jednostkach samorządu terytorialnego: 16. Strony stosunku pracy; 17. Pozaumowne stosunki pracy w jednostkach samorządu terytorialnego; 18. Umowne stosunki pracy w jednostkach samorządu terytorialnego; 19. Odrębności w zakresie uprawnień i obowiązków oraz odpowiedzialności pracowników samorządowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86137-85-1
Strony stosunków pracy w służbie cywilnej i w samorządzie terytorialnym; Wpływ instytucji zbiorowego prawa pracy na status prawny pracowników służby cywilnej i samorządu terytorialnego; Ograniczenia swobody zatrudnienia pracowników samorządowych i członków korpusu służby cywilnej; Kontrowersje wokół ustalania wynagrodzenia dla osób pełniących funkcje publiczne; Kodeks etyki służby cywilnej na tle reform administracji publicznej; Trwałość stosunków prac mianowanych urzędników państwowych przekształcenia struktur państwa. Uwagi na tle reform z lat 90-tych; Ustawowa regulacja naboru do służby publicznej w świetle konstytucyjnej zasady równego dostępu do służby publicznej; Wygaśnięcie stosunku pracy w służbie cywilnej; Regulacje prawne zatrudnienia pracowników samorządowych po reformie administracji publicznej w Polsce; Układy zbiorowe pracy w samorządzie terytorialnym; Sytuacja urzędników w prawie Unii Europejskiej; Ewolucja służby cywilnej w Zjednoczonym Królestwie Brytyjskim. Od konstytucyjnej biurokracji i administracji publicznej do konstytucyjnej ad-hockracji i zarządzania publicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again