Source
Książki
(61)
Form of Work
Książki
(61)
Status
only on-site
(47)
available
(31)
Branch
Wypożyczalnia
(31)
Czytelnia
(47)
Author
Skrzydło Wiesław
(9)
Araszkiewicz Michał
(2)
Derlatka Marta
(2)
Działocha Kazimierz
(2)
Jakubowski Wojciech
(2)
Jelonek Barbara
(2)
Kois Anna
(2)
Kudela Krystian
(2)
Laskowska Marzena
(2)
Poczatenko Alicja
(2)
Przyborowski Łukasz
(2)
Sobczyk Arkadiusz
(2)
Szmyt Andrzej
(2)
Słomka Tomasz
(2)
Wasiniewska Joanna
(2)
Wystrychowski Marcin
(2)
Bałaban Andrzej
(1)
Bernal Jacek
(1)
Bielski Marek
(1)
Bień-Kacała Agnieszka
(1)
Brzozowski Wojciech
(1)
Chmielarz Anna
(1)
Chruściak Rayszard
(1)
Chybalski Piotr
(1)
Czerwińska Dorota
(1)
Derek Michał
(1)
Dąbrowski Kamil
(1)
Dąbrowski Marcin
(1)
Frankiewicz Anna
(1)
Garlicki Leszek (1946- )
(1)
Hryniewicz-Lach Elżbieta
(1)
Iwiński Maciej
(1)
Jaskiernia Jerzy
(1)
Juchniewicz Joanna
(1)
Kabacińska Maria
(1)
Kaszok Agnieszka
(1)
Klecha Klaudia
(1)
Kolendowska-Matejczuk Marta
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Kudej Marcin
(1)
Lipiński Konrad
(1)
Lis-Staranowicz Dorota
(1)
Mażewski Lech
(1)
Morawska Elżbieta
(1)
Opaliński Bartłomiej
(1)
Pająk Maciej
(1)
Patyra Sławomir
(1)
Petasz Paweł
(1)
Prokop Krzysztof
(1)
Płowiec Witold
(1)
Rakoczy Bartosz
(1)
Rosenau Dominik
(1)
Rybski Robert
(1)
Rzucidło Jakub
(1)
Sarnecki Paweł
(1)
Skoczylas Józef Jan
(1)
Skwara Bartosz
(1)
Snarski Tomasz
(1)
Sokolewicz Wojciech
(1)
Sokołowska Dominika
(1)
Szeliga Zbigniew
(1)
Tarapata Szymon
(1)
Tarnacka Kamila
(1)
Tuleja Piotr
(1)
Urbanowicz Katarzyna
(1)
Wawrzyniak Jan
(1)
Wiliński Paweł (1975- )
(1)
Winczorek Piotr
(1)
Wołpiuk Waldemar Jan
(1)
Wójtowicz Krzysztof
(1)
Zawłocki Robert
(1)
Year
2010 - 2019
(22)
2000 - 2009
(36)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(61)
Language
Polish
(61)
Subject
Polska
(42)
Prawo państwowe
(18)
Konstytucja
(7)
Prawa człowieka
(5)
Trybunał Konstytucyjny
(5)
Prawo konstytucyjne
(4)
Prawodawstwo
(4)
Prezydentura (urząd)
(4)
Rząd (organ państw.)
(4)
Samorząd terytorialny
(4)
Władza państwowa
(4)
Harmonizacja prawa
(3)
Parlament
(3)
Sądownictwo
(3)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(2)
Prawo karne procesowe
(2)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Prawo międzynarodowe
(2)
Prawo pracy
(2)
Praworządność
(2)
Sądownictwo konstytucyjne
(2)
Unia Europejska
(2)
Administracja elektroniczna
(1)
Budżet państwowy
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Demokracja elektroniczna
(1)
Europa
(1)
Finanse publiczne
(1)
Informacja
(1)
Integracja europejska
(1)
Konstytucja (1997 r.)
(1)
Kontrasygnata
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Kościół a państwo
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(1)
Kultura prawna
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny
(1)
Odpowiedzialność konstytucyjna
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Odszkodowanie
(1)
Państwo
(1)
Polityka wyznaniowa
(1)
Poprawka w postępowaniu ustawodawczym
(1)
Prawo
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo do informacji
(1)
Prawo do obrony sądowej
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Preambuła
(1)
Premier (urząd)
(1)
Płaca minimalna
(1)
Rzecznik Praw Dziecka
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Samorząd gminny
(1)
Senat
(1)
Skarb państwa
(1)
Stan wojenny 1981-1983 r. w Polsce
(1)
Sąd najwyższy
(1)
Ubezwłasnowolnienie
(1)
Wolność ekonomiczna
(1)
Wolność obywatelska
(1)
Wolność słowa
(1)
Zwierzchowski, Eugeniusz
(1)
e-Deklaracje (system)
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1989-
(7)
Subject: place
Polska
(18)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Podręczniki
(1)
Praca zbiorowa
(1)
61 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-619-8
1. Cechy stanu nadzwyczajnego; 2. Okres prowizorium konstytucyjnego (1918-1922); 3. Pod rządami Konstytucji z 17 marca 1921 r. i po zamachu stanu 12 maja 1926 r.; 4. Konstytucyjna dyktatura prezydenta w ustawie konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 r.; 5. Rzeczpospolita Polska w okresie Krajowej Rady Narodowej (1944-1946) i Sejmu Ustawodawczego (1947- 1952); 6. Pod rządami Konstytucji PRL (22 lipca 1952-30 grudnia 1989); 7. Stan wojenny z 12 na 13 grudnia 1981 r.; 8. W okresie prowizorium konstytucyjnego (1989- 1997); 9. Pod rządami Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.; 10. Rozdz. XI Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. jako próba syntezy dotychczasowych rozwiązań prawnych; 11. Polskie regulacje stanu nadzwyczajnego na tle tradycji europejskiego konstytucjonalizmu; 12. Polskie regulacje stanów nadzwyczajnych na tle rozwiązań konstytucyjnych państw postsocjalistycznych; 13. Stany nadzwyczajne w RP i PRL (1918-2009)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. Kazimierz Działocha, Artur Preisner)
ISBN: 83-7059-720-3
1. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP (stan doktryny prawa), 2. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Trybunał Konstytucyjny, 3. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w orzecznictwie Sądu Najwyższego, 4. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, 5. Stanowisko sądów powszechnych wobec bezpośredniego stosowania Konstytucji RP, 6. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w sejmowym postępowaniu legislacyjnym, 7. Stosowanie Konstytucji RP w działalności Prezydenta, 8. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Radę Ministrów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-264-0609-6
Rozdział I: Bezstronność światopoglądowa władz publicznych jako konstytucyjna zasad prawa; Rozdział II: Bezstronność (neutralność) światopoglądowa jako zasada określająca stosunek władz publicznych do przekonań religijnych; Rozdział III: Bezstronność (neutralność) światopoglądowa jako zasada określająca stosunek władz publicznych do wszelkich przekonań światopoglądowych; Rozdział IV: Swoboda wyrażania przekonań w życiu publicznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Żurawia Papers / Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych ; Zeszyt 2)
ISBN: 83-7383-082-0
1. Prawno-konstytucyjny kontekst akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii europejskiej, 2. Kryteria oceny niezbędności zmian w Konstytucji RP w okresie poprzedzającym referendum akcesyjne, 3. Zagadnienie zmian w Konstytucji RP w okresie poprzedzającym referendum akcesyjnym a uzyskaniem członkostwa, 4.Zaganienie zmian w Konstytucji po uzyskaniu członkostwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-042-4
1. Tradycje ustrojowe a koncepcje mechanizmu dostosowawczego w Konstytucji RP z 1997 r.; 2. Samoczynny wpływ nowej konstytucji na prawo zastane; 3. Przepisy przejściowe w Konstytucji RP z 1997 r.; 4. Obowiązki dostawcze według Konstytucji RP z 1997 r.; 5. Skutki prawne niewykonania obowiązków dostosowawczych; 6. Proces dostosowania prawa do Konstytucji RP z 1997 r. w praktyce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-372-2
1. Konstytucyjny model sprawowania władzy w Rzeczypospolitej Polskiej; 2. Państwo wobec rozwoju społeczeństwa informacyjnego; 3. Głosowanie za pośrednictwem Internetu- najpełniejsza forma wykorzystania elektronicznej demokracji; 4. Elektronizacja funkcjonowania administracji publicznej i sądownictwa- problemy konstytucyjnoprawne; 5. Perspektywy rozwoju elektronicznego rządu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7059-662-2
Wstęp; 1. Geneza i ewolucja oraz zakres i znaczenie regulowania finansów publicznych w konstytucjach; 2. Budżet państwa w Konstytucji RP; 3. Skarb Państwa w Konstytucji RP; 4. Podatki i ciężary publiczne w Konstytucji RP; 5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego w Konstytucji RP; 6. Ustrój pieniężny państwa oraz Narodowy Bank Polski w Konstytucji RP; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-083-7
1. Charakter normatywny postanowień konstytucyjnych; 2. Nadrzędność konstytucji jako gwarancja jej funkcjo prawnej; 3. Bezpośrednie stosowanie konstytucji jako gwarancja jej funkcji prawnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-001-1
1. Zasady ustrojowe i aksjologia konstytucyjna: O bardziej prawidłowe pojmowanie konstytucyjnego pojęcia "dobro wspólne"; Aksjologia systemu oświaty jako przedmiot regulacji konstytucyjnej (na przykładzie wybranych konstytucji europejskich); Poszukiwania formuły suwerenności państwa-członka UE w polskiej nauce prawa; Zasada pomocniczości jako norma konstytucyjna. Czy wstep do Konstytucji RP zobowiązuje?; Nazwy państw współczesnych; Neutralność polityczna sił zbrojnych jako konstytucyjna zasada ustroju państwa; Władza neutralna w świetle nowej interpretacji podziału władz; Zasada podziału władz a problem nadużywania władzy; Dyrektywa "współdziałania władz" jako element organizujący życie wspólnoty państwowej w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.; Instytucja konstytucjonalizmu a prawo konstytucyjne; Zasada zaufania jednostki do państwa i prawa w okresie zmiany ustrojowej; 2. Państwo i jego instytucje w okresie przemian ustrojowych: kilka uwag o systemie rządów na Węgrzech po zmianach ustrojowych w 1989 r.; Geneza i charakterystyka Konstytucji Rumunii z 1991 roku; Służba cywilna w Konstytucji RP z 1997 r.; Formy organizacji parlamentarzystów w Sejmie i senacie (kluby, koła i zespoły) a mandat wolny; Zasady kandydowania oraz repartycji mandatów w wyborach do Riksdagu i Parlamentu Europejskiego w Szwecji (w świetle ustawy o wyborach z 2005 r.); Republika Francuska jako państwo zdecentralizowane w świetle ustawy konstytucyjnej z 2003 roku; "Parlamentaryzacja" systemów rządowych w Polsce, Finlandii i Chorwacji w świetle ostatnich przekształceń konstytucyjnych w tych krajach; Rozwiązanie parlamentu. Uwarunkowania prawne i polityczne; 3. Procesy integracyjne i instytucje Unii Europejskiej: Parlament narodowy w systemie decyzyjnym Unii Europejskiej (po wejściu w życiu postanowień Traktatu z Lizbony); Pozycja Parlamentu Europejskiego w toku reformy ustrojowej UE; Zasada pewności prawa we wspólnotowym ustawodawstwie rolnym i orzecznictwie ETS; Konstytucje praw członkowskich w porządku prawnym Unii Europejskiej; Przekazywanie kompetencji organów władzy sądowniczej podmiotom międzynarodowym; 4. Władza wykonawcza i ustawodawcza a polityka zagraniczna: Kompetencje Prezydenta RP w zakresie spraw zagranicznych i ich realizacja; Ratyfikacja Traktatu Lizbońskiego w sejmie i Senacie; Wielka, duża i mała ratyfikacja- typy procedur wyrażania zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej przez Prezydenta w świetle Konstytucji RP; Prezydent może, musi czy powinien ratyfikować umowę międzynarodowa? Kilka słów na tle ratyfikacji Traktatu z Lizbony; w sprawie kompetencji Prezydenta RP w "stosunkach zewnętrznych"; Przedmiot ustawy ratyfikacyjnej, wyrażającej zgodę na przekazanie organizacji międzynarodowej kompetencji organów władzy państwowej; O zgodności z konstytucją RP prezydenckiego projektu ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony; Wiele hałasu o nic? Realizowanie irracjonalności na przykładzie Protokołu polsko-brytyjskiego do karty Praw Podstawowych UE' 5. prawo- jego źródła, wykładnia i kontrola: Spór o kodyfikację jako metodę unifikacji prawa prywatnego w Europie; O wzajemnych relacjach niektórych pojęć prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego; O ustawie organicznej; Projekt ustawy jako podstawa i przedmiot wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego; Funkcjonalna swoistość kontroli konstytucyjności inicjowanej pytaniem sadu i jej skutki; Trybunał Konstytucyjny- negatywny ustawodawca czy strażnik konstytucji?; Szarłat i nawiązanie do niego w konstytucjach państw muzułmańskim; Zamknięty system źródeł prawa a implementacja prawa Unii Europejskiej; 5. Prawa jednostki ich ochrona: Seks a Europejska Konwencja Praw Człowieka; Dyplomacja konferencyjna: w piętnasta rocznicę II Światowej Konferencji praw Człowieka; Prawo jednostki do środowiska. Rola rady Europy w kształtowaniu nowych standardów prawnych; Obowiązki pozytywne państwa prawnego. Uwagi na tle prawa do sadu; Nieletni w badaniach katamnestycznych- dorosła przestępczość dawnych nieletnich; Publiczny Obrońca Praw Człowieka Republiki Czeskiej; Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce. Dwadzieścia z dwustu lat istnienia ombudsmana na świecie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-138-7
R.I Nowa tożsamość konstytucyjna państwa polskiego, R.II Idea Rechtsstaat w Ustawie Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec, R.III Między praworządnością a państwem prawnym, R.IV Klauzula państwa prawnego jako metaklauzula systemu prawa RP w latach 1990-1997, R.V Klauzula państwa prawnego w praktyce Trybunału Konstytucyjnego RP w latach 1990-1997, R.VI Formalne treści klauzuli państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP w latach 1990-1997, R.VII Materialne treści klauzuli państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP w latach 1990-1997, R.VIII Klauzula państwa prawnego na tle nowej regulacji konstytucyjnej RP (1997-2002)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7206-082-2
Subject
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 159)
ISBN: 83-232-1681-9
I. Podstawowe założenia koncepcji źródeł prawa w Konstytucji RP II. Pojęcie aktu normatywnego III. Koncepcja aktu prawa wewnętrznego w polskiej literaturze prawniczej przed uchwaleniem Konstytucji RP IV. Koncepcja aktu prawa wewnętrznego w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego przed uchwaleniem Konstytucji RP V. Charakterystyka aktu prawa wewnętrznego na podstawie przepisów Konstytucji RP VI. Charakterystyka aktu prawa wewnętrznego na przykładzie wydanych po wejściu w życie Konstytucji RP uchwał Rady Ministrów oraz wybranych zarządzeń
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / wprowadzenie Marta Derlatka. - Stan prawny na 7.11.2006 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 122, [1] s. ; 16 cm.
ISBN: 978-83-7334-688-8
Subject
Wprowadzenie; 1. Uwagi wstępne; 2. Rzeczpospolita- zasady ustrojowe; 3. Konstytucyjny status jednostki; 4. Źródła prawa; 5. Sejm i Senat; 6. Prezydent; 7. Rada Ministrów i administracja rządowa; 8. Samorząd terytorialny; 9. Władza sadownicza; 10. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa; 11. Finanse publiczne; 12. Stany nadzwyczajne; 13. Zmiana Konstytucji; 14. Podsumowanie; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 (Dz.U.Nr78, poz.483 ze zm.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (4 egz.)
No cover
Book
In basket
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / wprowadzenie Marta Derlatka. - Wyd.2 Stan prawny na 3.03.2008 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2008. - 122, [2] s. ; 17 cm.
ISBN: 978-83-7334-688-8
Subject
Wprowadzenie; 1. Uwagi wstępne; 2. Rzeczpospolita- zasady ustrojowe; 3. Konstytucyjny status jednostki; 4. Źródła prawa; 5. Sejm i Senat; 6. Prezydent; 7. Rada Ministrów i administracja rządowa; 8. Samorząd terytorialny; 9. Władza sadownicza; 10. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa; 11. Finanse publiczne; 12. Stany nadzwyczajne; 13. Zmiana Konstytucji; 14. Podsumowanie; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 (Dz.U.Nr78, poz.483 ze zm.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86393-92-0
Subject
Wprowadzenie: Ogólna ch-ka Konstytucji; Status prawny jednostki; Źródła prawa; Organizacja władz. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 (Dz.U.Nr78, poz.483)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Wiesław Skrzydło. - Wyd.4. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2002. - 332, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7333-106-9
Subject
R.1 Rzeczpospolita, R.2 Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, R.3 Źródła prawa, R.4 Sejm i Senat, R.5 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, R.6 Rada
Ministrów i administracja rządowa, R.7 Samorząd tery torialny, R.8 Sądy i trybunały, R.9 Organy kontroli państwowej i ochrony prawa, R.10 Finanse publiczne, R.11 Stany nadzwyczajne, R.12 Zmiana konstytucji, R.13
Przepisy przejściowe i końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (3 egz.)
Book
In basket
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Wiesław Skrzydło. - Wyd. 7 Stan prawny na 1.03.2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2013. - 325, [3] s. ; 21 cm.
(Praktyczne Komentarze Lex)
ISBN: 978-83-264-4223-0
Subject
R.1 Rzeczpospolita, R.2 Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, R.3 Źródła prawa, R.4 Sejm i Senat, R.5 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, R.6 Rada
Ministrów i administracja rządowa, R.7 Samorząd tery torialny, R.8 Sądy i trybunały, R.9 Organy kontroli państwowej i ochrony prawa, R.10 Finanse publiczne, R.11 Stany nadzwyczajne, R.12 Zmiana konstytucji, R.13
Przepisy przejściowe i końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-63425-42-5
Zawiera: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U z 1997 r. Nr 78, poz. 483, zm. z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r. Nr 114, poz. 946).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Twoje Prawo)
ISBN: 83-7247-926-7
Subject
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88166-25-5
1. Rzeczpospolita; 2. Wolność, prawa i obowiązki człowieka i obywatela; 3. Źródła prawa; 4. Sejm i Senat; 5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 6. Rada Ministrów i administracja rządowa; 7. Samorząd terytorialny; 8. Sądy i Trybunały; 9. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa; 10. Finanse publiczne; 11. Stany nadzwyczajne; 12. Zmiana Konstytucji; 13. Przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again