Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(6)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(6)
Author
Wyrzykowski Wojciech
(2)
Fołta Teresa
(1)
Godlewska Jadwiga
(1)
Gomułowicz Andrzej
(1)
Głuchowski Jan
(1)
Koc Stanisław
(1)
Kroplewski Robert
(1)
Mastalski Ryszard (1940- )
(1)
Małecki Jerzy
(1)
Olesińska Agnieszka
(1)
Stawowska Karolina
(1)
Walerjan Dorota
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Podatek
(5)
Podatek dochodowy
(4)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(4)
Akcyza
(2)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(2)
Bilans księgowy
(1)
Finanse
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Menedżerowie
(1)
NIP
(1)
Opłaty skarbowe
(1)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(1)
Podatek gruntowy
(1)
Podatek leśny
(1)
Podatek obrotowy
(1)
Podatek od gier
(1)
Podatek od posiadania psów
(1)
Podatek od spadków i darowizn
(1)
Podatek od towarow i usług
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Podatek rolny
(1)
Postępowanie podatkowe
(1)
Promocja handlowa
(1)
Umowa
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-457-7
Wstęp; R.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych - rys historyczny oraz omówienie przepisów obowiązujących od roku 2004; R.2 Promocje dla konsumentów; R.3 Promocje dla kontrahentów (osoby fizyczne prowadzące działalno ść gospodarczą); R.4 Promocje dla pracowników punktów sprzedaży; R.5 Świadczenia na rzecz dziennikarzy, opinion leaderów, osobistości ze świata kultury, nauki sportu; R.6. Wybrane metody motywowania agentów; R.7 Wzory dokumentów; R.8 Wybrane wyroki NSA, pisma Mini stra Finansów i wyjaśnienia urzędów skarbowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bilans 2004 / Stanisław Koc, Teresa Fołta, Jadwiga Godlewska. - Warszawa : INFOR, 2005. - 653, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Biblioteka Profesjonalisty / Grupa Wydawnicza INFOR)
ISBN: 83-89385-67-8
1.Ogólne zasay sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych, 2.Charakterystyka bilansu, 3.Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych w ujęciu bilansowym i podatkowym, 4.Przychody ze sprzedaży w świetle prawa podatkowego i bilansowego, 5.Charkaterystyka rachunku zysków i strat, 6.Układ treści informacji dodatkowej, 7.Układ i treść zestawiania w kapitale (funduszu) własnym, 8.Charakterystyka rachunku przepływów pieniężnych, 9.Sprawozdanie z działalności, 10.Amorytzacja bilansowa i podatkowa w 2004 r., 11.Leasing w prawie bilansowym i podatkowym, 12.Rozliczanie usług długoterminowych na dzień bilansowy, 13.Instrumenty finansowe, 14.Odroczony podatek dochodowy, 15.Wybrane zagadnienia inwentaryzacji, 16.Sprawozdania finasnowe jednostkek powiązanych, 17.Badanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919886-3-5
Wstęp; Konstytucyjne zasady prawa podatkowego; Obowiązek podatkowy w Ordynacji podatkowej; Działaność wykonywana osobiście - istota i charakter; Dotychczasowe kierunki zmian regulacji w polskim prawie podatkowym w zakresie pojęcia "działalności wykonywanej osobiście"; Działalność gospodarcza a działalność wykonywana osobiście; Działalność menedżerska w katalogu działalności wykonywanej osobiście; Umowa zlecenia i umowa o dzieło a umowa o zarządzanie; Zarządzanie, kierowanie, administrowanie - słowa o dużej pojemności Istota kontraktu menedżerskiego; Umowa o podobnym charakterze do umów o zarządznie przedsiębiorstwem lub kontraktów menedżerskich; Kontrakt menedżerski na podstawie umowy o pracę; Opodatkowanie kontraktów menedżerskich i im podobnych; Ocena zgodności przyjętych rozwiązań z zasadami prawa podatkowego. Granice wykładni prawa - niedopuszczalne ratio legis przepisu; Wolność gospodarcza rozumiana jako wolność wyboru sposobu opodatkowania tylko dla świadczących usługi menedżerskie; Zarządzanie nieruchomością lub innymi aktywami jako przykład aktywności wykonywanej w ramach działalności gospodarczej; Sprawa dla Trybunału Konstytucyjnego; Sposoby minimalizacji ryzyka
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Polskie prawo podatkowe / Jan Głuchowski. - Wyd.5 zm. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2004. - 592 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-315-6
R.1 Ogólna charakterystyka podatków, R.2 Zobowiązania podatkowe, R.3 Postępowanie podatkowe, R.4 Organy po datkowe oraz czynności kontrolne, R.5 Legalne i nielegalne zachowania podatkowe, R.6 Nieujawnione źródła przychodów oraz przestępstwa i wykroczenia skarbowe, R.7 Podatek od towarów i usług, R.8 Podatek akcyzowy, R.9 Podatek dochodowy od osób fizycznych, R.10 Ryczałtowe i uproszczone opodatkowanie dochodów osób fizycznych, R.11 Podatek dochodowy od osób fizycznych, R. 12 Inne podatki, R.13 Księgi prowadzone dla celów rozliczenia podatkowego, R.14 Opodatkowanie w stosunkach z zagranicą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo podatkowe / Ryszard Mastalski. - Wyd. 3 zm. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - 605 s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 83-7387-201-9
Cz.I Wprowadzenie do prawa podatkowego : 1.Pojęcie podatku, 2.Prawo podatkowe w systemie prawa, 3.System prawa podatkowego i jego struktura, 4.Konstytucyjne podstawy opodatkowania, 5.Źródła prawa podatkowego, 6.Wykładnia prawa podatkowego. Cz.II Ogólne prawa podatkowe : 7.Założenia systemu ogólnego prawa podatkowego, 8.Zobowiązania podatkowe, 9.Postępowanie podatkowe. Cz.III Szczegółowe prawo podatkoe : 10.Założenia systemu szczegółowego prawa podatkowego, 11.Podatki dochodowe, 12.Podatki obrotowe, 13.Podatki przychodowe i majatkowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo podatkowe / Agnieszka Olesińska. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2004. - 338,[6] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7285-173-5
Cz.I Zobowiązania podatkowe: R.1 Ordynacja podatkowa w systemie polskiego prawa podatkowego; R.2 Zobowiązania podatkowe, ich powstawanie i wygasanie; R.3 Obowiązek podatkowy i zobowiązania podatkowe; R.4 Zasady zapłaty podatku; R.5 Nadpłata podatku; R.6 Płatnik podatku; R.7 Inkasent podatki; R.,8 Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowel R.9 Pozycja prawna następców prawnych oraz podmiotów przekształcowych; R.10 Gromadzenie informacji o sytuacjach podlegających opodatkowaniu; R.11 Zabezpieczenie wykonywania zobowiązań podatkowych; R.12 Inne materialnoprawne instytucje ogólnego prawa podatkowego. Cz.II Postępowanie podatkowe, kontrola i czynności sprawdzające: R.1 Postępowanie podatkowe - zagadnienia ogólne; R.2 Wszczęcie i przebieg postępowania; R.3 Decyzje i postanowienia; R.4 Środki prawne przeciwko decyzjom i postanowieniom; R.5 Inne agadnienia postepowania podatkowego; R.6 Czynności sprawdzające; R.7 Kontrola podatkowa; R.8 Zaświadczenia. Cz.III Zarys systemu podatkowego i opłat w Polsce: R.1 Podatko dochodowe; R.2 Podatki konsumpcyjne; R.3 Inne podatki; R.4 Opłaty.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-161-2
1. Podmiot i przedmiot opodatkowania, 2. Źródła przychodów , 3. Zwolnienia przedmiotowe, 4. Koszty uzyskania przychodów, 4. Opodatkowanie stron umowy leasingowej, 5. Szczególne zasady ustalania dochodu, 6. Podstawa obliczenia i wysokość podatku, 7. Pobór podatku lub zaliczek na po datek przez płatników, 8. Zeznania podatkowe, 9. Zmiany w przepisach obowiązujących, 10. Przepisy przejsciowe i końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again