Source
Książki
(24)
Form of Work
Książki
(24)
Status
only on-site
(19)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(19)
Author
BIelecka Dorota
(1)
Bartosiewicz Adam
(1)
Bielecki Maciej
(1)
Brzeszczyńska Stella
(1)
Cicha Agnieszka
(1)
Fołta Teresa
(1)
Gajewski Dominik
(1)
Godlewska Jadwiga
(1)
Golat Rafał
(1)
Głuchowski Jan
(1)
Jamroży Marcin
(1)
Karpiesiuk Łukasz
(1)
Krukowski Józef
(1)
Kubacki Ryszard
(1)
Mariański Adam
(1)
Martini Jerzy
(1)
Maruchin Wojciech
(1)
Mucha Monika
(1)
Parulski Szymon
(1)
Pomorska Alicja
(1)
Porowski Jan
(1)
Porowski Leszek
(1)
Poszwa Michał
(1)
Rogala Elżbieta
(1)
Strzelec Dariusz
(1)
Sulich Marta
(1)
Szafarczyk-Kasicka Anna
(1)
Szołno-Koguc Jolanta
(1)
Wyrzykowski Wojciech
(1)
Wystrychowski Marcin
(1)
Ziółkowski Paweł
(1)
Ślifirczyk Maciej
(1)
Year
2000 - 2009
(24)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Subject
Podatek
(10)
Podatek od towarów i usług
(7)
Rachunkowość
(4)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Harmonizacja prawa
(2)
Koszty
(2)
Księgi podatkowe
(2)
Podatek -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(2)
Podatek dochodowy
(2)
Podatki i opłaty lokalne
(2)
Prawo pracy
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Ulgi podatkowe
(2)
Umowa
(2)
Akcja socjalna
(1)
Akcyza
(1)
Amortyzacja
(1)
Bilans księgowy
(1)
Budżety terenowe
(1)
Darowizna
(1)
Dochód
(1)
Doradztwo podatkowe
(1)
Dożywocie (umowa)
(1)
Duchowieństwo
(1)
Dzierżawa
(1)
Elektroniczna wymiana danych
(1)
Finanse
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusz zakładowy
(1)
Holdingi
(1)
Kapitał akcyjny
(1)
Konkordat z Polską (1993)
(1)
Konkordaty
(1)
Kontrakt menedżerski
(1)
Koszty uzyskania przychodu
(1)
Kościół a państwo
(1)
Księgowość
(1)
Kultura
(1)
Kupno i sprzedaż
(1)
Leasing
(1)
Majątek trwały
(1)
Małżeństwo
(1)
NIP
(1)
Najem
(1)
Nieruchomości
(1)
Nieruchomości -- handel -- prawo -- Polska
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Opłaty skarbowe -- prawo -- Polska
(1)
Podatek -- prawo -- Polska
(1)
Podatek obrotowy
(1)
Podatek od czynności cywilnoprawnych -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Podatek od nieruchomości -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Podatek od towarow i usług
(1)
Podatki i opłaty lokalne -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Polska
(1)
Pozapłacowe świadczenia pracownicze
(1)
Prawo cywilne -- zagadnienia -- Polska
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie -- stan na 2005 r.
(1)
Prawo wyznaniowe
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rachunkowość -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Renta gruntowa
(1)
Rodzina
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Spółki osobowe
(1)
Ubezpieczenia chorobowe
(1)
Urlopy
(1)
Wolność sumienia
(1)
Wolność wyznania
(1)
Wspólnota mieszkaniowa
(1)
Wydatki budżetowe
(1)
Zaliczki na podatek
(1)
Zarząd
(1)
Środki obrotowe
(1)
Świadczenia pracownicze
(1)
Subject: time
1989-
(1)
24 results Filter
No cover
Book
In basket
Akcyza : wraz z komentarzem do przepisów wykonawczych : komentarz / Szymon Parulski. - Stan prawny na 1.06.2005 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 1283, [1] s. ; 21 cm.
(Komentarze Zakamycza)
ISBN: 83-7444-024-4
Ustawa z dani 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bilans 2005 / Teresa Fołta, Jadwiga Godlewska. - Warszawa : INFOR, 2005. - 604, [1] s. ; 24 cm.
(Biblioteka Profesjonalisty / Grupa Wydawnicza INFOR ; 23)
ISBN: 89-7440-027-7
1.Zasady sporządzanie jednostkowych sprawzdań finansowych, 2.Inwenaryzacja aktywów i pasywów na ostatni dzień roku obrotowego, 3.Uznawanie i wycena składników aktywów, 4.Uznawanie i wycena składników pasywów, 5.Zasady ustalenia finansowego w prawie bilansowym, 6.Przychody, zyski, koszty i straty w prawie podatkowym oraz ustalanie podstawy opodatkowania, 7.Amortyzacja bilansowa i podatkowa, 8.Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych w ujęciu bilansowym i podatkowym, 9.Leasing w prawie bilansowym i podatkowym, 10.Rozliczanie usług długoterminowych na dzień bilansowy, 11.Instrumenty finansowe, 12.Odroczony podatek dochodowy, 13.Sprawozdanie z działalności, 14.Badanie, zatwierdzenie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2477-2
1. Problemy pozyskiwania środków publicznych. 2. Racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego. 3. Wydatki publiczne w wybranych dziedzinach i praktycne problemy ich racjonalizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Vademecum Podatnika ; 248)
ISBN: 83-7251-563-8
CZ.I komentarz. Ogólnie o elektronicznych dokumentach : 1.To co najważniejsze o elektronicznym podpisie potrzebnym na elektronicznych dokumentach, 2.Wszystko o elektronicznych fakturach, 3.Przydatne informacjie, 4.Inne możliwości w sprawie e-dokumentów podatkowych. Cz.II Komunikaty, opinie i akty prawne: 1.Komunikaty i opinie dotyczące rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie e-faktur, 2.Polskie przepisy dotyczące faktur i e-faktur, 3.Unijne przepisy dotyczące faktur i e-faktur, 4.Polskie przepisy dotyczące zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego w prawie cywilnym, 5.Polskie przepisy dotyczące bezpiecznego podpisu elektronicznego, 6.Unijne przepisy dotyczące bezpiecznego podpisu elektronicznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60072-01-9
CZ.I Podstawowe zasady prowadzenia ewidencji podatkowych: 1.Księgi rachunkowe a księgi podatkowe, 2.Rzetelność i niewadliwość ksiąg podatkowych, 3.Odpowiedzialność za wadliwe prowadzenie ewidencji podatkowych, 4.Prowadzenie ewidecji podatkowych przy użyciu komputera, 6.Przechowywanie ksiąg podatkowych, 7.Istota dowodu w prawie podatkowym. Cz.II Podatkowa księga przychodów i rozchodów : 8.Konstrukcja i zasady ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Cz.III Ewidencje i rejestry podatkowe: 9.Ewidencja przychodów, 10.Ewidencja sprzedaży, 11.Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 12.Ewidencja wyposażenia, 13.Ewidencje w podatku od towarów iu usług (VAT), 14.Ewidencja zatrudnienia i karty przychodów, 15.Ewidencja przebiegu pojazdu, 16.Ewidencja kupna i sprzedaży wartości dewizowych, 17.Ewidencja pożyczek i zastawionych rzeczy, 18.Rejestr podatku od czynności cywilnoprawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nadpłata podatku / Maciej Ślifirczyk. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 393,[3] s. ; 21 cm.
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-073-2
Wstęp ; R.1 Problematyka terminologiczna; R.2 Uzasadnienie i uwarunkowania prawnej regulacji nadpłaty podatku; R.3 Napłata podatku i zobowiązanie do jej rozwoju w prawie Wspólnot Europejskich oraz systemach prawnych; R.4 Rozwój instytucji nadpłaty podatku w polskim prawie podatkowym; R.5 Powstanie nadpłaty podatku; R.6 Zobowiązanie z tytułu nadpłaty podatku jako stosunek prawny; R.7 Powstanie zobowiązania z tytułunadpłaty podatku; R.8 Podmioty zobowiązania z tytułu nadpłaty podatku; R.9 Świadczenie i przedmiot świadczenia w zobowiązaniu z tytułu nadpłaty podatku; R.10 Utrata prawa do dochodzenia zwrotu nadpłaty podatku; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podatkowe Komentarze Praktyczne)
ISBN: 83-7387-643-X
Author
Subject
A: Teksty prawne. 1. Ustawa z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z 30. 12.1999 r. w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. B: Komentarz. 1. Przepisy ogólne. 2. Postępowanie w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej. 3. Zasady posługiwania się numerami identyfikacji podatkowej. 4. Rejestr podatników. 5. Przepisy karne. 6. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Odliczenia i zwroty VAT / Anna Szafarczyk-Kasicka. - Stan prawny na 1.06.2005 r. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ODDK, 2005. - 225 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7426-197-8
1.Charkterystyka podatku od towarów i usług, 2.Źródła powstania podatku naliczonego - faktura a prawo do odliczenia podatku, 3.Ograniczenia w ob niżeniu podatku należnego o podatek naliczony, 4.Terminy dokonwyania odliczeń podatku naliczonego, 5.Rozliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, 6.Proporcjonalne odliczanie podatku naliczonego oraz ulga na "złe wierzytelności"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-489-1
1. Zagadnienia systemowe, 2. Podatki dochodowe a działalność kulturalna, 3. Podatki od obrotu a działalność kulturalna, 4. Inne rozwiązania podatkowe istotne dla sfery kultury
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-468-9
R.1 Istota instytucji holdingu; R.2 Holding jako podmiot prawa podatkowego i bilansowego; R.3 Opodatkowanie holdingów na zasadach ogólnych; R.4 Podatkowa grupa kapitałowa jako szczególne rozwiązanie opodatkowania holdingów; R.5 Opodatkowanie dochodów holdingów w państwach Unii Europejskiej; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Opodatkowanie spółki osobowej / Marcin Jamroży. - Warszawa : C.H.Beck, 2005. - 165 s. : rys. ; 20 cm.
(Monografie Podatkowe)
ISBN: 83-7387-669-3
Cz. I Status prawny spółki osobowej; 1. Zarys normatywnej regulacji spółki osobowej, 2. Spółka osobowa w świetle polskiego prawa podatkowego. Cz. II Opodatkowanie dochodów nierezydentów z udziału w polskiej spółce osobowej, 2. Zgodna kwalifikacja podmiotowa spółki osobowej, 3. Odmienna kwalifikacja podmiotowa spółki osobowej. Cz. III Opodatkowanie dochodów rezydentów z udziału w zagranicznej spółce osobowej; 1. Podmiotowość na podstawie umowy bilaternej, 2. Opodatkowanie wspólników przy zgodnej kwalifikacji podmiotowej, 3. Opodatkowanie wspólników przy odmiennej kwalifikacji podmiotowej, 4. Spółka osobowa jako instrument obniżania ciężarów podatkowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podatek VAT w rachunkowości / Agnieszka Cicha. - Warszawa : Difin, 2005. - 125, [1] s. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-516-6
1.Uregulowania prawne, 2.Dokumentowanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT, 3.Zasady ewidencji podatku VAT, 4.Zadania z rozwiązaniami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Vademecum Podatnika ; 241)
ISBN: 83-7251-496-8
R.1 Podstawa prawna prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; R.2 Na czym polega opodatkowanie na zasadach ogólnych w roku podatkowym 2005; R.3 Podmioty zobowiązane do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; R.4 Podatkowa księga przychodów i rozchodów a podatek VAT; R.5 Co trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; R.6 Zaczynamy prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów; R.7 Rzetelność i niewadliwość podatkowej księgi przychodów i rozchodów; R.8 Dodatkowe ewidencje, jakie należy prowadzić razem z podatkową księgą przychodów i rozchodów; R.9 Dowody księgowe; R.10 Umowy i inne dokumenty niezbędne w prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów; R.11 Poprawiamy błędy; R.12 Terminy dokonywania zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ewidencjach; R.13 Wzór księgi ustalony przez Ministra Finansów; R.14 Omówienie kolumn księgi od 1 do 6; R.15 Księgowanie przychodów; R.16 Księgowanie kosztów uzyskania przychodów; R.17 Omówienie pozostałych kolumn; R.18 Spis towarów z natury; R.19 Sposób prowadzenia księgi przychodów i rozchodów; R.20 Zakończenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Polskie prawo wyznaniowe / Józef Krukowski. - Wyd.2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2005. - 300 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-434-9
1. Wiadomości wstępne, 2. System relacji między państwem a kościołem, 3. Źródła prawa wyznaniowego, 4. Konstytucyjne podstawy stosunków między państwem a kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, 5. Pojęcie i zasady realizacji konkordatu, 6. Osobowość prawna kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych, 7. Swobodne i publiczne pełnienie przez kościół swojej misji i jurysdykcji, 8. Wolność kultu, 9. Poszanowanie autonomii wewnętrznej kościołów i innych związków wyznaniowych, 10. Szkolnictwo i działalność oświatowo-wychowawcza kościoła katolickiego oraz innych związków wyznaniowych, 11. Duszpasterstwo szczególnych grup społecznych, 12. Działalność kulturalna kościoła i innych związków wyznaniowych, 13. Uprawnienia majątkowe instytucji kościelnych, 14. Działalność kulturalna kościołów i innych związków wyznaniowych, 15. Opodatkowanie instytucji kościelnych i osób duchownych, 16. Ubezpieczenia osób duchownych, 17. Ochrona małżeństwa i rodziny, 18. Kara i cywilna ochrona wolności sumienia i religii, 19. Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89355-85-X
1.System obciążeń obowiązkowych w Polsce, 2.Procedura podatkowa, 3.Podatki i opłaty obciążajace koszty działalności, 4.Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 5.System obowiązkowych składek ubezpieczeniowych, 6.Rozliczanie wypłat osób fizycznych, 7.Ryczałtowe podatki dochodowe od wyników z działalności gospodarczej osób fizycznych, 8.Rozliczanie dochodów przedsiębiorców na zasadach ogólnych, 9.Podatek dochodowy od osób prawnych, 10.Prowadzenie ewidencji i dokonywanie rozlcizeń u osoby fizycznej - przykład całościowy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo dla Firm)
ISBN: 83-7387-824-6
1. Zagadnienia związane z reprezentacją spółki kapitałowej w umowach z członkami zarządu, 2. Szczególne umowy z członkami zarządu, 3. Umowy z osobami bliskim członkowi zarządu, 4. Umowy dotyczące zatrudnienia członka zarządu w spółce kapitałowej, 5. Zatrudnieni członków zarządu będących cudzoziemcami, 6. Wynagrodzenie członka zarządu poprzez opcję menedżerską, 7. Opodatkowanie wynagrodzenia członka zarządu otrzymywanego z tytułu różnych wariantów zatrudnienia w spółce kapitałowej, 8. Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne związane z różnymi wariantami zatrudnienia członka zarządu w spółce kapitałowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Umowy w obrocie nieruchomościami / Stella Brzeszczyńska. - Wyd.2 Stan prawny na czerwiec 2005 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2005. - XXV, 903 s. ; 22 cm.
(Zarys Prawa)
ISBN: 83-7387-822-X
Cz. I Podstawowe wiadomości : 1. Przedmiot obrotu nieruchomościami, 2. Zawieranie umów, 3. Podstawowe wiadomości o podatkach. Postępowanie podatkowe, 4. Koszty transakcji. Podatki i opłaty. Cz. II Proces inwestycyjny : 5. Umowa deweloperska, 6. Umowa ze spółdzielnią mieszkaniową, 7. Budowa we własnym zakresie, 8. Podatki związane z procesem inwestycyjnym, 9. Umowa sprzedaży, 10. Umowa zamiany, 11. Umowa darowizny, 12. Dożywocie. Renta, 13. Inne sposoby nabycie, 14. Najem. Dzierżawa, 15. Leasing budynków i gruntów, 16. Użyczenie nieruchomości. Cz. III Posiadanie nieruchomości : 17. Podatek od nieruchomości, 18. Zarządzanie nieruchomością, 19. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-102-1
1.Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, 2.Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), 2. Przepisy ogólne (art. 1-1c), 3. Podatek od nieruchomości (art. 2-7), 4. Ewidencja podatkowa nieruchomości (art. 7a), 5. Podatek od środków transportowych (art. 8-12b), 6. Podatek od posiadania psów (art. 13-14) - uchylony, 7. Opłaty lokalne (art. 15-19), 8. Przepisy końcowe (art. 20-24).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
VAT : komentarz / Wojciech Maruchin. - Wyd.2 Stan prawny na 1.06.2005 r. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2005. - 879, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7416-456-5
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
VAT : komentarz. Aneks / Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki. - Stan prawny na 1.06.2005 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 423, [1] s. ; 21 cm.
(Komentarze Zakamycza)
ISBN: 83-7444-064-3
1. Zagadnienia ogólne, 2. Zmiany w przepisach wykonawczych, 3. Komentarz do zmian w przepisach VAT
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again