Form of Work
Książki
(28)
Status
only on-site
(26)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(26)
Author
Gajda Janusz
(3)
Kubinowski Dariusz
(3)
Wojnar Irena
(3)
Bobrowicz Wojciech
(1)
Bruner Jerome
(1)
Brzezińska Anna
(1)
Brzostowska-Tereszkiewicz Tamara
(1)
Cichosz Mariusz
(1)
Davidovitch Nitza
(1)
Grabowska Tatiana
(1)
Grad Jan
(1)
Guzik Paweł
(1)
Jakubiak Krzysztof
(1)
Jakubowski Witold
(1)
Jankowski Dzierżymir
(1)
Jaworska-Witkowska Monika
(1)
Jedlewska Barbara
(1)
Kabat Małgorzata
(1)
Kaczmarek Urszula
(1)
Kaczmarek Żanetta
(1)
Kaliszewska Małgorzata
(1)
Kamińska Aleksandra
(1)
Karcz-Taranowicz Eugenia
(1)
Karpińska Anna
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Kocoń-Rychter Katarzyna
(1)
Konieczna Ewelina
(1)
Kopciewicz Lucyna
(1)
Kowalewski Michał
(1)
Kowalkowski Stanisław
(1)
Kozielska Joanna
(1)
Kubin Jerzy
(1)
Kwatera Anna
(1)
Kwieciński Zbigniew
(1)
Levin Eyal
(1)
Lewicka Monika
(1)
Lewowicki Tadeusz
(1)
Maliszewski Tomasz
(1)
Markiewicz-Patkowska Julita
(1)
Mańka Aleksander
(1)
Molesztak Aldona
(1)
Morańska Danuta
(1)
Nycz Edward
(1)
Ogrodzka-Mazur Ewa
(1)
Okulicz-Kozaryn Katarzyna
(1)
Olbrycht Katarzyna
(1)
Oleśniewicz Piotr
(1)
Plieth-Kalinowska Izabela
(1)
Pytel Sławomir
(1)
Remża Piotr
(1)
Rutkowska Angelina
(1)
Siemieniecki Bronisław
(1)
Skutnik Jolanta
(1)
Szloska Franciszek
(1)
Tyszkiewicz Rafał
(1)
Urban Janina
(1)
Urbańska Magda
(1)
Witkowski Lech
(1)
Wojciechowska Katarzyna
(1)
Wołoszyn Stefan
(1)
Wrońska Marta
(1)
Śliwerski Bogusław
(1)
Świerk Małgorzata
(1)
Żurakowski Bogusław
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(28)
Subject
Pedagogika kultury
(15)
Kultura
(10)
Pedagogika
(10)
Wychowanie
(5)
Edukacja medialna
(4)
Edukacja międzykulturowa
(4)
Praca kulturalno-oświatowa
(4)
Oświata
(3)
Pedagogika medialna
(3)
Środki masowego przekazu
(3)
Czas wolny od pracy
(2)
Dziecko
(2)
Humanizm (postawa)
(2)
Komunikacja społeczna -- a wychowanie
(2)
Kultura masowa -- a wychowanie
(2)
Ludzie starzy
(2)
Metodologia
(2)
Młodzież
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Polska
(2)
Płeć
(2)
Suchodolski, Bogdan (1903-1992)
(2)
Sztuka
(2)
Wychowanie estetyczne
(2)
Agresywność
(1)
Akademia Sztuki Wojennej
(1)
Antypedagogika
(1)
Bruner, Jerome
(1)
Feminizm
(1)
Good Behavior Game
(1)
Gry i zabawy
(1)
Internet
(1)
Kobieta
(1)
Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus"
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura audiowizualna
(1)
Kultura masowa
(1)
Matematyka
(1)
Media społecznościowe
(1)
Mediacja (socjol.)
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Nauka
(1)
Ocenianie kształtujące
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagogika rodziny
(1)
Pedagogika wczesnoszkolna
(1)
Pedagogika zabawy
(1)
Pedaogogika
(1)
Polityka kulturalna
(1)
Popularyzacja wiedzy
(1)
Poznanie
(1)
Praca domowa ucznia
(1)
Rodzice
(1)
Samokształcenie
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Tożsamość
(1)
Tożsamość płciowa
(1)
Twórczość
(1)
Uczniowie
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
Witkowski, Lech
(1)
Wojsko
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Zawody medyczne
(1)
Śliwińska, Teresa
(1)
Subject: time
1901-
(2)
2001-0
(2)
Subject: place
Polska
(1)
36 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15156-0
Cz.I Media a cywilizacja : 1. Komuniakcja a społeczeństwo, 2. Media w wymairze społecznym i indywidualnym, 3. Media wytworem i kreatorem współczesnej kultury - kulturowe uwarunkowania mediów. Cz.II Media w pedagogice: 1. Przedmiot i zadania mediów w komuniakcji, 2. Media w katalogu środków dydaktycznych, 3. Wybrane modele komunikowania, 4. Wychowanie a media, 5. Media a patologie, 6. Metodologia badań w pedagogice medialnej. Cz.III Zarys kognitywistyczno-konstruktywistycznej teorii pedagogiki medialnej: 1. Problemy pedagogiki medialnej, 2. Teoria kognitywistyczna w edukacji wspieranej mediami, 3. Konstruktywizm w edukacji wspieranej mediami
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7489-291-9
1. Pedagogika filozoficzna: relacje międzya pedagogiką, filozofią i humanistyką a edukacją, kulturą i życiem społecznym, 2. Pedagogika religii, 3. Pedagogika kultury, 4. Pedagogika socjologiczna, 5. Pedagogika kultury popularnej, 6. Pedagogika prenatalna, 7. Pedagogika rodziny, 8. Pedagogika rodzaju (gender), 9. Teorie wychowania, 10. Orientacje dydaktyczne, 11. Pedagogika twórczości, czyli edukacja ku twórczości, 12. Pedagogika wczesnoszkolna, 13. Pedagogika inkluzyjna, 14. Pedagogika sportu, 15. Pedagogika zarządzania, 16. Quassi-rynek. Ekonomiczne uzasadnienie konkurowania w edukacji, 17. Pedagogika alternatywna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7308-200-X
Wprowadzenie: Kłopotliwe konteksty analiz współczesności - rodzaj, polityka, pedagogika. 1. Psychologiczna i socjologiczna perspektywa analiz procesu nabywania tożsamości płci, 2. Kulturowe znaczenia kobiecości a pedagogika różnic - badania własne, 3. Kulturowe znaczenia kobiecości, 4. Kobiecość i męskość jako kategorie polityczne. Pedagogika różnic a "wyczucie miejsca" (le sens du placement), 5. Kobiecość a reprezentacje płciowego podziału pracy - czyli o iluzji doskonałego podziału świata, 6. Obraz świata niemożliwego a habitusowy mechanizm reprodukcji różnic rodzajowych, 7. Kobieta wyzwolona. nowe kategorie samoidentyfikacji a zdrowy rozsądek
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-470-5
Cieszyńska szkoła badań pogranicza; Problematyka wielokulturowości oraz edukacji międzykulturowej w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Zakładu i Katedry Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie (1989-2009). I. Czas społeczny a pedagogika i edukacja międzykulturowa: Idea postępu w czasie społecznym Katedry Pedagogiki Ogólnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w ośrodku akademickim w Cieszynie; O stawaniu się pogranicznym - refleksji kilka na okoliczność 20-lecia spotkań Cieszyńskich badaczy Pogranicza; Twórcze kreowanie się tożsamości problemem współczesnej edukacji międzykulturowej; Europejska tożsamość a kultura symboliczna antyku w pedagogice międzykulturowej; "Nowy nieporządek świata" a kształtowanie (się) tożsamości globalnej. Ku pedagogice odpowiedzialności w XXI wieku; Edukacja kulturowa we współczesnej pedagogice. Wielokulturowość i konteksty lokalne; Turystyka kulturalna - zagrożenie czy szansa dla edukacji międzykulturowej?. II. Więzi społeczne w sytuacji wielokulturowości: Konflikt - bariery czy szansa w kształtowaniu pozytywnych relacji międzykulturowych; Rzecz o możliwych polach konfliktów w środowiskach zróżnicowanych etnicznie i zadaniach edukacji międzykulturowej; Więzi społeczne w środowiskach zróżnicowanych kulturowo - droga ku (prze)trwaniu; Wybrane mechanizmy wpływu społecznego - ich rola w edukacji międzykulturowej; Edukacja międzykulturowa - szansą na budowanie "kultury zaufania"; Więzi społeczne i identyfikacja społeczna w perspektywie społeczeństwa informacyjnego. III. Historia i współczesność mniejszości narodowych i etnicznych na pograniczach: Wiejskie szkolnictwo elementarne na Górnym Śląsku po zakończeniu wojny trzydziestoletniej (na przykładzie wiosek położonych na północ od Rybnika, w późniejszym dekanacie dębieńskim); Polskie gimnazjum w Orłowej jako środowisko kształtowania tożsamości polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu - w stulecie jego powstania; Wyzwania współczesności wobec edukacji regionalnej i międzykulturowej; Tożsamość na pograniczu jako kategoria do badania: łotewskie implikacje - cieszyńskie inspiracje. IV. Wielo- i międzykulturowość w kształtowaniu świata: Przeobrażenia systemu aksjo-normatywnego a problemy edukacji; W poszukiwaniu dialogu, współpracy i jedności. Nauczanie Kościoła katolickiego dotyczące ekumenizmu; Edukacja międzykulturowa - drogą kształtowania wrażliwości na Innego; Edukacja międzykulturowa w kontekście teorii rozwoju Lwa S. Wygotskiego; Tematyka gender i queer w ujęciu edukacji międzykulturowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87925-85-7
Cz. I Myślenie o kulturze i nowoczesności, Cz. II Myślenie o pedagogice i edukacji, cz. III Myślenie o tożsamości i podmiotowości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-910-9
Cz.I Dyskusja wokół pojęć upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej oraz ich związków, Cz.II Z przeszłości - w przyszłości kultury i jej upowszechniania, Cz.III Kultura i edukacja kulturalna w zmedializowanej przestrzeni społecznej, Cz.IV Akademickie kształcenia w kulturze i dla kultury, Cz.V Edukacja kulturalna w szkole - poszukiwania i odkrycia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Szkoła - Państwo - Społeczeństwo ; T. 1)
ISBN: 978-83-7587-504-1
Cz. I.: Szkoła Polska - dziedzictwo przeszłości: Szkolnictwo gdańskie na tle szkolnictwa Rzeczypospolitej w okresie przedrozbiorowym; Szkoła a państwo w polskiej nowożytnej myśli pedagogicznej; Szkoła polska bez własnego państwa (na przykładzie jej losów w Królestwie Polskim); Obraz reform oświatowych XVIII i XIX w. w polskich podręcznikach do historii wychowania; Cz. II.: Z historii kształcenia elit: Wykształcenie wojskowe hetmanów Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w.; Czy w XVIII w. w Krakowie kształcono elity władzy?; Zespoły Kształceniowe w Sulechowie i ich związki z ziemiami polskimi w XVIII/XIX w. w aspekcie kształcenia elit; Początki szkolnictwa żeńskiego - Instytut Guwernantek; Rola społeczeństwa galicyjskiego jako organizatora średniego szkolnictwa prywatnego w okresie autonomii; Szkolnictwo gospodarczo-rolnicze ziemianek Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX w. Między tradycją a nowoczesnością; Cz. III.: W kręgu szkolnictwa i działalności opiekuńczej instytucji religijnych: Przyczyny powstania i rozwój sieci szkół kościelnych w średniowiecznej Wielkopolsce; Parafialne szkolnictwo bożogrobowców na tle procesu alfabetyzacji społeczeństwa na ziemiach polskich w średniowieczu; Szkolnictwo we Lwowie w okresie przedrozbiorowym; Początki szkolnictwa ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim na przykładzie Szkoły słuckiej w XVII w.; Edukacja dziewcząt w szkołach klasztornych w XVIII w.; Społeczna działalność opiekuńczo-edukacyjna na Litwie na przełomie XVIII i XIX w. i jej podstawy materialne; Ewangelickie Szkoły wyznaniowe na Lubelszczyźnie przełomu XIX i XX w.; Cz. IV: Kultura i oświata w okresie zaborów: Oświata Szkolna w programach stronnictw ludowych założonych na ziemiach polskich w okresie zaborów; Edukacja małego dziecka w Galicji doby autonomicznej; Wkład galicyjskich towarzystw oświatowo-kulturalnych w rozwój teorii i praktyk andragogicznej XIX i XX w.; Społeczne inicjatywy edukacyjne w drugiej połowie XIX w. w świetle źródeł publicystycznych; Czy program nauczania w gimnazjach rosyjskich na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX w. można uznać za część polityki rusyfikacji mniejszości; Szkoła a ludzie Stosunek ludności polskiej Prus Zachodnich do szkoły pruskiej na przełomie XIX i XX w.; Od zmierzchu monarchii austriackiej do narodzin Rzeczypospolitej - życie codzienne polskiej szkoły średniej w Galicji u progu niepodległości (1914-1918); Warunki zdrowotne i higieniczne w szkołach na początku XX w.; Cz. V.: Wychowanie w rodzinie w perspektywie dziejowej: Polska rodzina szlachecka XVI-XVIII w. i źródła jej oddziaływań wychowawczych; Środowisko rodzinne a edukacja twórczych Polek w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX w. Wybrane przykłady; Wychowanie patriotyczne w polskiej rodzinie ziemiańskiej w latach 1864-1914. Wizje i rzeczywistość, tradycja i przemiany; Wychowanie patriotyczne w rodzinie polskiej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w. w świetle pamiętników; Rodzina w kontekście współczesnych problemów egzystencjonalnych i pedagogicznych; Cz. VI.: Pedagodzy przeszłości i ich koncepcje w konfrontacji z rzeczywistością: Jan Amos Komeński w kontekście dziejów komunikacji społecznej; Rola rodziny, religii i społeczeństwa w wychowaniu człowieka według Erazma Glicznera; Nauczanie filozofii praktycznej w Gdańskim Gimnazjum Akademickim w koncepcji Barłomieja Keckermanna; Stanisław Konarski a pijarska reforma oświatowa z XVIII w.; Publicystyka pedagogiczna Ignacego Boczylińskiego na kartach "Dziennika Powszechnego" w latach 1861-1862; Twórcy koncepcji wychowania narodowego w Galicji w okresie autonomii. Zarys problemu; Szkoła i próba jej reformowania w opinii Eugenii Schwarzwald.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-903528-2-6
Bogdana Nawroczyńskiego filozofia i pedagogika kultury; Podstawy pedagogiki personalistycznej w ujęciu Sergiusza Hessena; Zygmunt Mysłakowski o pedagogice ogólnej, pojęciu wychowania i kulturze współżycia; Kazimierz Sośnicki o pojęciu pedagogiki filozoficznej i o samokształceniu pedagogicznym; Pedagogika kultury w retrospekcji; Doktryny personalizmu chrześcijańskiego; Filozofia, etyka i pedagogika egzystencjalizmu; Encyklika papieża Piusa XI O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży; Sobór Watykański II o wychowaniu chrześcijańskim; Tadeusza Kotarbińskiego Medytacje o życiu godziwym; Andrzej Grzegorczyk Dekalog po świecku przeczytany; Ireny Wojnar Sztuka jako "podręcznik życia"; Koncepcja wielostronnego kształcenia Wincentego Okonia; Metodologiczne problemy teorii wychowania w ujęciu Heliodora Muszyńskiego; Aleksander Lewin o tworzeniu mikrosystemu wychowawczego; Amerykańscy filozofowie wychowania wobec problemów edukacji; Ruch społeczny "wychowanie bez porażek" Thomasa Gordona; Carla R. Rogersa koncepcja edukacji skoncentrowanej na uczniu; Pedagogika Gestalt; Ruch antypedagogiki; Czy koniec ery Gutenberga? Problemy pedagogiczne ery komputerowej; Koncepcja Ivana Illicha deskolaryzacji społeczeństwa; Poszukiwanie nowych strategii oświatowych; Kontrkultura; New Age - poszukiwanie nowej wizji życia; Pedagogika dialogu; Wychowanie i pedagogika w perspektywie hermeneutycznej; Postmodernistyczne nurty w pedagogice współczesnej; Współczesny nurt feminologiczny; Edukacja globalna - czy ideał wychowawczy XXI wieku?; Polska pedagogika i edukacja wobec demokratycznych przemian.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Authority data
Kultura - a pedagogika (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Pedagogika kultury (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Pedagogika kultury - szkice (hasło przedmiotowe)
Authority data
Pedagogika kultury - zagadnienia (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again