Source
Książki
(6)
Form of Work
Książki
(6)
Status
available
(4)
only on-site
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(3)
Author
Bieniek Gerard
(1)
Dzienis Paweł
(1)
Gospodarek Jerzy
(1)
Krasińska Anna
(1)
Kędra Eugeniusz
(1)
Mikosz Ryszard
(1)
Patulski Władysław
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Odpowiedzialność cywilna
(5)
Odszkodowanie
(3)
Fundacja
(1)
Geologia
(1)
Górnictwo
(1)
Hotelarstwo
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Organizacje
(1)
Pojazdy mechaniczne
(1)
Polska
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo pracy
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Samochody
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Spółki cywilne
(1)
Spółki handlowe
(1)
Spółki jawne
(1)
Spółki komandytowe
(1)
Spółki partnerskie
(1)
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(1)
Szkody górnicze
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
(1)
Umowa
(1)
Wypadki drogowe
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 83-7387-971-4
1. Uwagi ogólne o odpowiedzialności cywilnej państwa, 2. Zasada odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zadań publicznych w prawie innych państw i prawie wspólnotowym, 3. Przesłanki i zasady odpowiedzialności cywilnej, 4. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy sądowniczej, 5. Bezprawność normatywna. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wykonywaniem władzy ustawodawczej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-542-6
1. Zasady odpowiedzialności cywilnej za wypadki drogowe, 2. Ubezpieczenia posiadacza pojazdu mechanicznego ponoszącego odpowiedzialność cywilną, 3. Wynagrodzenie szkód wynikłych wskutek wypadków drogowych, 4. Dochodzenie roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wypadki drogowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego / Ryszard Mikosz. - Stan prawny na 31.05.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 263 s. ; 21 cm.
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-259-X
1.Uwagi wstępne, 2.Odpowiedzialność za szkody wyrządzone korzystaniem z wnętrza ziemi pod rządem przepisów obowiązujących przed wejsciem w życie prawa geologicznego i górniczego, 3.Prawna konstrukcja odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem zakłądu górniczego,4.Przesłanki odpowiedzialności, 5.Podmiot odpowiedzialności za szkodę, 6.Sposoby naprawienia szkody, 7.Obowiązek zapobieżenia szkodzie grożącej wskutek ruchu zakłądu górniczego, 8.Dochodzenie o naprawę szkód wyrządzonych ruchem zakłądu górniczego i zapobieganie tym szkodom, 9.Próba syntezy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-952-8
Cz. I Kodeks pracy: 1. Katalog obowiązków pracowniczych Art. 100 KP, 2. Zakaz konkurencji Art. 101 KP, 3. Odpowiedzialność materialna pracowników Art. 114-127 KP, 4. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od pracowników. Cz. II Kodeks postępowania cywilnego: 5. Postępowanie odrębne z zakresu prawa pracy Art. 459-477 KPC. Cz. III Kodeks postępowania karnego, 6. Powództwa adhezyjne Art. 62-70 KPK, 7.Kazusy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo w turystyce / Jerzy Gospodarek. - Warszawa : Difin, 2006. - 535 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7251-679-0
1. Terminologia w turystyce, 2. Źródła prawa w turystyce, 3. Organy administracji publicznej w dziedzinie turystyki i dziedzinach z nią związanych, 4. Działalność gospodarcza organizatorów turystyki i pośredników turystycznych jako działalność regulowana, 5. Wymagania administracyjnoprawne w działalności hotelarskiej, 6. Administracyjnoprawne ograniczenia turystyki, 7. Umowy w turystyce, 8. Odpowiedzialność cywilna w turystyce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7299-429-5
Dział I: Zagadnienia ogólne. 1. Pojęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. 2. Rejestrowanie i ewidencjonowanie przedsiębiorców. 3. Zasady reprezentacji przedsiębiorców w obrocie gospodarczym. Dział II: Przedsiębiorca jednoosobowy i spółka cywilna. 1. Przedsiębiorca jednoosobowy. 2. Spółka cywilna przedsiębiorców jednoosobowych. Dział III: Spółki handlowe. 1. Zagadnienia ogólne. 2. Spółka jawna. 3. Spółka partnerska. 4. Spółka komandytowa. 5. Spółka komandytowo-akcyjna. 6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 7. Spółka akcyjna. Dział IV: Spółdzielnie i przedsiębiorstwa państwowe. 1. Spółdzielnie. 2. Przedsiębiorstwa państwowe. Dział V: Podmioty o ubocznych celach gospodarczych. 1. Zagadnienia ogólne. 2. Stowarzyszenia i związki stowarzyszeń. 3. Fundacje. 4. Kółka rolnicze, rolnicze zrzeszenia branżowe, związki rolników, kółek i organizacji rolniczych, związki zawodowe rolników indywidualnych. 5. Cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, związek rzemiosła polskiego. 6. Krajowa Izba Gospodarcza, izby gospodarcze. 7. Zrzeszenia handlu i usług, ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług, zrzeszenia transportu, ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu. 8. Związki zawodowe i ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, ogólnokrajowe związki międzybranżowe, ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe. 9. Związki pracodawców, federacje i konfederacje związków pracodawców. 10.Stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym. 11. Kolumny transportu sanitarnego, zakłady opieki zdrowotnej, kościelne osoby prawne i inne osoby wpisywane do KRS. 12. Organizacje pożytku publicznego. Dział VI: Wybrane zasady i formy aktywności gospodarczej w ujęciu prawa Unii Europejskiej. 1. Przedsiębiorczość, usługi, przedsiębiorca w systemie prawnym UE. 2. Wspólnotowe regulacje prawne spółek prawa handlowego. 3. Ponadnarodowe formy prowadzenia działalności gospodarczej - wprowadzenie. 4. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG). 5. Spółka Europejska (SE). 6. Spółdzielnia Europejska (SpE). 7. Stowarzyszenie Europejskie (StE). 8. Europejska Spółka Wzajemna (ESW). 9. Europejska Spółka Prywatna (ESP). 10. Polska ustawa o Europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i Spółce Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (3 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again