Form of Work
Książki
(44)
Status
only on-site
(40)
available
(19)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia
(40)
Author
Bednarczyk Henryk
(3)
Horyń Wojciech
(3)
Maciejewski Jan
(3)
Aleksander Tadeusz
(2)
Kwiatkowski Stefan M
(2)
Nizińska Adrianna
(2)
Baraniak Barbara
(1)
Barwińska Dorota
(1)
Boczukowa Beata
(1)
Bogaj Andrzej
(1)
Brzezińska Anna Izabela
(1)
Bulzak Andrzej
(1)
Chowaniak Jolanta
(1)
Czerniawska Olga
(1)
Draus Jan
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Glomb Dominika
(1)
Griese Hartmut M
(1)
Górnikowska-Zwolak Elżbieta
(1)
Habura Miłosz
(1)
Halicki Jerzy
(1)
Holton Elwood F.III
(1)
Horbowski Adam
(1)
Jankowski Dzierżymir
(1)
Jeruszka Urszula
(1)
Juraś-Krawczyk Barbara
(1)
Kamińska Aleksandra
(1)
Kargul Józef
(1)
Knowles Malcolm S
(1)
Kostkiewicz Janina
(1)
Krzywoń Danuta (1973- )
(1)
Kupisiewicz Czesław
(1)
Kurantowicz Ewa
(1)
Kurzępa Irena
(1)
Lewowicki Tadeusz
(1)
Ligus Rozalia
(1)
Malach Josef
(1)
Malewski Mieczysław
(1)
Matusek Beata
(1)
Ober-Łopatka Kinga
(1)
Oleśniewicz Piotr
(1)
Pachociński Ryszard
(1)
Pakuła Magdalena
(1)
Pięta Jan
(1)
Potoczny Jerzy
(1)
Prokosz Małgorzata
(1)
Pryszmont-Ciesielska Martyna
(1)
Przetacznik-Gierowska Maria (1920-1995)
(1)
Pyrzyk-Kuta Aleksandra
(1)
Półturzycki Józef
(1)
Shklyar Arkady
(1)
Solarczyk-Ambrozik Ewa
(1)
Stec Radosław
(1)
Stopińska-Pająk Agnieszka
(1)
Strużyna Aneta
(1)
Suchy Stanisław
(1)
Swanson Richard A
(1)
Szlosek Franciszek
(1)
Sztobryn Dorota
(1)
Terlecki Ryszard
(1)
Turos Lucjan
(1)
Wiatrowski Zygmunt
(1)
Woźnicka Elżbieta
(1)
Włodarski Ziemowit (1925-2014)
(1)
Zdolska Monika
(1)
Ziółkowska Katarzyna
(1)
Śliwerski Bogusław
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(30)
1990 - 1999
(3)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(44)
Language
Polish
(44)
Subject
Oświata dorosłych
(44)
Nauczanie dorosłych
(11)
Kształcenie ustawiczne
(10)
Nauczyciele oświaty dorosłych
(5)
Czas wolny od pracy
(4)
Ludzie starzy
(4)
Pedagogika
(4)
Pedagogika pracy
(4)
Gerontologia
(3)
Pedagogika społeczna
(3)
Uniwersytety trzeciego wieku
(3)
Wychowanie dorosłych
(3)
Bezrobocie
(2)
Doradcy zawodowi
(2)
Kobieta
(2)
Nauczanie
(2)
Nauczyciele
(2)
Odpoczynek
(2)
Oświata
(2)
Pedagogika opiekuńcza
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Poradnictwo zawodowe
(2)
Praca kulturalno-oświatowa
(2)
Rodzina
(2)
Rynek pracy
(2)
Samokształcenie
(2)
Szkolnictwo
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Wolontariusze
(2)
Wychowanie
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Zawód
(2)
Biblioterapia
(1)
Domy kultury
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Edukacja najmłodszych
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Emisja głosu
(1)
Grupy społeczne
(1)
Gry i zabawy
(1)
Harcerstwo
(1)
Instytucje artystyczne
(1)
Kaczor, Stanisław (1924- )
(1)
Komputery
(1)
Kształcenie
(1)
Mowa
(1)
Mutyzm
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nowacki, Tadeusz Wacław
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Postawy
(1)
Praca
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Rehabilitacja (med.)
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Siła robocza
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Starość
(1)
Starzenie się
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo dla dorosłych
(1)
Szkolnictwo niepubliczne
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Służby mundurowe
(1)
Teatroterapia
(1)
Urzędnicy
(1)
Wartość
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1901-
(2)
1801-
(1)
1989-
(1)
81 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89518-69-9
1. Meandry dorosłości. Od konwencji do temporalnego projektu. 2. Dylematy andragogicznych praktyk edukacyjnych. 3. Metodologia badań własnych. 4. Strategie konstruowania tożsamości profesjonalnej andragogów i ich dynamika. Raport z badań własnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-62196-35-7
1.Mikroświaty kobiet- obszary nieformalnego, pozaformalnego i formalnego uczenia się dorosłych: Mikroświat rodziny w narracjach autobiograficznych starszych kobiet; Bezdzietność z wyboru. Kontestacja roli i ucieczka z socjalizacyjnego getta versus dojrzały wybór; Mikroświaty kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi; Aktywność edukacyjna pielęgniarek i położonych w obszarze doskonalenia zawodowego; 2. Mikroświaty pasjonatów, aktywistów i ideologów- pomiędzy działaniem a marginalizacją społeczną: Motywacje członków założycielskich Towarzystwa Krańców Ziemi Ojczystej "Genius Loci"; Załoga rejsu pełnomorskiego jako specyficzna grupa społeczna; Na peryferiach uniwersytetu- wyzwania dla edukacji rodzajowej i antydyskryminacyjnej na przykładzie działalności Stowarzyszenia Kofe(m)Ina; Współcześni polscy konserwatyści o edukacji i wychowaniu; Taktyki radzenia sobie ze stygmatem choroby psychicznej- komunikat z badań; 3. Mikroświaty pogranicza kultur- grupa, mniejszość, społeczeństwo: Mikroświaty religijne we Wrocławiu; Dzielnica Czterech Świątyń- edukacja międzykulturowa; Mniejszość etniczna Łemków jako mikroświat społeczny dla jej członków i obserwatorów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis; No 3216)
ISBN: 978-83-229-3101-1
Rozdział I : Współczesny nauczyciel andragog : 1. Edukacja społeczeństwa wobec współczesnych wyzwań i potrzeb , 2. Wiedza czy mądrość ? Kompetencje i wartości we współczesnym społeczeństwie , 3. Nauczyciel andragog we współczesny systemie edukacji republiki Czeskiej , 4. Przemiany modelu i funkcji nauczyciela dorosłych (oświatowca ) we współczesnej rzeczywistości polskiej , 5. Pamięć historyczno-kulturalna uczących się dorosłych , 6. Nauczyciel dorosłych jako mentor ( w kontekście projektu Adults Mentoring ) , 7. Fenomen koncepcji Marii Montessori motorem kształcenia ustawicznego nauczycieli. Kontekst pedagogiczno-socjologiczny , 8. Ewolucja ról i warsztatu pracy nauczyciela w kontekście prognozowania zawodów przyszłości , 9. Miejsce , rola i zadania nauczyciela andragoga w europejskiej edukacji regionalnej społeczeństwa wielokulturowego , 10. Kompetencje kluczowe nauczyciela geragoga w kontekście nauczania języków obcych w wymiarze międzykulturowym , 11. Wielokulturowość i międzykulturowość - kompetencje nauczyciela a potrzeby edukacyjne , 12. Rola nauczyciela akademickiego w rozwoju procesu autoedukacji studentów , 13. Doktorant w roli nauczyciela dorosłych - o ukrytym programie edukacji akademickiej ; Rozdział II : Andragog a społeczeństwo informacyjne : 14. Nauczyciel andragog wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego , 15. Rola i znaczenie internetu w budowaniu w Polsce społeczeństwa wiedzy , 16. Andragogika w dobie internetu. Rola i charakter przekazywanych informacji w procesie kształcenia ludzi dorosłych , 17. E-learning w procesie edukacji permanentnej w Polsce. Wybrane aspekty , 18. E-learning jako alternatywa w edukacji osób niepełnosprawnych w Polsce ; Rozdział III : Edukacja ludzi dorosłych : 19. Kształcenie kierowników i specjalistów , 20. Szkolenie w formie samokształcenia kierowanego , 21. Szkolenia wewnętrzne dla pracowników na przykładzie spółki energetycznej , 22. Spiritual and Technological Aspects of Creativity Development , 23. Podyplomowe kształcenie nauczycieli , 24. Transformacja w kształceniu pielęgniarek , 25. Studenci niepełnosprawni w polskich uczelniach - wybrane zagadnienia , 26. Obraz rodzicielstwa byłych wychowanków domów dziecka , 27. Edukacja społeczna i obywatelska pracowników administracji publicznej w Polsce w zakresie mediacji , 28. Efektywne wdrożenie programu etycznego w jednostkach administracji samorządowej , 29. Kształcenie ustawiczne w ujęciu społeczno-prawnym ; Rozdział IV : Edukacja ludzi starszych : 30. Społeczno-kulturowy wizerunek starości , 31. Edukacja dorosłych w jednoczącej się Europie. Dylematy społeczne i kulturowe , 32. Wokół wyzwań polityki społecznej : kształcenie jako czynnik aktywizacji ludzi w wieku poprodukcyjnym , 33. Refleksje dotyczące polityki społecznej wobec dolnośląskich seniorów , 34. Spotkania nakarmione historiami życia. Czego nauczyli mnie wrocławscy stulatkowie , 35. Działalność osób starszych w trzecim sektorze jako sposób zaspokajania potrzeb edukacyjnych w społeczeństwie wiedzy , 36. Uniwersytety trzeciego wieku w edukacji społeczeństwa , 37. Uniwersytet trzeciego wieku jako kanał transferu wiedzy i informacji , 38. Znaczenie uniwersytetów trzeciego wieku w kształtowaniu osobowości twórczej i stymulowaniu procesu twórczego jako istotnego elementu edukacji społeczeństwa , 39. Uczestnictwo w uniwersytecie trzeciego wieku jako szansa na aktywność i rozwój w starszym wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-432-7
1. Konteksty teoretyczne. Polska pedagogika drugiej połowy XX wieku w walce o swoją tożsamość; Historia oświaty i jej miejsce w naukach pedagogicznych; Andragogika i jej usytuowanie w rodzinie nauk pedagogicznych; Wybrane elementy koncepcji rozwoju moralnego człowieka; O konieczności wyjścia pedagogiki poza współczesną humanistykę. 2. Rewalidacja. Humanistyczne paradygmaty wobec problemów pedagogiki specjalnej; Niezależność i samodzielność niepełnosprawnych warunkiem pełnej rehabilitacji; Znaczenie nauczania integracyjnego dla rozwoju dziecka i efektywności edukacji; Użytkownicy biblioterapii - psychologiczna charakterystyka typów i metod leczenia. 3. Resocjalizacja. Współczesne brzmienie resocjalizacji; W sprawie tożsamości pedagogiki penitencjarnej; Problem równego traktowania kobiet-więźniów w świetle teorii i praktyki penitencjarnej w Stanach Zjednoczonych i Polsce; Postawa nieletnich wobec resocjalizacji i jej wybrane korelaty; Aprobata i dezaprobata społeczna jako czynnik modyfikujący prezentowany obraz siebie przez młodzież niedostosowaną społecznie; Badanie koncentracji uwagi w diagnozie uczniów niedostosowanych społecznie; Działania nauczycieli stymulujące zachowania dewiacyjne uczniów; Zjawisko mobbingu na terenie szkół niemieckich. 4. Pedagogika społeczna i opiekuńcza. Pedagogika społeczna we współczesnej humanistyce polskiej; Humanizm współczesnej pedagogiki opiekuńczej; Formy pracy z rodzinami zastępczymi w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym; System integrowanej pomocy wolontariackiej dzieciom i młodzieży w rodzinach dysfunkcyjnych. 5. Pedagogika szkolna. Kategorie humanistyczne w wirówce szkół niepublicznych; Pedagogika Gestalt jako nurt pedagogiki humanistycznej; Nowa rola pedagoga szkolnego w kontekście grupy wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci i dotkniętych bezrobociem; Komputer zamiast "marchewki" w pracy pedagoga szkolnego; Pedagog we współczesnym świecie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89518-56-9
I. Andragogiczny zwrot ku społecznościom uczącym się 1. Tradycje praktyki edukacyjnej ludzi dorosłych 2. W labiryncie kontekstów 3. Stawanie się społecznością edukacyjną II. Mała grupa jako społeczność ucząca się. Obywatelskie zaangażowanie jako praktyka edukacyjna 1. Strukturalna i jednostkowa przestrzeń małych grup społecznych 2. Edukacyjny potencjał małych grup społecznych 3. Grupy obywatelskie i ich świat uczenia się III. Społeczności uczące się w świecie instytucji edukacyjnych kształcenia wyższego 1. Uczeń dorosły w instytcuji kształcenia wyższego - perpsektywa projektu PRILHE 2. Refleksyjne i krytyczne uczenie się dorosłych w instytucjach kształcenia wyższego 3. Formy obecności społeczności uczących się w praktyce kształcenia wyższego IV. Lokalne społeczności i uczenie się 1. Pomiędzy polityczną zależnością a symbolami i praktykami życia codziennego. Krótka historia mikroterytoriów w Polsce. 2. Lokalne społeczności w perspektywie edukacyjnej - próby odzyskiwania przestrzeni 3. Pedagogiczne powinności wobec wspólnot lokalnych V. Zakończenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89518-28-7
1. Tło, tendencje rozwojowe, szanse i zagrożenia edukacji dorosłych. 2. O całożyciowym uczeniu się. 3. Cielesność człowieka jako obszar edukacji. 4. Edukacja w życiu rodzinnym. 5. Stosunki międzyludzkie z perspektywy edukacji dorosłych. 6. Czas wolny - czas edukacji. 7. Edukacja w procesie pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Edukacji Dorosłych ; tom 46.)
ISBN: 978-83-7405-632-8
Część I: Olga Czerniawska - człowiek i dzieło: O mistrzu; Biografia i obszary poszukiwań naukowo-badawczych profesor Olgi Czerniawskiej; Profesor Olgi Czerniawskiej wizja poradnictwa andragogicznego i gerontologicznego; Wkład Profesor Olgi Czerniawskiej w rozwój andragogiki w świetle Jej wystąpień odnotowanych przez uczestników Letniej Szkoły Andragogów i Poradoznawców; Współpraca Profesor Olgi Czerniawskiej z Uniwersytetem Jagiellońskim; Profesor Olgi Czerniawskiej publikacje w „Edukacji Dorosłych” i „Roczniku Andragogicznym”. Przyczynek do analizy dorobku naukowego; List do Profesor Olgi Czerniawskiej. Część II: Andragogiczne peregrynacje: Działalność oświatowa Elizy Orzeszkowej; Odpowiedzialność nauczyciela i jej rodzaje. Ku profesjonalnemu działaniu; "Niewidzialne" uczenie się. O potrzebie przypominania rzeczy istotnych; Proces samoaktualizacji człowieka dorosłego - w świetle neopsychoanalizy; Fotograficzna opowieść o upływie czasu - konteksty i odniesienia andragogiczne; Uczymy się dla życia / Učíme se pro život; Bezpieczeństwo jako wartość poznawcza i badawcza w edukacji dorosłych; Moje inspiracje badawcze. Łódź w doświadczeniach biograficznych nauczycielek; Kształcenie ustawiczne w biografiach menedżerów; Uśmiech jako czynnik budowy kompetencji i relacji zawodowych w opinii studentów; Szwedzka droga do wyższej szkoły ludowej. Przyczynek do dziejów modernizacji XIX-wiecznej Szwecji; Podróż do miasta, którego nie ma. Część III: Wyzwania geragogiki: Gerontologia opiekuńcza - główne zadania instytucji pomocy społecznej; Międzypokoleniowe relacje w rodzinie i społeczeństwie; Style życia w starości; „Starość nie jedno ma imię”. Stałość i zmienność stylów życia w starości; Ekonomiczne determinanty funkcjonowania osób w wieku senioralnym w Polsce; Dydaktyczno-organizacyjny fenomen Uniwersytetów Trzeciego Wieku jako nowy obszar badań glottodydaktycznych; Opieka i wsparcie w starości w perspektywie zmiany - konkluzje z projektu naukowo - badawczego - Edu.Care; Rozważania o czasie w kontekście starzenia się i starości. Część IV Przemiany poradnictwa: Spotkanie przeszłości z teraźniejszością. Poradnicza praktyka dla poradniczych porównań i poradniczej refleksji; Od poradnictwa pośredniego do zapośredniczonego; Droga ludzkiej egzystencji - impresje poradoznawcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 7/2012)
1. Pedagogika wczoraj i dziś: Stan i kierunki zmian w polskiej pedagogice ostatniego półwiecza; 2. Praktyka edukacyjna- wyzwania i problemy współczesnego nauczyciela: "Klucz do uczenia się"- innowacyjność czy renesans teorii?; Rozwijające walory teatru- inspiracje metodyczne; Mutyzm wieku dziecięcego na podstawie doświadczeń własnych; O emisji głosów kilka; 3. Komunikat: Fundacja SPINA szansą na lepszy start.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86990-82-1
1. Zjawisko czasu wolnego, 2. Znaczenie zdrowotne odpoczynku, 3. Znaczenie wychowawcze, zdrowotne i kulturotwórcze zabawy, 4. Znaczenie wychowawcze, zdrowotne i kulturotwórcze pracy nad sobą jako funkcji czasu wolnego, 5. Historia problematyki czasu wolnego, 6. Współczesne formy spędzania wolnego czasu najczęściej praktykowane, 7. Korzystanie z instytucji kulturalnych jako współczesna forma pożytecznego zagospodarowania wolnego czasu, 8. Formy spędzania wolnego czasu o ograniczonej popularności, 9. Przejawy niewłaściwego spędzania czasu wolnego, 10. Pedagogika i jej metody badawcze, 11. Wychowanie do wczasów, 12. Rola środowisk wychowawczych w procesie wychowania i socjalizacji w czasie wolnym, 13. Harcerskie wzory spędzania wolnego czasu, 14. Edukacja permanentna i elementy andragogiki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7308-643-2
1. Edukacja kulturalna wyzwaniem czasu wielkich przyspieszeń i zmian, 2. Aktywność kulturalna jako składnik stylu życia, 3. Działalność kulturalna w trudnym dziale klasyfikacji systemu wartości, 4. Rozumienie i funkcje upowszechniania kultury, 5. Animacja kulturalna i animator kultury w dziel aktywizacji jednostki środowiska, 6. Psychologiczne i pedagogiczne implikacje paradygmatu edukacji kulturalnej, 7. Czas wolny istotnym czynnikiem jakości życia i wyzwania dla edukacji kulturalnej, 8. Zaniedbywane obszary permanentnej edukacji, 9. Autoedukacja warunkiem pełni indywidualnego rozwoju człowieka, 10. Człowiek dorosły współlokatorem swojego środowiska edukacyjnego i kulturalnego, 11. Dom kultury. Ewolucja instytucji i jej współczesna przydatność
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika wobec współczesności)
ISBN: 978-83-60501-24-5
1. Pedagogika pracy jako subdyscyplina pedagogiczna 2. Człowiek w środowisku pracy 3. Globalizacja a kariery zwodowe 3. Kształcenie przedzawodowe 4. Edukacja prozawodowa 5. Edukacja zawodowa 6. Edukacja dorosłych 7. Problemy rynku pracy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88278-44-4
1. Akcenty jubileuszowe: 90 lat życia i 66 lat pracy naukowo-badawczej Profesora Tadeusza W. Nowackiego; Humanista i idee humanizmu spełnione w pedagogice pracy; O pracach naukowych Tadeusza Nowackiego; 2. 30 lat pedagogiki pracy- dawniej- dziś- jutro; O potrzebie badań obszarów pedagogiki pracy; Pedagog pracy w procesie humanizacji; Elementy strategii rozwoju edukacji ustawicznej; Analiza współpracy międzynarodowej w zakresie pedagogiki pracy; Pedagogika pracy- 30 lat później; Podstawowe pojęcia pedagogiki pracy; Andragogika pracy w ujęciu Tadeusza W. Nowackiego; Wspólna problematyka socjologii pracy i pedagogiki pracy w kontekście uprzemysłowienia; Tendencje i kierunki rozwoju edukacji w Europie a reforma systemu edukacji w Polsce; Wybrane aspekty badań w dziedzinie pedagogiki pracy; 3. Kształcenie przedzawodowe i pro zawodowe- instrumenty, uwarunkowania i możliwości rozwoju: Jakość radzenia komuś a jakość radzenia sobie w codziennym życiu; Poradnictwo zawodowe w kształtowaniu kariery zawodowej; Wychowanie przez pracę- czy wciąż aktualne?; Nauczyciele techniki w edukacji przedzawodowej. Szanse zatrudnienia; Prozawodowe marzenia dzieci 6-letnich; Założenia, formy organizacyjne i rzeczywistość kształcenia zawodowego; Doświadczenia projektu Leonardo da Vinci- ewaluacja kształcenia pro zawodowego w liceum profilowanym o profilu mechatronicznym; Wychowanie do bezpieczeństwa w świetle wyników badań; 4. Edukacja zawodowa i edukacja ustawiczna dorosłych wobec europejskiego rynku pracy: Gospodarka oparta na wiedzy wyzwaniem dla edukacji zawodowej i ustawicznej dorosłych; Edukacja zawodowa z perspektywy rynku pracy; Globalizacja, rynek, edukacja; Nowa Klasyfikacja Zawodów i Specjalności w świetle standardów europejskich; Programy Unii Europejskiej w dziedzinie kształcenia zawodowego; Idea i rzeczywistość dualnego systemu kształcenia zawodowego; Współczesne polskie doświadczenia w zakresie dokształcania i doskonalenia kadr; Zadania edukacji ustawicznej w dokumentach strategicznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu; Edukacja ustawiczna procesem kształtowania gotowości pro zawodowej; Przezwyciężanie zjawiska bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych; Refleksje o edukacji menedżerskiej w kontekście integracji z Unią Europejską; Problemy przygotowania zawodowego na studiach inżynierskich w kontekście integracji europejskiej; Jakość w doskonaleniu zawodowym w wersji Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2640-2
I. Postawy - wybrane aspekty teoretyczne 1.1 Pojęcie postawy - główne stanowiska 1.2 Struktura, cechy i typy postaw 1.3 Mechanizmy kształtowania postaw 1.4 Postwy wobec edukacji a poznawcze ujęcia osobowości człowieka II. Postawy edukacyjne osób straszych jako problem społeczny i indywidualny 2.1 Teorie wyjaśniające źródła starści biologicznej i psychospołecznej 2.2 Społeczno-demograficzne skutki starzenia się społeczeństw 2.3 Starość w wymiarze indywidualnym 2.4 Starość a proces rozwoju człowieka 2.5 Znaczenie edukacji w życiu osób starszych 2.6 Aktywność edukacyjna ludzi starszych - przegląd badań III. Metodologiczne postawy badań własnych 3.1 Przedmiot, cele badań i problemy badawcze 3.2 Metoda i techniki badawcze 3.3 Dobór próby, organizacja i przebieg badań IV. Carakterystyka badanych osób i ich sytuacji życiowej 4.1 Struktura społeczno-demograficzna badanej zbiorowości 4.2 Warunki materialno-bytowe 4.3 Inne składniki sytuacji życiowej respondentów V. Postawy osób starszych wobec edukacji w świetle przeprowadzonych badań 5.1 Sfera emocjonalno-oceniająca postwa wobec edukacji 5.2 Płaszczyzna poznawcza postaw edukacyjnych 5.3 Sfera behawioralna postaw wobec edukacji 5.4 Próba typologii postaw edukacyjnych osób starszych VI. Uwarunkowania postaw edukacyjnych badanych osób starszych 6.1 Społeczno-demograficzne zróżnicowanie postaw wobec edukacji 6.2 Sytuacja materialno-bytowa a postawy wobec edukacji 6.3 Inne składniki sytuacji życiowej respondentów a ich postawy edukacyjne 6.4 System wartości i poziom samoakceptacji a postawy edukacyjne badanych osób VII. Zakończenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-87925-90-1
Historyczny rys waloryzacji pracy, Modele karier zawodowych w przedsiębiorstwach-propozycja badawcza, Współczesne funkcje zakładów pracy, Wyznaczniki i szanse bycia współczesnym pracownikiem, Zakład pracy jako organizacja ucząca się, Pedagogika pracy-kształtowanie przedsiębiorczości pracowników, Kilka refleksji o edukacji ustawicznej, Ambiwalentność doświadczenia zawodowego, Komunikowanie się w procesie pracy w kontekście wiedzy,umiejśtności i cech psychofizycznych pracowników, Kompetencje informacyjne w kształceniu zawodowym, Samowychowanie-formacja-kultura w procesie pracy ludzkiej, Pracownicy wobec współczesnych problemów aksjologicznych, Kultura pracy a poziom bezpieczeństwa pracowników, Konflikty międzyludzkie w zakładzie pracy i sposoby zapobiegania im, Doskonalenie zawodowe właścicieli i pracowników mikroprzedsiębiorstw, Kwalifikacje kluczowe w świetle oczekiwań mazurskich pracodawców, Kompetencje pracowników organizacji wirtualnych, Technologie e-learning w doskonaleniuzawodowym na odległość
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia wychowawcza. 1 / Maria Przetacznik-Gierowska, Ziemowit Włodarski. - Wyd. 7 - 2 dodruk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk. , 2014. - 367, [3] s. : tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-01-17891-8 t. 1
CZĘŚĆ WSTĘPNA: Rozdział 1. Psychologia wychowawcza jako psychologia nauczania i wychowania. Rozdział 2. Związek nauczania z wychowaniem. Rozdział 3. Nauczanie i wychowanie a rozwój jednostki. Część pierwsza PSYCHOLOGIA NAUCZANIA: Rozdział 4. Nauczanie jako kierowanie uczeniem się innych osób. Rozdział 5. Sytuacja nauczania. Jego przebieg i efekty. Determinanty. Wskaźniki. Pomiary. Rozdział 6. Różne koncepcje nauczania. Rozdział 7. Nauczanie przygotowawcze a idea edukacji permanentnej. Rozdział 8. Psychologiczne problemy zewnętrznych warunków nauczania. Rozdział 9. Psychologiczne problemy programu nauczania. Rozdział 10. Psychologiczne problemy sposobu nauczania (zagadnienia ogólne). Rozdział 11. Motywacja do uczenia się w toku nauczania. System wzmocnień. Rozdział 12. Aktywizowanie poznawcze uczniów. Rozdział 13. Psychologiczne problemy oceniania i egzaminowania. Rozdział 14. Nauczanie w okresie poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole. Rozdział 15. Problem dojrzałości szkolnej i sposoby jej oceniania. Równy start w szkole. Rozdział 16. Nauczanie szkolne na poziomie podstawowym i średnim (zagadnienia ogólne). Rozdział 17. Kształcenie w szkole wyższej. Rozdział 18. Uwagi dotyczące nauczania osób dorosłych. Rozdział 19. Refleksje na temat samokształcenia. Rozdział 20. Pożądane cechy nauczyciela i związane z nimi interakcje. Rozdział 21. Różnice indywidualne między uczniami a zbiorowy charakter nauczania szkolnego. Rozdział 22. Niepowodzenia w kształceniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7204-365-5
1.Profesor Stanisław Kaczor; 2. Uczony, który uprawia poezję; 3. Stanisław Kaczor - człowiek, naukowiec, pedagog, mistrz; 4. Słucham ludzi - życiowe credo profesora Stanisława Kaczor; 5. Człowiek rozległej myśli i wielostronnego działania - wielki humanista; 6. Recenzje i listy o pisarstwie pozanaukowym Stanisława Kaczora; 7. Profesor Stanisław Kaczor a "Wszechnica Roztoczańska"; 8. Szkoły Szczebrzeszyńskie; 9. Wokół seminarium nauczycieli badaczy; 10. Staszicowski ruch intelektualno-etyczny; 11. Seminarium dla kadry kierowniczej oświaty makroregionu Pomorza Zachodniego; 12. Z doświadczeń Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku; 13. Stowarzyszenia Oświatowców Polskich - sprawy i ludzie; Inspiracja dla Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7204-570-6
Część I: Podstawy metodologiczne i koncepcje teoretyczne edukacji dorosłych. Wartość w andragogice; Pedagogika dorosłych i jej wskazania dla edukacji ustawicznej; W poszukiwaniu teorii uczenia się ludzi dorosłych; Od nauczania dorosłych do całożyciowego uczenia się; Wartości i ich przydatność w refleksji nad edukacją dorosłych; Andragogika w systemie nauk pedagogicznych; Znaczenie teorii andragogicznych dla wyjaśnienia i prognozowania aktywności edukacyjnej dorosłych; Europejskie idee i inspiracje edukacji dorosłych; Usamodzielnienie się teorii oświaty dorosłych jako nauki społecznej; Andragogika a perspektywy badań biograficznych; Różne wymiary refleksji nad edukacją dorosłych; Poradnictwo andragogiczne. Konsekwencje paradygmatycznego przesunięcia; O potrzebie refleksji i działań na polu wychowania obywatelskiego dorosłych. Część II: Inspiracje w andragogice. Edukacja dorosłych w strategii kształcenia ustawicznego. Polska a Europa; Uczenie się koniecznym warunkiem funkcjonowania człowieka w "społeczeństwie ryzyka"; Emancypacja kobiet - poza nurtem pedagogiki emancypacyjnej; Edukacja międzykulturowa jako obszar refleksji andragogicznej; Spotkania międzykulturowe jako obszar uczenia się; U źródeł andragogiki polskiej - refleksja Heleny Radlińskiej. Nurty podjęte i zaniechane; Pionierzy instytucjonalnej refleksji andragogicznej; Andragogika w działaniu - perspektywa równoważenia wiedzy; Refleksje nad tradycjami i perspektywami popularyzacji wiedzy w uczelniach wyższych; Aktualność myśli Bohdana Suchodolskiego o wychowaniu w warunkach kryzysu cywilizacyjnego i edukacji ustawicznej; Edukacja dorosłych w dobie globalizacji i wielokulturowości; Sparten - kulturelle und sozialintegrative Angebote der Erwachsenenbildung; Edukacja dorosłych wobec depersonalizacyjnych procesów kulturowych; Część III: Andragogika w służbie praktyki edukacyjnej. Praca zawodowa jako stymulator aktywności edukacyjnej dorosłych; Perspektiven der Sicherung von Qualitat in der Erwachsenenbildung; Teorie andragogiczne i ich znaczenie w praktyce edukacyjnej oficerów; uczestnictwo w kulturze czy kulturowe uwarunkowania uczestnictwa. Refleksja na pograniczu andragogiki i kulturoznawstwa; Lifelong education as a support for social inclusion of people with disabilities; Nowe style życia młodzieży koniecznością kształcenia w nowych zawodach. Od wolontariatu do asystenta osoby niepełnosprawnej; Nauczyciele akademiccy i ich przygotowanie metodologiczno-pedagogiczne w opinii studentów zaocznych wyższych szkół niepaństwowych; Pluralizm kulturowy wyzwaniem dla andragogiki? Osobowość nauczyciela andragoga. Prolegomena do zagadnień ogólnych; Promowanie refleksyjnego i autonomicznego uczenia się w instytucjach kształcenia wyższego. Wprowadzenie w problematykę międzynarodowego projektu Socrates-Grundtvig; Kompetencje osobiste w refleksji nad akademicką edukacją pedagogów i nauczycieli; Wychowanie w warunkach pluralistycznego społeczeństwa; Refleksje wokół kształcenia dorosłych w zakresie ekologii; Człowiek dorosły współtwórcą własnej edukacji - od nauczania do autoedukacji. Część IV: Praktyczne aspekty edukacji dorosłych. Działalność katolickich uniwersytetów ludowych po roku 1989. Między tradycją a wyzwaniami współczesności; Uczenie się w codzienności - narracje studentów z małych miasteczek i wsi rejonu przygranicznego; W poszukiwaniu tożsamości andragogiki - próba organizacji wiodących pojęć oświaty dorosłych; Niestandardowe formy zatrudnienia jako element integrujący rynek pracy oraz edukację zawodową dorosłych; Pomiędzy procesami lokalizacji, de-lokalizacji i relokalizacji małych społeczności w perspektywie transformacji społeczno-politycznych; Edukacja wobec logiki reklamy i rynku; Rozwój refleksji nad edukacją dorosłych osób niepełnosprawnych; Odkrywanie nowych obszarów uczenia się dorosłych osób niepełnosprawnych; Bariery przeciwko aktywizacji edukacyjnej seniorów; Najstarsze pokolenie jako kapitał edukacyjny. Rola dziadków w przekazie dziedzictwa kulturowego wśród Polaków na Grodzieńszczyźnie; Dorośli jako rodzice - zagrożenia wychowania XXI wieku; Postawy żołnierzy wojsk międzynarodowych wobec życia w pokoju; Student jako człowiek dorosły; Dorosły uczeń jako użytkownik wiedzy - czyli jak przyjemnie doświadczać nauki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7112-120-3
1. Późna dorosłość jako szansa rozwoju z perspektywy teorii przywiązania. 2. Mądrość w okresie późnej dorosłości jako efekt indywidualizacji rozwoju. 3. Regulacja emocji w okresie późnej dorosłości. 4. Miłość i bliskie związki w okresie późnej dorosłości. 5. Współcześni dziadkowie i ich znaczenie dla rozwoju wnuków. 6. Wspólna opowieść dziadków i wnuków - o roli wzajemnych powiązań w systemie rodzinnym. 7. Zaangażowanie w działalność społeczności lokalnej. 8. Potrzeby edukacyjne kobiet w okresie późnej dorosłości. 9. Uczenie się od nauczyciela i od rówieśników w procesie edukacji artystycznej podejmowanej w okresie późnej dorosłości. 10. Psychologiczne wyznaczniki programowania jakości środowiska życia osób w podeszłym wieku. 11. Wspomaganie rozwoju czy opieka w okresie późnej dorosłości? 12. Wspomaganie rozwoju osób starszych na miarę nowoczesnego społeczeństwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-232-0
1. Edukacja jako pomoc w rozwoju w andragogice i gerontologii. 2. Dylematy andragogiki. Między nauczaniem, uczeniem się a autoedukacją. 3. Andragogika a perspektywy badań biograficznych. 4. Funkcja nauczyciela akademickiego - andragoga. 5. Od badań biograficznych do dydaktyki. 6. Edukacyjna funkcja dydaktyki biograficznej na przykładzie seminariów licencjackich i magisterskich. 7. Wokół projektu polsko-francuskich badań biograficznych. Wydarzenia osobiste, wydarzenia globalne. 8. Wydarzenia globalne i osobiste starszego pokolenia Polaków w świetle badań biograficznych. 9. Drogi edukacyjne osób starszych, ich początki. 10. Warsztaty biograficzne a rynek edukacyjny. 11. Edukacyjna funkcja badań biograficznych. Wydarzenia globalne i wydarzenia osobiste trzech generacji. 12. Edukacyjne dylematy pamięci. 13. Pamięć szkoły w badaniach andragogicznych. 14. Podróż i jej andragogiczny wymiar. 15. Podróż w pamięci ludzi starszych. 16. Instytucje drugiej szansy w badaniach biograficznych. 17. Nowe instytucje oświaty dorosłych we Włoszech. 18. Oświata dorosłych wobec emigrantów we Włoszech. 19. Prasa dla seniorów na przykładzie francuskich miesięczników. 20. Trzydziestolecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Założenia i tendencje rozwoju. 21. Nowe tendencje na UTW.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again