Form of Work
Książki
(26)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(21)
available
(12)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(21)
Author
Denek Kazimierz
(3)
Day Christopher
(2)
Grzesiak Jan
(2)
Kamińska Aleksandra
(2)
Michalak Joanna
(2)
Oleśniewicz Piotr
(2)
Sałata Elżbieta
(2)
Bereźnicki Franciszek
(1)
Bogaj Andrzej
(1)
Błędowski Piotr
(1)
Fudali Robert
(1)
Grabarczyk Czesław
(1)
Gąsiorek Krystyna
(1)
Kowalska Ewa
(1)
Kołodziejczyk-Olczak Izabela
(1)
Kwiatkowska Henryka
(1)
Lewowicki Tadeusz
(1)
Lewowicki Tadeusz (1942- )
(1)
Molenda Tadeusz
(1)
Moroz Henryk
(1)
Nyczkało Nella
(1)
Ośko Stanisław
(1)
Pawelski, Leszek
(1)
Półturzycki Józef
(1)
Radecki Edward
(1)
Sajdak Anna
(1)
Siemieniecki Bronisław
(1)
Stopolska Joanna
(1)
Szempruch Jolanta
(1)
Walasek Stefania
(1)
Wilsz Jolanta
(1)
Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
(1)
Wężyk Agata
(1)
Ziaziun Iwan
(1)
Łukasik Agnieszka
(1)
Żurawska Mirosława
(1)
Year
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(13)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(27)
Subject
Nauczyciele
(19)
Nauczanie
(8)
Nauczyciele akademiccy
(5)
Pedagogika
(5)
Kształcenie
(3)
Nauczanie na odległość
(3)
Pedeutologia
(3)
Szkolnictwo
(3)
Internet
(2)
Komputery
(2)
Multimedia
(2)
Nauczyciele zawodu
(2)
Wychowanie
(2)
Agresywność
(1)
Człowieka
(1)
Emigracja
(1)
Informatyka
(1)
Innowacje
(1)
Język
(1)
Język a kultura
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Ludzie starzy
(1)
Mechanika
(1)
Mechanika stosowana
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciel
(1)
Nauczyciele informatyki
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Oceny szkolne
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika medialna
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Polska
(1)
Programy nauczania
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Rodzice
(1)
Staż zawodowy
(1)
Studenci
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Technika
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie
(1)
Zawód
(1)
Subject: time
1989-
(1)
37 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-89120-95-X
1. Bycie nauczycielem i rozwój zawodowy. 2, Nauczyciele jako badacze. 3. Doświadczenie, wiedza fachowa i kompetencje. 4. Warunki pracy nauczycieli: klasy, kultury, przywództwo. 5. Ocenianie nauczyciela, zmiany i planowanie rozwoju osobistego. 6. Rozwój zawodowy pod kierunkiem szkoły. Studium przypadku. 7. Doskonalenie zawodowe nauczycieli: ograniczenia i możliwości. 8 Uczenie się dzięki partnerstwu. 9 Sieci służące uczeniu się. 10. Rola nauczyciela w uczącym się społeczeństwie. a
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Ewaluacja i innowacje w edukacji.)
ISBN: 978-83-88335-45-7
1. Ewaluacja szkolna w aspekcie ustalania efektywności procesu dydaktyczno-wychowawczego zorientowanego na jego jakość; 2. Prakseopedagogiczne aspekty kontroli i oceny procesów kształcenia i wychowania; 3. Aksjologiczne wymiary edukacji pedagogicznej kandydatów na nauczycieli; 4. Czynniki zwiększające duchowe zasoby nauczyciela; 5. O dobrym nauczycielu- w kontekście wybranych cnót i samooceny; 6. Istota kształcenia nauczycieli- prowadzenie ku samoocenie; 7. Talent pedagogiczny i wiedza przedmiotowa jako warunek sukcesów nauczyciela; 8. Samowiedza i samoświadomość podmiotowości w edukacji; 9. Skuteczność kształcenia i wychowania w kontekście zadań priorytetowych; 10. Start w zawodzie i warunki pracy nauczycieli (w opiniach nauczycieli emerytów); 11. Ocena edukacyjnych portali dla nauczycieli; 12. Można i trzeba uczyć inaczej; 13. Współczesne rozumienie procesu nauczenia- uczenia się a kompetencje pedagogiczne nauczycieli; 14. Ocenianie szkolne po nowemu; 15. W poszukiwaniu skutecznych metod oceny i samooceny indywidualnych stylów uczenia się; 16. Kontrola i ocena skuteczności kształcenia w szkole wyższej; 17. Samoocena studenta w kontekście praktyk pedagogicznych; 18. Ocena zachowania jako narzędzie restrykcji czy wychowania?; 19. Zdrowie w procesie wychowania (między akceptacją a odrzuceniem); 20. Ocenianie i samoocena jako element kompetencji zawodowych nauczyciela; 21. Ocenianie jako jeden z podstawowych składników kompetencji dydaktycznych nauczyciela; 22. Doskonalenia jakości pracy nauczyciela w zakresie kompetencji informacyjnych; 23. Uwarunkowania kształtowania kompetencji nauczycieli w zakresie oceniania w szkole podstawowej; 24. Niemoc i daremność. Refleksja nad Encyklopedią Pedagogiczną XXI wieku; 25. Nauczyciel o sobie- wokół uwarunkowań trafności autoobrazu; 26. Dylematy związane z uwzględnieniem podmiotowości oraz indywidualizacji w procesach kształcenia; 27. Ewaluacja wybranych obszarów pracy szkoły zawodowej; 28. Ocena opisowa w opinii rodziców uczniów klas młodszych29. O indywidualizacji w nauce czytania i pisania; 30. Ocena i samoocena w klasach integracyjnych; 31. Problem niepowodzeń szkolnych w świadomości przyszłych nauczycieli; 32. Samoocena pracy pedagoga szkolnego; 33. Ocena pracy bibliotekarza szkolnego; 34. O relacji między występowaniem preferencji a samooceną uczniów początkowej edukacji muzycznej; 35. Dylematy nauczyciela muzyki- jak oceniać młodych twórców?; 36. Inteligencje wielorakie w praktyce edukacyjnej- kierunki poszukiwań i możliwości wykorzystania; 37. Ewaluacja działalności bibliotek publicznych doby ponowoczesnej; 38. Ocena i samoocena na turystycznym szlaku; 39. Przedszkole w ocenie rodziców; 40. Samoocena ucznia a samoocena nauczyciela.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-870-6
1. Koncepcje- modele, projekcje: Europejski model edukacji; Istota i założenia edukacji integracyjnej i włączającej; Pytania o współczesnego nauczyciela z transgresyjną koncepcją człowieka w tle; 2. Badania- rezultaty, komentarze: Szkoła w nurcie badań i koncepcji dotyczących istoty/roli dialogu w oddziaływaniach wychowawczych; E-learning w nauczaniu- uczeniu się; Potrzeba wykorzystania ICT w szkolnictwie wyższym; Edukacja nauczycielska a technologia informacyjna; Nauczyciel w społeczeństwie informacyjnym; Internet w doskonaleniu zawodowym nauczycieli; Technologia informacyjna w rewalidacji osób niepełnosprawnych; 3. Doświadczenia- odniesienia, prognozy: Odebranie godności ciału. Filozofia nałogu; Nieletnia ciężarna- porażką edukacji, rodziców, medycyny? Od książki elektronicznej do e-podręcznika; Neoliberalizm a przeświadczenie o (nie)zmienności w sposobach realizacji założeń dotyczących jego wpływu na edukację (rozważania w kierunku nie zawsze zyskującym powszechną akceptację)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88887-21-1
Refleksja pedagogiczna jako droga rozwoju zawodowego nauczyciela; Osobowościowe uwarunkowania nauki języka obcego; Czynniki modyfikujące przebieg okresu dorastania (poczucie alienacji i wsparcie społeczne); Problemy agresji uczniów w szkole; O autonomii tekstu literackiego w edukacji zintegrowanej; Aktualizacja treści literackich i artystycznej formy w teatrze dziecięcym (na przykładzie autorskiego opracowania musicalowej wersji bajki "Jaś i Małgosia" J. Brzechwy); Komputery, a nauczanie matematyki; Czynna ochrona płazów jako forma edukacji ekologicznej; Wyobraźnia plastyczna dzieci (twórcze relacje nauczyciel - uczeń w nauczaniu początkowym); Zastosowanie różnorodnych technik plastycznych w nauczaniu początkowym; Rola przedmiotu "technika z metodyką" w przygotowaniu do nauczania początkowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7204-649-9
Wprowadzenie, I. Edukacja nauczycielska a problemy rozwoju oświaty w Polsce wobec wyzwań cywilizacyjnych XXI wieku, Edukacja ustawiczna wobec teraźniejszości i przyszłości, Nauczyciel akademicki-poszukiwanie nowych perspektyw profesjonalizmu, Potrzeba nowej refleksji i decyzji w sprawie kierunku studiów edukacja techniczno-informacyjna, Kompetencje, kwalifikacje i profil nauczyciela w Unii Europejskiej, Edukacja wobec przemian cywilizacyjnych, II. Problemy osobowości i etyki nauczycielskiej, Być czy mieć-rozważania o naturze poczucia podmiotowości i jakości zycia nauczycieli, Nauczyciel-mentor czy facylitator?, Imperatyw zmiany w pracy nauczyciela, Kompetencje wychowawcze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, Nauczyciel przedszkola w społeczeństwie informacyjnym, Etyka paradoksu.Rzecz o największym wyzwaniu staojącym przed nauczycielem, Współczesne problemy nauczyciela szkoły wiejskiej, Kilka uwag dotyczących zmieniającej się roli nauczyciela w dobie powstającego społeczeństwa informacyjnego, Kompetencje komunikacyjne nauczyciela informatyki, Kompetencje diagnostyczno-terapeutyczne nauczyciela wyzwaniem współczesnej edukacji, Funkcjonowanie etyki w szkołach, Etyka w zawodzie nauczyciela, Etyka zawodu nauczyciela-przestarzałe ideały czy realne wyzwanie?, Nauczyciele informatyki i TI jako autorytet etyczny i wzorzec osobowy młodzieży, Start zawodowy początkujących nauczycieli-analiza badań własnych, III. Uwagi i propozycje dotyczące optymalizacji kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych, Zadaniowe kształcenie nauczycieli i uczniów (zarys problemu), Kompetencje pedagogiczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, Przygotowanie do zawodu nauczyciela klas początkowych w opinii studentów kolegiów nauczycielskich i wyższych szkół zawodowych, Jak uczyć efektywnie matematyki na kierunkach nauczycielskich?Przygotowanie studentów matematyki do pracy w zawodzie nauczyciela, Znaczenie dydaktyki chemii w przygotowaniu do zawodu nauczyciela chemii, Fizyka w programie kształcenia studentów wychowania fizycznego, "Asystent osoby niepełnosprawnej"-kompetencje a profil kształcenia studentów, Wybrane problemy pedagogicznego kształcenia przyszłych nauczycieli, Kultura języka w programie kształcenia,dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, TIK narzędziem pracy nauczyciela XXI wieku-potrzeba doskonalenia, Kształcenie kompetencji podczas realizacji zajęć z dydaktyki biologii warunkiem prawidłowego przygotowania studentów do zawodu nauczyciela, IV. Problemy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, Doskonalenie się nauczycieli-kluczem do indywidualnego sukcesu zawodowego (zarys tematu), Rola doskonalenia i dokształcania nauczycieli, Metody dokształcania i doskonalenia oraz samokształcenia nauczycieli, Kompetencje muzyczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zreformowanej szkole podstawowej, Przygotowanie nauczyciela szkoły zawodowej do nauczania ergonomii i bezpieczeństwa pracy, Rewolucja w uczeniu się wyzwaniem dla procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli, Praktyczne aspekty wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu dzieci i przygotowaniu nauczycieli, Ocena kompetencji nauczycieli stazystów a potrzeby szkoły podstawowej, Rozwój zawodowy nauczyciela dyplomowanego, Inowacyjne modułowe programy do kształcenia zawodowego-a doskonalenie nauczycieli, Standardy kwalifikacji zawodowych w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych, V. Metody aktywizujące pracę dydaktyczną nauczycieli,innowacje pedagogiczne, Metaprogramowanie dydaktyczne-perspektywa zastosowania technologii informacyjnych w edukacji, Rola materiałów dydaktycznych w nauczaniu na odległość, Wybrane problemy stosowanie analizy statystycznej w badaniach pedagogicznych, Szkolenie nauczycieli w zakresie prowadzenia coachingu, Zastosowanie informatyki w edukacji, Struktura metodyczna multimedialnych programów dydaktycznych, Internet-nowy środek komunikacji, Zastosowanie metody projektów w edukacji techniczno-informatycznej, VI. Zagadnienia teorii i praktyki wychowania we współczesnej szkole oraz w środowisku społecznym ucznia, Uczeń-podmiot czy uczeń-przdmiot?Stosunek nauczyciela do obowiązków zawodowych na przykładzie relacji z uczniem, Autonomia nauczyciela nauczania początkowego w kontekście kształcenia ustawicznego, Wybrane kompetencje dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela klasy integracyjnej, Kompetencje nauczycieli szkół specjalnych w świetle literatury zagadnienia, problemy edukacyjno-adaptacyjne młodziezy wiejskiej w szkole ponadgimnazjalnej i rola w nich nauczyciela, Pedagog ulicy-mentor z autorytetem, Instruktor harcerski jako wychowawca i nauczyciel, Janusz Korczak jako nauczyciel nauczycieli, VII. Rózne aspekty pracy pedagogiczno-oświatowej nauczycieli, Pierwsza praca we wspomnieniach studiujących, program przeciw ściąganiu-inicjatywy podejmowane w radomskiej oświacie, Polska kadra pedagogiczna w Wojewódzkiej Szkole Mechanicznej i Hutniczej w Królewskiej Hucie,pierwszej polskiej szkole technicznej na polskim Górnym Śląsku (1925-1930), Modelowanie symulacyjne jako narzędzie poznawania zjawisk.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Authority data
Nauczyciele - doskonalenie zawodowe (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again