Form of Work
Książki
(39)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(35)
available
(24)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(24)
Czytelnia
(36)
Author
Siemieniecki Bronisław
(4)
Bednarczyk Henryk
(2)
Bednarek Józef
(2)
Koprowska Dorota
(2)
Lewowicki Tadeusz
(2)
Stecyk Adam
(2)
Adamiec Sabina
(1)
Bakonyi Jadwiga
(1)
Barczak Andrzej
(1)
Budnik Monika
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Chrząszcz Agnieszka
(1)
Denek Kazimierz
(1)
Dietl Jerzy
(1)
Dzieńdziora Joanna
(1)
Fiedkiewicz Przemysław
(1)
Florek Jacek
(1)
Gocłowska Barbara
(1)
Huczek Marian
(1)
Hyla Marek
(1)
Iwanowska-Maćkowiak Mariola
(1)
Jabłońska Magdalena
(1)
Jabłoński Adam
(1)
Jabłoński Marek
(1)
Jakubowski Stanisław
(1)
Juszczyk Stanisław
(1)
Kacak Iwona
(1)
Kamińska Aleksandra
(1)
Kiełtyka Leszek
(1)
Kruk Marta
(1)
Krzemień Eugeniusz
(1)
Kubiak Mirosław J
(1)
Kusiak Jan
(1)
Lubina Ewa
(1)
Machalska Marta
(1)
Mischke Herzy
(1)
Morańska Danuta
(1)
Morbitzer Janusz
(1)
Musiał Emilia
(1)
Nowak Andrzej
(1)
Nowak Paweł
(1)
Ogonowska Agnieszka
(1)
Oleśniewicz Piotr
(1)
Penkowska Grażyna
(1)
Plebańska Marlena
(1)
Pluta-Olearnik Mirosława
(1)
Politowicz Maria
(1)
Prucha Jan
(1)
Ptaszek Grzegorz
(1)
Rosa Kacper
(1)
Rycielska Ludmiła
(1)
Sapijaszka Zofia
(1)
Smolarek Małgorzata
(1)
Smyrnova-Trybulska Eugenia
(1)
Sokołowski Marek
(1)
Sołtysik-Piorunkiewicz Anna
(1)
Sydoruk Tadeusz
(1)
Szabłowski Stanisław
(1)
Tanaś Maciej
(1)
Trynda Katarzyna
(1)
Wiak Sławomir
(1)
Winkowska-Nowak Katarzyna
(1)
Wojtkowiak Jerzy
(1)
Wolniak Radosław
(1)
Wrycza Stanisław
(1)
Łojewski Zdzisław
(1)
Łukasik Agnieszka
(1)
Śliwerski Bogusław
(1)
Żurawska Mirosława
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(33)
Country
Poland
(40)
Language
Polish
(40)
Subject
Nauczanie na odległość
(40)
Internet
(22)
Multimedia
(13)
Edukacja medialna
(7)
Komputery
(7)
Społeczeństwo informacyjne
(7)
Informatyka
(5)
Nauczyciele
(5)
Pedagogika medialna
(4)
Komputery -- stosowanie -- nauczanie
(3)
Systemy informatyczne
(3)
Szkolnictwo wyższe
(3)
Środki masowego przekazu
(3)
Internet -- stosowanie -- nauczanie
(2)
Kształcenie
(2)
Nauczanie
(2)
Nauczanie -- efektywność -- badanie -- metody
(2)
Oświata
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Sieć komputerowa
(2)
Telepraca
(2)
Baza danych
(1)
Biblioteki
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja europejska
(1)
Erasmus (program)
(1)
Film
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
HTML
(1)
Hurtownia danych
(1)
Informacja
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL
(1)
Innowacje
(1)
Internet -- stosowanie -- nauczanie -- Polska
(1)
Internet -- stosowanie -- nauczanie -- podręcznik akademicki
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kultura
(1)
LAMS
(1)
Leonardo da Vinci (program)
(1)
Marketing
(1)
Mulimedia
(1)
Multimedia -- stosowanie -- nauczanie
(1)
Mutimedia
(1)
Nauczanie -- język
(1)
Nauczanie -- teoria -- podręcznik akademicki
(1)
Nauczanie na odległość -- szkoły wyższe -- Polska
(1)
Nauczyciele informatyki
(1)
Pedagogika porównawcza -- podręcznik akademicki
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Programy edukacyjne
(1)
Projekty
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Public relations
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Ryzyko
(1)
Samokształcenie
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sieć komputerowa korporacyjna
(1)
Socrates (program)
(1)
Strony WWW
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szkolnictwo
(1)
Telefonia komórkowa
(1)
Telewizja
(1)
Turystyka
(1)
Uczniowie
(1)
Unia Europejska
(1)
Uzależnienie od komputera
(1)
Uznawalność wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
(1)
Wieś
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zawód
(1)
Zintegrowane systemy informatyczne
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
43 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7308-595-5
1. Słowiki i wróble; 2. Interakcje pedagogiczne w nauczaniu na odległość z perspektywy psychologii; 3. Dydaktyczny kontekst kształcenia na odległość; 4. Dylematy współczesnej edukacji: nauczanie tradycyjne czy zdalne?; 5. Zadania kształcenia i edukacja zdalna; 6. Z badań nad uwarunkowaniami edukacji w zakresie technologii informacyjnych; 7. Edukacja informatyczna i medialna rozpatrywana w kategoriach wartości zdrowia młodzieży; 8. Psychologiczne i społeczne zagrożenia związane z zastosowaniem mediów i technologii informatycznej w edukacji; 9. Uczelnie pedagogiczne w drodze do informacyjnego społeczeństwa wiedzy; 10. Główne kierunki kształcenia informatycznego nauczycieli we Włoszech; 11. Rozdroża edukacji medialnej; 12. Wróżbici, media zarządzanie kryzysowe; 13. Filozofia edukacji @ Internet i media; 14. Kościół katolicki wobec mediów i Internetu; 15. Człowiek masowy w paradygmacie antropologii kultury- wizerunek kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu; 16. Cele rzeczywiste a cele deklarowane w kontaktach międzyludzkich; 17. Pedagogika międzykulturowa w modelu kształcenia zdalnego UNESCO-COME; 18. Nowe uwarunkowania wspomagania kształcenia; 19. Filmy edukacyjne w Internecie; 20. Internet i telepraca- nowe perspektywy ekonomiczne dla kobiet oraz sektora MSP; 21. Struktura sieci komputerowej w uczelni niepaństwowej- na przykładzie SWPW w Płocku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15243-7
Cz.I Technologia informacyjna w edukacji: 1. Komputery a humanizm w eduakcji, 2. Cele i zadania technologii informacyjnej i eduakcji medialnej, 3. Taksonomie zastosowań technologii informacyjnej w edukacji, 4. Technologia informacyjna w procesie kształcenia, dokształcania i samodoskonalenia, 5. Zastosowania technologii informacyjnej w pedagogice specjalnej, 6. Komputer w zarządzaniu informacją oraz w szkolnictwie zawodowym, 7. Technologia informacyjnej w badaniach nauczycielskich, 8. Technologia informacyjna a twórczość, 9. Internet w eduakcji, 10. Eduakcja na odległość. Cz.II Metodyka kształcenia eduakcji medialnej i technologii informacyjnej: 1. Cele i założenia metodyki kształcenia edukacji medialnej i technologii, 2. Treści i program eduakcji medialnej i technologii informacyjnej, 3. Projektowanie procesu dydatkycznego w eduakcji medialnej i technologii informacyjnej, 4. Organizacja pracy w pracowni komupterowej. Cz.III Nauczyciel edukacji medialnej i technologii informacyjnej: 1. Kwalifikacje nauczycieli eduakcji medialnej i informatycznej, 2. funkcje nauczyciela eduakcji medialnej i informatycznej, 3. Doskonalenie zaqwodowe nauczycieli eduakcji medialnej i informatycznej, 4. Koncepcje kształcenie nauczycieli eduakcji medialnej i informacycznej, 5. Metodyka wykorzystania technologii informacyjnej i eduakcji medialnej w kształceniu nauczycieli
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14331-2
Cz. I Naukowe podstawy pedagogiki porównawczej; 1. Do czego służą międzynarodowe badania porównawcze systemów kształcenia, 2. Pedagogika porównawcza: teoria i praktyka. Cz. II Struktury i funkcjonowanie systemów oświatowych; 3. Wychowanie przedszkole, 4. Kształcenie początkowe (elementarne) i podstawowe, 5. Kształcenie średnie drugiego stopnia, 6. Kształcenie uniwersyteckie i nieuniwersyteckie, 7. Kształcenie dorosłych i edukacja na odległość. Cz. III Trendy, problemy i perspektywy edukacji w kontekście międzynarodowym; 8. Edukacja i stratyfikacja społeczne, 9. Kształcenie a rynek pracy, 10. Niepowodzenia szkolne w międzynarodowych badaniach porównawczych, 11. Rodzice a szkoła; problemy i tendencje we współpracy, 12. Języki obce w szkolnictwie czeskim i europejskim, 13. Polski system oświatowy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 916797-7-2
Crisis management and the relation with project management; Zarządzanie kryzysami i jego relacja do project management - streszczenie artykułu; Doradztwo przed akcesyjne w Unii Europejskiej na przykładzie projektu o Ochronie Własności Intelektualnej; Regionalna strategia innowacji dla Dolnego Śląska - kryzys fazy inicjacji projektu; Ryzyko projektu organizacyjnego na przy kładzie reorganizacji zarządzania kadrami; Projekt "Wirtualna Szkoła", czyli wirtualne problemy - studium przypadku; Ubezpieczenia kontraktów jako sposób przenoszenia ryzyka w praktyce firmy PPH "Transsystem" S.A.; Urzędnicy jako źródło kryzysów; Project Management trampoliną do kariery; Zarządzanie zakresem w projektach ekstremalnych na przykładzie wdrożenia ERA Omnix dla PTC Sp. z o.o.; Alternatywne metody rozwiązywania konfliktów w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych; Problem ze zmianą kierownictwa odbiorcy projektu - case study projektu ochrona środowiska; Audyt projektu - jak uniknąć kryzysu w projekcie; Zarządzanie zmianami w metodyce Prince2; Zastosowanie technik programowania z ograniczeniami do planowania przepływu produkcji w przedsiębiorstwie produkcyjnym; Rola kontaktu w realizacji projektu, narzędzie zapobiegania kryzysom; Kryzys w inwestycji budowlanej - studium przypadku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
Przewodnik po e-learningu / Marek Hyla. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. - 376 s. ; 24 cm.
(Szkolenia)
ISBN: 83-89355-75-2
1. Wprowadzenie do e-learningu, 2. Technologia, 3. Oprogramowanie - systemy e-learningu, 4. Treść szkoleniowa, 5. Usługi procesu e-learningu, 6. Inwestowanie w e-learning
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
ISBN: 83-7322-573-0
Referat wprowadzający: Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce. Kognitywistyka edukacyjna marzenia a rzeczywistość. Rozdział I - Problemy cywilizacji informacyjnej. Cywilizacja informacyjna i edukacja medialna; Technologia informacyjna w procesie globalizacji edukacji; Mass media, edukacja i przemiany kultury współczesnej; Tożsamość wirtualna, konteksty i paradoksy; Technologia informacyjna zmieniająca edukację; Sieciowa infrastruktura edukacyjna społeczeństwa informacyjnego i gospodarki cyfrowej; Program PIONIER - implikacje edukacyjne; Przygotowania studentów do wykorzystania Internetu; Tworzenie oscylacyjnych struktur wiedzy w procesie kształcenia w okresie cywilizacji informacyjnej; Inicjatywy na rzecz popularyzacji technologii informacyjnej w Polsce. Rozdział II - Kształcenie na odległość. Wybrane problemy przekazu informacji wykorzystywane w procesie kształcenia; Profesjonalne systemy wideokonferencyjne w projektach edukacyjnych; multimedialny moduł edukacyjny jako element systemu kształcenia na odległość; Zasady dydaktyki ogólnej w kształceniu na odległość; Sztuka ważenia słów w edukacji na dystans; Internet - pojęcie, narzędzie, obszary wykorzystania w kulturze, nauce i edukacji; Standaryzacja materiałów edukacyjnych; Nowe możliwości, potrzeby i zastosowania nauczania na odległość na podstawie praktycznego eksperymentu; Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji dorosłych. Rozdział III - Kształcenie nauczycieli. Informatyka i pedagogika; Kilka refleksji z badań pilotażowych dotyczących wykorzystania szkolnej pracowni internetowej przez gminę; Technologia informacyjna a twórczy nauczyciele; Technologia informacyjna w kształceniu nauczycieli różnych specjalności; Internet w pracy pedagogicznej nauczyciela - na przykładzie Multimedialnej Witryny Nauczania Wczesnoszkolnego - www.edukacja.torun.pl; Wykorzystanie interakcyjnych właściwości edytora pisma nutowego w nauczaniu i uczeniu się muzyki w Wyższym Zawodowym Studium Pedagogicznym; Możliwości wykorzystania narzędzi technologii informacyjnej w edukacji. Rozdział IV: Studia podyplomowe. O Podyplomowym Studium w zakresie technologii informacyjnej w nauczaniu niestacjonarnym; Interakcja między uczestnikami kursu internetowego na przykładzie Studium Menedżerskiego Global MiniMBA; Pokolenie dorastające z komputerem wkracza na uniwersytety - nowe wyzwania edukacyjne; Słuchacze studiów podyplomowych prowadzonych przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej AP im. KEN w Krakowie jako propagatorzy technologii informacyjnej; Multimedialne prace dyplomowe. Rozdział V - Komputer (TI) w kształceniu. Jakie zmiany powoduje stosowanie nowych technologii w szkolnym nauczaniu matematyki?; Technologia informacyjna w szkole. Środki i narzędzia dydaktyczne w zreformowanej szkole; Systemy multimedialne w edukacji. Multimedia a gry dydaktyczne; Struktury informacyjne komunikatu multimedialnego w formie prezentacji; Analiza zastosowania multimedialnych programów komputerowych w procesie dydaktycznym; Multimedialny charakter symulacji lotniczej; Authorware Proffesional For Windows - uniwersalne narzędzie do tworzenia oprogramowania wspomagającego kształcenie; Wspomaganie komputerowe w kształceniu kulturowym na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum; Wykorzystanie metody projektów do interdyscyplinarnego nauczania informatyki; Elektroniczne obrazy w katechezie, czyli e-ikony; Komputer we wspomaganiu pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu; Propozycja zajęć plastycznych wykorzystujących komputer jako narzędzie plastyczne; Komputerowe wspomaganie nauki czytania u dzieci 6-letnich; Programowanie obiektowe w kształceniu przyrodników; Przegląd wybranych systemów oceniania wspomaganego komputerowo (CAA); Samoocena szkoły w dobie reformy oświaty. Rozdział VI - Technologia informacyjna w pedagogice specjalnej. Media w kształceniu specjalnym; Technologia informacyjna w kształceniu studentów pedagogiki rewalidacyjnej; Komputerowo wspomagany proces diagnostyczno-terapeutyczny trudności w nauce czytania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-910763-7-7
Cz.I Media a uczelnie : 1.Rola mediów w kształtowaniu wizerunku nauki i jakości ksztaćłenia, 2.Edukacja w medialnym stereotypie, 3.Debata publiczna a tworzenie polityki wobec szkół wyższych, 3.Unia Europejska a promocjha i oferta edukacyjna polskich uczelni. Cz.II Znaczenie srodków masowego przekazu dla promocji uczelni : 1.system komunikacji marketingowej szkoły wyższej, 2.Reklama prasowa szkół wyższych, 3.Relacje szkoła wyższa-media a kształtowanie pozytywnego wizerunku uczelni, 4.Rola informacji w środkach masowej komunikacji w kształtowaniu jakości nauczania w szkołach wyższych, 5.PR - promocja państwowej i prywatnej uczelni ekonomicznej (na przykładzie Akademii Ekonomicznej i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu), 6.Znaczenie środków masowego przekazu w promowaniu powstającej uczelni na przyładzie Wyższej Szkoły Biznesu-National-Louis University w Nowym Sączu. CZ.III Rankingi uczelni w środkach masowego przekazu : 1.Ranking jako element systemu informacji o szkołach wyższych, 2.Biznes a (i) etyka. Promowanie uczelni i kierunków studiów za posrednictwem środków masowego przekazu, 3.Rankingi szkół wyższych na świecie - na przykłądzie USA, Wielkiej Brytanii i Japonii. CZ.IV Wykorzystywanie współczesnej technologoo informatycznej w zarządzaniu uczelnią oraz jej promocji : 1.Systemy teleinformatyczne środkiem kreowania wizerunku uczelni wyższych, 2.Internet na uczelni, 3.Witryna www jak wizytówka uczelni na przykładzie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 4.Rola interentu w koształtowaniu wizerunku społecznego uczelni. CZ.V Wykorzystanie współczesnej technologii informatycznej w nauczaniu na odległość : 1.Studia wyższe na odległość, 2.Dedytkowane oprogramowanie wykorzystywane w kształceniu na odległość, 3.Internetowe systemy zdalnego nauczania a problem bezpieczeństwa , 4.O wykorzystywanych możliwościach zastosowania narzędzi interentowych w nauczaniu na odległość, 5.Realizacja studiów wspomaganych interentowo w Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1661-0
1. Zmiany w sferze usług edukacyjnych w Polsce. 2. Rola usług edukacyjnych w społeczeństwie informacyjnym. 3. Transfer nowych technologii do systemów kształcenia i szkolenia. 4. Dydaktyka i komunikacja w szkołach wyższych a nowe technologie - wyniki badań. 5. Nowe wyzwania dla rozwoju usług edukacyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
CD
In basket
(Krótkie wykłady z pedagogiki)
ISBN: 978-83-01-16047-0
Wyzwania szkoły doby Internetu: perspektywa nauk społecznych; Dylematy społeczeństwa sieciowego; Młodzi w sieci. Uczniowie, studenci i nauczyciele wobec nowych technologii; O osobliwości nauczycielskiej duszy; Polska młodzież w świetle badań międzykrajowych; Wolna kultura w edukacji; Projekty w szkole; Psychologiczne aspekty wykorzystania technologii; Psychologiczne aspekty wykorzystania technologii internetowych w nauczaniu; E-learning w gimnazjum; Jak na tureckim kazaniuůPrzeciwdziałanie bezradności intelektualnej w szkole; Koncepcja kursów szkoleniowych dla nauczycieli "edukacja z Internetem tp"; Regionalne Ośrodki Szkoleń E-learningowych: Stowarzyszenie ROSE; Ruch Małych Szkół i Federacja Inicjatyw Oświatowych; Stowarzyszenie Nauczycieli Humanistów "Prowincja"
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-870-6
1. Koncepcje- modele, projekcje: Europejski model edukacji; Istota i założenia edukacji integracyjnej i włączającej; Pytania o współczesnego nauczyciela z transgresyjną koncepcją człowieka w tle; 2. Badania- rezultaty, komentarze: Szkoła w nurcie badań i koncepcji dotyczących istoty/roli dialogu w oddziaływaniach wychowawczych; E-learning w nauczaniu- uczeniu się; Potrzeba wykorzystania ICT w szkolnictwie wyższym; Edukacja nauczycielska a technologia informacyjna; Nauczyciel w społeczeństwie informacyjnym; Internet w doskonaleniu zawodowym nauczycieli; Technologia informacyjna w rewalidacji osób niepełnosprawnych; 3. Doświadczenia- odniesienia, prognozy: Odebranie godności ciału. Filozofia nałogu; Nieletnia ciężarna- porażką edukacji, rodziców, medycyny? Od książki elektronicznej do e-podręcznika; Neoliberalizm a przeświadczenie o (nie)zmienności w sposobach realizacji założeń dotyczących jego wpływu na edukację (rozważania w kierunku nie zawsze zyskującym powszechną akceptację)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy - red. nauk. Henryk Bednarczyk ; t. 181)
ISBN: 978-83-7204-705-2
Przedsiębiorczość w sieci - transfer wiedzy - historia sukcesu: 1. Mikroprzedsiębiorstwa w gospodarce; 2. Innowacyjny model transferu wiedzy z wykorzystaniem technologii informatycznych do mikroprzedsiębiorstw; 3. Literatura; 4. Załączniki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
Wartość systemów e-learningowych w podmiotach edukacyjnych / Adam Stecyk. - Warszawa : Difin , 2013. - 263, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7641-860-5
1. Charakterystyka systemowego podejścia do e-learningu; 2. Metody definiowania wartości w systemach e-learningowych; 3. Główne procesy wartościotwórcze w organizacji edukacyjnej; 4. Metody pomiaru wartości w organizacji edukacyjnej; 5. Tendencje rozwojowe systemów e-learningowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-927013-1-6
1. Założenia formalne ewolucji projektu "Wioska internetowa- kształcenie na odległość na terenach wiejskich"; 2. Opinie dotyczące adekwatności wybranych celów w relacji do identyfikowanych potrzeb w ramach projektu "Wioska internetowa- kształcenie na odległość na terenach wiejskich"; 3. Ewaluacja procesu zarządzania projektem "Wioska internetowa- kształcenie na odległość na terenach wiejskich" oraz efektywność wybranych form jego upowszechniania; 4. Analiza opinii beneficjentów ostatecznych, pracowników CK/ICEO, przedstawicieli lokalnej społeczności i lokalnych instytucji na temat rezultatów projektu "Wioska internetowa- kształcenie na odległość na terenach wiejskich" na podstawie wyników badań terenowych w relacji do wskazanych do osiągnięcia rezultatów miękkich; 5. Zbiorcze omówienie ekspertów na temat wybranych aspektów modułów szkoleniowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7279-032-9
1. Co to jest edukacja na odległość? 2. Modele nauczania i komunikowania się stosowane w edukacji na odległość 3. Nowe narzędzia wspomagające proces nauczania stosowane w edukacji na odległość 4. Rola Internetu w edukacji na odległość 5. Zastosowanie teleinformatyki w edukacji na odległość 6. Edukacja na odległość w różnych rejonach świata; Dodatek: Przykłady wykorzystania języka HTML w edukacji na odległość
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
ISBN: 83-7322-926-4
Społeczeństwo informacyjne a edukacja medialna, Technologia kształcenia edukacji medialnej i informatycznej, Kształtowanie umiejętności w zakresie technologii informacyjnej, Zastosowania technologii informacyjnej w procesie kształcenia, Edukacja na odległość, Technologia informacyjna w samokształceniu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Zeszyt 2/2008)
Marian Huczek: Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez Unię Europejską na przykładzie Małopolski; Andrzej Chodyński: Przedsiębiorczość i innowacyjność a kompetencje- aspekty strategiczne; Marta Kruk: Strategie zarządzania kapitałem obrotowym w wybranych przedsiębiorstwach sektora budowlanego; Marek jabłoński, Adam Jabłoński: Zarządzanie w kryzysie- model zarządzania finansami; Monika Budnik: Badania satysfakcji klientów jako próba zmierzenia się z dysonansem poznawczym konsumentów; Anna Sołtysik-Piorunkiewicz: Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem techniki customer care- charakterystyka systemów CRM; Małgorzata Smolarek: Strategie marketingowe małych przedsiębiorstw w powiecie częstochowskim; Paweł Nowak: Wykorzystanie ceny w jakości produktów; Magdalena Jabłońska: Ocena stosowania wybranych zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności przedsiębiorstw; Kacper Rosa: Nowe narzędzia zarządzania środowiskiem- korzyści z ekologicznej oceny cyklu życia (LCA); Eugeniusz Krzemień, Radosław Wolniak: Systemy zarządzania środowiskowego, jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy i ich integracja; Krystyna Trynda: Audyt informacyjny w sektorze MSP z wykorzystaniem technologii informatycznych' Jagdiga Bakonyi: Efektywność procesów dydaktycznych wspieranych metodami e-lerningu; Sabina Adamiec: Cyfryzacja bibliotek a potencjał społeczny bibliotekarzy; Joanna Dzieńdziora: Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w miejscu pracy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89600-32-3
1. Społeczeństwo informacyjne i jego edukacyjne potrzeby, 2. Istota i ogólna charakterystyka systemów zdalnej edukacji, 3. Architektura portalu eduakcyjnego, 4. Projektowanie i implementacja portalu edukacyjnego, 5. Tworzenie materiałów dydatkycznych - zasady i narzędzia, 6. Problemy uzytkowania i zarządzania portalem edukacyjnym, 7. Przegląd specjalnych technik informatycznych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, 8. Rozwiązania zwiększajace udział osób niepełnosprawnych w systemach zdalnej edukacji, 9. Centra teleinformatyczne jako element "mostu edukacyjnego" w zdalnym nauczaniu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zeszyt Nr 3 rok 2002. - Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 2002. - 2476, [2] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie / Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie ; Zeszyt Nr 3 rok 2002)
Część I: Gospodarka rynkowa. Wymiana rynkowa inspiracją i bodźcem wzrostu gospodarczego; Społeczno-ekonomiczne ugraniczenia rozwoju gospodarki rynkowej w Polsce; Współczesne problemy zarządzania public relations; Prawnopolityczne otoczenia a bezpieczeństwo przedsiębiorcy. Część II: Rynek finansowy. Determinanty zarządzania ryzykiem stopy procentowej; Rynki papierów wartościowych w krajach Unii Europejskiej; Rynek euroobligacji - jego charakterystyka i powstanie; Czy bilans jest wiarygodnym źródłem informacji; Niezależność audytora w świetle standardów międzynarodowych. Część II: Turystyka. Organizator i propagator masowje turystyki pieszej w Polsce - dr Mieczysław Orłowicz; Rola turystyki w rozwiązywaniu problemów w euroregionach; Produkt turystyczny w kontekście marketingowym; Ekonomiczne i socjologiczne relacje pomiędzy grupami przyjezdnych a mieszkańcami gmin turysycznych. Część IV: Edukacja. Prakseologia i logika w edukacji bankowej; Inteligencja jako wyznacznik wydajności zawodowej i jej poziom u studentów bankowości; E-edukacja uniwersytecka - szans czy zagrożenie?; Wykształcenie i znajomość języków obcych jako instrument obrony przed bezrobociem; Metody aktywizacji i motywowania studentów do nauki języków obcych; Wykorzystanie komputera w nauce matematyki i statystyki przez studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie; Polityka Federacji Rosyjskiej wobec USA po wydarzeniach z 11 września 2001 roku. Rewolucja czy proces.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again