Source
Książki
(28)
IBUK Libra
(2)
Form of Work
Książki
(28)
E-booki
(2)
Status
only on-site
(19)
available
(10)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(19)
Author
Heywood Andrew
(4)
Orłowska Natalia
(4)
Stasiak Dorota
(4)
Maliszewska Barbara
(3)
Masojć Marta
(3)
Tokarczyk Roman Andrzej (1942- )
(2)
Bauman Zygmunt
(1)
Berlin Isaiah
(1)
Billig Michael
(1)
Breuilly John
(1)
Bäcker Roman
(1)
Calhoun Craig
(1)
Chomicka Ewa
(1)
Domańska Elżbieta
(1)
Drozdowicz Zbigniew (1948- )
(1)
Gellner Ernest
(1)
Giddens Anthony
(1)
Grzybek Agnieszka
(1)
Habura Miłosz
(1)
Helnarski Stanisław
(1)
Hołówka Teresa
(1)
Jasińska-Kania Aleksandra
(1)
Jeziński Marek
(1)
Kaczorowski Paweł
(1)
Kuczur Tomasz
(1)
Kunz Tomasz
(1)
Kurczewska Joanna
(1)
Myśliwiec Małgorzata
(1)
Piasecki Bohdan
(1)
Rafałowski Wojciech
(1)
Rekść Magdalena
(1)
Sekerdej Maciek
(1)
Siara Olga
(1)
Sikorski Czesław
(1)
Smith Anthony D
(1)
Solozabal Echavarria Juan José
(1)
Sutton Philip W
(1)
Szulżycka Alina
(1)
Szymański Adam
(1)
Timofiejuk Paweł
(1)
Tomanek Paweł
(1)
Tymanowski Józef
(1)
Wierzbicki Andrzej
(1)
Zieliński Eugeniusz
(1)
Zwoliński Andrzej
(1)
Żyro Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(22)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(29)
Spain
(1)
Language
Polish
(29)
Spanish
(1)
Subject
Nacjonalizm
(26)
Polityka
(11)
Ideologia
(8)
Naród
(8)
Partie polityczne
(7)
Państwo
(7)
Faszyzm
(6)
Globalizacja
(6)
Liberalizm
(6)
Konserwatyzm
(5)
Anarchizm
(4)
Demokracja
(4)
Islam
(4)
Komunizm
(4)
Populizm (politol.)
(4)
Biurokracja
(3)
Feminizm
(3)
Gospodarka
(3)
Policja
(3)
Socjalizm
(3)
Wojsko
(3)
Wybory
(3)
Agraryzm
(2)
Fundamentalizm
(2)
Katolicyzm
(2)
Kultura
(2)
Mniejszości narodowe
(2)
Pacyfizm
(2)
Praca
(2)
Rasizm
(2)
Religia
(2)
Rosja
(2)
Socjologia
(2)
Autonomia (politologia)
(1)
Autorytaryzm
(1)
Choroby
(1)
Chrześcijańska demokracja
(1)
Edukacja
(1)
Ekorozwój
(1)
Emigracja
(1)
Erotyzm
(1)
Eurazjatyzm
(1)
Europa
(1)
Europa Środowo-Wschodnia
(1)
Federalizm
(1)
Filozofia
(1)
Gender
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Hitleryzm
(1)
Indywidualizm (filoz.)
(1)
Integracja europejska
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Interwencjonizm
(1)
Język kataloński
(1)
Kapitalizm
(1)
Katalonia (Hiszpania)
(1)
Klasy spoleczne
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Kosmopolityzm
(1)
Ludobójstwo
(1)
Miasta
(1)
Migracje
(1)
Nacjonalizm gospodarczy
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Patriotyzm
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawosławie
(1)
Procesy polityczne
(1)
Prostytucja
(1)
Przestępczość
(1)
Rasy ludzkie
(1)
Regionalizm
(1)
Rodzina
(1)
Ruchliwość społeczna
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Samorząd
(1)
Socjaldemokratyzm
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Spożycie
(1)
Starzenie się
(1)
Stereotyp (psychol., socjol.)
(1)
Terroryzm
(1)
Turcja
(1)
Ubóstwo
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wojna
(1)
Wolność
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Śmierć
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Życie codzienne
(1)
Subject: time
1801-
(2)
1901-
(2)
2001-0
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Hiszpania
(1)
Katalonia (Hiszpania ; wspólnota autonomiczna)
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
30 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-240-0987-9
1. Wprowadzenie, 2. Narody i języki, 3. Pamięć banalnego nacjonalizmu, 4. Tożsamość narodowa w świecie narodów, 5. Codzienne flagowanie ojczyzny, 6. Postmodernizm a tożsamość, 7. Filozofia jako flaga Pax Americana,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-912-3
Cz I. Naród- pojęcia i aspekty: 1. Próby zdefiniowania narodu jako kategorii politycznej i politologicznej; 2. Wieloaspektowość koncepcji narodu; 3. Nacjonalizm; Cz. II. Narody w Europie: 1. Drogi kształtowania się narodów; 2. Naród jako wspólnota polityczna vs. Naród jako wspólnota etniczno-kulturowa; Cz. III. Naród a społeczeństwo obywatelskie: 1. Globalizacyjne uwarunkowania relacji naród- społeczeństwo obywatelskie; 2. Idee narodowe a ład liberalno- demokratycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15249-9
1. Wprowadzenie: zrozumieć ideologię, 2. Liberalizm, 3. Konserwatyzm, 4. Socjalizm, 5. Nacjonalizm, 6. Anarchizm, 7. Faszyzm, 8. Feminizm, 9. Ekologizm, 10. Fundamentalizm religijny, 11. Zakończenie: ideologia bez końca?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88587-67-6
1. Historyczne uwarunkowania katalońskiego nacjonalizmu; 2. Geneza katalońskich ruchów nacjonalistycznych w XIX wieku; 3. Działalność katalońskich nacjonalistów w XX wieku; 4. CiU wobec procesu decentralizacji państwa hiszpańskiego; 5. Model finansowania autonomii; 6. Koncepcje CiU dotyczące reformy Senatu Królestwa Hiszpanii; 7. Polityka językowa; 8. Koncepcja "Europy dla regionów"; 9.Przykłady społecznego poparcia dla działań CiU w dekadzie lat dziewięćdziesiątych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89607-29-4
1. Zagadnienia wprowadzające. 2. Demokracja i prawa człowieka w Turcji - zastrzeżenia środowisk zachodnich i tureckich. 3. Islam i demokracja w Turcji. 4. Kemalizm i demokracja w Turcji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7969-311-5
Form of Work
Książka porusza mało dotąd zbadane na gruncie politologii zagadnienie wpływu struktur niekwantyfikowanych na sferę polityki, stanowi próbę spojrzenia na wydarzenia w byłej Jugosławii z perspektywy motywacji zachowań wielkich zbiorowości.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
(Współczesna Myśl Humanistyczna. Wykłady akademickie)
ISBN: 978-83-60807-08-8
1. Współczesne formy nacjonalizmu i różnice między nimi. 2. Pokrewieństwo, etniczność i tożsamości kategorialne. 3. Nacjonalistyczne roszczenia historyczne. 4. Państwo, naród i legitymizacja. 5. Uniwersalizm i prowincjonalizm. 6. Imperializm, kolonializm i światowy system państw narodowych..
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Key Concepts)
ISBN: 978-83-60457-39-9
1. Pojęcia. Nacjonalizm; Etnia i naród; Państwo narodowe; Tożsamość narodowa. 2. Ideologie. Fundamentalne idee; Główne pojęcia; Nacjonalizm jako kultura i religia; Woluntaryzm i organicyzm; Nacjonalizm "etniczny" i nacjonalizm "obywatelski". 3. Paradygmaty. Modernizm; Perenializm; Prymordializm; Etnosymbolizm. 4. Teorie. Ideologia i industrializm; Rozum i uczucie; Polityka i kultura; Konstrukcja i reinterpretacja. 5. Historie. "Wielkie narody" i małe etnie; Narody przed nacjonalizmem; Narody w starożytności? Narody w historii: spojrzenie alternatywne. 6. Perspektywy. Rozpowszechnianie się nacjonalizmu; Zanik państwa narodowego? Hybrydyczne tożsamości? Zanik nacjonalizmu? Społeczeństwo konsumpcyjne; Kultura globalna? Umiędzynarodowienie nacjonalizmu; Odmienność etnohistorii; Święte fundamenty.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7174-678-4
Aspekty teoretyczno-historyczne, Nacjonalizm w nowoczesnym świecie, Ideologie narodowe - stare i nowe wzorce, Perspektywy społeczeństwa obywatelskiego w Europie środkowej, Typologia nacjonalizmów i ich przejawy w konfliktach narodowościowych Europy Środkowej i Wschodniej, Nacjonalizm jako problem bezpieczeństwa międzynarodowego, Nacjonalizm gospodarczy, Kulturowe źródła konfliktów w Europie Środkowej i Wschodniej, Transformacja ustrojowa a zmiany postaw Polaków wobec różnych narodów i Państw, Współczesne tendencje nacjonalistyczne i konflikty narodowościowe w Europie Środkowej i Wschodniej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-047-0
1. Definicje 2. Kultura w społeczeństwie agrarnym. 3. Społeczeństwo industrialne 4. Przejście do epoki nacjonalizmu 5. Co to jest naród? 6. Entropia społeczna i równość w społeczeństwie industrialnym 7. Typologia nacjonalizmów 8. Przyszłość nacjonalizmu 9. Nacjonalizm a ideologia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7151-596-0
Wstęp; Zagadnienia ogólne: Polityka narodowościowa Federacji Rosyjskiej; Mity nacjonalistów rosyjskich; Religia jako źródło pamięci narodu; Rosja i wspólnota słowiańska w XXI wieku. Rosyjska myśl nacjonalistyczna: Słowianofilstwo; Nacjonalizm rosyjski w teorii Mikołaja Danilewskiego; Elementy nacjonalizmu w myśli eurazjatyckiej Aleksandra Dugina. Narody Rosji: Ostiak - czyli kto?, Selkupowie - rdzenni mieszkańcy Syberii Zachodniej; Polacy i osoby polskiego pochodzenia w Federacji Rosyjskiej. Regionalizm: Federalizm rosyjski a Czeczenia w Federacji Rosyjskiej; Geneza i tożsamość Obwodu Kaliningradzkiego FR; Znaczenie Obwodu Kaliningradzkiego dla interesów narodowych Rosji; Zamiast zakończenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-201-X
Część I: Historia, teoria, idee. 1. Polityka i państwo - ich dzieje w kontynentalnej Europie. 2. Demokracja liberalna - współczesny polityczny standard cywilizacji Zachodu. 3. Proces polityczny. 4. Współczesne idee polityczne i społeczne. Część II: Praktyka: systemy polityczne, stosunki międzynarodowe. Wybrane współczesne systemy polityczne. 2. Międzynarodowe stosunki polityczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87814-88-1
1. Państwo - kontrowersje i dylematy, 2. Filozoficzne podstawy wiedzy o państwie, 3. Teorie państwa, 4. Narody i nacjonalizm, 5. Systemy polityczne, 6. Partie polityczne w systemie politycznym współczesnego państwa. Cz.II Nauka o polityce: 1.Polityka w życiu społecznym, 2. Kultura polityczna, 3. Polityka globalna, 4. W poszukiwaniu nowych form organizacji stosunków międzynarodowych czy kierunku rządu światowego?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Estudios doctrinales)
ISBN: 978-84-9890-369-0
Zawiera: PARTE PRIMERA. CAPÍTULO 1. Estado autonómico y jurisprudencia constitucional. - CAPÍTULO 2. Tres cuestiones en el margen del estado autonómico. - CAPÍTULO 3. La dimensión institucional del estado autonómico. - CAPÍTULO 4. Tres materias competenciales replanteadas. PARTE SEGUNDA. CAPÍTULO 1. Pensamiento federal español contemporáneo. - CAPÍTULO 2. Las bases espirituales de la integración territorial. - CAPÍTULO 3. Cabos sueltos.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-08-03847-6
1. Emancypacja, 2. Indywidualność, 3. Czas i przestrzeń, 4. Praca, 5. Wspólnota
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Pejzaże Myśli)
ISBN: 83-7337-642-9
1. O dążeniu do ideału, 2. Upadek idei utopijnych na Za chodzie, 3. Giambattista Vico i historia kultury, 4. Rzekomy relatywizm w XVIII-wiecznej myśli europejskiej, 5. Joseph de Maistre i źródła faszyzmu, 6. Europejska jedność i zmienne koleje jej losu, 7. Apoteoza woli romantycznej : bunt przeciwko mitowi idealnego świata, 8. Odchylona gałąź : o rozwoju nacjonalizmu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14778-5
I. Teorie polityczne: 1. Co to jest polityka? 2. Rządy, systemy i ustroje. 3. Ideologie polityczne. 4. Demokracja. 5. Państwo. II. Narody a globalizacja: 6. Narody i nacjonalizm. 7. Polityka globalna. 8. Terytorium, grupa etniczna, wspólnota. III. Interakcje w polityce: 9. Gospodarka i społeczeństwo. 10. Kultura polityczna, komunikacja i legitymizacja. 11. Reprezentacja, wybory i głosowanie. 12. Partie i systemy partyjne. 13. Grupy, interesy i ruchy społeczne. 4.Machina państwa: 14. Konstytucje, prawo i sądownictwo. 15. Zgromadzenia. 16. Władza wykonawcza. 17. Biurokracja. 18. Armia i policja. V. Realizacja polityki państwowej: 19. Proces polityczny i działanie systemu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14778-5
I. Teorie polityczne: 1. Co to jest polityka? 2. Rządy, systemy i ustroje. 3. Ideologie polityczne. 4. Demokracja. 5. Państwo. II. Narody a globalizacja: 6. Narody i nacjonalizm. 7. Polityka globalna. 8. Terytorium, grupa etniczna, wspólnota. III. Interakcje w polityce: 9. Gospodarka i społeczeństwo. 10. Kultura polityczna, komunikacja i legitymizacja. 11. Reprezentacja, wybory i głosowanie. 12. Partie i systemy partyjne. 13. Grupy, interesy i ruchy społeczne. 4.Machina państwa: 14. Konstytucje, prawo i sądownictwo. 15. Zgromadzenia. 16. Władza wykonawcza. 17. Biurokracja. 18. Armia i policja. V. Realizacja polityki państwowej: 19. Proces polityczny i działanie systemu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14778-5
I. Teorie polityczne: 1. Co to jest polityka? 2. Rządy, systemy i ustroje. 3. Ideologie polityczne. 4. Demokracja. 5. Państwo. II. Narody a globalizacja: 6. Narody i nacjonalizm. 7. Polityka globalna. 8. Terytorium, grupa etniczna, wspólnota. III. Interakcje w polityce: 9. Gospodarka i społeczeństwo. 10. Kultura polityczna, komunikacja i legitymizacja. 11. Reprezentacja, wybory i głosowanie. 12. Partie i systemy partyjne. 13. Grupy, interesy i ruchy społeczne. 4.Machina państwa: 14. Konstytucje, prawo i sądownictwo. 15. Zgromadzenia. 16. Władza wykonawcza. 17. Biurokracja. 18. Armia i policja. V. Realizacja polityki państwowej: 19. Proces polityczny i działanie systemu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-805-8
1. Jak zrozumieć Rosję? 2. Mgławicowy statokratyzm a obóz kremlowski. 3. Rosyjscy komuniści. 4. Rosyjski populizm. 5. Nacjonalizmy. 6. Rosyjski faszyzm. 7. Rosyjskie prawosławie wobec państwa. 8. Eurazjatyzm: od Aleksandra Dugina do Hoż-Ahmed Nuchajewa. 9. Nurty liberalno-demokratyczne. 10. Cerkiew, tweed i rewolucja. Współczesny konserwatyzm rosyjski. 11. Anty-putinowcy. 12. Varia. 13. Specyfika rosyjskiej myśli politycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again