Form of Work
Książki
(62)
Status
only on-site
(57)
available
(15)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(58)
Author
Watcyn-Jones Peter
(10)
Howard-Williams Deirdre
(7)
Tomalin Mary
(3)
Woods Edward
(3)
Crowther-Alwyn John
(2)
Greenall Simon
(2)
Scheibner Kurt
(2)
Swan Michael
(2)
Watcyn - Jones Peter
(2)
Biczysko Władysław
(1)
Brieger Nick
(1)
Colander David C
(1)
Comfort Jeremy
(1)
Cordell Jane
(1)
Dębski Jerzy
(1)
Elizabeth Chin
(1)
Flienders Steve
(1)
Flinders Steve
(1)
Flis-Świeczkowska Marta
(1)
Grzanka Antoni
(1)
Grzegorczyk Wojciech
(1)
Hancock Paul
(1)
Herd Cynthia
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Karabowicz Anna
(1)
Kind Uwe
(1)
Korczyc Wiesław
(1)
Korzec Zdzisław
(1)
Krawczyk Marcin
(1)
Kroher Oss
(1)
Kucia Marek
(1)
Kuźmina Dariusz
(1)
Kwapiszewska-Antas Miła
(1)
Kwapiszewski Józef
(1)
Kwaśniewska Grażyna
(1)
Landreth Harry
(1)
Lohfert Walter
(1)
Lubaś Władysław
(1)
Malinowski Dariusz
(1)
Mamet Piotr
(1)
Myers Melissa
(1)
Niewiadoma Maria
(1)
Nowaczyk Adam
(1)
Obee Bob
(1)
Opara Stefan
(1)
Palmirski Tomasz
(1)
Piłatowska Mariola
(1)
Puślecki Zdzisław W
(1)
Radomski Dariusz
(1)
Reszczyński Jarosław
(1)
Scherling Theo
(1)
Snarski Tomasz
(1)
Stus Marek
(1)
Suświłło Małgorzata
(1)
Swaine Neville
(1)
Sweeney Simon
(1)
Szeworski Adam
(1)
Sztompka Piotr
(1)
Tauber Roman Dawid
(1)
Tobera Marek
(1)
Toczyska Bogumiła
(1)
Wallwork Adrian
(1)
Widera Zbigniew
(1)
Wojnarska Anna
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Wyatt Rawdon
(1)
Wąsikiewicz-Rusnak Urszula
(1)
Zaorob Maria Lucia
(1)
Łobocki Mieczysław
(1)
Łukasiak Patryk
(1)
Żurek Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(46)
1990 - 1999
(10)
1980 - 1989
(2)
Country
Poland
(42)
Kiribati
(15)
unknown (d)
(3)
unknown (us)
(2)
Language
Polish
(62)
Subject
Język angielski
(31)
Gramatyka
(4)
Język niemiecki
(3)
Czytanie ze zrozumieniem
(2)
Ekonomia
(2)
Filozofia
(2)
Globalizacja
(2)
Język polski
(2)
Nauki ekonomiczne
(2)
Prawo
(2)
Prawo karne
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rachunkowość
(2)
Antropologia filozoficzna
(1)
Bibliologia
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Dane osobowe
(1)
Edukacja europejska
(1)
Etyka
(1)
Europeistyka
(1)
Finanse
(1)
Finanse publiczne
(1)
Gardner, Howard (1943- )
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Integracja społeczna
(1)
Inteligencja (psychol.)
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Kontrola społeczna (socjol.)
(1)
Koszty -- rachunkowość -- ćwiczenia i zadania
(1)
Kryzys
(1)
Książka
(1)
Księgowość
(1)
Kultura
(1)
Makroekonomia
(1)
Marketing międzynarodowy
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Medycyna
(1)
Merkantylizm
(1)
Metodologia
(1)
Modele
(1)
Mowa
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauka
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Optyka -- stosowanie -- telekomunikacja
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Pedagogika
(1)
Perswazja
(1)
Poczta elektroniczna
(1)
Polska
(1)
Postęp
(1)
Poznanie
(1)
Prawo rzymskie
(1)
Prawo sądowe
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- badanie -- ćwiczenia i zadania
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Rachunkowość -- ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
(1)
Reklama
(1)
Rewolucja
(1)
Rodzina
(1)
Rolnictwo
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Rynek
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socjalizacja
(1)
Socjologia
(1)
Statystyka
(1)
Statystyka matematyczna
(1)
Struktura społeczna
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Transmisja danych -- podręcznik
(1)
Uczenie się
(1)
Układy elektroniczne
(1)
Unia Europejska
(1)
Wartość
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Władza
(1)
Zachowanie
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Ścieżki edukacyjne
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Genre/Form
Materiały pomocnicze dla szkół wyższych
(3)
Sprawdziany i testy
(1)
117 results Filter
Book
In basket
Prawo finansowe : testy / red. nauk. Patryk Łukasiak. - Stan prawny na 30.09.2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2007. - 302 s. ; 21 cm.
(Testy dla studentów)
ISBN: 978-83-7526-826-3
Zawiera: Cz. I Finanse publiczne: Zasady i definicje; Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych; Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny; Państwowy dług publiczny; Budżet państwa; Budżet jednostek samorządu terytorialnego; Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej; Zmiany w prawie finansów publicznych. Cz. II Dochody jednostek samorządu terytorialnego: O dochodach jednostek samorządu terytorialnego w ogólności; Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego; Zasady ustalania subwencji ogólnej i wpłat dla jednostek samorządu terytorialnego; Zasada ustalania subwencji ogólnej i wpłat dla jednostek samorządu terytorialnego; Zasady i tryb przekazywania części subwencji ogólnej; Zasady i tryb ustalania kwot części subwencji ogólnej, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłat dla nowych jednostek samorządu terytorialnego; Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Cz. III Regionalne izby obrachunkowe: Regionalne izby obrachunkowe i ich zadania; Działalność kontrolna regionalnych izb obrachunkowych; Działalność nadzorcza regionalnych izb obrachunkowych; Organizacja i zasady działania regionalnych izb obrachunkowych. Cz. IV Dyscyplina finansów publicznych: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych; Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych; Rejestr ukaranych. Cz. V System bakowy w Polsce: Narodowy Bank Polski; Prawo bankowe. Cz. VI Prawo dewizowe: Pojęcia i definicje prawa dewizowego; Obrót dewizowy i jego ograniczenia; Działalność kantorowa; Obowiązki związane z ruchem trans granicznym, przekazami pieniężnymi i przechowywaniem dokumentów w obrocie dewizowym; Kontrola wykonywana przez Prezesa NBP. Cz. VII Prawo budżetowe Unii europejskiej: Polityka gospodarcza i pieniężna Unii Eurropejskiej; Budżet Unii Europejskiej. Odpowiedzi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo karne : repetytorium / Marta Flis-Świeczkowska, Tomasz Snarski. - Wyd. 2 Stan prawny na 6.08.2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2012. - 173, [3] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Seria Akademicka. Repetytorium - Woltres Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-3782-3
1. Pojęcie prawa karnego; 2. Funkcje prawa karnego; 3. Nauka prawa karnego; 4. Nauki pokrewne i pomocnicze prawa karnego; 5. Historia prawa karnego oraz relacje prawa karnego z innymi systemami normatywnymi; 6. Zasady prawa karnego; 7. Źródła prawa karnego; 8. Polskie ustawodawstwo karne; 9. Zakazy karne; 10. Stosowanie prawa karnego; 11. Obowiązywanie czasowe i terytorialne ustawy karnej; 12. Pojęcia przestępstwa; 13. Karnoprawne ujęcie czynu; 14. Związek przyczynowy; 15. Znamiona czynów zabronionych; 16. Klasyfikacja przestępstw; 17. Kontratypy; 18. Problematyka zawinienia; 19. Formy popełnienia przestępstwa; 20. Jedność i ilość czynów oraz przestępstw; 21. Środki reakcji karnej; 22. Dyrektywy wymiaru kary oraz innych środków reakcji karnej; 23. Zaniechanie albo ograniczenie reakcji karnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Repetytorium / Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 83-7333-449
Cz. I Tablica synoptyczna Cz. II Pytania testowe; Klucz; Indeks rzeczowy; Wykaz źródeł; Wykaz literatury
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-86-1
1.Zarządzanie jako podstawa racjonalnego gospodarowania; 2. Doświadczenia zagraniczne w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym; 3. Zmiana technologii sprawowania władzy jako podstawa do nowego myślenia o zarządzaniu samorządem terytorialnym; 4. Charakterystyka nowego zarządzania publicznego; 5. Rola samorządu terytorialnego w procesach rozwoju i wzrostu konkurencyjności; 6. Strategie rozwoju lokalnego gminy; 7. Marketing na obszarze samorządu terytorialnego; 8. Public relations w samorządzie terytorialnym; 9. Transfer wiedzy i jego rola w rozwoju samorządu terytorialnego.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 352/354
Book
In basket
ISBN: 83-7252-298-7
1. Przedsiębiorstwo jako podstawowy podmiot działalności gospodarczej, 2. Znaczenie analizy otoczenia przedsiębiorstwa dla strategii o charakterze globalnym, 3. Globalne alianse strategiczne i inne strategiczne powiązania integracyjne, 4. Globalne powiązania strategiczne na przykładzie sytuacji linii lotniczych Swissaie (studium przypadku)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88-537-21-0
1.Podstawowe pojęcia dotyczące rachunkowości. Majątek przedsiębiorstaw i jego kapitały. Bilans i inwentarz, 2.Operacje gospodarcze, 3.Konta księgowe i ich funkcjo nowanie, 4.Ewidencja środków pieniężnych i papierów wa rtościowych, 5.Ewidencja rozrachunków, 6.Ewidencja akt ywów trwałych, 7.Ewidencja obrotu materiałami i towara mi, 8.Ewidencja kosztów i przychodów oraz ustalenie wy niku finansowego, Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku-Dz . U. Nr 121 poz. 591 wraz z późniejszymi zmianami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty i Wykłady Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja)
ISBN: 83-87708-91-7
1.Identyfikacja operacji gospodarczych i zdarzeń gospodarczych. Klasyfikacja operacji gospodarczych, 2.Identyfikacja aktywów i pasywów.Bilans, 3. Księgowanie "od bilansu do bilansu".Zestawienia obrotów i sald, 4. Stornowanie błędnych zapisów, 5. Aktywa trwałe, 6. Materiały, 7. Towary, 8. Środki pieniężne, rozrachunki oraz krótkotermonowe aktywa finansowe, 9. Ewidencja i rozliczenia kosztów, 10. Przychody i koszty ich uzyskania, 11. tworzenie, podział i rozliczenie wyniku finansowego, 12. Kapitały i rezerwy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-71464-092-7
1. Money; 2. A Brie History of Banknotem In Britain; 3. Production of Banknotem In Britain; 4. A Brie History of the Rogal Mint; 5. The Miting Process; 6. Plastik Cards; 7. The Bank of England; 8. The Business of a Bank; 9. The Creation of Money by Banks; 10. Banking and Financial Institutions In Britain; 11. The Stock Exchange; 12. The Balic Exchange; 13. Starting a Business; 14. Major Types of Business Units; 15. Company Organisation; 16. Sources of Business Finance; 17. Profit and Loss Account; 18. Balance Sheet; 19. Cash Flow Forecast; 20. Evaluation of Business Performance; 21. Pricing and Break Even Point; 22. Bills of Exchange; 23. Promissory Notes; 24. Cheques; 25. Commercial Documents; 26. Transport Documents; 27. Insurance Documents; 28. Basic Methods of Settlement In International Trade; 29. Documetary COllection; 30. Documentary Lester of Credit; 31. Countertrade; 32. Incoterms; 33. Protection from Exchange Risk; 34. Credit Insurance; 35. International Trade; 36. Insurance; 37. Lloyd's of London; 38. Transportation; 39. Derivatives; 40. Rotterdam Port COmplex- A Case Study
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 811.111 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 811.111 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 811.111 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 811.111 (1 egz.)
Book
In basket
Repetytorium ze statystyki / Mariola Piłatowska. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2006. - 162, [2] s., [8] s. tabl. kolor. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14588-9
1. Przebieg badania statystycznego 2. Kompleksowa analiza struktury zbiorowości 3. Zmienne losowe i ich rozkłady teoretyczne 4. Wnioskowanie statystyczne w zakresie struktury zjawisk 5. Analiza współzależności zjawisk 6. Analiza dynamiki zjawisk
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 311 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-240-0597-8
1. Socjologia jako nauka, 2. Zachowanie i działanie ludzkie, 3. Interakcje i stosunki społeczne, 4. Organizacja i struktura społeczna, 5. Zachowania zbiorowe i ruchy społeczne, 6. Grupy społeczne, 7. Kultura, 8. Normy, wartości i role, 9. Idee i przekonania, 10. Nierówności społeczne, 11. Władza i panowanie, 12. Socjalizacja i kontrola społeczna, 13. Dewiacja, 14. Postęp, 15. Rewolucja, 16. Globalizacja
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia europejskie. Podręcznik akademicki / przewodniczący rady nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk)
ISBN: 978-83-61408-55-0
1. Studia europejskie- dyscyplina badań i kierunek kształcenia; 2. Interdyscyplinarny wymiar studiów europejskich: Studia europejskie z perspektywy nauk politycznych; Studia europejskie z perspektywy stosunków międzynarodowych; Studia europejskie z perspektywy nauk prawnych; Studia europejskie z perspektywy nauk ekonomicznych. Aspekty metodologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad konkurencyjnością gospodarczą; Historyczny wymiar studiów europejskich; Socjologiczny wymiar studiów europejskich; Kulturowe aspekty studiów europejskich; 3. Studia europejskie z perspektywy wybranych metod badawczych: Systemowe podejście w badaniach europejskich; Metoda historyczna w badaniach europejskich; Metoda behawioralna w naukach europeistycznych; Metoda instytucjonalna w badaniach europejskich; Metodologia w badaniach nad integracją europejską- podstawowe wyzwania naukowe; 4. Perspektywy teoretyczne w studiach europejskich; 5. Prace dyplomowe z zakresu europeistyki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi ; Nr 4 (35) 2003)
ISBN: 1505-8441
1. Wspomaganie komputerowe procesu kształcenia, 2. Narzędzia wspomagania projektowania aplikacji w pracach inżynierskich w szkole wyższej, 3. Zmierzch podejścia tradycyjnego, 4. Bezpieczeństwo poczty elektronicznej w sieciach korporacyjnych, 5.Koncepcja i organizacja dydaktyki e-biznesu w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz w Polskim Uniwersytecie Wirtualnym, 6. GIS w Internecie - systemy wspomagania decyzji, 7. Rozwój multimedialnych sieci optycznych, 8. Wzmacniacze optyczne EDFA domieszkowane erebem w sieciach transmisyjnych, 9. Zastosowanie półprzewodnikowych systemów mikro - elektryczno - mechanicznych w optycznych sieciach teleinformatycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 811.111 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 811.111 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 811.111 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 811.112.2 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2301-6
1. Wychowanie do wartości. 2. W poszukiwaniu godnych uznania oddziaływań wychowawczych w szkole. 3. Psychospołeczne warunki skutecznego wychowania. 4. W sprawie trudności wychowawczych. 5. Wychowanie w rodzinie i na styku nauczyciele-rodzice. 6. O wychowaniu akademickim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89795-51-9
Słowo wstępne; Ćwiczenia: Etyka a moralność; Starożytni Dalekiego Wschodu o życiu etycznym; Rozumienie cnoty u Sokratesa, Platona i Arystotelesa; Stoicyzm i Epikureizm remedium na życie szczęśliwe; Etyka średniowiecza; Etyka umową społeczną; Etyka okresu Oświecenia; Kant o pojęciu najwyższego dobra; Utylitaryzm; Zjawiska moralne w filozofii Max'a Scheler'a; Błąd naturalistyczny; Etyka katolicka; Etyka marksistowska; Wolność i odpowiedzialność; Etyka niezależna Tadeusza Kotarbińskiego; Etyka i doświadczenie drugiego człowieka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again