Source
Książki
(4)
Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(3)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(3)
Author
Bąbska Barbara
(2)
Dudkiewicz Magdalena
(2)
Jordan Paweł
(1)
Kaźmierczak Tomasz
(1)
Kuć-Czajkowska Katarzyna
(1)
Mendel Maria (1960- )
(1)
Michałowski Stanisław
(1)
Popłońska-Kowalska Magdalena
(1)
Skowrońska Agnieszka
(1)
Červinková Hana
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Liderzy lokalni
(4)
Inicjatywy lokalne
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Animatorzy kultury
(1)
Burmistrz
(1)
Demokracja uczestnicząca
(1)
Dyskryminacja chorych i niepełnosprawnych
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Prezydent miasta
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wójt
(1)
Subject: time
2001-
(2)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Dolnośląskie, województwo
(1)
Genre/Form
Poradnik
(2)
4 results Filter
Book
In basket
(ABC organizowania społeczności lokalnej ; poradnik 3)
ISBN: 978-83-62380-26-8
Zawiera: Wstęp; Czym jest usługa OSL?; Jak organizowanie społeczności lokalnej można wdrożyć do struktur OPS?; Jak pracowników OPS przekonać do organizowania społeczności lokalnej?; usługa OSL w praktyce; Postscriptum: OSL jako usługa społeczna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(ABC organizowania społeczności lokalnej ; poradnik 1)
ISBN: 978-83-62380-24-4
Zawiera: Być organizatorem społeczności lokalnej; Organizator społeczności lokalnej jako refleksyjny praktyk; Organizator społeczności lokalnej jako refleksyjny praktyk w praktyce; Dyskusja z udziałem: Aleksandry Mróz-Wykusz, Renaty Stańczyk i Agnieszki Rzepeckiej; Etyka w organizowaniu społeczności lokalnej – kilka refleksji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-926224-5-1
Część I; Badania jako narzędzie zmiany społecznej: aktywizacja młodzieży w społecznych działaniach na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych; Nie ma barier, są tylko opory; Niewidoczne bariery; Podróż edukacyjna; Każdy inny - wszyscy równi; Mieszkańcy Ząbkowic - z sobą czy obok siebie?; Dwie grupy a to samo miejsce. Warsztaty terapii zajęciowej jako etap przejściowy między szkołą a pracą; Jak przetarłem szlak; A ty, kim dla mnie mógłbyś być?; I co po liceum? Przepaść?; Szkolna integracja w powiecie jaworskim Część II; Sytuacja osób niepełnosprawnych w systemie edukacji: kapitał społeczny i działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 948-83-277-2806-2
I. Polityczno-prawny wymiar przywództwa: Kryteria wyłaniania lokalnych liderów przywódczych; Uwarunkowania pożenienia ról przywódczych w samorządzie terytorialnym; Ekskluzja zamiast partycypacji. Kandydaci pokonani w wyborach samorządowych; Samorząd powiatowy jako kreator lokalnej elity politycznej. Rola powiatu w zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej; Rola burmistrza w funkcjonowaniu gminy miejsko-wiejskiej na przykładzie Sokółki; Przywództwa lokalne w świetle nowelizacji ustawodawstwa wyborczego Ukrainy; Władze samorządowe Holandii; Ewolucja instytucji przywództwa w samorządzie brytyjskim; Modele przywództwa w miastach amerykańskich; Problem przywództwa w polskim samorządzie gospodarczym. II. Liderzy w środowisku lokalnym: Rola liderów lokalnych w rozwoju gmin w Polsce; Wpływ liderów lokalnych na rozwój kultury niezależnej w Lublinie; Aleksander Bałasz - lekarz i lider społeczności lokalnej; społeczne aspekty bezpośrednich wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta; Kreowanie wzoru lidera w społecznościach lokalnych; Jak skutecznie kreować wizerunek lokalnego lidera - na przykładzie prezydenta Katowic Piotra Uszoka; Wizerunek przywódcy lokalnego - na przykładzie kandydata Lewicy i Demokratów na prezydenta Szczecina Jacka Piechoty; Liderzy lokalni. Kampania Rafała Dutkiewicza w wyborach samorządowych w 2006 roku; Wizerunki kandydatów na prezydenta Lublina w wyborach 2006 roku; Przywództwo partyjne na poziomie lokalnym. Przybliżenia relacji interpersonalnych; Przywództwo partyjne na poziomie lokalnym. Przybliżenie relacji interpersonalnych; Przywódca lokalny versus media - działania kreacyjne; Rola mediów w kształtowaniu wizerunku lokalnych przywódców; Władza lokalna w warunkach dysfunkcjonalności systemu komunikowania politycznego Ruda Śląska - studiu przypadku; Bezimienni liderzy kampanii obywatelskiej PORA w miastach Ukrainy podczas "pomarańczowej rewolucji". III. Przywódcy a społeczeństwo uczestniczące: E-demokracja Demokracja przywództwo lokalne; Przez negację do partycypacji. Ewolucja referendów w sprawie odwołania organów w polskim rządzie; Konsultacje z mieszkańcami gminy jako instytucja demokracji bezpośredniej; Samorząd lokalny i organizacje pozarządowe - partnerzy czy konkurenci?; Lokalne organizacje pozarządowe a lokalni liderzy polityczni - wybrane przykłady z województwa małopolskiego; Relacje zachodzące pomiędzy elitami władzy lokalnej a organizacjami III sektora; Cechy i rola liderów organizacji pozarządowych w aktywizowaniu społeczności lokalnej w opiniach działaczy pozarządowych z terenu Warmii i Mazur; Lublinianie - społeczeństwo obywatelskie? Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Naukowe Studenckie Koło Samorządowców; Społeczeństwo obywatelskie w polsko-niemieckim mieście podzielonym. Rola lokalnych organizacji pozarządowych w kreowaniu transgranicznych zachowań partycypacyjnych; Partycypacja obywateli w procesach decyzyjnych w powiecie Sjest w Nadrenii-Westfalii (na podstawie przykładów); Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Wietnamie na tle doświadczeń Azji Wschodniej; Kształtowanie demokracji partycypacyjnej na przykładzie kantonów i gmin w Szwajcarii; Referendum lokalne w państwach Europy Środkowej. IV. Przywódca lokalny - polityk czy menedżer?: "Od kapralstwa do partnerstwa". Nowoczesne zarządzanie partycypacyjne w sektorze publicznym; Nowe koncepcje zarządzania i polityki miejskiej w świadomości liderów lokalnych w Polsce; Wójt, burmistrz, prezydent - lokalni liderzy polityczni czy menedżerowie?; Od administrowania po zarządzie i przedsiębiorczość. Możliwość dynamizacji rozwoju Warszawy; Marketing w instytucjach administracji publicznej a marketing komunalny. Zarys podstawowych różnic; Realizacja zasady społecznej odpowiedzialności biznesu w społeczeństwie lokalnym; Rola animatorów oraz sieci innowacyjnej współpracy w aktywizowaniu regionalnych działań innowacyjnych; Mechanizmy kreowania liderów na przykładzie Lokalnych Grup Działania w województwie podkarpackim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again