Form of Work
Książki
(43)
Status
only on-site
(35)
available
(20)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Czytelnia
(35)
Author
Sokołowski Marek
(3)
Szlendak Tomasz
(3)
Bauman Zygmunt
(2)
Gwóźdź Andrzej
(2)
Halawa Mateusz
(2)
Jakubowski Witold
(2)
Kłoskowska Antonina
(2)
Melosik Zbyszko
(2)
Białek-Szwed Olga
(1)
Bogunia-Borowska Małgorzata
(1)
Bokszański Zbigniew
(1)
Bucholc Marta
(1)
Burszta Wojciech J
(1)
Czarny-Drożdżejko Elżbieta
(1)
Dayan Daniel
(1)
Fatyga Barbara
(1)
Ford Sam
(1)
Francuz Piotr
(1)
Godzic Wiesław
(1)
Golka Marian
(1)
Green Joshua
(1)
Hopfinger Maryla
(1)
Jakoniuk Leszek Mariusz
(1)
Jaskulska Sylwia
(1)
Jenkins Henry
(1)
Jung Bohdan
(1)
Katz Elihu
(1)
Kozłowski Tomasz
(1)
Krajewski Marek
(1)
Krzan Katarzyna
(1)
Kuligowski Waldemar
(1)
Kunz Tomasz
(1)
Leppert Roman
(1)
Lessig Lawrence
(1)
Maffesoli Michel
(1)
Makiełło-Jarża Grażyna
(1)
Mamzer Hanna
(1)
Nass Clifford
(1)
Patrzałek Wanda
(1)
Popławska Agata
(1)
Próchniak Rafał
(1)
Pułka Leszek
(1)
Reeves Byron
(1)
Roguska Agnieszka
(1)
Sawisz Anna
(1)
Sitkiewicz Karolina
(1)
Strinati Dominic
(1)
Szczerkowska Hanna
(1)
Szwed Robert
(1)
Wojtasik Bożena
(1)
Wróbel Paulina
(1)
Wróblewski Michał
(1)
Zdrodowska Magdalena
(1)
Łaciak Beata
(1)
Łuszczek Krzysztof
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(35)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(43)
Language
Polish
(43)
Subject
Kultura masowa
(32)
Środki masowego przekazu
(20)
Kultura
(10)
Telewizja
(8)
Komunikacja społeczna
(7)
Kultura audiowizualna
(5)
Młodzież
(4)
Społeczeństwo informacyjne
(4)
Świadomość społeczna
(4)
Film
(3)
Internet
(3)
Dziecko
(2)
Globalizacja
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Programy telewizyjne
(2)
Płeć
(2)
Religijność
(2)
Seksuologia
(2)
Spożycie
(2)
Sztuka
(2)
Wychowanie
(2)
Antropologia społeczna
(1)
Aspiracje
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Edukacja medialna
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Erotyzm
(1)
Feminizm
(1)
Film niemiecki
(1)
Filozofia
(1)
Gospodarka
(1)
Indywidualizm (filoz.)
(1)
Informacja
(1)
Jakość życia
(1)
Kobieta
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kultura -- socjologia
(1)
Kultura chrześcijańska
(1)
Ludzie starzy
(1)
Mistyka
(1)
Multimedia
(1)
Mężczyzna
(1)
Państwo
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Polityka
(1)
Postawy -- a środki masowego przekazu
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo autorskie -- Polska
(1)
Prawo prasowe
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc symboliczna
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Reality show
(1)
Regionalizm
(1)
Reklama
(1)
Religia
(1)
Rodzina
(1)
Rozwód
(1)
Socjologia ciała
(1)
Sport
(1)
Społeczeństwo konsumpcyjne
(1)
Strukturalizm
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkoła frankfurcka (filoz.)
(1)
Telewizja regionalna
(1)
Telewizyjne programy informacyjne
(1)
Telewizyjne programy sportowe
(1)
Tożsamość płciowa
(1)
Wenders, Wim
(1)
Wolność prasy
(1)
Wybór kierunku kształcenia
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zachowanie
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Środki masowego przekazu regionalne
(1)
Życie seksualne
(1)
Subject: time
1989-
(3)
2001-0
(1)
58 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-89701-20-0
I. Telewizja w krajobrazie kultury masowej : Specyfika telewizji jako medium elektronicznego; Komunikowanie masowe ; Przemiany w komunikacji w współczesna młodzież II. Główne gatunki współczesnej telewizji : Realty show ; Talk - show ; Telenowela ; Film fabularny ; Teleturnieje i audiotele ; Wiadomości telewizyjne ; Reklama ; Programy dla dzieci i młodzieży III. Niepokojące tendencje w ofercie programowej : Niektóre problemy recepcji programów z gatunku reality show : Programy reality show w ocenie etycznej ; Niektóre opinie psychologiczne dotyczące reality show; Dylematy wychowawcze ; Przemoc i erotyka w programach telewizyjnych IV. Strategie ochrony młodych widzów w Polsce : Telewizja wśród polskich dzieci i młodzieży ; Regulacje prawne dotyczące ochrony młodych widzów; Inicjatywy społeczne służące ochronie młodych widzów; Problemy edukacji medialnej V. Społeczne szanse telewizji : Społeczna rola telewizji ; Z doświadczeń europejskich i amerykańskich
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-915484-1-4
1. Definiowanie cyberprzestrzeni, 2. Cyberkomunikacja, język, kultura w Internecie, 3. Pedagogiczny i edukacyjny aspekt sieci, 4. Ciemna strona Internetu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8095-189-1
Zawiera: Pedagogika kultury popularnej – teorie, metody i obszary badań: Wstęp. Część I. Pedagogika kultury popularnej w debacie teoretycznej i metodologicznej: Pedagogika popkultury – prolegomena; Kultura popularna w globalnym świecie: ukryty program czy anything goes?; Idiomatyczność tekstów kultury popularnej w perspektywie pedagogicznej – uwagi metodologiczne; Badania wizualne wobec kultury popularnej. Między interpretowanie a kreowaniem świata społecznego. Część II. Kultura popularna jako przekaz edukacyjny i socjalizacyjny: Lana Del Rey i Taylor Swift. Postfeminizm i reprezentacje kobiecości w muzyce pop; „Gorsza” I „lepsza” popkultura. O „kłopotliwych” obszarach kultury popularnej w perspektywie pedagogiki krytycznej; Seks, dzieci i plastikowe lalki. Wokół sporu o laleczki Bratz; Zjawisko (nie)obecności muzyki popularnej w przestrzeni edukacyjnej przedszkola. Część III. Film jako medium edukacyjne: Film dokumentalny jako kreatywne (roz)poznawanie rzeczywistości społecznej – refleksja andragogiczna; Film jako narzędzie edukacji – perspektywa psychologiczna; „Dziwoląg”, „ superbohater” czy „zwyklak"? Po przemianach wizerunku osób z niepełnosprawnością w kinie popularnym; Senior w kulturze filmowej. Część IV. Kultura wizualna – obraz w badaniach i działaniach edukacyjnych: (Re)konstruowanie portretu miasta. Śląskie egzemplifikacje fotonarracji w wydawnictwach albumowych z tzw. Ziem Odzyskanych; Różnica kulturowa w obiektywie. O międzykulturowym potencjale przestrzeni miejskiej na przykładzie Sarajewa; Portrety cierpienia kobiet chorych na raka piersi; Fotoanaliza w dobie kultury obrazowej – od slow-life do slow-perception. Część V. Biografie w popkulturze – popkulturowe biografie: Trajektorie rozwoju (pop)tożsamości a problemy niekompatybilności umysłu; Konstruowanie biografii w popkulturze. Rozważania o tworzywie i kontekstach biografii sportowych; Od fascynacji do subwersji. Biografie w literaturze tworzonej kolektywnie; Biografia na Facebooku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 117)
ISBN: 978-83-7306-353-2
Cz. I. Rozumienie przekazu audiowizualnego: Znaczenie oceny realizmu przekazu dla zrozumienia oraz efektów kontaktów z przekazem audiowizualnym; Rozumienie treści komunikatów medialnych w zależności od ich formy, spójności i czasu odtwarzania; Rozumienie przekazu audiowizualnego zawierającego "tekst taśmowy" (TV-ticker) przez osoby zależne od pola; Rozwój zdolności myślenia metaforycznego u dzieci w okresie średniego dzieciństwa a rozumienie treści obrazowych z okolicy cięć montażowych; Fluktuacja uwagi wzrokowej na ekranie telewizora a rozumienie filmu niemego przez dzieci przedszkolne; Cz. II. Z pogranicza psychologii, teorii filmu i aksjologii: W pętli zapomnienia. Analiza narracyjna filmu Memento Christophera Nolana; Poznawcze i emocjonalne zaangażowanie widza w film fabularny w zależności od typu bohatera; Aksjologiczne uwarunkowania telewizji regionalnych; Cz. III. Perswazja w mediach audiowizualnych: Strach i lęk w reklamie politycznej; Formy i funkcje humoru w telewizji; Istotne znaczenie nieistotnych "ozdobników": wpływ informacji kontekstowej na postawę wobec treści wiadomości telewizyjnej; Cechy strukturalne przekazu reklamowego a zaangażowanie konsumenta
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Cyberkultura, Internet, Społeczeństwo)
ISBN: 978-83-7644-010-1
1. Kultury: Kultury naszej przeszłości; Kultury naszej przyszłości; Kultura RO, rozszerzona; Kultura RW, wskrzeszona, Porównanie kultur. 2. Dwie gospodarki: gospodarka komercyjna i gospodarska dzielenia się; Gospodarki hybrydowe; Lekcje dla gospodarki. 3. Kształtowanie przyszłości: Zreformujmy prawo; Zreformujmy siebie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(W Poszukiwaniu Idei XXI Wieku)
ISBN: 978-83-8142-024-2
Zawiera: Przedmowa do wydania polskiego. Podziękowania. Jak czytać tę książkę? Wprowadzenie. Dlaczego media się rozprzestrzeniają? Rozdział 1. Web 2.0 – co poszło nie tak. Rozdział 2. Ponowna wycena tego, co zostało. Rozdział 3. Wartość zaangażowania. Rozdział 4. Na czym polega uczestnictwo, które ma znaczenie? Rozdział 5. Projektowanie w służbie rozprzestrzenialności. Rozdział 6. Zdobywanie zwolenników dla mediów niezależnych. Rozdział 7. Myśląc transnarodowo. Podsumowanie. Bibliografia. Indeks. O Autorach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
Socjologia kultury / Marian Golka. - Warszawa : SCHOLAR Wydaw. Naukowe, 2007. - 359 s. : fot. ; 24 cm.
(Wykłady z Socjologii / red. nauk. Piotr Sztompka ; Tom 5)
ISBN: 978-83-7383-241-1
Prolog; I. Podstawy socjologiczne pojmowania kultury II. Procesy nabywania kultury III. Czynniki społeczno-kulturowe a osobowość IV. Uczestnictwo w kulturze V. Kultura masowa i kultura popularna VI. Zróżnicowanie społeczne a zróżnicowanie kulturowe VII. Ocena i porównywanie kultur VIII. Dynamika kultury i życia społeczno-kulturowego IX. Zagadnienie socjologii sztuki X. System społeczno-kulturowy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 0 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Socjologiczna)
ISBN: 978-83-01-15189-8
I. Wyodrębnienie socjologii kultury a pojęcie kultury, II. Kultura a natura. Od ujęcia ontologicznego do metodologicznego, III. Integracja kultury, IV. Kategorie kultury. Akademickie i potoczne ujęcie, V. Semiotyczne kryterium kultury symbolicznej, VI. Aksjologiczne kryterium kultury symbolicznej, VII. Społeczeństwo a kategorie kultury, VIII. Modele i funkcje symbolicznego komunikowania, IX. Społeczna sytuacja i środki komunikowania, X. Kultura trzech układów, XI. Dziedziny kultury symbolicznej, XII. Struktura społeczna a kultura symboliczna, XIII. Kryteria rozwoju kultury symbolicznej, Kultura symboliczna-poza zasadą autoteliczności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 0 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7363-087-2
Wprowadzenie. Mediatyzacja społeczeństw. I. Sfera publiczna i media: Media elektroniczne - "czwarta" czy "pierwsza" władza?; Opinia publiczna i pseudoopinie w "społeczeństwie zinformatyzowanym"; Życie polityczne w cieniu marketingu; Rzecznictwo prasowe kontra dziennikarze. II. Kultura i media: Pokolenie SMS-u w rozwiniętym społeczeństwie informacyjnym; Mcdonaldyzacja życia i disneizacja w kulturze; Rozumieć telewizję, czyli "i ty polubisz reality show"; Co z nich wyrośnie? Wirtualny świat dzieci i młodzieży. III. Życie społeczne i media: Poznawczy mechanizm oceny realności wydarzeń prezentowanych w telewizji; Czy bać się telewizji?; Wpływ redundancji audio/wideo na przetwarzanie przekazu telewizyjnego; Nowe modele kształcenia - edukacja za pośrednictwem mediów; Jaka powinna być telewizja publiczna? Aneks: Między racjonalnością a irracjonalnością. O fenomenie Harry'ego Pottera dyskutują: T. Szkołut, K. Księski, A. Leśniak, M. Przedpelska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-162-3
1. Geneza makdonaldyzacji: Kontekst społeczny. Pojęcie makdonaldyzacji odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie; Idea racjonalizacji; Przegląd definicji; Pojęcia pokrewne; Obecność w polskojęzycznej debacie; 2. Treść makdonaldyzacji: Warunki rozwoju zjawiska makdonaldyzacji; Zasady organizacji barów szybkiej obsługi: Sprawność, Wymierność, Przewidywalność, Sterowność, Ekstrapolacja zasad organizacji barów szybkiej obsługi na inne dziedziny życia; Skala zjawiska; Warunki ekspansji; Prognozy na przyszłość; 3. Głos z tłumu: Funkcja oceniająca; Ocena ekonomizna; Ocena pozaekonomiczna; Funkcja ekspresyjna, emotywna; Pozytywna: zachwyt, radość z udziału w globalnej wiosce; Negatywna: sprzeciw, złość, strach wobec groźby utraty tożsamości; Funkcja preskryptywna: Wzór do naśladowania; Apel o zmianę kierunków rozowju
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej / FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ ; rada wydawnicza Henryk Samsonowicz, Janusz Sławiński, Lech Szczucki, Marek Ziółkowski)
ISBN: 83-229-2461-5
1. Późna nowoczesność, płynna religijność, seks utylitarny, 2. Supermarketyzacja kultury, 3. Supermarketyzacja religii, 4. Supermarketyzacja seksu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 3042)
ISBN: 978-83-229-2894-3
1. Późna nowoczesność, płynna religijność, seks utylitarny. 2. Supermarketyzacja kultury. 3. Supermarketyzacja religii. 4. Supermarketyzacja seksu. Zakończenie: Z prądem i pod prąd.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7308-881-8
1. Specyfika lokalnej telewizji kablowej; 2. Telewizja lokalna wobec zadań i potrzeb kulturalnych społeczności regionu; 3. Telewizje kablowe: TV Siedlce i master TV w Łukowie; 4. Telewizja lokalna w ofercie treści regionalnych; 5. Upowszechnianie kultury regionalnej przez telewizję regionalna; 6. Funkcje lokalnej telewizji kablowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-250-7
1. Ciało, społeczeństwo i władza: Ciało jako miejsce wpisywania znaczeń; Ciało jako spektakl i powierzchnia wydarzeń; 2. Konstruowanie kobiecości i "męskie oko": Piękno, kobiecość i przemoc; Męskie spojrzenie jako metanarracja; Czarne kobiety i oko białego mężczyzny; Tyrania szczupłego ciała i jej konsekwencje; Chirurgia plastyczna, ciało i tożsamość; Kobiecość i konstelacje dyskursów mody; Konstruowanie kobiecości a problem emancypacji; 3. Społeczne rekonstrukcje tożsamości mężczyzn: Kontrowersje wokół feminizacji męskości; Męskość i niepokoje wokół heteroseksualizmu; Konstruowanie seksualnej nieadekwatności mężczyzn; Viagra, konsumpcja seksu i walka płci; Dyskursy męskości dominującej; Czarne męskie ciało i kryzys białej męskości; Męskość i seksturystyka; Rekonstrukcje męskości i paradoksy socjalizacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Oblicza Mediów)
ISBN: 978-83-7780-511-4
1. Podłoże i genealogia współczesnego voyeuryzmu medialnego; 2. Voyeuryzm medialny a wybrane problemy etyczno-prawne; 3. Inwigilacja a ekshibicjonizm; 4. Voyeurystyczny wizerunek kobiety; 5. Voyeuryzm medialny a agresja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7150-222-2
1. Kultura masowa i kultura popularna, 2. Szkoła frankfurdzka i przemysł kulturalny, 3. Strukturalizm, semiologia i kultura popularna, 4. Marksizm, ekologia polityczna i ideologia, 5. Feminizm i kultura popularna, 6. Postmodernizm i kultura popularna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Państwo i Społeczeństwo / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ; red. nacz. Andrzej Kapiszewski ; R.5, Nr 3 (2005))
ISBN: 83-7188-910-0
Wprowadzenie; "Bycie razem" w ponowoczesności. Cywilizacyjne konteksty życia indywidualnego i rodzinnego; Wpływ zmian ogólnospołecznych na funkcjonowanie rodziny - aspekt socjologiczny; Wpływ zmian ogólnospołecznych na funkcjonowanie rodziny - aspekt psychologiczny; Kultura popularna zagrożeniem dla tożsamości kulturowej współczesnej rodziny polskiej; Inwestycja w rodzinę inwestycją w kapitał ludzki; Dom jako środowisko życia rodziny; Rodzina współczesna wobec wyzwań cywilizacji naukowo-technicznej. Możliwości pomocy rodzinie w różnych sytuacjach życiowych; Dojrzałość szkolna dziecka w świadomości rodziców i nauczycieli; Czy wychowaniu w rodzinie ważna jest znajomość praw dziecka?; Współpraca rodziców ze szkołą w dziele wychowania dzieci; Wzmacnianie więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi jako jeden z głównych celów psychoprofilaktyki prowadzonej przez szkołę; Familes with intellectuakky disabled children - psychosocial problems and support in the Republic of Bulgaria; Formy przemocy stosowanej przez młodzież szkolną wobec swoich rówieśników. Sposoby zapobiegania; Zapobieganie marginalizacji społecznej głównym zadaniem "Siemachy"; Styl widzenia świata młodzieży wychowywanej bez ojców; Relacja z ojcem a sposób rozumienia rodziny przez mężczyzn w wieku 19-20 lat; Trudności z opuszczeniem domu rodzinnego jako przyczyna reakcji depresyjnych u młodych ludzi; Współpraca z rodziną w warunkach Psychiatrycznego Oddziału Interwencyjnego na przykładzie doświadczeń Oddziału Psychosomastyki i Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie; Problematyka rozwodu i rodzin rekonstruowanych - implikacje terapeutyczne; Wieloaspektowość prewencji zespołu zaburzonego łaknienia; Reakcje dzieci i ich rodziców na spotkanie dr. Clownów (terapia śmiechem); Wideotrening Komunikacji, podejście zorientowane na rozwiązanie i program "Starszy brat, starsza siostra" w pracy z rodziną z dzieckiem nadpobudliwym; Mediacja jako forma pomocy rodzinie w sytuacjach konfliktowych; Mediacja międzykulturowa w kontekście rodziny; Holistyczna opieka nad człowiekiem chorym u schyłku życia i jego rodziną w środowisku domowym (zadania i sposób ich realizacji); Edukacja rodziny w zakresie tantologii. Interpretacja wyników badań własnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Spectrum)
ISBN: 978-83-7495-379-5
1. Wydarzenia medialne jako wielkie święta masowego komunikowania; 2. Scenariusze wydarzeń medialnych: Konkurs, Konkwista. Koronacja; 3. Wydarzenia medialne jako przedmiot negocjacji; 4. Realizacja wydarzeń medialnych medialnych; 5. Świętowanie wydarzeń medialnych; 6. Wydarzenia medialne jako praktyki szamańskie; 7. Wydarzenia medialne- przegląd zagadnień; Ocena skutków wydarzeń medialnych- pięć ram teoretycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Popkultura i Media / red. nauk. Wiesław Godzic)
ISBN: 978-83-88498-05-3
1. Czarny ekran we wnętrzu. Fragmenty z socjologii wizualnej pokoju telewizyjnego. 2. Artykuł pierwszej potrzeby. Fragmenty z historii społecznej telewizora w Polsce. 3. Do czego służy telewizor. Społeczne konteksty używania odbiornika. 4. Co widzowie robią z telewizją. Oglądanie jako zawłaszczanie i inne perspektywy interpretacji. 5. Telewizyjne realizmy i ich rodzaj. Hipoteza " męskiego" i "kobiecego" prawdopodobieństwa. 6. Greenpoint, dziewiętnasta trzydzieści. Telewizja i odtwarzanie tożsamości narodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again