Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(8)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(8)
Author
Modrzewski Jerzy
(2)
Nowakowski Piotr Tomasz
(2)
Gilewicz Joanna
(1)
Kucia Marek
(1)
Noelle-Neumann Elisabeth
(1)
Polakowska-Kujawa Jolanta
(1)
Rotengruber Przemysław
(1)
Sztompka Piotr
(1)
Żuk Piotr
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Kontrola społeczna (socjol.)
(9)
Socjologia
(4)
Manipulacja (psychol.)
(3)
Socjalizacja
(3)
Społeczeństwo
(3)
Władza
(3)
Dziecko
(2)
Integracja społeczna
(2)
Kultura
(2)
Ludzie starzy
(2)
Młodzież
(2)
Opieka społeczna
(2)
Opinia publiczna
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Sekty i ruchy religijne
(2)
Starość
(2)
Struktura społeczna
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Dialog społeczny
(1)
Globalizacja
(1)
Grupy społeczne
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Komunikacja polityczna
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Kościół
(1)
Kultura masowa
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Naród
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Postęp
(1)
Propaganda
(1)
Przemoc symboliczna
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Rewolucja
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Wartość
(1)
Zachowanie
(1)
12 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7383-183-5
Demokracja spektaklu, czyli przymus przez uwodzenie Cz.I . Media i rynek, 1. Media drukowane: Wzlot i upadek opinii publicznej, 2. Media a kontrola społeczna w czasach " wolności rynkowej 3. Rynkowe środki przekazu - ekonomia polityczna, ideologia, dominacja. Subsydiowanie informacji jako forma jej kontroli na przykładzie public relations 4. Psychologiczne mechanizmy propagandy neoliberalnej 5. Media a Afera Rywina: perspektywa ekonomii politycznej komunikowania Cz. II. Ideologie medialne, 1. O badaniu i " kreowaniu" opinii publicznej 2. Media a tematyzacja świata 3. Ideologiczny wymiar przedstawień medialnych we współczesnej Polsce 4. Hedonizm a konserwatyzm: rozważania nad ideologią kultury masowej 5. Media a Islam 6. Orientalizm - reaktywacja 7. Językowa przemoc mediów Cz. III. Praktyka medialna. 1. Brukowce atakują 2. Język dążący do monopolu: Wprost od stycznia do marca 2005 3. Naród z panem i plebanem: myśl polityczna i społeczna Adama Michnika 4. Robotnicy i ich wrogowie 5. Społeczne oddziaływanie mediów: feministki na rozdrożu? 6. Internet w stosunkach między władzą a obywatelami 7. Czy media kłamią? 8. Wolna prasa w niewoli
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Kulturoznawswto ; Nr 10)
ISBN: 83-232-1686-X
1. Szwankujące mechanizmy społecznej kontroli władzy, 2. Socjologiczna ambiwalencja, 3. Spór o pryncypia, 4. Pułapki społeczne, 5. Dominacja i urzeczowienie, 6. Wyemancypowane media?, 7. Przemoc symboliczna jako przedmiot badania, 8. W poszukiwaniu wspólnej miary spraw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Sekty : oblicza werbunku / Piotr Tomasz Nowakowski. - Tychy : Maternus Media, 2001. - 221 s. : fot. ; 20 cm.
ISBN: 83-912429-5-1
1. O werbunku. 2. Metody wpływu emocjonalnego. 3. Metody kamuflażu. 4. Metody autorytetu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-912429-0-0
R.I. Kontrowersje dotyczące sekt : 1. Definicja sekty, 2. Różne stopnie zagrożenia. R.II Rekrutacja jako proces, R.III Jak sekty werbują : 1. Metody wpływu emocjonalnego, 2. Metody kamuflażu, 3. Metody autorytetu. R.IV Jak sekty uzależniają? : 1. Kontrola zachowań, 2. Kontrola myśli, 3. Kontrola uczuć, 4. Kontrola informacji. R.V Jak rozpoznać sektę?, R.VI Mówią świadkowie, R.VII Dokumenty na temat sekt, R.VIII Gdzie szukać pomocy?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 125)
ISBN: 83-232-1455-7
1. O procesie socjalizacji z perspektywy poznawczej pedagogiki społecznej, 2. O typologii społecznego uczestnictwa i jej egzemplifikacji w społeczeństwie doświadczającym zmiany cywilizacyjnej, 3. O biograficznym wymiarze procesu socjalizacji, 4. O istocie i przejawach społecznego problemu dziecięcego i potrzebie jego przezwyciężania, 5. O młodości zależnej, kreatywnej, przedwcześnie usamodzielnionej i społecznie degradowanej, 6. O dorosłości ustabilizowanej, awansującej, degradującej się i marginalizowanej, 7. O starości społecznie koniecznej, tolerowanej i izolowanej, 8. O pedagogicznych modelach pomocy jako kulturowo wzorowanych formach socjalizacyjnej reakcji społecznej na sytuacje zagrażające standardowemu uczestnictwu społecznemu, 9. O pedagogice angażującej się w kształtowaniu obrazu społecznego uczestnictwa jednostek i ich kategorii wiekowych w zmieniających się środowiskach ich życia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 125)
ISBN: 83-232-1455-7
1. O procesie socjalizacji z perspektywy poznawczej pedagogiki społecznej, 2. O typologii społecznego uczestnictwa i jej egzemplifikacji w społeczeństwie doświadczającym zmiany cywilizacyjnej, 3. O biograficznym wymiarze procesu socjalizacji, 4. O istocie i przejawach społecznego problemu dziecięcego i potrzebie jego przezwyciężania, 5. O młodości zależnej, kreatywnej, przedwcześnie usamodzielnionej i społecznie degradowanej, 6. O dorosłości ustabilizowanej, awansującej, degradującej się i marginalizowanej, 7. O starości społecznie koniecznej, tolerowanej i izolowanej, 8. O pedagogicznych modelach pomocy jako kulturowo wzorowanych formach socjalizacyjnej reakcji społecznej na sytuacje zagrażające standardowemu uczestnictwu społecznemu, 9. O pedagogice angażującej się w kształtowaniu obrazu społecznego uczestnictwa jednostek i ich kategorii wiekowych w zmieniających się środowiskach ich życia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-240-0597-8
1. Socjologia jako nauka, 2. Zachowanie i działanie ludzkie, 3. Interakcje i stosunki społeczne, 4. Organizacja i struktura społeczna, 5. Zachowania zbiorowe i ruchy społeczne, 6. Grupy społeczne, 7. Kultura, 8. Normy, wartości i role, 9. Idee i przekonania, 10. Nierówności społeczne, 11. Władza i panowanie, 12. Socjalizacja i kontrola społeczna, 13. Dewiacja, 14. Postęp, 15. Rewolucja, 16. Globalizacja
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-136-6
1. Socjologia jako nauka o społeczeństwie; 2. Jednostka a społeczeństwo; 3. Kontrola społeczna; 4. Kultura i jej rola w życiu społecznym; 5. Grupy i zbiorowości społeczne; 6. Analiza struktur społecznych. Wybrane przykłady; 7. Mniejszość etniczna, rasowa, narodowa w analizach socjologicznych; 8. Naród, nacjonalizm, stereotypy narodowe; 9. Struktura społeczna; 10. Podstawowe segmenty struktury społecznej w Polsce; 10. Konflikt społeczny; 11. Zmiana społeczna w perspektywie socjologicznej; 12. Modernizacja; 13. Ruchy społeczne jako czynnik zmiany; 14. Model ładu społecznego; 15. Polityka w życiu społeczeństw; 16. Instytucje ekonomiczne; 17. Organizacje formalne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7298-274-0
1. Stawiamy hipotezę milczenia, 2. Badanie narzędziami demoskopowymi, 3. Lęk przed izolacją jako motyw, 4. Czym jest opinia publiczna?, 5. Prawo opinii: John Locke, 6. Rządzenie opiera się na opinii: David Hume, James Madison, 7. Jan Jakub Rousseau wprowadza do obiegu pojęcie "opinia publiczna", 8. Opinia publiczna jako tyrania: Alexis de Tocqueville, 9. Rozszerzanie się pojęcia "kontrola publiczna" i rozpad pojęcia "opinia publiczna" : Edward Ross, 10. Chóralne wycie wilków, 11. Opinia publiczna u plemion afrykańskich i plemion regionu Pacyfiku, 12. Szturm na Bastylię, opinia publiczna i psychologia zachowań masowych, 13 .Moda też jest opinią publiczną, 14. Pręgier, 15. Prawo a opinia publiczna, 16. Opinia publiczna sprzyja integracji, 17. Heretycy, awangardziści, indywidualiści: prowokatorzy opinii publicznej, 18. Stareotyp jako środek przekazu opinii publicznej: Waletr Lippmann, 19. Tematyzacja jako osiągnięcie opinii publicznej: Niklas Luhmann, 20. Przywilej dziennikarzy: upublicznienia, 21. Opinia publiczna ma dwa źródła, jednym z nich są środki masowego przekazu, 22. Podwójny klimat opinii, 23. Funkcja artykulacyjna: kto z trudem odnajduje własne stanowisko w środkach masowego przekazu, ma zamknięte usta, 24. Vox Populi - vox dei, 25. Posłowie 1980, 26. Nowe odkrycia, 27. Na drodze do teorii opinii publicznej, 28. Jawne i ukryta funkcja opinii publicznej: podsumowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Authority data
Kontrola społeczna (socjol.) (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again