Source
Książki
(43)
Form of Work
Książki
(43)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(41)
available
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(41)
Author
Skoczny Tadeusz
(7)
Jurkowska Agata
(6)
Łazowski Adam
(4)
Szydło Marek (1977- )
(3)
Wawrzyńczak-Jędryka Beata
(3)
Piontek Eugeniusz
(2)
Sikorski Rafał
(2)
Skrzydło-Tefelska Ewa
(2)
Skubisz Ryszard (1950- )
(2)
Barcz Jan (1953- )
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Brzezińska-Rawa Anna
(1)
Cieśliński Aleksander
(1)
Derkacz Ewa
(1)
Dudzik Sławomir
(1)
Falandysz-Zięcik Antonina
(1)
Galster Jan
(1)
Hakenberg Waltraud
(1)
Herdegen Matthias
(1)
Hoff Waldemar
(1)
Jurkiewicz Anna
(1)
Jurkowska-Gomułka Agata
(1)
Kasprzycki Dariusz
(1)
Kańska Klara
(1)
Klafkowska-Waśniowska Katarzyna
(1)
Korbutowicz Teresa
(1)
Kosiński Eryk
(1)
Kruk-Kubarska Joanna
(1)
Kępiński Jakub
(1)
Majewska-Jurczyk Barbara
(1)
Michalak Arkadiusz
(1)
Mik Cezary (1964- )
(1)
Miąsik Dawid
(1)
Miąsik Dawis
(1)
Modzelewska de Raad Małgorzata
(1)
Nestoruk Igor B
(1)
Nykiel-Mateo Anna
(1)
Pełka Piotr
(1)
Pęczalska Barbara
(1)
Sobczak Karol
(1)
Stasiak Mikołaj
(1)
Stefanicki Robert
(1)
Stefaniuk Marek
(1)
Surdek Małgorzata
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Sztejnert-Roszak Olga
(1)
Tuytschaever Filip
(1)
Wijckmans Frank
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(34)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(43)
Language
Polish
(43)
Subject
Konkurencja
(39)
Prawo wspólnotowe europejskie
(12)
Swobodny przepływ osób
(10)
Swobodny przepływ towarów
(10)
Swobodny przepływ usług
(10)
Unia Europejska
(9)
Monopol
(8)
Swobodny przepływ kapitału
(8)
Instytucje europejskie
(7)
Prawo antymonopolowe
(7)
Zamówienia publiczne
(5)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(4)
Gospodarka
(4)
Konsumenci (ekon.)
(4)
Prawo gospodarcze
(4)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(4)
Wolność ekonomiczna
(4)
Handel
(3)
Handel międzynarodowy
(3)
Obywatelstwo
(3)
Pomoc publiczna
(3)
Prawo autorskie
(3)
Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich
(3)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(3)
Współpraca gospodarcza
(3)
Integracja europejska
(2)
Nieuczciwa konkurencja
(2)
Przedsiębiorczość
(2)
Sądownictwo
(2)
Układ z Schengen (1985)
(2)
Uznawalność wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
(2)
Własność przemysłowa
(2)
Azyl
(1)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Cło
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Korespondencja handlowa
(1)
Microsoft Corporation
(1)
Migracje
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Monopol i zwalczanie
(1)
Obrót towarowy
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Orzecznictwo międzynarodowe
(1)
Patenty
(1)
Państwo
(1)
Poczta elektroniczna
(1)
Podatek
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Porozumienia wertykalne
(1)
Prawo konkurencji
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo socjalne
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rolnictwo
(1)
Rybołówstwo
(1)
Rynek walutowy
(1)
Równość (prawo)
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Spam
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Umowa
(1)
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)
(1)
Usługi
(1)
Wizy
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
43 results Filter
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2082)
ISBN: 83-229-1790-2
1. Ekonomiczne aspekty siły rynkowej; 2. Dominacja w prawie i orzecznictwie Komisji Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości; 3. Dominacja w świetle Rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 o kontroli koncentracji pomiędzy przedsiębiorstwami; 4. Wspólna dominacja- analiza kontroli oligopoli przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Komisję UE; 5. Wykorzystanie siły rynkowej przez oligopol. Wspólna dominacja- art. 2 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 o kontroli koncentracji pomiędzy przedsiębiorstwami; 6. Dominacja w orzecznictwie polskich organów antymonopolowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-276-0
R.I Charakterystyka ogólna europejskiego prawa gospodarczego: 1. Ogólna charakterystyka Instytucji europejskich i europejskiego prawa.;2. Pozycja i perspektywy Polski.;3. Prawo europejskie-europejskie prawo gospodarcze. R.II Przedsiębiorca w świetle europejskiego prawa gospodarczego; 1. Pojęcie przedsiębiorstwa w prawie europejskim.;2.Podstawowe prawa i obowiązki przedsiębiorcy.;3. Warunki przestrzenne działania przedsiębiorstwa. R.III Europejskie prawo przedsiębiorczości; 1. Wolność gospodarcza a funkcje regulacyjne pań stwa.;2. Swoboda i ograniczenia świadczenia usług w europejskim prawie gospodarczym. R.IV Europejskie prawo celne: 1.Kodeks celny UE.;2. Kodeks cywilny UE wprowadzenie towarów i przeznaczenie celne.;3. Odwoła nie od decyzji.;4. Warunki ważności i skutków dokument ów celnych w ramach Wspólnoty.;5. Skład i zakres kompetencji oraz procedura Komitetu.;6. Harmonizacja polskiego ustawodawstwa celnego z unijnym. R.V Europejskie prawo walutowe i rynku kapitałowego; 1. Podstawy prawne przepływu kapitału i płatności we Wspólnocie Europejskiej.;2. Europejskie prawo walutowe.;3. Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa (EMU).;4. Europejskie prawo rynku kapitałowego. R.VI Europejskie Prawo Ochrony Konkurencji; 1.Europejskie reguły konkurencji; 2. Własność intelektualna a europejskie reguły konkurencji.;3. Prawo subwencyjne(pomoc publiczna).;4. Europejskie prawo podatkowe i jego harmonizacja.;5. Europejskie regulacje konsumenckie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-4621-2
1. Pojęcie zasobu patentowego. Pro- i antykonkurencyjne skutki funkcjonowania zasobów patentowych; 2. Funkcjonowanie zasobów patentowych w świetle amerykańskiego prawa konkurencji; 3. Unijne prawo konkurencji a funkcjonowanie zasobów patentowych- zagadnienia podstawowe; 4. Tworzenie zasobu patentowego w świetle unijnego prawa konkurencji; 5. Struktura organizacyjna zasobu patentowego; 6. Licencje na korzystanie z technologii zgromadzonej w zasobie w świetle art. 102 YFUE; 7. Analiza wybranych klauzul umownych występujących w umowach licencyjnych o korzystanie z technologii zgromadzonej w zasobie patentowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Konkurencja / red. Zdzisław Brodecki. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2004. - 623 s. : tab. ; 23 cm.
(Acquis communautaire)
ISBN: 83-7334-283-4
Cz. I Zrozumieć Unię Europejską: Podstawowe założenia teorii konkurencji; Konkurencja na jednolitym rynku; Traktat Akcesyjny - ogólna ocena. Cz. II Porządek prawny Unii Europejskiej: Zagadnienia ogólne; Traktat; Prawo antymonopolowe; Prawo pomocy publicznej dla przedsiębiorców; Zamówienia publiczne; Małe i średnie przedsiębiorstwa; Rolnictwo i rybołówstwo; Współpraca międzynarodowa w zakresie reguł konkurencji. Cz. III Porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej: Zbliżanie przepisów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej do acquis communautaire; Traktat Akcesyjny - rozwiązania przejściowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarys Prawa Własności Intelektualnej / red. nauk. Marian Kępiński ; Tom 2)
ISBN: 978-83-255-1584-3
1. Przesłanki uznania odmowy dostępu do własności intelektualnej za nadużycie pozycji dominującej; 2. Zakaz wiązania technologicznego z art. 102 TFUE (dawny art. 82 TWE) w świetle wyroku w sprawie Microsoft; 3. Ochrona przed konkurencją intra-technology w umowach transferu technologii w świetle europejskiego prawa konkurencji; 4. Czy metody prowadzenia działalności gospodarczej przestały być patentowane? Dotychczasowa praktyka a sprawa Bilski; 5. Działalność organizacji zbiorowego zarządzania w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; 6. Prawo konkurencji a prawo własności przemysłowej (sprawy Volvo p. Veng, Maxicar p. Renault). Problematyka wprowadzania klauzuli napraw; 7. Handel równoległy produktami leczniczymi a prawo konkurencji- w którą stronę zmierza orzecznictwo ETS.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87673-29-3
Media masowe w systemie europejskiego prawa wspólnotowego; Media masowe w prawie rynku wewnętrznego; Media masowe we wspólnotowym prawie konkurencji; Media masowe w świetle polityki i dziedzin wspólnotowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-732-6
1. Zagadnienia ogólne, 2. Zakres stosowania dyrektywy, 3. Generalnie ujęty zakaz stosowania nieuczciwych praktyk handlowych i jego konkretyzacja (art. 5 Dyrektywy), 4. Nieuczciwe praktyki handlowe stypizowane w dyrektywie, 5. Aneksy do dyrektywy,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7526-581-1
Cz. I. Nakazanie udzielenia licencji przymusowej w wyniku nadużywania pozycji dominującej w świetle orzecznictwa wspólnotowego: 1. Wprowadzenie; 2. Droga do określenia przesłanek udzielenia licencji przymusowej; 3. Licencja przymusowa obecnie - sprawa IMS Helath; 4. Nowe przesłanki nałożenia licencji przymusowej? - sprawa Microsoft, 5. stanowisko Komisji - "Memorandum dyskusyjne"; 6. Orzeczenie w sprawie Microsoft. Cz. II. Ochrona konkurencji w telekomunikacji ze szczególnym uwzględnieniem doktryny Urządzeń Kluczowych: 1. Wstęp; 2. Analiza rynku i ustalanie znaczącej pozycji rynkowej; 3. Obowiązki nakładane na państwa członkowskie i przedsiębiorstwa jako instrumenty ochrony konkurencji; 4. Odmowa świadczenia a doktryna Urządzeń Kluczowych (doktryna Essentials Facilities) oraz inne formy nadużycia pozycji dominującej; 5. Kontrola koncentracji. Cz. III. Prywatny model ochrony konkurencji oraz jego realizacja w postępowaniu przed sądem krajowym; 2. Kompetencje sądów na podstawie Rozporządzenia nr 1/2003; 3. Praktyczne funkcjonowanie prywatnego modelu ochrony konkurencji w postępowaniu przez sądem krajowym. Cz. IV. Roszczenie odszkodowawcze w postępowaniu w sprawie o naruszenie wspólnotowego prawa konkurencji: 1. Zagadnienia wprowadzające, 2. Harmonizacja, 3. Przeszkody w skutecznym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych; 4. Przykład Stanów Zjednoczonych; 5. Jaka skarga odszkodowawcza?; 6. Skarga odszkodowawcza w Polsce. Cz. V. Stosowanie wspólnotowego prawa konkurencji w międzynarodowym arbitrażu handlowym; 1. Stosowanie wspólnotowego prawa konkurencji w arbitrażu międzynarodowym, 2. Kontrola wyroków arbitrażowych oraz rola krajowych i wspólnotowych instytucji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo konkurencji Wspólnoty Europejskiej : orzecznictwo / Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego ; Tom 1)
ISBN: 83-89069-42-3
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach konkurencji w latach 1962-1989
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo konkurencji Wspólnoty Europejskiej : orzecznictwo / Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego ; Tom 3)
ISBN: 83-89069-24-5
Doktryny orzecznicze Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach konkurencji z lat 1990-2004. Orzeczenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo konkurencji Wspólnoty Europejskiej : orzecznictwo / Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego ; Tom 2)
ISBN: 83-89069-32-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo konkurencji Wspólnoty Europejskiej : orzecznictwo / Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego ; Tom 2)
ISBN: 83-89069-38-5
Podstawowa literatura; Dorobek Sądu Pierwsze Instancji w sprawach konkurencji z lat 1990-2004; Orzeczenia; Tabele i indeksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Sądowa. Orzecznictwo / Kluwer Polska Sp. z o.o. Wolters)
ISBN: 978-83-7526-209-4
1. Doktryny orzecznicze sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 1962-2004 2.Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości za lata 1962-1989 3. Orzeczenia sądu Pierwszej Instancji z lat 1990-2004 4.Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwosci z lat 1990-2004
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-305-9
I. Geneza i rozwój instytucjonalny integracji europejskiej od Traktatu Paryskiego po Konstytucje dla Europy. II. Status prawny Unii Europejskiej. III. Unia Europejska a państwa członkowskie. IV. System instytucjonalny Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej. V. Zasady prawa Unii Europejskiej. VI. Wspólnotowy porządek prawny. VII. Integracja polityczna. VIII. Unia Gospodarcza i monetarna. IX. Obywatelstwo Europejskie. X. Swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. XI. Wspólnotowe prawo konkurencji. XII. Stowarzyszenie i przystąpienie do Unii Europejskiej. XIII. Konstytucjonalnoprawny wymiar członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Studia Ekonomiczna / Oficyna Ekonomiczna)
ISBN: 83-89355-39-6
1.Polityka konkurencji, 2.Źródła prawa konkurencji i naruszeń konkurencji, 3.Organy kontroli przestrzegania zasad konkurencji, 4.Naruszenie prawa konkurncji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7601-643-6
1. Wprowadzenie: Pomoc państwa jako instrument wspierania gospodarczego; Pomoc państwa jako pojęcie prawa wspólnotowego - europeizacja prawa pomocy publicznej; Rozróżnienie pomiędzy środkami pomocowymi a ogólnymi środkami interwencji; Cel i metoda badawcza; Terminologia. 2. Pojęcie pomocy państwa w europejskim prawie wspólnotowym - uwagi ogólne. 2. Kryteria klasyfikacji dennego środka jako pomoc państwa: Korzyść; Pochodzenie os państwa lub ze źródeł państwowych; Selektywność. 4. Przesłanki uznania pomocy za sprzeczną ze wspólnym rynkiem: Zakłócenie lub zagrożenie zakłóceniem konkurencji; Wpływ na wewnętrzwspólnotową wymianę handlową; Reforma polityki Komisji w zakresie kontroli pomocy państwa a ocena wpływ pomocy na konkurencję i wewnątrzwspólnotową. 5. Ogólne środki interwencji: Uwagi ogólne - uzasadnienie dopuszczalności stosowania ogólnych środków interwencji; Charakterystyka ogólnych środków interwencji. 6. Środki o charakterze fiskalnym: Ogólna charakterystyka; Przykład stosowanych przez państwa środków; Zastosowanie tradycyjnych kryteriów definicyjnych pomocy państ5wa do środków o charakterze fiskalnym; Dodatkowe kryteria odróżnienia podatkowych środków pomocowych od ogólnych środków interwencji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-163-8
Prawo pomocy państwa dla przedsiębiorstw w systemie prwnym Wspólnoty Europejskiej - uwagi wprowadzające, P ojęcie "pomoc" w przepisach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy państwa dla przedsiębiorstw, Pojęcie państwo i źródła państwowe w przepisach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy państwa dla przedsiębiorstw, Pojęcie przedsiębiorstwo publiczne we wspólnotowym prawie konkurencji, Wymóg przejrzystości relacji finansowych między przedsiębiorstwami publicznymi a państwem, Pomoc państwa na rzecz przedsiebiorstw publicznych - zasada inwestora rynkowego, Pomoc państwa w związku z prywatyzacją przedsiębiorstw publicznych, Pomoc państwa na rzecz przedsiębiorstw świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-308-2
R.1 Zobowiązania przedakcesyjne Polski w zakresie im plementacji reguł dopuszczalności pomocy publicznej; R.2 Pojęcie pomocy publicznej; R.3 Konstrukcja warunkowej dopuszczalności pomocy publicznej; R.4 Pomoc de minimis; R.5 Ekwiwalent dotacyjny; R.6 Pomoce regionalne; R.7 Pomoc horyzontalna; R.8 Pomoc sektorowa; R.9 Pomoc na świadczenie usług o charakterze powszechnym; R.10 Procedura notyfikacyjna i monitorowanie po mocy; R.11 Pomoc publiczna w Polsce po akcesji do UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8124-672-9
Zawiera: Wykaz skrótów. Przedmowa. Przedmowa do wydania polskiego. PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE Rozdział 1. Obowiązki informacyjne poprzedzające zawarcie umowy dystrybucji. A. Prawo dystrybucji. B. Umowy pośrednictwa. C. Zasada swobody umów. D. Loi de police. E. Inne przepisy decydujące o treści umowy pośrednictwa. F. Obowiązki informacyjne związane z zawarciem umowy. G. Ujemny interes umowny. Rozdział 2. Wykonywanie umowy dystrybucji. A. Zasady ogólne. B. Zastrzeżenie wyłączności. C. Klauzule umowne. Rozdział 3. Rozwiązanie umowy dystrybucji. Rozdział 4. Skutki prawne rozwiązania umowy dystrybucji. PRAWO KONKURENCJI Część I. Ramy prawne Rozdział 1. Ramy prawne – uwagi ogólne. A. Artykuł 101 TFUE oraz odpowiadające mu przepisy prawa krajowego. (1) Artykuł 101 TFUE. (2) Relacja pomiędzy art. 101 i 102 TFUE. (3) Odpowiednie krajowe przepisy z zakresu prawa konkurencji. B. Stosowanie art. 101 TFUE oraz odpowiadających mu krajowych przepisów z zakresu prawa konkurencji. C. Egzekwowanie zakazów z art. 101 TFUE i odpowiadających mu przepisów prawa krajowego. (1) Publicznoprawny system egzekwowania reguł konkurencji. (2) Prywatnoprawny system egzekwowania prawa konkurencji. D. Akty normatywne i regulacje prawa miękkiego. (1) Uwagi ogólne. (2) Status prawny wytycznych w sprawie ograniczeń wertykalnych. (3) Konsekwencje przyjęcia i stosowania wytycznych w sprawie ograniczeń wertykalnych. (4) Prawne i praktyczne skutki wytycznych uzupełniających (rozporządzenie 461/2010). (5) Krajowe miękkie prawo konkurencji w zakresie porozumień dystrybucyjnych. Część II. Porozumienia wertykalne objęte rozporządzeniem 330/2010. Rozdział 2. Mapa drogowa. A. Uwagi wstępne. B. Blok pierwszy: ogólny zakres zastosowania rozporządzenia. (1) Krok pierwszy: co najmniej dwa przedsiębiorstwa. (2) Krok drugi: porozumienie wertykalne. (3) Krok trzeci: wpływ na handel między państwami członkowskimi. (4) Krok czwarty: ograniczenia wertykalne. C. Drugi blok: specyficzne warunki wykluczające zastosowanie wyłączenia. (1) Krok piąty: związki przedsiębiorstw. (2) Krok szósty: prawa własności intelektualnej (PWI). (3) Krok siódmy: uczestnictwo konkurentów. (4) Krok ósmy: pozostałe wyłączenia grupowe. (5) Wnioski. D. Blok trzeci: progi udziałów rynkowych. (1) Krok dziewiąty: jaki jest (są) rynek(ki) właściwy(e) produktowo i geograficznie? (2) Krok dziesiąty: czy udziały w rynku właściwym przekraczają 30%? E. Blok czwarty: ocena właściwa porozumienia. (1) Krok jedenasty: czy porozumienie wertykalne zawiera najpoważniejsze ograniczenia konkurencji (klauzule typu hardcore)? (2) Krok dwunasty: czy porozumienie wertykalne zawiera ograniczenia zakazane (wykluczone) na mocy rozporządzenia? F. Blok piąty: niestosowanie i wycofanie wyłączenia. (1) Krok trzynasty: czy Komisja przyjęła rozporządzenie stanowiące, że wyłączenie grupowe nie ma zastosowania do porozumienia wertykalnego? (2) Krok czternasty: czy Komisja lub krajowy organ ochrony konkurencji wycofał wyłączenie grupowe? G. Praktyczne wnioski. Rozdział 3. Artykuł 2 ust. 1: zakres zastosowania rozporządzenia 330/2010. A. Zarys ogólny. B. Krok pierwszy: co najmniej dwa przedsiębiorstwa. (1) Przedsiębiorstwo. (2) Wymóg udziału w praktyce przynajmniej dwóch niezależnych przedsiębiorstw. (3) Maksymalna liczba przedsiębiorstw biorących udział w praktyce. (4) Podsumowanie. C. Krok drugi: porozumienie wertykalne. (1) Wstęp. (2) Porozumienia i praktyki uzgodnione. (3) Przedsiębiorstwa działające na różnych szczeblach obrotu. (4) Porozumienia lub praktyki uzgodnione określające warunki zakupu, sprzedaży lub odsprzedaży niektórych towarów lub usług. (5) Podsumowanie. D. Krok trzeci: wpływ na handel między państwami członkowskimi. (1) Szczególne znaczenie przesłanki wpływu porozumienia na handel między państwami członkowskimi. (2) Przesłanka wpływu na handel a zakres terytorialny zastosowania unijnego prawa konkurencji. (3) Zastosowanie przesłanki wpływu na handel do porozumień wertykalnych. (4) Porozumienia wertykalne, które wpływają na handel między państwami EOG w stopniu odczuwalnym. (5) Podsumowanie. E. Krok czwarty: ograniczenia wertykalne. (1) Ograniczenia zakazane ze względu na cel lub skutek. (2) Wymóg odczuwalności. (3) Inne przesłanki wyłączające zastosowanie art. 101 ust. 1 TFUE. (4) Podsumowanie. Rozdział 4. Artykuł 2 ust. 2–5: ograniczenia zakresu zastosowania rozporządzenia 330/2010. A. W skrócie. B. Krok piąty: porozumienia z udziałem związku przedsiębiorstw. (1) Wstęp. (2) Sprzedaż detaliczna. (3) Próg obrotów. (4) Dwuetapowa kontrola. (5) Praktyczne podsumowanie. C. Krok szósty: rola praw własności intelektualnej. (1) Wstęp. (2) Przesłanki zastosowania wyłączenia grupowego do porozumień zawierających postanowienia o PWI. (3) Znaki towarowe, prawa autorskie i know-how. (4) Praktyczne podsumowanie. D. Krok siódmy: porozumienia pomiędzy przedsiębiorstwami konkurującymi. (1) Wstęp. (2) Zasada: porozumienia pomiędzy konkurentami nie wchodzą w zakres rozporządzenia 330/2010. (3) Wyjątek: dystrybucja „dwutorowa” wchodzi w zakres rozporządzenia 330/2010. (4) Praktyczne podsumowanie. E. Krok ósmy: zakres zastosowania pozostałych rozporządzeń o wyłączeniach grupowych. (1) Wstęp. (2) Relacja pomiędzy rozporządzeniem 330/2010 a rozporządzeniami w sprawie horyzontalnych porozumień kooperacyjnych. (3) Relacja pomiędzy rozporządzeniem 330/2010 a rozporządzeniem 316/2014. (4) Relacja pomiędzy rozporządzeniem 330/2010 a rozporządzeniem w sprawie dystrybucji pojazdów silnikowych. (5) Praktyczne podsumowanie. Rozdział 5. Artykuł 3: udział w rynku. A. W skrócie. B. Wprowadzenie reguły związanej z progami udziału w rynku. C. Krok dziewiąty: definicja rynku właściwego. (1) Definicja rynku właściwego. (2) Definicja rynku właściwego dostawcy. (3) Definicja rynku właściwego nabywcy. (4) Podsumowanie. D. Krok dziesiąty: obliczanie udziałów w rynku. (1) Udział rynkowy w ujęciu wartościowym i ilościowym. (2) Udziały rynkowe przedsiębiorstw powiązanych i joint ventures. (3) Udział rynkowy a produkcja wewnętrzna (in-house production). (4) Podsumowanie. E. Zastosowanie progów udziału rynkowego stron porozumienia. (1) Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia 330/2010: porozumienia dwustronne. (2) Artykuł 3 ust. 2 rozporządzenia 330/2010: porozumienia wielostronne. (3) Podsumowanie. Rozdział 6. Artykuł 4: najpoważniejsze ograniczenia konkurencji. A. W skrócie. B. Pojęcie najpoważniejszych ograniczeń. (1) Uwagi ogólne. (2) Nałożenie ograniczenia typu hardcore. (3) Ograniczenie konkurencji zakazane „ze względu na cel”. (4) Podsumowanie. C. Zakres terytorialny zastosowania art. 4 rozporządzenia 330/2010. (1) Uwagi ogólne. (2) Podsumowanie. D. Artykuł 4 lit. a – ustalanie cen odsprzedaży. (1) Zakaz ustalania cen odsprzedaży. (2) Zagrożenia dla konkurencji wywołane ustalaniem cen odsprzedaży. (3) Metody ustalania cen odsprzedaży. (4) Ceny rekomendowane i ceny maksymalne. (5) Podsumowanie. E. Artykuł 4 lit. b – ograniczenia terytorialne i podmiotowe. (1) Wstęp. (2) Zakaz ograniczeń terytorialnych i podmiotowych. (3) Wyjątek pierwszy: ograniczenia sprzedaży aktywnej. (4) Wyjątek drugi: ograniczenia podmiotowe nakładane na hurtowników. (5) Wyjątek trzeci: ograniczenie sprzedaży na rzecz dystrybutorów nieautoryzowanych w systemie dystrybucji selektywnej. (6) Wyjątek czwarty: ograniczenia sprzedaży komponentów. (7) Podsumowanie. F. Ograniczenia terytorialne i podmiotowe w systemie dystrybucji selektywnej. (1) Uwagi ogólne. (2) Wnioski praktyczne. (3) Podsumowanie. G. Ograniczenia sprzedaży komponentów. (1) Uwagi ogólne. (2) Podsumowanie. Rozdział 7. Artykuł 5: ograniczenia zakazane (wykluczone). A. Zarys ogólny. B. Pojęcie ograniczeń zakazanych (wykluczonych). C. Zakazy konkurowania nieobjęte art. 101 ust. 1 TFUE. D. Uregulowania rozporządzenia 330/2010 dotyczące zakazów konkurencji. (1) Zakazy konkurowania w okresie obowiązywania porozumienia. (2) Minimalny próg wielkościowy. (3) Wyznaczone źródło zaopatrzenia. (4) Zakazy konkurowania obowiązujące po wygaśnięciu porozumienia. (5) Zakazy konkurowania nałożone na członków sieci dystrybucji selektywnej (bojkot). (6) Podsumowanie. E. Skutki niespełnienia warunków wyłączenia grupowego na podstawie rozporządzenia 330/2010. (1) Skutki dla pozostałych postanowień porozumienia (rozdzielność). (2) Skutki dla zakazu konkurowania. (3) Klauzula salwatoryjna. (4) Podsumowanie. Rozdział 8. Artykuł 6 rozporządzenia 330/2010 (zaprzestanie stosowania rozporządzenia) oraz art. 29 rozporządzenia 1/2003 (wycofanie wyłączenia grupowego). A. Wstęp. (1) Związek pomiędzy rozporządzeniem wyłączeniowym i art. 101 ust. 3 TFUE. (2) Prawne instrumenty modyfikujące wyłączenie grupowe. B. Zaprzestanie stosowania rozporządzenia wyłączeniowego. (1) Równoległe sieci umów zawierających ograniczenia wertykalne. (2) Reguła 50%. (3) Okres przejściowy. (4) Nieretroaktywność rozporządzenia. (5) Rozporządzenie Komisji jako forma zaprzestania stosowania rozporządzenia wyłączeniowego. C. Wycofanie wyłączenia grupowego. (1) Porozumienia jednostkowe. (2) Wycofanie wyłączenia przez Komisję lub krajowy organ ochrony konkurencji. (3) Nieretroaktywność decyzji o wycofaniu wyłączenia. (4) Brak skutku dla przyszłych porozumień. (5) Procedura wycofania wyłączenia. Rozdział 9. Najczęściej spotykane modele dystrybucji. A. Zarys ogólny. (1) Dystrybucja. (2) Dostawa i podwykonawstwo. (3) Dystrybucja internetowa. B. Dystrybucja selektywna. (1) Pojęcie. (2) Ochrona terytorialna dystrybutora. (3) Terytorialne ograniczenia działalności dystrybutora. (4) Przydział klientów. (5) Ograniczenia podmiotowe (dotyczące klientów lub grup klientów). (6) Zakaz konkurowania i narzucanie ilości zakupu. (7) Wyłączność dostaw. (8) Wyłączność zakupu. C. Dystrybucja nieselektywna. (1) Wstęp. (2) Ochrona terytorialna. (3) Ograniczenia terytorialne. (4) Przydział klientów. (5) Ograniczenia podmiotowe (dotyczące klientów lub kręgów klientów). (6) Zakaz konkurowania i narzucanie ilości zakupu. (7) Wyłączność dostaw. (8) Wyłączność zakupu. D. Wybór pomiędzy dystrybucją selektywną a nieselektywną. (1) Wstęp. (2) Czynniki niemające znaczenia dla wyboru pomiędzy dystrybucją selektywną a nieselektywną. (3) Czynniki mające znaczenie dla wyboru pomiędzy dystrybucją selektywną a nieselektywną. (4) Podsumowanie. E. Franchising. (1) Wstęp. (2) Definicja franchisingu na tle rozporządzeń o wyłączeniu grupowym. (3) Uregulowanie porozumień franchisingowych w rozporządzeniu o wyłączeniu grupowym. (4) Znaczenie art. 2 ust. 3 rozporządzenia 330/2010 (wzajemne oddziaływanie pomiędzy rozporządzeniem o wyłączeniu grupowym a zawartymi w porozumieniu franchisingowym postanowieniami dotyczącymi praw własności intelektualnej). (5) Szczególne ograniczenia, które pozostają poza zakresem art. 101 ust. 1 TFUE. (6) Podsumowanie. F. Agencja. (1) Wstęp. (2) Definicja agencji. (3) Charakter i poziom ryzyk. (4) Ocena porozumienia agencyjnego z punktu widzenia prawa ochrony konkurencji. (5) Podsumowanie. G. Dostawy przemysłowe i podwykonawstwo. (1) Definicja. (2) Czy zobowiązania o wyłącznym wykorzystaniu oraz wyłącznej dostawie mieszczą się w zakresie art. 101 ust. 1 TFUE? (3) Czy zobowiązania do wyłącznego wykorzystania i do wyłącznej dostawy w porozumieniu o podwykonawstwie są objęte rozporządzeniem o wyłączeniu grupowym? (4) Czy zobowiązania do wyłącznego wykorzystania oraz do wyłącznej dostawy w porozumieniu o dostawie lub o podwykonawstwie mogą skorzystać z wyłączenia indywidualnego na podstawie art. 101 ust. 3 TFUE? (5) Podsumowanie. H. Handel internetowy. (1) Wstęp. (2) Czy dostawca może zakazać nabywcy prowadzenia sprzedaży przez Internet? (3) Czy dostawca może ograniczyć nabywcy prowadzenie sprzedaży internetowej? (4) Czy dostawca może w inny sposób ograniczyć swoim nabywcom możliwość prowadzenia sprzedaży przez Internet? (5) Jak dostawca może chronić wizerunek swoich produktów, które są sprzedawane przez Internet? (6) Jak ustalać ceny w sprzedaży internetowej? Część III. Porozumienia wertykalne poza zakresem rozporządzenia 330/2010 Rozdział 10. Wymiar ekonomiczny i samoocena porozumień wertykalnych. A. Zarys ogólny. B. Nadrzędne zasady rządzące samooceną. C. Ramy analityczne. (1) Ocena z perspektywy art. 101 ust. 1 TFUE. (2) Ocena z perspektywy art. 101 ust. 3 TFUE. (3) Podejście praktyczne. D. Pozytywne i negatywne skutki ograniczeń wertykalnych. (1) Negatywne skutki ograniczeń wertykalnych. (2) Pozytywne skutki ograniczeń wertykalnych. E. Wskazówki w wytycznych w sprawie ograniczeń wertykalnych. (1) Dystrybucja wyłączna. (2) Dystrybucja selektywna. (3) Franchising. (4) Jednomarkowość. (5) Wyłączny przydział klientów. (6) Wyłączność dostaw. (7) Opłaty za dostęp wnoszone z góry. (8) Porozumienia dotyczące zarządzania kategoriami produktów. (9) Sprzedaż wiązana. (10) Ograniczenia cen odsprzedaży. (11) Kombinacje. (12) Podsumowanie. Część IV. Dystrybucja pojazdów samochodowych. Rozdział 11. Dystrybucja pojazdów samochodowych. A. Wprowadzenie. B. Ogólne omówienie obowiązującego wyłączenia grupowego. (1) Zarys ogólny. (2) Struktura analizy. C. Pozycja poszczególnych uczestników rynku. (1) Producenci pojazdów samochodowych. (2) Autoryzowani importerzy. (3) Autoryzowani dealerzy (dystrybutorzy). (4) Niezależni dealerzy (dystrybutorzy). (5) Autoryzowane warsztaty. (6) Niezależne warsztaty. (7) Autoryzowani dystrybutorzy. (8) Niezależni dystrybutorzy. D. Dystrybucja pojazdów samochodowych. (1) Wprowadzenie. (2) Definicja rynku i udziały rynkowe. (3) Reżim wyłączenia grupowego. (4) Samoocena. E. Świadczenie usług posprzedażnych. (1) Wprowadzenie. (2) Definicja rynku i udziały rynkowe. (3) Reżim wyłączenia grupowego. (4) Samoocena. F. Dystrybucja części zamiennych. (1) Wprowadzenie. (2) Definicja rynku i udziały rynkowe. (3) Reżim wyłączenia grupowego. (4) Samoocena. G. Praktyczne podsumowanie. Część V. Specyfika polskiego prawa konkurencji w umowach dystrybucyjnych. Rozdział 12. Porozumienia wertykalne w polskim prawie konkurencji. A. W skrócie. B. Polskie i unijne prawo konkurencji. (1) Źródła prawa. (2) Postępowanie przed Prezesem UOKiK dotyczące porozumień wertykalnych. (3) Regulacje porozumień wertykalnych w sektorze rolno-spożywczym. C. Specyfika polskiej praktyki antymonopolowej w odniesieniu do porozumień wertykalnych. (1) Decyzje Prezesa UOKiK. (2) Orzecznictwo sądowe – podsumowanie. D. Pojęcie porozumienia wertykalnego i pojęcia pokrewne. (1) Porozumienia a art. 6 u.o.k.k. (2) Porozumienie wertykalne. (3) Porozumienie dystrybucyjne. (4) Dystrybutor. (5) Rodzaje dystrybucji. (6) Porozumienia dystrybucyjne a umowy agencyjne. (7) Porozumienia typu hub-and-spoke. E. Strony porozumienia: dwóch lub więcej przedsiębiorców. (1) Legalna definicja przedsiębiorcy. (2) Adresaci decyzji Prezesa UOKiK. (3) Zakres podmiotowy wyłączenia grupowego: § 5 i 6 r.w.p.w. F. Najpoważniejsze ograniczenia konkurencji: § 11 r.w.p.w. (1) Wprowadzenie. (2) Klauzule cenowe. (3) Pozostałe najpoważniejsze ograniczenia konkurencji. G. Klauzule niedozwolone: § 12 r.w.p.w. H. Inne ograniczenia w umowach dystrybucyjnych oceniane przez Prezesa UOKiK. I. Próg udziału w rynku. (1) Rozporządzenie wyłączające. (2) Ustawowe wyłączenie dla porozumień de minimis. J. Wyłączenia indywidualne spod zakazu porozumień dla porozumień wertykalnych. (1) Przesłanki wyłączenia indywidualnego. (2) Podejście ekonomiczne wobec porozumień wertykalnych. K. Podsumowanie. Bibliografia. Indeks rzeczowy. Autorzy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawny model regulacji sektorowej / Waldemar Hoff. - Warszawa : Difin, 2008. - 302 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7251-833
Subject
1. Regulacja jako przedmiot badań. 2. Uznanie regulacyjne jako element prawnego modelu regulacji. 3. Niezależność organów regulacyjnych jako element prawnego modelu regulacji. 4. Problem prawnych form właściwych tylko regulacji. 5. Wnioski końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again