Source
Książki
(18)
IBUK Libra
(1)
ebookpoint BIBLIO
(1)
Form of Work
Książki
(16)
Publikacje naukowe
(3)
E-booki
(2)
Czasopisma
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(13)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(13)
Author
Grzybczyk Katarzyna
(2)
Maryniak Łukasz
(2)
Abgarowicz Grzegorz
(1)
Abgarowicz Inga
(1)
Ambachtsheer Keith P
(1)
Baran Beata
(1)
Barta Janusz (1947-2021)
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Błaś Adam (1946- )
(1)
Cebul Krzysztof
(1)
Complak Krystian
(1)
Czarny Elżbieta
(1)
Czermińska Małgorzata
(1)
Duraj Tomasz
(1)
Ezra D. Don
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Folfas Paweł
(1)
Garlińska-Bielawska Joanna
(1)
Gołba Łukasz
(1)
Grygutis Jakub
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Góralczyk Wojciech (1951- )
(1)
Hataley Todd (1963- )
(1)
Iwanek Jan
(1)
Jaskiernia Jerzy (1950- )
(1)
Jurewicz Marcin
(1)
Kondratiewa-Bryzik Lena
(1)
Kölling Mario
(1)
Kubies Wacław
(1)
Kuźnar Andżelika
(1)
Leuprecht Christian (1973- )
(1)
Lityński Adam (1940- )
(1)
Menkes Jerzy
(1)
Napiórkowski Maciej
(1)
Odrobina Anna
(1)
Osiński Joachim
(1)
Pera Bożena
(1)
Pera Jacek
(1)
Pikuła Norbert (1975- )
(1)
Plasota Tomasz
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Połeć Bartłomiej
(1)
Poździoch Stefan
(1)
Przybylski Andrzej W
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sokolewicz Wojciech
(1)
Stawnicka Jadwiga
(1)
Stańdo-Kawecka Barbara
(1)
Strug Ewa
(1)
Suska Magdalena
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Szypulewska-Porczyńska Alina
(1)
Uniwersytet Opolski. iluzje czy rzeczywistość? Socjologiczne studium przypadku na przykładzie Kongresu Polonii Kanadyjskiej
(1)
Wachnik Monika
(1)
Włodarczyk Cezary (1946- )
(1)
Zawiślińska Izabela
(1)
Śliz Anna
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(4)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(19)
unknown (-cn)
(1)
Language
Polish
(19)
English
(1)
Subject
Kanada
(4)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Ochrona danych osobowych
(2)
Służba zdrowia
(2)
Adaptacja zawodowa
(1)
Antyterroryzm
(1)
Banki hipoteczne
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Brexit
(1)
Controlling
(1)
Diagnostyka prenatalna
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Dzielnicowi
(1)
Dłużnicy
(1)
Ekonomia
(1)
Ekorozwój
(1)
Eksport
(1)
Federalizm
(1)
Foresight
(1)
Francja
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Groot, Hugo de (1583-1645)
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Hipoteka
(1)
Hiszpania
(1)
Informacje niejawne
(1)
Innowacje
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Internet
(1)
Irlandia
(1)
Irlandia Północna (Wielka Brytania)
(1)
Izolacjonizm (politologia)
(1)
Jednolity rynek Unii Europejskiej
(1)
Kampania wyborcza samorządowa
(1)
Kobieta
(1)
Kongres Polonii Kanadyjskiej
(1)
Konkurencja
(1)
Konkurencyjność
(1)
Kraje gospodarczo rozwinięte
(1)
Kredyt hipoteczny
(1)
Kryzys finansowy
(1)
Locke, John (1632-1704)
(1)
Marketing
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
NAFTA (organizacja)
(1)
Nanotechnologia
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niemcy
(1)
Normalizacja
(1)
Odmienność kulturowa
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Organizacje polonijne
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Parlament
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka migracyjna
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Polityka naukowa
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Postępowanie dyscyplinarne
(1)
Postępowanie egzekucyjne
(1)
Prace badawczo-rozwojowe
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawa i wolności obywatelskie
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo do informacji
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo do nauki
(1)
Prawo do ochrony zdrowia
(1)
Prawo do prywatności
(1)
Prawo do sądu
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo medyczne
(1)
Prawo spółdzielcze
(1)
Prawo urzędnicze
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prekariat
(1)
Produktywność pracy
(1)
Protekcjonizm
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1901-
(1)
1901-2000
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Kanada
(6)
Niemcy
(4)
Stany Zjednoczone (USA)
(4)
Wielka Brytania
(4)
Polska
(3)
Holandia
(2)
Afryka Południowa
(1)
Afryka Zachodnia
(1)
Ameryka Północna
(1)
Azja
(1)
Azja Wschodnia
(1)
Brazylia
(1)
Chiny
(1)
Czechy
(1)
Francja
(1)
Hiszpania
(1)
Indie
(1)
Irlandia
(1)
Japonia
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Meksyk
(1)
Szwajcaria
(1)
Szwecja
(1)
Słowacja
(1)
Węgry
(1)
Włochy
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(2)
Case study (studium przypadku)
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Raport z badań
(1)
Studium przypadku (case study)
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Historia
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Psychologia
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
20 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-8019-139-6
The Inter-American System of Human Rights Protection: birth and evolution; Two Roles of Constitutional and International Courts Protecting Human Rights; Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka jako jeden z elementów panamerykańskiego systemu ochrony praw człowieka; Aksjologiczne uwarunkowania modelu jurysdykcji Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka (analiza teoretycznoprawna); Sprawa Abella przeciwko Argentynie- przykład interakcji między prawem międzynarodowym praw człowieka a międzynarodowym prawem humanitarnym w decyzjach Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka; Prawo do petycji w międzyamerykańskim systemie ochrony praw człowieka; Countries of the Andean Region: Neo-constitutionalism of XXI century and New Models of Human Rights; Zapewnienie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych w latach 1796-1800 jako przesłanka ograniczania wolności i praw jednostki; Federalizm a ochrona praw człowieka w Stanach Zjednoczonych; Zagrożenia praw człowieka w Stanach Zjednoczonych - przyczyny i konsekwencje; Stereotyp etniczny a ochrona praw człowieka w USA; Prawa i wolności osobiste w Stanach Zjednoczonych Ameryki; Horyzontalny wymiar praw i wolności jednostki w USA. Uwagi na tle orzecznictwa amerykańskiego Sądu Najwyższego; Prawnonaturalne fundamenty europejskiego oraz amerykańskiego systemu ochrony praw człowieka; Wolność wypowiedzi w europejskich oraz północnoamerykańskich systemach prawnych; Przesłanki ograniczenia wolności słowa w świetle europejskich i amerykańskich regulacji prawnych; Prawo do informacji a prawo autorskie w perspektywie europejskiej i amerykańskiej; Die Bedeutung der Grundrechte der USA für die europäische Verfassungsstaatlichkeit; Stosunki państwo-Kościół w modelach ochrony praw człowieka: europejskim i amerykańskim; Separation of Church and State and Religious Freedom - Complementary or Conflicting Concepts? Some Remarks on the U.S. and the European Tradition; Prozelityzm w ujęciu międzynarodowych standardów wolności sumienia i wyznania na przykładzie Europy i USA; Transatlantycka lekcja prawa antydyskryminacyjnego - wybrane zagadnienia; Amerykańska koncepcja „Prawa do prywatności” jako fundament prawnej ochrony danych osobowych; Prawo do prywatności w Internecie - kolizja między amerykańskim i europejskim modelem ochrony; Orwellowski system nadzoru - inwigilacja społeczeństwa w sieci a ochrona prywatności. Analiza „afery Snowdena” w polskiej prasie; Prawo do nauki jako jedno z podstawowych praw człowieka na przykładzie Stanów Zjednoczonych; Skarga konstytucyjna w europejskim oraz amerykańskim modelu ochrony praw człowieka; Sądowe środki ochrony praw człowieka w Stanach Zjednoczonych Ameryki na przykładzie systemu sądownictwa stanowego oraz federalnego; Prawo do sądu a obligatoryjność mediacji w amerykańskim systemie prawnym; Przesłuchanie kognitywne jako przejaw ochrony małoletniego pokrzywdzonego w świetle standardów amerykańskich; The right to compensation for false arrest in the United States; Instytucjonalne i rodzinne formy opieki zastępczej nad dzieckiem - ochrona jego praw według przepisów prawa krajowego, europejskiego i systemu amerykańskiego; Amerykański system ochrony praw człowieka - podejście Stanów Zjednoczonych do kwestii ochrony praw człowieka na przykładzie ochrony prawa do życia i walki z terroryzmem; Wolność jednostki a zagrożenie terroryzmem w ujęciu Sądu Najwyższego USA; Problemy ochrony danych wrażliwych we współpracy antyterrorystycznej UE i USA; Przechwytywanie rozmów telefonicznych (Europejsko-amerykańskie pojęcie ochrony praw człowieka); Американская и европейская модели защиты права на здоровье; Prawo do świadczeń medycznych w prawie Unii Europejskiej i w prawie Stanów Zjednoczonych Ameryki; Wybrane aspekty ochrony praw migrantów nieregularnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki; Sytuacja rdzennej ludności i ochrona jej praw na tle zmian zachodzących na Dalekiej Północy; Model ochrony praw człowieka w Kanadzie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVII. Zeszyt 2)
Subject
Trump, Donald (1946- ) NAFTA (organizacja) Unia Europejska (UE) Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) Izolacjonizm (politologia) Polityka zagraniczna Polityka międzynarodowa Brexit Eksport Konkurencyjność Gospodarka narodowa Handel zagraniczny Integracja gospodarcza Handel międzynarodowy Umowy międzynarodowe gospodarcze Polityka migracyjna Prawa i obowiązki obywatelskie Polityka gospodarcza Przemysł motoryzacyjny Wartość dodana Jednolity rynek Unii Europejskiej Rynek finansowy Prace badawczo-rozwojowe Innowacje Polityka naukowa Nanotechnologia Prawo wspólnotowe europejskie Pracownicy samorządowi Kampania wyborcza samorządowa Odpowiedzialność dyscyplinarna Prawo urzędnicze Straż graniczna Postępowanie dyscyplinarne Prawo do sądu Przetwarzanie danych Ochrona danych osobowych Prawo cywilne Dzielnicowi Poczucie bezpieczeństwa Bezpieczeństwo publiczne Antyterroryzm Bezpieczeństwo narodowe Strajki Służba zdrowia Zbiorowe stosunki pracy Adaptacja zawodowa Spółdzielnia pracy Spółdzielczość rolnicza Spółdzielczość produkcyjna Prawo spółdzielcze Dłużnicy Wyjawienie majątku Postępowanie egzekucyjne Wierzyciele Odpowiedzialność cywilna Diagnostyka prenatalna Prawo do ochrony zdrowia Płód Zdolność prawna Prekariat Zatrudnienie elastyczne Umowa o pracę na czas nieokreślony Bezpieczeństwo społeczne Azja Chiny Stany Zjednoczone (USA) Kanada Czechy Niemcy Słowacja Węgry Wielka Brytania Kraje rozwijające się Afryka Zachodnia Kraje Unii Europejskiej Azja Wschodnia Polska
Zawiera: THE INSTITUTIONALIZATION OF COOPERATION IN THE TRANSATLANTIC AREA: USA-Asia Relations in the Time of Trump's Administration; Will the Atlantic Bridge Withstand Shocks?; Changes in the export competitiveness of the Visegrad Group and Germany in years 2004-2014 - Is there convergence?. LEGAL-ECONOMIC ASPECTS OF THE EU OPERATION: Brexit and its Potential Effects on Trade Between the European Union and Selected Countries; The European Union's and Great Britain's Trade Relations with Selected Developing Countries in the Context of Brexit; European Union - West Africa Trade Relations: with or without Economi Partnership Agreement (EPA); Debate on Issues Concerning the EU Citizens' Rights after Brexit; The economic position of the European Union in the contemporary world. The risk-based perspective; Poland in International Production Networks of Automotive Industry; Integration of Financial Markets in the European Union after 2018; The European Union in Globsl Research and Development. The balance and prospects; The Precautionary Principle as the Basis fo Legal Regulations in the Field of Nanotechnology. PUBLIC LAW ISSEUES: Effects of Involvement of Self-Government Employees in Local Election Campaigns; Selected Problems of Disciplinary Proceedings in the Case of Border Guard Officers in the Perspctive of Standards of Human Rights; Consent for Personal Data Processing in Digital Environment According to GDPR; The Characteristics of an Institution of a Police Community Support Officer (PCSO) in the Light of Legal and Political Changes; Statutory Regulations in the Field of Anti-terrorist Activities in Poland. Notes on the Special Use of Weapons. PRIVATE LAW ISSUES: The Right to Strike in Health Service; Candidate Internship in Cooperatives and Agricultural Cooperatives; Ways of Obtaining Information about the Debtor's Assets in Court Enforcement Proceedings; Liability for Prenatal Injuries in the Context of the Protection of the Rights of Conceived Children; Employment Security under Polish Law - Consderations Based on the Concept of Precariat by G. Standing. REPORTS: A Report on the "Legal Standards - Social and Cultural Standards. Case Studies" Conference in Cracow, 16-17 September 2017; A Report from the "Europe in the World: The Time of Breaktrough"Scientific Conference, Warsaw, 6 October, 2017; Report on the Internationa; Scientific Conference of the 2nd Central European Forum on Law and Administration "Judicial Protection of Individual Rights in Central European Countries - Current Experience and Trends". REVIEWS: Arkadiusz Bereza. The Supreme Court 1917-2017. Presidents, Judges, Prosecutors of the Supreme Court. Published by: The Supreme Court in Warsaw. Wasaw 2017, pp.671; Marcin Łysko. The Works on the Codification of the Substantive Misdemeanors Law in People's Poland (1960-1971), Wydawnictwo Temida2, Białystok 2016, pp.351. CHRONICLE: On the Activity of the Faculty of Administation and Law at Humanitas University.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Finanse i inwestycje)
ISBN: 83-88597-21-3
Fundusze emerytalne jako przedsięwzięcia finansowe: nowy paradygmat doskonałości, Co każdy zarządzający funduszem emerytalnym powinien wiedzieć, Zarządzanie funduszem emerytalnym, Idealne zarządzanie funduszem emerytalnym w praktyce. Cztery przykłady z życia gospodarczego USA i Kanady ostatnich lat, Fundusze emerytalne w XXI wieku: trzy podstawowe kwestie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-226-3398-4

W dniu 21 września 2017 r. tymczasowo weszła w życie budząca liczne kontrowersje Kompleksowa Umowa Gospodarczo-Handlowa (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA), porozumienie handlowe zawarte pomiędzy Unią Europejską a Kanadą.

Głównym celem CETA jest likwidacja barier i ograniczeń w stosunkach gospodarczych łączących przedsiębiorstwa działające po obu stronach Atlantyku. Szacuje się, że porozumienie doprowadzi do zniesienia 98% (docelowo 99%) ceł pobieranych przy wymianie handlowej dokonywanej pomiędzy Kanadą i UE. Ponadto, CETA ma również m. in. ułatwić przedsiębiorcom inwestowanie w Kanadzie i ubieganie się o udzielenie zamówień publicznych w tym państwie, otworzyć rynek kanadyjski na europejskie produkty oraz przynieść wymierne korzyści dla konsumentów. Mimo to niektóre postanowienia porozumienia budzą liczne wątpliwości przedsiębiorców i konsumentów, a sam proces podpisania umowy wywołał liczne protesty.

Niniejsza monografia stanowi głos w dyskusji, wskazujący na potencjalne korzyści płynące z przyjęcia CETA, ale także rozważający ewentualne zagrożenia, jakie mogą wyniknąć ze stosowania poszczególnych jej postanowień dla podmiotów działających na rynku europejskim i kanadyjskim.

This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
E-book
In basket
ISBN: 978-83-226-3398-4

W dniu 21 września 2017 r. tymczasowo weszła w życie budząca liczne kontrowersje Kompleksowa Umowa Gospodarczo-Handlowa (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA), porozumienie handlowe zawarte pomiędzy Unią Europejską a Kanadą. Głównym celem CETA jest likwidacja barier i ograniczeń w stosunkach gospodarczych łączących przedsiębiorstwa działające po obu stronach Atlantyku. Szacuje się, że porozumienie doprowadzi do zniesienia 98% (docelowo 99%) ceł pobieranych przy wymianie handlowej dokonywanej pomiędzy Kanadą i UE. Ponadto, CETA ma również m. in. ułatwić przedsiębiorcom inwestowanie w Kanadzie i ubieganie się o udzielenie zamówień publicznych w tym państwie, otworzyć rynek kanadyjski na europejskie produkty oraz przynieść wymierne korzyści dla konsumentów. Mimo to niektóre postanowienia porozumienia budzą liczne wątpliwości przedsiębiorców i konsumentów, a sam proces podpisania umowy wywołał liczne protesty. Niniejsza monografia stanowi głos w dyskusji, wskazujący na potencjalne korzyści płynące z przyjęcia CETA, ale także rozważający ewentualne zagrożenia, jakie mogą wyniknąć ze stosowania poszczególnych jej postanowień dla podmiotów działających na rynku europejskim i kanadyjskim.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Sejmowa / Kancelaria Sejmu ; red. nauk Leszek Garlicki)
ISBN: 83-7059-397-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61520-30-6
1. Determinanty zarządzania ryzykiem w Polsce: System zarządzania kryzysowego; Pozostałe regulacje w zakresie zarządzania ryzykiem; 2. Kompetencje administracji publicznej w zakresie zarządzania ryzykiem: Przegląd zadań administracji publicznej; Procesy krytyczne dla zadań administracji publicznej; Analiza potrzeb organów zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli systemu w zakresie oceny ryzyka; 3. Normy z zakresu zarządzania ryzykiem: Norma PN-ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem - zasady i wytyczne; Norma PKN-ISO Guide 73 zarządzanie ryzykiem - terminologia; Norma IEC/FDIS 31010 Risk management - Risk assessment techniques; NormaBS ISO 22301:2012 Bezpieczeństwo powszechne - Systemy zarządzania Ciągłością działania; Norma BS 11200:2014 zarządzanie kryzysowe - Wytyczne i dobre praktyki; Metodyki analizy ryzyka stosowane w innych krajach: Szwecja; Niemcy; Irlandia; Kanada; Holandia; Wielka Brytania; Komparatystyka metodyk analizy ryzyka stosowanych w wybranych krajach; 5. Metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu ryzykiem: Identyfikacja zagrożeń; szacowanie ryzyka; Akceptowalność; Prezentacja ryzyka; 6. Zastosowanie metody foresight; Charakterystyka narzędzia zastosowanego w badaniu foresight; Systematyczne omówienie wyników badania; 7. Metodyka zarządzania ryzykiem na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego: definicje pojęć użytych w metodyce; Przygotowanie organizacji do wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem; Proces zarządzania ryzykiem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Parlament Kanady / oprac. i przekł Krystian Complak. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1999. - 275 s. : tab. ; 20 cm.
ISBN: 83-7059-317-8
Subject
Cz. I Ogólna ch-ka parlamentu Kanady: Zwierzchnictwo parlamentu; Miejsce parlamentu w systemie władzy; Wyborcy a ugrupowania polityczne; System wyborczy; System partyjny a parlament; Wynagrodzenie i warunki pracy parlamentarzystów; Ch-ka członków izby gmin; Konwenanse parlamentarne; Języki urzędowe Kanady w procesie ustawodawczym; Parlamentarzysta i jego zależność; Kształtowanie polityki państwa przez parlament; Odpowiedzialność parlamentarna; Reforma parlamentarna. Cz. II Instytucje i procedury Izby Gmin: Spiker, zastępca spikera i kancelaria izby gmin; Otwarcie parlamentu i początek sesji; Adres w odpowiedzi na mowę tronową Przywilej parlamentarny; Kworum; Codzienne czynności Izby Gmin; Bieżące sprawy parlamentarne; Składanie sprawozdań, wykazów i dokumentów; Codzienna procedura zamknięcia obrad; Podejmowanie decyzji; Postępowanie ustawodawcze; Zasady prowadzenia debaty; Postępowanie w sprawach finansów publicznych; Komisje; Projekty ustaw i wnioski posłów niewchodzących w skład rządu; Organy publikacyjne izby gmin; Zamknięcie sesji i rozwiązanie Izby Gmin; Zwołanie nadzwyczajnych obrad izby Cz. III Senat: Ogólna ch-ka Senatu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Skrypty Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 550)
ISBN: 83-226-0889-6
1. zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 2. Stany Zjednoczone Ameryki, 3. Republika Federalna Niemiec, 4. Francja, 5. Hiszpania, 6. Irlandia, 7. Kanada
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7850-946-2
1. Życie osób starszych w czasach zmiany społecznej; 2. Metodologiczne podstawy badań własnych; 3. Poczucie sensu życia seniorów z Polski i Polonii Kanadyjskiej; 4. Sens życia w starości - edukacyjne tropy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 4)
Cz. I Współczesne problemy ekonomii i polityki ekonomicznej: 1.Konkurencje jako podstawa systemu gospodarczego w doktrynie Fridricha Augusta von Hayeka, 2.Wybrane czynniki zmian wydajności pracy w sektorze publicznym i prywatnym, 3.Przedstawicielstwo pracownicze w polskich radach nadzorczych, 4.Zasada zrównoważonego rozwoju jako priorytet polskiej polityki społecznej i gospodarczej oraz jako zasada ogólna systemu prawa, 5.Przyczyny protekcjonizmu rolnego w Polsce w okresie transformacji systemowej. Cz. II Orientacja marketingowa : 1.Orienatacja marketingowa a rozumienie strategii marketingowej, 2.Pozycjonowanie przedsiębiorstwa poprzez kreatywne kształtowanie wizerunku rynkowego, 3.Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorców, 3.Idea tożsamości firmy - koncepcja Corporate Identity, 5.Pozyskiwanie inwestorów zagranicznych jako ważny element strategii rozwoju gospodarczego miasta Glasgow. Cz. III Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw: 1.Różnice w krajowych systemach rachunkowości oraz jej harmonizacja i standaryzacja, 2.Analiza kosztów przedsiębiorstwa w układzie rodzajowym, 3.Ocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw budowlanych określana za pomocą rozmytej metody analizy skupień, 4.Problem implementacji controllingu operatywnego i jego informatyzacja we współczesnym przedsiębiorstwie, 5.Analiza punktów krytycznych jako narzędzie wyboru optymalnej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Cz.IV Problemy politologii: 1.O pojęciu potęgi państw (jednostek politycznych), 2.Grupy narodowe i etniczne a polityka multikulturalizmu w Kanadzie, 3.Altywne wykorzystanie Internetu w polityce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-075-2
1. Prawne gwarancje ochrony praw kobiet- zagadnienia ogólne: Genderowa perspektywa ochrony praw kobiet we współczesnym świecie; Prawnokarna ochrona praw kobiet; Prawa kobiet w systemie aksjologicznym Rady Europy; 2. Prawa kobiet w wybranych państwach: Prawa kobiet w Stanach Zjednoczonych; Prawa kobiet w Wielkiej Brytanii; Prawa kobiet e Kanadzie; Prawa kobiet w Niemczech; Droga do równouprawnienia kobiet w siłach zbrojnych RFN- casus Tanij Kreil; Prawa kobiet w Austrii; Prawa kobiet w Szwajcarii; Prawa kobiet we Włoszech; Prawa kobiet w Hiszpanii; Prawa kobiet we Francji; Prawa kobiet w Szwecji; Women's Rights In Japan; Prawa kobiet w Izraelu; Prawa kobiet w państwach Ameryki Łacińskiej; Prawa kobiet w Turcji, Egipcie i Arabii Saudyjskiej; Prawa kobiet w wybranych państwach afrykańskich; Prawa kobiet w Polsce; Prawa kobiet w Republice Czeskiej; Prawa kobiet w Federacji Rosyjskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-60-0
Cz.I Informacja jako instytucja prawna i przedmiot prawa: 1. Geneza i rozwój prawa do informacji, 2. Prawo informacji - zagadnienia podstawowe, 3. Wykładnia prawa jako źródło informacji w świetle poglądów zachodniej doktryny, 4. Dostęp do informacji publicznej w Kanadzie. Cz.II Informacja w gospodarce i prawie gospodarczym: 1. Udostępnianie z udziałem wyspecjalizowanego pośrednika informacji o zobowiązanich pieniężnych konsumentów i przedsiębiorców, 2. Podstawowe zasady oceny wiarygodności płatniczej przedsiębiorców i konsumentów, 3. Tajemnica przedsiębiorstwa a dostę do informacji o działalności przedsiębiorców, 4. Informacja podatkowa. Cz.III Informacja w prawie pracy: 1. Informacja jako element treści stosunku pracy, 2. Prawo zakładowej organizacji związkowej do żądania od pracodawcy informacji a ochrona informacji dotyczących prawcodawcy i danych osobowych pracownika. Cz.IV Organiczenia prawa do informacji: 1. Charakter prawny umów o zachowanie poufności i kodeksowa ochrona informacji poufnych w trakcie negocjacji. Cz.V Informacja i patologia: 1. Uwarunkowania patologii informacji i drogi jej zwalczania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7526-080-9
Cz. I Geneza i rozwój prawa karnego nieletnich w I połowie XX w.: 1. Modele i systemy postępowania z nieletnimi, 2. Paternalistyczny system traktowania nieletnich w Stanach Zjednoczonych, 3. Rozwój systemów opiekuńczych w innych krajach, 4. Rozwój mieszanych systemów traktowania nieletnich. Cz. II Zmiany w polityce karnej w II połowie XX w.: 1. Upadek resocjalizacyjnego modelu karania, 2. Polityka karna w Stanach Zjednoczonych po upadku ideologii resocjalizacji, 3. Polityka karna w Europie po upadku ideologii resocjalizacji, 4. Rozwój nurtu sprawiedliwości naprawczej. Cz. III Kryzys paternalistycznego sądownictwa dla nieletnich w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie; 1. Krytyka sądownictwa dla nieletnich przez Sąd Najwyższy USA, 2. Zmiany w sposobie traktowania nieletnich sprawców "przestępstw statusu", 3. Równoważenie potrzeb ofiar, sprawców i społeczeństwa, 4. Nieformalne załatwienie sprawy nieletniego (dicersion), 5. Przekazywanie spraw nieletnich sądom karnym, 6. Upodobanie amerykańskich sądów dla nieletnich do sądów karnych, 7. Rezygnacja z opiekuńczego traktowania nieletnich w Kanadzie, 8. Aktualne zasady traktowania nieletnich w Kanadzie. Cz. IV Prawo karne nieletnich w Europie w II połowie XX w.: 1. Rozwój prawa karnego nieletnich do lat osiemdziesiątych XX w., 2. Zmiana koncepcji sądownictwa dla nieletnich; 3. Koncepcja równoważenia interesów ofiar, sprawców i społeczeństwa w austriackiej ustawie z 1988 r., 4. Koncepcja "trzy R": retribution, responsibility, restoration w Anglii i Walii, 5. Środki ochronne i kary stosowane wobec nieletnich w Szwajcarii. Cz. V Ewolucja zasad traktowania nieletnich w Polsce: 1. Proces wyodrębniania się prawa karnego nieletnich, 2. Koncepcje postępowania z nieletnimi w okresie prac nad odrębną ustawą, 3. System postępowania z nieletnimi według ustawy z 1982 r., 4. Kontrowersje wokół ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ / red. Janusz Barta ; Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ ; Zeszyt 86)
Wytwarzanie i dystrybucja części zamiennych w świetle Prawa własności przemysłowej i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; Wspólne prawo ochronne; Obowiązek używania znaku towarowego w prawie polskim i międzynarodowym; Znaki towarowe a ochrona dóbr osobistych osób fizycznych w prawie kanadyjskim; Rejestracja pojedynczego koloru jako znaku towarowego; Używacz uprzedni znaku towarowego (prawo polskie na tle prawnoporównawczym).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-1-4875-0267-6
Zawiera: Introduction ; Public security and federalism in Brazil ; Canada ; Germany ; Public security in the Indian "Union" ; Mexico ; South Africa ; Spain ; Public security and safety according to Swiss federalism ; Public security in the United States of America: challenges to federalism from an all-hazards perspective ; Conclusion.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nauki o Zdrowiu / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 83-233-1450-0
Cz.I Problemy teoretyczne: 1. Wprowadzenie, 2. System - perspektywy teoretyczne, 3. Identyfikacja i cele, 4. Elementy składowe, 5. Relacje, 6. Modele systemów, 7. Nowa koncepcja WHO. Cz.II Kraje: 1. Wielka Brytania, 2. Stany Zjednoczone, 3. Kanada, 4. Francja, 5. Holandia, 6. Włochy, 7. Japonia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski ; Nr 419)
ISBN: 978-83-7395-345-1
1. Od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości; 2. Wielokulturowość w cieniu etnicznych konfliktów; 3. Kanadyjska droga do wielokulturowości; 4. Polacy w wielokulturowej Kanadzie; 5. Geneza Kongresu Polonii Kanadyjskiej; 6. Działalność społeczno-polityczna Kongresu Polonii Kanadyjskiej w wielokulturowej Kanadzie; 7. Kulturowa sfera działania Kongresu i jego okręgów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86134-59-3
Przeobrażenia we współczesnym prawie administracyjnym -(wykonawcza funkcja administracji); Głos w dyskusji; Wykonawcza funkcja administracji publicznej w demokratycznym państwie prawa; O prawnym uwarunkowaniu polityki administracyjnej; Umowa międzynarodowa jako źródło prawa; Kadry administracji publicznej wobec przeobrażeń we współczesnym prawie administracyjnym; Biblioteka publiczna jako instytucja kultury; Teoria oczekiwania (z problematyki motywowania w organizacji); The Distribution of Powers and Responsibilites in Canada; Zróżnicowanie poziomu życia ludności w wybranych regionach Polski południowo-zachodniej; Contractong Out of Local Goverment Services - The British Experience; Oświata w II Rzeczypospolitej; Władze lokalne w Danii; Zakłady administracyjne w dziedzinie świadczenia usług oświatowych na przykładzie szkół; Analiza SWOT w tworzeniu strategii rozwoju gminy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again