Forma i typ
Książki
(7)
Dostępność
tylko na miejscu
(6)
dostępne
(1)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(6)
Autor
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
(1)
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
(1)
Grzywak Andrzej
(1)
Gumkowska Anna
(1)
Haber Lesław H
(1)
Kiepas Andrzej
(1)
Minkiewicz Barbara
(1)
Niezgoda Marian
(1)
Sokołowski Marek
(1)
Szczepański Marek S
(1)
Ulicka Danuta
(1)
Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii
(1)
Żydek-Bednarczuk Urszula
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(7)
Kraj wydania
Polska
(7)
Język
polski
(7)
Temat
Internet
(7)
Komunikacja społeczna
(3)
Społeczeństwo informacyjne
(3)
Hipertekst i hipermedia
(2)
Kultura
(2)
Tekst
(2)
Inkubatory przedsiębiorczści
(1)
Język polski
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Szkolnictwo niepubliczne
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Współdziałanie
(1)
Gatunek
Literatura
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
8 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-40-6
1. Wpływ nowych technologii informacji na społeczeństwo i człowieka, 2. Nowe kompetencje komunikacyjne użytkowników multimediów, 3. Tożsamość w świecie realnym i przestrzeni wirtualnej - szanse i zagrożenia, 4. Internet a kultura - wyzwania dla człowieka i społeczeństwa, 5. Internet, komputerowa komunikacja i nowe media - charakterystyka techniczno-medialna i czynniki transformacji społeczno-kulturowej, 6. Gatunki interaktywne w sieci, 7. Hipertekstualna struktura polskich internetowych serwisów filmowych, 8. Literatura i tożsamość narodowa w dobie Internetu, 9. Syndrom spóźnionego przybysza. Polska wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego, 10. Budowa społeczeństwa informacyjnego. Wyzwania dla województwa śląskiego
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 004 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-204-2996-X
1. Internet w systemach zarządzania: Doświadczenia z wdrażania pilotowego systemu EIPP; Teleinformatyka a globalizacja rynków. Perspektywy i ograniczenia; Rola Internetu w eliminowaniu asymetrii informacyjnej na rynkach kapitałowych; System ERP II jako element infrastruktury informatycznej firmy w warunkach gospodarki elektronicznej; Modele funkcjonalne informatycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem; E-biznes w oparciu o Open Source; E-biznes na platformie MS.NET 2. Społeczne aspekty stosowania Internetu: Wybrane zagadnienia z komunikacji interpersonalnej w Internecie; Internet jako miejsce społecznego zaistnienia; Internet jako nowy czynnik integracji i izolacji społecznej; Internet a marketing polityczny; Homo Informaticus i Autopoiesis nowego ładu społecznego. Refleksje wstępne; Tożsamość w Internecie; Społeczeństwo informacyjne w perspektywie socjologicznej; Internet w komunikacji marketingowej organizacji niekomercyjnych; Internet a różnorodność kulturowa. 3. Zastosowanie Internetu w gospodarce i dydaktyce: Platforma projektowania interaktywnych aplikacji multimedialnych w środowisku Macromedia-Authorware udostępnianych przez Internet; Internetowy system zarządzania praktykami studenckimi; Internetowe wspomaganie nauczania; Handel elektroniczny jako koordynacja działalności gospodarczej; Internetowe wspomaganie nauczania w zakresie syntezy i analizy układów cyfrowych; Technologie Internetowe z wykorzystaniem IFS Applications; Bankowość Internetowa w perspektywie banku tradycyjne go; E-learning szansą edukacyjną dla niepełnosprawnych Rozwiązania organizacyjne i technologiczne; Wykorzysta nie technologii Internetowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjno-usługowym; Możliwości wykorzystania technologii Internetowych chatterbotów w nowoczesnej gospodarce; Zdalne nauczanie; Internetowe systemy testowania wiedzy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 004 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-922823-3-7
Rozdział I: Społeczeństwo on-line. Nadzieje i rozczarowania. Dylematy społeczeństwa informacyjnego; Światopogląd społeczeństwa informacyjnego; Komunikowanie intrakulturowe w społeczeństwie informacyjnym: bariery i wyzwania; E-life czy a-life? Informatyzacja a stan anomii; Inteligencja emocjonalna w świecie off-line i on-line; Osobowość internauty; Internet a doświadczenia temporalne; E-pomoc. Uwarunkowania pomocniczości w Internecie; W poszukiwaniu psychologicznych mechanizmów problematycznego używania Internetu; E-handel książką. Rynek księgarski w Polsce w dobie ekspansji globalnej gospodarki internetowej; Rozdział 2: Internet a przyszłość komunikowania. Internet a nowe tendencje w dziedzinie komunikowania masowego; Komunikacja społeczna w sieci a interakcje off-line; Czy możliwa jest modlitwa przez Internet? Nieważne jak pytasz: cechy zaproszenia a skłonność do udziału w ankiecie internetowej; Społeczności wirtualne. O wspólnotowości w społeczeństwie sieciowym; Dzienniki drukowane w wersji on-line - apokalipsa czy zbawienie dla prasy codziennej? Internet jako narzędzie komunikowania się firm; Koncepcja komunikacji z wykorzystaniem środowiska 3D; Szanse i zagrożenia rozwoju polskiej administracji elektronicznej; Internet w procesie komunikowania się władz samorządowych ze społecznością lokalną i regionalną; E-voting jako jeden z elementów elektronicznej demokracji na przykładzie Estonii. Rozdział 3: Kultura, język, obyczaje Internetu. Internet jako szansa dla kultury wolnej; Dynamika kreacji. Technologiczna determinanta procesów wymiany symbolicznej a socjodynamika kultury Abrahama Molesa; Wizerunek polskich tradycjonalistów katolickich w Internecie; Tradycja i nowoczesność. Islam w Internecie. Analiza polskojęzycznych stron internetowych; Między tradycją a nowoczesnością. O powieści hipertekstowej z odwołaniem do "Końca świata według Emeryka" Radosława Nowakowskiego; "Komentowanie obowiązkowe" - o wybranych aspektach funkcjonowania komentarzy internetowych; Kultura prowadzenia sporów na forum internetowym; "Nowa społeczność" i "stare wartości". Kulturowe i społeczne wymiary strony internetowej zbudowanej na podstawie nazwiska. Rozwiązania szczegółowe; Dlaczego gry typu MMORPG stają się coraz bardziej popularne? Rozdział 4: Edukacja W/I przez Internet. System internetowego wspomagania edukacji; E-learning - edukacja na odległość; Internet jako źródło informacji w nauczaniu blokowym; Internet sojusznikiem działań przybliżających tematykę niepełnosprawności; Szkolny portal internetowy w komunikacji szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym; Kompetencje medialne nauczycieli języków obcych; Nauczanie przez Internet na przykładzie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. Rozdział 5: Technologie i zastosowanie Internetu. Zastosowanie Internetu w marketingu bankowym; Wykorzystanie Internetu w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego; Integralność referencyjna w dokumentach XML zorientowanych na dane; Analiza wydajności serwerów FTP w środowisku Windows; Hurtownie danych i Internet; Zastosowanie symulacji komputerowej przy użyciu javy w rozwoju dynamicznych procesów technologicznych na przykładzie drgań swobodnych i wymuszonych o jednym stopniu swobody z tłumieniem liniowym; E-advertising jako jedno z rozwiązań internetowego biznesu; Internet jako instrument bankowości elektronicznej; XBRL w modelowaniu danych finansowych; Kryptografia w Internecie; Wizualizacja informacji z wykorzystaniem pamięci holograficznych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 004 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-233-2237-5
Sesja plenarna : Rewolucja społeczeństwa informacyjnego na tle wcześniejszych rewolucji cywilizacyjnych; Cywilizacja medialna. Narodziny nowego społeczeństwa; Europejskie społeczeństwo informacyjne w unijnej polityce regionalnej. Nierówności i szanse; Społeczeństwo informacyjne jako społeczeństwo ryzyka; Społeczeństwo postinformacyjn w kontekście ewolucji społeczeństw i wizji przyszłości; Od Veblena do iPoda. O gadżetach społeczeństwa informacyjnego; Komunikacja wobec procesów fragmentaryzacji; E-styl życia w społeczeństwie informacyjnym; Ład społeczny na tle przewidywanej struktury społeczeństwa nazwanego umownie informacyjnym; Od społeczeństwa analogowego do digitalnego - w kierunku samoidentyfikacji; CZ. I. Człowiek w społeczeństwie informacyjnym: W stronę społeczeństwa medialnego; Wpływ kultury Hamerskiej na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Hakerzy jako awangarda technologiczna; Społeczności wirtualne - realne kontakty w wirtualnym świecie; Więzi społeczne w rzeczywistości wirtualnej; Niepełnosprawni w sieci. Internet jako narzędzie radzenia sobie z niepełnosprawnością; Twórca w sieci; Eutanazja w społeczeństwie informacyjnym. Przypadek Terri Schiavo; Nowe media - stare problemy, czyli rzecz o kontroli treści w Internecie w opinii krakowskich studentów; Muzyczna rewolucja: mp3 - koniec przemysłu fonograficznego?; Religia w sieci - przykład Polski. CZ. II. Społeczeństwo obywatelskie w dobie technologii teleinformacyjnych: Wykorzystanie Internetu w komunikacji politycznej; Internet jako narzędzie komunikacji na szczeblu lokalnych instytucji samorządowych; Obywatele on-line, czyli zaangażowanie studentów w działalność społeczną za pośrednictwem sieci; Realne aspekty funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego na przykładzie inicjatyw studenckich; Rola Internetu w realizacji celów public relations samorządu terytorialnego; Związki Internetu z kapitałem społecznym i poczucie szczęścia użytkowników; E-inkluzja w społeczeństwo informacyjnym; Przyszła praca w wyobrażeniach i aspiracjach studentów łódzkich uczelni CZ. III. Styl życia w społeczeństwie informacyjnym: Czy można liczyć na nielimitowany dostęp do źródeł specjalistycznej wiedzy w Internecie?; Nowe sposoby komunikacji i współpracy; Portfel życia towarzyskiego - życie towarzyskie studentów i jego przemiany dokonujące się pod wpływem Internetu; Styl życia e- generacji na przykładzie studentów uczelni krakowskich; Formy aktywności studentów on-line i w "realu"; Postawy młodzieży wobec Internetu - wybrane zagadnienia; Zmiany stylu posługiwania się komputerem i Internetem w latach 2000-2005; Gazeta elektroniczna - substytut, uzupełnienie czy równorzędny partner prasy drukowanej? CZ. IV. Rola technologii w formowaniu się społeczeństwa informacyjnego: Od transformacji systemu społecznego i gospodarczego do społeczeństwa opartego na wiedzy; Mysz jako narzędzie poznania: przynęty, pułapki i tresura; Społeczeństwo informacyjne jako społeczeństwo ryzyka; Bezpieczeństwo krytycznej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego; Nowe technologie informacyjne jako narzędzie globalizacji kulturowej w krajach rozwijających się; Model nowego konsumenta w społeczeństwie informacyjnym; Homo informaticus w globalnym hipermarkecie; Strony internetowe państwowych szkół wyższych - przypadek instytutów socjologii; Wizja społeczeństwa informacyjnego w Polsce na podstawie założeń Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013. CZ. V. Gospodarka i zarządzanie w dobie społeczeństwa informacyjnego: Informatycy a rynek pracy; Telepraca jako nowa forma organizacji pracy w dobie społeczeństwa informacyjnego. Aspekty społeczne i ekonomiczne. Telepraca - diagnoza satysfakcji z wykonywania nowej formy pracy; Internet - elektroniczny asystent? Nauczyciele akademiccy wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego; Kariery w społeczeństwie informacyjnym; Transfer nowoczesnych technologii atutem w podnoszeniu kwalifikacji pracowników i pobudzaniu dynamiki rozwoju przedsiębiorstw; Etyczny wymiar roli społeczno-zawodowej absolwenta wyższej uczelni w warunkach społeczeństwa informacyjnego; Rola zaufania w tworzeniu organizacji wirtualnych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-61408-99-4
I. Tekst: Lingwistyczne koncepcje tekstu wobec wyzwań komunikacji wirtualnej; Transmisja wiedzy jako przeszukiwanie pamięci. Kilka antycznych antendencji; Dzieło literackie w sieci. Kilka oczywistości z perspektywy sceptyka; Artyzm i chaos. Z pogranicza poetyki i estetyki; Retoryka - hiperteksty- cyberprzestrzeń. Wyjaśnienie pewnych nieporozumień; Wprowadzenie do poetyki tekstu sieciowego; Bachtinowska koncepcja tekstu-sieci i tekstu Bachtina w sieci. II. Język: Zabawy językowe w dyskusjach internetowych; Postać graficzna i ortograficzna polskich tekstów w sieciach; Lingwistyczne refleksje nad komunikacją internetową - perspektywa historyczna; Kompetencje komunikacyjne w komunikacji mediowanej komputerowo; Wpływ komunikacji sieciowej na współczesną polszczyznę; Słowniki języka polskiego w internecie; Przestrzeń telematyczna jako biblioteka, archiwum i kartoteka podręczna frazeografa; W poszukiwaniu autora. Językowa charakterystyka "portalowych" tekstów odredakcyjnych; Język sieciowych dyskusji w opiniach samych dyskutantów. III. Gatunki: Przemediowanie tekstu - o tym jak opowieść przekracza medialne granice; Repertuar podgatunków mowy forum internetowego w perspektywie genologii lingwistycznej; Kwantytatywne oblicze bloga; Interaktywne, choć osobiste blogi i blogowanie a komunikacja z otoczeniem; Blogi wobec tradycji diarystycznej. Nowe gatunki w nowych mediach; E-mail - między listem a mową; Negocjacja hierarchii ról społecznych w korespondencji elektronicznej studentów z nauczycielami akademickimi; Impresjonistyczny model hipertekstowy; Pisanie tekstu audiowizualnego jako zadanie glottodydaktyczne; Blog toů blog. Blogi oczyma Glogerów. Raport z badania zrealizowanego przez Instytut Badań Literackich PAN i Gazeta.pl
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 004 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7644-035-4
1. Literatura: Grafomania w sieci; Wiersz w sieci; Myślenie metaleptyczne; W sieci "sieci". Kilka uwag o wpływie komunikacji internetowej na polską prozę przełomu XX i XXI wieku; Socrealizm w sieci; Fan fiction. O życiu literackim w Internecie; Tekst w sieci postmodernistycznej powieści; Reprint i hipermedialność- dwa kierunki rozwoju literatury ucyfrowionej; Poetyka ruchomej kry. Wprowadzenie do tekstu sieciowego; Tekst jako maszyna. Wprowadzenie do mechaniki hipertekstu; Fraktal jako model spójności w narracjach hipertekstualnych na przykładzie "Słownika chazarskiego" Milorda Pavicia; Obrazy, które mówią. O możliwościach ikonologicznej analizy literatury hipertekstowej; Gra paragrafowa- hipertekst zamkniety w książce; Efekty interfejsu hipertekstów literackich. Perspektywy badawcze; Dlaczego klikamy? Lektura a pragnienie; Podmiot miłosny w sieci; Liberackie marginesy poetyki tekstu sieciowego; Interpretacja bez granic? W hipertekstowym labiryncie "Końca świata według Emeryka" Radosława Nowakowskiego; 2. Społeczeństwo: Internetowi twórcy. Co o nich wiemy ze złożonego projektu badawczego SWPS i Gazeta.pl?; I kto tu rządzi? Nowa rola odbiorców tekstów dziennikarskich; Internet jako archiwum- obrazy historii w cyfrowym świecie; Internet jako kanał komunikacji marketingu politycznego; Konstruowanie kobiecości w sieci (wspomnień); Tropiąc czarną wołgę w sieci. O poszukiwaniu legend miejskich w Internecie; Nowe media a odbiór utworów muzycznych; 3. Komunikacja: Holocaust w sieci- obecne i nieobecne; Internetowe relacje z podróży. Rekonesans; Hipermedialne? Skonwertowane? Role uczestników komunikacji zapośredniczonej sieciowej; Wirtualne kłamstwa. O informacji, której nie ma w sieci; Język w wyszukiwarkach. Dlaczego użytkownicy szukają słów?
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 004 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7378-041-6
Cz.I Uczelnia i jej otoczenie: potrzeba i uwarunkowania współpracy : 1.Pług, miecz i Księga: otoczenie szkoły wyższej, 2.Uczelnie i ich otoczenie: możliwości i formy współdziałania, dostosowania, 3.Współpraca uczelni z otoczeniem: ograniczenia i szanse. Przykłąd Polski, 4.Nauka dla gospodarki: uwarunkowania, 5.Uczelnia niepaństwowa jako czynnik awansu ekonomicznego, społecznego i kulturowego regionu, 6.Uczelnia w małym mieście i jej otoczenie - przykład sądecki, CZ.II Formy i przykłady współpracy uczelni z otoczeniem
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 378 (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej