Form of Work
Książki
(50)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(45)
available
(30)
Branch
Wypożyczalnia
(30)
Czytelnia
(45)
Author
Kosikowski Cezary (1942- )
(4)
Głuchowski Jan
(3)
Patrzałek Leszek
(3)
Pomorska Alicja
(3)
Szołno-Koguc Jolanta
(3)
Jędrzejewski Lech
(2)
Malinowska-Misiąg Elżbieta
(2)
Misiąg Wojciech
(2)
Ruśkowski Eugeniusz
(2)
Sochacka-Krysiak Hanna
(2)
Tomkiewicz Jacek
(2)
Winiarska Kazimiera
(2)
Wołoszyn Aleksy Jakub
(2)
Ziółkowska Wiesława
(2)
Białynicki-Birula Paweł
(1)
Bogacka-Kisiel Ewa
(1)
Bożyk Paweł
(1)
Chojna-Duch Elżbieta
(1)
Chrabonszczewska Elżbieta
(1)
Dzieńdziora Joanna
(1)
Filipiak Beata
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Guziejewska Beata
(1)
Głowacka Maria Danuta
(1)
Hellich Ewa Barbara
(1)
Huczek Marian
(1)
Jajuga Krzysztof
(1)
Janczewski Jerzy
(1)
Jastrzębska Maria
(1)
Karpiński Andrzej
(1)
Kleer Jerzy
(1)
Kociemska Hanna
(1)
Kocot Damian
(1)
Kocot Maria
(1)
Kopczuk Anatoliusz
(1)
Kowalska Sylwia
(1)
Kołodko Grzegorz W
(1)
Kulawik Jacek
(1)
Kurowski Leon
(1)
Lemańska-Majdzik Anna
(1)
Lewandowski Roman
(1)
Lubińska Teresa
(1)
Marcinkiewicz Cezary
(1)
Markowska-Bzducha Ewa
(1)
Mazurkiewicz Eugeniusz
(1)
Misiąg Franciszek
(1)
Miłek Marian
(1)
Owsiak Stanisław
(1)
Paradowski Mariusz
(1)
Piontek Wojciech
(1)
Postuła Marta
(1)
Ptaszyńska Barbara
(1)
Rola Zygmunt
(1)
Rybicka Karolina
(1)
Smolarek Małgorzata
(1)
Smul Patrycja
(1)
Sobieraj Aneta
(1)
Stankiewicz Janusz
(1)
Walkowiak Ryszard
(1)
Zarzecki Jan
(1)
Znańska-Kozłowska Katarzyna
(1)
Zubik Marek
(1)
Łyszczak Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(47)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(51)
Language
Polish
(51)
Subject
Finanse publiczne
(45)
Budżety terenowe
(17)
Samorząd terytorialny
(12)
Podatek
(10)
Budżet
(6)
Budżet państwowy
(6)
Dług państwowy
(6)
Sektor publiczny
(5)
Przedsiębiorstwo
(4)
Wydatki budżetowe
(4)
Zdrowie publiczne
(4)
Finanse
(3)
Fundusze celowe
(3)
Globalizacja
(3)
Gospodarka
(3)
Inwestycje
(3)
Polska
(3)
Prawo finansowe
(3)
Ubezpieczenia społeczne
(3)
Agencje rządowe
(2)
Banki
(2)
Bezrobocie
(2)
Deficyt budżetowy
(2)
Dochody państwowe
(2)
Gospodarka kapitalistyczna
(2)
Gospodarka terenowa
(2)
Kontrola finansowa
(2)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(2)
Majątek narodowy
(2)
Najwyższa Izba Kontroli
(2)
Oświata
(2)
Podatki i opłaty lokalne
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Służba zdrowia
(2)
Trybunał Konstytucyjny
(2)
Agroturystyka
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Bancassurance
(1)
Bilans płatniczy
(1)
Daniny publiczne
(1)
Dostęp do świadczeń zdrowotnych
(1)
Emerytura
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Factoring
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kraje kapitalistyczne
(1)
Leasing
(1)
Outsourcing
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Pomorska, Alicja (1940- )
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Prawo państwowe
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Rachunkowość
(1)
Rachunkowość budżetowa
(1)
Referendum lokalne
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd województwa
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Sądownictwo konstytucyjne
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Unia Europejska
(1)
Usługi
(1)
Wolontariusze
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Subject: time
1989-
(12)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Podręczniki
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
66 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7187-931-8
R.1 Pojęcie i zadania polityki fiskalnej samorządu terytorialnego; R.2 Obszary kształtowania polityki finansowej w gminie; R.3 Bezzwrotne i zwrotne zasilanie finansowe gminy; R.4 Metody i środki realizacji polityki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60197-01-6
Część III. Finanse publiczne i komunalne oraz polityka fiskalna 1. The public debt in Croatia 2. Zadłużenie zagraniczne Polski a bilans płatniczy kraju 3. Wpływ reformy systemu emerytalnego na stan finansów publicznych w Polsce 4. Dług jednostek samorządu terytorialnego 5. Cel a nierównowaga finansów publicznych w Polsce 6. Podstawowe uwarunkowania funkcjonowania algorytu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7. O naturze polskich deficytów budżetowych 8. Wpływ przystąpienia Polski do UE na stan finansów publicznych 9. Finanse publiczne na rozstaju dróg 10. Zasady udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej 11. The financing of exports with the state support in the Chech Republic Część IV. Finansowanie przedsiębiorstw i instytucji oraz gospodarstw domowych 1. Rola i znaczenie systemu opodakowania dochodów w działalności małych przedsiębiorstw w Polsce 2. Amortyzacja środków trwałych. Podejście bilansowe i podatkowe 3. Wspomaganie prognozowania sprawozdań finansowych z wykorzystaniem zadań optymalizacji, 3.Kapitałowe uwarunkowania rozowju polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską, 4.Źródła finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw, 5.Gospodarstwa domowe na rynku usług finansowych, 6.Odroczony podatek dochodowy. Aspekty ekonomiczno-prawne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-58-9
R.1 Konsekwencje zmian systemowych dla procesu inwestycyjnego; R.2 Polityka fiskalna okresu transformacji; R.3 Instrumenty fiskalne a oszczędności i tworzenie kapitału w gospodarce narodowej; R.4 Wyzwania dla współczesnej polityki fiskalnej w Polsce; Zakończenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1610-6
1. Mechanizm oddziaływania pomocy publicznej na warunki funkcjonowania sektora MSP, 2. Pomoc publiczna dla sektora MSP w Europie Zachodniej, 3. Sektor MSP w Polsce, 4. Pomoc publiczna oraz inne formy wspierania sektora MSP, 5. Postrzeganie pomocy publicznej przez sektor MSP, 6. Przyszłość pomocy publicznej dla sektora MSP
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-33-1
Cz.I Bankowość i finanse publiczne: Poszukiwanie roz wiązywania problemu długu publicznego w Polsce; Udział dochodów z emisji pieniądza i prowadzenia polityki pieniężnej w finansowaniu deficytu budżetu w latach 1990-98; Rola nadzorcza banków centralnych w odniesie niu do systemów rozliczeń; Interwencje Narodowego Banku Polskiego na międzybankowym rynku pieniężnym; Bankowość inwestycyjna w XXi wieku; Pomiar i ocena płynności finansowej banku komercyjnego. Cz.II Funkcjonowanie przedsiębiorstw i metody finanso waniu ich działalności: Rachunkowośc w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Skonsolidowanie sprawozdania finan sowe jako źródło informacji do oceny sytuacji finanso wej grup kapitałowych; Kapitałowe czynniki rozowju przedsiębiorczości w regionie; Leasing nieruchomości jako instrument pobudzający rozwój regionów; Nowe regu lacje leasingu w polskim prawodawstwie; Faktoring jako metoda pozyskania kapitału na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa; System pomiaru wyników w przedsiębiorstwie zorientowanym na wartość; Renta: sedno transakcji kupna - sprzedaż ziemi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88018-33-7
Sesja plenarna. Przywództwo w systemie opieki zdrowotnej; Polityka finansowa Zakładu Opieki Zdrowotnej; Odpowiedzialność menedżerów za koszty w zarządzaniu opieką zdrowotną; Komercjalizacja i prywatyzacja ZOZ - kluczowe warunki do osiągnięcia sukcesu. Sesja I: Jakość w usługach medycznych. Zintegrowany system komunikacji w budowaniu jakości zakładu opieki zdrowotnej; Sposoby budowania marki na rynku usług zdrowotnych; Jakość, środowisko, bhp - integracja systemów zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej; Jakość w usługach medycznych z punktu widzenia pacjenta - próba oceny niektórych jej aspektów; Audyt jako narzędzie doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w Wielkopolskim Centrum Onkologii; Wpływ zmian legislacyjnych na jakość i koszty w radioterapii; Uwagi na temat szkolenia menedżerów systemu ochrony zdrowia w Polsce; Kontrola zakażeń miejsca operowanego w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim elementem zarządzania jakością. Sesja II: Koszty i finansowanie. Rachunek kosztów i jego optymalizacja w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej; Prywatyzacja szpitali w Polsce - perspektywy i przeszkody; Rachunek kosztów działań w zarządzaniu zakładami opieki medycznej; Doświadczenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii w zakresie opracowania projektu o dofinansowanie w ramach ZPORR; Zarządzanie płynnością finansową w opiece zdrowotnej; Badanie sytuacji ekonomicznej ZOZ metodą macierzy EFE; Wykorzystanie metod ekonometrycznych do optymalizacji działalności ZOZ; Zarządzanie finansami w zakładzie opieki zdrowotnej. Leasing jako forma finansowania majątku trwałego; Recepty z kodem kreskowym - sposób poprawy zarządzania refundacją leków; Instrumenty promocji na rynku farmaceutycznym. Sesja III: Zarządzanie operacyjne, motywowanie kadr, wprowadzanie zmian. Rola odpowiedzialności społecznej firmy (w opinii kadry kierowniczej i pracowników wykonawczych w Polsce i we Francji); Diagnoza kultury organizacyjnej w ochronie zdrowia; Kształcenie i samodoskonalenie instrumentami motywacji personelu na przykładzie doświadczeń Wielkopolskiego Centrum Onkologii; Palny emigracji zarobkowej studentów medycyny - kto i dlaczego zamierza wyjechać?; Tworzenie ośrodków odpowiedzialności w zakładach opieki zdrowotnej; Niektóre czynniki wspomagające i utrudniające proces komunikowania się; Rola położnej w koordynowaniu i zarządzanie wdrażaniem programu WHO UNICEF "Szpital Przyjazny Dziecku" w PZOZ w Inowrocławiu; Zarządzanie czasem - przybliżenie zagadnienia. Sesja IV: Promocja pożądanych zachowań zdrowotnych. Profilaktyka w pracy pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej; Animacja środowisk lokalnych w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży; Jakość życia i poczucie koherencji u osób starszych - wyniki wstępne; Wybrane aspekty edukacji zdrowotnej pacjentów w starszym wieku po leczeniu operacyjnym; Wspieranie zdrowego psychicznie starzenia się; Analiza jakości życia osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej; Zachowania zdrowotne kobiet zamieszkałych na wsi na podstawie badań środowiskowych; Promowanie pożądanych zachowań zdrowotnych w tekstowej warstwie polskiej muzyki rozrywkowej; Reklama społeczna w promocji zdrowia w Polsce. Czy reklama społeczna jest dobrym nośnikiem informacji promocji spraw istotnych społecznie? Media a kształtowanie wizerunku instytucji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7284-436-4
R.1 Wybrane zagadnienia finansów publicznych. R.2 Wycena majątku publicznego. R.3 Organizacja rachunkowości budżetowej. R.4 Rachunkowość prowadzona w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego. R.5 Zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych. R.6 Korespondencja wybranych kont jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w układzie zespołów planu kont. R.7 Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych. R.8 Specyfika rachunkowości zakładów budżetowych. R.9 Specyfikarachunkowości gospodarstw pomocniczych. R.10 Rachunko wość placówek. R.11 Sprawozdawczość budżetowa i finansowa. R.12 Kontrola wewnętrzna i audyt w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych. R.13 Ra chunkowość zarządcza w sektorze finansów publicznych. R.14 Testy i ćwiczenia sprawdzające.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość budżetowa / Kazimiera Winiarska, Aleksy Jakub Wołoszyn. - Wyd.2 zaktualiz. i rozsz. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2004. - 393 s. : tab., wzory ; 24 cm.
R.1 Wybrane zagadnienia finansów publicznych. R.2 Wycena majątku publicznego. R.3 Organizacja rachunkowości budżetowej. R.4 Rachunkowość prowadzona w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego. R.5 Zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych. R.6 Korespondencja wybranych kont jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w układzie zespołów planu kont. R.7 Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych. R.8 Specyfika rachunkowości zakładów budżetowych. R.9 Specyfikarachunkowości gospodarstw pomocniczych. R.10 Rachunko wość placówek. R.11 Sprawozdawczość budżetowa i finansowa. R.12 Kontrola wewnętrzna i audyt w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych. R.13 Ra chunkowość zarządcza w sektorze finansów publicznych. R.14 Testy i ćwiczenia sprawdzające.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografia / Politechnika Radomska ; Nr 81)
1. Pozycja ustrojowa gminy a jej samodzielność, 2. Podstawy prawne gospodarki finansowej polskich gmin w latach 1991-2000, 3. Samodzielność finansowa polskich gmin w świetle pragmatyki gospodarczej, 4. Ewolucja samodzielności finansowej polskich gmin w latach 1991-2000
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-922032-6-7
1.Po co nam sektor publiczny? Dylematy przyszłości, 2.Sektor publiczny w krajach Unii Europejskiej i w Polsce - dylematy i spory, 3.O potrzebie modernizacji sektora publicznego, 4.Próba syntezy - wnioski na przyszłość
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7205-251-3
Wstęp, I. Funkcjonowanie podsektora samorządowego w reformowanym sektorze finansów publicznych, Partnerstwo i konkurencja w strategiach działania sektora publicznego i sektora prywatnego, Budżet państwa a budżety jednostek samorządu terytorialnego, Determinanty stabilizacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w warunkach Polski, Problemy decentralizacji i nierównowagi fiskalnej w badaniach OECD, Regulacje upadłościowe w samorządzie terytorialnym-wybrane problemy, Nowe wyzwania samorządu terytorialnego w Polsce, Instytucja naprawy samorządu terytorialnego, Partnerstwo publiczno-prywatne jako innowacyjna forma realizacji zadań w sektorze publicznym, Rating jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Zakres uprawnień partnerów w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, Budżet zadaniowy-wyzwania dla państwa i samorządu terytorialnego, II. Dochody i przychody budżetów jednostek samorządu terytorialnego, W sprawie klasyfikacji dochodów jednostek samorządu terytorialnego, Zasady refundacji dochodów gmin utraconych z tytułu ustawowych ulg w podatkach i opłatach lokalnych-wybrane aspekty prawne, Podatek liniowy a dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Udzialy w podatkach państwowych w budżecie dużego miasta, Zróżnicowanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 1999-2005, Problem pomiaru wpływu subwencji ogolnej na rozwój regionalny, Pozyczki dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane w ramach postepowań naprawczych lub ostrożnościowych, Znaczenie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla systemu finansów samorządu terytorialnego w Polsce, Zorganizowany rynek kapitałowy jako miejsce pozyskiwania kapitału przez samorząd, Instrumenty stymulowania lokalnego rozwoju gospodarczego w obszarze gminnej polityki dochodowej, III. Wybrane zagadnienia polityki wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego, Wydatki publiczne w krajach Unii Europejskiej w latach 2000-2005, Dotowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizacji zadań przez inne jednostki samorządu terytorialnego, Decyzje w sprawie zwrotu dotacji-watpliwości na tle art.190 ustawy o finansach publicznych, Rola i zanczenie polityki inwestycyjnej gmin w procesie rozwoju lokalnego, Zmiany skłonności do inwestowania i zasobności dochodowej gmin wielkomiejskich woj.śląskiego w latach 1999-2005, Doświadczenia samorządowe we wdrażaniu ZPORR jako narzędzia wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w wydatkach budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego w 2004 i 2005 roku, Problematyka dopuszczalności inicjatywy radnych dla zgloszania poprawek do projektu uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, Działalność kontrolna regionalnych izb obrachunkowych w zakresie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2005.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7205-238-7
1. Działanie rynku pracy w okrsie transformacji, 2. Bezrobocie transformacyjne w teorii, 3. Gospodarka z restrukturyzacją tranformacyjną, 4. Gospodarka z racjonalizowanym zatrudnieniem, 5. Finanse publiczne w okresie transformacji, 6. Handel zagraniczny a bezrobocie transformacyjne, 7. Inwestycje w bezrobocie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-09-5
R. 1. Jednostka samorządu terytorialnego uczestnikiem na rynku finansowym. R. 2. Usługa bancassurance jako metoda kompleksowego rozwiązywania problemów finansowych JST. R. 3. Stan i uwarunkowania rozwoju bancassurance po stronie podażowej. Implikacje dla rozwoju usługi bancassurance oferowanej JTS.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-08-2
Cz. I Uwarunkowania rozwoju regionalnego : 1. Aksjologiczne podstawy rozwoju regionalnego w warunkach globalizacji a w rozwoju zrównoważonym i trwałym, 2. Przeciwdziałanie bezrobociu jako szansa dla rozwoju lokalnego i regionalnego, 3. Zewnętrzne finansowanie rozwoju lokalnego i regionalnego w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, 4. Finansowanie rozwoju gmin w Polsce przez sektor bankowy (formułowanie założeń strategii współpracy banków z gminami), 5. Rola pomocy publicznej w finansowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego. Cz. II Operacyjne cele finansowe jednostek samorządu terytorialnego : 1. Zadania a gospodarka finansami gmin w Hiszpanii, 2. Źródła finansowania wydatków województwa śląskiego w okresie międzywojennym, 3. Polityka i kondycja finansowa jednostki samorządu terytorialnego a zdolność do rozwoju, 4. Polityka i strategia finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, 5. Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1999-2001, 6. Budżet zadaniowy jako narzędzie rozwoju lokalnych wspólnot samorządowych (LWS), 7.Problem wyboru zewnętrznego źródła finansowania. Cz. III Instrumenty finansowania rozwoju lokalnego : 1. Obligacje komunalne, 2. Uwarunkowania rynku obligacji komunalnych w badaniach
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89437-71-6
Wstep, 1. Teorie finansów publicznych a polityka finansowa, 1.1. teorie finansów publicznych, 1.2. Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, 1.3. Funkcje finansów publicznych, 1.4. Główne narzędzia polityki finansowej, 2. Ewolucja finansów publicznych w Polsce w okresie transformacji, 2.1. kryzys finansów publicznych i program stabilizacji gospodarki, 2.2. Strategia dla Polski jako narzędzie realizacji polityki społeczno-gospodarczej, 2.3. Spowolnienie rozwoju gospodarczego, 2.4. Reformy finansów publicznych w okresie przygotowań do członkostwa w Unii Europejskiej, 3. Zarządzanie finansami publicznymi, 3.1. Założenia i rezultaty zarządzania finansami sektora publicznego, 3.2. Czlonkostwo w Unii Europejskiej a polskie finanse publiczne, 4. Strategia polskich finansów publicznych, 4.1. Polityka finansowa a reforma finansów publicznych, 4.2. Kontynuacja Programu Naprawy Finansów Rzeczpospolitej a obecna polityka finansowa, 4.3. Przychody sektora finansów publicznych, 4.4. Działania w zakresie wydatków sektora finansów publicznych, 4.5. Efekty makroekonomiczne proponowanych rozwiązań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-88629-43-3
1. Finansowanie systemu zdrowia ochrony zdrowia: Finansowanie systemu ochrony zdrowia w wybranych krajach "starej" i "nowej" Unii Europejskiej; System finansowania ochrony zdrowia w Polsce; Determinanty rozwoju niepublicznego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce; Wydatki bezpośrednie gospodarstw domowych na ochronę zdrowia; Partycypacja pacjentów w kosztach leczenia - analiza metod badawczych; Narodowe systemy kalkulacji kosztów leczenia pacjentów - doświadczenia australijskie; Wpływ zmian w systemie podatkowym na rozliczanie się lekarzy; 2. Powiązania kapitałowe i inwestycje w sektorze opieki zdrowotnej: Budowanie grup kapitałowych w sektorze ochrony zdrowia; Zastosowanie klastrów w usługach medycznych; Polityka cen transferowych dla celów podatkowych w powiązanych jednostkach opieki zdrowotnej; Inwestycje w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia w latach 1999-2007; Zamówienia publiczne na usługi diagnostyki laboratoryjnej w latach 2004-2007; 3. Przekształcenia prawne i własnościowe zakładów opieki zdrowotnej: rola organu założycielskiego w procesie restrukturyzacji szpitali na przykładzie szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy; Przekształcenia własnościowe jednostek ochrony zdrowia w województwie pomorskim; Prawne problemy przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego; Prywatyzacja zarządcza w publicznych zakładach opieki zdrowotnej; Komercjalizacja w służbie zdrowia na przykładzie "Szpital Powiatowy" Sp. z o.o. w Gołubiu-Dobrzyniu;4. Dostosowanie systemu do potrzeb zdrowotnych społeczeństwa: Wybrane trendy demograficzne i zdrowotne społeczeństwa polskiego a kierunki zmian w systemie opieki zdrowotnej; Regionalna analiza statystyczna dostępności świadczeń ginekologiczno-położniczych; Szacowanie kosztów chorób cywilizacyjnych na przykładzie cukrzycy - poszukiwanie wskaźników ekonomicznych; Prywatna usługa medyczna na przykładzie wad leczenia mowy, jako alternatywa dla medycznej usługi publicznej; Zastosowanie rzeczywistości wirtualnej w medycynie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-918537-5-6
1. Administracja publiczna, 2. Administracja samorządowa, 3. Referendum lokalne, 4. Nadzór nad organami jednostek samorządu terytorialnego, 5. Finanse samorządów, 6. Administracja rządowa, 7. Odwołania i zaskarżenia, 8. Kodeks postępowania administracyjnego, 9. Finanse publiczne, 10. System oświaty, 11. Szkolnictwo wyższe, 12. Nowy system ubezpieczeń społecznych, 13. Ochrona zdrowia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręczniki Akademicki / Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach)
ISBN: 83-89055-15-5
I. : Sektor publiczny : 1.Pojęcie, zadania i struktura organizacyjna sektora publicznego, 2.Formy organizacyjne sektora publicznego, II.System budżetowy i budżet państwa : 1.System budżetowy, 2.Budżet państwa, III.Dochody budżetowe : 1.Pojęcie i klasyfikacja dochodów budżetowych, 2.Daniny publiczne, 3.Seniorat jako dochód budżetu państwa, IV.Wydatki budżetowe : 1.Rodzaje i istota wydatków publicznych, 2.Przyczyny wzrostu wydatków sektora publicznego, 3.Wydatki redystrybucyjne, V.Deficyt budżetowy i państwowoy dług publiczny : 1.Pojęcie państwowego długu publicznego i zasady jego zaciągania, 2.Makroekonomiczne konsekwencje zaciągania długu publicznego, 3.Skarbowe papiery wartościowe, 4.Instrumenty dłużne samorządu terytorialnego. VI Finanse ubezpieczeń społecznych : 1.Pojęcie, cechy, funkcje i rodzaje ubezpieczeń społecznych, 2.Źródła finansowania świadczeń z ubezpieczeń, 3.Struktura systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, 4.Gospodarka finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Rezerwy Demograficznej, 5.Gospodarka finansowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Zeszyt 1/2013)
1.Orientacja na klienta czynnikiem zapobiegania kryzysowi w przedsiębiorstwie; 2. Rozwój i stan polskiej agroturystyki; 3. Wybrane aspekty doboru personelu w administracji publicznej; 4. Powody prowadzenia własnej działalności gospodarczej małych firm; 5. Wykorzystanie outsourcingu w wybranych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa; 6. Problemy związane z zastosowaniem outsourcingu w sektorze MSP; 7. Problematyka zarządzania logistycznego strumieniami powrotnymi; 8. Wykorzystanie Internetu w sprzedaży i promocji usług turystycznych; 9. Wypalenie zawodowe- pojęcie, przyczyny i objawy; 10. Globalizacja- szansa czy zagrożenie dla współczesnego świata; 11. Teoretyczne i praktyczne aspekty komunikacji społecznej na przykładzie wybranych zagadnień socjologicznych; 12. Kontrola zarządcza instrumentem zarządzania jednostką finansów publicznych; 13. Kalkulacja kosztu jednostkowego elementem zarządzania spółką X; 14. Zasady opodatkowania osób prawnych w Polsce i Niemczech- analiza porównawcza; Recenzja książki S. Kassay "Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość, tom I, Środowisko biznesowe. Zmiany struktur własnościowych w okresie transformacji ekonomicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie, Prace Doktorskie / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; Nr 4)
ISBN: 83-7252-314-2
1. Ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia: 1.1. Zdrowie jako przedmiot badań. 1.2. Mikroekonomiczne uwarunkowania ochrony zdrowia. 1.3. Makroekonomiczne uwarunkowania ochrony zdrowia. 2. Finansowanie systemu ochrony zdrowia w krajach o gospodarce rynkowej: 2.1. Modele ochrony zdrowia. 2.2. Instytucjonalne uwarunkowania finansowania systemu ochrony zdrowia w krajach o gospodarce rynkowej. 2.3. Transfery środków finansowych na ochronę zdrowia. 3. Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce: 3.1. Uwarunkowania reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce. 3.2. Charakterystyka systemu ochrony zdrowia w Polsce. 3.3. Analiza dynamiczna podstawowych danych charakteryzujących sektor ochrony zdrowia w Polsce na tle wybranych krajów. 4. Analiza wpływu modelu finansowania ochrony zdrowia na finanse publiczne: 4.1. Ochrona zdrowia w systemie finansów publicznych w Polsce. 4.2. Finansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce na tle wybranych krajów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again