Form of Work
Książki
(50)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(45)
available
(30)
Branch
Wypożyczalnia
(30)
Czytelnia
(45)
Author
Kosikowski Cezary (1942- )
(4)
Głuchowski Jan
(3)
Patrzałek Leszek
(3)
Pomorska Alicja
(3)
Szołno-Koguc Jolanta
(3)
Jędrzejewski Lech
(2)
Malinowska-Misiąg Elżbieta
(2)
Misiąg Wojciech
(2)
Ruśkowski Eugeniusz
(2)
Sochacka-Krysiak Hanna
(2)
Tomkiewicz Jacek
(2)
Winiarska Kazimiera
(2)
Wołoszyn Aleksy Jakub
(2)
Ziółkowska Wiesława
(2)
Białynicki-Birula Paweł
(1)
Bogacka-Kisiel Ewa
(1)
Bożyk Paweł
(1)
Chojna-Duch Elżbieta
(1)
Chrabonszczewska Elżbieta
(1)
Dzieńdziora Joanna
(1)
Filipiak Beata
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Guziejewska Beata
(1)
Głowacka Maria Danuta
(1)
Hellich Ewa Barbara
(1)
Huczek Marian
(1)
Jajuga Krzysztof
(1)
Janczewski Jerzy
(1)
Jastrzębska Maria
(1)
Karpiński Andrzej
(1)
Kleer Jerzy
(1)
Kociemska Hanna
(1)
Kocot Damian
(1)
Kocot Maria
(1)
Kopczuk Anatoliusz
(1)
Kowalska Sylwia
(1)
Kołodko Grzegorz W
(1)
Kulawik Jacek
(1)
Kurowski Leon
(1)
Lemańska-Majdzik Anna
(1)
Lewandowski Roman
(1)
Lubińska Teresa
(1)
Marcinkiewicz Cezary
(1)
Markowska-Bzducha Ewa
(1)
Mazurkiewicz Eugeniusz
(1)
Misiąg Franciszek
(1)
Miłek Marian
(1)
Owsiak Stanisław
(1)
Paradowski Mariusz
(1)
Piontek Wojciech
(1)
Postuła Marta
(1)
Ptaszyńska Barbara
(1)
Rola Zygmunt
(1)
Rybicka Karolina
(1)
Smolarek Małgorzata
(1)
Smul Patrycja
(1)
Sobieraj Aneta
(1)
Stankiewicz Janusz
(1)
Walkowiak Ryszard
(1)
Zarzecki Jan
(1)
Znańska-Kozłowska Katarzyna
(1)
Zubik Marek
(1)
Łyszczak Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(47)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(51)
Language
Polish
(51)
Subject
Finanse publiczne
(45)
Budżety terenowe
(17)
Samorząd terytorialny
(12)
Podatek
(10)
Budżet
(6)
Budżet państwowy
(6)
Dług państwowy
(6)
Sektor publiczny
(5)
Przedsiębiorstwo
(4)
Wydatki budżetowe
(4)
Zdrowie publiczne
(4)
Finanse
(3)
Fundusze celowe
(3)
Globalizacja
(3)
Gospodarka
(3)
Inwestycje
(3)
Polska
(3)
Prawo finansowe
(3)
Ubezpieczenia społeczne
(3)
Agencje rządowe
(2)
Banki
(2)
Bezrobocie
(2)
Deficyt budżetowy
(2)
Dochody państwowe
(2)
Gospodarka kapitalistyczna
(2)
Gospodarka terenowa
(2)
Kontrola finansowa
(2)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(2)
Majątek narodowy
(2)
Najwyższa Izba Kontroli
(2)
Oświata
(2)
Podatki i opłaty lokalne
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Służba zdrowia
(2)
Trybunał Konstytucyjny
(2)
Agroturystyka
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Bancassurance
(1)
Bilans płatniczy
(1)
Daniny publiczne
(1)
Dostęp do świadczeń zdrowotnych
(1)
Emerytura
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Factoring
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kraje kapitalistyczne
(1)
Leasing
(1)
Outsourcing
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Pomorska, Alicja (1940- )
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Prawo państwowe
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Rachunkowość
(1)
Rachunkowość budżetowa
(1)
Referendum lokalne
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd województwa
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Sądownictwo konstytucyjne
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Unia Europejska
(1)
Usługi
(1)
Wolontariusze
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Subject: time
1989-
(12)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Podręczniki
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
66 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-47-3
1. Samorząd terytorialny w zreformowanym systemie finansów publicznych, 2. Zasady samorządowej gospodarki finansowej, 3. Dochody i wydatki gmin, powiatów oraz województw, 4. Podatki i opłaty w systemie danin publicznych w Polsce, 5. Samorządowa polityka finansowa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1244-5
1. Zarys teorii kontroli finansowej; 2. Ogólny przegląd zasad postępowania kontrolnego i pokontrolnego; 3. Niektóre problemy kontroli finansowej w warunkach transformacji ustrojowej na tle doświadczeń zagranicznych; 4. System kontroli finansowej w sektorze publicznym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919761-0-6
Cz.I Kontrola wewnętrzna : 1.Wprowadzenie, 2,Środowisko kontroli, 3.Ustalenie celów, 4.Ryzyko kontroli, 5.Procedury (mechanizmy kontroli), 6.Monitoring, 7.Informacja i komunikacja. Cz.II Kontrola finansowa : 1.Wprowadzenie, 2.Wskaźniki wydajności, 3.Identyfikacja i ocena ryzyka, 4.Dochody, 5.Wstępna ocena celowości i gospodarności wydatków, 6.Zamówienia publiczne, 7.Wydatki i zaciąganie zobowiązań, 8.Zwrot środków publicznych, 9.Gospodarowanie mieniem, 10.Rachunkowość, 1.Wdrażanie systemu kontroli finansowej. Cz.III Audyt : 1.Definicje, 2.Cel powołania audytu (wewnętrznej jednostki kontroli), 3.Kontrola tradycyjna a audyt, 4.Standardy audytu, 5.Standardy wykonywania zawodu audytora, 6.Zarzadzania komórką audytu wewnętrznego, 7.Przeprowadzanie audytu wewnętrznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87515-41-8
1. Ewolucja ustrojowej roli i kompetencji polskiego Trybunału Konstytucyjnego, 2. Legitymizacja do występowania z wnioskami przed Trybunałem Konstytucyjnym, 3. Instytucja pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego, 4. Skarga konstytucyjna - problem do rozwiązania, 5. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, 6. Zadania odrębne w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, 7. Status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego, 8. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego jako inspiracja w pracach nad Konstytucją z dnia 2 kwietnia 1997 r., 9. Podstawowe problemy związane z interpretacją Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 10. Zasada demokratycznego państwa prawnego - kilka uwag, 11. Zasada proporcjonalności jako wyznacznik konstytucyjności norm, 12. Zasada równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 13. Konstytucyjna koncepcja prawa i jego źródeł w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 14. Prawo międzynarodowe i wspólnotowe jako wzorzec i przedmiot kontroli norm, 15. Promieniowanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na poszczególne gałęzie prawa, 16. Dylematy etyczne i światopoglądowe jako przedmiot kontroli konstytucyjnej, 17. Prawo do ochrony życia prywatnego i autonomia jednostki w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 18. Wolność gospodarcza jako zasada i wartość ustrojowa, 19. Niektóre problemy konstytucyjnej regulacji prawa własności, 20. Prawo do sądu i organizacja władzy sądowniczej, 21. Prawo do wynagrodzenia za szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie władzy publicznej, 22. Zasada określoności czynu zabronionego pod groźbą kary w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 23. Finanse publiczne w Konstytucji - podsumowanie dotychczasowego doświadczenia czy nowe otwarcie ku przyszłym zmianom?, 24. Konstytucyjne gwarancje opodatkowania, 25. Suwerenność, wybory, referendum. Kilka refleksji syntetyzujących, 26. Organizacja społeczeństwa obywatelskiego, 27. Samorząd terytorialny w konstytucyjnym ustroju państwa, 28. Zasady przyzwoitej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 29 .Prawo parlamentarne i postępowanie ustawodawcze w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2828-4
I. Dorobek naukowy finansów publicznych i prawa finansowego: O szlacheckiej schizofrenii, czyli o trudnych początkach polskiego prawa finansowego ; Finanse publiczne jako nauka ekonomiczna ; Prawo finansowe jako dział prawa ; Audyt wewnętrzny w Polsce - kierunki ewolucji i znaczenie w jednostkach sektora publicznego po 1990 roku ; Dyscyplina finansów publicznych w Polsce ( ewolucja rozwiązań prawnych ) ; Źródła prawa finansowego, problemy legislacji finansowej ; Jurydyzacja opodatkowania ; Zarządzanie finansami publicznymi i ich administracja ; Pieniądz oraz rozwój systemu pieniężnego w Polsce ; Centralny bank państwa i jego funkcje ; Euro w polskim systemie pieniężnym ; Istota i modele prawa dewizowego oraz ich ewolucja w Polsce ; Rynek finansowy w Polsce ; Budżet państwa a zasady budżetowe ; Problem debudżetyzacji finansów państwa ; Programowanie budżetowe - stan teorii i praktyki - perspektywa polska ; Wydatki budżetowe w Polsce ( ewolucja i stan obecny ) ; Ustrojowe problemy tworzenia i kontroli budżetu państwa ; Charakter prawny ustawy budżetowej - nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? ; Pozabudżetowe fundusze celowe w Polsce ( ewolucja problemu ) ; Równowaga budżetowa i jej brak ( deficyt budżetowy ) w Polsce ; Dług publiczny w Polsce ; Samodzielność finansowa organów lokalnych w Polsce ; Prawna i ekonomiczna charakterystyka budżetów jednostek samorządu terytorialnego ; Pojęcie podatku, rodzaje podatków ; Konstrukcja prawna instytucji podatku ; Ewolucja systemu i prawa podatkowego w Polsce ; Podatki dochodowe w Polsce ( ewolucja konstrukcji ) ; Problemy opodatkowania rolnictwa w Polsce ; Problemy odrębnego opodatkowania przedsiębiorców ( działalności gospodarczej ) ; Polskie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania - próba podsumowania dorobku polskiej doktryny ; Koncepcje opodatkowania niodpłatnego nabycia majątku ; Problem podatków lokalnych i dochodów budżetowych organów lokalnych ; Ustawa i uchwała daninowa ; Opłaty publiczne a inne formy władczych dochodów publicznych ; Dopłaty publiczne ; Cło i inne należności celne ( instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą w świetle prawa celnego ) Rozwój instytucji ogólnego prawa podatkowego ; Odpowiedzialność podatkowa ; Postępowanie podatkowe w Polsce ; Kontrola skarbowa i jej funkcje ; Finanse Wspólnoty Europejskiej jako źródło finansowania wydatków publicznych i prywatnych w Polsce II. Wybrane aktualne problemy finansów publicznych i prawa finansowego : Obowiązek i zobowiązanie podatkowe - potrzeba stworzenia naukowej wartości dodanej ; Konsolidacja finansów publicznych . Utopia czy potrzeba? ; Nadzór nad rynkiem finansowym w Unii Europejskiej ; Walka o przetrwanie banków spółdzielczych ; Polityka pieniężna i jej instrumenty ; Programowanie i planowanie finansowe w Polsce ; Zasady kształtowania gospodarki finansowej regionów w Hiszpanii. Przesłanki dla Polski ; Regulacje bankowe Unii Europejskiej ; Rachunkowość i sprawozdawczośc finansowa w Polsce ; System subwencjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1990-2008.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-188-3
1.Finanse publiczne a rozwój polskiej gospodarki, 2. Program Naprawy Finansów Rzeczypospolitej, 3.Reformy strukturalne i wzrost gospdoarczy 2002-03. Bilans otwa rcia-bilans zamknięcia, 4.Wykorzystać rezerwę, by nie marnować szans, 5.Poranne Polaków rozmowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7205-233-6
1. Akcesja Polski do Unii Europejskiej a funkcjonowanie podsektora samorządowego w sektorze finansów publicznych: Sektor publiczny w Polsce na tle wyzwań integrującej się Europy. Miejsce samorządu województwa w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej. Problemy budżetowania wieloletniego w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce. Wybrane zagadnienia finansowania i współfinansowania projektów i programów przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem środków Unii Europejskiej. Wybrane aspekty udzielania pomocy publicznej przez samorządowe organy podatkowe w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej. Podatkowe aspekty udzielania przez gminy pomocy publicznej de minimis. Cele i źródła finansowania projektów rewitalizacji obszarów miejskich w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej. Możliwości finansowania inwestycji komunalnych przez partnerstwo publiczno-prywatne po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Modele konstrukcji projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem środków przeznaczonych na refinansowanie. Wykorzystanie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie miast na prawach powiatu województwa śląskiego. Zasady pozyskiwania instrumentów dłużnych przez jednostki samorządu terytorialnego jako źródeł współfinansowania projektów realizowanych przy współudziale funduszy unijnych. Mechanizm finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy jako bezzwrotne źródła finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce. Prefinansowanie jako instrument przejściowego finansowania zadań realizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Rachunek wspólny jednostek samorządu terytorialnego formą zagospodarowania środków unijnych. Dostosowanie polskich specjalnych stref ekonomicznych do wymogów Unii Europejskiej. 2. Dochody i przychody budżetów jednostek samorządu terytorialnego: Koncepcja własnego potencjału dochodowego i potencjału inwestycyjnego w ocenie zdolności wydatkowej samorządów w świetle badań porównawczych. Zakres ochrony zabytków w uregulowaniach podatków lokalnych w Polsce. Kierunki wykorzystania nowych usług finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Ograniczenia w zaciąganiu długu przez samorząd terytorialny-aspekty teoretyczne a rozwiązania w praktyce. Trwały zarząd nieruchomości komunalnych źródłem dochodów budżetowych jednostki samorządowej (na przykładzie Poznania w latach 1996-2004). Obligacje municypalne jako atrakcyjny sposób pozyskania kapitału przez jednostki samorządu terytorialnego. Znaczenie obligacji komunalnych w strukturze długu jednostek samorządu terytorialnego. Zróżnicowanie dochodów budżetów gmin z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na przykładzie gmin województwa łódzkiego. Formy i skala subwencjonowania budżetów gmin z budżetu państwa-doświadczenia Polski z lat 1991-2005. Zasada uprzywilejowania (foral) w systemie finansowania wspólnot autonomicznych w Hiszpanii. 3. Problemy podwyższania efektywności wydatków budżetów jednostek samorządu terytorialnego: Sprawozdawczość budżetowa i jej przydatność w procesie zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego. Finansowe aspekty współdziałania gmin. Funkcjonowanie wewnętrznej kontroli finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego. Wspieranie finansowe Policji przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Jeleniej Góry. Analiza wydatków budżetowych na przykładzie województwa dolnośląskiego w latach 2001-2005. Systemowe uwarunkowania samodzielności finansowej szkół średnich pierwszego stopnia we Francji. Zróżnicowanie pozycji rankingowych gmin ze względu na ich sytuację finansową (na przykładzie wybranych gmin województwa śląskiego).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 583)
ISBN: 978-83-7378-654-7
1. Refleksje nad naturą rachunkowości; 2. Państwo jako podmiot gospodarujący; 3. Podmiotowość a problemy rachunkowości w wybranych obszarach sektora finansów publicznych; 4. Nowe Zarządzanie Publiczne- wybrane narzędzia; 5. Wybrane zagadnienia sprawozdawczości sektora finansów publicznych; 6. Zarys kluczowych problemów organizacji systemu rachunkowości sektora finansów publicznych; 7. Kierunki zmian rachunkowości sektora finansów publicznych w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego / Elżbieta Chojna-Duch. - Stan prawny na 1.05.2010 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2010. - 611, [1] s. : tab. ; 21 cm.
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-339-3
1. Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego; 2. Podstawy gospodarki budżetowej państwa; 3. Deficyt budżetowy, dług publiczny i źródła ich finansowania; 4. Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego; 5. Finanse publiczne Unii Europejskiej i finansowanie rozwoju regionalnego w Polsce; 6. System pieniężny i bankowość centralna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7326-264-4
1. Polityka budżetowa jako obszar badawczy finansów publicznych, 2. Polityka budżetowa na szczeblu centralnym, 3. Polityka dochodowa i polityka podatkowa, 4. Polityka wydatkowa i polityka inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego, 5. Polityka równoważenia budżetu i polityka długu jednostek samorządu terytorialnego, 6. Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego, 7. Metody, instrumenty i procesy podwyższania efektywności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87444-86-3
1.Pojęcie globalizacji i jej modele, 2.Globalizacja a suwerenność polityki gospodarczej państwa, 3.Wpływ monetaryzmu na współczesną politykę gospodarczą, 4.Polityka ekonomiczna Polski w warunkach globalizacji, 5.Monetaryzm a społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech, 6.Kryzys finansów publicznych w Polsce - istota i uwarunkowania, 7.Wpływ doktryny liberalnej na polski system podatkowy, 8.Uwarunkowania i konsekwencje wprowadzenia liniowego podatku dochodowego, 9.Strategia logistyczna przedsiębiorstwa na rynku globalnym, 10.Dobrobyt ekonomiczny a liberalna polityka gospodarcza, 11.Terapia szokowa oczami jej krytyków
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7187-931-8
R.1 Pojęcie i zadania polityki fiskalnej samorządu terytorialnego; R.2 Obszary kształtowania polityki finansowej w gminie; R.3 Bezzwrotne i zwrotne zasilanie finansowe gminy; R.4 Metody i środki realizacji polityki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60197-01-6
Część III. Finanse publiczne i komunalne oraz polityka fiskalna 1. The public debt in Croatia 2. Zadłużenie zagraniczne Polski a bilans płatniczy kraju 3. Wpływ reformy systemu emerytalnego na stan finansów publicznych w Polsce 4. Dług jednostek samorządu terytorialnego 5. Cel a nierównowaga finansów publicznych w Polsce 6. Podstawowe uwarunkowania funkcjonowania algorytu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7. O naturze polskich deficytów budżetowych 8. Wpływ przystąpienia Polski do UE na stan finansów publicznych 9. Finanse publiczne na rozstaju dróg 10. Zasady udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej 11. The financing of exports with the state support in the Chech Republic Część IV. Finansowanie przedsiębiorstw i instytucji oraz gospodarstw domowych 1. Rola i znaczenie systemu opodakowania dochodów w działalności małych przedsiębiorstw w Polsce 2. Amortyzacja środków trwałych. Podejście bilansowe i podatkowe 3. Wspomaganie prognozowania sprawozdań finansowych z wykorzystaniem zadań optymalizacji, 3.Kapitałowe uwarunkowania rozowju polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską, 4.Źródła finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw, 5.Gospodarstwa domowe na rynku usług finansowych, 6.Odroczony podatek dochodowy. Aspekty ekonomiczno-prawne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-58-9
R.1 Konsekwencje zmian systemowych dla procesu inwestycyjnego; R.2 Polityka fiskalna okresu transformacji; R.3 Instrumenty fiskalne a oszczędności i tworzenie kapitału w gospodarce narodowej; R.4 Wyzwania dla współczesnej polityki fiskalnej w Polsce; Zakończenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1610-6
1. Mechanizm oddziaływania pomocy publicznej na warunki funkcjonowania sektora MSP, 2. Pomoc publiczna dla sektora MSP w Europie Zachodniej, 3. Sektor MSP w Polsce, 4. Pomoc publiczna oraz inne formy wspierania sektora MSP, 5. Postrzeganie pomocy publicznej przez sektor MSP, 6. Przyszłość pomocy publicznej dla sektora MSP
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-33-1
Cz.I Bankowość i finanse publiczne: Poszukiwanie roz wiązywania problemu długu publicznego w Polsce; Udział dochodów z emisji pieniądza i prowadzenia polityki pieniężnej w finansowaniu deficytu budżetu w latach 1990-98; Rola nadzorcza banków centralnych w odniesie niu do systemów rozliczeń; Interwencje Narodowego Banku Polskiego na międzybankowym rynku pieniężnym; Bankowość inwestycyjna w XXi wieku; Pomiar i ocena płynności finansowej banku komercyjnego. Cz.II Funkcjonowanie przedsiębiorstw i metody finanso waniu ich działalności: Rachunkowośc w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Skonsolidowanie sprawozdania finan sowe jako źródło informacji do oceny sytuacji finanso wej grup kapitałowych; Kapitałowe czynniki rozowju przedsiębiorczości w regionie; Leasing nieruchomości jako instrument pobudzający rozwój regionów; Nowe regu lacje leasingu w polskim prawodawstwie; Faktoring jako metoda pozyskania kapitału na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa; System pomiaru wyników w przedsiębiorstwie zorientowanym na wartość; Renta: sedno transakcji kupna - sprzedaż ziemi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88018-33-7
Sesja plenarna. Przywództwo w systemie opieki zdrowotnej; Polityka finansowa Zakładu Opieki Zdrowotnej; Odpowiedzialność menedżerów za koszty w zarządzaniu opieką zdrowotną; Komercjalizacja i prywatyzacja ZOZ - kluczowe warunki do osiągnięcia sukcesu. Sesja I: Jakość w usługach medycznych. Zintegrowany system komunikacji w budowaniu jakości zakładu opieki zdrowotnej; Sposoby budowania marki na rynku usług zdrowotnych; Jakość, środowisko, bhp - integracja systemów zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej; Jakość w usługach medycznych z punktu widzenia pacjenta - próba oceny niektórych jej aspektów; Audyt jako narzędzie doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w Wielkopolskim Centrum Onkologii; Wpływ zmian legislacyjnych na jakość i koszty w radioterapii; Uwagi na temat szkolenia menedżerów systemu ochrony zdrowia w Polsce; Kontrola zakażeń miejsca operowanego w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim elementem zarządzania jakością. Sesja II: Koszty i finansowanie. Rachunek kosztów i jego optymalizacja w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej; Prywatyzacja szpitali w Polsce - perspektywy i przeszkody; Rachunek kosztów działań w zarządzaniu zakładami opieki medycznej; Doświadczenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii w zakresie opracowania projektu o dofinansowanie w ramach ZPORR; Zarządzanie płynnością finansową w opiece zdrowotnej; Badanie sytuacji ekonomicznej ZOZ metodą macierzy EFE; Wykorzystanie metod ekonometrycznych do optymalizacji działalności ZOZ; Zarządzanie finansami w zakładzie opieki zdrowotnej. Leasing jako forma finansowania majątku trwałego; Recepty z kodem kreskowym - sposób poprawy zarządzania refundacją leków; Instrumenty promocji na rynku farmaceutycznym. Sesja III: Zarządzanie operacyjne, motywowanie kadr, wprowadzanie zmian. Rola odpowiedzialności społecznej firmy (w opinii kadry kierowniczej i pracowników wykonawczych w Polsce i we Francji); Diagnoza kultury organizacyjnej w ochronie zdrowia; Kształcenie i samodoskonalenie instrumentami motywacji personelu na przykładzie doświadczeń Wielkopolskiego Centrum Onkologii; Palny emigracji zarobkowej studentów medycyny - kto i dlaczego zamierza wyjechać?; Tworzenie ośrodków odpowiedzialności w zakładach opieki zdrowotnej; Niektóre czynniki wspomagające i utrudniające proces komunikowania się; Rola położnej w koordynowaniu i zarządzanie wdrażaniem programu WHO UNICEF "Szpital Przyjazny Dziecku" w PZOZ w Inowrocławiu; Zarządzanie czasem - przybliżenie zagadnienia. Sesja IV: Promocja pożądanych zachowań zdrowotnych. Profilaktyka w pracy pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej; Animacja środowisk lokalnych w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży; Jakość życia i poczucie koherencji u osób starszych - wyniki wstępne; Wybrane aspekty edukacji zdrowotnej pacjentów w starszym wieku po leczeniu operacyjnym; Wspieranie zdrowego psychicznie starzenia się; Analiza jakości życia osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej; Zachowania zdrowotne kobiet zamieszkałych na wsi na podstawie badań środowiskowych; Promowanie pożądanych zachowań zdrowotnych w tekstowej warstwie polskiej muzyki rozrywkowej; Reklama społeczna w promocji zdrowia w Polsce. Czy reklama społeczna jest dobrym nośnikiem informacji promocji spraw istotnych społecznie? Media a kształtowanie wizerunku instytucji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7284-436-4
R.1 Wybrane zagadnienia finansów publicznych. R.2 Wycena majątku publicznego. R.3 Organizacja rachunkowości budżetowej. R.4 Rachunkowość prowadzona w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego. R.5 Zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych. R.6 Korespondencja wybranych kont jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w układzie zespołów planu kont. R.7 Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych. R.8 Specyfika rachunkowości zakładów budżetowych. R.9 Specyfikarachunkowości gospodarstw pomocniczych. R.10 Rachunko wość placówek. R.11 Sprawozdawczość budżetowa i finansowa. R.12 Kontrola wewnętrzna i audyt w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych. R.13 Ra chunkowość zarządcza w sektorze finansów publicznych. R.14 Testy i ćwiczenia sprawdzające.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość budżetowa / Kazimiera Winiarska, Aleksy Jakub Wołoszyn. - Wyd.2 zaktualiz. i rozsz. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2004. - 393 s. : tab., wzory ; 24 cm.
R.1 Wybrane zagadnienia finansów publicznych. R.2 Wycena majątku publicznego. R.3 Organizacja rachunkowości budżetowej. R.4 Rachunkowość prowadzona w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego. R.5 Zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych. R.6 Korespondencja wybranych kont jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w układzie zespołów planu kont. R.7 Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych. R.8 Specyfika rachunkowości zakładów budżetowych. R.9 Specyfikarachunkowości gospodarstw pomocniczych. R.10 Rachunko wość placówek. R.11 Sprawozdawczość budżetowa i finansowa. R.12 Kontrola wewnętrzna i audyt w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych. R.13 Ra chunkowość zarządcza w sektorze finansów publicznych. R.14 Testy i ćwiczenia sprawdzające.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografia / Politechnika Radomska ; Nr 81)
1. Pozycja ustrojowa gminy a jej samodzielność, 2. Podstawy prawne gospodarki finansowej polskich gmin w latach 1991-2000, 3. Samodzielność finansowa polskich gmin w świetle pragmatyki gospodarczej, 4. Ewolucja samodzielności finansowej polskich gmin w latach 1991-2000
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again