Źródło opisu
Książki
(17)
Forma i typ
Książki
(17)
Publikacje naukowe
(5)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Dostępność
dostępne
(12)
tylko na miejscu
(12)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(12)
Autor
Bąk Dariusz
(2)
Gasparski Wojciech (1936-2022)
(2)
Lewicka-Strzałecka Anna
(2)
Rok Bolesław
(2)
Rybak Mirosława
(2)
Sikołowska Julita
(2)
Adamczyk Jadwiga
(1)
Albigowski Marek
(1)
Antonowicz Paweł
(1)
Augustyn Anna
(1)
Dąbrowski Jarosław Filip
(1)
Furman Wojciech (1946- )
(1)
Gąsior-Niemiec Anna
(1)
Kaliszewski Andrzej (1954- )
(1)
Krajewska Beata
(1)
Kupiec Leszek
(1)
Lęgowicz Aleksandra
(1)
Oleksiuk Adam
(1)
Olędzki Jerzy
(1)
Pokorna-Ignatowicz Katarzyna
(1)
Przyłębski Andrzej
(1)
Seitel Fraser P
(1)
Simmel Georg (1858-1918)
(1)
Teichman Jenny
(1)
Tworzydło Dariusz
(1)
Wojciszke Bogdan (1952- )
(1)
Wolny-Zmorzyński Kazimierz (1957- )
(1)
Zakrzewska-Bilewska Agnieszka
(1)
Święch Andrzej
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(2)
Kraj wydania
Polska
(17)
Język
polski
(17)
Temat
Etyka biznesu
(8)
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
(6)
Komunikacja społeczna
(4)
Menedżerowie
(3)
Public relations
(3)
Etyka zawodowa
(2)
Grupy społeczne
(2)
Zarządzanie
(2)
Zarządzanie procesami biznesowymi
(2)
Agresywność
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Autoprezentacja
(1)
Decyzje
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Dziennikarstwo śledcze
(1)
Etyka dziennikarska
(1)
Etyka społeczna
(1)
Eutanazja
(1)
Feminizm
(1)
Franczyza
(1)
Informacja
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Instytucje użyteczności publicznej
(1)
Jakość usług
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Konflikt
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Konsumenci
(1)
Kultura materialna
(1)
Majątek trwały
(1)
Miłość
(1)
Motywacja pracy
(1)
Mężczyzna
(1)
Negocjacje
(1)
Odpowiedzialność społeczna
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opinia publiczna
(1)
Organizacja
(1)
Pieniądz
(1)
Poronienie sztuczne
(1)
Postawy
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Przywództwo
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Public realtions
(1)
Public reltions
(1)
Pzredsiębiorstwo
(1)
Spostrzeganie społeczne
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Szczupłe zarządzanie
(1)
Szczęście
(1)
Sądy (psychologia)
(1)
Usługi turystyczne
(1)
Venture capital
(1)
Wartość
(1)
Wolność słowa
(1)
Władza
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie przez wartości
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zarządzanie środowiskowe
(1)
Źródła informacji
(1)
Temat: miejsce
Polska
(1)
Gatunek
Podręcznik
(10)
Case study (studium przypadku)
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
Dziedzina i ujęcie
Filozofia i etyka
(5)
Zarządzanie i marketing
(5)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Media i komunikacja społeczna
(2)
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
17 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-01-16890-2
1. Aksjologiczne podstawy gospodarowania i etyki biznesu; 2. Audyt etyczny organizacji; 3. Bogactwo i ubóstwo jako problem etyczny; 4. Etos ludzi i instytucji biznesu; 5. Etyczne aspekty działań marketingowych; 6. Etyka biznesu; 7. Etyka biznesu w warunkach globalizacji; 8. Etyka ekonomii; 9. Etyka gospodarcza; 10. Etyka powinności- deontologizm; 11. Etyka pożytku- utylitaryzm; 12. Etyka w komunikowaniu społecznym przedsiębiorstwa; 13. Etyka w public relations; 14. Etyka w sferze finansów; 15. Fuzje i przejęcia- analiza etyczna; 16. Geneza etyki działalności gospodarczej; 17. Infrastruktura etyczna biznesu; 18. Kodeksy i programy etyczne; 19. Konflikt interesów; 20. Konsumenci: prawa i obowiązki; 21. Korupcja; 22. Ład korporacyjny; 23. Menedżer- deontologia zawodu; 24. Oceny i decyzje moralne; 25. Odpowiedzialność wobec pracowników; 26. Podstawy odpowiedzialnej konkurencyjności; 27. Polskie tradycje etyki życia gospodarczego; 28. Raportowanie i ocena społecznej odpowiedzialności; 29. Religia i biznes; 30. Społeczna odpowiedzialność biznesu; 31. Standardy odpowiedzialnego inwestowania; 32. Teoria cnót; 33. Teorie oraz dylematy etyczne i prakseologiczne; 34. Trwały i zróżnicowany rozwój; 35. Umowa społeczna; 36. Whistleblowing; 37. Zasada podwójnego skutki w działalności gospodarczej; 38. Zaufanie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 330 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-01-16890-2
1. Aksjologiczne podstawy gospodarowania i etyki biznesu; 2. Audyt etyczny organizacji; 3. Bogactwo i ubóstwo jako problem etyczny; 4. Etos ludzi i instytucji biznesu; 5. Etyczne aspekty działań marketingowych; 6. Etyka biznesu; 7. Etyka biznesu w warunkach globalizacji; 8. Etyka ekonomii; 9. Etyka gospodarcza; 10. Etyka powinności- deontologizm; 11. Etyka pożytku- utylitaryzm; 12. Etyka w komunikowaniu społecznym przedsiębiorstwa; 13. Etyka w public relations; 14. Etyka w sferze finansów; 15. Fuzje i przejęcia- analiza etyczna; 16. Geneza etyki działalności gospodarczej; 17. Infrastruktura etyczna biznesu; 18. Kodeksy i programy etyczne; 19. Konflikt interesów; 20. Konsumenci: prawa i obowiązki; 21. Korupcja; 22. Ład korporacyjny; 23. Menedżer- deontologia zawodu; 24. Oceny i decyzje moralne; 25. Odpowiedzialność wobec pracowników; 26. Podstawy odpowiedzialnej konkurencyjności; 27. Polskie tradycje etyki życia gospodarczego; 28. Raportowanie i ocena społecznej odpowiedzialności; 29. Religia i biznes; 30. Społeczna odpowiedzialność biznesu; 31. Standardy odpowiedzialnego inwestowania; 32. Teoria cnót; 33. Teorie oraz dylematy etyczne i prakseologiczne; 34. Trwały i zróżnicowany rozwój; 35. Umowa społeczna; 36. Whistleblowing; 37. Zasada podwójnego skutki w działalności gospodarczej; 38. Zaufanie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 330 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-60662-62-5
1. Praca socjalna - istota, podstawowe założenia i zasady. 2. Geneza pracy socjalnej w Polsce i na świecie. 3. Rola wiedzy w praktyce pracy socjalnej. 4. Profesja i predyspozycje osobowościowe pracownika socjalnego. 5. Etyczne podstawy pracy socjalnej. 6. Metody pracy społeczno-wychowawczej. 7. Praca socjalna a wybrane pojęcia bliskoznaczne.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 304 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 304 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Mirosława Rybak. - Wyd. 1 - 5 dodruk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., [2020]. - 244 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-16661-8
1. Społeczna odpowiedzialność korporacji : aspekt historyczny i teoretyczny, 2. Podstawowe modele społecznej odpowiedzialności, 3. Odpowiedzialne zarządzanie korporacją: ujęcie wąskie i szerokie, 4. Władanie przedsiębiorstwem: odpowiedzialność wobec akcjonariuszy a odpowiedzialność wobec interesariuszy, 5. Zarządzanie interesariuszami w systemie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, 6. Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 7. Instytucjonalizacja etyki w zarządzaniu, 8. Prawa człowieka jako podstawa odpowiedzialności wobec pracownika, 9. Model kierowania ludźmi w kierunku społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, 10. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa za środowisko naturalne
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 65.01 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-01-14314-2
1. Społeczna odpowiedzialność korporacji : aspekt historyczny i teoretyczny, 2. Podstawowe modele społecznej odpowiedzialności, 3. Odpowiedzialne zarządzanie korporacją: ujęcie wąskie i szerokie, 4. Władanie przedsiębiorstwem: odpowiedzialność wobec akcjonariuszy a odpowiedzialność wobec interesariuszy, 5. Zarządzanie interesariuszami w systemie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, 6. Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 7. Instytucjonalizacja etyki w zarządzaniu, 8. Prawa człowieka jako podstawa odpowiedzialności wobec pracownika, 9. Model kierowania ludźmi w kierunku społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, 10. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa za środowisko naturalne
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 65.01 (2 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-88164-53-8
Cz.I Podstawy etyki: Moralność i natura ludzka; Egoizm relatywizm, konsekwencjalizm; Podstawy etyki. Cz.II W obronie humanizmu: Istoty ludzkie i osoby; Istoty ludzkie a inne zwierzęta; Ludzie i maszyny. Cz.III Śmierć i życie: Eutanazja - za i przeciw; Eutanazja - logika i praktyka; Aborcja; Etyka zawodowa Cz.IV Ideologia i wartości: Feminizm i maskulinizm; Wolność myśli i wypowiedzi; Prawica, lewica i Zieloni. Aneks: Prawa naturalne jako podstawa władzy państwowej Kontrowersje wokół eutanazji: przypadek modelowy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 17 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7112-127-X
Zawiera: Część analityczna: Wartość a pieniądz; Substancjalna wartość pieniądza; Pieniądz w szeregach celów; Część syntetyczna: Wolność indywidualna; Ekwiwalent pieniężny wartości osobowych; Styl życia; Posłowie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 1 (3 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7930-327-4
1. Wiadomości wstępne o komunikacji; 2. Klasyfikacja potrzeb człowieka i ich charakterystyka; 3. Komunikacja interpersonalna; 4. Komunikacja werbalna i niewerbalna; 5. Typologia zachowań klientów; 6. Komunikacja międzynarodowa i międzykulturowa; 7. Podróż psychologiczna; 8. Konflikty międzyludzkie - główne ich przyczyny w miejscu pracy; 9. Różne role w grupie; 10. Negocjacje; 11. Etyka w relacji z drugim człowiekiem.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 379.85 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-264-3924-7
1. Istota procesu zarządzania; 2. Organizacja i jej miejsce w otoczeniu; 3. Ewolucja nauk o zarządzaniu; 4. Role i kompetencje menedżerskie; 5. Planowanie w organizacji; 6. Strategia przedsiębiorstwa; 7. Podejmowanie decyzji; 8. Organizowanie działalności przedsiębiorstwa; 9. Typy struktur organizacyjnych; 10. Podstawy motywowania pracowników; 11. Metody i narzędzia motywowania personelu; 12. Przywództwo i style kierowania; 13. Kontrola w organizacji; 14. Komunikacja w zarządzaniu; 15. Kulturowy kontekst zarządzania; 16. Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 65.01 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-87251-87-1
1. Organizacja jako dyscyplina naukowa 2. Strategia w organizacji i zarządzanie strategiczne 3. Źródła innowacji i procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie 4. Podejmowanie decyzji w organizacji 5. Interpersonalny charakter organzacji 6. Kultura w kontekście organizacji 7. Eyka w kontekście organizacyjnym 8. Koncepcje teoretyczne organizacji i zarządzania
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 65.01 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Psychologia społeczna / Bogdan Wojciszke. - Dodruk 2. - Warszawa : SCHOLAR Wydaw. Naukowe , 2013. - 635, [1] s. : rys., tab. ; 31 cm.
ISBN: 978-83-7383-453-8
1.Czym i jak zajmuje się psychologia społeczna; 2. Motywy społeczne; 3. Poznanie społeczne; 4. Przekonania społeczne; 5. Spostrzeganie osób; 6. Spostrzeganie siebie; 7. Samoocena; 8. Postawy; 9. Moralność; 10. Szczęście; 11. Wpływ społeczny; 12. Atrakcyjność; 13. Miłość; 14. Prospołeczność; 15. Agresja; 16. Konflikt społeczny; 17. Władza; 18. Grupa społeczna; 19. Stosunki międzygrupowe; 10. Kobiety i mężczyźni.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316.6 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-87256-65-X
R.1 Wstęp do public relations; R.2 Funkcje public relations; R.3 Instrumenty public relations; R.4 Kampania public relations; R.5 Etyka i zawód public relations.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 659 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 659 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-01-14866-9
Część I: Podstawy public relations. 1. Public relations w komunikacji społecznej. 2. Psychospołeczne podstawy public relations. 3. Public relations w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych. 4. Relacje wewnętrzne. 5. Pomiar efektywności działań public relations. 6. Odpowiedzialność w działaniach public relations - zasady etyczne. Część II: Public relations w komunikacji marketingowej. 7. Zintegrowane komunikowanie marketingowe. 8. Marka a public relations. Część III: Public relations - implikacja w praktyce. 9. Polityczne public relations a kreowanie informacji. Analiza krytyczna. 10. Public relations instytucji finansowych i giełdowych. 11. Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych. 12. Praktyka public relations. Organizacja działu public relations i biura prasowego w firmie. 13. Praktyka public relations. Budżetowanie kampanii public relations.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 659 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-88667-21-1
Cz.I Ewolucja: 1.Czym są public relations?; 2.Ewolucja public relations. Cz.II Walidacja: 3.Opinia publiczna; 4.Etyka; 5.Bada nia; 6.Prawo. Cz.III Aktywacja: 7.Komunikacja; 8.Zarządzanie; 9.Za rządzanie kryzysami; 10.Zintegrowana komunikacja mar ketingowa. Cz.IV Realizacja: 11.Pisanie w public relations; 12.Pisanie "dla oka" i "dla ducha"; 13.Public rela tions a Internet. Cz.V Publiczność: 14.Media drukowane; 15.Media elektro niczne; 16.Pracownicy; 17.Wielokulturowe społeczności a public relations; 18.Rząd; 19.Konsumenci i inwesto rzy. Cz.VI Przyszłość: 20.Złoty wiek.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 659 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-208-1804-8
1. Przedsiębiorstwo jako obiekt społecznej odpowiedzialności: Przesłanki orientacji społecznej przedsiębiorstw; Aspekty społeczne w teorii przedsiębiorstwa; Przedsiębiorstwo jako organizacja społeczna; Cele społeczne w strukturze celów przedsiębiorstwa; Otoczenie społeczne przedsiębiorstwa; 2. Geneza i rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: Ewolucja poglądów dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; Podmioty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; Obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; Społeczna odpowiedzialność w koncepcjach pokrewnych; Społeczna odpowiedzialność jako przejaw kultury organizacyjnej; 3. Zarządzanie relacjami społecznymi przedsiębiorstwa: Identyfikacja relacji społecznych przedsiębiorstwa; Typologia relacji przedsiębiorstwa z interesariuszami; analiza relacji przedsiębiorstwa z interesariuszami; Zarządzanie relacjami w tworzeniu kapitału społecznego przedsiębiorstwa; 4. Strategie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: Analiza otoczenia w procesie wyznaczania strategii społecznej odpowiedzialności; Strategie przedsiębiorstw wobec społecznej odpowiedzialności; Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw źródłem przewagi konkurencyjnej; Formułowanie i implementacja strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa; Efektywność społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; 5. Działalność społeczna przedsiębiorstw: Zakres i formy działalności społecznej przedsiębiorstwa; Sponsoring w działalności społecznej przedsiębiorstwa; Inne formy aktywności społecznej przedsiębiorstw; Wartość społecznego zaangażowania przedsiębiorstw; 6. Systemy normalizacji i oceny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: Działania normalizacyjne w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; Ocena społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-8206-036-2
Innowacyjne studiowanie na specjalności; Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa – wprowadzenie; Rozdział 1. Zasoby - znaczenie i klasyfikacja Rozdział 2. Zarządzanie majątkiem trwałym przedsiębiorstwa Rozdział 3. Zarządzanie majątkiem obrotowym Rozdział 4. Istota zarządzania przez wartość - źródła danych i podstawy formułowania rekomendacji zarządczych (studium przypadku) Rozdział 5. Budowa i operacjonalizacja strategii generalnej lub obszarowej organizacji złożonej strukturalnie - metodyka i wytyczne do opracowania projektu Rozdział 6. Etyka biznesu - istota i poziomy Rozdział 7. Obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa Rozdział 8. Standardy i wytyczne z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa Rozdział 9. Zarządzanie ryzykiem Rozdział 10. Instrumenty rynku pieniężnego - weksel Rozdział 11. Jak przekonać inwestora venture capital do pomysłu biznesowego - czyli jak przygotować skuteczny pitch deck? Rozdział 12. Kultura doskonałości i pomiar poziomu jej dojrzałości w organizacji (studium przypadku) Rozdział 13. Droga przedsiębiorstwa w procesie certyfikacji obowiązkowej i dobrowolnej wyrobów Rozdział 14. Instrumentarium zarządzania jakością (studium przypadku) Rozdział 15. Rola auditu w procesie doskonalenia (studium przypadku) Rozdział 16. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie (studium przypadku) Rozdział 17. Relacje w biznesie - typologia Rozdział 18. Analiza makrootoczema organizacji z wykorzystaniem modelu PEST - metodyka cyklicznego monitonngu otoczenia organizacji Rozdział 19. Franczyza jako forma współdziałania przedsiębiorstw Rozdział 20. Podejmowanie decyzji menedżerskich na poziomie ujednolicania procesów w jednostce biznesowej w pionie IT - procesy, controlling (studium przypadku) Rozdział 21. Key Performance Indicators (Joanna Próchniak) Rozdział 22. Wykorzystanie zarządzania projektem do osiągania celów przedsiębiorstwa Rozdział 23. Lean Management w przedsiębiorstwie (zadanie, gra symulacyjna) Rozdział 24. Metoda FMEA i jej zastosowanie Rozdział 25. Prognozowany rachunek przepływów pieniężnych - finansowa część biznesplanu przedsięwzięcia gospodarczego (arkusz kalkulacyjny) Rozdział 26. Pomiar wartości wykreowanej. Nośniki wartości i źródła tworzenia zysku (studium przypadku) Rozdział 27. Nadużycia w przedsiębiorstwie Rozdział 28. Ocena zagrożenia niewypłacalnością kontrahenta - systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw (analityka finansowa) Rozdział 29. Identyfikacja i klasyfikacja kosztów jakości (studium przypadku) Rozdział 30. Ocena jakości usług (studium przypadku) Rozdział 31. Trendy w konsumpcji żywności Rozdział 32. Zastosowanie metody Kano w ocenie cech jakości usług świadczonych przez dziekanat Rozdział 33. Zasady wdrożenia systemu HACCP w placówce gastronomicznej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Edukacja medialna. Podręcznik akademicki)
ISBN: 978-83-60501-16-0
1. Doktryny medialne i etyka zawodowa, 2. Systematyka źródeł informacji dziennikarskiej - teoria i praktyka, 3. Wokół tematów historycznych, 4. Dziennikarstwo śledcze, 5. Literatura (dla dziennikarza) informacją "wyższego piętra", 6. Czy i jak korzystać z materiałów public relations
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316.77 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej