Form of Work
Książki
(25)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
only on-site
(24)
available
(12)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(24)
Author
Marszałek Paweł
(2)
Rymarczyk Jan
(2)
Adamczyk Jan
(1)
Bajan Bartłomiej
(1)
Bereżnicka Joanna
(1)
Białecki Klemens
(1)
Czekaj Marta
(1)
Czubak Wawrzyniec
(1)
Dodge Robert M
(1)
Dudziński Jerzy
(1)
Eucken Edith
(1)
Eucken Walter
(1)
Halamska Maria
(1)
Hanna Nessim
(1)
Hensel Paul K
(1)
Jamroży Marcin
(1)
Jeznach Maria
(1)
Jurek Michał
(1)
Jędruchniewicz Andrzej
(1)
Kabalski Przemysław
(1)
Kaczmarczyk Stanisław
(1)
Kalinowski Sławomir
(1)
Kałążny Jerzy
(1)
Kokoszka Katarzyna
(1)
Kotłowski Jacek
(1)
Kudert Stephan
(1)
Kulawik Jacek
(1)
Kłoczko-Gajewska Anna
(1)
Markiewicz Olga
(1)
Michalik Małgorzata
(1)
Mruk Henryk
(1)
Musiał Wiesław
(1)
Nakonieczna-Kisiel Halina
(1)
Olczak Artur
(1)
Oziewicz Ewa
(1)
Pałgan Ryszard
(1)
Pilarczyk Bogna
(1)
Pindakiewicz Jan
(1)
Pink Małgorzata
(1)
Rogoda Bogdan
(1)
Rószkiewicz Małgorzata
(1)
Sojak Sławomir
(1)
Soliwoda Michał
(1)
Steinach Peter
(1)
Sławiński Andrzej
(1)
Urbaniak Maciej
(1)
Wieliczko Barbara
(1)
Witek Lucyna
(1)
Wiśniewski Jan
(1)
Wojewodzic Tomasz
(1)
Wolszczak-Derlacz Joanna
(1)
Wyciślok Józef
(1)
Włudyka Tadeusz
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Śleszyński Przemysław
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(23)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(27)
Subject
Ceny
(22)
Marketing
(6)
Pieniądz
(6)
Handel międzynarodowy
(5)
Przedsiębiorstwo
(5)
Ceny transferowe
(4)
Kursy walutowe
(4)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(4)
Promocja handlowa
(4)
Podatek
(3)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(3)
Rynek
(3)
Bilans płatniczy
(2)
Gospodarka
(2)
Handel
(2)
Instytucje finansowe międzynarodowe
(2)
Integracja gospodarcza
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Kanały marketingowe
(2)
Marketing strategiczny
(2)
Ogranizacje międzynarodowe
(2)
Otoczenie firmy
(2)
Rynek pracy
(2)
Rynek walutowy
(2)
Towar
(2)
Banki spółdzielcze
(1)
Budżet państwowy
(1)
Cykl koniunkturalny
(1)
Ekonomia
(1)
Ekonomia polityczna kapitalizmu
(1)
Energetyka
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Farmacja
(1)
Finanse
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Gospodarka centralnie sterowana
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Handel miedzynarodowy
(1)
Inflacja
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Kapitał
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Leseferyzm
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marketing międzynarodowy
(1)
Marketing partnerski
(1)
Mieszkania
(1)
Monopol
(1)
Obsługa klienta
(1)
Ochrona środwiska
(1)
Opakowania
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Państwo
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Procent
(1)
Produkt*
(1)
Promocja
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Przemysł
(1)
Płynność finansowa
(1)
Rachunkowość
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek finansowy
(1)
Ryzyko
(1)
Sprawozdania
(1)
Statystyka matematyczna
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Teoria dystrybucji
(1)
Towar a cena
(1)
Transfer pricing
(1)
Unia Europejska
(1)
Usługi
(1)
Znaki towarowe
(1)
Żywność
(1)
Subject: time
1989-
(2)
27 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-208-1601-7
1.Współczesna gospodarka światowa. Jej istota i struktura, 2.Międzynarodowy handel towarowy, 3.Międzynarodowy handel usługami, 4.Kształtowanie się cen we współczesnym handlu światowym, 5.Zagraniczna i międzyanrodowa polityka handlowa, 6.Międzynarodowe przepływy kapitałowe we współczesnej gospodarce światowej, 7.Migracja zasobów pracy w skali międzynarodowej, 8.Międzynarodowy transfer technologii i wiedzy naukowo-technicznej, 10.Współczesny międzynarodowy rynek finansowy, 11.Wahania koniunkturalne we współczesnej gospodarce światowej, 12.Procesy międzynarodowej integracji gospodarczej i ich znaczenie dla współczesnej gospodarki światowej, 13.Globalizacja ws współczesnej gospodarce światowej i jej skutki, 14.Probhlemy globalne współczesnego swiata, Międzynarodowe organizacje i ugrupowania gospodarcze wywierające największy wpływ na współczesną gospodarkę światową i jej funkcjonowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-71874-62-6
R.1 Ceny transferowe -istota i model ekonomiczny, R.2 Ceny transferowe w przedsiębiorstwach zdywizjonalizowanych -przejście od modelu ekonomicznego do praktyki, R.3 Ceny transferowe w korporacjach ponadnarodowych, R.4 Ceny transferowe w sprawozdaniach finansowych, R.5 Trzy aspekty problemu cen transferowych-próba syntezy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Rynki finansowe / Andrzej Sławiński. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 212, [1] s. : rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-208-1634-3
1.Rynki finansowe, 2.Ceny instrumentów finansowych, 3.ryzyko, 4.Instrumenty pochodne, 5.Zarządzanie portfelem papierów wartościowych, 6.Wahania koniunktury, 7.Polityka pieniężna, 8.Czynniki wpływające na stopy procentoiwe i kursy walut, 9.Psychologia rynków finansowych, 10.Kryzysy finansowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Spis treści [Contents] Artykuły [Articles] Michał Soliwoda, Jacek Kulawik, Barbara Wieliczko: Instrumenty finansowe a polityki wspólnotowe UE [Financial Instruments Versus Common EU Policies], doi 10.7366/wir032018/01, s. 9–34; Przemysław Śleszyński: Identyfikacja i ocena procesów demograficznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wsi [Identification and Evaluation of Demographic Processes in Poland with Special Regard to the Rural Areas], doi 10.7366/wir032018/02, s. 35–68; Maria Halamska: Wspierać czy zalesiać? Dylematy rozwoju wiejskich obszarów problemowych [Supporting or Afforesting? Dilemmas in the Development of Rural Problem Areas in Poland], doi 10.7366/wir032018/03, s. 69–92; Sławomir Kalinowski: Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju [The Problem of Poverty and Social Exclusion in the European Union Member States in the Context of Sustainable Development], doi 10.7366/wir032018/04, s. 93–112; Joanna Bereżnicka: Dopłaty do działalności operacyjnej a stabilność finansowa gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej [Operational Subsidies and Financial Stability of Farms in the European Union], doi 10.7366/wir032018/05, s. 113–136; Andrzej Jędruchniewicz: Negatywne skutki regulowania cen rolnych [Negative Effects of Agricultural Price Regulation], doi 10.7366/wir032018/06, s. 137–154; Katarzyna Kokoszka, Małgorzata Pink: Instytucjonalne uwarunkowania sprzedaży bezpośredniej żywności w Polsce [Institutional Preconditions of Direct Sales of Food Products in Poland], doi 10.7366/wir032018/07, s. 155–174; Tomasz Wojewodzic, Wiesław Musiał: Trwanie i upadek drobnych gospodarstw rolnych – zastosowanie analogii w naukach przyrodniczych i społecznych [The Decadence and Decline of Small Farms – Application Analogies to Natural and Social Sciences], doi 10.7366/wir032018/08, s. 175–192; Anna Kłoczko-Gajewska, Olga Markiewicz: Mechanizm rozprzestrzeniania się wiosek tematycznych w Polsce [The Spread of Thematic Village Idea in Poland], doi 10.7366/wir032018/09, s. 193–210; Marta Czekaj: Plan sukcesji w gospodarstwie rolnym [Succession Planning in Family Farms], doi 10.7366/wir032018/10, s. 211–228; Bartłomiej Bajan, Wawrzyniec Czubak: Korzyści płynące z integracji poziomej w polskim rolnictwie na przykładzie grup producentów rolnych [The Benefits of Horizontal Integration in Polish Agriculture Exampled by Agricultural Producer Groups], doi 10.7366/wir032018/11, s. 229–242. Recenzje i omówienia Bogdan Klepacki: Recenzja książki Krystyny Krzyżanowskiej, Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania innowacji w zespołowym działaniu w rolnictwie [Book review: Economic and Social Determinants of Innovation in Teamwork in Agriculture by Krystyna Krzyżanowska], doi 10.7366/wir032018/12, s. 243–248; Marcin Makowiecki: Z biegiem lat i wydarzeń. Recenzja książki: Andrzej Rosner, Ruta Śpiewak, Edyta Kozdroń, Patrząc na wieś. Sto lat rozwoju polskiej wsi [Book review: Glimpses of the Countryside. One Hundred Years of Polish Countryside by Andrzej Rosner, Ruta Śpiewak, Edyta Kozdroń], doi 10.7366/wir032018/13, s. 249–252. Sto lat rozwoju polskiej wsi Włodzimierz Dzun: Zmiany strukturalne w gospodarstwach rolnych na ziemiach polskich przed odzyskaniem niepodległości [Farm Structure Change in Polish Lands Before the Independence Recovery], doi 10.7366/wir032018/14, s. 253–279. Uwagi: red. naczelny – Mirosław Drygas periodyk wydawany wraz z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-70-5
1. Konwergencja ekonomiczna, 2. Prawo jednej ceny, 3. Dotychczasowe badania na temat międzynarodowego przestrzennego zróznicowania cen, 4. Zróznicowanie cen w Unii Europejskiej - ujęcie makroekonomiczne, 5. Zróżnicowanie cen w Unii Europejskiej 1990-2005 - ujęcie mikroekonomiczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania Naukowe / Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
ISBN: 978-83-923607-1-1
Formalno-prawne ograniczenia swobody inicjacji działalności gospodarczej - na przykładzie koncesji na przewozy lotnicze; Prawno-ekonomiczne bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego; Problematyka wdrażania międzynarodowego prawa bilansowego w Polsce; Funkcjonowanie rynku pracy w Polsce; Ośrodki odpowiedzialności w przedsiębiorstwie; Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach aliansu strategicznego; Zarządzanie zasobami firmy i jej procesami gospodarczymi wspomagane systemem ERP/ERP II; Zasady finansowania działalności w średnich i dużych przedsiębiorstwach; Zasady prezentacji zmian w kapitałach własnych w różnych formach prawno-organizacyjnych; Rachunkowość przerobu Goldratta w świetle paradygmatów rachunkowości - wyniki badania ankietowego; Biegły rewident jako instytucja zaufania publicznego - ocena korzyści z audytu (wyniki badań empirycznych); Metodyka wyznaczania rodzaju polityki rachunkowości w zakresie rezerw w bankach spółdzielczych; Wybór formy opodatkowania jako optymalizowanie ponoszonych wydatków przez przedsiębiorcę będącym osoba fizyczną; Znaczenie wprowadzenia jednolitej stawki podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw; Rola cen transferowych w planowaniu optymalizacji obciążeń podatkowych; Prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych przez organy kontroli skarbowej; Wyspecjalizowana administracja podatkowa - czynnik wspomagający procesy gospodarcze i zarządzanie dużą firmą; Podatki i ich wpływ na dochody budżetu państwa w Polsce w latach 1991-2003; Kierunki dostosowywania wyższego szkolnictwa zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy w Polsce - wybrane aspekty; Trzecia Droga czy liberalizm gospodarczy? Rozwiązania dla Polski w kontekście ustrojów gospodarczych krajów Unii Europejskiej; Uwarunkowania przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wyzwania dla Polski; Międzynarodowe kryzysy finansowe. Wybrane zagadnienia; Strategia polityki pieniężnej w strefie euro; Działalność europejska Funduszu Inwestycyjnego w zakresie venture capital jako element strategii lizbońskiej; Długoterminowa polityka energetyczna Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again