22962
Book
In basket
ISBN: 978-83-200-6586-2
Wstęp 1. Zdrowie psychiczne: Czym jest zdrowie psychiczne i jakie ma znaczenie?; Zdrowie psychiczne jako element zdrowia; Wybrane modele i sposoby ujmowania zdrowia psychicznego; Zdrowie psychiczne jako wymiar zdrowia publicznego; Zdrowie psychiczne w koncepcjach różnych autorów; Determinanty wpływające na zdrowie psychiczne; Współczesne zagrożenia dla zdrowia psychicznego; Kontekst społeczny zagrożeń dla zdrowia psychicznego; Zagrożenia dla zdrowia psychicznego wynikające z pandemii SARS-CoV-2. 2. Koncepcja poczucia koherencji Aarona Antonovsky’ego w kontekście wzmacniania zdrowia: Wprowadzenie do teorii salutogenezy; Poczucie koherencji oraz pozostałe czynniki wpływające na zdrowie; Poczucie koherencji i jej komponenty: poczucie zrozumiałości, poczucie zaradności, poczucie sensowności; Uogólnione zasoby odpornościowe; Stresory – uogólnione deficyty odpornościowe; Zachowanie zdrowotne i styl życia. 3. Stres i jego wpływ na zdrowie człowieka: Modele i koncepcje stresu: biologiczne, psychologiczne i społeczne; Uwarunkowania stresu: stres jako bodziec, reakcja i relacja; Koncepcja stresu Hansa Selye’go; Teoria stresu Richarda Lazarusa i Suzan Folkman; Stres i Teoria Zachowania Zasobów Stevana Hobfolla; Konsekwencje zdrowotne stresu. 4. Radzenie sobie ze stresem: Radzenie sobie ze stresem a zdrowie psychiczne; Radzenie sobie ze stresem jako proces, strategia i styl; Rodzaje stylów radzenia sobie ze stresem; Uwarunkowania podmiotowe oraz sytuacyjne radzenia sobie ze stresem; Ogólne właściwości podmiotowe wpływające na proces radzenia sobie ze stresem; Czynniki sytuacyjne wpływające na proces radzenia sobie ze stresem. 5. Praktyczne wskazania dla wzmocnienia zdrowia: Wzmacnianie zdrowia psychicznego w kontekście podejścia Salutogenetycznego; Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w kontekście podejścia Salutogenetycznego; Praktyczne wskazania w kontekście radzenia sobie ze stresem; Zarządzanie stresem; Zakończenie; Piśmiennictwo.
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, netografia na s. 143-[156].
Formatted contents note
Wstęp 1. Zdrowie psychiczne: Czym jest zdrowie psychiczne i jakie ma znaczenie?; Zdrowie psychiczne jako element zdrowia; Wybrane modele i sposoby ujmowania zdrowia psychicznego; Zdrowie psychiczne jako wymiar zdrowia publicznego; Zdrowie psychiczne w koncepcjach różnych autorów; Determinanty wpływające na zdrowie psychiczne; Współczesne zagrożenia dla zdrowia psychicznego; Kontekst społeczny zagrożeń dla zdrowia psychicznego; Zagrożenia dla zdrowia psychicznego wynikające z pandemii SARS-CoV-2. 2. Koncepcja poczucia koherencji Aarona Antonovsky’ego w kontekście wzmacniania zdrowia: Wprowadzenie do teorii salutogenezy; Poczucie koherencji oraz pozostałe czynniki wpływające na zdrowie; Poczucie koherencji i jej komponenty: poczucie zrozumiałości, poczucie zaradności, poczucie sensowności; Uogólnione zasoby odpornościowe; Stresory – uogólnione deficyty odpornościowe; Zachowanie zdrowotne i styl życia. 3. Stres i jego wpływ na zdrowie człowieka: Modele i koncepcje stresu: biologiczne, psychologiczne i społeczne; Uwarunkowania stresu: stres jako bodziec, reakcja i relacja; Koncepcja stresu Hansa Selye’go; Teoria stresu Richarda Lazarusa i Suzan Folkman; Stres i Teoria Zachowania Zasobów Stevana Hobfolla; Konsekwencje zdrowotne stresu. 4. Radzenie sobie ze stresem: Radzenie sobie ze stresem a zdrowie psychiczne; Radzenie sobie ze stresem jako proces, strategia i styl; Rodzaje stylów radzenia sobie ze stresem; Uwarunkowania podmiotowe oraz sytuacyjne radzenia sobie ze stresem; Ogólne właściwości podmiotowe wpływające na proces radzenia sobie ze stresem; Czynniki sytuacyjne wpływające na proces radzenia sobie ze stresem. 5. Praktyczne wskazania dla wzmocnienia zdrowia: Wzmacnianie zdrowia psychicznego w kontekście podejścia Salutogenetycznego; Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w kontekście podejścia Salutogenetycznego; Praktyczne wskazania w kontekście radzenia sobie ze stresem; Zarządzanie stresem; Zakończenie; Piśmiennictwo.
Target audience note
Dla lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych, nauczycieli, studentów kierunków przygotowujących do tych zawodów, indywidualnych odbiorców.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again