23270
Book
In basket
ISBN: 978-83-8270-023-7
Wstęp; I. Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie przemian: Sztuczna inteligencja kreatorem nowego wymiaru zarządzania kapitałem ludzkim; Znaczenie zaufania w zarządzaniu zasobami ludzkimi - wybrane aspekty; Ewolucja podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi w Modelu EFQM; Przywództwo etyczne jako kryterium doboru osób przez zarządzających w organizacjach społecznie odpowiedzialnych. Badania pilotażowe; Wpływ kluczowych wartości przedsiębiorstwa na produktywność i efektywność kapitału ludzkiego; II. Rozwijanie kapitału ludzkiego - wymiana wiedzy i nauczanie na odległość: Kierunki zmian w inwestycjach w kapitał ludzki - studia wprowadzające; Zmiany na rynku szkoleń w Polsce - wybrane zagadnienia; Kompetencje menedżerów a transfer wiedzy w obszarze ZZL - wyniki badań z przedsiębiorstw międzynarodowych; Percepcja możliwość i uczenia się przez całe życie a zaangażowanie w pracę pracowników dziekanatów; Podnoszenie efektywności organizacji przy wykorzystaniu kapitału intelektualnego na przykładzie firmy telekomunikacyjnej; III. Pandemia COVID-19 - wyzwania dla ZZL: Społeczno-kulturowe konsekwencje pandemii w obszarze aktywności zawodowej w Polsce a strategie personalne; Praca zdalna w trakcie pandemii COVID-19 oraz wyzwania przyszłości; Polskie start-upy w dobie pandemii COVID-19 w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi; Praca zdalna w warunkach pandemii COVID-19. Wyniki badania satysfakcji pracowników na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa; Praca zdalna a wypalenie zawodowe; IV. Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich: Antecedencje zarządzania pokoleniowego w sektorze ochrony zdrowia; Wewnątrzpokoleniowy transfer wiedzy między baby boomersami pracującymi zdalnie na przykładzie szkół zawodowych; Wykluczenie cyfrowe osób starszych jako determinanta wdrażania koncepcji e-ZZL; Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy w świetle koncepcji zarządzania różnorodnością zasobów ludzkich; Propozycja wartości pracodawcy (EVP) z perspektywy przedstawicieli pokoleń współistniejących na polskim rynku pracy - refleksje z badań; Postrzeganie i ocena starszych pracowników w polskich organizacjach - wyniki badań; V. Kształcenie i dokształcanie w nowych uwarunkowaniach: Negatywne skutki zdalnego kształcenia studentów w dobie COVID-19; Postcovidowa wizja pracy nauczyciela akademickiego w przyszłości; Założenia koncepcji Young Human Resources; Przywództwo edukacyjne - nowe wyzwanie dla dyrektorów polskich szkół; VI. Zarządzanie zasobami ludzkimi - wymiar praktyczny: Partycypacja pracownicza w polskich młodzieżowych klubach sportowych a efektywność pracy trenera i instruktora sportu; Zarządzanie relacjami z interesariuszami w społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstwach rodzinnych; Sukcesja jako proces włączania kolejnej generacji rodziny do przedsiębiorstwa; Wizerunek organizacji w sieci jako element employer brandingu; Proces doboru kadr w polskich organizacjach w ocenie pracowników; Budowanie marki osobistej a zatrudnialność - wyniki systematycznego przeglądu literatury; Pozyskiwanie i adaptacja pracowników w przedsiębiorstwach na podstawie zrealizowanych badań; Zrównoważona praca z nowoczesnymi technologiami - cyfrowy dobrostan pracowników; Błąd w organizacji - sposoby postrzegania i radzenia sobie z nim; Promocja zdrowego stylu życia pracowników jako ważnego elementu zrównoważonego rozwoju; Zastosowanie metody analizy ruchu człowieka do badania dobrostanu fizycznego pracowników.
Availability:
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografie, netografie przy pracach.
Formatted contents note
Wstęp; I. Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie przemian: Sztuczna inteligencja kreatorem nowego wymiaru zarządzania kapitałem ludzkim; Znaczenie zaufania w zarządzaniu zasobami ludzkimi - wybrane aspekty; Ewolucja podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi w Modelu EFQM; Przywództwo etyczne jako kryterium doboru osób przez zarządzających w organizacjach społecznie odpowiedzialnych. Badania pilotażowe; Wpływ kluczowych wartości przedsiębiorstwa na produktywność i efektywność kapitału ludzkiego; II. Rozwijanie kapitału ludzkiego - wymiana wiedzy i nauczanie na odległość: Kierunki zmian w inwestycjach w kapitał ludzki - studia wprowadzające; Zmiany na rynku szkoleń w Polsce - wybrane zagadnienia; Kompetencje menedżerów a transfer wiedzy w obszarze ZZL - wyniki badań z przedsiębiorstw międzynarodowych; Percepcja możliwość i uczenia się przez całe życie a zaangażowanie w pracę pracowników dziekanatów; Podnoszenie efektywności organizacji przy wykorzystaniu kapitału intelektualnego na przykładzie firmy telekomunikacyjnej; III. Pandemia COVID-19 - wyzwania dla ZZL: Społeczno-kulturowe konsekwencje pandemii w obszarze aktywności zawodowej w Polsce a strategie personalne; Praca zdalna w trakcie pandemii COVID-19 oraz wyzwania przyszłości; Polskie start-upy w dobie pandemii COVID-19 w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi; Praca zdalna w warunkach pandemii COVID-19. Wyniki badania satysfakcji pracowników na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa; Praca zdalna a wypalenie zawodowe; IV. Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich: Antecedencje zarządzania pokoleniowego w sektorze ochrony zdrowia; Wewnątrzpokoleniowy transfer wiedzy między baby boomersami pracującymi zdalnie na przykładzie szkół zawodowych; Wykluczenie cyfrowe osób starszych jako determinanta wdrażania koncepcji e-ZZL; Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy w świetle koncepcji zarządzania różnorodnością zasobów ludzkich; Propozycja wartości pracodawcy (EVP) z perspektywy przedstawicieli pokoleń współistniejących na polskim rynku pracy - refleksje z badań; Postrzeganie i ocena starszych pracowników w polskich organizacjach - wyniki badań; V. Kształcenie i dokształcanie w nowych uwarunkowaniach: Negatywne skutki zdalnego kształcenia studentów w dobie COVID-19; Postcovidowa wizja pracy nauczyciela akademickiego w przyszłości; Założenia koncepcji Young Human Resources; Przywództwo edukacyjne - nowe wyzwanie dla dyrektorów polskich szkół; VI. Zarządzanie zasobami ludzkimi - wymiar praktyczny: Partycypacja pracownicza w polskich młodzieżowych klubach sportowych a efektywność pracy trenera i instruktora sportu; Zarządzanie relacjami z interesariuszami w społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstwach rodzinnych; Sukcesja jako proces włączania kolejnej generacji rodziny do przedsiębiorstwa; Wizerunek organizacji w sieci jako element employer brandingu; Proces doboru kadr w polskich organizacjach w ocenie pracowników; Budowanie marki osobistej a zatrudnialność - wyniki systematycznego przeglądu literatury; Pozyskiwanie i adaptacja pracowników w przedsiębiorstwach na podstawie zrealizowanych badań; Zrównoważona praca z nowoczesnymi technologiami - cyfrowy dobrostan pracowników; Błąd w organizacji - sposoby postrzegania i radzenia sobie z nim; Promocja zdrowego stylu życia pracowników jako ważnego elementu zrównoważonego rozwoju; Zastosowanie metody analizy ruchu człowieka do badania dobrostanu fizycznego pracowników.
Funding information note
Współfinansowanie: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Language note
Streszczenia w języku angielskim przy pracach.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again