22710
Book
In basket
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-8128-615-2
Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 16 listopada 2016 (Dz. U. 2016, poz. 1947): Dział I. Przepisy ogólne; Dział II. Organ Krajowej Administracji Skarbowej; Dział III. Jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej: R. 1 Przepisy ogólne; R. 2 Krajowa Szkoła Skarbowości; R. 3 (uchylony); Dział IV. Pomoc i informacje; Dział V. Kontrola celno-skarbowa, audyt, czynności audytowe, urzędowe sprawdzenie oraz szczególne uprawnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej: R. 1 Kontrola celno-skarbowa; R. 2 Audyt; R. 3 Czynności audytowe; R. 4 Urzędowe sprawozdanie; R. 5 Szczególne uprawnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej; Dział VI. Praca w organów Krajowej Administracji Skarbowej i służba w Służbie Celno-Skarbowej: R. 1 Przepisy ogólne; R. 2 Praca w Krajowej Administracji Skarbowej; R. 3 Przebieg służby w Służbie Celno-Skarbowej; R. 4 Stanowiska i stopnie służbowe funkcjonariuszy; R. 5 Obowiązki i prawa funkcjonariuszy; R. 6 Uposażenie i inne świadczenia pieniężne funkcjonariuszy; Dział VII. Odpowiedzialność dyscyplinarna: R. 1 Organy dyscyplinarne właściwe w sprawach dyscyplinarnych członków korpusu służby cywilnej; R. 2 Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy; R. 3 Rozpatrywanie sporów o roszczenia funkcjonariuszy ze stosunku służbowego; Dział VIII. Przepisy karne.
Availability:
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 336 (1 egz.)
Notes:
General note
Stan prawny na 2018 r. ustalony na podstawie treści książki.
Bibliography, etc. note
Bibliografia przy działach. Indeks s. 643-653.
Formatted contents note
Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 16 listopada 2016 (Dz. U. 2016, poz. 1947): Dział I. Przepisy ogólne; Dział II. Organ Krajowej Administracji Skarbowej; Dział III. Jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej: R. 1 Przepisy ogólne; R. 2 Krajowa Szkoła Skarbowości; R. 3 (uchylony); Dział IV. Pomoc i informacje; Dział V. Kontrola celno-skarbowa, audyt, czynności audytowe, urzędowe sprawdzenie oraz szczególne uprawnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej: R. 1 Kontrola celno-skarbowa; R. 2 Audyt; R. 3 Czynności audytowe; R. 4 Urzędowe sprawozdanie; R. 5 Szczególne uprawnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej; Dział VI. Praca w organów Krajowej Administracji Skarbowej i służba w Służbie Celno-Skarbowej: R. 1 Przepisy ogólne; R. 2 Praca w Krajowej Administracji Skarbowej; R. 3 Przebieg służby w Służbie Celno-Skarbowej; R. 4 Stanowiska i stopnie służbowe funkcjonariuszy; R. 5 Obowiązki i prawa funkcjonariuszy; R. 6 Uposażenie i inne świadczenia pieniężne funkcjonariuszy; Dział VII. Odpowiedzialność dyscyplinarna: R. 1 Organy dyscyplinarne właściwe w sprawach dyscyplinarnych członków korpusu służby cywilnej; R. 2 Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy; R. 3 Rozpatrywanie sporów o roszczenia funkcjonariuszy ze stosunku służbowego; Dział VIII. Przepisy karne.
Target audience note
Dla pracowników administracji skarbowej, urzędów skarbowych, celno-skarbowych, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz adwokatów, sędziów, prokuratorów, radców prawnych, studentów, aplikantów.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again