23270
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-66310-71-1
Zawiera: I.Wprowadzenie: Epidemiologia chorób nowotworowych w Niemczech; Historia oraz rozwój hematologii i onkologii; O historii i rozwoju psychoonkologii. II. Diagnostyka i rozpoznanie w psychoonkologii: Wywiad, podstawowe dane biograficzne, aktualna sytuacja psychospołeczna i socjoekonomiczna; Specyficzne etapy wiekowe i rozwojowe pacjentów; Różnice wynikające z płci; Diagnostyka genetyczna a psychoonkologia; Diagnostyka genetyczna w nowotworach dziedzicznych; Diagnostyka psychoonkologiczna; Wskazania do interwencji psychoonkologicznej; Narzędzia screeningowe do określania wskazań do interwencji; Kryteria jakości życia; Zespół przewlekłego zmęczenia jako podstawowy stresor; Łysienie – problem emocjonalny; Chemobrain? – Zaburzenia poznawcze po chemioterapii; Możliwe przeciążenia pacjenta i lekarza; W poszukiwaniu szczęśliwego zakończenia – dynamika leczenia terminalnego; Duchowość: religia i wiara. III Komunikacja: Podstawy komunikacji; Podstawowe zasady prowadzenia rozmowy; Niebezpieczne pułapki i zapobieganie im; Konflikty w relacjach międzyludzkich pod koniec życia – rozwiązania za pomocą teorii przywiązywania; Wpływ środków masowego przekazu na komunikację i potrzebę informacji. IV Metodyka w psychoonkologii: Trzy ważne pojęcia: czas, wsparcie i czułość, w tym seksualność; Udzielanie przez lekarza informacji w hematoloonkologii; Informowanie o etapach leczenia, badaniach kontrolnych i opiece ambulatoryjnej; Udzielanie informacji w aspekcie prawnym; Sztuka prowadzenia bezpiecznych i skutecznych rozmów z pacjentem; Rozgraniczenie i objęcie opieką psychospołeczną pacjentów z chorobą nowotworową; Sposoby przetwarzania choroby i redukcji stresu emocjonalnego; Psychoonkologia i ezoteryka. V. Metody terapeutyczne w psychoonkologii: Cele terapeutyczne ogólne i indywidualne; Zapewnienie odpowiedniej jakości leczenia w zakresie psychoonkologii; Informacje z zakresu psychoonkologii w karcie informacyjnej oraz w karcie konsultacyjnej; Psychospołeczne aspekty chemioterapii, radioterapii, leczenia chirurgicznego oraz leczenia w hipertermii; Przegląd metod terapeutycznych; Aspekty związane z farmakoterapią zaburzeń psychicznych w onkologii; Czynniki umożliwiające pokonanie choroby nowotworowej i sytuacja rodzin pacjentów z chorobą nowotworową; Osoba pomagająca czy osoba potrzebująca pomocy psychoonkologiczne aspekty postępowania z członkami rodziny pacjenta z chorobą nowotworową; Jak mam powiedzieć o tym mojemu dziecku? Postępowanie z dziećmi osób dorosłych chorych na nowotwór; Opieka paliatywna i opieka hospicyjna w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych; Terapia paliatywna w końcowym stadium choroby nowotworowej; Medycyna paliatywna i paliatywna kontrola objawów klinicznych; psychoonkologia w medycynie paliatywnej; Opieka w okresie umierania; Współpraca interdyscyplinarna; Case Management w medycynie paliatywnej; Opieka psychoonkologiczna nad emigrantami i członkami ich rodzin; Samoistne remisje, cudowne ozdrowienia i wpływ duchowości; Komplementarne terapie alternatywne i psychoonkologia. VI. Aspekty psychoonkologii w wybranych specjalnościach: Psychoonkologia w pediatrii; Psychoonkologia w chorobach kobiecych z uwzględnieniem aspektów psychosomatycznych; Psychoonkologia w chorobach wewnętrznych; Psychoonkologia w chirurgii; Psychoonkologia w pulmonologii; Psychoonkologia w laryngologii; Psychoonkologia w urologii; Psychoonkologia w chorobach hematologicznych. VII. Organizacja opieki psychoonkologicznej (psychosocjalnej): Powiązania między lekarzem pierwszego kontaktu, pacjentem, onkologiem i psychoonkologiem; Grupy psychoedukacyjne; Cele, możliwości i granice działania grup samopomocowych. VIII. Finansowanie opieki psychoonkologicznej: Ryczałt za leczenie przypadek w nowoczesnym systemie JGP i psychoonkologii; Dokumentowanie i kodowanie świadczeń psychoonkologicznych. IX. Edukacja, dokształcanie i kontynuacja zdobywania wiedzy: kwalifikacje w opiece paliatywnej. X. Badania naukowe w dziedzinie psychoonkologii: jakość życia – definicja i metody pomiaru; Psychoonkologia w pracach badawczych z dziedziny hematoonkologii; Powstawanie nowotworów: fakty, mity, pomyłki. XI. Etyka w onkologii: Etyka w onkologii; XII. Podsumowanie: Duchowe wyzwania w obliczu ekstremalnych sytuacji życiowych; Na granicy istnienia: co nas umacnia i ożywia?
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografie, netografie przy rozdziałach. Indeks s.439-441.
Formatted contents note
Zawiera: I.Wprowadzenie: Epidemiologia chorób nowotworowych w Niemczech; Historia oraz rozwój hematologii i onkologii; O historii i rozwoju psychoonkologii. II. Diagnostyka i rozpoznanie w psychoonkologii: Wywiad, podstawowe dane biograficzne, aktualna sytuacja psychospołeczna i socjoekonomiczna; Specyficzne etapy wiekowe i rozwojowe pacjentów; Różnice wynikające z płci; Diagnostyka genetyczna a psychoonkologia; Diagnostyka genetyczna w nowotworach dziedzicznych; Diagnostyka psychoonkologiczna; Wskazania do interwencji psychoonkologicznej; Narzędzia screeningowe do określania wskazań do interwencji; Kryteria jakości życia; Zespół przewlekłego zmęczenia jako podstawowy stresor; Łysienie – problem emocjonalny; Chemobrain? – Zaburzenia poznawcze po chemioterapii; Możliwe przeciążenia pacjenta i lekarza; W poszukiwaniu szczęśliwego zakończenia – dynamika leczenia terminalnego; Duchowość: religia i wiara. III Komunikacja: Podstawy komunikacji; Podstawowe zasady prowadzenia rozmowy; Niebezpieczne pułapki i zapobieganie im; Konflikty w relacjach międzyludzkich pod koniec życia – rozwiązania za pomocą teorii przywiązywania; Wpływ środków masowego przekazu na komunikację i potrzebę informacji. IV Metodyka w psychoonkologii: Trzy ważne pojęcia: czas, wsparcie i czułość, w tym seksualność; Udzielanie przez lekarza informacji w hematoloonkologii; Informowanie o etapach leczenia, badaniach kontrolnych i opiece ambulatoryjnej; Udzielanie informacji w aspekcie prawnym; Sztuka prowadzenia bezpiecznych i skutecznych rozmów z pacjentem; Rozgraniczenie i objęcie opieką psychospołeczną pacjentów z chorobą nowotworową; Sposoby przetwarzania choroby i redukcji stresu emocjonalnego; Psychoonkologia i ezoteryka. V. Metody terapeutyczne w psychoonkologii: Cele terapeutyczne ogólne i indywidualne; Zapewnienie odpowiedniej jakości leczenia w zakresie psychoonkologii; Informacje z zakresu psychoonkologii w karcie informacyjnej oraz w karcie konsultacyjnej; Psychospołeczne aspekty chemioterapii, radioterapii, leczenia chirurgicznego oraz leczenia w hipertermii; Przegląd metod terapeutycznych; Aspekty związane z farmakoterapią zaburzeń psychicznych w onkologii; Czynniki umożliwiające pokonanie choroby nowotworowej i sytuacja rodzin pacjentów z chorobą nowotworową; Osoba pomagająca czy osoba potrzebująca pomocy psychoonkologiczne aspekty postępowania z członkami rodziny pacjenta z chorobą nowotworową; Jak mam powiedzieć o tym mojemu dziecku? Postępowanie z dziećmi osób dorosłych chorych na nowotwór; Opieka paliatywna i opieka hospicyjna w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych; Terapia paliatywna w końcowym stadium choroby nowotworowej; Medycyna paliatywna i paliatywna kontrola objawów klinicznych; psychoonkologia w medycynie paliatywnej; Opieka w okresie umierania; Współpraca interdyscyplinarna; Case Management w medycynie paliatywnej; Opieka psychoonkologiczna nad emigrantami i członkami ich rodzin; Samoistne remisje, cudowne ozdrowienia i wpływ duchowości; Komplementarne terapie alternatywne i psychoonkologia. VI. Aspekty psychoonkologii w wybranych specjalnościach: Psychoonkologia w pediatrii; Psychoonkologia w chorobach kobiecych z uwzględnieniem aspektów psychosomatycznych; Psychoonkologia w chorobach wewnętrznych; Psychoonkologia w chirurgii; Psychoonkologia w pulmonologii; Psychoonkologia w laryngologii; Psychoonkologia w urologii; Psychoonkologia w chorobach hematologicznych. VII. Organizacja opieki psychoonkologicznej (psychosocjalnej): Powiązania między lekarzem pierwszego kontaktu, pacjentem, onkologiem i psychoonkologiem; Grupy psychoedukacyjne; Cele, możliwości i granice działania grup samopomocowych. VIII. Finansowanie opieki psychoonkologicznej: Ryczałt za leczenie przypadek w nowoczesnym systemie JGP i psychoonkologii; Dokumentowanie i kodowanie świadczeń psychoonkologicznych. IX. Edukacja, dokształcanie i kontynuacja zdobywania wiedzy: kwalifikacje w opiece paliatywnej. X. Badania naukowe w dziedzinie psychoonkologii: jakość życia – definicja i metody pomiaru; Psychoonkologia w pracach badawczych z dziedziny hematoonkologii; Powstawanie nowotworów: fakty, mity, pomyłki. XI. Etyka w onkologii: Etyka w onkologii; XII. Podsumowanie: Duchowe wyzwania w obliczu ekstremalnych sytuacji życiowych; Na granicy istnienia: co nas umacnia i ożywia?
Target audience note
Książka jest podręcznikiem w procesie kształcenia zespołów osób specjalizujących się w psychoonkologii i opiece paliatywnej.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again