22962
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65373-46-5
Zawiera: Cz. 1 Głowa i szyja: Czaszka, widok podstawowy; Czaszka, wnętrze; Górna część szyi, osteologia solnych partii głowy; Kręg obrotowy (C2); Kręgosłup szyjny. Widok od tyłu; Choroba zwyrodnieniowa (spondylosis) kręgosłupa szyjnego; Tętnica kręgowa, szyjna; Tętnica kręgowa, kręg szczytowy; Więzadła czaszkowo-kręgowe; Mięśnie szyi, widok z boku; Mięśnie szyi, widok od przodu; Mięśnie pochyłe i przykręgusłupowe; Tętnica podobojczykowa prawa, miejsce odejścia; Układ tętnic szyjnych; Tarczyca, Szyja, przekrój osiowy na poziomie tarczycy; Małżowiny nosowe; Przegroda nosowa, składniki; Przegroda nosowa, podniebienie twarde i miękkie; Dół skrzydłowo-podniebienny; Nos oraz zatoki oboczne nosa; Opuszki węchowe; Komórki powietrzne sitowia oraz zatoka klinowa; Zatoka szczękowa, Dno jamy ustnej; Mięśnie twarzy; Staw skroniowo-żuchwowy; Mięśnie skrzydłowe; Język i jama ustna; Język, przekrój wieńcowy; Ślinianka przyuszna i podżuchwowa; Ślinianka podżuchwowa i podjęzykowa; Gardło, przekrój strzałkowy w linii środkowej; Tętnice szyjne w odcinku szyjnym; Tarczyca główna i naczynia szyi; Krtań; Przewód nosowo-łzowy; Oczodół, przekrój wieńcowy; Oczodół, widok boczny; Oczodół, mięsień skośny górny i jego ścięgno; Oczodół, widok z góry; Gałka oczna; Ucho wewnętrzne; Nerw twarzowy w kanale nerwu twarzowego; Jama bębenkowa (ucho środkowe); Błędnik kostny; Zatoka strzałkowa górna; Mózgowe zatoki żylne; Zatoka jamista; Układ żylny mózgowia; Kora mózgowa i jądra podstawy, przekrój osiowy; Nerwy czaszkowe IX, X, XI; Pień mózgu, przekrój strzałkowy w linii środkowej; Droga wzrokowa; Nerw przedsionkowo-ślimakowy (VIII nerw czaszkowy); nerw podjęzykowy (XIII nerw czaszkowy) i kanał nerwu podjęzykowego; Mózgowie, unaczynienie tętnicze; Tętnica podstawna oraz tętnice kręgowe; Tętnice mózgowia; Przysadka mózgowa. Cz. 2 Kręgosłup i rdzeń kręgowy: Odcinek piersiowy kręgosłupa; Kręgi lędźwiowe; Budowa kręgów lędźwiowych; Kręgosłup lędźwiowy; Kość krzyżowa; Więzadła kręgosłupa; Więzadło żółte; Nerwy rdzeniowe w odcinku lędźwiowym; Rdzeń kręgowy, korzenie nerwów rdzeniowych; Stożek rdzeniowy i ogon koński; Naczynia i nerwy międzyżebrowe tylne; Sploty żylne kręgosłupa; Grzbiet, dolne mięśnie przykręgosłupowe; Mięśnie głębokie grzbietu; Mięsień półkolcowy głowy; Trójkąt podpotyliczny; Przekrój poprzeczny okolicy lędźwiowej. Cz. 3 Klatka piersiowa: Pierś. Widok z boku; Węzły chłonne pachy; Przednia ściana klatki piersiowej; Mięśnie ściany klatki piersiowej; Stawy żebrowo-kręgowe i żebrowo-poprzeczne; Tętnica piersiowa wewnętrzna, przednia ściana klatki piersiowej; Przepona; Lewe płuco, widok od strony przyśrodkowej; Prawe płuco, widok od strony bocznej; Płuco, oskrzela segmentowe; Śródpiersie; Płuca, odprowadzenie (drenaż) chłonki; Przewód piersiowy; Jamy serca; Odgałęzienia łuku aorty; Serce, widok od tyłu; Naczynia wieńcowe, widok od przodu; Lewa część serca; Zastawka aorty; Pępowina; Przewód tętniczy i więzadło tętnicze (Botalla); Tylna część śródpiersia; Śródpiersie, widok od prawego boku; Śródpiersie, widok od lewego boku; odcinek piersiowy przełyku; Połączenie przełyku i żołądka; Żyła nieparzysta i nieparzysta krótka; Osierdzie, przekrój śródpiersia. Cz. 4 Jama brzuszna: Mięsień prosty brzucha; Mięśnie przedniej ściany jamy brzusznej; Ściana jamy brzusznej, część powierzchowna; Okolica pachwiny; Mięsień czworoboczny lędźwi; Mięsień lędźwiowy większy; Nerki, prawidłowa i przeszczepiona; Okolice jamy brzusznej; Wyrostek robaczkowy; Jama brzuszna, górna część trzewi; Torba sieciowa, przekrój skośny; Żołądek, in situ; Żołądek, błona śluzowa; Dwunastnica i trzustka; Wątroba, układ naczyniowy; Drogi żółciowe i trzustkowe; Śledziona, in situ; Tętnice żołądkowo-sieciowe; Wrota (wnęka) wątroby(porta hepatis); Pień trzewny, norma i wariant; Tętnica jelita cienkiego; Tętnica brzeżna (Drummonda); Żyły jelita cienkiego; Zbiornik mleczu (cisterna chyli); Węzły chłonne krezki; Splot trzewny; Nadnercze; Nadnercza i nerki; Nerki i aorta brzuszna; Tętnice nerkowe, wariant (mnogie tętnice nerkowe); Miedniczka nerkowa; Moczowód, część miedniczna; Nerki i moczowody; Nerki i ich naczynia; Nerka, przekrój strzałkowy skośny; Unaczynienie prawej nerki; Struktury trzewne jamy brzusznej, przekrój przystrzałkowy. Cz. 5 Miednice i krocze: Miednica; Miednica kobieca, więzadło obłe i jajnik; Struktury trzewne kobiecej miednicy, widok strzałkowy; Jajowody; Opuszka prącia, przekrój wieńcowy; Macica i jajowody; Macica i przydatki; Krocze u kobiety; Krocze kobiece i krocze głębokie; Prącie, przekrój poprzeczny; Jądro i najądrze; Dół kulszowo-odbytniczy; Mięśnie odbytu; Krocze męskie; Moczowód; Tętnice biodrowe wspólne, wewnętrzne i zewnętrzne; Pachwinowe węzły chłonne; Węzły chłonne przyaortalne, biodrowe i pachwinowe. Cz. 6 Kończyna górna: Widok obręczy barkowej od przodu; Staw ramienny, wydrążenie stawowe łopatki (dół panewkowy); Staw mostkowo-obojczykowy; Staw ramienny, mięsień nadgrzebieniowy; Staw ramienny, ścięgno mięśnia dwugłowego; Staw ramienny, widok przedni oraz strzałkowy; Przestrzenie czworokątna i trójkątna; Mięsień podłopatkowy; Tętnica pachowa; Okolica pachowa; Mięsień piersiowy większy; Splot ramienny; Przyczepy dystalne mięśnia dwugłowego oraz ramiennego; Łokieć, widok od przodu; Staw łokciowy, widok od boku; Łokieć, nerw łokciowy; Łokieć, kanał nerwu łokciowego; Kość przedramienia; Kość promieniowa i łokciowa; Przedramię, mięśnie grupy bocznej; Przedramię, mięśnie grupy przyśrodkowej; Grupa mięśni prostowników nadgarstka; Kości nadgarstka; Nadgarstek, kości i stawy; Nadgarstek, więzadła dłoniowe; Nadgarstek, więzadła grzbietowe; Nadgarstek, kanał nadgarstka; Nadgarstek, ner łokciowy; Kości ręki i nadgarstka; Stawy śródręczno-paliczkowe; Ręka, przekrój osiowy; Stawy międzypaliczkowe. Cz. 7 Kończyna dolna: Żyły odpiszczelowa i odstrzałkowa; Tętnice kończyny dolnej; Staw biodrowy; Unaczynienie głowy kości udowej; Kaletka biodrowo-grzebieniowa; Grupa mięśnia czworogłowego uda; Mięśnie głębokie stawu biodrowego; Nerw kulszowy; Nerw kulszowy, okolica pośladkowa; Okolica pośladkowa; Udo, przekroje osiowe; Staw kolanowy, widok od góry; Staw kolanowy, widok od przodu; Staw kolanowy, widok z boku; Więzadła krzyżowe; Ścięgno piętowe (Achillesa); Nerw strzałkowy wspólny; Kości stopy, widok boczny; Kości stopy, widok przyśrodkowy; Kość piętowa; Mięśnie stawu skokowego, widok boczny; Kanał stępu; Ścięgna grupy bocznej na poziomie stawu skokowego; Więzadło trójgraniaste; Ścięgno mięśnia strzałkowego krótkiego; Rozcięgno podeszwowe; Mięśnie części podeszwowej stopy, warstwa druga.
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (3 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Indeks s. 481-490.
Formatted contents note
Cz. 1 Głowa i szyja: Czaszka, widok podstawowy; Czaszka, wnętrze; Górna część szyi, osteologia solnych partii głowy; Kręg obrotowy (C2); Kręgosłup szyjny. Widok od tyłu; Choroba zwyrodnieniowa (spondylosis) kręgosłupa szyjnego; Tętnica kręgowa, szyjna; Tętnica kręgowa, kręg szczytowy; Więzadła czaszkowo-kręgowe; Mięśnie szyi, widok z boku; Mięśnie szyi, widok od przodu; Mięśnie pochyłe i przykręgusłupowe; Tętnica podobojczykowa prawa, miejsce odejścia; Układ tętnic szyjnych; Tarczyca, Szyja, przekrój osiowy na poziomie tarczycy; Małżowiny nosowe; Przegroda nosowa, składniki; Przegroda nosowa, podniebienie twarde i miękkie; Dół skrzydłowo-podniebienny; Nos oraz zatoki oboczne nosa; Opuszki węchowe; Komórki powietrzne sitowia oraz zatoka klinowa; Zatoka szczękowa, Dno jamy ustnej; Mięśnie twarzy; Staw skroniowo-żuchwowy; Mięśnie skrzydłowe; Język i jama ustna; Język, przekrój wieńcowy; Ślinianka przyuszna i podżuchwowa; Ślinianka podżuchwowa i podjęzykowa; Gardło, przekrój strzałkowy w linii środkowej; Tętnice szyjne w odcinku szyjnym; Tarczyca główna i naczynia szyi; Krtań; Przewód nosowo-łzowy; Oczodół, przekrój wieńcowy; Oczodół, widok boczny; Oczodół, mięsień skośny górny i jego ścięgno; Oczodół, widok z góry; Gałka oczna; Ucho wewnętrzne; Nerw twarzowy w kanale nerwu twarzowego; Jama bębenkowa (ucho środkowe); Błędnik kostny; Zatoka strzałkowa górna; Mózgowe zatoki żylne; Zatoka jamista; Układ żylny mózgowia; Kora mózgowa i jądra podstawy, przekrój osiowy; Nerwy czaszkowe IX, X, XI; Pień mózgu, przekrój strzałkowy w linii środkowej; Droga wzrokowa; Nerw przedsionkowo-ślimakowy (VIII nerw czaszkowy); nerw podjęzykowy (XIII nerw czaszkowy) i kanał nerwu podjęzykowego; Mózgowie, unaczynienie tętnicze; Tętnica podstawna oraz tętnice kręgowe; Tętnice mózgowia; Przysadka mózgowa. Cz. 2 Kręgosłup i rdzeń kręgowy: Odcinek piersiowy kręgosłupa; Kręgi lędźwiowe; Budowa kręgów lędźwiowych; Kręgosłup lędźwiowy; Kość krzyżowa; Więzadła kręgosłupa; Więzadło żółte; Nerwy rdzeniowe w odcinku lędźwiowym; Rdzeń kręgowy, korzenie nerwów rdzeniowych; Stożek rdzeniowy i ogon koński; Naczynia i nerwy międzyżebrowe tylne; Sploty żylne kręgosłupa; Grzbiet, dolne mięśnie przykręgosłupowe; Mięśnie głębokie grzbietu; Mięsień półkolcowy głowy; Trójkąt podpotyliczny; Przekrój poprzeczny okolicy lędźwiowej. Cz. 3 Klatka piersiowa: Pierś. Widok z boku; Węzły chłonne pachy; Przednia ściana klatki piersiowej; Mięśnie ściany klatki piersiowej; Stawy żebrowo-kręgowe i żebrowo-poprzeczne; Tętnica piersiowa wewnętrzna, przednia ściana klatki piersiowej; Przepona; Lewe płuco, widok od strony przyśrodkowej; Prawe płuco, widok od strony bocznej; Płuco, oskrzela segmentowe; Śródpiersie; Płuca, odprowadzenie (drenaż) chłonki; Przewód piersiowy; Jamy serca; Odgałęzienia łuku aorty; Serce, widok od tyłu; Naczynia wieńcowe, widok od przodu; Lewa część serca; Zastawka aorty; Pępowina; Przewód tętniczy i więzadło tętnicze (Botalla); Tylna część śródpiersia; Śródpiersie, widok od prawego boku; Śródpiersie, widok od lewego boku; odcinek piersiowy przełyku; Połączenie przełyku i żołądka; Żyła nieparzysta i nieparzysta krótka; Osierdzie, przekrój śródpiersia. Cz. 4 Jama brzuszna: Mięsień prosty brzucha; Mięśnie przedniej ściany jamy brzusznej; Ściana jamy brzusznej, część powierzchowna; Okolica pachwiny; Mięsień czworoboczny lędźwi; Mięsień lędźwiowy większy; Nerki, prawidłowa i przeszczepiona; Okolice jamy brzusznej; Wyrostek robaczkowy; Jama brzuszna, górna część trzewi; Torba sieciowa, przekrój skośny; Żołądek, in situ; Żołądek, błona śluzowa; Dwunastnica i trzustka; Wątroba, układ naczyniowy; Drogi żółciowe i trzustkowe; Śledziona, in situ; Tętnice żołądkowo-sieciowe; Wrota (wnęka) wątroby(porta hepatis); Pień trzewny, norma i wariant; Tętnica jelita cienkiego; Tętnica brzeżna (Drummonda); Żyły jelita cienkiego; Zbiornik mleczu (cisterna chyli); Węzły chłonne krezki; Splot trzewny; Nadnercze; Nadnercza i nerki; Nerki i aorta brzuszna; Tętnice nerkowe, wariant (mnogie tętnice nerkowe); Miedniczka nerkowa; Moczowód, część miedniczna; Nerki i moczowody; Nerki i ich naczynia; Nerka, przekrój strzałkowy skośny; Unaczynienie prawej nerki; Struktury trzewne jamy brzusznej, przekrój przystrzałkowy. Cz. 5 Miednice i krocze: Miednica; Miednica kobieca, więzadło obłe i jajnik; Struktury trzewne kobiecej miednicy, widok strzałkowy; Jajowody; Opuszka prącia, przekrój wieńcowy; Macica i jajowody; Macica i przydatki; Krocze u kobiety; Krocze kobiece i krocze głębokie; Prącie, przekrój poprzeczny; Jądro i najądrze; Dół kulszowo-odbytniczy; Mięśnie odbytu; Krocze męskie; Moczowód; Tętnice biodrowe wspólne, wewnętrzne i zewnętrzne; Pachwinowe węzły chłonne; Węzły chłonne przyaortalne, biodrowe i pachwinowe. Cz. 6 Kończyna górna: Widok obręczy barkowej od przodu; Staw ramienny, wydrążenie stawowe łopatki (dół panewkowy); Staw mostkowo-obojczykowy; Staw ramienny, mięsień nadgrzebieniowy; Staw ramienny, ścięgno mięśnia dwugłowego; Staw ramienny, widok przedni oraz strzałkowy; Przestrzenie czworokątna i trójkątna; Mięsień podłopatkowy; Tętnica pachowa; Okolica pachowa; Mięsień piersiowy większy; Splot ramienny; Przyczepy dystalne mięśnia dwugłowego oraz ramiennego; Łokieć, widok od przodu; Staw łokciowy, widok od boku; Łokieć, nerw łokciowy; Łokieć, kanał nerwu łokciowego; Kość przedramienia; Kość promieniowa i łokciowa; Przedramię, mięśnie grupy bocznej; Przedramię, mięśnie grupy przyśrodkowej; Grupa mięśni prostowników nadgarstka; Kości nadgarstka; Nadgarstek, kości i stawy; Nadgarstek, więzadła dłoniowe; Nadgarstek, więzadła grzbietowe; Nadgarstek, kanał nadgarstka; Nadgarstek, ner łokciowy; Kości ręki i nadgarstka; Stawy śródręczno-paliczkowe; Ręka, przekrój osiowy; Stawy międzypaliczkowe. Cz. 7 Kończyna dolna: Żyły odpiszczelowa i odstrzałkowa; Tętnice kończyny dolnej; Staw biodrowy; Unaczynienie głowy kości udowej; Kaletka biodrowo-grzebieniowa; Grupa mięśnia czworogłowego uda; Mięśnie głębokie stawu biodrowego; Nerw kulszowy; Nerw kulszowy, okolica pośladkowa; Okolica pośladkowa; Udo, przekroje osiowe; Staw kolanowy, widok od góry; Staw kolanowy, widok od przodu; Staw kolanowy, widok z boku; Więzadła krzyżowe; Ścięgno piętowe (Achillesa); Nerw strzałkowy wspólny; Kości stopy, widok boczny; Kości stopy, widok przyśrodkowy; Kość piętowa; Mięśnie stawu skokowego, widok boczny; Kanał stępu; Ścięgna grupy bocznej na poziomie stawu skokowego; Więzadło trójgraniaste; Ścięgno mięśnia strzałkowego krótkiego; Rozcięgno podeszwowe; Mięśnie części podeszwowej stopy, warstwa druga.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again