23321
Book
In basket
Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe / red. nauk. Izabella Gil ; [autorzy: Rafał Adamus, Małgorzata Anisimowicz, Adrian Borys, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Izabella Gil, Piotr Gil, Włodzimierz Głodowski, Grzegorz Kamieński, Joanna Kruczalak-Jankowska, Jerzy Pałys, Konrad Płochocki, Paulina Woś, Paweł Wrzaszcz]. - Stan prawny na 3.07.2021 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na mocy ustawy z 28.05.2021 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1080) oraz ustawy z 28.05.2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1090) - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2021. - 1424 s. ; 25 cm.
(Meritum)
ISBN: 978-83-8223-448-0
Zawiera: Wykaz skrótów; Wprowadzenie; Część I. Prawo restrukturyzacyjne Rozdział I. Prawo restrukturyzacyjne – zagadnienia wstępne Rozdział II. Źródła prawa restrukturyzacyjnego Rozdział III. Zasady prawa restrukturyzacyjnego Rozdział IV. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych Rozdział V. Zakres podmiotowy prawa restrukturyzacyjnego Rozdział VI. Podmioty postępowania restrukturyzacyjnego Rozdział VII. Przebieg postępowania w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Rozdział VIII. Materialnoprawne skutki wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych Rozdział IX. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności prawnych dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym Rozdział X. Spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym Rozdział XI. Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego Rozdział XII. Przyjęcie układu i jego skutki Rozdział XIII. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne Część II. Prawo upadłościowe Rozdział XIV. Prawo upadłościowe – zagadnienia wstępne Rozdział XV. Przedmiotowy i podmiotowy zakres stosowania Prawa upadłościowego Rozdział XVI. Podstawy ogłoszenia upadłości Rozdział XVII. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości Rozdział XVIII. Materialnoprawne skutki ogłoszenia upadłości Rozdział XIX. Bezskuteczność względna z mocy prawa czynności prawnej upadłego Rozdział XX. Zaskarżenie przed sędzią-komisarzem czynności prawnych upadłego Rozdział XXI. Zaskarżenie przed sądem czynności prawnych upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości – skarga pauliańska w upadłości Rozdział XXII. Postępowanie w przedmiocie przekazania do masy upadłości świadczenia bezskutecznie usuniętego Rozdział XXIII. Wpływ ogłoszenia upadłości na cywilne postępowania sądowe, przed sądem polubownym, administracyjne i sądowoadministracyjne Rozdział XXIV. Podmioty postępowania upadłościowego Rozdział XXV. Przebieg postępowania upadłościowego Rozdział XXVI. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Rozdział XXVII. Likwidacja masy upadłości Rozdział XXVIII. Postępowanie podziałowe Rozdział XXIX. Układ w upadłości Rozdział XXX. Zakończenie, umorzenie postępowania upadłościowego oraz skutki Rozdział XXXI. Rodzaje odrębnych postępowań upadłościowych Rozdział XXXII. Postępowanie upadłościowe odrębne wszczęte po śmierci niewypłacalnego dłużnika Rozdział XXXIII. Postępowanie upadłościowe wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych Rozdział XXXIV. Postępowanie upadłościowe wobec zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji Rozdział XXXV. Postępowanie upadłościowe wobec emitentów obligacji Rozdział XXXVI. Postępowanie upadłościowe wobec deweloperów Rozdział XXXVII. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Rozdział XXXVIII. Postępowanie w sprawach zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia niektórych funkcji Rozdział XXXIX. Europejskie międzynarodowe prawo o niewypłacalności Rozdział XL. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego Rozdział XLI. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego.
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografie, orzecznictwo przy rozdziałach. Indeks.
Formatted contents note
Zawiera: Wykaz skrótów; Wprowadzenie; Część I. Prawo restrukturyzacyjne Rozdział I. Prawo restrukturyzacyjne – zagadnienia wstępne Rozdział II. Źródła prawa restrukturyzacyjnego Rozdział III. Zasady prawa restrukturyzacyjnego Rozdział IV. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych Rozdział V. Zakres podmiotowy prawa restrukturyzacyjnego Rozdział VI. Podmioty postępowania restrukturyzacyjnego Rozdział VII. Przebieg postępowania w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Rozdział VIII. Materialnoprawne skutki wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych Rozdział IX. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności prawnych dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym Rozdział X. Spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym Rozdział XI. Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego Rozdział XII. Przyjęcie układu i jego skutki Rozdział XIII. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne Część II. Prawo upadłościowe Rozdział XIV. Prawo upadłościowe – zagadnienia wstępne Rozdział XV. Przedmiotowy i podmiotowy zakres stosowania Prawa upadłościowego Rozdział XVI. Podstawy ogłoszenia upadłości Rozdział XVII. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości Rozdział XVIII. Materialnoprawne skutki ogłoszenia upadłości Rozdział XIX. Bezskuteczność względna z mocy prawa czynności prawnej upadłego Rozdział XX. Zaskarżenie przed sędzią-komisarzem czynności prawnych upadłego Rozdział XXI. Zaskarżenie przed sądem czynności prawnych upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości – skarga pauliańska w upadłości Rozdział XXII. Postępowanie w przedmiocie przekazania do masy upadłości świadczenia bezskutecznie usuniętego Rozdział XXIII. Wpływ ogłoszenia upadłości na cywilne postępowania sądowe, przed sądem polubownym, administracyjne i sądowoadministracyjne Rozdział XXIV. Podmioty postępowania upadłościowego Rozdział XXV. Przebieg postępowania upadłościowego Rozdział XXVI. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Rozdział XXVII. Likwidacja masy upadłości Rozdział XXVIII. Postępowanie podziałowe Rozdział XXIX. Układ w upadłości Rozdział XXX. Zakończenie, umorzenie postępowania upadłościowego oraz skutki Rozdział XXXI. Rodzaje odrębnych postępowań upadłościowych Rozdział XXXII. Postępowanie upadłościowe odrębne wszczęte po śmierci niewypłacalnego dłużnika Rozdział XXXIII. Postępowanie upadłościowe wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych Rozdział XXXIV. Postępowanie upadłościowe wobec zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji Rozdział XXXV. Postępowanie upadłościowe wobec emitentów obligacji Rozdział XXXVI. Postępowanie upadłościowe wobec deweloperów Rozdział XXXVII. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Rozdział XXXVIII. Postępowanie w sprawach zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia niektórych funkcji Rozdział XXXIX. Europejskie międzynarodowe prawo o niewypłacalności Rozdział XL. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego Rozdział XLI. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again