22509
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Zamówień Publicznych)
ISBN: 978-83-269-9743-3
Wstęp; R. 1 Nowe Prawo zamówień publicznych – zestawienie najważniejszych regulacji; R. 2 Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z nowym Pzp; R. 3 Specyfikacja warunków zamówienia – podstawowy dokument postępowania; R. 4 Zasady komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; R. 5 Udzielanie zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne; Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne – rodzaje procedur; Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne – przebieg podstawowych wartości; R. 6 Procedury udzielania zamówień publicznych – praktyczne schematy; R. 7 Etap przed składaniem ofert – ogłoszenie, SWZ oraz ich zmiany i wyjaśnianie; R. 8 Oferty w nowym Prawie zamówień publicznych; R. 9 Konflikt interesów i karalność za przestępstwa – wyłączenie z postępowania; R. 10 Wadium – formy, wysokość, zasady zwrotu i zatrzymania; R. 11 Umowy w sprawie zamówień publicznych w nowym Pzp od 2021 r.; R. 12 Środki ochrony prawnej w nowej ustawie Pzp – odwołanie, skarga, postępowanie polubowne; R. 13 Dokumentowanie postępowań (protokół); R. 14 Szczególne instrumenty i procedury – dynamiczny system zakupów, konkurs, umowa ramowa, usługi społeczne.
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (1 egz.)
Notes:
Formatted contents note
Wstęp; R. 1 Nowe Prawo zamówień publicznych – zestawienie najważniejszych regulacji; R. 2 Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z nowym Pzp; R. 3 Specyfikacja warunków zamówienia – podstawowy dokument postępowania; R. 4 Zasady komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; R. 5 Udzielanie zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne; Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne – rodzaje procedur; Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne – przebieg podstawowych wartości; R. 6 Procedury udzielania zamówień publicznych – praktyczne schematy; R. 7 Etap przed składaniem ofert – ogłoszenie, SWZ oraz ich zmiany i wyjaśnianie; R. 8 Oferty w nowym Prawie zamówień publicznych; R. 9 Konflikt interesów i karalność za przestępstwa – wyłączenie z postępowania; R. 10 Wadium – formy, wysokość, zasady zwrotu i zatrzymania; R. 11 Umowy w sprawie zamówień publicznych w nowym Pzp od 2021 r.; R. 12 Środki ochrony prawnej w nowej ustawie Pzp – odwołanie, skarga, postępowanie polubowne; R. 13 Dokumentowanie postępowań (protokół); R. 14 Szczególne instrumenty i procedury – dynamiczny system zakupów, konkurs, umowa ramowa, usługi społeczne.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again