22962
Book
In basket
(Prawo w Praktyce)
ISBN: 978-83-8160-993-7
Zawiera: Wykaz skrótów; Rozdział 1. Zagadnienia wprowadzające: 1.1. Czynniki służące sprawności działania administracji samorządowej; 1.2. Kontrola zarządcza – od New Public Management do Governance; 1.3. Międzynarodowe standardy kontroli zarządczej; 1.4. Internal Control na poziomie Unii Europejskiej; Rozdział 2. Cele kontroli zarządczej: 2.1. Zgodność działania z prawem; 2.2. Efektywność; 2.3. Oszczędność; 2.4. Terminowość; Rozdział 3. Poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej: 3.1. Poziom pierwszy; 3.2. Poziom drugi funkcjonowania kontroli zarządczej; Rozdział 4. Cele i zadania administracji samorządowej: 4.1. Pojęcie celu i zadania; 4.2. Planowanie w samorządzie terytorialnym; Rozdział 5. Standardy kontroli zarządczej; 5.1. Środowisko wewnętrzne; 5.2. Cele i zarządzanie ryzykiem; 5.3. Mechanizmy kontroli; 5.4. Informacja i komunikacja; 5.5. Monitorowanie i ocena; Rozdział 6. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej: 6.1. Podmioty odpowiedzialne; 6.2. Zakres odpowiedzialności; Rozdział 7. Najlepsze praktyki, benchmarking i wybrane narzędzia w kontroli zarządczej: 7.1. Innowacje w samorządzie; 7.2. Wieloletnia prognoza finansowa; 7.3. Budżet zadaniowy; 7.4. Budżet partycypacyjny; 7.5. Możliwości adekwatnego adaptowania planu, sprawozdania i oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez jednostki samorządu terytorialnego; 7.6. Raport o stanie gminy; 7.7. Raport o stanie powiatu; 7.8. Raport o stanie województwa; 7.9. Wspólna obsługa; Rozdział 8. Zakończenie. Bibliografia.
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia na s. 337-351.
Formatted contents note
Wykaz skrótów; Rozdział 1. Zagadnienia wprowadzające: 1.1. Czynniki służące sprawności działania administracji samorządowej; 1.2. Kontrola zarządcza – od New Public Management do Governance; 1.3. Międzynarodowe standardy kontroli zarządczej; 1.4. Internal Control na poziomie Unii Europejskiej; Rozdział 2. Cele kontroli zarządczej: 2.1. Zgodność działania z prawem; 2.2. Efektywność; 2.3. Oszczędność; 2.4. Terminowość; Rozdział 3. Poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej: 3.1. Poziom pierwszy; 3.2. Poziom drugi funkcjonowania kontroli zarządczej; Rozdział 4. Cele i zadania administracji samorządowej: 4.1. Pojęcie celu i zadania; 4.2. Planowanie w samorządzie terytorialnym; Rozdział 5. Standardy kontroli zarządczej; 5.1. Środowisko wewnętrzne; 5.2. Cele i zarządzanie ryzykiem; 5.3. Mechanizmy kontroli; 5.4. Informacja i komunikacja; 5.5. Monitorowanie i ocena; Rozdział 6. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej: 6.1. Podmioty odpowiedzialne; 6.2. Zakres odpowiedzialności; Rozdział 7. Najlepsze praktyki, benchmarking i wybrane narzędzia w kontroli zarządczej: 7.1. Innowacje w samorządzie; 7.2. Wieloletnia prognoza finansowa; 7.3. Budżet zadaniowy; 7.4. Budżet partycypacyjny; 7.5. Możliwości adekwatnego adaptowania planu, sprawozdania i oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez jednostki samorządu terytorialnego; 7.6. Raport o stanie gminy; 7.7. Raport o stanie powiatu; 7.8. Raport o stanie województwa; 7.9. Wspólna obsługa; Rozdział 8. Zakończenie. Bibliografia.
Target audience note
Dla radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli zawodów prawniczych wspierających ich działalność.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again