23324
Book
In basket
Prawo medyczne / Rafał Kubiak. - Wyd. 4 - Warszawa : C.H.Beck, 2021. - XV, [1], 533 s. : ryc. ; 21 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 978-83-8235-782-0
Zawiera: R. 1 Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Wprowadzenie. Rozwój rozwiązań prawnych; Umiejscowienie regulacji w systemie prawa; Podmiotowy zakres regulacji; Zakres przedmiotowy regulacji. R. 2 Definicja oraz cechy szczególne zawodu lekarza i lekarza dentysty: Wprowadzenie; Przedmiotowy zakres zawodu lekarza; Profesjonalny charakter czynności lekarskich; Zawód lekarza jako zawód zaufania publicznego; Zawód lekarza jako „wolny zawód”; Podsumowanie. R. 3 Prawo wykonywania zawodu lekarza: Wprowadzenie; Warunki uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty; Procedura uzyskiwania prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do rejestru lekarzy. R. 4 Kwalifikacje zawodowe lekarzy: Wprowadzenie. Punkty edukacyjne; Specjalizacja. R. 5 Formy wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty: Wprowadzenie; Wykonywanie zawodu lekarza na podstawie stosunku pracy; Prowadzenie praktyki lekarskiej. R. 6 Obowiązek udzielenia pomocy medycznej: Wprowadzenie i źródła prawne obowiązku udzielania pomocy; Podmiotowy i przedmiotowy zakres obowiązku udzielania pomocy medycznej; Przypadki legalnego zaniechania udzielania pomocy. R. 7 Dokumentacja medyczna: Wprowadzenie, źródła regulacji; Pojęcie, rodzaje i treść dokumentacji medycznej; Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej oraz jej ochrona; Zasady udostępniania dokumentacji medycznej; Przechowywanie dokumentacji medycznej. R. 8 Przechowywanie dokumentacji medycznej: Wprowadzenie; Zakres podmiotowy i przedmiotowy tajemnicy medycznej (w tym lekarskiej); Formy i sposoby naruszenia tajemnicy medycznej (lekarskiej); Sankcje za naruszenie tajemnicy medycznej; Przypadki dopuszczalnego ujawnienia tajemnicy medycznej (lekarskiej); Ujawnienie tajemnicy medycznej na potrzeby postępowań prawnych. R. 9 Zgoda na wykonanie zabiegu leczniczego: Wprowadzenie; Ewolucja poglądów na temat wymogu zgody pacjenta na zabieg leczniczy; Warunki skutecznej zgody pacjenta na zabieg leczniczy; Wykonanie zabiegów za zgodą domniemaną; Przypadki przymusowego leczenia; Karna odpowiedzialność za wykonanie zabiegu bez zgody pacjenta. R. 10 Stwierdzanie zgonu i postępowanie ze zwłokami: Wprowadzenie i źródła regulacji; Podmioty uprawnione do stwierdzania zgonu; Obowiązki lekarza stwierdzającego zgon; Wynagrodzenie za stwierdzenie zgonu oraz wystawienie karty zgonu; Sekcja zwłok i postępowanie post mortem; Podsumowanie. R. 11 Eksperymenty medyczne: Wprowadzenie; Ewolucja unormowań etycznych i prawnych dotyczących eksperymentów na ludziach; Typologia eksperymentów medycznych; Zasadność przeprowadzenia eksperymentu – opłacalność projektu; Przestrzeganie reguł ostrożnego eksperymentowania; Zgoda uczestnika eksperymentu; Pozytywna opinia komisji bioetycznej; Obowiązek ubezpieczenia i odpowiedzialność karna; Podsumowanie. R. 12 Przerywanie ciąży: Wprowadzenie; Ewolucja poglądów i regulacji prawnych dotyczących zabiegów przerywania ciąży; Modele regulacji dotyczącej przerywania ciąży; Warunki dopuszczalności przerywania ciąży w aktualnym stanie prawnym; Odpowiedzialność za nielegalny zabieg przerwania ciąży. R. 13 Warunki prawne przeszczepiania komórek, tkanek i narządów: Wprowadzenie; Ewolucja regulacji etycznych i prawnych dotyczących transplantacji; Uwagi terminologiczne; Przeszczepy ex mortuo; Przeszczepy ex vivo; Odpowiedzialność karna za czyny okołotransplantacyjne. R. 14. Zabiegi kosmetyczne (estetyczne): Wprowadzenie; Warunki dopuszczalności zabiegów kosmetycznych; Podsumowanie.
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografie przy rozdziałach. Indeks s. 529-533.
Formatted contents note
Zawiera: R. 1 Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Wprowadzenie. Rozwój rozwiązań prawnych; Umiejscowienie regulacji w systemie prawa; Podmiotowy zakres regulacji; Zakres przedmiotowy regulacji. R. 2 Definicja oraz cechy szczególne zawodu lekarza i lekarza dentysty: Wprowadzenie; Przedmiotowy zakres zawodu lekarza; Profesjonalny charakter czynności lekarskich; Zawód lekarza jako zawód zaufania publicznego; Zawód lekarza jako „wolny zawód”; Podsumowanie. R. 3 Prawo wykonywania zawodu lekarza: Wprowadzenie; Warunki uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty; Procedura uzyskiwania prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do rejestru lekarzy. R. 4 Kwalifikacje zawodowe lekarzy: Wprowadzenie. Punkty edukacyjne; Specjalizacja. R. 5 Formy wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty: Wprowadzenie; Wykonywanie zawodu lekarza na podstawie stosunku pracy; Prowadzenie praktyki lekarskiej. R. 6 Obowiązek udzielenia pomocy medycznej: Wprowadzenie i źródła prawne obowiązku udzielania pomocy; Podmiotowy i przedmiotowy zakres obowiązku udzielania pomocy medycznej; Przypadki legalnego zaniechania udzielania pomocy. R. 7 Dokumentacja medyczna: Wprowadzenie, źródła regulacji; Pojęcie, rodzaje i treść dokumentacji medycznej; Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej oraz jej ochrona; Zasady udostępniania dokumentacji medycznej; Przechowywanie dokumentacji medycznej. R. 8 Przechowywanie dokumentacji medycznej: Wprowadzenie; Zakres podmiotowy i przedmiotowy tajemnicy medycznej (w tym lekarskiej); Formy i sposoby naruszenia tajemnicy medycznej (lekarskiej); Sankcje za naruszenie tajemnicy medycznej; Przypadki dopuszczalnego ujawnienia tajemnicy medycznej (lekarskiej); Ujawnienie tajemnicy medycznej na potrzeby postępowań prawnych. R. 9 Zgoda na wykonanie zabiegu leczniczego: Wprowadzenie; Ewolucja poglądów na temat wymogu zgody pacjenta na zabieg leczniczy; Warunki skutecznej zgody pacjenta na zabieg leczniczy; Wykonanie zabiegów za zgodą domniemaną; Przypadki przymusowego leczenia; Karna odpowiedzialność za wykonanie zabiegu bez zgody pacjenta. R. 10 Stwierdzanie zgonu i postępowanie ze zwłokami: Wprowadzenie i źródła regulacji; Podmioty uprawnione do stwierdzania zgonu; Obowiązki lekarza stwierdzającego zgon; Wynagrodzenie za stwierdzenie zgonu oraz wystawienie karty zgonu; Sekcja zwłok i postępowanie post mortem; Podsumowanie. R. 11 Eksperymenty medyczne: Wprowadzenie; Ewolucja unormowań etycznych i prawnych dotyczących eksperymentów na ludziach; Typologia eksperymentów medycznych; Zasadność przeprowadzenia eksperymentu – opłacalność projektu; Przestrzeganie reguł ostrożnego eksperymentowania; Zgoda uczestnika eksperymentu; Pozytywna opinia komisji bioetycznej; Obowiązek ubezpieczenia i odpowiedzialność karna; Podsumowanie. R. 12 Przerywanie ciąży: Wprowadzenie; Ewolucja poglądów i regulacji prawnych dotyczących zabiegów przerywania ciąży; Modele regulacji dotyczącej przerywania ciąży; Warunki dopuszczalności przerywania ciąży w aktualnym stanie prawnym; Odpowiedzialność za nielegalny zabieg przerwania ciąży. R. 13 Warunki prawne przeszczepiania komórek, tkanek i narządów: Wprowadzenie; Ewolucja regulacji etycznych i prawnych dotyczących transplantacji; Uwagi terminologiczne; Przeszczepy ex mortuo; Przeszczepy ex vivo; Odpowiedzialność karna za czyny okołotransplantacyjne. R. 14. Zabiegi kosmetyczne (estetyczne): Wprowadzenie; Warunki dopuszczalności zabiegów kosmetycznych; Podsumowanie.
Target audience note
Dla prawników, lekarzy oraz innych pracowników medycznych i pacjentów.
Reviews:
Other editions:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again