22724
Book
In basket
ISBN: 978-83-283-6383-0
Część I. Wprowadzenie do flaska. 1. Instalacja. Tworzenie katalogu aplikacji. Wirtualne środowiska. Tworzenie wirtualnego środowiska w pythonie 3. Tworzenie wirtualnego środowiska w pythonie 2. Praca z wirtualnymi środowiskami. Instalowanie pakietów pythona za pomocą narzędzia pip. 2. Podstawowa struktura aplikacji. Inicjalizacja. Trasy i funkcje widoku. Kompletna aplikacja. Roboczy serwer www. Trasy dynamiczne. Tryb debugowania. Opcje wiersza polecenia. Cykl żądanie – odpowiedź. Kontekst aplikacji i żądania Przesyłanie żądania. Obiekt żądania. Hooki w żądaniach. Odpowiedzi. Rozszerzenia flaska. 3. Szablony. Mechanizm szablonów jinja2. Renderowanie szablonów. Zmienne. Struktury sterujące. Integracja bootstrapa z flask-bootstrap. Niestandardowe strony błędów. Łącza. Pliki statyczne. Lokalizowanie dat i czasu za pomocą pakietu flask-moment. 4. Formularze internetowe. Konfiguracja. Klasy formularzy. Renderowanie formularzy html. Obsługa formularzy w funkcjach widoku. Przekierowania i sesje użytkownika. Wyświetlanie komunikatów. 5. Bazy danych. Bazy danych sql. Bazy danych nosql. Sql czy nosql? Frameworki baz danych w pythonie. Zarządzanie bazą danych za pomocą flask-sqlalchemy. Definicja modelu Relacje. Operacje na bazach danych. Tworzenie tabel. Wstawianie wierszy. Modyfikowanie wierszy. Usuwanie wierszy. Zapytanie o wiersze. Wykorzystanie bazy danych w funkcjach widoku. Integracja z powłoką pythona. Migrowanie baz danych za pomocą pakietu flask-migrate. Tworzenie repozytorium migracji. Tworzenie skryptu migracji. Aktualizacja bazy danych. Dodawanie kolejnych migracji. 6. Wiadomości e-mail. Obsługa e-mail za pomocą rozszerzenia flask-mail. Wysyłanie wiadomości e-mail z powłoki pythona. Integrowanie wiadomości e-mail z aplikacją. Asynchroniczne wysyłanie e-maila. 7. Struktura dużej aplikacji. Struktura projektu. Opcje konfiguracji. Pakiet aplikacji. Korzystanie z fabryki aplikacji. Implementacja funkcji aplikacji w projekcie. Skrypt aplikacji. Plik wymagań. Testy jednostkowe. Konfiguracja bazy danych. Uruchamianie aplikacji. Część II. Przykład: aplikacja do blogowania społecznościowego 8. Uwierzytelnianie użytkownika. Rozszerzenia uwierzytelnienia dla flaska. Bezpieczeństwo hasła. Haszowanie haseł za pomocą pakietu werkzeug. Tworzenie schematu uwierzytelnienia. Uwierzytelnianie użytkownika za pomocą flask-login. Przygotowywanie modelu user na potrzeby logowania. Ochrona tras. Dodawanie formularza logowania. Logowanie użytkowników. Wylogowywanie użytkowników. Jak działa flask-login? Testowanie. Rejestrowanie nowego użytkownika. Tworzenie formularza rejestracji użytkownika. Rejestracja nowych użytkowników. Potwierdzenie konta. Generowanie tokenów potwierdzających za pomocą pakietu itsdangerous. Wysyłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Zarządzanie kontem. 9. Role użytkowników. Reprezentacja ról w bazie danych. Przypisanie ról. Weryfikacja roli. 10. Profile użytkowników. Informacje o profilu. Strona profilu użytkownika. Edytor profilu. Edytor profilu z poziomu użytkownika. Edytor profilu z poziomu administratora. Awatary użytkownika. 11. Posty na blogu. Przesyłanie i wyświetlanie postów na blogu. Wpisy na blogach na stronach profilu. Stronicowanie długich list postów na blogu. Tworzenie fałszywych danych w postach na blogu. Renderowanie na stronach. Dodawanie widżetu stronicowania. Posty z formatowaniem przy użyciu pakietów markdown i flask-pagedown. Korzystanie z pakietu flask-pagedown. Obsługa tekstu sformatowanego na serwerze. Stałe linki do postów na blogu. Edytor postów. 12. Obserwatorzy. I znowu relacje w bazach danych. Relacje typu wiele-do-wielu. Relacje samoreferencyjne. Zaawansowane relacje wiele-do-wielu. Obserwujący na stronie profilu. Uzyskiwanie śledzonych postów za pomocą operacji join. Wyświetlanie obserwowanych postów na stronie głównej. 13. Komentarze użytkowników. Zapisywanie komentarzy w bazie danych. Przesyłanie i wyświetlanie komentarzy. Moderowanie komentarzy. 14. Interfejsy programowania aplikacji. Wprowadzenie do architektury rest. Zasoby są wszystkim. Metody żądania. Treści żądań i odpowiedzi. Kontrola wersji. Flask i usługi sieciowe typu rest. Tworzenie schematu interfejsu api. Obsługa błędów. Uwierzytelnianie użytkownika za pomocą flask-httpauth. Uwierzytelnianie za pomocą tokenów. Serializacja zasobów do i z formatu json. Implementacja punktów końcowych dla zasobów. Podział dużych kolekcji zasobów na strony. Testowanie usług internetowych za pomocą httpie. Część III. Ostatnie kroki 15. Testowanie. Uzyskiwanie raportów pokrycia kodu. Klient testowy flaska. Testowanie aplikacji internetowych. Testowanie usług internetowych. Kompleksowe testy z użyciem selenium. Czy warto? 16. Wydajność. Niska wydajność bazy danych. Profilowanie kodu źródłowego. 17. Wdrożenie. Etapy prac wdrożenia. Protokołowanie błędów na produkcji. Wdrożenie w chmurze. Platforma heroku. Przygotowanie aplikacji. Testowanie z wykorzystaniem heroku local. Wdrażanie za pomocą polecenia git push. Wdrażanie aktualizacji. Kontenery na platformie docker. Instalowanie dockera. Budowanie obrazu kontenera. Uruchamianie kontenera. Sprawdzanie działającego kontenera. Przekazywanie obrazu kontenera do rejestru zewnętrznego. Korzystanie z zewnętrznej bazy danych. Orkiestracja kontenerów za pomocą docker compose. Sprzątanie starych kontenerów i obrazów. Korzystanie z platformy docker podczas produkcji. Tradycyjne wdrożenia. Konfiguracja serwera. Importowanie zmiennych środowiskowych. Konfigurowanie protokołowania . 18. Dodatkowe zasoby. Korzystanie ze zintegrowanego środowiska programistycznego (ide). Wyszukiwanie rozszerzeń. Uzyskiwanie pomocy. Angażowanie się w społeczność flaska.
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Notes:
General note
Na stronie tytułowej, okładce i grzbiecie: Wydanie II - dotyczy wydania oryginalnego
Formatted contents note
Część I. Wprowadzenie do flaska. 1. Instalacja. Tworzenie katalogu aplikacji. Wirtualne środowiska. Tworzenie wirtualnego środowiska w pythonie 3. Tworzenie wirtualnego środowiska w pythonie 2. Praca z wirtualnymi środowiskami. Instalowanie pakietów pythona za pomocą narzędzia pip. 2. Podstawowa struktura aplikacji. Inicjalizacja. Trasy i funkcje widoku. Kompletna aplikacja. Roboczy serwer www. Trasy dynamiczne. Tryb debugowania. Opcje wiersza polecenia. Cykl żądanie – odpowiedź. Kontekst aplikacji i żądania Przesyłanie żądania. Obiekt żądania. Hooki w żądaniach. Odpowiedzi. Rozszerzenia flaska. 3. Szablony. Mechanizm szablonów jinja2. Renderowanie szablonów. Zmienne. Struktury sterujące. Integracja bootstrapa z flask-bootstrap. Niestandardowe strony błędów. Łącza. Pliki statyczne. Lokalizowanie dat i czasu za pomocą pakietu flask-moment. 4. Formularze internetowe. Konfiguracja. Klasy formularzy. Renderowanie formularzy html. Obsługa formularzy w funkcjach widoku. Przekierowania i sesje użytkownika. Wyświetlanie komunikatów. 5. Bazy danych. Bazy danych sql. Bazy danych nosql. Sql czy nosql? Frameworki baz danych w pythonie. Zarządzanie bazą danych za pomocą flask-sqlalchemy. Definicja modelu Relacje. Operacje na bazach danych. Tworzenie tabel. Wstawianie wierszy. Modyfikowanie wierszy. Usuwanie wierszy. Zapytanie o wiersze. Wykorzystanie bazy danych w funkcjach widoku. Integracja z powłoką pythona. Migrowanie baz danych za pomocą pakietu flask-migrate. Tworzenie repozytorium migracji. Tworzenie skryptu migracji. Aktualizacja bazy danych. Dodawanie kolejnych migracji. 6. Wiadomości e-mail. Obsługa e-mail za pomocą rozszerzenia flask-mail. Wysyłanie wiadomości e-mail z powłoki pythona. Integrowanie wiadomości e-mail z aplikacją. Asynchroniczne wysyłanie e-maila. 7. Struktura dużej aplikacji. Struktura projektu. Opcje konfiguracji. Pakiet aplikacji. Korzystanie z fabryki aplikacji. Implementacja funkcji aplikacji w projekcie. Skrypt aplikacji. Plik wymagań. Testy jednostkowe. Konfiguracja bazy danych. Uruchamianie aplikacji. Część II. Przykład: aplikacja do blogowania społecznościowego 8. Uwierzytelnianie użytkownika. Rozszerzenia uwierzytelnienia dla flaska. Bezpieczeństwo hasła. Haszowanie haseł za pomocą pakietu werkzeug. Tworzenie schematu uwierzytelnienia. Uwierzytelnianie użytkownika za pomocą flask-login. Przygotowywanie modelu user na potrzeby logowania. Ochrona tras. Dodawanie formularza logowania. Logowanie użytkowników. Wylogowywanie użytkowników. Jak działa flask-login? Testowanie. Rejestrowanie nowego użytkownika. Tworzenie formularza rejestracji użytkownika. Rejestracja nowych użytkowników. Potwierdzenie konta. Generowanie tokenów potwierdzających za pomocą pakietu itsdangerous. Wysyłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Zarządzanie kontem. 9. Role użytkowników. Reprezentacja ról w bazie danych. Przypisanie ról. Weryfikacja roli. 10. Profile użytkowników. Informacje o profilu. Strona profilu użytkownika. Edytor profilu. Edytor profilu z poziomu użytkownika. Edytor profilu z poziomu administratora. Awatary użytkownika. 11. Posty na blogu. Przesyłanie i wyświetlanie postów na blogu. Wpisy na blogach na stronach profilu. Stronicowanie długich list postów na blogu. Tworzenie fałszywych danych w postach na blogu. Renderowanie na stronach. Dodawanie widżetu stronicowania. Posty z formatowaniem przy użyciu pakietów markdown i flask-pagedown. Korzystanie z pakietu flask-pagedown. Obsługa tekstu sformatowanego na serwerze. Stałe linki do postów na blogu. Edytor postów. 12. Obserwatorzy. I znowu relacje w bazach danych. Relacje typu wiele-do-wielu. Relacje samoreferencyjne. Zaawansowane relacje wiele-do-wielu. Obserwujący na stronie profilu. Uzyskiwanie śledzonych postów za pomocą operacji join. Wyświetlanie obserwowanych postów na stronie głównej. 13. Komentarze użytkowników. Zapisywanie komentarzy w bazie danych. Przesyłanie i wyświetlanie komentarzy. Moderowanie komentarzy. 14. Interfejsy programowania aplikacji. Wprowadzenie do architektury rest. Zasoby są wszystkim. Metody żądania. Treści żądań i odpowiedzi. Kontrola wersji. Flask i usługi sieciowe typu rest. Tworzenie schematu interfejsu api. Obsługa błędów. Uwierzytelnianie użytkownika za pomocą flask-httpauth. Uwierzytelnianie za pomocą tokenów. Serializacja zasobów do i z formatu json. Implementacja punktów końcowych dla zasobów. Podział dużych kolekcji zasobów na strony. Testowanie usług internetowych za pomocą httpie. Część III. Ostatnie kroki 15. Testowanie. Uzyskiwanie raportów pokrycia kodu. Klient testowy flaska. Testowanie aplikacji internetowych. Testowanie usług internetowych. Kompleksowe testy z użyciem selenium. Czy warto? 16. Wydajność. Niska wydajność bazy danych. Profilowanie kodu źródłowego. 17. Wdrożenie. Etapy prac wdrożenia. Protokołowanie błędów na produkcji. Wdrożenie w chmurze. Platforma heroku. Przygotowanie aplikacji. Testowanie z wykorzystaniem heroku local. Wdrażanie za pomocą polecenia git push. Wdrażanie aktualizacji. Kontenery na platformie docker. Instalowanie dockera. Budowanie obrazu kontenera. Uruchamianie kontenera. Sprawdzanie działającego kontenera. Przekazywanie obrazu kontenera do rejestru zewnętrznego. Korzystanie z zewnętrznej bazy danych. Orkiestracja kontenerów za pomocą docker compose. Sprzątanie starych kontenerów i obrazów. Korzystanie z platformy docker podczas produkcji. Tradycyjne wdrożenia. Konfiguracja serwera. Importowanie zmiennych środowiskowych. Konfigurowanie protokołowania . 18. Dodatkowe zasoby. Korzystanie ze zintegrowanego środowiska programistycznego (ide). Wyszukiwanie rozszerzeń. Uzyskiwanie pomocy. Angażowanie się w społeczność flaska.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again