22959
Book
In basket
ISBN: 978-83-8223-164-9
Cz. I Podstawy rachunkowości finansowej: R. 1 Pojęcie i istota rachunkowości; R. 2 Podstawowe kategorie finansowe i ogólne zasady ich pomiaru; R. 3 Ogólne zasady sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego; R. 4 Ewidencja księgowa. Cz. II Szczegółowe zasady pomiaru, prezentacji i ewidencji typowych kategorii systemu rachunkowości: R. 5 Rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe; R. 6 Inwestycje oraz aktywa i zobowiązania finansowe; R. 7 Rzeczowe aktywa obrotowe; R. 8 Rozrachunki; R. 9 Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy; R. 10 Kapitał własny; R. 11 Zasady ustalania wyniku finansowego; R. 12 Polityka rachunkowości, błędy lat poprzednich i zmiany szacunków. Cz. III Podatki i zasady ich ujmowania w systemie rachunkowości: R. 13 Podatek jako szczególna kategoria finansowa systemu rachunkowości; R. 14 Podatek od towarów i usług (VAT); R. 15 Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); R. 16 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT); R. 17 Podatek dochodowy odroczony jako kategoria systemu rachunkowości. Aneksy: Aneks 1 Przykładowy plan kont – wykaz kont syntetycznych i analitycznych; Aneks 2 Instrumenty finansowe według rozporządzenia o instrumentach; Aneks 3 Test wiedzy.
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na s. 653-656.
Formatted contents note
Cz. I Podstawy rachunkowości finansowej: R. 1 Pojęcie i istota rachunkowości; R. 2 Podstawowe kategorie finansowe i ogólne zasady ich pomiaru; R. 3 Ogólne zasady sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego; R. 4 Ewidencja księgowa. Cz. II Szczegółowe zasady pomiaru, prezentacji i ewidencji typowych kategorii systemu rachunkowości: R. 5 Rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe; R. 6 Inwestycje oraz aktywa i zobowiązania finansowe; R. 7 Rzeczowe aktywa obrotowe; R. 8 Rozrachunki; R. 9 Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy; R. 10 Kapitał własny; R. 11 Zasady ustalania wyniku finansowego; R. 12 Polityka rachunkowości, błędy lat poprzednich i zmiany szacunków. Cz. III Podatki i zasady ich ujmowania w systemie rachunkowości: R. 13 Podatek jako szczególna kategoria finansowa systemu rachunkowości; R. 14 Podatek od towarów i usług (VAT); R. 15 Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); R. 16 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT); R. 17 Podatek dochodowy odroczony jako kategoria systemu rachunkowości. Aneksy: Aneks 1 Przykładowy plan kont – wykaz kont syntetycznych i analitycznych; Aneks 2 Instrumenty finansowe według rozporządzenia o instrumentach; Aneks 3 Test wiedzy.
Target audience note
Dla księgowych, biegłych rewidentów, analityków i dyrektorów finansowych, a także studentów i słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again